“Brussels” needs study to analyse the issues posed by algorithm-driven media services

Tender: Media literacy and online empowerment issues raised by algorithm-driven media services (study)

Contracting Authority: European Commission, DG Communications Networks, Content and Technology (CNECT)

Description: This multi-disciplinary study will be a first step for EU media policy to analyse the underlying issues posed by algorithm-driven media services and explore the problem area in a structured way for the benefit of policy makers and stakeholders.

The extent to which citizens are aware of the impacts of algorithms on their content choices and of the limits to the validity of some information received through social media are both important considerations, given that democratic theory assumes citizens are well-informed and trust the information they receive. However, political concerns are running high over fake news and echo chambers.

The study should analyse the issues posed by algorithm-driven media services and explore problem area in a holistic and cross-disciplinary way, taking into account media literacy, behavioural science and other relevant areas of expertise. It should pinpoint gaps in understanding and research. It should identify and recommend best practices, notably from a media literacy perspective; include a substantial stakeholder involvement as well as a fundamental rights perspective including freedom of expression and media freedom and pluralism.

Deadline 16/10

Evropský patentový úřad potřebuje pokročilé služby uživatelské IT podpory

Zakázka: Služby uživatelské podpory, výpočetní služby pro koncové uživatele a distribuované výpočetní služby (hardware jako služba) a pokročilé podpůrné služby

Zadavatel: The European Patent Organisation (EPO) – the Contractor’s sites: Rijswijk, NL and Munich, DE, Berlin, DE, Brussels, BE and Vienna, AT.

Purpose of the contract: Following the implementation of a transition and transformation phase, during which the Contractor assumes responsibility for all services, the Contractor shall provide the following services to the EPO (approx. 9 000 end-users):

  • Service Desk Services;
  • End User and Distributed Computing Services (hardware as a service), including remote and on-site support to end-users, dispatching and monitoring break/fix repairs of end user workstation hardware, performing IMACD Services for end-user hardware and software, distribution of in-scope software, tools and images;
  • Advanced Support Services, which are services provided to a small group of named persons within the EPO (optional).

Deadline: 6/11

Podpora v oblasti sémantiky při tvorbě webu evropského Úřadu pro publikace

Zakázka: Poradenství a podpora v oblasti sémantiky při tvorbě internetových stránek

Zadavatel: Úřad pro publikace Evropské unie, Luxembourg

Kontrakt na 4 roky / budget €8.000.000

Stručný popis: Poskytnutí služeb IT týkajících se poradenství v oblasti sémantiky při tvorbě internetových stránek. Hlavními úkoly budoucího zhotovitele bude vypracování návrhů, technických specifikací a prototypů pro zlepšení současné implementace a konfigurace Cellar a dalších systémů využívajících sémantickou technologii. Navíc poskytne budoucí zhotovitel poradenství (koncepční a technické) v oblasti sémantické technologie v souvislosti s činnostmi Úřadu pro publikace. Dále se očekává technická pomoc pro přípravu a provedení zkoušky, která bude demonstrovat, že vyvinuté systémy splňují technické specifikace, včetně produkce zkušebních protokolů. Poznámka: sémantickou technologii zároveň používají i jiné systémy: Open Data Portal, EuroVoc (produkce a šíření), registr metadat.

Deadline 4/10

IT podpora pro EU agenturu z Turína: Citrix, MS a VMWare + SharePoint

Tendr: Služby plánované a nouzové podpory v oblasti IT

Zadavatel: Evropská nadace odborného vzdělávání, Torino – Itálie

Kontrakt na 4 roky / celkový budget €800.000

Zakázka bude rozdělena na 2 nezávislé části, o které se dá soutěžit samostatně:

LOT1: Služby plánované a nouzové podpory IT v oblastech technologií Citrix, Microsoft, VMWare a volitelně NetApp, Extreme Networks, Palo Alto Networks a Veeam – poskytování služeb dálkové a lokální plánované a nouzové údržby IT v průběhu pracovní doby i mimo ní, prostřednictvím vysoce kvalifikovaných správců systémů.  To zahrnuje poskytnutí služeb plánované a nouzové podpory IT u cloudových řešení, v případě potřeby v souvislosti se všemi výše uvedenými oblastmi s cílem pomoci najít agentuře cestu ke cloudu. €400.000

LOT2: Služby plánované a nouzové podpory IT v oblasti technologie Microsoft SharePoint – poskytnutí služeb vzdálené a lokální plánované a nouzové podpory IT během pracovní doby i mimo ní, prostřednictvím vysoce kvalifikovaných pracovníků v oblasti technologie Microsoft SP, přičemž tyto služby budou pokrývat úkoly analýzy informací, správy serveru a úkoly ladění včetně související správy serveru SQL. €400.000

Deadline 9/10

Vývoj aplikací a jejich údržba pro agenturu EIOPA z Frankfurtu

Zakázka: Vývoj aplikací, údržba a servisní infolinka pro EU agenturu z Frankfurtu

Zadavatel: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), Frankfurt am Main

Kontrakt na 48 měsíců

Rozdělen na 2 na sobě nezávislé části – tj. je možné se hlásit jen do jedné z nich – nebo do obou:

Část č.1: Poskytování služeb rozvoje a údržby informačních systémů

Část č.2: Poskytování služeb v případě servisní infolinky a technické podpory (Poskytnutí účinné služby help desk a technické podpory na principu jediného kontaktního bodu vycházejícího z ITIL, činností „ad hoc“ a správa aktualizací)

Deadline 22/9

Odborná a IT podpora při provozování testovacích center pro výběr eurobyrokratů

Zakázka: Podpora při provozování hodnotících center a zajišťování zkušebního obsahu v případě výběrových řízení na pozice zaměstnanců EU

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Human Resources and Security, Brusel

Kontrakt na 48 měsíců

Stručný popis: Úřad pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO) je meziinstitucionální úřad odpovědný za pořádání otevřených výběrových řízení a dalších řízení pro výběr pracovníků jménem všech orgánů, institucí a agentur Evropské unie (I/B/A). EPSO hodlá uzavřít rámcovou smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem bude podpora pro provozování hodnotících center v rámci závěrečné fáze výběrových řízení na pozice stálých úředníků I/B/A EU. Požadované služby jsou rozděleny do 3 pracovních souborů:

— pracovní soubor č. 1: zkušební materiál: 1) pracovní soubor č. 1A – vypracování nových zkušebních materiálů (a jejich obměn) a doprovodné dokumentace (známkovací tabulky, příručky, pokyny atd.) a podpora (účast na ověřovacích schůzích výběrových výborů); 2) pracovní soubor č. 1B – adaptace stávajících testů,

— pracovní soubor č. 2: zaškolení členů výběrových komisí a zaměstnanců EPSO,

— pracovní soubor č. 3: poskytnutí nástrojů, podpory a služeb IT ve vazbě na informatické nástroje využívané EPSO.

Deadline 21/9

Rada EU hledá dodavatele drobného IT vybavení

Zakázka: Drobné vybavení IT – výzva k vyjádření zájmu

Zadavatel: Rada Evropské unie, General Secretariat, Procurement Coordination Unit,

Vybraní zájemci budou až do srpna 2021 poskytovat Radě EU drobné IT vybavení, budou dostávat výzvy k podání nabídky na jednotlivé objednávky, kde jediným kritériem bude cena dodávka + doprava.

Půjde o dodávky drobného vybavení IT jako například: * Počítače * Zařízení související s počítači * Archivovací a čtecí zařízení * Počítačové paměťové jednotky * Zařízení pro čtení/vypalování DVD * Zařízení pro čtení/vypalování CD a DVD * Média pro ukládání dat * DVD * Paměťová archivační média * Různé počítačové vybavení * Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače * Součásti počítačů * Síťová rozhraní * Vstupní kanály počítače * Karty pro síťová rozhraní * Adaptéry * Převodníky energie * Vypínače * Síťová zařízení * Síťová kabeláž * Síťové komponenty * Síťové rozbočovače * Kabelové spojky

Kritéria: Zájemce musí být právně a regulačně způsobilý vykonávat odbornou činnost potřebnou pro provedení zakázky, prokázat minimální obrat ve výši 65 000 EUR za každý z posledních 3 finančních roků a předložit 3 reference na zakázky o minimální hodnotě 30 000 EUR, které stále ještě probíhají nebo které byly dokončeny během posledních 3 let.

Deadline pro projevení zájmu: 2/5/2021

Obchodní konzultační platforma pro Radu Evropy

Zakázka: Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Zadavatel: Rada Evropy (Conseil de l’Europe), Štrasburk

Budget nespecifikován

Stručný popis: Zadavatel chce získat řešení pro procurement a přidružené služby, které zahrnují všechny fáze nákupu, od identifikace potřeb a plánování nákupů až po správu faktur včetně poskytování obchodní konzultační platformy.

Deadline: 27/9

ICT hardware pro EU agenturu z Malty, €320 tisíc

Zakázka: Zajištění dodávek v oblasti informačních a komunikačních technologií pro agenturu EU se sídlem na Maltě

Zadavatel: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

Rámcová smlouva na 4 roky/ budget €320.000

Agentura EASO má v úmyslu uzavřít samostatnou rámcovou smlouvu týkající se zajištění následujících dodávek v oblasti informačních a komunikačních technologií a souvisejících služeb na Maltě:

  1. a) pořízení dodávek v oblasti IKT a souvisejícího softwaru;
  2. b) standardní doručení pořízených dodávek v oblasti IKT;
  3. c) spěšné dodání pořízených dodávek v oblasti IKT;
  4. d) dostupnost podpory řízení zakázky v anglickém jazyce po 24 hodin 7 dnů v týdnu.

Deadline 22/9

Vývoj Project Management Methodology platform pro Radu Evropy

Zakázka: Vývoj Project Management Methodology platform

Zadavatel: Rada Evropy (Conseil de l’Europe), Strasbourg

Doba trvání kontraktu: 36 měsíců

Budget nespecifikován

Popis: Call for tenders for a framework development contract for the Project Management Methodology platform and related integrated components of the Council of Europe.

Deadline: 29/9