Brusel dá desetitisíce eur na podporu překladů evropské literatury

Evropská komise chce podpořit evropská vydavatelství a nakladatelství, která připravují a tisknou překlady kvalitní beletrie. Na dvouleté projekty, kdy půjde o překlad a propagaci 3 až 10 beletristických děl, dá celkově maximálně €100.000. Na dlouhodobější projekty na vydávání pěti až deseti překladů beletrie ročně dá Brusel maximálně €100.000 (každý rok). Knihy mohou být vydávány na papíře nebo i v digitálním formátu.

Vydávaná díla musejí být „beletristická díla vysoké literární hodnoty“ (posuzuje odborfná komise) a může se jednat o jakýkoli literární žánr, například o romány, povídky, hry, poezii, komiksy a dětskou beletrii. Beletristická díla musí být již dříve publikovaná. Musí jít o první překlad do daného jazyka („s výjimkou situace, kdy nový překlad reaguje na jasně definovanou potřebu“).

Na projekty literárního překladu je na rok 2014 připraveno celkem €3.575.537.

Uzávěrka podávání žádostí: 12/3/2014.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.