Brusel rozdá statisíce eur filmařům, stačí se “jen” přihlásit

Pro velký úspěch ještě jednou, pořádně (ale hlavně proto, že jsem tu měl několik dní zmatené informace, jak mně upozornila Daniela Staníková z Kanceláře Kreativní Evropa – MEDIA:). Takže, omlouvám se za zmatek, tady to je. Letošní programy na podporu filmů jsou tyto:

1) Program na podporu „vzniku“ audiovizuálního díla (animovaného, hraného, dokumentárního…): Žádat mohou producenti s předchozími zkušenostmi, fungující alespoň 12 měsíců. Celkem je k dispozici €17,5 milionu. Maximální příspěvek na jeden projekt: €60.000 pro animaci, €25.000 pro tvůrčí dokument, €50.000 pro hraný film (jestliže odhadovaný rozpočet na produkci je vyšší nebo rovný €1,5 milionu – pokud je nižší tak jen €30.000). Financování několik děl najednou (souborné financování): v rozmezí €70.000 a €200.000). Přidělený příspěvek nesmí překročit 50 procent způsobilých nákladů předložených producentem. Deadline k podání žádosti 28/2 nebo 6/6 (žadatelé si mohou vybrat), pro souborné financování pak 28/3.

2) Podpora mezinárodní koprodukce: Žádat mohou koprodukční fondy (tj. fondy, které byly zákonně zřízeny a fungují alespoň dvanáct měsíců, přičemž jejich hlavní činnost spočívá v podpoře mezinárodních koprodukcí). Příspěvky půjdou na produkce hraných filmů, animací a tvůrčích dokumentů o délce nejméně 60 minut primárně určených pro promítání v kinech (a s „evropským rozměrem“). K dispozici je rozpočet v celkové výši €1,5 milionu. Maximální příspěvek na jednoho žadatele je €400.000. Deadline k podání žádosti 21/3.

3) Podpora televizního vysílání díla: Předkládaná audiovizuální díla (filmy, dokumenty, filmy pro děti, animované filmy… se „zvýšeným potenciálem pro přeshraniční pohyb) musí být nezávislé evropské televizní produkce a na jejich výrobě se musí podílet alespoň tři TV společnosti z několika členských států EU. Žádost musí být předložena nejpozději první den hlavního natáčení. K dispozici je rozpočet v celkové výši 11,8 milionu EUR. V případě dramat a animované tvorby nesmí přidělený finanční příspěvek překročit €500.000 (nebo 12,5 % celkových způsobilých nákladů). V případě televizních dramatických seriálů vyrobených v koprodukci se způsobilým rozpočtem na produkci ve výši nejméně €10.000.000 (sestávajících alespoň z šesti dílů, z nichž každý má minimálně 45 minut) lze žádat o částku v maximální výši €1.000.000. V případě tvůrčích dokumentů nesmí přidělený finanční příspěvek překročit €300.000. Také tento program má dva termíny „uzávěrky“: 28/2 nebo 13/6.

Pak jsou k dispozici i další související programy (podpora distribuce, kin, prodejců etc…), zájemci klikněte zde.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.