Návrh a výroba komunikačních materiálů o biodiverzitě

Zakázka: Poskytování služeb týkajících se informačních materiálů o přírodě a biodiverzitě

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Environment

Kontrakt na 4 roky

Popis: Účelem tohoto nabídkového řízení je vypracovat komunikační materiály – tištěné, on-line a pro sociální média, zaměřené na podporu zúčastněných stran a zainteresované veřejnosti při hledání specifičtějších informací o realizaci politiky EU v oblasti biodiverzity, včetně otázek týkajících se programu Natura 2000, ochrany druhů, hodnoty služeb ekosystému, invazivních druhů a další. PODKLADY ke stažení.

Popis zakázky – konkrétní úkoly dodavatele jsou shrnuty takto:

— výroba informačního bulletinu o lokalitách Natura 2000 (natura 2000 Newsletter) dvakrát ročně,

— výroby jiných informačních materiálů na vyžádání (letáky, plakáty, informační letáky, obsah pro tiskové zprávy, obsah pro webové komunikační nástroje),

— příprava materiálů vizuálního obsahu pro sociální média (např. infografiky, originální ilustrace, fotografie atd.) pro šíření prostřednictvím kanálů Generálního ředitelství pro životní prostředí v rámci sociálních médií – alespoň 1 za měsíc,

— aktualizace internetové stránky o přírodě a biodiverzitě na vyžádání,

— budování sítí a spolupráce.

Budget €510.000

Deadline: 15/9

Zakázku na systém správy překladů dostal BoldBrick

Systém správy překladů bude pro Evropský výbor regionů a Evropský sociální hospodářský výbor zajišťovat český BodBrick. Jde o kontrakt za bezmála €300 tisíc. Už se ozývají i další zájemci:)

Zájemci o EU tendry: budu v Bratislavě od 23. do 25. července

Bratislava 23/7 až 25/7, kdo by se chtěl sejít a zeptat na možnosti spolupráce při nabídkách pro tendry od EU institucí a agentur. +32-473-116804 nebo horejsi.tomas@gmail.com

Nejrůznější mobilní IT vybavení pro Brusel, za €53 milionů

Dodávky mobilního vybavení

Evropská komise, Directorate-General for Informatics

Stručný popis: Poskytnutí různého IT a mobilního počítačového zařízení, tj. chytrých telefonů, tabletů, dalších různých mobilních produktů, vybavení spojeného s nimi a služeb.

Doba trvání: 2 + 4 roky

Typ smlouvy: rámcová pro 5 nejlepších zájemců

Celkový budget: €53.000.000

Deadline pro odeslání nabídky: 8/9

Ještě jeden Interpol: integrovaný Workspace Management Service

Integrated Workspace Management Service

Interpol, Lyon, Francie

Jazyk nabídky: angličtina

Introduction: IWMS as a new service is part of a bigger project of transformation which consists in enabling INTERPOL to manage corporate workflow and process in a single platform:

The objective of this transformation of the organization, while respecting the different workflows/processes which already existed procedures from different department is to:  Transforming the organization (EDRM) into an efficient service center.  Maintain and improve the quality of services provided to users.  Comply with ITIL good practices.  Industrialize, strengthen and improve current processes. For this reason, the new service must provide a common API that allows integration with all Enterprise Service Support Management Services of the market (BMC, Service Now, IBM, etc.).

Functional requirements: The main priorities for INTERPOL are: Space management, including employee service management. Following the priorities, INTERPOL aims at an upgradable and scalable solution. For example the technical part (electricity, building) can be implemented as a change request especially if they are part of different modules.

Deadline 19/9.

Interpol potřebuje novou Digital Collaborative Platform

Digital Collaborative Platform

Interpol, Lyon, Francie

Jazyk nabídky: angličtina

As main functionalities, we want a Digital Collaborative Platform which provides a portal with the following functions: * Dashboard; * Search Engine; * Social Network; * Workspace Management; * Forum; * Wiki; * Calendar; * Chat; * Document Management; * Notifications.

The Digital Collaborative Platform must support the 4 languages of the Organization (angličtina, francouzština, španělština, arabština)

Project Team: The bidder project team can be located where the bidder wants. But this should not prevent the responsiveness of trade and good cooperation on the project. For any demonstration, the supplier has to come on INTERPOL location in Lyon

Hodnocení: Financial and administrative part 40 % : Functional and technical part 60 %

Deadline 19/9

Europol hledá dvorního dodavatele počítačového hardwaru

Zakázka: Počítačový hardware a související služby

Zadavatel: Europol, Den Haag, Nizozemsko

Rámcová smlouva na 4 roky / celkový budget €2.500.000

Stručný popis: Hlavním cílem zakázky je pořízení stolních osobních počítačů/mini počítačů/laptopů, jakož i příslušenství a periferních zařízení. Úspěšný uchazeč musí být rovněž schopen provádět související služby, jako například opravy mimo rozsah záruky, informace o produktech, dodací služby, vybalení a označování. Součástí smlouvy je také část určená pro pořízení speciálních položek prostřednictvím akvizičního kanálu.

Deadline pro odeslání nabídek: 25/8

Nábytek do konferenčních a jednacích prostor. Pro EPO do Rijswijku

Zakázka: Zakoupení, doručení a instalace různých kusů nábytku pro konferenční a jednací prostory

Zadavatel: The European Patent Organisation (EPO), 80469 Munich, Germany

The scope of this procurement procedure is the purchase, delivery and installation of new furniture and related services for the collaborative, conference and meeting areas in the New Main building in The Hague according to the requirements specified hereafter.

Lot 1 The supply and fitting out of the collaborative areas in the New Main building with representative furniture in line with the architect’s style and finish of the new building;

Lot 2 The supply and fitting out of meeting rooms and video conferencing rooms in the New Main building with representative tables in line with the architect’s style and finish of the new building.

The framework contract(s) shall have a duration of 5 years whereof the majority of the furniture shall be delivered & installed most likely within 3 months after handover of the new building to the EPO which is presently foreseen 2nd Quarter of 2018.

The furniture contract(s) should foresee flexibility in the production and the delivery time of the furniture because the final handover date of the New Main Building still needs to be confirmed by the EPO.

Místo dodání: EPO, Rijswijk, The Netherlands

The selection criteria for the Bidder are the following:

– The contract sum shall not exceed 50% of the bidder’s annual turnover of the previous 3 years for the respective lots. In the event of a joint bid or the use of a subcontractor by the bidder the answer to the present question may take the turnover of that other entity into account.

– The bidder has relevant experience with at least 3 similar projects in the past 5 years in the respective lots. Please provide evidence of at least 3 similar projects including a short description of

Name of the company concerned;

Execution date and value of the project;

A short description of the delivered (furniture) items.

– The bidder shall prove to have sufficient staff with experience & knowledge to cope with such a project. Staff will possess all relevant certificates.

– The bidder is able to deliver all requested items for a sampling phase on short notice (i.e. at the latest 3 weeks after the request).

– The bidder shall deliver:

Pictures of the suggested furniture;

Samples of all relevant material (e.g. upholstery, fabric, tabletops)

 Deadline pro doručení (!!!) nabídek: 19/9

EU agentura z Ljubljaně hledá IT integrátora. Nabízí €25 milionů

Zakázka: Služby integrace systému IT a poradenské služby IT pro Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)

Zadavatel: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Ljubljana, Slovinsko

Kontrakt na 96 měsíců / budget €25.000.000

ACER hodlá uzavřít vícestranné rámcové smlouvy v kaskádě na správu a údržbu již funkční a využívané infrastruktury a aplikací systému REMIT prostřednictvím poskytnutí služeb integrace systému IT v rámci položky č. 1 a poradenských služeb IT v rámci položky č. 2.

Obě položky zakázky jsou samostatné/na sobě nezávislé, je možné se hlásit jen o jednu:

Lot 1: Služby integrace systému IT – V rámci služeb v této zakázce budou Agentuře poskytovány služby integrace systému IT, mezi které bude patřit ústřední servisní pult, infrastrukturu a operace v rámci systému ARIS, vývoj softwaru a údržbu systému ARIS, projektové a servisní řízení ARIS a řízení aplikací ARIS, jak je podrobně uvedeno ve specifikacích nabídkového řízení. Kritéria hodnocení: kvalita 65% – cena 35%. Budget €20.000.000

Lot 2: Poradenské služby v oblasti IT – V rámci služeb zahrnutých do této zakázky by měly být Agentuře poskytnuty: i) poradenství ohledně realizace a provozu rámce informační bezpečnosti REMIT Agentury; ii) poradenské služby týkající se realizace a provozování rámce řízení kvality systému ARIS; a iii) odborné poradenství a podpora s řízením a správou projektu a služeb a při řešení konkrétních problémů týkajících se rozvoje, realizace a provozování systému ARIS, jak je podrobně uvedeno ve specifikacích nabídkového řízení. Kritéria hodnocení: kvalita 65% – cena 35%. Budget €5.000.000

Deadline pro odeslání nabídky: 4/9

ICT hardware pro agenturu Frontex z Polska, za €2m

Tendr: Dodávky vybavení IKT, náhradních dílů a příslušenství
Zadavatel: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex), Warsaw
Rámcová smlouva na 4 roky/ budget €2.000.000

Deadline 8/8

Seznam vybavení, které může být v průběhu rámcové smlouvy objednáváno:

I Laptops
II Laptop accessories (Batteries, Power supply adapters, Power supply units, Docking stations and port replicators, Protection, Cooling stands, Memory modules, Spare parts and options, External discs and casings, PCMCIA cards and ExpressCards, Cleaning materials, USB accessories, External optical drives, Hard drive adapters, Hard drives, Keyboards, Fans, Optical drives)
III Tablets
IV Tablet accessories
V Laptop and tablet bags/backpacks (Bags, Cases, Bagpacks, Suitaces)
VI Computers (Standalone computers, All-in-one computers, Mini PC computers, PC on stick)
VII Workstations
VIII Servers
IX Servers’ components
X PC parts (Cooling, Memory cards, Memory card readers, Hard drives, Sound cards, Graphic cards, Controllers, Optical drives, Computer casings, RAM modules, Motherboards, Processors, PC power supply units)
XI Tools and tool sets (Tools for IT equipment repairs)
XII Phones (Phones and smartphones, GSM accessories, Phones and VoIP components, Analogue telephony, Navigation software)
XIII Networks and communication (Antennas, Sensors, Plugs, Network interface cards, IP surveillance components, GSM modems, NAS file servers, Access points, KVM switches, Video recorders, Racks and racks’ components, Powerline transmitters , Range extenders)
XIV Other computing equipment for office use (Barcode readers, Label printers, Projectors, Handles for computing equipment, Projector accessories, Interactive boards)
XV PC peripherals (External memory card readers, Printers, Multifuncional devices, Plotters, Scanners, External disks and casings, Hard drive cases, External drives, Speakers, Internet cameras, Sound cards, Video cards, Keyboards, Microphones, Pointing devices, Monitors, Mice, Touchpads, USB flash memory drives, Presenters and indicating instruments, Headsets, Cases, bags, backpacks, TV tunners, UPS and power strips)
XVI Accessories and exploitation (GSM accessories, USB accessories, Printing materials, Cables and adapters, Desktop cleaning products, Data storage devices, Power supplies)
XVII Electronics (TVs, Tunners, decoders, antennas, Players and recorders , Audio equipment, Digital voice recorders)