Rada Evropy potřebuje integrovat svůj systém „events managementu“

Zakázka: Integrated Events Management

Zadavatel: The Secretary General of the Council of Europe

Kontrakt na 5 let s rozpočtem €500.000. Většina služeb bude poskytována v Palais de l’Europe ve Štrasburku.

Popis: The Secretary General of the Council of Europe has decided to launch a call for tenders for the provision of a system enabling the integration and optimisation of the Council of Europe’s events management.

OBJECTIVES OF THE PROJECT: The project is intended to:  integrate events  management, developing a transversal  view of events  management and putting an end to compartmentalised operations;  deliver and implement a solution, proposing a unifiedinterface providing, on the one hand, all customers, partners and suppliers, as stakeholders in the organisation of events, with centralised views, processing  and monitoring  of all  requests  for services and, on the  other  hand, all beneficiaries, interpreters and casual entertainment industry workers, as participants, with access   to all   the administrative  information required to ensure that they a represent  at  the  events where  they  are supposed to be;  establish  a  scalable  technical  platform  allowing  the  subsequent  gradual  integration  of  other  technical spheres (adaptation to web and/or mobile solutions, for example smartphone-and  tablet-based) or functional spheres (for example, integration with tools used by the ITEM Department’s partners).

OBJECTIVES OF THE SOLUTION: In order to attain  the  objective of  integrated  events management, the solution to  be delivered  and implemented shall specifically aim to:  improve  users’  day-to-day  operational  experience, particularly  through  the  integration  of  procedures, systems and tools specific to the fourentities merged in the new ITEM Department (interpretation, travel, events and multimedia) and those of their partners;  federate  all  the  players  involved  in  organising  events organisation (customers,  ITEM,  partners and suppliers) in  an  interactive  process, repositioning  the  user  at  the centre of processes, and foster coordination of and cooperation between all those players;  encourage  planning, by  all customers, ITEM, its  partners  and their  suppliers, of  the services required  for the organisation of events within their remit;  provide a means of monitoring costs related to events and generate reports in that connection;  rendervisible all   the Organisation’s events and make the relevant information widely available, particularly for the participants in these events.

Deadline pro odeslání nabídek: 9/6

Kdo pomůže Radě Evropy s e-learningovými kurzy? SPĚCHÁ!

Tendr: Konzultační služby pro pořádání eLearningových kurzů

Zadavatel: Rada Evropy (v rámci programu EU/CoE Joint Programme ““Intercultural Learning Exchange through Global Education, Networking and Dialogue – iLEGEND”)

Odhad celkového rozpočtu: €66.000/2 roky

EXPECTED SERVICES: The Council is looking for a provider, who will offer the 1) technical realisation, 2) the course offer and monitoring and 3) the evaluation of 12 eLearning courses (four e-courses for each topic), for the period of 24 months. These four-week long eLearning courses are based on approximately 150 pages of educational material that include a diversity of interactive individual and group exercises with coached assignments; a glossary; a virtual library as well as a discussion forum. Such exercises aim at developing competences in the fields of teambuilding, mapping of GE situation in participants’ countries, GE strategies and GE activity development. These courses, monitored, tutored and evaluated by three coaches, involve 10 hours of learning per week, which includes reading, discussion and response to interactive exercises.

ELIGIBILITY CRITERIA: Tenderers shall demonstrate that they fulfil the following criteria: Ø Three years of experience in providing eLearning courses, administration, evaluation, tutoring and selection of participants (in all the activities mentioned under section III A/C); Ø Experience in the fields of Global Education, Human Rights, Intercultural Dialogue and Democratic Citizenship; Ø Provide two references from the clients where similar service was provided; Ø Already existing learning management system.

Deadline: 11/5

EU zaplatí za spolehlivý monitoring a celounijní analýzu inovací

Zakázka na „Porovnání úrovně inovací v rámci EU“

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Brussels

Kontrakt na 2+2 roky/ budget max €1.200.000

Stručný popis: Cílem zakázky je poskytnout evropským, národním a regionálním tvůrcům politiky, inovátorům a veškeré zainteresované veřejnosti spolehlivý, celounijní analytický nástroj, který má pomoci monitorovat, měřit a srovnávat výkonnost inovací v Evropské unii, jednotlivých členských státech a jejich regionech a také v zemích přidružených k EU a u ostatních klíčových mezinárodních ekonomických partnerů.

Dodavatel zajistí vypracování/vydání ročních inovačních srovnávacích tabulek EU za roky 2018 a 2019 a vydání 2letých regionálních srovnání za rok 2019.

Tato zakázka je rozdělena do 4 pracovních balíků s následující hlavními předměty plnění:

— pracovní balík č. 1: Inovační srovnávací tabulky EU za roky 2018 a 2019,

— pracovní balík č. 2: regionální srovnávací tabulky za rok 2019,

— pracovní balík č. 3: rozvoj metodiky,

— pracovní balík č. 4: šíření informací a komunikační činnosti.

Deadline pro odeslání nabídek 7/6

“Brusel” zaplatí za podporu znalostí v oblasti Bid Data, Internet of Things a Cybersecurity pro střední a malé firmy

Zakázka: Podpora rozvoje specializovaných dovedností v oblastech Big Data, Internet of Things a Cybersecurity pro malé a střední podniky

Zadavatel: Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), Brussels

Kontrakt na 24 měsíců/ budget €500.000

Popis zakázky: EASME wishes to enter into a service contract for researching, identifying, designing, testing and validating specific measures supporting specialised skills development related to big data, Internet of things (IoT) and cybersecurity for SMEs in Europe. The service contract will be implemented with a view to supporting the goals set out in the new skills agenda, especially in the blueprint for sectoral cooperation on skills. Special attention will be devoted to building synergies with activities stemming from the digital skills and jobs coalition, and to avoiding a duplication of efforts. Work should be based on a demand-led, pragmatic and results-oriented approach with a view to proposing concrete measures and solutions, including the creation of a toolbox aimed at providing appropriate tailored solutions for SMEs. Outcomes of this assignment should contribute to strengthening SMEs’ workforce adaptability and capacity for the short to medium term.

Deadline 10/7

OSN chce na své základně “generála Štefánika” na Kypru postavit solární farmu. Zájemci?

Nechtěl by někdo postavit a provozovat solární farmu na základně Sil OSN pro udržování míru na Kypru? Základna leží ve městě Famagusta a jmenuje se „Kemp generála Štefánika“. O důvod víc😊. Termín pro projevení zájmu skončí příští úterý.

Reflexní vesty pro agenturu Frontex, za víc než 10 milionů

Zakázka: Poskytnutí reflexních vest s označením „Frontex“

Zadavatel: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž  (Frontex), Varšava

Rámcový kontrakt na 4 roky, celkový rozpočet €403.000

Nabídkové řízení je rozděleno do tří (nezávislých, samostatných) položek podle typu vest:

položka č. 1 — standardní vesty (budget €100.000): požadované velikosti jsou malé (S), střední (M), velké (L), extra velké (XL) nebo řešení s možností nastavení různých velikostí, které pokrývá rozpětí velikostí od S do XL, — odhadovaná roční množství pro každou velikost: S: 1 000; M: 2 000; L: 2 000; XL: 1 000.

položka č. 2 – speciální typy reflexních vest (budget €300.000) — požadované velikosti odpovídají řešení s možností nastavení různých velikostí, které pokrývá rozpětí velikostí od S do XL, — odhadovaná roční množství: 1. rok: 5 500; následující roky: 2 500.

položka č. 3 – upravené vesty (€1.800) — stávající vesty, které má Frontex k dispozici, které budou upraveny natištěním celého názvu agentury, — celkové odhadované množství: až 1 800 kusů.

Deadline pro odeslání nabídky 12/5

EU agentura Frontex si chce pronajmout “kancelářské” kontejnery

Zakázka: Pronájem zařízených kancelářských kontejnerů agentuře Frontex do Itálie a Bulharska

Zadavatel: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž  (Frontex), Varšava

Frontex si chce pronajmout „kanceláře v kontejnerech“ a rozmístit je v Itálii (Augusta, Lampedusa, Pozzalo, Trapani a Taranto) a v Bulharsku (Elhovo, Kalotina a Bregovo). Budou uzavřeny dva samostatné kontrakty, oba na 12 měsíců, oba s maximálním rozpočtem €135.000. Cena včetně dopravy, úklidu a podobných služeb.

Deadline k projevení zájmu 27/4.

“Inteligentní ekosociální vesnice”, to zní lákavě. Nový tendr pro Evropskou komisi

Zakázka: Pilotní projekt „inteligentní ekosociální vesnice“

Zadavatel: Evropská komise, DG Agriculture and Rural Development, Brussels

Kontrakt na 16 měsíců/ budget €400.000

Deadline 17/5

Context of the pilot project: The pilot project on smart eco-social villages is motivated by concerns about aging populations, lack of jobs and insufficient services in rural areas. These tendencies lead to high unemployment rates and depopulation which can be observed in rural areas across the EU.  Self-employment, sustainable production in different sectors (e.g.: comparative advantage, Unique Selling Points), and the sustainable management of rural communities could be considered to be key factors for creating smart eco-social villages. Supporting these activities could foster employment in rural areas and enhance local services. Smart rural development is not yet defined and the understanding of smart village can be diverse. Therefore, it is needed to create a definition of smart eco-social villages. There could be more definitions established, depending on the focus of the development of villages.

Objectives of the pilot project: The overall aim of the pilot project on smart eco-social villages is to explore the characteristics, drivers and factors of success of smart eco-social villages in the European Union in order to help the EU rural areas in current challenges and to improve their development.  In this context, a clear definition of smart eco-social villages should be elaborated. The pilot project should identify a minimum number of ten successful best practices in rural areas which have contributed to the successful development of these villages for the benefit of their inhabitants. It should focus on practical solutions to overcome challenges and to improve the situation in villages. In this context, the project shall describe the common features of some villages that are economically viable, attractive for living, and environmentally sustainable. Particular attention should be given to overcoming the problem of digital exclusion and developing the potentials offered by internet and digitisation for rural areas. The project should have a multi focus approach (agriculture, rural value chains, local infrastructure, rural-urban linkages, etc.). The analysis should contribute to identifying conditions and practices favourable to promoting growth and jobs.  It is important that the pilot project presents practical, successful best practices that could provide workable solutions for rural villages, using new and existing tools for promoting development.  The preliminary conclusions of the pilot project should be presented and discussed with relevant stakeholders at a workshop.

Evropský parlament zavede „píchačky“, chce vědět „kolik osob je na pracovišti“:)

Zakázka: Implementace systému počítaní přítomných osob pro pracoviště Evropského parlamentu v Bruselu a Štrasburku

Evropský parlament, direction générale «Sécurité et protection», Bruxelles

Rámcová smlouva na 4 roky

Popis zakázky:

V rámci modernizace bezpečnostního vybavení hodlá Evropský parlament zřídit spolehlivý systém, který umožní v reálném čase stanovit počet osob nacházejících se v některých budovách v Bruselu a Štrasburku. Tato 2 pracoviště budou vybavena společným systémem s možností provozování každé budovy zvlášť (režim jednoho objektu). Součástí plnění u této zakázky je dodání, doručení, instalace a zprovoznění vybavení nezbytného pro provedení počítání přítomných osob v každém z těchto objektů. Dále je jeho součástí preventivní a nápravná údržba v průběhu 2leté záruční lhůty (od data prozatímní přejímky). V Bruselu (zadání č. 1) se počítá celkem s 42 počítacími body a ve Štrasburku (zadání č. 2) s 15 počítacími body. Kromě těchto 2 hlavních zadání bude Parlament dále pomoci uskutečňovat další koupě v rámci tohoto systému tak, jako to bude v Bruselu a Štrasburku nutné.

Deadline 10/5

Brusel hledá organizátora soutěže “Evropské sociální inovace”

Zakázka: Organizace soutěže evropské sociální inovace v letech 2018–2020

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Internal Market, Brussels

Budget: €2.100.000

Stručný popis: Výzva k podání nabídek má za cíl zajistit poskytovatele, který pomůže Komisi s organizováním soutěže evropské sociální inovace v rámci tří opakování akce (v letech2018-2019-2020, což bude podmíněno každoročním obnovením smlouvy). V této souvislosti bude zhotovitel vyzván, aby:

  1. zajistil rozumný návrh, organizaci a řízení soutěže;
  2. navrhnul a realizoval příslušnou podporu pro vybrané uchazeče;
  3. komunikoval s cílem oslovit a získat cenné příspěvky do soutěže;
  4. zorganizoval význačné akce.

Deadline: 23/5