Brussels connection

the best address for international procurement

Aby se euroúředníkům dobře sedělo: tendr na ergonomické služby pro Radu EU v Bruselu

·

Tendr: Ergonomické služby 

Zadavatel: Generální sekretariát Rady Evropské unie, Brusel

Sekretariát Rady EU má zhruba tři tisíce stálých zaměstnanců, kteří pracují v pěti budovách v belgické metropoli.

Popis zakázky – služby zahrnují mimo jiné následující činnosti.

Fyzická ergonomie: — analýza jednotlivých pracovních stanic a poskytnutí poradenství v případě preventivního a korektivního ergonomického přístupu, — přizpůsobení pracovních stanic potřebám osob s funkčním omezením, — pomoc s vybavením či úpravou pracovních prostor a společenských prostor, — vyhodnocení a zavedení opatření na prevenci poruch pohybového ústrojí, — vypracování stanovisek a dokumentace pro projekty týkající se rozvoje infrastruktury, — formulace ergonomických stanovisek s cílem vytvořit specifikace pro zakoupení nábytku, pracovního zařízení a softwaru.

Kognitivní ergonomie: — analýza ergonomie rozhraní IT a IT a výrobních systémů.

Organizační ergonomie: — zlepšení pracovního prostoru s cílem pomoct, aby se stal psychosociálně zdravým, — formulace stanovisek s cílem snížit pracovního stresu a řízení změn, — vypracování příruček osvědčených postupů s cílem zabránit pracovnímu stresu a psychosociálním rizikům, — definování priorit v této oblasti za použití průzkumů a statistik hodnocení ergonomických problémů., — pomocí metodologického postupu zaměřeného na psychosociální rizika provést analýzy situací v terénu a vypracovat příslušné zprávy.

Komunikace: — poskytnutí prezentací a příruček s doporučeními ke specifickým tématům týkajícím se ergonomie pro zaměstnance, — organizování školení pro zaměstnance (zvládání pracovní zátěže, práce se zobrazovacím zařízením atd.).

Deadline pro nabídky: 14. ledna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe