Analýza dat z GIS, biostatistika, správa dokumentů pro EU agenturu ze švédské Solny

Služby v oblasti správy údajů ze sledování, analýzy údajů GIS, biostatistiky a správy dokumentace

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Solna, Švédsko

Rámcový kontrakt na 4 roky / celkový budget €4.500.000

Tendr je rozdělen na 3 samostatné / na sobě nezávislé části (loty):

Lot1: Správce dat, analytik dat, analytik správy informací/údajů, analytik údajů GIS: Očekávané služby budou zahrnovat zajištění kvalifikovaných jednotlivců v příslušném odvětví pro ECDC a zúčastněné strany, kteří budou pracovat pod dohledem člena personálu ECDC a v přímém kontaktu s týmy ECDC v rámci správy údajů, analýzy údajů a odborných znalostí správy informací/údajů (včetně geograficky kódovaných údajů). Budget €2.500.000

Lot2: Služby biostatistiky: Očekávané služby spočívají v zajištění předmětu plnění v oblasti biostatistiky pro údaje ve veřejném zdravotnictví. Budget €700.000

Lot3: Služby správy dokumentů: Očekávané služby budou zahrnovat poskytování služeb kvalifikovanými jednotlivci v příslušném odvětví správy elektronického obsahu a analýzy elektronického obsahu, kteří budou spolupracovat s týmy ECDC v rámci poskytování odborných znalostí správy elektronického obsahu a analýzy elektronického obsahu, v oblasti prevence a kontroly přenosných chorob pro uživatele ECDC a zúčastněné strany. Budget €1.300.000

Deadline pro odeslání nabídky: 7/11

OSN nakoupí nejrůznější zdravotnické pomůcky a zařízení pro své “polní mise”

Aktuálně jsou vyhlášeny dva tendry. Zájemci musí nejprve projevit zájem, pak se dostanou k zadávací dokumentaci:

Zakázka 1: Provision of Medical Equipment to the United Nations Field Missions

Zadavatel: UN Procurement Division, New York

Deadline pro projevení zájmu: 25/9

Zakázka 2: Provision of Medical Consumables, Medical Instruments and Hospital Supplies to the United Nations Field Missions

Zadavatel: UN Procurement Division, New York

Deadline pro projevení zájmu: 25/9

Brusel chce nakoupit vakcínu proti nodulární dermatititě. Zn.: velmi spěchá

Nákup, uskladnění a dodání živé atenuované vakcíny proti nodulární dermatitidě

Evropská komise, Directorate-General for Health and Food Safety, Brussels

Předpokládaná celková hodnota bez DPH: 600 000.00 EUR

Kontrakt na 4 roky

Deadline 2/8

Komise má v úmyslu držet na skladě zásoby živé atenuované vakcíny LSD, aby jí mohla rychle poskytnout k dispozici v případě potřeby. Tyto zásoby živé atenuované vakcíny by dále měly být rychle doplňovány v případě, že dojdou, aby byla zachována schopnost Unie reagovat v naléhavých situacích. Nedávný nárůst případů propuknutí nodulární dermatitidy v Řecku a Bulharsku a skutečnost, že nodulární dermatitida se bez řádného zásahu neočekávatelně šíří na značné vzdálenosti, a to především vlivem pohybů zvířat, a na střední vzdálenosti výhradně vlivem aktivity vektorů, způsobují, že přímo ohroženy jsou i další státy, jako např. Rumunsko. Dále je zapotřebí dodatečná podpora ve formě vakcín nodulární dermatitidy v případě Bývalé jugoslávské republiky Makedonie s cílem zamezit dalšímu šíření choroby do dalších členských států EU. Naléhavost situace znemožňuje uplatnění běžných lhůt pro uskutečnění otevřených řízení, protože vakcíny musí být podány před koncem léta.

Brexit: přestěhuje se Evropská léková agentura z Londýna do Bratislavy?

Existuje pár firem z Velké Británie, např. Ecorys, které jsou do značné míry závislé na zakázkách od institucí a agentur EU. Ty asi Brexit dost poškodí. Stejně tak zaměstnance agentury EU European Medicines Agency, která až dosud sídlí v Londýně. Budou se totiž muset přestěhovat do nějaké jiné členské země EU. Možná na Slovensko, tam zatím žádná evropská agentura není. Na druhé straně: pro řadu dodavatelů EU bude Brexit dobrý, protože jednou pro vždy “zařízne” jejich britskou konkurenci.

Česká ZZM dodá Frontexu ochranné rukavice, obleky a masky

Hlásím novou vyhranou zakázku:) Česká firma ZZM (původně Zásobování zdravotnickým materiálem) vyhrála – s moji skromnou pomocí:) – zakázku od evropské agentury Frontex sídlící ve Varšavě. Jde o menší dodávku ochranných zdravotnických rukavic, obleků, masek a dezinfekčních gelů. Brzy přijdou větší…

 

Galileo hledá české doktory pro prohlídky svých zaměstnanců

Agentura pro evropský GNSS (alias Galileo) se sídlem v Praze nabízí čtyřletou rámcová smlouvu. Zakázka je rozdělena na dvě samostatné části: č.: 1 „Lékařské středisko“ (6 úkolů: (1) vstupní lékařská prohlídka uchazečů; a (2) roční lékařská prohlídka zaměstnanců GSA; (3) sezónní očkování proti chřipce; (4) účast na jednáních s vedením GSA a zhotovitelem položky č. 2; (5) udělení přístupu k lékařským složkám / předání lékařských složek zaměstnancům a uchazečům GSA; (6) předání lékařských složek GSA s rozpočtem €130.000 a č.: 2 „Lékařský poradce (5 úkolů – (1) lékařská prohlídka zaměstnanců / lékařských složek zaměstnanců; (2); lékařské poradenství; (3) administrativní služby; (4) zdravotní a psychologické poradenství pro vedení GSA; (5) informační setkání pro skupiny. Budget €55.000. Deadline 30/6.

 

Infarkt: proč ho zažijí spíš muži než ženy? Brusel chce studii za milion euro

Brusel (DG SANCO Evropské komise) dnes vypsal dva zajímavé a na první pohled štědře honorované “zdravotnické” tendry na studie/pilotní projekty:
1) Vliv pohlaví pacienta na vznik a léčbu kardiovaskulárních onemocnění, budget €1.000.000, deadline 18/10 a
2) Studie o možnostech včasného odhalení poruch autistického spektra, zejména v souvislosti s růstem dlouhověkosti v EU, €1.300.000, deadline stejný jako v prvním případě.

Tendr na “posilování práv pacientů”: nejvyšší čas přidat se do týmu

Na zakázku týkající se “posilování postavení pacientů” vyhlášenou Výkonou agenturou pro zdraví a spotřebitele EAHC (spadá pod Evropskou komisi) už se formuje akční celoevropské konsorcium. Pokud se vše podaří, jak je plánováno, má tendr za 300.000 euro v podstatě již “v kapse”. Více o soutěži s uzávěrkou 7.6.2013 zde.

Seznam členů konsorcia s kontakty je k dispozici pro registrované/platící klienty Bruselské spojky.

Tendr na “včasný dialog” mezi regulátory a výrobci zdravotní techniky

Tak a je tu další mini-analýza dalšího z výběrových řízení ve zdravotnické oblasti, které před pár dny vyhlásila Evropská komise (resp. její agentura EAHC). Tentokrát o tom, jak chce EU zlepšit „včasný dialog mezi hodnotiteli zdravotních technologií a výrobci zdravotnických a léčivých produktů (tedy ještě během vývojové fáze)“.

Shromažování dat z klinických testů ještě před licencováním může urychlit a zjednodušit proces HTA (Health Technology Assessment) a vést k rychlejšímu rozhodnutí o zavádění nových produktů. To tvrdí zadavatel tendru, EAHC. Včasný dialog by měl podle agentury dát dohromady HTA autority, regulátory i jednotlivé výrobce (ovšem pouze na dobrovolné bázi).

Cílem tohoto výběrového řízení má být takový včasný dialog maximálně podpořit. Kontraktor dostane za úkol vyvinout celou řadu metodologických protokolů/postupů a během nich otestovat tyto „včasné dialogy“ otestovat (požadován je test deseti pilotů). Budget €500.000, deadline k odevzdání nabídek 7/6/2013.

Kontraktor by měl v zásadě splnit 3 základní úkoly:

1) Sepsat metodiku vedení „včasného a dobrovolného dialogu“ regulátorů s výrobci léčivých přípravků a zdravotnických přístrojů (medicinal products and medical devices). Ověřit, zda je takový dialog vždy potřebný/prospěšný nebo ne. Definovat cíle, harmonogram, výstupy… a specifikovat roli jednotlivých účastníků celého procesu.

2) navázat dobrovolnou spolupráci s HTA autoritami z alespoň deseti EU států s cílem otestovat navrženou metodiku v praxi (pro alespoň 7 léčivých přípravků  a alespoň 3 zdravotnické přístroje).

3) na základě zjištění z prvních dvou fází projektu zpracovat doporučení a model „včasného dialogu“ a prezentovat ho na  plenárním zasedání členů EUnetHTA Joint Action.

Takže suma sumárum, zdá se mi to jako dobrá příležitost pro výrobce zdravotnických přístojů a zařízení, resp. na ně napojené výzkumné a podobné instituce.

Dokumentaci můžu poslat, pište na horejsi.tomas@gmail.com

EU “koupí” studii o možnostech posilování práv pacientů

Sliboval jsem, že se pokusím vysvětlit, o čem jsou a pro koho jsou určena výběrová řízení ve zdravotnické oblasti, které před pár dny vyhlásila Evropská komise (resp. její agentura EAHC). Takže začínám s tendrem na „posilování postavení (zejména chronicky nemocných) pacientů“:

Executive Agency for Health and Consumers konstatuje, že v oblasti posilování postavení pacientů obecně neexistuje zcela jasná definice (nejde totiž jen o zavádění eHealth Tools nebo podobných módních výstřelků…) a proto by ráda získala nějaké podklady/tvrdá data a případně jejich analýzu + návrhy dalšího postupu včetně možností zapojení institucí EU.

Ze zadání: vítězný kontraktor by měl identifikovat aktuální modely na posílení postavení pacientů s chronickým onemocněním, provést jejich důkladnou analýzu a identifikovat případné bariéry (nebo naopak „silná místa“). Měl by vymyslet další postup a měl by se i pokusit navrhnout možnost zapojení pro instituce a agentury EU.

EAHC nabízí 300.000 euro a chce mít studii hotovou do deseti měsíců. Deadline k podání nabídek 7. června 2013.

Můj dojem je, že by to mohla být dobrá příležitost pro instituci typu českého Ústavu zdravotnických informací a statistiky , které může při řešení/sběru dat spolupracovat se svými tradičními partnery ze zahraničí, případně univerzitami nebo i privátními firmami z oboru (například LINET, který vyrábí nemocniční lůžka i pro chronicky nemocné pacienty – má, pokud se nepletu, rozsáhlý zahraničních network vlastních dceřiných firem/pracovišť, které by se možná daly pro takový sběr dat využít). Anebo samozřejmě obráceně, LINET by mohl do svého týmu přizvat ÚZIS, proč ne…

Připojuji zadávací dokumentaci tendru + checklist základních požadavků na členy řešitelského týmu.