Interpol potřebuje novou Digital Collaborative Platform

Digital Collaborative Platform

Interpol, Lyon, Francie

Jazyk nabídky: angličtina

As main functionalities, we want a Digital Collaborative Platform which provides a portal with the following functions: * Dashboard; * Search Engine; * Social Network; * Workspace Management; * Forum; * Wiki; * Calendar; * Chat; * Document Management; * Notifications.

The Digital Collaborative Platform must support the 4 languages of the Organization (angličtina, francouzština, španělština, arabština)

Project Team: The bidder project team can be located where the bidder wants. But this should not prevent the responsiveness of trade and good cooperation on the project. For any demonstration, the supplier has to come on INTERPOL location in Lyon

Hodnocení: Financial and administrative part 40 % : Functional and technical part 60 %

Deadline 19/9

Europol hledá dvorního dodavatele počítačového hardwaru

Zakázka: Počítačový hardware a související služby

Zadavatel: Europol, Den Haag, Nizozemsko

Rámcová smlouva na 4 roky / celkový budget €2.500.000

Stručný popis: Hlavním cílem zakázky je pořízení stolních osobních počítačů/mini počítačů/laptopů, jakož i příslušenství a periferních zařízení. Úspěšný uchazeč musí být rovněž schopen provádět související služby, jako například opravy mimo rozsah záruky, informace o produktech, dodací služby, vybalení a označování. Součástí smlouvy je také část určená pro pořízení speciálních položek prostřednictvím akvizičního kanálu.

Deadline pro odeslání nabídek: 25/8

EU agentura z Ljubljaně hledá IT integrátora. Nabízí €25 milionů

Zakázka: Služby integrace systému IT a poradenské služby IT pro Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)

Zadavatel: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Ljubljana, Slovinsko

Kontrakt na 96 měsíců / budget €25.000.000

ACER hodlá uzavřít vícestranné rámcové smlouvy v kaskádě na správu a údržbu již funkční a využívané infrastruktury a aplikací systému REMIT prostřednictvím poskytnutí služeb integrace systému IT v rámci položky č. 1 a poradenských služeb IT v rámci položky č. 2.

Obě položky zakázky jsou samostatné/na sobě nezávislé, je možné se hlásit jen o jednu:

Lot 1: Služby integrace systému IT – V rámci služeb v této zakázce budou Agentuře poskytovány služby integrace systému IT, mezi které bude patřit ústřední servisní pult, infrastrukturu a operace v rámci systému ARIS, vývoj softwaru a údržbu systému ARIS, projektové a servisní řízení ARIS a řízení aplikací ARIS, jak je podrobně uvedeno ve specifikacích nabídkového řízení. Kritéria hodnocení: kvalita 65% – cena 35%. Budget €20.000.000

Lot 2: Poradenské služby v oblasti IT – V rámci služeb zahrnutých do této zakázky by měly být Agentuře poskytnuty: i) poradenství ohledně realizace a provozu rámce informační bezpečnosti REMIT Agentury; ii) poradenské služby týkající se realizace a provozování rámce řízení kvality systému ARIS; a iii) odborné poradenství a podpora s řízením a správou projektu a služeb a při řešení konkrétních problémů týkajících se rozvoje, realizace a provozování systému ARIS, jak je podrobně uvedeno ve specifikacích nabídkového řízení. Kritéria hodnocení: kvalita 65% – cena 35%. Budget €5.000.000

Deadline pro odeslání nabídky: 4/9

ICT hardware pro agenturu Frontex z Polska, za €2m

Tendr: Dodávky vybavení IKT, náhradních dílů a příslušenství
Zadavatel: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex), Warsaw
Rámcová smlouva na 4 roky/ budget €2.000.000

Deadline 8/8

Seznam vybavení, které může být v průběhu rámcové smlouvy objednáváno:

I Laptops
II Laptop accessories (Batteries, Power supply adapters, Power supply units, Docking stations and port replicators, Protection, Cooling stands, Memory modules, Spare parts and options, External discs and casings, PCMCIA cards and ExpressCards, Cleaning materials, USB accessories, External optical drives, Hard drive adapters, Hard drives, Keyboards, Fans, Optical drives)
III Tablets
IV Tablet accessories
V Laptop and tablet bags/backpacks (Bags, Cases, Bagpacks, Suitaces)
VI Computers (Standalone computers, All-in-one computers, Mini PC computers, PC on stick)
VII Workstations
VIII Servers
IX Servers’ components
X PC parts (Cooling, Memory cards, Memory card readers, Hard drives, Sound cards, Graphic cards, Controllers, Optical drives, Computer casings, RAM modules, Motherboards, Processors, PC power supply units)
XI Tools and tool sets (Tools for IT equipment repairs)
XII Phones (Phones and smartphones, GSM accessories, Phones and VoIP components, Analogue telephony, Navigation software)
XIII Networks and communication (Antennas, Sensors, Plugs, Network interface cards, IP surveillance components, GSM modems, NAS file servers, Access points, KVM switches, Video recorders, Racks and racks’ components, Powerline transmitters , Range extenders)
XIV Other computing equipment for office use (Barcode readers, Label printers, Projectors, Handles for computing equipment, Projector accessories, Interactive boards)
XV PC peripherals (External memory card readers, Printers, Multifuncional devices, Plotters, Scanners, External disks and casings, Hard drive cases, External drives, Speakers, Internet cameras, Sound cards, Video cards, Keyboards, Microphones, Pointing devices, Monitors, Mice, Touchpads, USB flash memory drives, Presenters and indicating instruments, Headsets, Cases, bags, backpacks, TV tunners, UPS and power strips)
XVI Accessories and exploitation (GSM accessories, USB accessories, Printing materials, Cables and adapters, Desktop cleaning products, Data storage devices, Power supplies)
XVII Electronics (TVs, Tunners, decoders, antennas, Players and recorders , Audio equipment, Digital voice recorders)

UX Design na 5 let pro agenturu EPO z Mnichova

Tendr: UX Design a analytické/hodnotící služby
Zadavatel: The European Patent Organisation (EPO), Munich, Germany
Tendr na 3 roky s možností prodloužení na 5 let
Budget nespecifikován
Rozdělení na loty (samostatní/nezávislé na sobě):
Lot 1: User eXperience Design Services (including the documentation and maintenance of a UX pattern library)
Lot 2: User eXperience Evaluation Services
Systém hodnocení: cena 40%, technická kvalita nabídky 60%.
Deadline pro doručení nabídek: 27/9

Rada Evropy chce rozšířit svůj WebFOCUS o Business Intelligence schopnosti

Zakázka: Framework contract for Webfocus services

Zadavatel: Council of Europe, Strasbourg

Budget €30.000/ročně. Deadline 17/7

1 Scope of the call for tenders: The Council of Europe (CoE) acquired the WebFOCUS reporting tool, published by Information Builders Inc. (IBI), in 2005.  The main framework for using the tool is essentially budgetary and financial reporting. The CoE recently decided to broaden use of the WebFOCUS tool for Business intelligence purposes, implementing the integration, warehousing, quality and data mining components. To do so, it envisages, among other things, broadening the scope of the tool to business users who do not a priori have any IT knowledge.  Ultimately, the user must be able to analyse data in relation to their specific needs. The CoE wishes to set up a framework contract with a company specialising in WebFOCUS technologies and capable of proposing consultancy, assistance, development and training services.

2 Presentation of the Directorate of Information Technology: Within the Council of Europe, the mission of the Directorate of Information Technology (DIT) is to supply the technical and human resources required to operate the IT system and guarantee the proper functioning of the applications platform.  Its tasks are to: * Place at the disposal of the Council and its objectives a flexible, secure and highperformance information technology system, which: o is governed by a coherent policy of use of information technologies, o is based on internationally recognised norms and standards and capable of keeping step with technology, o guarantees the availability, integrity and confidentiality of information and is capable of meeting the Council’s needs for high-tech management of its knowledge and resources. * Develop synergies around the information and communication technologies through training, information and the dissemination of good practices and also to guarantee compliance with the information lifecycle. * Provide customer departments with technological and methodological tools for implementing specific projects. The framework contract will be steered by the Application and Infrastructure Division (API) of the DIT.

3 WebFOCUS within the current IT architecture

3.1 Licences: The CoE has acquired licences to use WebFOCUS on a mono-server mono-core architecture.  The virtual server currently hosts two environments (one test and one production). The current reference version is version 7.7.03 hosted on a server running on Windows Server 2008 R2.  The web services used by WebFOCUS V7 for communication are Tomcat servers 6.0. Migration is in progress from the 8.1.0.4 version of WebFOCUS to a server running on Windows Server 2012 R2.  The web services used by WebFOCUS V8 for communication will be Tomcat servers 7.0.33. The products for which the CoE has acquired licences and has a maintenance and support contract are: Development tools : WF Developer Studio for version 7.7.03  WF AppStudio for version 8.1.0.4. Application components : WF Reporting Server  WF Active technologies  WF Open Portal Interface  WF Portal – User Based Licence  WF Portal unlimited  WF Report Caster Bundle(W/RPT Library)  WF User Administration Services (100)  WF Oracle Adapter  WF ODBC Adapter. WebFOCUS is currently connected to the Oracle E-Business financial management suite via an Oracle connector for the financial commitment and budget implementation data, and also to an SQL Server database via an ODBC Connector driver for the budget preparation data. The CoE envisages gradually extending the connections to other information sources (such as data relating to the planning of the Organisation’s activities and resources stored in SQLServer databases).

3.2 Reports: There are 130 WebFOCUS reports currently available to users.  Only ten or so of these are used intensively and are documented.  Very few of the other reports are documented. These reports use metadata definitions under file format. The number of these files is:  For E-business application around 180 files  For Budget Preparation application around 130 files.The CoE would like to adapt a number of reports, for example to handle the management of multiple currencies, which is a project in progress in the financial management suite, or to facilitate the maintenance of existing reports.  New reports should be developed to meet new needs. The framework contract must enable the CoE to order development services on the basis of profile referenced unit prices.  The framework contract must also provide for a table quantifying costs for reports in relation to their complexity (simple, average and complex).

4 Specification of the needs: The CoE wishes to set up a framework contract enabling it to order engineering and development services based on WebFOCUS technologies. For each new need there must be a corresponding request for a costing, which must then be accepted via a purchase order if work is to proceed.  Orders shall be expressed in the form of results expected in terms of deliverables and performance deadlines. The needs identified will vary in nature:

4.1 Consultancy and assistance: The requirements in this area are as follows (non-exhaustive list):  Technical administration of the WebFOCUS servers   Assistance for report creation   Assistance for creation of User Portal pages  Assistance for implementation of WebFOCUS suite products.  Assistance for migration / version upgrades  Assistance for management of security access rules  Assistance for business views creation   Business analysis in the field of data analysis

4.2 Development: The requirements in this area are as follows (non-exhaustive list):  Maintenance of application directories and metadata definitions  Maintenance and development of reports  Maintenance and development of the Portal pages  Maintenance and development of business views

4.3 Training: This section covers training related to the WebFOCUS suite, in particular (non-exhaustive list):  Use and administration of products  Development of reports   Creation, management and maintenance of business views by advanced-profile users   Training in the use of business views for business users who a priori have no computer skills.

5 Profiles The services shall be provided by categories of staff with profiles specified along the following lines:  Developer (less than three years’ experience in the WebFOCUS environment)  Senior developer (more than three years’ experience in the WebFOCUS environment)  Technical consultant in the field of Business Intelligence  Consultant/business analyst in the field of Business Intelligence  Trainer

6 Places of performance of works and resources available: Depending on the nature of the works, the services shall be performed either on Council of Europe premises or on the service provider’s premises.  These arrangements shall be specified when the purchase orders are drawn up. The service provider shall possess the resources required for performing the works remotely: development environment, workstation etc.

Europarlament potřebuje systém správy elektronických záznamů. Na 10 let za €11milionů

Pořízení a implementace systému správy elektronických záznamů

Evropský parlament, Directorate-General for the Presidency, Bruxelles

Kontrakt na 10 let / budget €10.800.000

Stručný popis zakázky: Dodávka softwaru IT (ERMS – systém pro správu elektronických záznamů), jeho nasazení v Evropském parlamentu a poskytování souvisejících služeb: údržba a technická pomoc, školení, poradenství, konfigurace, přizpůsobení a vývoj klientských aplikací v rámci ERMS nebo za základě použití technologií ERMS a správa služeb.

Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky: Potřeba funkčního systému správy záznamů není časově omezena. ERMS nebude poskytovat funkce správy záznamů jen přímo uživatelům, ale také mnoha IT systémům Parlamentu. Samotný charakter činnosti správy záznamů, jehož součástí je uchovávání záznamů až do jejich přenosu do historických archivů, spočívá ve využívání systému po dlouhou dobu. Navíc po podpisu rámcové smlouvy může nasazení systému a migrace údajů z aktuálního systému správy záznamů trvat déle než 1 rok, což zkracuje dobu používání systému. Kromě toho by bylo velmi nákladné nahradit ERMS novým systémem jen po několika málo letech (školení koncových uživatelů, migrace údajů, aktualizace klientských aplikací integrovaných se systémem ERMS atd.).

Deadline pro doručení nabídky: 22/9

Správa údajů, aplikací a databází pomocí prostředků IT. Pro EU agenturu z Helsinek. Za €15m na 4 roky

Zakázka: Správa údajů, aplikací a databází pomocí prostředků IT

Zadavatel: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), Helsinki

Kontrakt na 4 roky/ budget €15.000.000

Popis: Předmětem zakázky jsou služby správy údajů prostředky IT pro Evropskou agenturu pro chemické látky (ECHA), a to: služby správy údajů, správa aplikací a databází, technická podpora, školení a poradenské služby na témata související s jednotlivými oblastmi, např. technologie pro správu údajů, architektura správy údajů atd.

Deadline pro odeslání nabídky: 2/8

Projekt EU INNOLABS rozdělí padesáti malým firmám z oblasti mHealth €1.5 milionu

Projekt INNOLABS financovaný z prostředků EU určených a vývoj a výzkum vyhlásil 1. kolo soutěže o nejlepší projekty v oblasti mHealth.

The INNOLABS project aims to develop, improve and deliver disruptive technologies mainly related to mHealth, personalised healthcare and ageing populations. They foster collaboration, transfer of knowledge and opportunities among SMEs from different countries and sectors.

Prvních 25 projektů dostane odměnu €30.000 (k volnému použití) + dalších €25.000 na další vývoj „inovativních služeb“. Dalších 25 vybraných získá €10.000.

Na co se zaměřit? Kdo má šanci na peníze?

ICT and health: The challenge is to help ageing populations remain independent and active in their communities (especially rural and remote ones) with ICT-based assistive solutions.

Biotech and health: The challenge is to use biotechnology to support an approach to care that is predictive, preventative, personalized and participatory. This encompasses diagnosis, prognosis, treatment options, monitoring and rehabilitation.

Solutions generated by end-users: We are seeking solutions that build on an original idea generated from (i) someone working within or (ii) a patient(s) treated by – a service along the health and social care continuum. In particular, products and processes that are more affordable and less invasive.

Deadline 30/9/2017

Brusel zaplatí €400.000 za plán, jak zlepšit “digitální dovednosti” zaměstnanců malých a středních firem

Zakázka: Pilotní projekt: školení v oblasti digitálních dovedností

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Brusel

Kontrakt na 14 měsíců/ budget maximálně €400.000

Komise má zájem o návrh a realizaci pilotního projektu na podporu vzdělávání v oblasti digitálních dovedností. Konkrétně: „the pilot project aims to improve the digital skills of people who are currently employed by Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) and the digital skills of unemployed people to prepare them for employment“.

By undertaking the pilot project, the contractor will be required to carry out four main interlinked strands of work:

1) Select two regions in the European Union, at least one of which should have a high youth unemployment rate, namely higher than 20%. These two regions should be in two different Member States. Gather a representative group of experts from these two regions in order to:

  1. identify the types of digital skills that are highly demanded by SMEs,
  2. provide advice and describe in which sectors and industries SMEs are already facing or will be facing a digital skills deficit in the near future, and
  3. propose short-term training solutions for digital skills for the labour force (employed and unemployed), taking into account existing initiatives such as Accelerated Training Programmes, which are effective and scalable to national level, to geographical clusters, or even at EU-level.
  4. write a report that will contain the conclusions of the above tasks a, b and c.

2) Based on the outcome of the first strand, design a high-quality training programme on specific digital skills, including a specific curriculum. This programme should have a duration of no shorter than 2 months and no longer than 4 months (full-time or part-time). Alternatively, the contractor can propose the adapted use of an existing training programme.

3) Organise and implement “pilot” training programmes in the regions for skilling and/or reskilling workers and unemployed to prepare them for digitisation. For this purpose, the contractor should work with training providers and other stakeholders.

4) On the basis of the pilot programmes, produce one or several blueprints for training which can be implemented at local, regional or national level. These blueprint(s) shall be relevant (in terms of being applicable to a large number of people), expandable and replicable.

Deadline pro odeslání nabídek: 28/7