Tři bruselské EU-agentury potřebují pomoc s komunikací, od strategie přes eventy po digitál

Tendr na komunikační služby

(Celkem 3) zadavatelé: Clean Sky 2 Joint Undertaking (SKY), Brussels + Shift2Rail Joint Undertaking (S2R), Brussels + Joint undertaking to develop the new generation European air traffic management system (SESAR), Brussels

Call for: external support related to strategic communications, editorial support and graphic design, digital communications, organisation of events and web-services.

Vícestranná rámcová smlouva v kaskádě na 4 roky / celkový budget €9.200.000

Zakázka bude rozdělena na 4 samostatné části, nabídky je možné podávat jen do jedné (nebo naopak do všech):

LOT1 – Strategy, Editorial, Media, Press, and Publications Description of the procurement: The contracting authority is looking for an external service provider to support it with a publication of different communications material such as brochures, magazines, reports, posters, press releases, infographics as well as to help it to develop strategic messages, while targeting a specific audience. Budget €2.260.000

LOT2 – Digital Communications Description of the procurement:The contracting authority is looking for an external service provider to support it in a development of a range of digital communications. These may include apps, short animations, and videos, as well as web-based products and audio-visual materials for onsite and virtual events. Budget €1.140.000

LOT3 – Events Description of the procurement:The contracting authority is looking for an external service provider to support it with an organization of events, including press conferences and trips, trade fair exhibitions, large stakeholder conferences, workshops, staff team building activities, etc.Budget €4.300.000

LOT4 – Web services Description of the procurement:The contracting authority is looking for an external service provider to support it in a range of web services including websites maintenance as well as to assist it in the development of online communication tools.Budget €1.500.000

Deadline 1/9

Interpol needs IT apps builder

Call: Framework Contract for Consulting Assistance with Design and Build, Testing and Maintenance of INTERPOL’s Applications

Contracting Authority: Interpol, Lyon – Francie

The Tenderer may submit a bid for one or more batches:

Design and build

  • Batch 1.1 UX/UI
  • Batch 1.2 Business Analyst
  • Batch 1.3 Security
  • Batch 1.4 Application Development: o Standalone o Web o Mobile

Application testing

  • Batch 2.1 Functional Testing
  • Batch 2.2 Performance Testing

Maintenance

  • Batch 3.1 Corrective and Adaptive Maintenance of Applications

The Tenderer may submit an offer for one or more batches but may not dissociate services related to

one batch. The Tenderer must clearly specify for which Batch(es) and for which location (Lyon and/or

Singapore) it submits its bid.

Deadline 19/7

Europarlament potřebuje “nákupčího” digitálního reklamního prostoru

Tendr: Plánování a nákup digitálního reklamního prostoru pro Evropský parlament.

Zadavatel: Evropský parlament, Brusel

Rámcová smlouva na 4 roky / budget €50.000.000

Stručný popis: Účelem zakázky je mediální plánování, nákup reklamního prostoru, provedení mediálního plánu, výroba/úprava reklam, monitorování a hodnocení kampaní. Případně by mediální plán mohl být plně nebo částečně poskytnut Evropským parlamentem a zhotovitel bude zodpovědný za jeho provedení. Služby nákupu médií zahrnují také vyjednávání jménem Evropského parlamentu, předběžné rezervace a nákup mediálního prostoru.

Evropský parlament je aktivní na desíti platformách sociálních médií, včetně: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Flickr, YouTube, Snapchat, Spotify, Reddit, Pinterest, služby Direct Messaging.

Evropský parlament může potřebovat reklamu:

• na jedné nebo několika z výše uvedených platforem;

• v on-line médiích, zpravodajských portálech, na specializovaných internetových stránkách atd.;

• na národních platformách sociálních médií (např. Draugiem v Lotyšsku);

• v digitálních médiích, na platformách a internetových stránkách, které Parlament v době vypracovávání těchto technických specifikací nezná nebo nepoužívá.

Evropský parlament požaduje, aby byly tyto požadavky splněny v některých nebo všech úředních jazycích EU a v některých nebo všech členských státech EU, bývalých členských státech a na různých světových trzích.

Zakázka potenciálně pokrývá sedm následujících typů činností:

1) mediální plánování;

2) nákup médií;

3) výroba/úprava reklam;

4) správa mediálních prostor a samoobslužná služba;

5) monitorování;

6) hodnocení;

7) strategické/pokročilé plánování.

Deadline 14/7

Hot and cold: Deployable Modular Kitchens for NATO

Call for: Deployable Modular Kitchens

Contracting Authority: NSPA – NATO Support and Procurement Agency

Tentative RFP Date: 02 August 2021

Estimated Quantity                        

–              Up to six (6 ea.) Deployable Modular Kitchens equipped for hot and cold food preparation;

–              Up to four (4 ea.) flatbed trailer for Modular Kitchens and ISO 10’ Containers transportation;

–              Up to six (6 ea.) lowering/lifting system for Modular Kitchens units maneuverability.

Complementary Item Description                            

–              Acquisition of Deployable Modular Kitchens equipped for hot and cold food preparation: the modular kitchen unit is required complete of catering equipment/cooking modules, accessories for food preparation and storage, flatbed trailer for transportation and lowering/lifting system for maneuverability.

–              Equipment engineering, First Article Inspection Testing (FAIT), supply, delivery & transportation, testing, verification and validation as required;

–              Training & first installation, Commissioning and Acceptance (C&A);

–              Project Management and Reporting;

–              Delivery location: PORTUGAL

–              Time for completion: equipment delivery, training and C&A not later than 240 calendar days after contract award.

NATO to buy modular parts for new European Deployable Field Camps

Call for: Provision of Deployable Field Camps made from Modular Prefabricated Structures

Contracting Authority: NSPA – NATO Support and Procurement Agency

Tentative RFP Date: 01 September 2021

Background: Deployable field camps throughout Europe with duration from 6 months up to 10 years. The Contractor / or the Contractors shall have the capability to supply deployable facilities and services to sustain concurrently up to two camps equivalent to 1500 pax, in two different locations throughout Europe.

Item Description                              

             Both full Acquisition and Rental capabilities are required;

             Facilities made from prefabricated structures, i.e.: building blocks, tensile structures, containerised modules;

             Force Protection elements;

             Utilities preparation and connection: electrical power, fresh water distribution, sewage collection and storage;

             Services: general services, ground preparation.

             Delivery location: Europe (to be further defined);

             Time for completion:

–              Capability to start mobilization within maximum four (4) weeks from the call-off Purchase Order (PO) release date,

–              The setup of a full 1500 PAX camp shall be established with Full Operational Capability (FOC) in maximum ten (10) weeks from call-off PO,

–              1st call-off PO release for a setup in Lithuania estimated by May 2021 (to be confirmed).

Expected duration of the OA: initial three (3) years and up to two (2) one-year or one (1) two years extension.

UX, Design & Web Content Management for the Copenhagen EEA

Call: Consultancy Services in the Area of Web User Experience, Design Systems and Web Content Management

Contracting Authority: European Environment Agency (EEA), Copenhagen
Framework contract for 4 years / budget €1.500.000

Short description: The purpose of this call for tenders is to establish framework service contracts in cascade for the provision of services and support in the following areas:
• user experience design;
• creation of an online design system for the EEA’s web presence;
• web design support for various web development teams and projects across EEA;
• web content management support (e.g. publishing content on the EEA main website, adding metadata, archiving content, re-organising web sections…).

Deadline 4/8