Agentura EU z Amsterdamu potřebuje externího správce IT infrastruktury

Tendr: Zajištění externích poskytovatelů služeb v oblasti správy IT infrastruktury, implementace zabezpečení a správy zařízení a softwaru koncových uživatelů

Zadavatel: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), Amsterdam

Kontrakt na 4 roky

Stručný popis: Cílem výzvy je uzavření smluvních závazků na poskytování služeb s maximálně 3 hospodářskými subjekty seřazené podle důležitosti na bázi lhůt a prostředků, kótovaného času a prostředků nebo na základě pevné ceny, která umožní agentuře získat zdroje, které nepatří přímo agentuře, v oblasti správy IT infrastruktury, implementace zabezpečení IT a správy zařízení a softwaru koncových uživatelů. EMA nezávazně odhaduje, že celkový požadavek na poradenské služby bude představovat 17 596 člověkodnů v průběhu 4letého období platnosti rámcové smlouvy.

Deadline 28/2

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.