Brussels connection

the best address for international procurement

Agentura OSN “World Food Programme” z Říma hledá dvorního dodavatele IT a biometrického vybavení

·

Tendr: Supply of IT, Biometric equipment and related services

Zadavatel: World Food Programme, Řím

Zájemci o dlouhodobé dodávky IT a biometrického zařízení pro organizaci OSN “World Food Programme (WFP) se sídlem v Římě mají nyní možnost oficiálně projevit zájem  a dostat se tak na seznam stálých dodavatelů.  

WFP působí v 80 zemích světa, poskytuje služby zhruba 80 milionům lidí

K projevení zájmu je třeba do 20. září odpoledne poslat vlastní “deklaraci zájmu” + popis dosavadních dodávek IT a biometrického vybavení + popis zkušeností s takovými dodávkami (max jedna strana A4).

Pro vice info volejte +32-473-116804.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe