Belgická Loterie nationale hledá vyvojáře/firmu pro své mobilní aplikace (IOS i Android)

Tendr: Service provider for the construction and maintenance of a communication and player engagement platform (personal player assistant app) on different types of smartphones and tablets (IOS, Android)

Zadavatel: Loterie nationale SA de droit public, Brusel, Belgie

Uzavřena bude rámcová smlouva s jedním dodavatelem

Jazyk nabídky: angličtina, francouzština nebo nizozemština

Popis: Mobile communication- and player engagement platform (personal player assistant app). The purpose of this contract is to conclude a framework agreement with a service provider for the construction and maintenance of a communication and player engagement platform (personal player assistant app) on different types of smartphones and tablets (IOS, Android). Podrobnosti.

Základní požadavky: minimální roční obrat v posledních 3 letech nad €500.000, obdobné reference v hodnotě nad €300.000

Deadline: 1/6

EU agentura z Bilbaa potřebuje pomoc s komunikací a eventy, dá €14 milionů

Tendr: Služby zajištění celoevropské komunikace a akcí

Zadavatel: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), Bilbao

Stručný popis: Agentura EU-OSHA má v úmyslu vybrat společnost, která jí bude poskytovat kvalitní odborné služby v následujících oblastech činností: * poradenství v oblasti strategické komunikace * podpora řízení vztahů se zapojenými osobami * pořádání akcí, výstav a konferencí * mediální činnosti a činnosti v oblasti vztahů s veřejností.

Rámcový kontrakt na 4 roky/ celkový předpokládaný budget €14.000.000

Zakázka má dvě samostatné části (tj. můžete se hlásit jen do jedné nebo do obou):

Lot1: Poskytování poradenství v oblasti strategické komunikace a podpory pro řízení vztahů se zapojenými osobami

Popis zakázky: EU-OSHA v úmyslu využít služeb společnosti specializující se na komunikaci, která jí bude poskytovat služby strategického poradenství v rámci jejích celoevropských informačních, komunikačních a osvětových činností a zkvalitní a posílí vztahy s různými zapojenými stranami a zapojí je aktivně do jejích komunikačních a propagačních činností a činností prováděných v rámci kampaní. Součástí tohoto úkolu řízení vztahů je příprava, podpora a kontrola činností v 1 nebo několika určených virtuálních prostorech nebo online komunitních prostředích. Předpokládaná hodnota €2.000.000.

Lot2: Akce, média a služby v oblasti vztahů s veřejností

Popis zakázky: Součástí prací, které budou provedeny, bude i navrhování a pořádání akcí a navrhování a produkce výstavních stánků o různé velikosti a o různých úrovních kvality (ve standardní nebo nejvyšší třídě) v závislosti na akci, řešeném předmětu a místu konání. Navíc budou pravidelně prováděny služby vztahů s médii a veřejností s cílem podpořit kampaně a další komunikační činnosti oslovením bruselských a národních médií v členských státech kandidátských a potenciálních kandidátských zemích a v zemích EHP/ESVO a výjimečně i mezinárodních a neevropských médií (například v případě Světového kongresu o bezpečnosti ochraně zdraví při práci, který se koná každé 3 roky). Předpokládaná hodnota€12.000.000

Deadline pro odeslání nabídek: 2/6

Evropská komise koupí ekonomické zpravodajství z rozvíjejících se trhů

Zakázka: Služba dodání on-line hospodářských zpráv a informací pro rozvíjející se trhy

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Brusel

Kontrakt na 48 měsíců/budget €600.000

Stručný popis: Zakoupení komplexní řady relevantních, spolehlivých a včasných makroekonomických informací od kandidátských zemí EU, potenciálních kandidátských zemí a rozvíjejících se trhů. Zprávy budou poskytovány formou „email alerts service“ a prostřednictvím speciální webové stránky.

Geografické pokrytí: Geographical coverage should focus on emerging markets. In particular, coverage of the EU candidate countries and potential candidates is essential as well as a minimum requirement. (Albania, Bosnia and Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo, and Turkey). In addition, the European Neighbourhood Policy Partner countries should be well covered (i.e. Armenia, Azerbaijan, Egypt, Georgia, Israel, Jordan, Lebanon, Moldova, Morocco, Palestine, Tunisia, Ukraine, Algeria, Belarus, Libya and Syria). Moreover, as many as possible of the following countries should also be covered: * Important emerging countries (i.e. Brazil, Russia, India, China, South Africa); * Other Emerging Economies in Asia, Africa, Middle East, Central and Latin America and Central and Eastern Europe.

Deadline pro odeslání nabídky: 5/5

Služby v oblasti bezpečnosti internetu pro Evropskou centrální banku

Zakázka: Internet Security Services

Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt am Main

Stručný popis: ECB vypisuje nabídkové řízení na své služby v oblasti bezpečnosti internetu a poptává nabídky od vhodných zkušených a na trhu etablovaných subjektů s cílem zajistit nepřetržité poskytování služeb ochrany činností ECB na internetu. Zakázka se týká poskytování dvou služeb v samostatných položkách: * síť zabezpečení obsahu sestávající z firewallu pro webové aplikace a mechanismu poskytování (položka č. 1), * služba bezpečnosti e-mailů sestávající z anti-malwarového a anti-spamového řešení (položka č. 2).

Poskytování služeb bude zahrnovat také související správní řešení, jakož i podporu a služby údržby. Nabídkové řízení je rozděleno do 2 položek podle využívaných služeb a ECB má v úmyslu uzavřít 1 smlouvu na každou položku.

Deadline pro žádost o účast/projevení zájmu: 13/4

Ve hře o zakázku na grafický design pro agenturu FRA z Vídně je 17 zájemců

V tendru evropské agentury FRA se sídlem ve Vídni na grafický design a výrobu komunikačních materiálů se sešla slušná a na EU poměry velmi početná konkurence:

Lot 1 – Graphic design (budget €132.000): C+M Consulting and Marketing (Rakousko), Page in extremis (Belgie), Kommunikationsbuero (Rakousko), Adbee digital (Slovensko), FuchsundFreude (Rakousko), Red hot n cool (Rakousko), Eigen) art (Rakousko), Media Consulta Advertising (Německo), This is Locco (Slovensko), Cheeeeese happy designers en directo (Španělsko), Wezeo (Slovensko), Studio Il Granello (Itálie), Daren & Curtis (Slovensko), Marco de Communication (Španělsko), Pomilio Blum (Italy) , UAB in Public (Litva), Imprimerie Central (Lucembursko).

Lot 2 – Production of communication and awareness raising materials (€80.000): Imprimerie Central (Lucembursko), I+i print (Slovensko), FuchsundFreude (Rakousko), Red hot n cool (Rakousko), Eigen) art (Rakousko), Pomilio Blum (Italy).

Další zajímavý komunikační tendr, tentokrát pro EU agenturu Clean Sky 2 z Bruselu

Zakázka: Strategická komunikace, digitální komunikace, vydavatelská podpora, publikace a grafika, akce, tvorba a údržba webové stránky

Zadavatel: Společný EU podnik Clean Sky 2, Brussels, Belgie

Rámcová smlouva na 4 roky/ budget €2.000.000

Zakázka bude rozdělena na 4 nezávislé/samostatné části:

položka č. 1 – strategické komunikace, vydavatelská podpora, publikace a grafický design; budget €500.000

položka č. 2 – digitální komunikace; budget €300.000

položka č. 3 – akce; budget €900.000

položka č. 4 – tvorba a údržba internetové stránky, €300.000

Deadline pro odeslání nabídky: 4/4

Další EU agentura hledá firmu na digitální a komunikační služby (Drupal, UX, grafický návrh, videoprodukce, animační grafika…)

Tendr na: Digitální a vizuální komunikační služby

Zadavatel: Evropská agentura pro bezpečnost letectví, Kolín n/R, Německo

Uzavřen bude rámcový kontrakt na 4 roky. Zakázka je rozdělena na 3 na sobě nezávislé/samostatné části (tj. je možné se hlásit jen do jedné z nich nebo do všech…)

LOT1 – Uzpůsobení a služby hostování týkající se systému správy obsahu Drupal (CMS); uživatelské zkušenosti a grafický návrh: * konfigurace modulů a Drupal Core a vývoj modulů systému Drupal * návrh UX * digitální komunikační strategie a poradenství * technické poradenství pro systém Drupal * vysoce kvalitní materiál pro digitální design * infrastrukturní služby pro systém Drupal * podpůrné služby Drupal

LOT2 – Video produkce a animační grafika: Produkce propagačních a/nebo vysvětlujících videí nebo jejich kombinace.

LOT3 – Služby webového streamingu: Webové vysílání a související služby.

Deadline pro odeslání nabídek: 27/3

Agentura EU pro modernizaci železnic potřebuje pomoc s komunikací (digitální, redakční podporou, weby, grafikou…)

Zakázka: Poskytnutí služeb strategických sdělení, redakční podpory, grafických, digitálních sdělení a sdělení týkajících se pořádaných akcí

Zadavatel: Společný podnik Shift2Rail/, Brusel

Celkový budget €1.200.000/4-letá rámcová smlouva

Zakázka je rozdělena na 4 zcela samostatné části (loty). Je možné se hlásit jen do jedné části. Nebo do všech.

LOT1: Strategická sdělení, redakční a grafický návrh. Budget €300.000

Popis: Požadovaná práce zahrnuje strategickou koncepci, návrh, vypracování a výrobu v jakémkoli médiu (off-line a on-line) komunikačního obsahu a brandingového materiálu týkajícího se činností S2R. V této souvislosti může S2R kdykoliv požadovat poradenství ze strany budoucího poskytovatele služeb ve vztahu k daným službám a inovativním způsobům, jak se přiblížit ke svým cílovým skupinám.

LOT2: Digitální sdělení. Budget €200.000

Popis zakázky: Požadovaná práce na této položce zahrnuje vytvoření strategické koncepce digitálních komunikačních strategií, elektronického a internetového materiálu, audiovizuálních produktů a mobilních aplikací. V této souvislosti může S2R kdykoliv požadovat poradenství ze strany budoucího poskytovatele služeb ve vztahu k daným službám popsaným níže a k inovativním způsobům, jak se přiblížit ke svým cílovým skupinám. Budoucí poskytovatel služeb bude vyzván, aby pravidelně animoval platformu na Twitteru a stránky LinkedIn.

LOT3: Sdělení v případě akcí. Budget €500.000

Popis zakázky: Tato položka má za cíl zajistit pro S2R podporu s ohledem na plánování a přípravu v oblasti organizování akcí. Mezi tyto akce mohou patřit konference, workshopy, semináře, prohlídky místa, tiskové briefingy, demonstrace, výstavy a virtuální události, jako například webináře a chaty na sociálních médiích. Seznam všech akcí, kterých se S2R účastní, jsou k dispozici na internetových stránkách www.shift2rail.org

LOT4: Hosting a údržba internetových stránek a řízení obsahu. Budget €200.000

Popis zakázky: Veřejné stránky S2R jsou hlavním komunikačním nástrojem a primárním zdrojem informací pro zúčastněné strany, které chce S2R oslovit. Kromě webových stránek má S2R také intranet běžící také na stránkách WordPress, který je přístupný pouze zaměstnancům S2R. Tato položka zahrnuje služby týkající se on-line řízení obsahu, hostingu internetových stránek a služeb údržby internetových stránek.

Deadline pro odeslání nabídek: 15/3

Hosting webových aplikací. Agentura EU nabízí čtyřletý kontrakt

Jedna z agentur EU se sídlem „co by kamenem dohodil“ od Česka hledá firmu, která jí zajistí hosting jejích webových aplikací včetně poskytnutí záložních systémů a přístupových dat. Na čtyřletý kontrakt je vyhrazen rozpočet ve výši €280.000. Nabídku je třeba odeslat do 22. února.  Oficiálním jazykem agentury je angličtina, nabídky je ale možné v případě „nouze“ zpracovat i v češtině. Zájemci o informace a pomoc s přípravou nabídky: horejsi.tomas@gmail.com nebo +32-473-116804.

EUROPA DIGITAL. Kšeft, který chce urvat každý. Střední Evropa to může zabalit?!

Šéfové všech velkých bruselských komunikačních kanceláří na tuhle zakázku čekali dlouho, vlastně celé poslední čtyři roky. „Digital Communication Services“ pro Evropskou komisi za €80 milionů je prostě „kšeft“, který chce tady urvat každý.

Momentálně poskytuje „digitální komunikaci“ Evropské komisi konsorcium Ausy Belgium a Mostra. V rozpočtu z roku 2012  měli na čtyři roky €70 milionů. Na další čtyři roky je tam o deset víc, €80 milionů. Zájem o takový balík a jistou práci pro několik desítek svých lidí na několik let dopředu mají všichni další velcí hráči: „místní“ ESN, Tipik, GOPA, francouzský Teamwork, který nedávno otevřel novou pobočku v Bruselu, zkušená německá agentura Media Consulta, britský Ecorys… a určitě i další. Tím spíš, že Mostru předloni pohltili Američani, přejmenovali na ICF Mostra a už… už to není, co to bývalo. Bude to boj.

Kontrakt bude zahájen v červenci 2017, většina služeb se bude realizovat nebo odevzdávat v Bruselu, občas i v Lucemburku. Pod čtyřletou rámcovou smlouvou proběhne několik desítek až stovek specifických kontraktů ročně. Půjde zejména o „rozvoj a řízení“ websitů europa.eu a ec.europa.eu a o jejich propagaci na sociálních sítích.

Požadavky na dodavatele jsou proto poměrně tvrdé: obrat za poslední tři roky alespoň 40 milionů euro, mezi deseti až čtrnácti referenčními projekty z oblasti digitální komunikaci v objemu minimálně 150.000 euro/projekt (minimálně 3 v minimálně 3 oficiálních EU jazycích), schopnost nabídnout zhruba 40ti členný vysoce kvalifikovaný tým, patřičné technické vybavení… V případě konsorcií se data pochopitelně sčítají.

Při hodnocení rozhodne kvalita (60%), až pak cena (40%).

Má v takové konstelaci smysl hledat české zájemce? Skládat nějaké středoevropské konsorcium? Nebyl by to předem prohraný boj? Český KindRed Group vůbec nevypadá špatná, slovenská Digita také ne. Nebo Mustard? LHMS? Brainz? Osobně myslím, že šanci uspět má jedině nějaké east-west konsorcium. Pokud by se podařilo ho dát dohromady do Vánoc, je šance do deadlinu (10/2) vytvořit nabídku, která může mít šanci uspět. Takže? Kdo chce zadání? Tady pro začátek dva hlavní dokumenty: 1 a 2.