Smart cities, smart factories, internet of things: jaké jsou v této oblasti příležitosti v EU? Vyhlašuje Brusel takové tendry?

Odpověď zní: „Ano, ano, ano, vyhlašuje!“ Níže najdete seznam souvisejících zakázek z poslední doby. Aktuálně běží například tendr Evropské komise (Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology) na studii o “smart factories” v nových členských státech EU. Detaily tady.

V Česku je hodně firem a lidí, kteří se o toto téma zajímají, o kterých vím, a určitě ještě víc firem a lidí, o kterých nevím. Takže mám nápad: měl by někdo z těch, koho  téma „Smart cities, smart factories, internet of things“ zájem zaletět na pár hodin do Bruselu a dozvědět se víc? Poslechnout si nějakou zevrubnou analýzu a pak případně někoho z Evropské komise nebo Evropského parlamentu, kdo má podobné tendry na starosti? Pokud ano, dejte vědět: horejsi.tomas@gmail.com nebo +32-473-116804

Související zakázky:

Chytrá městská mobilita a doprava: podpora inovačních činnosti v oblasti spolupráce v kontextu evropského inovačního partnerství v oblasti chytrých měst a obcí

Trh evropského inovačního partnerství v oblasti inteligentních měst a společenství

Otevřené inovace v inteligentních městech, návrh úspěšných inovačních ekosystémů

Mezinárodní městská spolupráce: trvale udržitelná a inovativní města a regiony (Indie)

Zakázka na služby vypracování studie „Analýza potenciálu pro široké zavedení integrovaných řešení chytrých měst a komunit“

Informační systém pro inteligentní města a společenství

Podpora činností evropského inovačního partnerství pro inteligentní města a společenství

Studie o dostupných sémantických prostředcích pro interoperabilitu inteligentních zařízení – mapování do společné ontologie ve formě sémantiky aplikační vrstvy M2M

Platforma zainteresovaných činitelů pro inteligentní města

Koncepce v oblasti informačních a komunikačních technologií pro optimalizaci mobility v inteligentních městech

Vymezení politiky v oblasti výzkumu a inovací, která posílí kombinaci „Cloud Computing“ a internet věcí

Brusel potřebuje studii o “smart factories” v nových členských státech EU

Evropská komise (Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology) chce zmapovat “smart factories” v nových členských státech EU. Dále požaduje vypracovat návrh, jakým způsobem by “Evropa” měla tyto státy v jejich politice týkající se “chytrých firem/továren” a relevantních digitálních technologií podporovat.

Týká se to zejména oborů Cyber-physical-systems (CPS),Internet of things (IoT), digital design, simulation and analytics, advanced laser-based technologies, industrial robotics, 3D printing, etc. .

Zde jsou detaily, deadline k podání nabídek 14/10.

Kdo by chtěl hodnotit komunikační aktivity EU, může. Za €12 milionů na 4 roky

Tendr: Služby hodnocení dopadů, služby posuzování a další služby ve vztahu k posuzování v oblasti komunikačních činností

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Communication – jmeném dalších EU institucí a agentur v různých členských zemích

Rámcová smlouva na 48 měsíců

Celkový budget €12.000.000

Deadline pro odeslání nabídek 2/9.

Celé zadání na konci.

Zakázka je rozdělena na dvě samostatné/na sobě nezávislé části:

Lot 1: Studie hodnocení, posuzování dopadu, další studie týkající se hodnocení v oblasti komunikačních činností. V rámci této položky by měla být provedena pouze plnohodnotná hodnocení a studie, jejichž hlavním předmětem plnění je konečná zpráva nebo komplexní studie. Tyto zahrnují:

* všechny typy analýz/hodnocení komunikačních činností v režimu „ex ante“ (příklady: posuzování dopadů, hodnocení „ex ante“ a studií proveditelnosti),

* všechny typy probíhajících, průběžných a „ex post“ hodnocení komunikačních činností (například: průběžné a „ex post“ hodnocení),

* kontroly vhodnosti, meta-hodnocení a syntézy hodnocení.

Budget €8.000.000

Lot 2: Rozvoj a realizace monitoringu a hodnotících nástrojů a systémů. Tato položka zahrnuje provedení specifických úloh nebo souboru úkolů, které nepovedou k vytvoření plnohodnotné hodnotící zprávy. Tyto úkoly mohou být následující: * vymezení cílů SMART pro komunikační činnosti, * vypracování intervenční logiky, *provedení analýzy rozsahu, *zmapování zúčastněných stran, *provedení analýzy behaviorálních poznatků, *využití testovacích metod, např. randomizovaných kontrolovaných studií, *návrh systému monitorování, * koncipování dotazníků pro účastníky na konferencích nebo dalších akcích, * provedení on-line průzkumu, * uskutečnění konzultace se zúčastněnými stranami, * provedení otevřené veřejné konzultace, * organizování cílových skupin.

Budget €4.000.000

Ps: Tohle bych opravdu velmi rád dělal. Určitě by se dal sehnat nějaký kvalitní /osvědčený partner z Bruselu, vytvořit konsorcium nebude problém. Je je třeba začít včas. Tady je zadání, zájemci hlaste se na horejsi.tomas@gmail.com.

Eurojust nakoupí pro svou centrálu v Haagu nové bezpečnostní a ochranné zařízení

V rozpočtu na „ochranné a bezpečnostní zařízení“ má agentura Eurojust rovný milion euro. S vítězem tendru uzavře rámcový kontrakt na 4 roky. Očekává od něj dodávku vybavení, instalaci a údržbu, případně i školení pro zaměstnance o jeho používání.

Půjde zhruba o tyto položky:

– Surveillance and screening equipment and services;

– Intrusion detection and monitoring systems;

– Safety (including first aid) and security protection equipment and services;

– Secure vaults and safes;

– Technical surveillance counter-measures equipment and services;

– Access control equipment and key management system;

– CBRNe equipment and services;

– Radio-communication equipment and services;

– Crowd management system and mobile security fence.

Deadline pro projevení zájmu 8/12 (jde o restricted tender, do druhého kola budou přizváni jen vybraní uchazeči).

Evropské tendry, pátek 13/9

Pomoc s technickou správou budov Evropského parlamentu ve Štrasburku. Zadavatel: Evropský parlament, Štrasburk. Kontrakt na 60 měsíců. Budget neupřesněn. Deadline 8/11.

Dodávka vozidel s pohonem čtyř kol a motocyklů pro projekt „Zemědělství pro rozvoj“ (A4D). Zadavatel: Evropská komise – EuropeAid. Zakázka je rozdělena na dvě části: 1) dodávka 3 vozidel s pohonem na 4 kola (1 vozidlo s pevnou střechou + 2 vozidla typu pick-up s dvojitou kabinou) a 2) položka č. 2: dodávka 24 motocyklů pro zásahy v terénních podmínkách při velkém zatížení. Deadline 16/12.

Bezpečnostní služby pro Delegaci EU v Bývalé jugoslávské republice Makedonii. Zadavatel: Evropská služba pro vnější činnost. Popis: Počet předmětných budov (kanceláře, sídlo vedoucího delegace a bydliště zahraničních zaměstnanců) je přibližně 25, ovšem tento počet se může v průběhu provádění zakázky snížit či zvýšit. Počet hodin, které budou odpracovány poskytovatelem služeb, je přibližně 15 000 hodin ročně. Kontrakt na 48 měsíců. Budget max €220.000. Deadline 14/10.

Uniformy pro Europol vyrobí Španělé

Uniformy pro zaměstnance ostrahy v objektech Europolu v nizozemském Haagu dodá španělská firma Sagres. Hodnota zakázky: €120.000. Celkem přišlo pět nabídek.

Evropské tendry, pondělí 9/9

Služby v oblasti všeobecného poradenství, provádění auditů, řízení projektů a vypracování studií. Zadavatel: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM), Alicante, Španělsko. Popis: Zajištění externích služeb v oblasti všeobecného poradenství, řízení programů a projektů, vypracování studií a provádění auditů je zde pojímáno jako služba nabízená OHIM s cílem splnit všechny požadavky ve výše uvedených oblastech, které může OHIM vznést a formulovat, s výjimkou všech činností, které již jsou předmětem jiných rámcových smluv týkajících se specializovaných poradenských služeb v oblasti informační technologie, budování a řízení projektů v oblasti IT. Kontrakt na 4 roky. Budget €30.000.000. Deadline 14/11.

Podpora rozvoje argumentace v oblasti klimatické diplomacie EU. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí / oblast klimatu, Brusel. Popis: Tato výzva k podání nabídek si klade za cíl zajistit podporu v rámci provádění klimatické diplomacie EU – a to souběžně a jako doplnění k jednáním o klimatu – jak je stanoveno v diskusním dokumentu, který je společným dílem EEAS a Komise pod názvem „Klimatická diplomacie EU pro rok 2015 a dále“, a poskytnout vstupní informace týkající se rozvoje argumentace EU v oblasti klimatu pro propagační činnosti EU, včetně vyslání delegací EU s cílem přispět k upevnění politických podmínek a docílit ambiciózní koalice a nabrat politické obrátky, které jsou nezbytné pro činnosti v oblasti klimatu, přičemž konkrétními požadovanými službami jsou: 1) koncipování vstupních informací pro konkrétně zaměřenou argumentaci pro účely klimatické diplomacie; 2) zpravodajství o činnostech v oblasti klimatu a o souvisejících diskuzích ve vybraných partnerských zemích. Kontrakt na 24 měsíců. Budget € 260.000 až €290.000. Deadline 21/10.

Dodávka, instalace a uvedení do provozu centralizovaných řídících jednotek nouzových východů v budovách, které používá Evropský parlament v Bruselu. Zadavatel: Evropský parlament, Generální ředitelství pro předsednictvo, Brusel. Popis: Zakázka zahrnuje studie týkající se návrhu a výkonu, dodávku zařízení a vybavení, nastavení a montážní práci, připojení, uvedení do provozu, předběžné použití částí zařízení, dokončovací práce, testování a provedení funkčních a výkonnostních kontrol na technických zařízeních, dodávku sad náhradních dílů a speciálních nástrojů pro jednu centralizovanou řídící jednotku nouzových východů, dle vymezení v příloze A k francouzské normě NF CMSI S 61-934, jakož i pro tři jednotky provozní pomoci. To rovněž zahrnuje všechny potřebné služby pro demontáž a vrácení stávajících zařízení a materiálu (kromě řídících panelů / modulů a kabeláže), kterých nebylo použito, Evropskému parlamentu. Zahrnuto je také školení provozního personálu a správců systému, jakož i kompletní údržba v průběhu záruční doby. Kontrakt na 48 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline 16/10.

 

O zahrady a terasy Rady EU se bude starat IRIS

Společnost IRIS Greencare získala zakázku Rady EU na údržba venkovních zahrad a teras v různých budovách obývaných touto institucí v Bruselu. Dostane kontrakt na 4 roky a €381.800. Zakázka pokrývá zajištění údržbářských prací, dodávku venkovních rostlin, klučení pařezů, plánů zahrad, odstranění zahradního odpadu, úklid a opravu jezírek etc… Kolik bylo nabídek? Velmi málo, jako tradičně. Jenom 2 (slovy “dvě”). Českým firmám z oboru bych doporučoval zkusit IRISu nabídnou své odborné a cenově dostupné služby v rámci subcontractingu. Může jí to pomoci vyhrát i další zakázky. V případě zájmu pište tomas@bruselska-spojka.cz.

 

Evropské tendry, pátek 6/9

Bezpečnostní poradenství v rámci výstavby jaderných laboratoří. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro referenční materiály a měření, Geel, Belgie. Kontrakt na 72 měsíců. Budget €100.000. Deadline k podání nabídky 15/10.

Pilotní projekt „Pohlavně specifické mechanismy u ischemické choroby srdeční v Evropě“. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele, Brusel. Stručný popis: Vliv pohlaví pacienta na vznik a léčbu kardiovaskulárních onemocnění. Kontrakt na 36 měsíců. Budget €1.000.000. Deadline 18/10.

Studie o možnostech včasného odhalení poruch autistického spektra, zejména v souvislosti s růstem dlouhověkosti v EU. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele, Brusel. Popis: Určité skupiny osob s intelektuálním postižením jsou v průběhu stárnutí vystaveny konkrétním zdravotním rizikům a obtížím. Růst dlouhověkosti osob s intelektuálním postižením v průmyslových zemích vede k potřebě vymezení osvědčených postupů, jak zjistit tyto zdravotní problémy v rané fázi a vytvořit rámec spolupráce pro účely podpory skupin dospělých osob zasažených těmito nemocemi. Osoby zasažené různými poruchami autistického spektra (PAS) představují hlavní střed pozornosti. Poruchy autistického spektra souvisí s dětmi, avšak situace osob, které dosáhly dospělosti, představuje faktor úbytku „zdravé délky života“ a aktivní stárnutí populace. Kontrakt na 24 měsíců. Budget €1.300.000. Deadline 18/10.

Všestranná údržba dvou digitálních tiskáren značky Toshiba e-Studio 6520c. Zadavatel:  Soudní dvůr Evropské unie, Lucemburk. Kontrakt na 24 měsíců. Budget mezi €100.000 a €140.000. Deadline 23/10.  Zvláštní podmínky: pracovní jazyk francouzština!

Evropské tendry, pátek 23/8

Služby nezávislého odborného pojišťovního jednatelství a pojišťovního poradenství. Zadavatel: Eurojust, Haag, Nizozemsko. Smlouva na 24 měsíců. Maximální rozpočet €400.000. Deadline 8/10.

Mobilní internetová výzkumná a školicí jednotka – samostatné multimediální středisko připravené na připojení k internetu. Zadavatel: Evropská komise, EuropeAid. Brusel požaduje “samostatné multimediální středisko připravené na připojení k internetu” ve formě “na míru zhotoveného speciálního vozidla plně vybaveného počítači, satelitním širokopásmovým připojením k internetu a mobilními technologiemi – včetně 10 přenosných počítačů, serveru, vytvořené sítě, širokopásmového satelitu, videokonferenčního a audiovizuálního vybavení – s vlastním zdrojem elektřiny a s dalšími solárními články na střeše a modulárně rozšířitelnými pracovišti pro 10 uživatelů. Cílem je nabízet mobilní vzdělávací prostředí kdykoli a na jakémkoli místě v přeshraniční oblasti mezi Srbskem a Bulharskem. Budget neupřesněn (z požadovaného průměrného ročního obratu €185.000 se dá usuzovat, že může být zhruba €250.000 až €300.000). Deadline k podání nabídky 23/10.

Údržba softwaru systému automatizovaného řízení údržby pro budovy, které obývá nebo bude obývat Evropský parlament v areálech v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku. Zadavatel: Evropský parlament, Brusel. Bude uzavřena čtyřletá smlouva. Zakázka má dvě samostatné části: A) oblast č. 1: provoz, oblast č. 2: údržba, oblast č. 3: asistence – helpdesková podpora, oblast č. 4: vývoj a B) poradenství, školení, podpora týkající se vývoje a použití (včetně provádění specializovaných technických činností nutných pro vývoj a konfigurace položky (položek) softwaru pro použití Coswin, práce týkající se navržení řešení a provádění poradenství v Evropském parlamentu, zaškolení uživatelů Coswin, práci na místě, služby poradenství a vývoje v souvislosti se zlepšováním řešení CMMS). Maximální budget nestanoven. Deadline 7/10.

Monitoring německých médií. Zadavatel: Info kancelář Evropského parlamentu v Německu. Budget €680.000. Deadline 27/9.

Evropská referenční metodika a pokyny týkající se posuzování rizika v oblasti radioterapie a hlášení a analýzy nežádoucích událostí. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro energetiku, ředitelství D – Jaderná bezpečnost a palivový cyklus. Cílem projektu je pro oblast zevní radioterapie vytvořit: a) aktivnější metodiku posuzování rizika; b) pokyny týkající se hlášení nežádoucích událostí a případů, kdy téměř došlo k havárii; a c) metodiku týkající se reakční analýzy nežádoucích událostí a případů, kdy téměř došlo k havárii. Kontrakt na 37 měsíců. Budget €300.000. Deadline 7/10.