Europarlament vypisuje soutěž na přenos AV signálů mezi ním, Komisí a Radou

Zakázka: Přenos signálů pro audiovizuální a informačně-technologické účely mezi Evropským parlamentem na jedné straně a Evropskou komisí, Evropskou radou a Résidence Palace na straně druhé

Zadavatel: Evropský parlament, Generální ředitelství pro komunikaci (COMM), Directorate for Media, Audiovisual Unit

Rámcová smlouva na 48 měsíců / budget €600.000

Stručný popis: Audiovizuální oddělení Evropského parlamentu má v plánu zadat veřejnou zakázku na přenos signálů pro audiovizuální a informačně-technologické účely mezi Evropským parlamentem na jedné straně a Evropskou komisí, Evropskou radou a Résidence Palace na straně druhé.

Inženýrské oddělení audiovizuální jednotky je odpovědné za audiovizuální a informačně-technologické systémy a vybavení související se všemi oblastmi činnosti spadajícími do jeho odpovědnosti na pracovišti Evropského parlamentu v Bruselu a ve Štrasburku.

Tyto oblasti činnosti zhruba pokrývají:

• poskytnutí institucionálního audiovizuálního pokrytí činností Evropského parlamentu: plenární zasedání, schůze výborů …,

• ilustrování a vysílání těchto činností,

• vedení audiovizuálního záznamu o činnostech orgánu,

• poskytnutí technické pomoci audiovizuálním médiím pokrývajícím činnosti Evropského parlamentu.

Deadline 4/3

Organizace akcí pro EU ve Vídni. Tendr zahájen

Zakázka: Podpora Zastoupení Evropské komise v Rakousku při organizování veřejných akcí a souvisejících služeb

Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci (COMM), Zastoupení v Rakousku, Vienna

Rámcová smlouva na 48 měsíců

Stručný popis: Zhotovitel bude mít na starost poskytování celé škály služeb a souvisejících produktů souvisejících s organizováním akcí (nedigitálních, hybridních) jménem veřejného zadavatele. Pro účely této smlouvy je akce událost, které se účastní několik účastníků na místě s daným programem. S tím mohou souviset další služby, jako např. propagace, hosting, služby stravování, internetové vysílání atd.

Akce lze rozdělit do dvou kategorií:

• akce organizované veřejným zadavatelem – ve spojení s externími partnery či nikoli,

• účast veřejného zadavatele na akcích pořádaných třetími stranami.

Předpokládaná celková hodnota bez DPH: €800.000

Deadline 13/2

Webdesign, UX a digitální analytika pro Radu EU v Bruselu: ve hře je kontrakt na další 4 roky

Zakázka: Poskytování podpory generálnímu sekretariátu Rady Evropské unie (Brusel) při jeho digitálních komunikačních činnostech

Výzva k podávání nabídek UCA 21/051 – otevřené řízení

S dodavatelem bude uzavřena rámcová smlouva na 4 roky

Background: Rámcová smlouva zahrnuje řadu služeb na podporu digitálních komunikačních aktivit zadavatele. Dodavatel musí poskytnout specializované služby a materiální zdroje nezbytné pro poskytování služeb:

• řízení digitálních projektů

• webdesign

• přístupnost webu

• správa sociálních médií a digitální marketing

• uživatelský výzkum

• digitální analytika

• poradenství v oblasti digitální komunikace

Požadované složení týmu (některé « profily » může reálně vykonávat jeden člověk):

1 Senior projektový manažer 2 Mladší projektový manažer 3 Senior konzultant digitální komunikace 4 Juniorský konzultant pro digitální komunikaci 5 Webový editor 6 Senior front-end designer 7 Junior front-end designer 8 Webový/grafický designér 9 Webmaster 10 Informační architekt 11 Odborník na uživatelské rozhraní / použitelnost 12 Specialista na použitelnost webu 13 Odborník na přístupnost webu 14 Manažer sociálních médií 15 Manažer digitálního marketingu 16 Manažer online komunity 17 Odborník na digitální analytiku 18 Odborník na optimalizaci pro vyhledávače 19 Datový analytik 20 Odborník na uživatelský výzkum

Základní požadavek:  minimální roční obrat za digitální komunikační služby ve výši 1 milionu euro za poslední dva uzavřené finanční roky.

Systém bodování – přesně podle něj by měla být postavena technická část nabídky:

1. Organizace služeb – celkem 40 bodů

Dílčí kritérium 1.1 Úplnost navrhovaných služeb v porovnání s úkoly, které mají být provedeny. 20b.

Dílčí kritérium 1.2 Přiměřenost a úplnost týmu navrženého uchazečem. 20b.

2. Případová studie 1 – audit přístupnosti webu 30 bodů

Dílčí kritérium 2.1 Přiměřenost plánovaných činností, organizace týmu, role a odpovědnosti. Úplnost rozpočtového scénáře. 15

Dílčí kritérium 2.2 vhodnost používaných technologií a softwaru. srozumitelnost úkolů prováděných uživateli. 15

3. Případová studie 2 – test použitelnosti 30 bodů

Dílčí kritérium 3.1 Přiměřenost plánovaných činností, organizace týmu, role a odpovědnosti. Úplnost rozpočtového scénáře. 15b.

Dílčí kritérium 3.2 Adekvátnost konkrétních částí webových stránek, které mají být testovány, a související scénáře úkolů. Přehlednost tabulky pro hodnocení obtížnosti úloh. 15b.