AV vybavení pro EU agenturu z Kodaně

Dodávka, instalace, údržba a oprava audiovizuálního vybavení a spotřebního materiálu včetně technické podpory na místě a poradenských služeb

Evropská agentura pro životní prostředí, Kodaň

Budget: €250.000

Kontrakt na 24 měsíců

Stručný popis: EEA hodlá uzavřít rámcovou smlouvu se zkušeným poskytovatelem služeb o dodávce, instalaci a údržbě audiovizuálního vybavení (AV vybavení) a spotřebního materiálu a poskytnutí technické podpory a poradenských služeb na místě s cílem zajistit zřízení kvalitního audiovizuálního vybavení v prostorách EEA.

Deadline: 9/9

Ps: EEA plánuje uspořádání prohlídky svých prostor. Zainteresovaní uchazeči musí zaslat e-mail do 7. srpna 2020). Prohlídka místa se uskuteční do 10 kalendářních dnů od tohoto data.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.