Vývoj Project Management Methodology platform pro Radu Evropy

Zakázka: Vývoj Project Management Methodology platform

Zadavatel: Rada Evropy (Conseil de l’Europe), Strasbourg

Doba trvání kontraktu: 36 měsíců

Budget nespecifikován

Popis: Call for tenders for a framework development contract for the Project Management Methodology platform and related integrated components of the Council of Europe.

Deadline: 29/9

Zpracování dat a jejich kontrola pro Evropský investiční fond

Zakázka: Externí zajištění zpracování dat pro kapitálové činnosti Evropského investičního fondu

Zadavatel: Evropský investiční fond (EIF), Luxembourg

Kontrakt na 48 měsíců/ budget €8.500.000

Stručný popis: Cílem výzvy je zadání čtyřleté zakázky na služby (s možným prodloužením až na maximálně 3 roky) poskytovateli služeb, který bude schopen provádět úkoly týkající se zpracování dat souvisejících s kapitálovými činnostmi EIF (provádění základního vstupu a kontrol údajů získaných od správců fondů).

Poskytovatel služeb by měl být registrován v členském státě EU. Jelikož služby nebudou plněny v kancelářích EIF, fond poskytne vzdálený přístup k IT systému.

Deadline 15/9

Modelování a analýza energetického systému EU: nabídněte řešení

Zakázka: Energetický systém EU: modelování, sběr údajů a studie

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Energy, Brussels

Doba trvání: 38 měsíců

Budget: €2.000.000

Stručný popis: Zadavatel potřebuje zlepšit/podpořit  systém modelování v oblasti energetiky EU, které lze využít ke zkoumání různých scénářů, které jsou relevantní pro integrovaný energetický systém EU. Hlavní aspekty, které budou zkoumány, jsou dopady rostoucího podílu různých obnovitelných zdrojů energie, potenciál zvýšení propojení mezi členskými státy a mezi energetickými sítěmi a potenciál akumulace energie. Model by měl umožňovat posouzení účinků na úrovni EU, ale i na regionálních úrovních, s tím, že by měl být schopen simulovat změny na úrovni dní a ročních období.

Deadline pro odeslání nabídek: 29/9

ICT tendry: software, hardware, různé služby pro EU instituce a agentury. Za desítky milionů eur

Image

Běžící ICT tendry, kterých se stále ještě můžete účastnit. Rád poradím a pomůžu s nabídkou:

Provoz, údržba, zdokonalení a propagace interaktivního internetového portálu „Build up“ (http://bruselska-spojka.cz/brusel-potrebu-zdokonalit-interaktivni-portal-build-up-hleda-agenturu-na-provoz-a-propagaci/). Budget €2.500.000. Deadline 12/9.

Podpora ICT & vývoj softwaru pro agenturu Galileo z Prahy (http://bruselska-spojka.cz/podpora-ict-vyvoj-softwaru-pro-agenturu-galileo/).Budget €8.500.000. Deadline 9/10.

Nasazení kmenové platformy otevřených dat EU: správa a rozvoj evropského datového portálu a související služby (http://bruselska-spojka.cz/hleda-se-spravce-celoevropskeho-weboveho-datoveho-portalu/). Budget €3.900.000. Deadline 13/9.

Cloudová e-Learningová platforma pro Radu Evropy (http://bruselska-spojka.cz/cloudova-e-learningova-platforma-pro-radu-evropy/). Budget €85.000. Deadline 15/9.

Interpol: integrovaný Workspace Management Service (http://bruselska-spojka.cz/jeste-jeden-interpol-integrovany-workspace-management-service/).Budget nespecifikován. Deadline 19/9.

Interpol: Digital Collaborative Platform (http://bruselska-spojka.cz/interpol-potrebuje-novou-digital-collaborative-platform/). Budget nespecifikován. Deadline 19/9.

EU agentura z Ljubljaně hledá IT integrátora (http://bruselska-spojka.cz/eu-agentura-z-ljubljane-hleda-it-integratora-nabizi-e25-milionu/). Budget €25.000.000. Deadline 4/9.

UX Design na 5 let pro agenturu EPO z Mnichova (http://bruselska-spojka.cz/ux-design-na-5-let-pro-agenturu-epo-z-mnichova/). Budget nespecifikován. Deadline 27/9.

Europarlament potřebuje systém správy elektronických záznamů. Na 10 let za €11milionů (http://bruselska-spojka.cz/europarlament-potrebuje-system-spravy-elektronickych-zaznamu-na-10-let-za-e11milionu/). Budget €10.800.000. Deadline 22/9.

Evropská patentová organizace hledá poradce pro řízení IT (http://bruselska-spojka.cz/evropska-patentova-organizace-hleda-poradce-pro-rizeni-it/). Budget nespecifikován. Deadline 22/8.

Nejrůznější mobilní IT vybavení pro Brusel. (http://bruselska-spojka.cz/nejruznejsi-mobilni-it-vybaveni-pro-brusel-za-e53-milionu/). Budget €53m. Deadline 8/9.

Europol hledá dvorního dodavatele počítačového hardwaru (http://bruselska-spojka.cz/europol-hleda-dvorniho-dodavatele-pocitacoveho-hardwaru/). Budget €2.500.000. Deadline 25/8.

Brusel potřebuje vylepšit interaktivní portál BUILD UP, hledá agenturu na provoz a propagaci

Tendr: Provoz, údržba, zdokonalení a propagace interaktivního internetového portálu „Build up“

Zadavatel: Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)

Popis: Agentura EASME si přeje uzavřít smlouvu na poskytnutí služeb, jejímž cílem bude provoz, údržba, zdokonalení a zvýšení efektivního využití internetového portálu „Build up“ (http://www.buildup.eu/en) mezi cílovými skupinami za použití stávajících služeb „Build Up“ jako výchozího bodu.

Kontrakt na 4 roky, orientační budget €2.500.000

Deadline 12/9

Podpora ICT & vývoj softwaru pro agenturu Galileo

Zakázka: Obecná podpora ICT pro Agenturu pro evropský GNSS (GSA)

Zadavatel: Agentura pro evropský GNSS (GSA), Praha

Kontrakt na 48 měsíců. Dvě nezávislé/samostatné položky. Celkový budget €8.500.000

LOT no. 1: Podpora pro obecné služby IT – poskytnutí služeb v oblasti IT na podporu podnikatelských potřeb IKT GSA v různých technických oblastech (správa – uživatelská podpora – projektové řízení atd.). Hodnota bez DPH: €6.000.000.

LOT no. 2: Podpora vývoje softwaru – poskytnutí služeb v oblastech vývoje softwaru zahrnující celý životní cyklus vývojového procesu. Hodnota bez DPH €2.500.000.

Deadline pro odeslání nabídek: 09/10/2017

Cloudová e-Learningová platforma pro Radu Evropy

Zakázka: Cloudová e-Learningová platforma pro Radu Evropy

Zadavatel: Conseil de l’Europe (Rada Evropy), Štrasburk

Budget €85.000

The Secretary General of the Council of Europe has decided to launch a call for tenders for a comprehensive cloud -based SaaS (Software as a service) e-Learning platform that provides e-Learning services for e-Learning courses developed for staff members as well as external partners. In addition, technical support services are also expected to be provided, as well as integration of services with the information system of the Council of Europe.

Deadline: 15/9

Hledá se správce celoevropského webového datového portálu

Tendr: Nasazení kmenové platformy otevřených dat EU: správa a rozvoj evropského datového portálu a související služby

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Brusel

Kontrakt na 39 měsíců

Budget €3.900.000

Popis:

— Správa a rozvoj dalších vlastností infrastruktury celoevropského webového datového portálu, jedinečného bodu přístupu k otevřeným souborům dat od členských států, orgánů a institucí EU a určitých třetích zemí.

— Pomoc pro správy v členských zemích EU a určitých třetích zemích s definováním a zaváděním politik s ohledem na otevřená data a vytvoření příslušných organizačních procesů a s přípravou vysoce kvalitních souborů dat, které budou zveřejněny na svých příslušných datových portálech, pro jejich případné zahrnutí do evropského datového portálu.

— Zajištění toho, aby došlo k významnému využívání takových veřejných datových zdrojů, a vypracování politických doporučení pro Evropskou komisi.

— Poskytnutí důkazů o ekonomickém dopadu publikačních datových aktiv ze strany orgánů veřejné správy.

— Pokračování ve zkoumání udržitelnosti infrastruktury portálu (otevřených) dat.

Deadline: 13/9

Nejrůznější mobilní IT vybavení pro Brusel, za €53 milionů

Dodávky mobilního vybavení

Evropská komise, Directorate-General for Informatics

Stručný popis: Poskytnutí různého IT a mobilního počítačového zařízení, tj. chytrých telefonů, tabletů, dalších různých mobilních produktů, vybavení spojeného s nimi a služeb.

Doba trvání: 2 + 4 roky

Typ smlouvy: rámcová pro 5 nejlepších zájemců

Celkový budget: €53.000.000

Deadline pro odeslání nabídky: 8/9

Ještě jeden Interpol: integrovaný Workspace Management Service

Integrated Workspace Management Service

Interpol, Lyon, Francie

Jazyk nabídky: angličtina

Introduction: IWMS as a new service is part of a bigger project of transformation which consists in enabling INTERPOL to manage corporate workflow and process in a single platform:

The objective of this transformation of the organization, while respecting the different workflows/processes which already existed procedures from different department is to:  Transforming the organization (EDRM) into an efficient service center.  Maintain and improve the quality of services provided to users.  Comply with ITIL good practices.  Industrialize, strengthen and improve current processes. For this reason, the new service must provide a common API that allows integration with all Enterprise Service Support Management Services of the market (BMC, Service Now, IBM, etc.).

Functional requirements: The main priorities for INTERPOL are: Space management, including employee service management. Following the priorities, INTERPOL aims at an upgradable and scalable solution. For example the technical part (electricity, building) can be implemented as a change request especially if they are part of different modules.

Deadline 19/9.