Rada EU hledá dodavatele drobného IT vybavení

Zakázka: Drobné vybavení IT – výzva k vyjádření zájmu

Zadavatel: Rada Evropské unie, General Secretariat, Procurement Coordination Unit,

Vybraní zájemci budou až do srpna 2021 poskytovat Radě EU drobné IT vybavení, budou dostávat výzvy k podání nabídky na jednotlivé objednávky, kde jediným kritériem bude cena dodávka + doprava.

Půjde o dodávky drobného vybavení IT jako například: * Počítače * Zařízení související s počítači * Archivovací a čtecí zařízení * Počítačové paměťové jednotky * Zařízení pro čtení/vypalování DVD * Zařízení pro čtení/vypalování CD a DVD * Média pro ukládání dat * DVD * Paměťová archivační média * Různé počítačové vybavení * Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače * Součásti počítačů * Síťová rozhraní * Vstupní kanály počítače * Karty pro síťová rozhraní * Adaptéry * Převodníky energie * Vypínače * Síťová zařízení * Síťová kabeláž * Síťové komponenty * Síťové rozbočovače * Kabelové spojky

Kritéria: Zájemce musí být právně a regulačně způsobilý vykonávat odbornou činnost potřebnou pro provedení zakázky, prokázat minimální obrat ve výši 65 000 EUR za každý z posledních 3 finančních roků a předložit 3 reference na zakázky o minimální hodnotě 30 000 EUR, které stále ještě probíhají nebo které byly dokončeny během posledních 3 let.

Deadline pro projevení zájmu: 2/5/2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *