Audiovizuální produkce, mobilní aplikace, e-publikace na bázi html…

Zakázka: Výroba audiovizuálních výrobků, mobilních aplikací a elektronických publikací na bázi HTML

Zadavatel: jedna z větších EU agentur

Zakázka na 4 roky

Tendr má tři (na sobě nezávislé/samostatné) části:

1) Audiovizuální produkce

Popis zakázky: Kontraktor bude nápomocen s veškerými úkoly souvisejícími s plánováním, přípravou, redigováním a výrobou audiovizuálního materiálu ve společných formátech pro streamování médií vhodných k použití na internetových stránkách, v mobilních aplikacích, elektronických dokumentech nebo s jakoukoli jinou elektronickou podporou.

Předpokládaná hodnota: €2.000.000

2) Výroba mobilních aplikací

Popis zakázky: Zhotovitel bude nápomocen v případě všech úkolů souvisejících s analýzou, definicí, plánováním, přípravou, výrobou, publikováním a údržbou mobilních aplikací pro jakoukoli mobilní platformu (např. IOS, Android, Windows atd.), obvykle k distribuci prostřednictvím obchodů s aplikacemi (Apple App Store, Google Play, Windows Phone Store atd.) nebo na webu (v případě progresivních webových aplikací).

Předpokládaná hodnota: €600.000

3) Výroba elektronických publikací na bázi HTML

Popis zakázky: Zhotovitel zajistí všechny technické úkoly spojené s analýzou, definicí, plánováním, přípravou, výrobou, vydáváním, provozováním a údržbou elektronických publikací na bázi HTML, které budou šířeny prostřednictvím jakéhokoli elektronického média

Předpokládaná hodnota: €900.000

Deadline pro odeslání nabídek: 2/8

Datové úložiště Evropské investiční banky: údržba, podpora, rozvoj. Zájemci?

Zakázka: Pomoc s údržbou, podporou a rozvojem datového úložiště při skupině Evropské investiční banky

Zadavatel: Evropská investiční banka (EIB), Luxembourg

Kontrakt na 4 roky/ budget €15.000.000

Popis zakázky: Účelem tendru je poskytnutí pomoci při údržbě, podpoře a rozvoji datového úložiště skupině EIB. Týká se služeb údržby, podpory a vývoje provozního datového úložiště, administrativního úložiště a vykazování při skupině EIB při udržení kontaktu s aktuálními technologickými vylepšeními a vývojem při skupině EIB. Banka předpokládá, že bude požadovat služby údržby, podpory a rozvoje (a související služby převzetí a předání) ve 2 různých provozní režimech:

1) průběžné služby – dlouhodobá zadání na dobu určitou na základě času a materiálů. Průběžné služby budou obvykle zahrnovat probíhající údržbu a podporu: vyřizování každodenních problémů; provádění aktualizací nebo modernizací s nápravou závad či zlepšeními a v omezených případech účast v oblasti rozvoje a provádění projektů,

2) diskrétní služby – krátkodobé úkoly na dobu určitou, na bázi času a materiálů nebo na základě pevné ceny týkající se poskytování specifických výstupů, pro které lze odhadnout objem práce s dostatečnou přesností. Diskrétní služby budou obvykle zahrnovat zavedení nového řešení nebo vývoj včetně vývojové údržby přesahující dobu trvání přibližně dvou člověko-týdnů.

Deadline pro odeslání nabídky: 13/7

Telekomunikační služby včetně HW pro EU agenturu z Turína

Zakázka na: Telekomunikační služby

Zadavatel: Evropská nadace odborného vzděláván (ETF), Torino, Itálie

Stručný popis: ETF si přeje uzavřít rámcovou smlouvu na: * internetové služby, * služby ISDN, * hosting služeb IP PBX, *stolní a bezdrátové telefony, *mobilní služby.

Budget na 4 roky: €1.000.000

Deadline 10/7

Větší EU instituce z Bruselu hodlá nakoupit IT a audiovizuální vybavení

Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) brzy vyhlásí tři samostatné menší (do €135.000) tendry na audiovizuální vybavení (1), IT vybavení (2) a dále pak jejich údržbu a opravy. Je třeba nejprve projevit zájem. Pro další info +32473116804 nebo horejsi.tomas@gmail.com.

Webové služby pro Interpol: tendr odstartován

Interpol (Paříž, jazyk: angličtina) vyhlašuje tendr na webové služby, konkrétně na 1) provision of a solution offering services oriented architecture based on REST and SOAP protocol for Web-Service Orchestrator pak na 2) services bus offering access to Web Services implemented on INTERPOL premises, as well as support and maintenance.

Nejprve je třeba podepsat “závazek mlčenlivosti”, pak získáte celou zadávací dokumentaci. Deadline 26/6. Zájemci, hlašte se u mně (+32-473-116804 nebo horejsi.tomas@gmail.com)

NATO vyhlašuje další tendr na monitoring médií a “výběr z tisku”

Tendr na monitoring a výběr z tisku pro centrálu Severoatlantické aliance bude rozdělen na dva samostné loty, tj. je možné se hlásit jen do jednoho z nich:

Lot 1 “Media Monitoring and Analysis Capability”. Provision of media monitoring and analysis services and functionality through a web-based platform hosted by the contractor. The capability must provide real-time monitoring of print and online media, based on multi-market theme and unlimited keywords defined by NATO, data analytics and the delivery and publication of email newsletters and selection/digests through the web-based platform.

Lot 2 “Delivery of Specialist News Digests”. Specialist news digest (currently delivered as the Morning Media Brief) – a concise (1500-2000 words) written daily media briefing, comprised of analysis and digest, tracking key events, trends and stories that have unfolded during the previous 24 hours according to a range of  dynamic topics  of interest to NATO. The product will constitute the basis on which the Spokesperson is briefing NATO Secretary General and NATO management each morning.

Budget nesmí být vyšší než:

For an aggregate award: a) €1,320,000 for the two Lots under solicitation and contract base period (i.e., implementation plus initial 3-year service period; total of line-items 3.A and 3.B in the Price Schedule); and b) €880,000 for the 2-year extension option of the two Lots under solicitation (total of line-item 3.C the Price Schedule);

For a split award: a) €780,000 for Lot 1 (total of line-items 1.A and 1.B in the Price Schedule) and €540,000 for Lot 2 (total of line-items 2.A and 2.B) during the contract base period (i.e., implementation plus initial 3-year service period); and b) €520,000 for Lot 1 (total of line-item 1.C in the Price Schedule) and €360,000 for Lot 2 (total of line-item 2.C) 2-year extension options.

Deadline pro nabídky: 15/6

Notebooky pro Evropskou komisi a další EU instituce a agentury za téměř 5 miliard korun

Zakázka: Poskytnutí mobilního vybavení (notebook a hybridní počítače), stolních počítačů, souvisejících služeb rozšířené záruky a dalších služeb.
Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Informatics, Brusel (jménem několika desítek EU institucí a agentur)
Rámcová smlouva na 5 let. Orientační budget €178.000.000
Deadline pro odeslání nabídky: 30/6
Stručný popis: Jde o centrální objednávku pro desítky evropských institucí a agentur rozesetých po celé EU. Nejvíc laptopů odebere Evropská komise (68.625), dále pak Evropský parlament (9.000), Rada EU (6.550) a Evropská služba vnější akce (8.500). Z menších agentur koupí nejvíc počítačů varšavský Frontex (2.060). Pražské GSA – Galileo plánuje pořídit 310 laptopů. Celkový budget odhaduje zadavatel tendru na €178.508.920.

Pod zakázku spadá nákup tří základních kategorií notebooků (standard, premium, hybrid) + související zařízení a služby. Zde je stručný popis:

Equipment: It includes 9 mandatory configurations in total: * 3 configurations of the standard notebook model; * 3 configurations of the premium notebook model; and * 3 configurations of the hybrid model. These configurations are accompanied by equipment associated to them (see Annex 9 to the Tendering Specifications, sheet “Equipment associated to 1.”). The minimum technical requirements for each product included in the Annex 9 to the Tendering Specifications are depicted in Annex 4 to the Tendering Specifications. In case EUIs need to introduce a new notebook/hybrid model in their own catalogue, then this will be done via a new reopening to competition (whose outcome might be that the winning contractor is different than the one who will have won the initial reopening).

Associated services: Tenderers will have to accept the terms set out in the SLR.  Standard contract management services are included, among others, in the unit price (see Section 3.5 below, and see Section 3.1 of Annex 3 to the Tendering Specifications).  Additional Services are invoiced separately at a fee. These include Extended Guarantee levels 0, 1, 2 and 3 and the rest of the additional services.

Kdo se může hlásit? Podmínky jsou jasné: potřebujete (jednotlivá firma nebo konsorcium jako celek) průměrný roční obrat v posledních 2 letech minimálně €5 milionů. Dále ISO 9001. A musíte mít k dispozici 3 dostatečně kvalifikované support engineers a 10 field service technicians. Plus minimálně 2 reference (z období 1/2014-4/2017) na dodávku minimálně 5 tisíc kusů notebooků a minimálně roční servis.

Tendr specs tady, pro bližší info prosím pište horejsi.tomas@gmail.com nebo volejte +32-473-116804.

Děláte Moodle? EU vás potřebuje:)

Kdopak tady umí Moodle a Moodle learning management system? Jedna EU agentura vypisuje tendr na menší zakázku “Moodle branding and consultancy services”. Zájemci, hlašte se u mně.

EASO hledá agenturu na přípravu a zadávání pracovních inzerátů na specializované weby

Agentura EASO (The European Asylum Support Office, Valetta – Malta) vypíše tendr na „zveřejňování a propagaci inzerátů na pracovní pozice v EASO“. Půjde o inzeráty na specializovaných webových stránkách.

Agentura chce uzavřít čtyřletý rámcový kontrakt. V průběhu zakázky bude třeba „umístit“ zhruba 120 inzerátů. Vše v angličtině, ideálně s logem EASO.

Nejprve je třeba projevit zájem, následně EASO předvybraným zájemcům pošle celou zadávací dokumentaci.

Budget €110.000

Frontex chce vzdělávat své experty pomocí zařízení pro virtuální realitu

Evropská agentura Frontex nakoupí nejrůznější vzdělávací technologie (Virtual, Augmented and Mixed Reality technology, 360 degree recording and production devices for outdoor environment), např. HTC Vive, Oculus Rift, Microsoft HoloLens, Samsung Gear VR s ovládací sadou… Zařízení budou využívána především k vzdělávacím účelům.

Frontex je Agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU. Sídlí ve Varšavě.