Evropské tendry, čtvrtek 27/2

Provedení seismických, dynamických a strukturálních analýz u budov a mechanických prvků. Zadavatel: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy („Fusion for Energy“). Uzavřena bude rámcová smlouva s max. třemi zájemci. Půjde o zajištění strukturálních analýz, technické podpory a odbornosti s cílem posoudit a/nebo zlepšit projekt budovy a mechanických prvků pracoviště ITER a provedení analýzy těchto za působení seismických a dynamických sil, také ve fázi výstavby zařízení ITER. Zakázka bude rozdělena na tři na sobě nezávislé části: 1) Seismická analýza a návrh budovy a mechanických prvků zařízení ITER, 2) Dynamická analýza u budov a mechanických prvků pracoviště ITER a 3) Zpracování strukturální analýzy a projektu budov a konstrukcí ve fázi výstavby pracoviště ITER. Celkový budget €4.500.000. Deadline 25/4.

Poradenské služby v oblasti vzdělávání pro lokality mimo EU (země AKT, Asie, země Zálivu, Evropa mimo EU, Latinská Amerika, středomořské partnerské země). Zadavatel: Evropská komise – EuropeAid. Zakázka se bude skládat z: i) poskytování poradenských služeb pro Evropskou komisi, a to jak pro její ústředí, tak pro delegace, s cílem zvýšení účinnosti rozvojové pomoci EU týkající se vzdělávání. Tohoto bude dosaženo poskytnutím adekvátní podpory v klíčových fázích projektového/programového cyklu a prohloubením know-how a způsobilosti zaměstnanců odpovídajících za činnosti v odvětví vzdělávání; ii) podpory příspěvku EU k debatě o mezinárodní politice a k vymezení svých vlastních strategií týkajících se spolupráce v odvětví vzdělávání; posílení rámce pro odpovědnost a zviditelnění EU; iii) přispění k posílení technických kapacit hlavních zúčastněných stran EU v oblasti vzdělávání, a to na požádání a v případě, že to umožní dostupné zdroje. Budget €1.200.000. Deadline 31/3.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.