Evropský patentový úřad nakoupí nové HSM moduly

Evropský patentový úřad (Mnichov ) brzy vyhlásí tendr na dodávku, instalaci a údržbu bezpečnostních HW modulů (Purchase of HSMs, installation and maintenance services). S vybraným dodavatelem bude uzavřen kontrakt na 60 měsíců. Deadline pro doručení nabídky by měl být 18/2.

MANDATORY HW AND ASSOCIATED SW: The Contractor shall have personnel with extensive skills and knowledge about the HSM and Key Management as well as having proven experience in the installation, testing, acceptance procedure and maintenance. The Contractor shall provide the delivery, installation, configuration, basic testing and maintenance for 5 HSMs including associated software mentioned below This concerns hard and software requirements for HSMs in TH and MN.

HSM must provide the following functional requirements:

  • Symmetric document encryption: The solution allows multiple projects to have a secure mechanism to encrypt and decrypt (large) documents.
  • Document Signing: The solution supports signing / searching of documents and certificates using certificates
  • PKI support: The solution can support a PKI infrastructure (suitable for: smartcards, endpoint devices, test/development certificate issuing amongst others).
  • Integration: The solution can integrate with existing and planned IAM software (e.g. Oauth2/0penID Connect, SAML, Active Directory, CyberArk, etc.) within the API layer.
  • Dynamic Certificate Issuing: The solution allows multitenancy to separate keys and certificates from multiple countries, applications, DTAP environments, etc.
  • eIDAS compliance: The solution facilitates signing of legally binding documents such as contracts and patent submissions amongst others.
  • Secret generation & Storage: The solution facilitates the storage and management of (web) (server) secret private keys and certificates.

The Contractor shall ensure the HSM supports the following protocols and services: • integration with a PKI environment • RSA • DES-EDE3-CBC, AES-128 and AES-256. • SHA-1, SHA-256, SHA-384 and ECDS-P-256. • ECDH-P-256, ECDH-P-384. • NIST RNG Validation List • FIPS 140-2 Level 3 certified or higher • compliant with eIDAS. • strong access control over the interfaces: use of encryption over the interfaces and proven authentication mechanisms towards it. • PKCS11 authentication mechanisms

Agentura „GALILEO“ už brzy vypíše tendr na vývoj softwaru pro detekci rušení. Má sdílet data od uživatelů

Agentura Evropské unie pro globální satelitní navigaci (působí pod názvem GSA v české metropoli) vypíše na konci března výběrové řízení na dodavatele systému „pokročilé detekce rušení a schopností robustnosti“. Pro přesnost v originále: “an Advanced Interference Detection and Robustness Capabilities System”.

GSA se chystá najít firmu, která ji zajistí “návrh, vývoj a výrobu IT infrastruktury pokročilého softwaru pro detekci rušení a schopnost robustnosti jako služby“ přístupné z internetu + následné poskytování služeb umožňujících koncovým uživatelům nahrávat data, která budou integrovat schopnosti zpracování a identifikace výskytu případů rušení na úrovni přijímače a antény založený na „crowdsourcingu“ a sdílení informací.

Pokud půjde vše podle plánu bude výběrové řízení vyhlášeno 31/3.

Tendr na videostreaming z jednání Rady EU v Bruselu

Služby vysílání po internetu

Zadavatel: Rada Evropské unie, Secrétariat généraL, Brusel, Belgie

Kontrakt na 60 měsíců

Stručný popis: Účelem výzvy je uzavřít rámcovou smlouvu na poskytnutí služeb vícejazyčného obrazového / zvukového vysílání po internetu, živě i na vyžádání, a souvisejících služeb pro generální sekretariát Rady (GSC) a orgány, instituce a osoby, kterým budou tyto služby sloužit. Vysílání veřejných zasedání Rady EU po internetu zajišťuje soulad s požadavky na transparentnost. Kromě zákonných požadavků přispívá vysílání činností Rady a Evropské rady po internetu, včetně živého vysílání akcí na sociálních sítích, k provádění vnější komunikační strategie GSC, má dosah na širší veřejnost a posiluje on-line účast Rady. Řešení poskytované v rámci nové smlouvy musí obsahovat pokročilé funkce v rámci sociálních sítí a umožnit živé vysílání po internetu na sociálních sítích.

Deadline 28/2

NATO to build new Information Exchange Gateway. Looking for contractors

Provision of Information Exchange Gateway Between Nato Secret And Mission Secret

Contracting Authority: NATO Communications and Information Agency (NCI Agency)

Estimated budget: €7,839,608 

Introduction – The Information Exchange Gateway Case C (IEG-C) project will provide:

• Support for Information Exchange Services of critical information and real time data between the NATO Secret core network (which comprise NATO commands, agencies,and connected NATO Nations) and Mission Secret networks (for NATO Responses Forces, NATO-led Coalition Exercises or Operations).

• These services will be provided by a gateway, which should be able to scale based in the needs of the supported mission, available bandwidth and response times.

• These gateways may be in deployed positions but will be centrally managed, monitored and controlled,while physical maintenance will be undertaken by local staff.

• The main objective of the gateway is to protect NATO Secret (NS) Network from unauthorized access from the NATO-led Mission Secret (MS) network, and to prevent the release of un-authorised data. The gateway will mediate exchange of data for both ‘core’ and ‘functional’ services.

Project Scope – This project will provide the system for securing information exchange services between the NATO Secret Bi-SC AIS and the NATO-led Mission Secret networks by the implementation of secure gateways, replacing the prototype gateways in current use, and conform to recently approved NATO Metadata STANAGs (4774,4778). The project will provide a standardized architecture for IEG-C,resolving deficiencies and improving management capabilities by including a centralized management capability. The current gateways will be upgraded, redesigned or renewed to comply with this architecture. The IEG-C services will be partly virtualised and hosted on the infrastructure provided by the Agency and procured through the ITM contract. The aforementioned information exchange services shall include in particular:

o Text Chat

o Electronic mail

o Directory Services

o Web Services

o Common Operational Picture Data

o Video Teleconferencing

o Tactical Data Links data

o Secure Voice over IP

Celkové IT řešení pro Soudní dvůr EU, za €59m

Zakázka: Návrh, implementace a provoz IT řešení

Zadavatel: Soudní dvůr Evropské unie, Lucembursko

Kontrakt na 4 roky /celkový plánovaný budget €59.000.000

Předmětem tohoto výběrového řízení je poskytování následujících služeb: * analýza a návrh IT řešení (nového nebo vývoj stávajícího řešení), * podrobná technická specifikace IT řešení (nového nebo vývoj stávajícího) na základě návrhu, * realizace IT řešení (nového nebo vývoj stávajícího) (na základě návrhu a podrobných technických specifikací), * oprava chyb ve funkcích IT řešení/podpora úrovně 3, * homologace IT řešení (nového nebo vývoj stávajícího), * správa vývojového rámce, * podpora úrovní 1 a 2 pro uživatele (IT helpdesk, prostřednictvím mobilního a telefonního kontaktu),*využívání infrastruktury Účetního dvora (včetně sítí a multimédií), * telefonní ústředna.

Zakázka je rozdělena na 3 samostatné /na sobě nezávislé části (loty):

LOT1: Analýza, návrh a homologace IT řešení.Popis zakázky: — služba spočívající v analýze a návrhu IT řešení, — služba homologace IT řešení.

LOT2: Realizace IT řešení. Popis zakázky: —služba technické specifikace IT řešení, — služba realizace IT řešení, — služba opravy IT řešení/podpora úrovně 3, — služba vývojového rámce.

LOT3:  Operace a podpora uživatelů. Popis zakázky: — služba Helpdesk, — služba provoz infrastruktury, — služba telefonní ústředna, — služba podpora a infrastruktura na požádání, — služba multimediální podpory.

Tendr by měl být zahájen v polovině ledna 2019.

ICT služby “na dálku” (SharePoint, ERP…) pro EU agenturu ze Soluně

Zakázka: Služby IKT na dálku – Content Server/SharePoint a PowerBuilder

Zadavatel: Cedefop – Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, Thessaloniki, Řecko

Rámcový kontrakt na 4 roky

Stručný popis: Cílém této výzvy k podání nabídky je uzavření dvou rámcových smluv o poskytování služeb IKT v oblasti vývoje a údržby aplikací střediska Cedefop. Tyto služby zahrnují analýzu, poradenství, vývoj, údržbu a správu, technickou podporu a řízení projektu. První položka se týká OpenText Content Server (CS, ex-Livelink) a SharePointu a druhá položka je spojena s údržbou systému Fibus, což je systém ERP střediska Cedefop.

Zakázka zahrnuje dvě samostnatné / na sobě nezávislé části (loty):

LOT1 – Vývoj a údržba aplikací na platformě Open Text Content Server a SharePointu: Předmětem této otevřené výzvy k podání nabídky je uzavření rámcové smlouvy na poskytování služeb IKT týkajících se zakázkového vývoje a údržby aplikací na platformě OpenText Content Server a IKT služeb SharePointu. Odhadovaný počet člověko-dnů: 1200 po dobu 4 let.

LOT2 – Vývoj aúdržb a aplikací s PowerBuilder: Předmětem této výzvy k podání nabídky je uzavření rámcové smlouvy o údržbě systému Fibus, což je systém ERP střediska Cedefop. Odhadovaný počet člověko-dnů: 600 po dobu 4 let.

Deadline pro odeslání nabídky: 4/2 2019

Digitální analýza a monitoring webu pro EU agenturu z Lucemburska

Tendr: Digitální analýza a monitorování internetových stránek

Zadavatel: Publications Office of the European Union, Luxembourg

Budget €2.400.000 /4 roky

Popis: Předmětem zakázky je celková administrativní a technická správa včetně provozních činností jako: –hosting, – údržba a vývoj nástrojů na podporu Úřadu pro publikace při sběru informací o internetových stránkách a realizaci služeb Úřadu pro publikace, –zobrazení internetové stránky a interakce, – služby šíření informací, – využití produktu a následné provedení podrobné analýzy shromážděných informací.

The following services are to be provided: • Service 1 (S1) – Digital analytics and service monitoring, SEO, SMO • Service 2 (S2) – Management of the underlying structure, including provision of hosting • Service 3 (S3) – Consultancy • Service 4 (S4) – Start-up • Service 5 (S5) – Handover  • Service 6 (S6) – Other tasks.

Základní požadavek: minimální roční obrat v posledních 3 uzavřených finančních letech: €400.000

Deadline 30/1

Europarlament hledá Mobile Device Management řešení pro své iOS-multimediální průvodce

Evropský parlament brzy vyhlásí menší tendr na “Implementation of the Mobile Device Management solution for the iOS handheld multimedia guides” (viz foto). Bude to tendr na výzvu, nedá se očekávat moc zájemců:) Kdo má zájem pište volejte: +32473116804, horejsi.tomas@gmail.com

 

Online booking tool pro služební cesty zaměstnanců Interpolu

Call for: Provision of services related with travel: single agency Meetings, Incentives, Conferencing & Exhibitions (MICE) & missions, MICE technology and online travel booking tool

Contracting authority: Interpol, Lyon FR

Nov 26: Information meeting for questions & answers (videoconference)

Dec 10: Reception of applications

The current tender is divided in three lots:

1) Single Agency: For the provision of MICE and Missions offline services in two main INTERPOL locations – Lyon and Singapore. Single Agency to provide 3 main categories of service:

          * MISSIONS Travel – individual business travel bookings for INTERPOL                           employees

           * MICE Services – venue sourcing, selection, contracting and payment for                       INTERPOL events

           * MICE Travel – booking and ticketing travel for individual external delegates to                attend INTERPOL events

2) Online Booking Tool: For the provision of the online booking tool to be the single-entry point for all travel bookings, simple and complex. Defined workflow routings for collaboration with the Travel Agency supplier to be integrated into the processes.

3) MICE technology system. For the provision of functionality for end-to-end management of each INTERPOL event

 The Candidates may cover one or more lots but may not separate the benefits relating to one batch. If the tender of a tenderer relates to several lots, a clear distinction must appear in the presentation of these lots.

Europarlament hledá partnera pro strategický rozvoj v oblasti AV, vysílání a multimédií

Zakázka: Poradenství, projektová pomoc a přidružené služby pro strategický a inovační rozvoj v oblasti vysílání a multimédií

Zadavatel: Evropský parlament, Generální ředitelství pro komunikaci (DG COMM)

Rámcový kontrakt na 4 roky / budget €4.000.000

Deadline 23/1/2019

Popis – Účelem zakázky je poskytnout Evropskému parlamentu širokou škálu konzultačních služeb a projektové pomoci, která mu umožní provádět strategický rozvoj ve vysílací a multimediální infrastruktuře ve Štrasburku a Bruselu. Poskytovatel musí nabídnout tyto služby a kompetence: * poradenské služby a odborníky s odpovídající specializací, * pomoc při projektování a odborníky, * experty v oblastech vysílání, multimédií a IT pro týmovou podporu a workshopy, * odborníky a výrobních sítě / kontakty za účelem stanovení důkazu koncepce, pilotních projektů, laboratoře s různými dodavateli AV řešení v předprojektové fázi.