Kdo by chtěl “nakupovat média” pro Evropskou komisi?

Tendr: Poskytnutí služeb nákupu médií pro Evropskou komisi

Zadavatel: Evropská komise, DG COMM, Brusel

Stručný popis: Do konce roku 2021 zvažuje Generální ředitelství pro komunikaci (DG COMM) Evropské komise zahájení výběrového řízení na nákup médií. Cílem bude uzavřít jednu nebo více rámcových smluv nebo jakýkoli jiný vhodný typ smlouvy, který bude k dispozici Evropské komisi a případně dalším evropským orgánům od poloviny roku 2023 do poloviny roku 2027.

S cílem připravit důkladnou analýzu trhu, která může být součástí strategie zadávání veřejných zakázek a možných specifikací nabídkového řízení, vypisuje GŘ COMM následující žádost o informace (RFI), která poskytuje znalosti od tržních subjektů o poskytování služeb nákupu médií. Respondenti jsou povinni odpovědět prostřednictvím tohoto odkazu na průzkum EU https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/mediabuying2021

Jedná o předběžné tržní hodnocení, nikoli o výzvu k účasti v soutěži, ani o výzvu k účasti v nabídkovém řízení. Nákup médií v souvislosti s touto RFI zahrnuje služby, které umožňují placenou reklamu ve všech 27 členských státech EU prostřednictvím různých off-line a on-line mediálních kanálů, jako jsou televize, kino, rozhlas, podcasty, tisk, „out-of-home“, on-line média a sociální média. Doprovodné služby pro nákup médií mohou zahrnovat strategické poradenství v oblasti výběru mediálních kanálů, plánování médií, cenových jednání s médii, řízení projektů a kvality, měření a monitorování výkonnosti. GŘ COMM má v úmyslu získat informace od tržních subjektů, které jsou schopny poskytovat služby v takovém rozsahu a složitosti.

Start tendru: 1. července

Brusel by rád propojil registry pacientů

Tendr: Federativní infrastruktura sémanticky dostupných metadat registrů pacientů (Federated Infrastructure of Semantically Enabled Metadata Patient Registries)

Zadavatel: Evropská komise, JRC — Joint Research Centre, Ispra – Itálie

Budget: €360.000

Půjde o: zajištění infrastruktury umožňující plnou interoperabilitu mezi datovými soubory heterogenních populačních registrů pacientů (PBPR).

Předmětem zakázky je zřízení federativní infrastruktury registru sémantických metadat na základě standardních konceptů rejstříku metadat ISO/IEC 11179 (MDR), které umožní:

1) automatickou registraci webových domén registru;

2) prostředky pro zřízení sémantických vazeb prostřednictvím propojených zásad otevřených dat;

3) prostředky pro zřízení nezbytných služeb REST pro přístup k metadatům a sémantickým propojením;

4) prostředky pro automatické vyhledávání údajů z rejstříku internetové domény.

Start tendru: 1. Února

Statistical production applications and other services for Eurostat

Call: External Provision of IT Services for the Statistical Production, Standardization and Dissemination

Contracting Authority: European Commission, Eurostat,

Duration: 4 years / estimated total value: €38.155.000

Short description: External provision of IT services for the statistical production, standardization and dissemination (3 independent lots):

Lot 1: SDMX and standards implementation activities: support, training and consultancy; budget €9.165.000

Lot 2: Developments based on statistical standards for data and metadata exchange, and dissemination; budget €9.990.000

Lot 3: Statistical production applications: development, support and maintenance, budget €19.000.000

Deadline: Feb 19

Tendr: Externí zajištění služeb IT pro vytváření, standardizaci a šíření statistik

Zadavatel: Evropská komise, Eurostat,

Rámcový kontrakt 48 měsíců / budget €38.155.000

Stručný popis: Externí poskytování služeb v oblasti IT pro vytváření, standardizaci a šíření statistic

Zakázka bude rozdělena na 3 zcela nezávislé části:

LOT č. 1: Činnosti týkající se zavádění SDMX a norem: podpora, odborná příprava a poradenství; budget €9.165.000

LOT č. 2: Rozvoj založený na normách v oblasti statistiky pro výměnu a šíření dat a metadat; budget €9.990.000

LOT č. 3: Aplikace pro vypracovávání statistik: vývoj, podpora a údržba, budget €19.000.000

Deadline pro odeslání nabídky: 19/2