Návrh a výroba komunikačních materiálů o biodiverzitě

Zakázka: Poskytování služeb týkajících se informačních materiálů o přírodě a biodiverzitě

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Environment

Kontrakt na 4 roky

Popis: Účelem tohoto nabídkového řízení je vypracovat komunikační materiály – tištěné, on-line a pro sociální média, zaměřené na podporu zúčastněných stran a zainteresované veřejnosti při hledání specifičtějších informací o realizaci politiky EU v oblasti biodiverzity, včetně otázek týkajících se programu Natura 2000, ochrany druhů, hodnoty služeb ekosystému, invazivních druhů a další. PODKLADY ke stažení.

Popis zakázky – konkrétní úkoly dodavatele jsou shrnuty takto:

— výroba informačního bulletinu o lokalitách Natura 2000 (natura 2000 Newsletter) dvakrát ročně,

— výroby jiných informačních materiálů na vyžádání (letáky, plakáty, informační letáky, obsah pro tiskové zprávy, obsah pro webové komunikační nástroje),

— příprava materiálů vizuálního obsahu pro sociální média (např. infografiky, originální ilustrace, fotografie atd.) pro šíření prostřednictvím kanálů Generálního ředitelství pro životní prostředí v rámci sociálních médií – alespoň 1 za měsíc,

— aktualizace internetové stránky o přírodě a biodiverzitě na vyžádání,

— budování sítí a spolupráce.

Budget €510.000

Deadline: 15/9

UX Design na 5 let pro agenturu EPO z Mnichova

Tendr: UX Design a analytické/hodnotící služby
Zadavatel: The European Patent Organisation (EPO), Munich, Germany
Tendr na 3 roky s možností prodloužení na 5 let
Budget nespecifikován
Rozdělení na loty (samostatní/nezávislé na sobě):
Lot 1: User eXperience Design Services (including the documentation and maintenance of a UX pattern library)
Lot 2: User eXperience Evaluation Services
Systém hodnocení: cena 40%, technická kvalita nabídky 60%.
Deadline pro doručení nabídek: 27/9

Grafický design, mediální produkce, propagační předměty pro agenturu EU z Malty

Zajištění dodávek pro služby dodávání značkového materiálu, mediální produkce, komunikační služby

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO), Valletta, Malta

Kontrakt na 4 roky / celkový budget €1.500.000

Uzavření rámcové smlouvy rozdělené do těchto 4 (samostatných/nezávislých) položek:

položka č. 1 – poskytnutí služeb grafické podpory, návrhu a výroby značkových propagačních materiálů (budget €600.000),

položka č. 2 – poskytování značkového oděvního a textilního zboží nesoucího stávající a nové logo agentury (€400.000),

položka č. 3 – poskytnutí služeb multimediální produkce a služeb digitální komunikace (€260.000),

položka č. 4 – poskytnutí služeb strategické komunikace a poradenských služeb v oblasti komunikace (€240.000).

Deadline 28/7

Brusel zaplatí €400.000 za plán, jak zlepšit “digitální dovednosti” zaměstnanců malých a středních firem

Zakázka: Pilotní projekt: školení v oblasti digitálních dovedností

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Brusel

Kontrakt na 14 měsíců/ budget maximálně €400.000

Komise má zájem o návrh a realizaci pilotního projektu na podporu vzdělávání v oblasti digitálních dovedností. Konkrétně: „the pilot project aims to improve the digital skills of people who are currently employed by Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) and the digital skills of unemployed people to prepare them for employment“.

By undertaking the pilot project, the contractor will be required to carry out four main interlinked strands of work:

1) Select two regions in the European Union, at least one of which should have a high youth unemployment rate, namely higher than 20%. These two regions should be in two different Member States. Gather a representative group of experts from these two regions in order to:

  1. identify the types of digital skills that are highly demanded by SMEs,
  2. provide advice and describe in which sectors and industries SMEs are already facing or will be facing a digital skills deficit in the near future, and
  3. propose short-term training solutions for digital skills for the labour force (employed and unemployed), taking into account existing initiatives such as Accelerated Training Programmes, which are effective and scalable to national level, to geographical clusters, or even at EU-level.
  4. write a report that will contain the conclusions of the above tasks a, b and c.

2) Based on the outcome of the first strand, design a high-quality training programme on specific digital skills, including a specific curriculum. This programme should have a duration of no shorter than 2 months and no longer than 4 months (full-time or part-time). Alternatively, the contractor can propose the adapted use of an existing training programme.

3) Organise and implement “pilot” training programmes in the regions for skilling and/or reskilling workers and unemployed to prepare them for digitisation. For this purpose, the contractor should work with training providers and other stakeholders.

4) On the basis of the pilot programmes, produce one or several blueprints for training which can be implemented at local, regional or national level. These blueprint(s) shall be relevant (in terms of being applicable to a large number of people), expandable and replicable.

Deadline pro odeslání nabídek: 28/7

Návrh a výroba tištěných, online i AV materiálů pro agenturu EU z Bilbaa

Zakázka: Návrh, rozvržení a výroba tištěných, on-line a audiovizuálních materiálů, jakož i materiálů pro výstavy

Zadavatel: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA), Bilbao, Španělsko

Smlouva na 4 roky/ budget €1.000.000

Stručný popis: Zahrnuty jsou tyto služby: vývoj a realizace strategií v oblasti budování značky a vizuální identity, grafický návrh pro tištěný, on-line a audiovizuální materiál, služby grafického rozvržení, místní videoprodukce, služby tisku v malém rozsahu a materiál pro výstavy. Grafický design a rozvržení budou spočívat v: — vývoji a realizaci strategií v oblasti budování značky, — vývoji strategií v oblasti vizuální identity, — grafickém návrhu tištěných, on-line a audiovizuálních materiálů, — službách grafického rozvržení, — poradenství a zaškolování v případě souvisejících služeb a výrobků. Výroba bude spočívat v: — audiovizuálních materiálech, — místní videoprodukci, — tiskařských službách malého rozsahu, — materiálech pro výstavy.

Deadline pro odeslání nabídek: 23/6

Internetové vývojové služby pro COST Association z Bruselu

Zakázka: Internetové vývojové služby

Zadavatel: COST Association, Brusel (COST is the longest-running European framework supporting trans-national cooperation among researchers, engineers and scholars across Europe)

Celkový budget €540.000/48 měsíců

Jazyk: angličtina

Zakázka bude rozdělena na 5 samostatných částí (lotů)

Short description of the contract: As part of its efforts to increase the visibility of the COST programme and to establish a more strategic approach to communications, the COST Association is in need of a new website and related services that would meet the current standards in digital communications. Due to the need to develop, host and maintain the website over a long period of time, a pluriannual contract (4 years) is needed. The services to be performed will cover the following:

LOT 1: Web design and web development: Website design and CMS development with extended features like public databases, forums, collaboration, social media automation, search engine optimisation, registration systems and data visualisation. Budget €160.000

LOT 2: Website-related marketing services: editorial services such as copywriting, web content proofreading; search engine optimised content; This lot is a lot on purchase order. Budget €50.000.

LOT 3: Web hosting and web maintenance as from launching of the website: Website hosting and maintenance of the main COST website. €50.000.

LOT 4: Additional web development and web-marketing services as from launching of the website. €170.000.

LOT 5: Web hosting and web maintenance for a multi-tenant CMS system: In addition to the main website COST considers to host the websites of its 300+ COST Actions on a multi-tenant CMS system. The hosting environment for this would need to be provided and maintained. €100.000.

Deadline 11/7

Audiovizuální produkce, mobilní aplikace, e-publikace na bázi html…

Zakázka: Výroba audiovizuálních výrobků, mobilních aplikací a elektronických publikací na bázi HTML

Zadavatel: jedna z větších EU agentur

Zakázka na 4 roky

Tendr má tři (na sobě nezávislé/samostatné) části:

1) Audiovizuální produkce

Popis zakázky: Kontraktor bude nápomocen s veškerými úkoly souvisejícími s plánováním, přípravou, redigováním a výrobou audiovizuálního materiálu ve společných formátech pro streamování médií vhodných k použití na internetových stránkách, v mobilních aplikacích, elektronických dokumentech nebo s jakoukoli jinou elektronickou podporou.

Předpokládaná hodnota: €2.000.000

2) Výroba mobilních aplikací

Popis zakázky: Zhotovitel bude nápomocen v případě všech úkolů souvisejících s analýzou, definicí, plánováním, přípravou, výrobou, publikováním a údržbou mobilních aplikací pro jakoukoli mobilní platformu (např. IOS, Android, Windows atd.), obvykle k distribuci prostřednictvím obchodů s aplikacemi (Apple App Store, Google Play, Windows Phone Store atd.) nebo na webu (v případě progresivních webových aplikací).

Předpokládaná hodnota: €600.000

3) Výroba elektronických publikací na bázi HTML

Popis zakázky: Zhotovitel zajistí všechny technické úkoly spojené s analýzou, definicí, plánováním, přípravou, výrobou, vydáváním, provozováním a údržbou elektronických publikací na bázi HTML, které budou šířeny prostřednictvím jakéhokoli elektronického média

Předpokládaná hodnota: €900.000

Deadline pro odeslání nabídek: 2/8

Belgická Loterie nationale hledá vyvojáře/firmu pro své mobilní aplikace (IOS i Android)

Tendr: Service provider for the construction and maintenance of a communication and player engagement platform (personal player assistant app) on different types of smartphones and tablets (IOS, Android)

Zadavatel: Loterie nationale SA de droit public, Brusel, Belgie

Uzavřena bude rámcová smlouva s jedním dodavatelem

Jazyk nabídky: angličtina, francouzština nebo nizozemština

Popis: Mobile communication- and player engagement platform (personal player assistant app). The purpose of this contract is to conclude a framework agreement with a service provider for the construction and maintenance of a communication and player engagement platform (personal player assistant app) on different types of smartphones and tablets (IOS, Android). Podrobnosti.

Základní požadavky: minimální roční obrat v posledních 3 letech nad €500.000, obdobné reference v hodnotě nad €300.000

Deadline: 1/6

EU agentura z Bilbaa potřebuje pomoc s komunikací a eventy, dá €14 milionů

Tendr: Služby zajištění celoevropské komunikace a akcí

Zadavatel: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), Bilbao

Stručný popis: Agentura EU-OSHA má v úmyslu vybrat společnost, která jí bude poskytovat kvalitní odborné služby v následujících oblastech činností: * poradenství v oblasti strategické komunikace * podpora řízení vztahů se zapojenými osobami * pořádání akcí, výstav a konferencí * mediální činnosti a činnosti v oblasti vztahů s veřejností.

Rámcový kontrakt na 4 roky/ celkový předpokládaný budget €14.000.000

Zakázka má dvě samostatné části (tj. můžete se hlásit jen do jedné nebo do obou):

Lot1: Poskytování poradenství v oblasti strategické komunikace a podpory pro řízení vztahů se zapojenými osobami

Popis zakázky: EU-OSHA v úmyslu využít služeb společnosti specializující se na komunikaci, která jí bude poskytovat služby strategického poradenství v rámci jejích celoevropských informačních, komunikačních a osvětových činností a zkvalitní a posílí vztahy s různými zapojenými stranami a zapojí je aktivně do jejích komunikačních a propagačních činností a činností prováděných v rámci kampaní. Součástí tohoto úkolu řízení vztahů je příprava, podpora a kontrola činností v 1 nebo několika určených virtuálních prostorech nebo online komunitních prostředích. Předpokládaná hodnota €2.000.000.

Lot2: Akce, média a služby v oblasti vztahů s veřejností

Popis zakázky: Součástí prací, které budou provedeny, bude i navrhování a pořádání akcí a navrhování a produkce výstavních stánků o různé velikosti a o různých úrovních kvality (ve standardní nebo nejvyšší třídě) v závislosti na akci, řešeném předmětu a místu konání. Navíc budou pravidelně prováděny služby vztahů s médii a veřejností s cílem podpořit kampaně a další komunikační činnosti oslovením bruselských a národních médií v členských státech kandidátských a potenciálních kandidátských zemích a v zemích EHP/ESVO a výjimečně i mezinárodních a neevropských médií (například v případě Světového kongresu o bezpečnosti ochraně zdraví při práci, který se koná každé 3 roky). Předpokládaná hodnota€12.000.000

Deadline pro odeslání nabídek: 2/6

Evropská komise koupí ekonomické zpravodajství z rozvíjejících se trhů

Zakázka: Služba dodání on-line hospodářských zpráv a informací pro rozvíjející se trhy

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Brusel

Kontrakt na 48 měsíců/budget €600.000

Stručný popis: Zakoupení komplexní řady relevantních, spolehlivých a včasných makroekonomických informací od kandidátských zemí EU, potenciálních kandidátských zemí a rozvíjejících se trhů. Zprávy budou poskytovány formou „email alerts service“ a prostřednictvím speciální webové stránky.

Geografické pokrytí: Geographical coverage should focus on emerging markets. In particular, coverage of the EU candidate countries and potential candidates is essential as well as a minimum requirement. (Albania, Bosnia and Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo, and Turkey). In addition, the European Neighbourhood Policy Partner countries should be well covered (i.e. Armenia, Azerbaijan, Egypt, Georgia, Israel, Jordan, Lebanon, Moldova, Morocco, Palestine, Tunisia, Ukraine, Algeria, Belarus, Libya and Syria). Moreover, as many as possible of the following countries should also be covered: * Important emerging countries (i.e. Brazil, Russia, India, China, South Africa); * Other Emerging Economies in Asia, Africa, Middle East, Central and Latin America and Central and Eastern Europe.

Deadline pro odeslání nabídky: 5/5