Loading...
zatím nezařazeno

Aby se euroúředníkům dobře sedělo: tendr na ergonomické služby pro Radu EU v Bruselu

Tendr: Ergonomické služby 

Zadavatel: Generální sekretariát Rady Evropské unie, Brusel

Sekretariát Rady EU má zhruba tři tisíce stálých zaměstnanců, kteří pracují v pěti budovách v belgické metropoli.

Popis zakázky – služby zahrnují mimo jiné následující činnosti.

Fyzická ergonomie: — analýza jednotlivých pracovních stanic a poskytnutí poradenství v případě preventivního a korektivního ergonomického přístupu, — přizpůsobení pracovních stanic potřebám osob s funkčním omezením, — pomoc s vybavením či úpravou pracovních prostor a společenských prostor, — vyhodnocení a zavedení opatření na prevenci poruch pohybového ústrojí, — vypracování stanovisek a dokumentace pro projekty týkající se rozvoje infrastruktury, — formulace ergonomických stanovisek s cílem vytvořit specifikace pro zakoupení nábytku, pracovního zařízení a softwaru.

Kognitivní ergonomie: — analýza ergonomie rozhraní IT a IT a výrobních systémů.

Organizační ergonomie: — zlepšení pracovního prostoru s cílem pomoct, aby se stal psychosociálně zdravým, — formulace stanovisek s cílem snížit pracovního stresu a řízení změn, — vypracování příruček osvědčených postupů s cílem zabránit pracovnímu stresu a psychosociálním rizikům, — definování priorit v této oblasti za použití průzkumů a statistik hodnocení ergonomických problémů., — pomocí metodologického postupu zaměřeného na psychosociální rizika provést analýzy situací v terénu a vypracovat příslušné zprávy.

Komunikace: — poskytnutí prezentací a příruček s doporučeními ke specifickým tématům týkajícím se ergonomie pro zaměstnance, — organizování školení pro zaměstnance (zvládání pracovní zátěže, práce se zobrazovacím zařízením atd.).

Deadline pro nabídky: 14. ledna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.