E-learningové služby pro Evropský patentový úřad z Mnichova

Zakázka: Poskytování služeb elektronického vzdělávání

Zadavatel: The European Patent Organisation (EPO), Mnichov

Zakázka bude rozdfělena na 4 nezávislé/samostatné části:

* Lot 1: Instructional design and content development

* Lot 2: Webinars recording and production

* Lot 3: Dedicated audio/video recording and production

* Lot 4: Production of e-learning material

Uzavřeny budou 5ti leté rámcové smlouvy

Způsob hodnocení nabídek:

For Lot 1 and Lot 2: Financial aspects: 30 % – Technical aspects: 70 %

For Lot 3 and Lot 4: Financial aspects: 40 % – Technical aspects: 60 %

Deadline pro doručení nabídek: 9/3

Filmování a editování v rakouském Seibersdorfu, pro agenturu OSN

Tender: Filming and Video Editing

Contracting Authority: Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, Austria

Description: Filming and Video Editing at ESMF, Seibersdorf. More details here.

Deadline for the Request for quotation: Feb. 5

Práce pro grafickou agenturu: orientační systém v bruselské euročtvrti

Kdo by chtěl vypracovat studii/návrh orientačního systému v evropské čtvrti v Bruselu? Budget limitován stropem €134.500. Zatím půjde opravdu jen o návrh možného řešení, v druhé fázi – někdy v druhé polovině roku 2018 – chce Evropský parlament vypsat druhý tendr na vlastní realizaci. Samozřejmě s větším rozpočtem, odhaduji na minimálně €400.000.

Brusel vám dá až 4 miliony na vývoj “výpravné videohry s příběhem”

Grantové řízení: Podpora vývoje videoher

Zadavatel: Evropská komise, DG EAC, Brusel

Výzva se týká evropských společností produkujících videohry, které byly zřízeny minimálně 12 měsíců před datem podání žádosti a které mohou prokázat nedávné úspěchy (reference). Způsobilé jsou pouze činnosti související s vývojovou fází těchto projektů: výpravné videohry s příběhem, bez ohledu na platformu či předpokládanou distribuční metodu. Ve všech případech se musí jednat o videohry určené k obchodnímu využití.

Kritéria pro udělení grantu:

* Kvalita a obsah (20 bodů)

– Kvalita obsahu, vyprávěný příběh a originalita konceptu v porovnání s existujícími díly

* Inovativní povaha projektu (20 bodů)

– Inovace, tj. do jaké míry projekt posunuje hranice stávající nabídky videoher tím, že přináší nejvyspělejší technologie a obsah

* Relevantnost a evropská přidaná hodnota (20 bodů)

– Strategie vývoje a potenciál pro evropské mezinárodní využití (včetně řízení práv duševního vlastnictví)

* Šíření výsledků projektu (20 bodů)

– Distribuce, komunikační a marketingová strategie a vhodnost pro cílové publikum, včetně aspektů týkajících se dostupnosti

* Organizace týmu pracujícího na projektu (10 bodů)

– Rozdělení úloh a povinností v tvůrčím týmu z hlediska konkrétních cílů navrhované činnosti

* Dopad a udržitelnost (10 bodů)

– Strategie financování vývoje a produkce a proveditelnost potenciálního projektu

Další „automatické“ body se přidělují: Projektům zaměřeným speciálně na děti (do 12 let věku) (5 bodů navíc)

Rozpočet: K dispozici je rozpočet v celkové výši €3,78 milionu. Výše příspěvku na projekt se pohybuje v rozmezí od €10.000 do €150.000 na koncept a vývoj projektu evropské videohry (činnosti do okamžiku, kdy se z konceptu stane hratelný prototyp nebo zkušební verze). Poskytnutý finanční příspěvek nesmí v žádném případě přesáhnout 50 % celkových způsobilých nákladů předložených žadatelem.

Deadline 8/3 12:00

Jedna z velkých EU institucí si chce pronajmout bezdrátový interaktivní hlasovací systém

Zakázka: Pronájem bezdrátového interaktivního elektronického hlasovacího systému včetně technické podpory

Zadavatel: Evropský hospodářský a sociální výbor (EESC), Bruxelles, Belgie

Kontrakt na 4 roky / orientační budget €450.000

Popis zakázky: Předmětem pobídky k předložení nabídek je rámcová smlouva na služby, která se týká pronájmu bezdrátového interaktivního elektronického hlasovacího systému, včetně technické podpory. Systém je určen k použití zejména během devíti plenárních zasedání EESC konaných v průběhu každého roku.

Deadline pro odeslání nabídek: 1. března 2018

NATO potřebuje nový Travel Management System

Zakázka: Travel Management System

Zadavatel: Centrála NATO, Brusel

Fáze: Request for Information (RFI)

Deadline pro zaslání potřebných informací/projevení zájmu: 24/1/2018

The purpose of this RFI is to understand to what extent commercially available Travel Management System (TMS) are suited to support NATO Headquarters’ Travel processes and to collect information about potential service providers and their current and future resources and capabilities.

Details: “Travel Management System” or “TMS”: represents the set of computer programs, processes, databases, interfaces, and technical infrastructure, which is made available to the Organization in order to support the Organization’s Travel operations

Vyžadované kompetence/služby:

a.)          Supply & Implementation of a TMS with an integrated Expense and Online-Booking tool

b.)          (Key) User training

c.)           Supply of yearly licenses for the TMS

d.)          Maintenance and support services for the TMS (yearly)

e.)          Supply of IT Consulting services regarding the implementation of change orders to the TMS after go-live.

f.)           Booking of Travels through the Supplier’s Online Booking tool (Air, Rail,  Hotel, Bundle etc.) in collaboration with the Organization’s Travel Management Company (TMC)

OSCE plánuje do Vídně nákup Event Registration System (Saas)

Zakázka: Software-as-a-Service (SaaS) Event Registration System

Zadavatel: Sekretariát Organization for Security and Co‐operation in Europe (OSCE), Vienna, Austria

Fáze: Request for Information (RFI)

Deadline pro projevení zájmu a poskytnutí požadovaných informací: 9/2/2018

Doba trvání kontraktu: max. 5 let

Proces RFI: Vendors are requested to provide the following information as part of their RFI response:

 1. General company and product information;
 2. A statement (maximum 2 pages), attesting that the Vendor has the capabilities, qualifications, and financial and human resources to perform the services listed under the chapter Summary of Desired System;
 3. Access to a demonstration version of the product hosted by the Vendor;
 4. A description of the delivery model/pricing mechanism for the Vendor’s product (e.g., subscription based, perpetual license, cost per super user, cost per event participant, etc.);
 5. Reference information for projects of a similar size and nature carried out for other customers.

The objective of the competitive tender expected to follow this RFI is to enter into a contract with a Software-as-a-Service (SaaS) provider for the provision of a hosted and managed Event Registration System (ERS) service.

Key Functional Requirements – Essential functional requirements of the desired system are:

 1. Event Management: OSCE Event Registrars must be able to create and manage events and their participants. The system must be flexible and allow basic customisation of event titles, logos, descriptions, and additional information sections. The system must allow the upload, approval, and distribution of event and session specific documents by authorised users;
 2. User creation and management: OSCE and external users must be able to create their own ERS user accounts or have them created for them by Event Registrars or System Administrators. Event Participants will be able to enter their information once and subsequently register for any further event they wish to attend without being required to re-enter this information. The system must allow Event Registrars to set event-specific attributes for Participants, including marking Participants as VIPs, indicating their affiliation, placing them in groups, or tagging them as speakers, moderators or other roles;
 3. Event Registration: participants must be able to register for events using configurable, event specific forms that will gather all necessary participant data for that event. It will be possible to configure approval workflows for selected events;
 4. Reporting and Printing: The system must allow Event Registrars to create, export and print lists of participants for each event (Excel export is essential), print badges, and generate reports and statistics about events and their participants;
 5. Extensibility: The system must have the capability to be upgraded and extended with additional functionality/modules for handling more general event management functions, including Room Management, Task Management, Facility Management, Equipment Management, Catering etc.

Background: The OSCE Secretariat organises up to 500 conferences, workshops, and meetings per year, attended by approximately 10,000 participants. Most events take place in the Vienna Hofburg. CLS is responsible for organising the majority of events, although some are organised by other OSCE organisational units. In total there are approximately 30 event organisers in the OSCE Secretariat. At the current time CLS handles registration activities for all events, including those organised by other OSCE organisational units.  Currently there is no specialised IT system for the management of event registrations at the OSCE. Event attendees are managed manually using Microsoft Excel spreadsheets. Tracking all details and modifications in these spreadsheets is complex, time-consuming, and error-prone.

Monitoring a analýza českých médií pro europarlament

Zakázka: Služby monitorování a analýzy medií pro Českou republiku

Zadavatel: European Parliament Information Office in the Czech Republic

Kontrakt na 4 roky / budget €150.000

Stručný popis: Evropský parlament spouští toto řízení na zadání rámcové smlouvy na denní monitorování tisku (národního/regionálního), audiovizuálních médií (rozhlas, TV) a hlavních on-line (internetových) médií. Tato zakázka může být obnovena až na maximálně 4 roky. Účelem této zakázky je poskytnutí včasného a aktualizovaného přehledu denních informací formou přehledu tisku, který vystihne způsob, jakým se pojednává o tématech souvisejících s Evropským parlamentem a Evropskou unií ve sdělovacích prostředcích. Generální ředitelství pro komunikaci Evropského parlamentu má v úmyslu si zajistit nejlepší možné poznatky v oblasti mediálního pokrytí v celé EU v případě témat souvisejících s Evropskou unií, Evropským parlamentem a činnostmi předsedy a poslanců Evropského parlamentu. V konečném důsledku analýza médií napomůže Evropskému parlamentu lépe informovat občany a konkrétní cílová publika Evropské unie o politikách EU. Za účelem dosažení tohoto cíle EP částečně spoléhá na externí odborné kapacity a pomoc.

Deadline 26/1.

Kdo by chtěl vyhrát – jsem k dispozici, pomůžu s přípravou nabídky: horejsi.tomas@gmail.com nebo +32-473 116804

Organizace Smlouvy pro zákaz jaderných zkoušek z Vídně potřebuje novou vizuální identitu

Zakázka: Update of CTBTO corporate Identity and style manual

Zadavatel: Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO), Vienna

Popis práce:

1) Vývoj nového Corporate Identity Style Manual k využití pro interní i externí komunikační produkty

2) Analýza dosavadního využití loga v rámci agentury

3) Využití a zapracování dosavadních připomínek v rámci agentury

4) Aktualizace vizuální identity, loga, barev, fontů etc

5) Návrhy využí nové identity na agenturních materiálech (vizitky, letáky, website…)

6) Rebranding s využitím všech šesti pracovních jazyků CTBTO

7) Vypracování a zaslání kopií návrhů v elektronické i „papírové“ formě

Deadline pro odeslání nabídek 30/11 17:00

Business Intelligence & Data Warehouse Strategy Services for UNICEF

Request for proposal for UNICEF Business Intelligence (BI) & Data Warehouse (DW) strategy Services

Background: The SAP based ERP application was first launched in 1999 for UNICEF Head Quarter(HQ) locations. It was subsequently re-engineered, expanded and then launched worldwide branded as VISION in January 2012.  VISION, an IPSAS compliant ERP system is based on SAP R/3 ECC 6.0 ERP system on HP UNIX Operating System with Oracle as underlying database.  It includes core business areas with related business processes namely planning, budgeting, grants management, finance, human resources and supply (procurement & logistics). VISION is complemented by inSight, a UNICEF corporate Business Intelligence(BI) and Performance Management System.  inSight is based on an enterprise data warehouse system henceforth called UNICEF Data Warehouse (UDW), Microsoft BI tools and SharePoint.  UDW is an in-house custom data warehouse solution on HP UNIX Operating System with Oracle as underlying database.  VISION is a critical source of information for UDW.  Data in UDW is populated via SAP Business Warehouse(BW) extracts housed in Oracle database and directly from VISION via flat files. UDW also houses non-SAP data from other applications. The inSight platform serves as a single portal for all UNICEF BI reporting, dashboards and Key Performance Indicators(KPIs). The inSight platform is a data source for enterprise web services and hosts custom bespoke applications to serve UNICEF Country Offices.  Further, the inSight platform is a critical data source for UNICEF Transparency portal which has a high visibility across the organization and to external audiences.UNICEF ERP and performance management ecosystem is managed by UNICEF and hosted in two locations. The live production systems are hosted in a commercial data center and the development & test systems in UNICEF data center.   In the event of service interruptions in the commercial data center, UNICEF data center assumes primary role to support business continuity.

Problem Statement: UNICEF has recorded a steady 40% data growth annually and an increasing demand for innovative strategic solutions since the global roll out of VISION and insight in 2012.  Despite continuous efforts to optimize extracts, data loads and queries, there is steady increase in load times, decrease in overall performance & user experience and challenges in data timeliness. The performance management reports and dashboard content served for analysis are at least a day old. This is exacerbated by aged infrastructure that was initially provisioned in 2011 which now has reached its maximum potential.  Any attempt to expand further will be expensive and unsustainable as the infrastructure and its maintenance life cycle will reach end of life 2017-2018 timeframe. There is a critical need to re-think UNICEF BI-DW strategy and to build a long term sustainable platform that can enable self-service portals, improve performance, mitigate issues of data timeliness, improve user experience and enhance the organisations ability to effectively use data to support make decisions.

Scope: Provision of a study to determine the next generation BI-DW platform (inSight-UDW) for UNICEF. The scope of the engagement includes: (i) understand and review current BI-UDW in UNICEF. (ii) gather information from stakeholders on their current and future data, reporting needs. (iii) identify options per industry best practices for a long term strategic platform that can meet stakeholder needs within various UNICEF and partner operating contexts. Among the options, the study should take into consideration current system & data architecture, UNICEF VISION platform modernization to SAP HANA, potential to use SAP HANA based data warehouse and the targeted future for UNICEF Data Centres. In addition, it is suggested that SAP future evolution, their roadmap and impact to UNICEF are also considered. (iv)         comparisons for each option along with pros and cons from various dimensions. The analysis should consider, hardware, software solution(s), data architectures & models, user experience, mobility and interfaces to internal/external data systems. (v) Feasibility and cost-benefit analysis for migrating UNICEF inSight-UDW hosted on Microsoft-Oracle to a new generation BI-DW Platform.  Note that UNICEF in short term will be moving from Oracle/HP Unix platform to Oracle/SUSE Linux platform. (vi) strategy for future BI-DW in UNICEF for an enterprise reporting and performance scorecard systems.  This should consider hardware, software solution(s), data architecture, system integration aspects and tools to enhance user experience and facilitate self-service as needed. (vii) implementation path to migrate current to the recommended future BI-DW. This should include impact analysis and how the existing extracts, reports, dashboards and queries should be adjusted/modified to be compatible with the recommended future BI-DW.

Deliverables – A comprehensive document that must detail; (i) vendor’s understanding of current BI-UDW in UNICEF (ii) information gathered directly from stakeholders on their current and future data, reporting needs (iii) platform options that were considered per industry best practices that can meet stakeholder needs within various UNICEF and partner operating contexts. (iv) comparisons of the platforms considered along with pros and cons from various dimensions. (v) Recommended platform strategy and roadmap for future BI-DW in UNICEF for an enterprise reporting and performance scorecard systems.  (vi) Approach, cost-benefit and impact analysis for migrating UNICEF inSight-UDW hosted on Microsoft-Oracle to a new generation BI-DW Platform. A business case with high-level costed plan covering results, resources & risks and dependencies for implementation of the recommended strategy & roadmap.

Proposed vendor’s team qualifications – Knowledge & Experience:

 1. Extensive knowledge and experience in Data Warehouse and Business Intelligence (BI) subject areas, products & tools is mandatory.
 2. Knowledge of use cases of various DW-BI solutions in various IT verticals and industry best practices is mandatory.
 3. Knowledge and experience with big data is desirable.
 4. Experience in developing product & solution strategy, roadmaps and professional business cases.
 5. Communication skills with ability to interact and speak with business stakeholders.
 6. Certified in project management.

Deadline 27/11