Proč to dělat sám a špatně?

Každý kraj má v Bruselu své zastoupení. Úplně přesně mě (a myslím, že ani jim) není jasné, proč vlastně. To bude ten základní problém. Zastupují tady “své” občany? Své podnikatele? Nebo hejtmana? Nejsou to náhodou jenom vyhozené peníze? Nevede současné omezování rozpočtů de facto jen k ještě (paradoxně) většímu vyhozování peněz? Že zástupci krajů dojíždějí do Bruselu jen na jeden – dva týdny měsíčně, ale mají tady pronajatý byt/kancelář? Dostanou se tak vůbec k nějakým informacím? Nebylo by lepší, kdyby seděli u sebe na úřadě?

Můj názor je, že zastoupení kraje v Bruselu se musí vyplatit. Není to tak nereálné, jak by se mohlo zdát… Pokud dokáže občanům a firmám soustavně poskytovat tipy na zajímavé obchodní možnosti a následně uveřejňovat „success stories“ na svých stránkách, bude to úspěšný projekt. Není ale třeba vymýšlet vymyšlené…

Kraje by měly hlavně koordinovat své informační/propagační aktivity s místně příslušným řídícím orgánem operačních programů v kraji, resp. s Národním orgánem pro koordinaci. Ty rozdělují peníze z EU-fondů. Komunikační strategie na další pětileté období (od r. 2013) se právě připravuje.

Evropská komise chápe politiku soudržnosti (investice do regionů), o které je řeč, především jako novou komunikační příležitost. Přímá – a nijak zanedbatelná – finanční pomoc směřuje rovnou k občanům Unie. Je možné jim tak názorně a na konkrétních příkladech předvést benefity, které členství v EU přináší.

Základem komunikace EU-pomoci ze strukturálních fondů jsou veřejně zpřístupněné seznamy příjemců dotací. Za to odpovídá řídící orgán. Stejně tak odpovídá i za propagaci EU-pomoci, která by měla být stavěna hlavně na zveřejňování„success stories“. Všichni „hráči (EU, řídící orgán, kraj) tedy mají stejný zájem, je zbytečné komunikovat separátně.

Jak prodat Evropu turistům?

DG ENTR Evropské komise hledá firmu, která by mu připravila “Communication and Promotion Campaign for Europe as the N° 1 Tourism Destination in the world”. Uzávěrka 14. října. Možno odevzdat v češtině. Docela mně to zajímá, kdo do toho půjde? Že bych trochu pomohl…

Práce v Bruselu – pár tipů

Čerstvé nabídky, vše contract nebo temporary:

EU Executive Agency for Competitiveness and Innovation (Brusel) vypisuje vacancy notice for temporary agent post of Head of Sector Communication http://ec.europa.eu/eaci/docs/jobs/vacancy_Head_of_Sector_Communication.pdf

European Defense Agendy (Brusel) hledá Project Officer Cyber Defence https://www.eda.europa.eu/EDAVacancies/Notice.aspx?IDVano=180

SESAR (Brusel) shání Chief corporate communication http://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/jobs/SJU_VN010_2011_3_ChiefCorpCom.pdf

 

 

 

 

Welcome Pack: kancelář v Bruselu zdarma

Belgičané se prosazují v mezinárodních firmách a organizacích a občas mají dobré (až velmi dobré) nápady jak k sobě přilákat zahraniční investory.

Třeba bruselská městská agentura Brussels Invest-Export teď nabízí zahraničním podnikatelům a firmám tříměsíční zkušební pobyt v belgické metropoli “FOR FREE”. Hlavním motivem prý bylo, aby si cizinci mohli vyzoušet “bruselské vody” ještě předtím, než do nich přesunou svou firmu nebo umístí pobočku… (ostatně…, kdo není v Bruselu jako by nebyl).

Podnikatel dostane zdarma k dispozici kanceláské prostory v budově Tour & Taxis v centru města, sekretářské služby, přístup k internetu, telefonu, faxu a tiskárně.

Za nízký poplatek pak může využívat poradenství v budově sídlích expertů (registrace firmy, daňové záležitosti, realitní servis…).

Je lepší narazit v začátcích na vstřícnost zdarma než na žádost o úplatek jako někde jinde…

další info zde: http://www.investinbrussels.com/en/index.cfm/setting-up-for-business/welcome-pack/