Evropská centrální banka potřebuje vylepšit své weby

Tendr: Provision of a new information architecture for the ECB websites

Zadavatel: European Central Bank, Frankfurt aM

Deadline pro projevení zájmu: 5/11/2018

Zahájení tendru: 18/1/2019

Kontrakt na 36+12 měsíců

Zakázka bude rozdělena na dvě samostatné části:

Details – LOT1: On an as-needed basis, as ordered under the Contract, the Contractor shall provide consultancy services on the technical and communications aspects of Information Architecture design, specifically for the main ECB website and also for any other ECB-owned websites that may require similar services during the course of the effective contract term. As part of the preparation, the Contractor will be in the lead of the project. Together with DGC/WDI, the contractor will lead a series of workshops or data collection activities, on-site at the ECB premises located in Frankfurt am Main, with ECB business areas (the content owners) to collect and understand their requirements. The number of workshops shall be determined based on what is necessary to gather the requirements to enable the substantive architectural re-design of the ECB website. The workshops will be organized by the Contractor with the support of the ECB. The Contractor will be responsible for designing and facilitating the workshops, documenting the proceedings, collecting and analysing the data, presenting the results, and delivering the full package of documentation to the ECB. Based on the results of the workshops and data analysis, as well as relying on industry best practices and its own experience and expertise, the Contractor shall create and deliver to the ECB a new IA design for the ECB website in the form of a mock-up website layout and/or tree diagram. The Contractor shall provide documents (e.g. reports, pictures, and/or schematics) of the content structure, as required by the ECB. The Contractor shall produce several iterations of the high-level IA structure for the website. The Contractor shall further refine the iterations based on ECB’s feedback, derived from comments and suggestions from ECB’s stakeholders as well as on the outcome of user testing carried out by Lot 2 Contractor using a tree diagram, click dummy and/or website mock-up. In parallel, the Contractor shall create a taxonomy for the English-language content on the website and deliver it to the ECB in a separate report. The Contractor shall also deliver to the ECB a report detailing the IA development process and how the different inputs were accounted for in the final product. The implementation of the new website’s underlying infrastructure shall be part of a separate project. The Contractor shall perform the Works either on the ECB’s premises in Frankfurt am Main (on-site) or at the Contractors office.

Main goals – LOT1: The main goal is to overhaul the IA of the ECB’s website while leaving the underlying infrastructure untouched. It should reflect users’ needs and modern information-seeking behaviour as evidenced by audience research, the results of which will be provided by the Contractor for Lot 2 services, and user testing. The revised IA should also conform to the priorities laid out in the ECB’s digital strategy. As part of the IA overhaul effort, the contractor shall devise a comprehensive taxonomy which covers the website’s English-language content and deliver it to the ECB.

Details – LOT2: The contractor shall conduct audience research and provide usability testing services for provisional iterations of the IA (e.g. mock-up website layout and/or tree diagram), which shall be delivered under the Contract for Lot 1 services. For the audience research, the contractor should examine demographic characteristics and also establish a set of comprehensive user archetypes. The contractor shall deliver a report detailing their research methodology and explaining how they arrived at their findings. Separate from this, the contractor shall deliver a report for each iteration of the IA they test and compare its performance to previous versions. Qualitative and quantitative testing methods should be used for both user testing and audience research. The Contractor will also be responsible for recruiting participants and ensuring that the sample accurately reflects the audience of the ECB website. The Contractor shall perform the Works either on the ECB’s premises in Frankfurt am Main (on-site) or at the Contractors office.

Main goals – LOT2: The Contractor will be responsible for researching and developing an accurate picture of the audience for the ECB’s websites, which the ECB will use to inform and ensure the usability of the new IA, which will be delivered under Lot 1. The audience research should examine both demographic characteristics (e.g. age, language, nationality etc.) and user archetypes (e.g. financial professionals, general public, academics, journalists etc.). Ideally, the audience research will be conducted using both quantitative and qualitative methods. On the basis of these findings, the Contractor shall create personas which will be used to guide the design of the Information Architecture which shall be delivered under the Lot 1 Contract. In addition, as requested by the ECB, the Contractor shall test the usability of progressive iterations of the IA among the relevant groups as they’ve been identified above and confirm the usability of the IA through research and testing. These findings will be used to inform further iterations of the IA where necessary.

Poradenské IT služby pro agenturu EEA. Infrastruktura, Linux a Microsoft

Tendr: Poskytnutí poradenských IT služeb v oblastech pokročilých operací infrastruktury a podpory první úrovně v oblasti infrastruktury Microsoftu (2 samostatné položky)

Zadavatel: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA, Kodaň – Dánsko)

Rámcový kontrakt na 4 roky

Jde o samosatné/na sobě nezávislé části. Je možné se hlásit jen do jedné z nich nebo do obou.

LOT1 Služby pokročilých operací infrastruktury: V rámci této položky se od budoucího zhotovitele očekává poskytnutí služeb pokročilých operací infrastruktury, zejména týkající se obsluhy systému Linux, například:–pokročilá správa systému a nasazení v případě virtualizovaného prostředí s vysokou dostupností,– bezpečnostní opatření jako systémové aktualizace, prevence vniknutí a zálohy/obnovy,– hodnocení bezpečnostních opatření a zlepšení,– správa CMS, relačních databází a NoSQL,– správa sítě, návrh a optimalizace,– správa aplikací zavedených pomocí softwaru Docker. Budget €1.250.000

LOT2 Podpora první úrovně v oblasti infrastruktury Microsoftu: V rámci této položky bude od budoucího zhotovitele vyžadováno poskytnutí podpory první úrovně v oblasti infrastruktury Microsoftu, například:– služby helpdesk v oblasti IKT podporované systémem označování požadavků s osobními i vzdálenými zásahy,– správa PC a správa uživatelů převážně v prostředí Windows,– správa a konfigurace PC založených na prostředí Windows 7 a 10 pomocí různých softwarových nástrojů,– správa aktualizací PC s cílem zachovat bezpečnost a soukromí,– správa a instalace tiskáren, skenerů a ostatního periferního zařízení,– poskytnutí technické podpory pro videokonference a webináře,– podpora týkající se správy sítě, serverů, databáze a ostatních úkolů infrastruktury,– poskytnutí školení v oblasti IT pro zaměstnance EEA v případě softwaru používaného EEA, zejména MSO Office a Windows. Budget €600.000

Deadline: 16/11

Websites, mobile apps and other digital asset for the EU agency

Tendr: Digital Asset Development (under the FWC for the provision of services in the field of Marketing Consultancy and Content Production)

Zadavatel: European Investment Fund, Luxembourg

Deadline 21/11

Celkový rozpočet: €600.000 / 4 roky

Background: Introduction to EIF – The European Investment Fund (EIF) was established in 1994 and is a specialist provider of risk finance to small and medium-sized enterprises (SME) across Europe. The EIF has a tri-partite shareholder structure including the European Investment Bank (EIB), the European Union represented by the European Commission (EC), and 32 banks and financial institutions. The EIF has its own legal personality and financial autonomy among the institutions of the European Union.

Details: The EIF intends to sign a Framework Agreement with up to three (3) qualified Service Providers capable of delivering digital asset development, hosting and maintenance services (“the Services”), for marketing purposes and marketing-related activities, including but not limited to:

* Websites – independent websites of smaller scale than that of the EIF related to specific projects managed or supported by the EIF; events-related websites providing general information (organisers, agenda, speakers, logistics, press reviews) and registration functionalities for target audiences;

* Mobile apps – event apps for conferences organised by the EIF; professional networking apps tailored to the EIF; apps visualising EIF services such as location of beneficiaries and/or intermediaries;

* Other digital assets – interactive and web-based solutions for EIF’s products and business needs (e.g. digital publications, online tools for audience engagement).

Social Media Engagement and Production Services for the EU Lux-based Agency

Tendr: Social Media Engagement and Production Services (under the FWC for the provision of services in the field of Marketing Consultancy and Content Production)

Zadavatel: European Investment Fund, Luxembourg

Deadline 21/11

Celkový rozpočet: €1.680.000 / 4 roky

Background: Introduction to EIF – The European Investment Fund (EIF) was established in 1994 and is a specialist provider of risk finance to small and medium-sized enterprises (SME) across Europe. The EIF has a tri-partite shareholder structure including the European Investment Bank (EIB), the European Union represented by the European Commission (EC), and 32 banks and financial institutions. The EIF has its own legal personality and financial autonomy among the institutions of the European Union.

Details: the Service Provider(s) will be required to, but not limited to, assist the EIF in the following areas:

 Identify target audience behaviours, preferred content types, topics of interest and other insights based on data analytics;

 Propose tactics to grow the EIF brand in the online space by suggesting contents types that could achieve a broad reach;

 Conduct regular research and competitor analysis to inform the EIF’s content production strategy for awareness raising, engagement and growth;

 Help the EIF to stay abreast of new developments in the social media space including advice on platforms, formats and trends as they evolve;

 Advise and supporting the EIF in developing social media campaigns that drive and encourage user-generated-contents, e.g. photo/film contests, polls, quizzes;

 Research hashtags across different platforms and providing creative advice related to the production of impactful storylines along those keywords;

 Monitor digital and social media channels to inform crisis communications activities and community management objectives (including a listening tool);

 Manage earned media engagement (influencer relations: identifying collaboration opportunities and working with influential individuals and organisations online);

 Manage paid media/advertising to guarantee targeted visibility (including social media advertising, paid content discovery services, native advertising, and search engine marketing i.e. Google AdWords);

 Search engine optimisation to ensure satisfactory placement of EIF content in search engines (especially Google);

 Measure EIF performance across all digital and social media activities based on a pre-determined framework, including strategic recommendations for performance improvement;

 Ensure Day-to-day co-operation and project management together with the EIF to facilitate activities across multiple markets, initiatives and campaigns;

 Assist the EIF, on an ad-hoc or occasional basis in managing a monthly editorial calendar and posting contents on platforms (e.g. for holiday cover or in times of heavy workload).

E-identifikace a zabezpečovací služby pro evropskou agenturu ENISA z Řecka

Tendr: Podpůrné činnosti v oblasti elektronické identifikace a zabezpečovacích služeb

Zadavatel: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), Maroussi, Řecko

Rámcový kontrakt na 4 roky / budget €300.000

Stručný popis: Cíle poradenských služeb v oblasti elektronické identifikace a zabezpečovacích služeb se mohou týkat mimo jiné následujících forem:

– provedení inventarizace elektronické identifikace a zabezpečovacích služeb v rámci příslušných právních předpisů, doporučení, směrnic a výzkumných projektů,

– analýza stávajících právních předpisů v oblasti elektronické identifikace a zabezpečovacích služeb a mapování technických norem a doporučení v rámci regulačních požadavků,

– analýza bezpečnostních prvků zabezpečovacích služeb z pohledu poskytovatele zabezpečovacích služeb, přijímajících stran a koncových uživatelů,

– provedení technické analýzy, SWOT analýzy, analýzy trhu apod. v oblasti elektronické identifikace a zabezpečovacích služeb,

– návrhy zpráv a doporučení na základě zjištění výše zmíněných činností,

– přispění k identifikaci a zapojení příslušných zainteresovaných stran v oblasti elektronické identifikace a zabezpečovacích služeb (regulační a kontrolní orgány, poskytovatelé zabezpečovacích služeb, orgány posuzování shody, výrobci chytrých karet, prohlížeče, atd.),

– návrh a přispění k realizaci pohovorů, průzkumů, dotazníků s příslušnými zainteresovanými stranami na výše uvedená témata,

– podpora při ověření zjištěných informací, výsledků, osvědčených postupů a doporučení se zainteresovanými stranami,

– přispění k organizaci pracovních setkání a pořízení zápisů z pracovních setkání,

– aktualizace stávajících studií Enisa v oblasti elektronické identifikace a zabezpečovacích služeb.

Deadline pro odeslání nabídky: 30/10

Jedna z EU agentur potřebuje “migrovat” web z Drupalu 7 do Drupalu 8

Tendr: Provision of Website Development, Maintenance and Support

Zadavatel: EU agentura – Lucembursko

Detaily: Zadavatel hledá dodavatele, se kterým podepíše 4-letou rámcovou smlouvu na „comprehensive range of website services to enhance, develop, maintain, host, and support“. Stávající website je postaven na CMS Drupal 7 s následujícími funkcemi: „…on VMWare there is a set of virtual machines (VM). …The CentOS, Apache, MySQL and PHP (LAMP) stack has several servers with “separation of concern” design, including Varnish cache and HTTPS encryption. The Drupal code of the Website consists of core Drupal, several contrib modules, a few custom modules, and several features (i.e. specific configurations).

Hodně zjednodušeně řečeno, zadavatel chce provést bezproblémovou migraci z Drupalu 7 na Drupal 8 + řadu dalších souvisejících služeb.

Základní výběrová kritéria: minimální obrat €500.000 ročně v posledních dvou letech. Uchazeč dále musí prokázat:

* has sufficient staff, infrastructure, and other necessary resources in place, readily available, and operational as of the publication date of this PQD to provide all the necessary Website Services

* has previous experience of building a Drupal stack involving more than one server hosted by a client in the last 36 months prior to the issue of this PQD

* has previous experience of building website on a DCCSS in the last 24 months prior to the issue of this PQD.

* has experience, in the last 24 months prior to the issue of this PQD, of implementing and can implement virtual machines and/or containers

* has experience implementing Content Delivery Network solution within the last 24 months prior to the issue of this PQD and can implement a Content Delivery Network

* has experiencing implementing, in the last 24 months prior to the issue of this PQD, and can implement an automated monitoring tool.

* has experience implementing a Drupal 7 website to a client in the last 24 months prior to the issue of this PQD and can implement a Drupal 7 website

* has experience implementing a Drupal 8 website to a client in the last 24 months prior to the issue of this PQD and can implement a Drupal 8 website.

Deadline Nov 11

Content migration automation to Sharepoint Online or locally hosted Sharepoint 2016 for UN

Tender: Content migration automation tool and services for IBM Unite Connects & Microsoft Sharepoint

Contracting Authority: UN Procurement Division, NY

EOI deadline: Nov 16

The Organization has recently moved its email platform from Lotus Notes to Office365. OICT is looking to decommission legacy collaborative systems, such as IBM Connections or IBM FileNet and Sharepoint 2007/2010/2013, and deliver a more integrated and holistic set of tools using the O365 platform. One of the substantial technical challenges will be the mapping and migration of content and accounts from one platform to the other. To achieve this migration a web-based platform with an intuitive user interface is required that enables administrators to safely and effectiviely migrate IBM Connections and/or SharePoint 2007/2010/2013/ content to Sharepoint Online (Office365) or locally hosted Sharepoint 2016.

The gathered information will be used to determine the feasibility, scope, timeframe and resources required by the UN to undertake such a content migration and how the use of commercial tools and services could be used to expedite this activity.

The high-level requirements which must be demonstated in the response to this RFI are as follows:

Ease of use – Intuitive UI that supports identification of content for migration from legacy IBM Connections, IBM FileNet repositories or older versions of Sharepoint to SharePoint Online. The ability to script the migration of user accounts and their associated content is also highly desireable.

Links Resolution – Automatically converts links within source documents/pages to links to SharePoint Online

Filtering – Content classification allows filtering/archiving of content which is no longer required

Content re-structuring – Supports mapping of source content structure to SharePoint Online Information Architecture

Content Analysis – Detailed XLS (spreadsheet) reports on pre-migration analysis

Security – migration of user and document permissions and other IBM Connections elements that must be mapped in order to migrate successfully into SharePoint online.

Migration of content- Wikis, Blogs, Files, Libraries, Communities, Activites, Bookmarks, Forums and Profiles into pre-created Sharepoint sites and/or create sites automatically

Comparision – of legacy IBM connections content with SharePoint content. Map contents, metadata and permissions to associated SharePoint artifacts.

Identification – of duplicate, near duplicate, redundant, obsolete and irrelevant data by examining file content and metadata

Bulk Migration – Select all required content at one go and perform bulk migration

Metadata Migration – Transfer the attributes of every file, folder, email, contact and other items

SharePoint apps support using Nintex Mobile, Workflows and Forms for World Health Organization

Tender: SharePoint Support & Maintenance – MyHealth App and ESMP

Contracting Authority: World Health Organization, HQ in Geneva

The purpose of this APW is to provide IT support and maintenance for two applications based on SharePoint 2013 using Nintex Mobile, Workflows and Forms.

Background: Two applications have been recently developed based on SharePoint 2013: MyHealth App and Emergency SOP Management Platform (ESMP). Both applications are currently in Production and stable. However, due to their criticality, we need to ensure the maintenance, bug fixes, updates and change requests.

 • MyHealth App for Emergencies: A solution to monitor health from field workers deployed for emergencies. This is done by collecting health information, alerting doctors whenever needed and providing to doctors’ easy access to field worker health information. This application uses Nintex Workflows, Mobile and Forms. Custom coding involved in HTML and JavaScript.
 • Emergency SOP Management Platform (ESMP): Provide a solution to host Policies, Procedures(SOPs) and Guidelines, allowing lifecycle management and including versioning and security management. It includes the consumption of content via a mobile offline/online functionality. This application uses Nintex Workflows and Forms. Custom coding involved in HTML and JavaScript; SharePoint Client/Server code and SharePoint Search customized using modern web technologies.

Planned timelines – Start date:  October 2018. Total duration: 1 year (with the possibility of renewal)

Requirements – Work to be performed:

 1. Support and incident management:

Covers correction of bugs or any applicative dysfunction. Based on trends from the last 6 months, the time spent on incident management is in average 3 days per month for both applications.

 1. Level 2 & Level 3 Support. Service Desk and L1 Support will be covered by WHO team.
 2. Support for the roll-out of upgrades and packages should be included.
 3. Response time based on priorities in line with an agreed Service Level Agreement.

All tickets are acknowledged within half a day, subsequent fixes should be within 3 working days. As a minimum, for incidents classified as high priority, response time should be within 0-8 hours (during business hours). High priority is considered to have impact in the core functionalities of the applications such as blocking errors. Telephone support and email support: 8:00 A.M. to 6:00 P.M. Monday – Friday in GVA time.

 1. Extended support (GVA weekends, public holidays) is optional. Should be listed and costed as a separate option.
 2. Change requests:
 3. An estimated of 25 man-days per year for working on change requests. WHO would expect some unused days to “roll over” to the next year.
 4. For changes classified as high priority, implementation should be done within 48 hours.

iii.           Delivery Management:

 1. Logging Issues – a process must be provided for logging issues/requesting changes and subsequent tracking and management of issues.
 2. Reporting – a process for delivering management reports on the volume and type of issues/raised and processing times.
 3. KPIs – some basic metrics on service delivery to assess compliance with the target SLA.

Characteristics of the Provider – Experience in supporting IT projects based on SharePoint technology on Client and Server side – Experience in HTML, JavaScript through the Sharepoint API. – Expertise in Nintex solutions including Nintex Mobile, Workflows and Forms – Experience in troubleshooting applications, workflows, hosting, browsers and mobile issues. – Experience working with international organizations and ideally within the field of global health. – Excellent knowledge of English and preferably a good working knowledge of French.

Deadline: Oct 24

Backup, Archive and Recovery solution to Centre for Maritime Research and Experimentation (NATO)

Tender: The Provision of Backup, Archive and Recovery solution to STO Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE).

Contracting Authority: NATO Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE), La Spezia – Italy

Descriptions: CMRE requires an enterprise-grade data backup, archive and recovery solution for its unclassified data centre in La Spezia and for the smallerscale data centre installed onboard the NATO Research Vessel (NRV) Alliance. Both data centres use virtualization based on Vmware to provide Infrastructure as a Service (IaaS). The systems for data backup, archive and recovery shall be supplied as a turnkey solution, inclusive of professional services for system installation, configuration, training, testing, and transition to operations.

 1. Introduction: 1.1 This technical specification covers the data backup, archive and recovery systems to be utilized to safeguard CMRE’s data and information assets, to achieve the following objectives: 1.1.1 Update and improve the reliability of the CMRE unclassified data centre by implementing a state of the art data backup and archive solution at CMRE in La Spezia, Italy; 1.1.2 Implement a backup and archive system for the NATO Research Vessel (NRV) Alliance that is coherent and integrated with the backup and archive system covering the CMRE data centre, to address requirements related to CMRE’s work on the vessel. 1.2 Two components are envisioned, one to be installed at CMRE, one to be installed on NRV Alliance, to provide data backup and archive for data centres of CMRE and NRV Alliance, respectively. 1.3 The two components shall be interoperable, coherently engineered and integrated, as better detailed by the technical requirements below.
 2. Description of the CMRE data centres: 2.1 CMRE is currently operating an unclassified data centre at its premises in La Spezia, Italy, composed using the following technologies: 2.1.1 Virtualization environment based on Vmware, used to provide Infrastructure as a Service (IaaS); 2.1.2 DellEMC VNX storage, used within the IaaS framework; 2.1.3 DellEMC Isilon Network Attached Storage (NAS). 2.2 A smaller-scale data centre is operated on-board NRV Alliance, with virtualization also based on Vmware, and with interconnections to CMRE using bandwidth-limited satellite links and, potentially, cabled links when in port.
 3. General requirements: 3.1 This section provides an overview of general requirements applicable to the backup and archive solutions for CMRE and NRV Alliance. 3.2 A high-level diagram (Figure 1) is used to depict how the different elements tie together. An indication of the sizing of the two systems is also given, covering both the CMRE component and the NRV Alliance component. 3.3 The supplier shall provide a backup solution designed, built and implemented using elements from one single manufacturer/vendor, to minimize risks due to the integration and support of different products made by different vendors. 3.4 The backup and archive systems shall cover not only the IaaS components, but also the applications that are hosted within those infrastructure services. 3.5 The backup and archive system shall allow for backup, restore, verification and archiving of the IaaS components, to include the applications hosted on the IaaS components. 3.6 The backup and archive system shall provide periodic and ad-hoc data backup capability through a single user interface. 3.7 The backup and archive system shall provide reports and dashboards on overall backup system health, system activities and availability of the backups. 3.8 The backup and archive system shall provide replication capabilities to support continuous data protection, at the virtual machine level, to any point-in-time recovery (PITR). 3.9 The backup and archive system shall provide built-in capability to perform disaster recovery orchestration workflows. 3.10 The backup and archive system shall be composed of the following tiers: 3.10.1 Near-term (6 Months) (online); and 3.10.2 support to cloud tier solutions. 3.11 The backup and archive system shall be non-disruptive to the functionality and performance of the IaaS Components and of the backup target. 3.12 The backup and archive system shall have the capability of being integrated with IaaS Automation and Orchestration System for scheduling any job that can be executed in the backup and archiving system. 3.13 The backup and archive system shall provide reports on performance and capacity of the system. 3.14 The backup and archive system shall have the following functionalities: 3.14.1 Is managed and monitored centrally; 3.14.2 Has the ability to prioritize backup/restore tasks; 3.14.3 Has the ability to schedule full and incremental backups; 3.14.4 Has the ability to assign role based access for various admin roles; 3.14.5 Has the ability to do integrity checking, encryption, compression and deduplication; and 3.14.6 Supports compression. 3.15 The backup and archive system shall be able to process (i.e. backup, restore, verify and archive) all user data, applications data and system data, including but not limited to: 3.15.1 All operating systems (OS) supported by the Hypervisor component on a Virtual machine or running on a physical server; 3.15.2 All Virtual Machine (VM) and OS templates; 3.15.3 Databases such as Oracle, Microsoft SQL Server, MongoDB, Cassandra, etc., and Hadoop; 3.15.4 All User data hosted on any one of the nodes. 3.16 The backup and archive system shall ensure that data that is currently on-line and in use (open files, databases, information stores, running VM’s, etc.) can be backed up or archived while staying online. The back up operations shall not cause the application or user to lose the connection to the data source. 3.17 The backup and archive system shall provide the following granularity or Recovery Level Objectives (RLO): 3.17.1 File shares: single file; 3.17.2 Database: single record, log files, database; 3.17.3 OS: system state, log files and OS image. 3.18 Sizing – CMRE Data Centre 3.18.1 The solution for CMRE shall be dimensioned appropriately for the backup of 290 TB front-end capacity, divided as follows: 3.18.1.1 210 TB NAS (DellEMC ISILON) 3.18.1.2 20 TB RDBMS 3.18.1.3 60 TB Vmware 3.19 Sizing – NRV Alliance 3.19.1 The solution for NRV Alliance shall be dimensioned appropriately for the backup of 20 TB frontend capacity on a Vmware farm.
 4. Mandatory technical requirements for backup & archive solutions: 4.1 The systems for data backup and archive shall be supplied as a turnkey solution, inclusive of professional services for system installation, configuration, training, testing, and transition to operations. 4.2 Mandatory technical requirements are listed in the tables below. 4.3 Requirements falling in category “General Requirement” (“General Req.” in the table, IDs # 1.1-1.37) are applicable to both the CMRE and NRV Alliance systems, and both systems shall be compliant with those characteristics. 4.4 Additional requirements are given for the CMRE solution (IDs # 2.1-2.7) and for the NRV Alliance solution (IDs # 3.1-3.5), and the systems proposed for the two locations shall be compliant with those additional characteristics.

Deadline Nov 12 – 10:00

Informační dotykové “věže” pro fond OSN z Říma

Tender: Provision of Touch-Screen Totems

Contracting Authority: International Fund for Agricultural Development (IFAD, Řím)

Deadline 19 October 2018 – 15:00

Number not specified but IFAD is asking for the financial proposal for 1, 10 and 15 pieces.

TECHNICAL SPECIFICATIONS – General Requirements

* delivery time should be as short as possible (in any case no more than 30 calendar days upon issuance of the Purchase Order)

* 3 years minimum warranty (valid for Rome, Italy) on hardware

* delivery to IFAD HQs in Rome, Italy)

HARDWARE REQUIREMENTS:

N.10/15 touch totems:

o Dimensions:  Max net weight: 55 kg  Max height: 190 cm  Max width: 85 cm  Max depth: 50 cm

o Panel:  Mandatory screen size: 50″  Orientation: portrait  Aspect ratio: 16:9  Resolution: 3840×2160  Refresh rate: 120 hz  Brightness: 350 cd/m2  Response time: 9.5 ms  Static contrast: 4000:1  Viewing angle: 178/178  Speakers: 2x10W

o Touch:  Interface: USB  Technology: infrared  Points: 6  Protection glass: 4 mm

o Connections (minimum):  1 VGA audio in  Max input signal: 3840×2160 @ 60 hz  3 HDMI  1 VGA  1 component  1 coaxial digital audio output  1 AV  2 x USB media player

o Power supply: 100-240v 50/60 hz

o Operating hours: 24/7

o Base with lockable wheels

o Player minimum requirements:  Intel I5 processor  4GB Ram  500 GB HD  Wi-fi  Ethernet  Size: if the player is external it must fit in the totem’s real panel if the totem has one

Onboard licensed software: o Windows 10 Professional o Office 2016