Návrh a výroba tištěných, online i AV materiálů pro agenturu EU z Bilbaa

Zakázka: Návrh, rozvržení a výroba tištěných, on-line a audiovizuálních materiálů, jakož i materiálů pro výstavy

Zadavatel: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA), Bilbao, Španělsko

Smlouva na 4 roky/ budget €1.000.000

Stručný popis: Zahrnuty jsou tyto služby: vývoj a realizace strategií v oblasti budování značky a vizuální identity, grafický návrh pro tištěný, on-line a audiovizuální materiál, služby grafického rozvržení, místní videoprodukce, služby tisku v malém rozsahu a materiál pro výstavy. Grafický design a rozvržení budou spočívat v: — vývoji a realizaci strategií v oblasti budování značky, — vývoji strategií v oblasti vizuální identity, — grafickém návrhu tištěných, on-line a audiovizuálních materiálů, — službách grafického rozvržení, — poradenství a zaškolování v případě souvisejících služeb a výrobků. Výroba bude spočívat v: — audiovizuálních materiálech, — místní videoprodukci, — tiskařských službách malého rozsahu, — materiálech pro výstavy.

Deadline pro odeslání nabídek: 23/6

Rada Evropy potřebuje integrovat svůj systém „events managementu“

Zakázka: Integrated Events Management

Zadavatel: The Secretary General of the Council of Europe

Kontrakt na 5 let s rozpočtem €500.000. Většina služeb bude poskytována v Palais de l’Europe ve Štrasburku.

Popis: The Secretary General of the Council of Europe has decided to launch a call for tenders for the provision of a system enabling the integration and optimisation of the Council of Europe’s events management.

OBJECTIVES OF THE PROJECT: The project is intended to:  integrate events  management, developing a transversal  view of events  management and putting an end to compartmentalised operations;  deliver and implement a solution, proposing a unifiedinterface providing, on the one hand, all customers, partners and suppliers, as stakeholders in the organisation of events, with centralised views, processing  and monitoring  of all  requests  for services and, on the  other  hand, all beneficiaries, interpreters and casual entertainment industry workers, as participants, with access   to all   the administrative  information required to ensure that they a represent  at  the  events where  they  are supposed to be;  establish  a  scalable  technical  platform  allowing  the  subsequent  gradual  integration  of  other  technical spheres (adaptation to web and/or mobile solutions, for example smartphone-and  tablet-based) or functional spheres (for example, integration with tools used by the ITEM Department’s partners).

OBJECTIVES OF THE SOLUTION: In order to attain  the  objective of  integrated  events management, the solution to  be delivered  and implemented shall specifically aim to:  improve  users’  day-to-day  operational  experience, particularly  through  the  integration  of  procedures, systems and tools specific to the fourentities merged in the new ITEM Department (interpretation, travel, events and multimedia) and those of their partners;  federate  all  the  players  involved  in  organising  events organisation (customers,  ITEM,  partners and suppliers) in  an  interactive  process, repositioning  the  user  at  the centre of processes, and foster coordination of and cooperation between all those players;  encourage  planning, by  all customers, ITEM, its  partners  and their  suppliers, of  the services required  for the organisation of events within their remit;  provide a means of monitoring costs related to events and generate reports in that connection;  rendervisible all   the Organisation’s events and make the relevant information widely available, particularly for the participants in these events.

Deadline pro odeslání nabídek: 9/6

“Brusel” zaplatí za podporu znalostí v oblasti Bid Data, Internet of Things a Cybersecurity pro střední a malé firmy

Zakázka: Podpora rozvoje specializovaných dovedností v oblastech Big Data, Internet of Things a Cybersecurity pro malé a střední podniky

Zadavatel: Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), Brussels

Kontrakt na 24 měsíců/ budget €500.000

Popis zakázky: EASME wishes to enter into a service contract for researching, identifying, designing, testing and validating specific measures supporting specialised skills development related to big data, Internet of things (IoT) and cybersecurity for SMEs in Europe. The service contract will be implemented with a view to supporting the goals set out in the new skills agenda, especially in the blueprint for sectoral cooperation on skills. Special attention will be devoted to building synergies with activities stemming from the digital skills and jobs coalition, and to avoiding a duplication of efforts. Work should be based on a demand-led, pragmatic and results-oriented approach with a view to proposing concrete measures and solutions, including the creation of a toolbox aimed at providing appropriate tailored solutions for SMEs. Outcomes of this assignment should contribute to strengthening SMEs’ workforce adaptability and capacity for the short to medium term.

Deadline 10/7

Krizová komunikace pro Evropskou centrální banku: to je výzva!

Poskytnutí služeb školení v oblasti médií a krizové komunikace

Evropská centrální banka, Frankfurt am Main

Kontrakt na 3+1 rok

Stručný popis: Generální ředitelství pro komunikaci (DG/C) ECB odpovídá za vývoj a provádění strategie vnitřní a vnější komunikace ECB. Generální ředitelství sděluje úkoly a povinnosti ECB různým cílovým skupinám za použití různých komunikačních kanálů a nástrojů. Zapojuje se do činností různých národních a mezinárodních médií. Proto je nezbytné, aby ECB, jakož i klíčový zaměstnanci bankovního dohledu, kteří jsou v pravidelném styku s médii, získali dobrou znalost týkající se toho, jak je vnímají média a ostatní hlavní příjemci (např. občané, finanční analytici) a naučili se účinně komunikovat v krizové situaci.

Položka č. 1: zajištění mediálního školení v němčině

Položka č. 2: zajištění mediálního školení v angličtině (případně na požádání rovněž v nizozemštině, francouzštině, řečtině, italštině a španělštině)

Položka č. 3: Poskytnutí služeb krizové komunikace v angličtině

Popis:  Služby krizové komunikace by měly zahrnovat vypracování a pravidelnou aktualizaci příručky pro krizovou komunikaci („crisis communication manual“ – CCM) a poskytnutí školení krizové komunikace. Služby budou poskytovány v angličtině. Orientačně bude práce týkající se vypracování příručky pro krizovou komunikaci zahrnovat: 1) přezkum stávající organizační struktury a složení týmu pro krizovou komunikaci („crisis communication team“ – CCT), včetně vhodnosti stávajících politik, postupů, plánů, podpůrných nástrojů, jakož i logistických opatření, které se zabývají krizovou komunikací; 2) na základě výsledku tohoto přezkumů, vypracování CCM; 3) vytvoření dokumentace související s CCM; 4) přezkum CCM nejméně každé 2 roky za účelem zajištění toho, aby stávající doporučení byla sladěna s osvědčenými postupy v oblasti krizové komunikace.

S ohledem na školení v oblasti krizové komunikace budou poskytované služby zahrnovat návrh, organizaci a provedení programu individuálního školení přizpůsobeného potřebám následujících cílových skupin: členové výkonné rady / dozorčí rady ECB, CCT, tým pro krizovou komunikaci (CMT), jakož i výbor pro komunikaci Eurosystému/ESCB (ECCO). Cílem je zorganizovat 1 odborné cvičení pro každou cílovou skupinu za kalendářní rok. Každý odborné cvičení bude zahrnovat kombinaci teoretických a praktických kurzů (včetně simulačního cvičení). Cílem tohoto programu školení bude vyvinout provozní připravenost CCT a dalších příslušných činitelů na dohodnutou úroveň vyspělosti.

Ekonomické a finanční požadavky – minimální úroveň případně požadovaných standardů: Položka č. 3: poskytnutí služeb krizové komunikace v angličtině: souhrnný čistý obrat za podobné služby nebo dodávky poskytnuté v rámci zakázek ve výši 1 250 000 EUR za poslední 3 finanční roky (2014–2016).

Technická a odborná způsobilost – minimální úroveň případně požadovaných standardů: Položka č. 3: poskytnutí služeb krizové komunikace v angličtině: nejméně 3 podobné zakázky provedené během minulých 3 finančních let (2014–2016), které jsou srovnatelné z hlediska rozsahu, velikosti a obtížnosti se zakázkou vypsanou ze strany ECB. Alespoň 2 z těchto zakázek musí být pro velké společnosti (velikostí srovnatelné s ECB), mezinárodní organizace nebo veřejné instituce a zahrnují vývoj strategie krizové komunikace; v průměru alespoň 10 zaměstnanců (s výjimkou nezávislých pracovníků) za poslední 3 roky (2014–2016), z nichž nejméně 5: 1) poskytovali služby krizové komunikace v angličtině (odborná znalost na úrovni C1 ve všech jazykových dovednostech (poslech, čtení, ústní a písemný projev) a 2) pracovali alespoň po dobu 5 let v oblasti krizové komunikace pro velké společnosti (velikostí srovnatelné s ECB), mezinárodní organizace a veřejné instituce.

Deadline 26/4

“Inteligentní ekosociální vesnice”, to zní lákavě. Nový tendr pro Evropskou komisi

Zakázka: Pilotní projekt „inteligentní ekosociální vesnice“

Zadavatel: Evropská komise, DG Agriculture and Rural Development, Brussels

Kontrakt na 16 měsíců/ budget €400.000

Deadline 17/5

Context of the pilot project: The pilot project on smart eco-social villages is motivated by concerns about aging populations, lack of jobs and insufficient services in rural areas. These tendencies lead to high unemployment rates and depopulation which can be observed in rural areas across the EU.  Self-employment, sustainable production in different sectors (e.g.: comparative advantage, Unique Selling Points), and the sustainable management of rural communities could be considered to be key factors for creating smart eco-social villages. Supporting these activities could foster employment in rural areas and enhance local services. Smart rural development is not yet defined and the understanding of smart village can be diverse. Therefore, it is needed to create a definition of smart eco-social villages. There could be more definitions established, depending on the focus of the development of villages.

Objectives of the pilot project: The overall aim of the pilot project on smart eco-social villages is to explore the characteristics, drivers and factors of success of smart eco-social villages in the European Union in order to help the EU rural areas in current challenges and to improve their development.  In this context, a clear definition of smart eco-social villages should be elaborated. The pilot project should identify a minimum number of ten successful best practices in rural areas which have contributed to the successful development of these villages for the benefit of their inhabitants. It should focus on practical solutions to overcome challenges and to improve the situation in villages. In this context, the project shall describe the common features of some villages that are economically viable, attractive for living, and environmentally sustainable. Particular attention should be given to overcoming the problem of digital exclusion and developing the potentials offered by internet and digitisation for rural areas. The project should have a multi focus approach (agriculture, rural value chains, local infrastructure, rural-urban linkages, etc.). The analysis should contribute to identifying conditions and practices favourable to promoting growth and jobs.  It is important that the pilot project presents practical, successful best practices that could provide workable solutions for rural villages, using new and existing tools for promoting development.  The preliminary conclusions of the pilot project should be presented and discussed with relevant stakeholders at a workshop.

Brusel hledá organizátora soutěže “Evropské sociální inovace”

Zakázka: Organizace soutěže evropské sociální inovace v letech 2018–2020

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Internal Market, Brussels

Budget: €2.100.000

Stručný popis: Výzva k podání nabídek má za cíl zajistit poskytovatele, který pomůže Komisi s organizováním soutěže evropské sociální inovace v rámci tří opakování akce (v letech2018-2019-2020, což bude podmíněno každoročním obnovením smlouvy). V této souvislosti bude zhotovitel vyzván, aby:

 1. zajistil rozumný návrh, organizaci a řízení soutěže;
 2. navrhnul a realizoval příslušnou podporu pro vybrané uchazeče;
 3. komunikoval s cílem oslovit a získat cenné příspěvky do soutěže;
 4. zorganizoval význačné akce.

Deadline: 23/5

Trochu svazácký event pro Evropský parlament. Ale zase za milion a půl euro

Zakázka: Realizace Evropského setkání mládeže v roce 2018

Zadavatel: Evropský parlament, Brussels

Budget €1.500.000 / smlouva na 18 měsíců

Stručný popis: Evropské setkání mládeže (EYE) je akce pořádaná z iniciativy Evropského parlamentu každé dva roky (od roku 2014) s cílem podnítit aktivní občanství mezi mladými Evropany. Akce se koná v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku a sdružuje tisíce mladých lidí ve věku od 16 do 30 let, kteří zde mají příležitost se zúčastnit diskusí s politiky a přednášejícími s širokou škálou odborných znalostí o aktuálních tématech. Akce se konala již dvakrát v letech 2014 a 2016, s několika navazujícími slyšeními konanými v měsících následujících po každé akci. Třetí konání je naplánováno v termínu 25.–26. Května 2018. Poskytovatel služeb bude vyzván, aby Evropskému parlamentu poskytl pomoc s plánováním, organizováním a uskutečňováním logistických a organizačních hledisek akce EYE 2018, poskytnutím potřebného „know-how”, služeb logistiky, materiálů, vybavení atd., a to ve spolupráci s projektovým týmem EYE, vnitřními útvary Evropského parlamentu a externími partnery.

Možné činnosti v rámci zakázky:

 • Řada setkání/workshopů s projektovým týmem EYE a dalšími příslušnými útvary EP, bude-li to nutné k upřesnění úkolů, požadavků, překážek a očekávání v rámci projektu. Toto je fáze, v níž poskytovatel služeb sesbírá informace, kterých bude zapotřebí k vypracování koncepce každého pracovního souboru. Období/lhůta: červen–prosinec 2017.
 • Koncepce pro každý pracovní balík. Koncepce by měla zahrnout mj. jasný a podrobný popis procesu, cíle pracovního balíku, ukazatele, koordinátora pracovního balíku a celého týmu, včetně subdodavatelů. Koncepce by měla být založena na předchozí dokumentační fázi. Lhůta: konec prosince 2017.
 • Podrobný realizační plán, strukturovaný do pracovních balíčků dle každého prvku akce, tj. řízení účastníků, vnitřní logistika, značení směrů v předsálí/sále, zahajovací a závěrečné ceremonie, akreditace a uvítání účastníků, přivítání a technická pomoc pro partnery, přispěvatele, organizátory činností, přivítání a řízení přednášejících, organizování přepravy účastníků, řízení dobrovolníků, bezpečnost atd. Za každý z pracovních balíčků bude nutno vypracovat také zprávu týkající se hodnocení rizik. Provádění plánu musí být doplněno podrobným rozpočtem nákladů na všechny pracovní balíky, činnosti a úkoly nastíněné v plánu a rozvrh dodaných prvků. Lhůta: konec ledna 2018.
 • Validace realizačního plánu. Lhůta: konec února 2018.
 • Provádění
 • Výkaznictví: poskytnout projektovému týmu krátkou zprávu na způsob „načerpaných ponaučení”, která bude analyzovat silné a slabé stránky akce a uvádět, co by se mělo v příštích ročnících akce udělat jinak/efektivněji. Lhůta: společně se závěrečnou zprávou.

Deadline 2/5

Ve hře o zakázku na grafický design pro agenturu FRA z Vídně je 17 zájemců

V tendru evropské agentury FRA se sídlem ve Vídni na grafický design a výrobu komunikačních materiálů se sešla slušná a na EU poměry velmi početná konkurence:

Lot 1 – Graphic design (budget €132.000): C+M Consulting and Marketing (Rakousko), Page in extremis (Belgie), Kommunikationsbuero (Rakousko), Adbee digital (Slovensko), FuchsundFreude (Rakousko), Red hot n cool (Rakousko), Eigen) art (Rakousko), Media Consulta Advertising (Německo), This is Locco (Slovensko), Cheeeeese happy designers en directo (Španělsko), Wezeo (Slovensko), Studio Il Granello (Itálie), Daren & Curtis (Slovensko), Marco de Communication (Španělsko), Pomilio Blum (Italy) , UAB in Public (Litva), Imprimerie Central (Lucembursko).

Lot 2 – Production of communication and awareness raising materials (€80.000): Imprimerie Central (Lucembursko), I+i print (Slovensko), FuchsundFreude (Rakousko), Red hot n cool (Rakousko), Eigen) art (Rakousko), Pomilio Blum (Italy).

Evropský patentový úřad potřebuje poradce na testování a ověřování IT produktů a služeb

Tendr: Poradenské služby v oblasti testování a ověřování IT produktů a služeb

Zadavatel: Evropský patentový úřad (EPO), Mnichov

Description/purpose of the contract: Provision of services to the EPO in the area of testing and validation of IT products and services. For this tender the Bidders are requested to bid for:

 1. Test Management: * RfO 1 for Work Package ‘Test Management for PGP’; * RfO 2 for Work Package ‘Test Management for KMS/SIOB’;
 1. Functional Testing: * RfO 3 for Work Package ‘Functional Testing for PGP’; * RfO 4 for Work Package ‘Functional Testing for KMS/SIOB’;
 1. Performance Testing: * RfO 5 for Work Package ‘Performance Testing’;
 1. Test Automation: * RfO 6 for Work Package ‘Test Automation’;
 1. Mainframe Support Services: * RfO 7 for Work Package ‘Mainframe Support Services’.

Bidders are requested to bid for at least 3 out of the 5 business areas.

Place at which the contract is to be performed:  the Contractor’s site and  the EPO’s sites in Rijswijk, NL and Munich, DE.

The contract duration will be 3 years. The EPO may extend it at its discretion once by a further period of 2 years.

Deadline 12/5

Evropská centrální banka potřebuje pomoc s organizací služebních cest

Zakázka: Poskytování cestovních služeb

Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt am Main

Celkový budget €2.200.000/3 roky

Záměrem ECB je uzavření smluv o poskytování cestovních služeb (položka č. 1), vyřizování cestovních výdajů (položka č. 2) a sledování během cesty a poskytnutí pomoci na cestách (položka č. 3). Předpokládá se, že tyto smlouvy začnou platit v lednu 2018 a zůstanou v platnosti po dobu 3 let (celková doba trvání zakázek nesmí přesáhnout 4 roky). Hlavním jazykem pro poskytování služeb bude angličtina. Uchazeči se mohou ucházet o 1, 2 nebo všechny 3 položky.

LOT1 – Poskytování cestovních služeb (budget €1.500.000): Mezi cestovní služby patří off-line a on-line rezervace letenek, vlakových jízdenek, pronájmy automobilů a ubytování v hotelech na základě modelu transakčních poplatků a s využitím konkrétního on-line rezervačního systému (Cytric). Uchazeč musí pracovat s globálním distribučním systémem (GDS). On-line rezervační systém (OBE) se může v průběhu smluvního období změnit. V případě off-line rezervací musí uchazeč zajistit vyčleněný tým zabývající se výhradně žádostmi souvisejícími s ECB. Poskytované služby by měly být přizpůsobeny cestovním pravidlům ECB. Poskytovatel služeb může být také požádán, aby se postaral rovněž o rezervace letenek a hotelů pro skupiny s více než 10 cestujícími.

V minulosti byl objem podnikaných cest ze strany ECB tento: ECB má přibližně 2 700 cestujících osob ve Frankfurtu nad Mohanem a každoročně je vyřizováno více než 35 000 transakcí. Cestovní výdaje se odhadují přibližně na více než 15 000 000 EUR ročně. Kolem 89 % leteckých přeprav je do hlavních evropských měst, jako je např. Londýn, Madrid, Amsterdam, Řím a Brusel. Mezikontinentální destinace činí 8 %, zbylé 3 % cest jsou lety v rámci Německa. Kolem 48 % veškerých transakcí za služební cesty souviselo s leteckou dopravou, železniční doprava činila 25 % a hotely 26 %. V současnosti je přibližně 14 % cest rezervováno on-line přes on-line rezervační systém Cytric a 80 % off-line prostřednictvím poskytovatele cestovních služeb. Očekává se nárůst on-line rezervací.

Minimální kritéria: * uchazeči musí mít souhrnný čistý obrat ve výši 6 000 000 EUR za poslední 3 finanční roky, * disponují nejméně 15 zaměstnanci pracujícími v oblasti rezervace služebních cest, kteří by mohli poskytovat služby pro ECB, * disponují alespoň 3 referenčními zakázkami z posledních 3 let, které jsou srovnatelné s požadavky ECB.

LOT2 – Vyřizování cestovních výdajů (budget €500.000): ECB hledá poskytovatele služeb, který bude provádět vyřizování cestovních výdajů na svou vlastní odpovědnost a na základě stanovených norem a úrovní služeb. Poskytovatel služeb musí zejména poskytnout provozní personál, dohled, manažerské dovednosti a zdroje, aby zajistil poskytování služby v souladu s požadavky ECB. ECB neposkytne jakékoli pracovníky pro poskytování této služby, která bude poskytována výhradně zaměstnanci poskytovatele služeb. Služby vyřizování náhrad cestovních výdajů budou poskytovány v prostorách ECB ve Frankfurtu nad Mohanem. ECB poskytne logistiku, kancelářská zařízení, telefonní infrastrukturu, IT hardware a software, elektřinu, osvětlení, vytápění a nábytek potřebný k tomu, aby zaměstnanci poskytovatele služeb mohli služby poskytovat. Prostřednictvím zavedeného řešení bude možno vyřídit přibližně 17 000 žádostí o náhradu cestovních výdajů ročně, které jsou manuálně ověřovány oproti systému SAP a oskenovaným účtenkám. Dále by mělo umožnit vyřídit přibližně 3 300 žádostí o náhradu obecných výdajů, příslušné účtenky musí být oskenovány. V současnosti jsou tyto služby poskytovány 3 zaměstnanci, většinou se zkušenostmi v účetnictví.

Minimální kritéria: * souhrnný celkový čistý obrat za uplynulé 3 finanční roky ve výši 1 000 000 EUR, * alespoň 4 zaměstnanci pracující v oblasti vyřizování žádostí o náhradu výdajů, kteří by mohli poskytovat příslušné služby pro ECB, * nejméně 3 podobné zakázky provedené během minulých 3 finančních let, které jsou srovnatelné z hlediska rozsahu, velikosti a obtížnosti se zakázkou vypsanou ze strany ECB.

LOT3 – Sledování během cesty a pomoc na cestách (budget €200.000): ECB hledá poskytovatele služeb, který poskytne systém pro sledování během cesty pro všechny osoby na služebních cestách ECB. ECB má ročně přibližně 2 700 osob na služebních cestách s více než 35 000 transakcemi ročně a asi 10 zahraničních zaměstnanců plnících své funkce mimo území Německa. Účelem sledování během cesty je určit místo, kde se nacházejí všechny osoby vyslané ECB na služební cesty v celosvětovém měřítku a v případě nouze s nimi navázat kontakt. Uplatňují se níže uvedené požadavky: * jednotlivé cestovní údaje musí být automaticky převáděny z různých rezervačních systémů (alespoň ze současných globálních distribučních systémů (GDS) „Amadeus“, „Sabre“ atd.), * mělo by být rovněž možné manuálně přidávat ostatní místa související se služební cestou (budovy, partnerská místa a hotely rezervované off-line), * pro zaměstnance ECB, kteří tento nástroj spravují, musí být tyto údaje co nejrychleji k dispozici v rámci systému sledování během cesty za účelem určení místa, kde se nachází osoba na služební cestě, * navíc musí sledování během cesty zahrnovat příslušná cestovní varování a upozornění, jakož i obsažné informace o zemích, * cestovní varování by měla obsahovat lékařská a bezpečnostní varování týkající se daných destinací a jsou zasílána cestující osobě, jakož i příslušnému personálu. Zohledněny jsou různé klasifikace rizik, * informace o zemi a cestovní varování by měly být, je-li to možné, k dispozici prostřednictvím příslušné mobilní aplikace pro nejběžnější operační systémy, * cestující musí mít možnost dobrovolně povolit řídícím pracovníkům používat lokalizační služby mobilního zařízení cestujícího za účelem přesného určení místa cestující osoby, pokud o to bude zažádáno, * asistenční středisko musí poskytnout podporu pro cestující osobu v případě vzniku naléhavé zdravotní situace, bezpečnostního incidentu nebo neočekávaného cestovního problému, * prostřednictvím jednoduše použitelného komunikačního systému by mělo být řídícím pracovníkům umožněno navázání kontaktu s cestující osobou prostřednictvím hromadných zpráv (SMS, e-mail, hlasová zpráva), * uchazeč by měl mít zkušenosti s realizací školení koncových uživatelů pro příslušné zaměstnance spravující nástroj pro sledování během cesty a pro osoby na cestách.

Minimální kritéria: * souhrnný celkový čistý obrat za uplynulé 3 finanční roky ve výši 720 000 EUR, * 3 podobné zakázky provedené během posledních 3 finančních let.

Deadline pro odeslání nabídky 13/4