Evropská komise vyhlásí za několik měsíců obří cloudový tendr

Zakázka: Cloud II – cloudové služby

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Informatics (neboli DG DIGIT), Brussels

K vypsání tendru by mělo dojít zhruba v červnu příštího roku. Do té doby poběží konzultace s možnými dodavateli, do který je roizhodně užitečné se zapojit.

Stručný popis: Tendr by měl být rozdělen na tři kategorie, samostatné, na sobě nezávislé::

— kat. č. 1: služby SaaS pro více uživatelů: Pořízení softwaru jako služby (SaaS) pro více uživatelů v rámci služeb Cloud

— kat. č. 2: služby IaaS / SaaS pro více uživatelů: Pořízení infrastruktury jako služby (IaaS) a platformy jako služby (PaaS) pro více uživatelů v rámci služeb Cloud.

— kat. č. 3: komunitní služby / soukromé služby IaaS / PaaS: Pořízení komunitní a soukromé infrastruktury jako služby (IaaS) a platformy jako služby (PaaS) v rámci služeb Cloud.

Budget na 4 roky: €325.000.000

Agentura Frontex vypíše tendr na výběr poradce v oblasti správy identit a přístupů

Agentura Frontex (Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, HQ ve Varšavě) vyhlásí počátkem října tendr na “poradenské služby v oblasti správy identit a přístupů”.  Vítěz získá rámcovou smlouvu na 4 roky s budgetem €800.000.

Stručný popis: Předmětem zakázky budou poradenské služby v oblasti správy identit a přístupů dodávané dle podmínek času a prostředků. Účelem je poskytnout ICT-oddělení Frontexu průběžnou podporu při provádění úkolů v rámci předpovědi, analýzy, návrhu a vývoje správy identit a přístupů v agentuře Frontex. Zakázka bude také použita pro služby obchodní analýzy a návrh pro jiné ICT projekty související se správou identit a přístupů.

Web development, coding, maintenance, hosting and analytics for an UN agency

Tender: Web development, coding, maintenance, hosting and analytics (Polio Eradication programme)

Contracting Authority: UN – World Health Organization (WHO), Geneva

Key requirements: WHO is looking for expertise within the following 2 profiles. Service providers can propose their services for one or both of the profiles, as they seem fit.

Profile 1: Web development/coding

Purpose: To provide services for website development, coding and back office changes to modules within the Word Press environment.

Expected Deliverables:

 1. New modules and functionalities for website; new sections
 2. Improved search functionalities
 3. Creation of dynamic infographics drawn from the POL database and other data team sources
 4. Integration of financial data reporting

Profile 2: Website hosting and maintenance

Purpose: To provide services for website hosting, analytics and ongoing maintenance.

Expected Deliverables:

 1. General support for bugs, including on mobile, for all problems that can’t be solved in front office by Web Manager
 1. Support for SEO optimization of website, primarily back office, with some front office
 2. Support on creating templates for tracking impact in Analytics, in line with evolving needs
 3. Possible need for backup in publishing stories when required
 4. All other back office needs

3.3.2 Place of Performance: Assignments may involve meetings in the Central European time zone. Geographical proximity to Geneva, WHO headquarters, or close to the same time zone, is an asset. Teleconferencing, videoconferencing or web conferencing capabilities are required.

Deadline 31/9

Agentura EU z Varšavy potřebuje poradit se správou identit/přístupů. Brzy vyhlásí tendr

Poradenské služby v oblasti správy identit a přístupů

Frontex – Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, Varšava

Kontrakt na 4 roky / budget €800.000

Stručný popis: Předmětem této zakázky sou poradenské služby v oblasti správy identit a přístupů dodávané dle podmínek času a prostředků. Účelem této zakázky je poskytnout oddělení IKT agentury Frontex průběžnou podporu při provádění úkolů v rámci předpovědi, analýzy, návrhu a vývoje správy identit a přístupů v agentuře Frontex. Zakázka bude také použita pro služby obchodní analýzy a návrh pro jiné IKT projekty související se správou identit a přístupů.

Termín vyhlášení tendru: 1/10

Assistance with the implementation of accessibility standards on websites and web applications

Audit and assistance with the implementation of accessibility standards on EESC websites and web applications

EESC – European Economic and Social Committee, Brusel

Budget (limit): €57.500

Details: The EESC is planning to enter into a framework service contract for the provision of audits and assistance in implementing accessibility standards on EESC websites and web applications. The contractor should be specialized in the field of auditing, implementation assistance, and training related to web accessibility.  The contractor may not have participated in the development of the EESC web site or EESC web applications, nor be bound to a maintenance contract for these sites and applications.

Deadline pro EOI: 2/8 – 12:00

Vyhlášení tendru: přelom srpen/září

Rada Evropy (CoR), Strasbourg vyhlásí v srpnu tendr na Document Management System

Provision of Document Management System

Rada Evropy (CoR), Strasbourg

Details: The Council of Europe is launching a call for tender for the implementation of a Document Management System (DMS). This will involve acquisition of licenses for both internal and external users, migration of current document repositories into the new DMS, support, training, maintenance and integration. After carrying out its own research and development the Council of Europe has decided to only accept bids that are based on the two DMS below:

 • IManage
 • NetDocuments

Deadline pro projevení zájmu: 17/8

Vybrané firmy dostanou celou zadávací dokumentaci 22/8

Poskytování IT a webových služeb (Plone, SharePoint, UX…) pro EU agenturu z Bilbaa

Zakázka: Provision of ICT and Web services

Zadavatel: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA, Bilbao)

Celkový budget €2.270.000

Tendr je rozdělen na 4 části (loty)*

– Lot 1/ Maintenance Plone applications and OSHWiki, budget €500.000 (doba trvání 5 let)

– Lot 2/ Development and maintenance of Microsoft applications, €400.000 (doba trvání: 4 roky). Detaily: The contractor will provide maintenance of the following applications:  EU-OSHA Intranet (Microsoft SharePoint);  EU-OSHA Workspaces (Microsoft SharePoint);  EU-OSHA Client Relationship Management (Microsoft CRM Dynamic).)

– Lot 3/ Hosting services, €1.050.000 (doba trvání: 7 let)

– Lot 4/ Usability services, €380.000 (doba trvání: 4 roky)

* Uchazeči, kteří chtějí podat nabídku na položku č. 4, nemohou podat nabídku na položku č. 1 a 2.

Deadline pro podání nabídek: 3/8

Online Data Store pro agenturu OSN z Vídně. Tendr začal

Tendr na “Data Store”

Zadavatel: The International Aid Transparency Initiative (organizace pod OSN, sídlí ve Vídni)

Details: This is an open tender for the building of the IATI DataStore – a robust online data service providing timely, standardised access to all data published using the IATI standard. The tender includes the development of the product as well as its hosting for at least the first year of operation.

Outputs:

The DS should be delivered in three phases that run back-to-back.

 Phase One will allow developers to access their selected activities in XML and JSON format via API.

 Phase Two will provide analyst and publisher access to a range of serialisations and reports.

System Requirements

 Coding Standards

o To be built using python 3, using lxml for XML processing.

o Code must be written to a style guide (for example adherence to PEP8/docstring conventions, with linters added to continuous integration checks)

o Any third-party packages that are used should be well documented and well supported

o To be built under TDD principles:

 Robust repeatable feature testing

 Custom functionality must be unit tested (including examples of where there are edge cases in data, including mocking of HTTP requests)

o Must be easy to debug

o A number of functions and processes used by the DS are applicable to other IATI tools. The DS should where possible, reuse existing IATI components.

o The code of the DS will be published on Github with an GNU 3.0 open source licence.

 Agile Management

o The proposal should adopt an agile approach to development which allows for reasonable modifications to the original specification based on feedback from the IATI secretariat and user testing

 Documentation

o Developer Manual

o Analyst User Manual

o Data Dictionary

Chcete se OSN postarat o “Smart Industry Platform” v Drupalu?

Tendr: Provision of IT services related to the implementation of a Smart Industry Platform

Zadavatel: UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), Vídeň

Features and functionality overview:

 • Search AP Implementation with database search; separate instances for the indicators and the knowledge resources; Facets and facets ranges
 • Newsletter subscriptions management with on-site sent-out options: Simplenews & swiftmailer implementation, dedicated knowledge resources newsletter type. Disabled for subscription and in feature freeze as requested by client. See http://unidoinst.wshp.at/newsletter-issue/test-newsletter .
 • Social sharing(for knowledge resources): FB share, Twitter, Email. Special paragraphs types for newsletter lists
 • Charting functionality. Three different charting types implementations, using highcharts library. All views are linked from the startpage. Refer to the charts module documentation and the views settings for details.
 • Countries overview list (linked in main menu) linking to dedicated country profile overview lists which can be extended as needed.
 • Media management: ◦ Embedded videos ◦ Images uploads ◦ Documents management

Pozn: Website based on Drupal 8.x updated to the latest stable v.8.5.3

Deadline 20/7

UX a design a vývoj webu pro Europol

Tendr: Web services including hosting, design and development
Zadavatel: Europol, The Hague   
4 roky / €750.000

The contract covers:

• Hosting services, domains management, security certificates and maintenance services (corrective and adaptive);
• DDoS mitigation services;
• User Experience (UX) & research services;
• Design and development services;
• Web editing services;
• Monitoring, analysis and reporting;
• Documentation and training services;
• Ad hoc onsite and/or off site consultancy services and associated supplies upon request;
• Migration services.
Deadline 31/7