Cloud for Brussels. The tender for a quarter of a billion euros will be launched this autumn

Dynamic purchasing system for cloud services

Contracting Authority: European Commission, Directorate General for Informatics (DIGIT), Brussels

Short description: Provision of cloud services in the area of multi-purpose IaaS/PaaS to ensure the continuity of existing operations and the continued implementation of the contracting authority’s cloud strategy.

Estimated total value without VAT: EUR 250 000 000.00

The tender is scheduled to be launched this October, so there is plenty of time to prepare.

Write or call me: tomas@bruselska-spojka.cz / +32 473 116804

Dynamický nákupní systém pro cloudové služby

Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro informatiku (DIGIT), Brusel

Stručný popis: Poskytnutí cloudových služeb v oblasti víceúčelové IaaS/PaaS s cílem zajistit pro veřejného zadavatele kontinuitu stávajících operací a pokračující realizaci jeho cloudové strategie.

Předpokládaná celková hodnota bez DPH: 250 000 000.00 EUR

Tendr bude podle plánu vypsán letos v říjnu, takže je dost času na přípravu.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.