Brussels connection

the best address for international procurement

Černá skříňka do každého auta? Brusel si koupí expertní posudek

·

, ,

Evropská komise (její  Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu) si už vybrala firmu, která na její zakázku vypracuje studii o „přínosech instalace záznamníků dat o událostech pro silniční bezpečnost“. Ze zadání: „Účelem studie je poskytnout pomoc Evropské komisi při rozhodování, zda instalace záznamníků dat o událostech do všech vozidel nebo určitých kategorií vozidel by mohla vést ke zlepšení silniční bezpečnosti nebo mít jiné pozitivní důsledky, které by odůvodnily přijetí legislativních opatření EU“. Zakázku za €99.750 získala v konkurenci dalších osmi uchazečů britská Transport Research Laboratory z Berkshire.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe