Černá skříňka do každého auta? Brusel si koupí expertní posudek

Evropská komise (její  Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu) si už vybrala firmu, která na její zakázku vypracuje studii o „přínosech instalace záznamníků dat o událostech pro silniční bezpečnost“. Ze zadání: „Účelem studie je poskytnout pomoc Evropské komisi při rozhodování, zda instalace záznamníků dat o událostech do všech vozidel nebo určitých kategorií vozidel by mohla vést ke zlepšení silniční bezpečnosti nebo mít jiné pozitivní důsledky, které by odůvodnily přijetí legislativních opatření EU“. Zakázku za €99.750 získala v konkurenci dalších osmi uchazečů britská Transport Research Laboratory z Berkshire.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.