Agentura EU z Alicante potřebuje pomoc s komunikací

Zakázka: Integrované komunikační služby pro zvýšení povědomí v EU o hodnotě duševního vlastnictví a dopadu porušování práv duševního vlastnictví (2 položky)

Zadavatel: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, Alicante, Španělsko

Rámcová smlouva na 4 roky/ celkový budget €6.000.000

Stručný popis: Cílem této výzvy je poskytnout EUIPO a zejména Evropskému středisku pro sledování porušování práv duševního vlastnictví rámcovou smlouvu týkající se návrhu, realizace a zpětné kontroly informačních a komunikačních kampaní s cílem: * zlepšení porozumění hodnotě duševního vlastnictví včetně průmyslového vlastnictví (obchodní značky, návrhy, patenty, zeměpisná označení, práva odrůd), autorských práv a práv týkajících se autorských práv, * zvyšování povědomí a porozumění rozsahu a dopadu porušování práv duševního vlastnictví, * překlenutí mezery ve znalostech/osvětě u cílového publika u těchto otázek a nakonec v dlouhodobém horizontu změnit chování ve vztahu k padělání a pirátství.

Lot č. 1: Vztahy s médii a mediální kampaně – Tato položka pokrývá podporu vztahů s médii, monitorování a měření dopadu a nákup prostoru v médiích a reklamu. Médii, s nimiž se počítá v této položce, jsou tradiční sdělovací prostředky (AV a on-line, obecný a specializovaný tisk) a sociální média. Položka zahrne návrh, realizaci, koordinování a vyhodnocení/měření mediálních činností a dosažené pokrytí. Budget €3.000.000

Lot č. 2: Vztahy s veřejností a komunikační kampaně – Tato položka pokrývá návrh a tvůrčí zpracování, vypracování návrhu a editaci, audiovizuální a grafickou produkci a činnosti v rámci vnějších vztahů, elektronickou komunikaci, marketing ve vztahu vůči kampaním. Budget €3.000.000

Deadline pro odeslání nabídek: 17/5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.