Koma z Vizovic uspěla ve velkém EU tendru na mobilní kanceláře

Vizovická firma Koma získala – společně s firmou Profil nábytek z Humpolce – od evropské agentury EASO (European Asylum Support Office, Valletta/Malta) hned tři rámcové smlouvy na “poskytnutí plně zařízených kontejnerů, které budou použity jako místnosti pro vedení pohovorů, mobilní kanceláře, sociální zázemí, odpočívárny a čekárny pro hotspoty v Evropě na roky 2017–2020”. Pokrývat se bude 1) Řecko, 2) Itálie a 3) další země EU. Celkový budget přes €29m.

Velká šance pro stavební firmy, které si troufají na “Brusel”. Europarlament se rozpadá:)

Stavební firmy se schopností operovat v Bruselu (tj. včetně těch českých, které jsou schopny vyslat své lidi přímo na stavbu, nebo je najmout na místě…) se mají na co těšit. Vedení Evropského parlamentu totiž dospělo k závěru, že technický stav parlamentních budov v belgické metropoli je tak špatný, že bude nezbytná buď důkladná rekonstrukce nebo výstavba zcela nového objektu. Momentálně se jeví jako pravděpodobnější spíš druhá z možností.

Ve špatné stavu je prý zejména budova “Paul-Henri Spaak” včetně Hemicycle, kde se odehrávají plenární zasedání. Ta byla dokončena v roce 1993. Stavba přišla EU na více než jednu miliardu euro (tehdy 42 miliard belgických franků).

V Evropském parlamentu zasedá 751 europoslanců. Společně s jejich asistenty, týmy jednotlivých evropských politických stran a stálým mezinárodním sekretariátem pracuje v budovách EP několik tisícovek lidí.

Příležitostí pro stavební firmy je ale v EU víc, např. některé agentury (Eurojust – The Haag nebo ECHA – Helsinki) také plánují výstavbu nových “centrál”.

EU agentura Frontex si chce pronajmout “kancelářské” kontejnery

Zakázka: Pronájem zařízených kancelářských kontejnerů agentuře Frontex do Itálie a Bulharska

Zadavatel: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž  (Frontex), Varšava

Frontex si chce pronajmout „kanceláře v kontejnerech“ a rozmístit je v Itálii (Augusta, Lampedusa, Pozzalo, Trapani a Taranto) a v Bulharsku (Elhovo, Kalotina a Bregovo). Budou uzavřeny dva samostatné kontrakty, oba na 12 měsíců, oba s maximálním rozpočtem €135.000. Cena včetně dopravy, úklidu a podobných služeb.

Deadline k projevení zájmu 27/4.

Dvě z institucí EU přestanou topit elektřinou, přejdou na plyn

Zakázka: Výměna elektrického topného systému za plynový

Zadavatelé: Výbor regionů (CoR) a Evropský hospodářský a sociální výbor (EESC), Brusel

Stručný popis: Zakázka zahrnuje montáž systému teplovodného vytápění, který sestává ze 3 kotlů s výkonem 200 kW a jejich pomocného zařízení, jakož i instalace primárních rozvodových sítí teplé vody na vytápění sedmipatrové budovy.

Budova se nachází na rohu ulic rue Belliard a rue de Trèves v Bruselu. Cílem zakázky montáž systému teplovodného vytápění v uvedené budově. Budova má povrchovou plochu přibližně +/– 5 500 m2 a má: 3 podzemní poschodí pro parkoviště, 1 přízemí, 7 poschodí s kancelářskými a zasedacími místnostmi a 1 víceúčelový prostor v podkroví: konferenční místnost, kanceláře a technické prostory

Budget: €500.000

Doba trvání kontraktu: 10 měsíců.

Deadline pro odeslání nabídek 8/9

Významná EU instituce hledá malíře, truhláře a pokrývače

Zakázka: Dokončovací a údržbářské práce na střechách a fasádách

Zadavatel: Výbor regionů EU, Brusel

Budget 2.600.000 euro/4 roky

Výbor regionů EU má v úmyslu uzavřít rámcovou smlouvu na dokončovací stavební práce (malířské práce, výstavba přepážek, truhlářské práce, pokrytí podlah atd.) a práce na střechách a fasádách (oprava a výměna izolace, čištění fasády atd.) za použití ekologických výrobků a materiálů, v současných a budoucích budovách Výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu nebo okolí. Plánují se následující práce ve fondu budov, který momentálně sestává ze 6 budov o celkové plošné výměře asi 120 000 m2:

— údržba stěn, podlah a stropů v budovách, která může vyžadovat 2 až 3 pracovníky na dokončovací práce (malířské práce, výstavba přepážek, podhledy, pokrytí podlah koberci atd.),

— výměna podhledů,

— v rámci vnitřních stěhování sádrokartonové stěny a jejich odnímatelné nebo přemístitelné příčky,

— podlahové krytiny, které budou vyměněny z důvodu opotřebení (linoleum, podlahová krytina sahající ode zdi ke zdi, dlaždice atd.),

— pískování parket,

— z důvodu pohodlí, ergonomie nebo bezpečnosti jsou nutné projekty týkající se truhlářských prací (dřevo nebo kov) a oken,

— v průměru se počítá každý rok s 3 až 4 rozsáhlými projekty vnitřní výstavby, které budou spočívat v provedení vymalování, dělicích příček a pokládání podlahové krytiny,

— údržba a výměna izolace na rovných střechách,

— čištění fasády + aplikace hydrofobního přípravku,

— výměna poškozených dveří,

— zdicí práce,

— dodávka a instalace poškozených oken,

— všechny typy pohotovostních výjezdů na zavolání po zjištění poškození,

— jakýkoliv druh nezbytných a dílčích prací pro zajištění řádné správy a správné údržby budov.

Dodávka a instalace protipožárního poplašného systému pro EU agenturu z Dublinu

Tendr: Dodávka protipožárního systému

Zadavatel: Eurofound – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Dublin

Popis: Dodávka, instalace, testování a uvedení do provozu nové zdokonalené verze protipožárního poplašného systému, který bude instalován na adrese Eurofound, Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Irsko.

Kontrakt na 4 roky. Budget €150.000

Deadline pro odeslání nabídek: 11/7.

Velký europarlamentní tendr: dveře, příčky, žaluzie, nábytek, konferenční vybavení…

Zakázka: Rozšíření a modernizace budovy Evropského parlamentu „Konrad Adenauer“ v Lucemburku

Půjde o vybudování/rozšíření administrativní budovy na ploše přibližně 190.000 m2 a v závislosti na rozhodnutí, které bude učiněno v pozdější fázi, také v obnově stávající administrativní budovy o ploše 65 000 m2.

Zakázka bude rozdělena na následující (na sobě nezávislé) položky:

— položka č. 561 „Kovové dveře“,

— položka č. 562 „Ocelovo-skleněné dělicí příčky“,

— položka č. 563 „Interiérové dřevěné konstrukce – podlahové lišty – žaluzie – krytiny okenních výklenků“,

— položka č. 564 „Vnitřní žaluzie“,

— položka č. 59 „Zabudovaný nábytek – čelní panely – pohyblivé příčky – zasklení tlumočnických kabin

— položka č. 77 „Konferenční vybavení“,

Kontrakty na 12 až 18 měsíců, podle položky.

Deadline pro odeslání nabídek 14/7

Zadavatel požaduje za plné zadání €250. Základní verze zdarma ke stažení ZDE.

Europarlamentní budovu Konrad Adenauer čeká modernizace. Budou třeba dveře, žaluzie, nábytek…

Zakázka: Projekt rozšíření a modernizace budovy Konrad Adenauer v Lucemburku

Zadavatel: Evropský parlament,

Stručný popis: Projekt rozšíření a modernizace budovy Konrad Adenauer v Lucemburku bude spočívat ve vybudování rozšíření administrativní budovy na ploše zhruba 190 000 m2 a v závislosti na rozhodnutí, které bude učiněno v pozdější fázi, také v obnově stávající administrativní budovy o ploše 65 000 m2. Tento administrativní komplex bude poté sídlem všech oddělení Evropského parlamentu pracujících v Lucemburku.

Zakázka se vztahuje na následující položky:

— položka č. 561 „Kovové dveře“,

— položka č. 562 „Oceloskleněné dělicí příčky“,

— položka č. 563 „Interiérové dřevěné konstrukce – podlahové lišty – žaluzie – krytiny okenních výklenků“,

— položka č. 564 „Vnitřní žaluzie“,

— položka č. 59 „Zabudovaný nábytek – čelní stěny – pohyblivé příčky – zasklení tlumočnických kabin“,

— položka č. 77 „Konferenční vybavení“

Do 13/5 je třeba zažádat o dokumentaci. Požadují poplatek €250.

požadovaný minimální roční obrat:

položka č. 561; kovové dveře; 4 500 000 EUR;

položka č. 562; oceloskleněné dělicí příčky; 7 500 000 EUR;

položka č. 563; interiérové dřevěné konstrukce – podlahové lišty – žaluzie – krytiny okenních výklenků; 11 000 000 EUR;

položka č. 564; vnitřní žaluzie; 2 000 000 EUR;

položka č. 59; zabudovaný nábytek – čelní stěny – mobilní příčky – zasklení tlumočnických kabin; 4 000 000 EUR;

položka č. 77; konferenční vybavení; 10 000 000 EUR.

Rada EU hledá dodavatele systému elektronického uzamykání dvěří

Zakázka: Systém pro uzamykání dveří pomocí elektronických vložek v budovách Rady Evropské unie

Zadavatel: Rada Evropské unie, Brusel

Rada si chce pořídit systém pro řízení a programování elektronického uzamykání dveří, včetně jeho údržby. Dodavatel má současně zajistit i dodávku elektronických vložek. Systém musí fungovat na chytré karty (MIFARE DESFire EV1), které již Rada využívá.

Součástí zakázky je: 1. zřízení ústředního systému programování a řízení (server, software, licence atd.); 2. konfigurace stávajících pracovních stanic obsluhy pro řízení systému; 3. nastavení čtecích terminálů a aktualizace chytrých karet; 4. dodávka elektronických vložek; 5. dodávka přenosných programovačů pro programování elektronických vložek; 6. integrace systému se systémem řízení přístupu do budovy; 7. zaškolení zaměstnanců sekretariátu; 8. zajištění komplexní údržby pro centrální systém programování a řízení.

Deadline pro projevení zájmu 18/3. K účasti bude zhruba v polovině dubna vyzváno pět vhodných zájemců.

Evropský parlament hledá dodavatele zařízení “fyzické bezpečnosti”, za €50 milionů

Dodávka a instalace zařízení fyzické bezpečnosti a souvisejících služeb pro pracoviště Evropského parlamentu v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku

Zadavatel: Evropský parlament, Generální ředitelství pro bezpečnost a ochranu (DG SAFE), Brusel

Uzavřena bude rámcová smlouva s několika uchazeči (max. 7), na 4 roky, s orientačním budgetem za všechny položky €35 až €50 milionů.

Tendr je rozdělen na tři zcela samostatné/nezávislé části (tj. můžete se hlásit jen do jedné, dvou nebo všech tří částí) – podle místa realizace:

1) Dodávka a instalace zařízení fyzické bezpečnosti včetně souvisejících služeb pro Evropský parlament v Bruselu:

— dodávky a instalace zařízení fyzické bezpečnosti,

— služeb vztahujících se k instalaci, integraci systémů, údržbě, školení a dohledu nad pracemi,

— demontáže a odklizení zastaralého stávajícího zařízení a jeho recyklace/likvidace,

— integrace stávajícího zařízení do nových instalací.

Budget €17.500.000 až €25.000.000

2) Stejná dodávka zboží a služeb pro Lucemburk, budget €7.000.000 až €10.000.000

3) Stejná dodávka pro Štrasburk, budget €10.500.000 až €15.000.000

Deadline 25/1/2016