Agentura EU pro zdraví a spotřebitele potřebuje pomoc s externí komunikací

Pomoc při externí komunikační činnosti v oblastech veřejného zdravotnictví, spotřebitelů a bezpečnosti potravin. Zadavatel: Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (EAHC), Lucemburk. Rámcová smlouva na 48 měsíců, pro 3 uchazeče. Zakázka má 3 části – č. 1: multimediální grafický design, informační materiál a internetové stránky (předpokládaná práce zahrnuje design, navrhování a výrobu informačního a propagačního materiálu na jakémkoli médiu, který se bude týkat předmětných oblastí uvedených výše, se zaměřením na šíření výsledků 2. programu v oblast zdraví), č. 2: organizace konferencí, výstav a dalších akcí (na podporu šíření informací, se zvláštním zaměřením na šíření výsledků 2. programu v oblasti zdraví, se výkonná agentura může rozhodnout zorganizovat akce ze své iniciativy nebo ve spolupráci s vnitrostátními koordinačními středisky (konference, workshopy, semináře, výstavy, soutěže, mediální akce a jiné akce) nebo útvary EU nebo se zúčastnit akcí organizovaných třetí stranou), č.3: audiovizuální služby – účelem bude realizovat různé audiovizuální produkty a služby, aby se činnosti výkonné agentury a výsledky dosažené v programech, které agentura provádí, se zaměřením na výsledky 2. programu v oblasti zdraví, staly dostupné a srozumitelné pro různé cílové skupiny (političtí činitelé / veřejné regulační subjekty, akademici, zdravotníci, nevládní organizace, široká veřejnost). Budget €4.000.000. Deadline 21/2.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.