Aplikace pro Evropskou chemickou agenturu (Helsinki) za 370 milionů

Zakázka: Rámcová smlouva na poskytnutí služeb IT v oblasti IT aplikací

Zadavatel: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), Helsinki

Předpokládaná celková hodnota bez DPH: €14.252.000

Tendr by měl být vyhlášen počátkem března

Stručný popis: Zakázka by měla pokrývat následující IT služby: konzultační a řídící služby, vývoj a správa softwaru, služby správy aplikací a ADSM, činnosti uživatelské podpory a služby internacionalizace softwaru. Aplikace v tomto rámci zahrnují cloudové služby ECHA , REACH-IT, IUCLID, CHESAR, nástroje Exposure a Odyssey. Rozsah rámcové smlouvy rovněž umožní vytvoření nových, zatím neexistujících softwarových systémů nebo přizpůsobení se novým modelům dodávek (např. cloudifikace) souvisejících s IT řešeními, službami a technologiemi v rámci této rámcové smlouvy.

Archivace webových stránek pro agenturu EU z Lucemburku

Zakázka: Služby archivace webových stránek

Zadavatel: Úřad pro publikace Evropské unie, Luxembourg

Kontrakt na 4 roky / budget €400.000

The scope of this call for tenders is the provision of Web preservation services. In general, the provision of services requested under this FWC will concern the archiving of websites related to the European Union. The scope could be broadened to archiving of other digital publications, such as e-publications or social media.

In close collaboration with the Historical Archives of the EU, the Publications Office has during the last 3 years provided a web preservation service to the EU institutions, agencies and bodies. In the context of this project, around 80 websites  of the Institutions are archived quarterly by an external contractor. On top of these 80 websites, additional sites are archived upon request. This typically happens when (part of) a site will be taken offline or will change considerably.

Currently, the archiving process goes through the following steps: •   Remote harvesting of the websites, in WARC format, via a web crawler • Quality control • If needed, quality improvement (patching) • Publication in an online accessible archive, hosted today on http://collections.internetmemory.org/haeu.

In parallel, the Publications Office aims to ingest the WARC files into its trusted digital repository.  This repository is highly secured and will allow for long term preservation of the authentic files.

The services to be provided are: Web preservation services, Takeover, Handover, Additional services

Deadline 28/2

Brusel vám dá až 4 miliony na vývoj “výpravné videohry s příběhem”

Grantové řízení: Podpora vývoje videoher

Zadavatel: Evropská komise, DG EAC, Brusel

Výzva se týká evropských společností produkujících videohry, které byly zřízeny minimálně 12 měsíců před datem podání žádosti a které mohou prokázat nedávné úspěchy (reference). Způsobilé jsou pouze činnosti související s vývojovou fází těchto projektů: výpravné videohry s příběhem, bez ohledu na platformu či předpokládanou distribuční metodu. Ve všech případech se musí jednat o videohry určené k obchodnímu využití.

Kritéria pro udělení grantu:

* Kvalita a obsah (20 bodů)

– Kvalita obsahu, vyprávěný příběh a originalita konceptu v porovnání s existujícími díly

* Inovativní povaha projektu (20 bodů)

– Inovace, tj. do jaké míry projekt posunuje hranice stávající nabídky videoher tím, že přináší nejvyspělejší technologie a obsah

* Relevantnost a evropská přidaná hodnota (20 bodů)

– Strategie vývoje a potenciál pro evropské mezinárodní využití (včetně řízení práv duševního vlastnictví)

* Šíření výsledků projektu (20 bodů)

– Distribuce, komunikační a marketingová strategie a vhodnost pro cílové publikum, včetně aspektů týkajících se dostupnosti

* Organizace týmu pracujícího na projektu (10 bodů)

– Rozdělení úloh a povinností v tvůrčím týmu z hlediska konkrétních cílů navrhované činnosti

* Dopad a udržitelnost (10 bodů)

– Strategie financování vývoje a produkce a proveditelnost potenciálního projektu

Další „automatické“ body se přidělují: Projektům zaměřeným speciálně na děti (do 12 let věku) (5 bodů navíc)

Rozpočet: K dispozici je rozpočet v celkové výši €3,78 milionu. Výše příspěvku na projekt se pohybuje v rozmezí od €10.000 do €150.000 na koncept a vývoj projektu evropské videohry (činnosti do okamžiku, kdy se z konceptu stane hratelný prototyp nebo zkušební verze). Poskytnutý finanční příspěvek nesmí v žádném případě přesáhnout 50 % celkových způsobilých nákladů předložených žadatelem.

Deadline 8/3 12:00

Velitelství sil NATO v Evropě hledá dodavatele AV a konferenční techniky a služeb

Zakázka: AV, konferenční a tlumočnické vybavení a podpora

Zadavatel: agentura NCI (NATO Communications and Information Agency) jménem SHAPE (neboli Supreme Allied HQs Europe), Mons, Belgium 

Scope
1. The purpose is to provide corrective and preventative maintenance for Audio/Video (A/V), Video Teleconference (VTC), Interpretation and Conference Room Equipment and the Public Address (PA) System installed at Supreme Allied Headquarters Europe (SHAPE), Belgium. There is a requirement to have all conference room specific equipment maintained and repaired to ensure a high level of operational availability and capability. Furthermore, there are obvious safety and health requirements for operational Public Address systems within the SHAPE Command Centre work areas.

2. Support Services to be Provided
o Help Desk
o On Site Support
o Corrective Maintenance
o Preventative Maintenance
o Interventions

Kontrakt bude udělen na 4 roky s odhadovaným rozpočtem €45.000/ročně.

Formální IFB bude vyhlášeno v únoru. Do té doby (do 7/2) musí zájemci kontaktovat své národní ministerstvo obran a nechat si potvrdit Declarations of Eligibility. Ministerstvo poté zašle seznam vhodných uchazečů zpět do Belgie.

Velká agentura OSN z Říma potřebuje nový rezervační systém pro nákup letenek

Zakázka: Aviation booking and ticketing system platform
Zadavatel: UN World Food Programme (WFP), Řím

Background: WFP manages the United Nations Humanitarian Air Service (UNHAS), a common air transport service, available to a limited number of passengers. The passengers are staff and contractors of humanitarian and relief agencies, Non-Governmental Organizations (NGOs) , diplomatic missions, donors organizations and the humanitarian community. WFP-UNHAS is the largest world’s leading humanitarian airline, with a fleet of more than 70 fixed-wing and helicopters chartered aircraft from over 20 different operators, deployed to various locations around the world often where commercial airlines do not fly.
Average per year, WFP-UNHAS transports 320,000 passengers, in 15 countries, with each country operation running as a different standalone small airline, flying more than 70,000 hours between 600 locations. While the UNHAS services are present in medium and long term relief operations, it is also deploys to sudden onset emergencies caused by natural or manmade events requiring humanitarian aid.

Requirements: WFP-UNHAS is seeking a long term agreement for provision of an aircraft management application with the following minimum set of services required to support WFP user community:
i. Reservations: Create an on-line booking and ticketing system to manage passengers, cargo, routes and airport information
ii. Fleet Scheduling: Contracted aircraft fleet management plus management of flight schedules
iii. Financial management of the different cost recovery models and financial tracking of clients
iv. Management of contracted aircraft including aircraft utilization, fuel records and maintenance tracking
v. Performance measurement of efficiency and cost effectiveness of UNHAS fleet, routes
vi. Develop an on-line/off- line module for Laptop and PDA using GPRS, WiFi, Bluetooth and bar code to replicate to the main system
vii. Interoperability between the Online and WFP Aircraft real time tracking system
viii. Initial and recurrent user training including training material
ix. Provide system and user support during all hours of operation for all WFP country operations
Deadline pro žádost o informace: 22/1

“TV over IP” pro kancelář OSN v Ženevě

Zakázka: Provision of TV over IP Services
Zadavatel: United Nations Office, Geneva
Deadline pro projevení zájmu 30/1

Interpol hledá vývojáře a “údržbáře” svých mobilních aplikací

Zakázka: Vývoj a údržba mobilních aplikací

Zadavatel: Interpol, Lyon

Jazyky tendru: angličtina, francouzština

Tendr má dvě na sobě nezáviuslé části (loty):

* Lot n°1 : développement des applications mobiles  (iOS, Android, případně Windows)

* Lot n°2 : maintenance corrective, adaptative et évolutive des applications mobiles

Výběrová kritéria:

1) Le prix et les capacités économiques et financières: 45 %

* Prix (manday sazby) : 45%

2) Partie technique : 55 %

* Compréhension et cohérence de l’offre : 10%

* Profil des intervenants et qualifications dans le domaine des applications mobiles : 25%

* Conformité de l’offre technique: 20%

Expertní profily vyžadované pro lot 1: * Développeur junior * Développeur confirmé * Développeur senior * Expert/architecte * Chef de projet

Deadline 26/2 17:00

Monitoring, vztahy s novináři, content generation a marketing… pro agenturu EPO z Mnichova

Zakázka: Služby související s mediálními vztahy

Zadavatel: Evropský patentový úřad, Mnichov

Tendr je rozdělen na 4 na sobě nezávislé části (loty), do každého lotu je možné se hlásit samostatně/nebo se do některých vůbec nehlásit.

Lot 1: Media monitoring/press clippings

Lot 2: Media relations support

Lot 3: Content marketing

Lot 4: Content generation and editing support

Criteria for the award of contract: financial criteria 30 %, quality criteria/Technical elements 60 %, bid presentation 10 %.

Rámcový kontrakt na 5 let, místo dodání EPO´s HQ, Munich

Deadline pro doručení nabídek: 12/3. Bid presentations with key personnel of short-listed bidders are expected to take place in calendar week 15 (9/4 – 13/4) in Munich.

Rada EU vypsala tendr na přenos videovysílání mezi Bruselem a Lucemburkem

Zakázka: Zajištění spojení pro přenos videovysílání mezi Generálním sekretariátem Rady Evropské unie v Bruselu a Evropským konferenčním centrem v Lucemburku

Zadavatel: General Secretariat of the Council of the European Union

Stručný popis: Cílem výzvy je uzavření 4-leté rámcové smlouvy na zajištění spojení pro přenos videovysílání mezi tiskovým centrem Generálního sekretariátu Rady (GSC) v Bruselu v Belgii a Evropským konferenčním centrem v Lucemburku. Účelem je propojení zmíněných lokalit tak, aby audio a video data mohla být přenášena během jednání Rady, která se mají uskutečnit v Lucemburku každoročně v dubnu, červnu a říjnu. Audio a video signály budou upravovány a „sestavovány“ tiskovou službou GSC k zajištění vysoce kvalitních audiovizuálních služeb pro tisk.

Pro zajištění dálkové produkce budou v rámci zakázky poskytnuty záložní odkazy o rychlosti 10 GB/s s těmito vlastnostmi: – odkaz založen na IP technologii, – velmi nízká latence sítě, – žádné kolísání obrazu, – záložní síť, – optimalizace pro přenos audio/video živého vysílání.

PS: Dodávka a instalace kompresního vybavení jsou z rozsahu zakázky vyloučeny.

Deadline pro odeslání nabídky 21/2

Komise rozhodla, že evropský “superpočítač” umístí do Lucemburska

Le Luxembourg accueillera le siège du supercalculateur européen

Par Pierre Sorlut, Luxemburger Wort

La Commission européenne fait savoir ce jeudi que le Luxembourg accueillera le siège du supercalculateur européen dans le cadre du programme de High Performance Computing (HPC). «Les centres de données de la Commission sont au Luxembourg (Betzdorf et Windhof)», justifie un porte-parole de l’exécutif européen dont les représentants avaient omis, plus tôt dans la matinée, de citer l’établissement de la coentreprise EuroHPC au Grand-Duché.

Au cours d’une conférence de presse à Bruxelles, les commissaires Mariya Gabriel (Economie digitale) et Carlos Moedas (Recherche) avaient avancé du concret dans le programme HPC lancé en février 2012 avec l’annonce d’un partenariat financier entre l’exécutif européen et les Etats membres pour créer l’infrastructure.

Presque un milliard d’euros

La Commission européenne apportera la moitié du financement du superordinateur, à concurrence de 486 millions d’euros, les Etats membres participant à l’initiative l’autre moitié. Ils étaient sept à signer la déclaration en marge de l’anniversaire du traité de Rome le 23 mars dernier (dont le Luxembourg). Ils ont été rejoints par six autres courant 2017 pour «acquérir une force de calcul paneuropéenne disponible à travers toute l’UE», a détaillé la Commissaire à l’Economie digitale. Mariya Gabriel laisse la porte ouverte aux autres Etats membres pour s’associer à l’initiative.

Pour la commissaire bulgare, le supercalculateur est «un outil fondamental qui ouvre la voie à de nouvelles applications scientifiques et industrielles». Mme Gabriel cite la conception de nouveaux médicaments ou produits cosmétiques permise par la simulation ex ante de leurs effets ou encore la construction de nouveaux avions et la réalisation de diagnostics médicaux personnalisés.

«L’Europe ne peut pas prendre le risque d’être dépendante de pays tiers pour ces calculs», prévient la commissaire. Elle renchérit: «Nous voulons aligner les intérêts nationaux, les intérêts industriels et les intérêts scientifiques autour d’un projet commun». L’UE accuse déjà un lourd retard par rapport à la Chine et aux Etats-Unis en matière de HPC.

La stratégie et la mise en œuvre de la force de calcul paneuropéenne seront pilotées depuis le Grand-Duché avec l’installation de la coentreprise EuroHPC. La Commission ambitionne le début du travail (administratif, juridique et financier) de cette structure opérationnelle dès 2019. Elle sera composée de représentants publics des Etats participants et de représentants du secteur privé, «des parties prenantes du big data ou du HPC, mêlant académiques et industriels», précise l’exécutif européen.

Satisfaction au Luxembourg

«C’est une excellente nouvelle pour nous», fait savoir l’entourage du Premier ministre. L’Hôtel de Bourgogne associe le Vice-premier ministre et ministre de l’Economie Etienne Schneider «qui avait bien préparé le terrain avec Günther Oettinger», ancien commissaire en charge de l’Economie et de la société numérique. Xavier Bettel aurait, selon un membre de son cabinet, fini de convaincre la commissaire Mariya Gabriel qui a pris le relais à l’Economie digitale quand M. Oettinger a été transféré au Budget.