Call for Digital Innovation Hubs in EU13 Member States

The European Commission is looking for organisations based in Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovakia, or Slovenia taking on the role of a Digital Innovation Hub (DIH) to participate in a training programme managed by PwC and Oxentia.

Objectives of the call. As part of the project “Smart Factories in new EU Member States” the European Commission is looking for organisations to take on the role of a “Digital Innovation Hub” in EU13 Member States . At least 30 DIHs from 8 countries will be selected to take part in a training programme.

The DIHs should, after having gone through the training programme, be an important pillar for the digitisation of the industry in the selected countries and regions, where at the moment companies (especially those from traditional industrial sectors and SMEs) are investing less in digital technologies than in other parts of Europe or in other sectors.

Who can apply? DIHs are usually formed by a collaboration of different regional actors working together to offer a set of services that the industry of the region needs to go through their digital transformation. Possible actors that could lead applications to this programme are: * Universities and research and technology centres (RTOs), generally referred to as ‘competence centres’ (CCs) or ‘centres of competence’ (CoCs); * Incubators and accelerators that help start-up companies to grow and scale; * Cluster organisations and industry associations representing private sector companies; * Public administrations that are aware about the importance of innovation and are developing their smart specialisation plans.

What are the evaluation criteria? Applications will be assessed according to the following criteria:

1) Vision: * Objectives * Potential business model * Technology and sector focus * Services to be provided (mentoring, prototyping areas, test production, access to finance) * Partners

2) Strategic Fit with Existing Initiatives: * Alignment with national and regional digitisation policies and smart specialization strategies* Collaboration with other hubs

3) Geographical criteria: *Presence of SMEs and Innovation Supporting Institutions * Market demand * Location and ecosystem based attributes (proximity to SMEs, transportation and other facilities, and infrastructure, etc.)

Why apply? The 30 DIHs that will be selected will participate in a programme which will help them to (further) develop their business plan. The programme will provide training, workshops and mentoring on business development skills and on sustainable activities (including identification of funding opportunities). It will be based on best practices identified by other Digital Innovation Hubs in Europe capitalising on PwC and Oxford University’s state-of-the-art knowledge and experience.

How to apply? Partners who are interested in participating in the training programme are invited to fill in the Application Form by 22 October. After a first selection, individual interviews will take place in October. In November 2017 the 30 successful applicants will be contacted to take part in the program.

Nábytek pro novou budovu agentury eu-LISA ve Štrasburku, za €2.5m

Zakázka: Rámcová smlouva na dodávky týkající se dodání nábytku pro novou budovu v provozním středisku eu-LISA ve Štrasburku, Francie

Zadavatel: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA), Tallinn – Estonsko

Rámcová smlouva na 4 roky

Orientační budget €2.500.000

Zakázka není rozdělena na části/loty.

Contract will include, but is not limited to, the following: – Furniture for the work spaces: desks, storage, office accessories, management office furnishings, pigeon-holes, office chairs, visitor chairs; – Furniture for meeting spaces: meeting room and video-conferencing tables, team working space tables, team working space chairs, meeting room chairs, modular and reception rooms, boxes; – Furniture for common relaxation areas and cafeteria area; – Decoration (plants and plant wall); – Lockers.

Základní/minimální požadavky:

  1. The candidate must have an overall annual turnover of at least 1,000,000.00 EUR (one million Euro) in each of the past three/two years for which the accounts have been closed.
  2. The candidate must have a valid professional risk indemnity insurance.
  3. The candidate must have relevant proven experience in the supply of office furniture contracts for at least 2 different customers during the last 3 years. These contracts must be relevant (executed in the field of the supply of office furniture) and of minimum 500,000.00 EUR (five hundred thousand Euro) as total value of supplies for each customer.

Deadline 18/10

Podpora v oblasti sémantiky při tvorbě webu evropského Úřadu pro publikace

Zakázka: Poradenství a podpora v oblasti sémantiky při tvorbě internetových stránek

Zadavatel: Úřad pro publikace Evropské unie, Luxembourg

Kontrakt na 4 roky / budget €8.000.000

Stručný popis: Poskytnutí služeb IT týkajících se poradenství v oblasti sémantiky při tvorbě internetových stránek. Hlavními úkoly budoucího zhotovitele bude vypracování návrhů, technických specifikací a prototypů pro zlepšení současné implementace a konfigurace Cellar a dalších systémů využívajících sémantickou technologii. Navíc poskytne budoucí zhotovitel poradenství (koncepční a technické) v oblasti sémantické technologie v souvislosti s činnostmi Úřadu pro publikace. Dále se očekává technická pomoc pro přípravu a provedení zkoušky, která bude demonstrovat, že vyvinuté systémy splňují technické specifikace, včetně produkce zkušebních protokolů. Poznámka: sémantickou technologii zároveň používají i jiné systémy: Open Data Portal, EuroVoc (produkce a šíření), registr metadat.

Deadline 4/10

Nový web a související služby pro agenturu SESAR z Bruselu

Zakázka: Webové, intranetové a e-mailové služby pro Společný podnik SESAR

Zadavatel: SESAR Joint Undertaking, Brussels

Kontrakt na 4 roky / budget €520.000

Stručný popis: Poskytování služeb týkajících se společného podniku SESAR (Single European Sky ATM Research), konkrétně jeho on-line nástrojů, tj. veřejných internetových stránek, intranetu, elektronických marketinových a mobilních aplikací. Toto bude zahrnovat řadu činnosti včetně hostingu a řízení zakázky, údržby, vývoje a správy obsahu uvedených on-line nástrojů.

Deadline 29/9

IT podpora pro EU agenturu z Turína: Citrix, MS a VMWare + SharePoint

Tendr: Služby plánované a nouzové podpory v oblasti IT

Zadavatel: Evropská nadace odborného vzdělávání, Torino – Itálie

Kontrakt na 4 roky / celkový budget €800.000

Zakázka bude rozdělena na 2 nezávislé části, o které se dá soutěžit samostatně:

LOT1: Služby plánované a nouzové podpory IT v oblastech technologií Citrix, Microsoft, VMWare a volitelně NetApp, Extreme Networks, Palo Alto Networks a Veeam – poskytování služeb dálkové a lokální plánované a nouzové údržby IT v průběhu pracovní doby i mimo ní, prostřednictvím vysoce kvalifikovaných správců systémů.  To zahrnuje poskytnutí služeb plánované a nouzové podpory IT u cloudových řešení, v případě potřeby v souvislosti se všemi výše uvedenými oblastmi s cílem pomoci najít agentuře cestu ke cloudu. €400.000

LOT2: Služby plánované a nouzové podpory IT v oblasti technologie Microsoft SharePoint – poskytnutí služeb vzdálené a lokální plánované a nouzové podpory IT během pracovní doby i mimo ní, prostřednictvím vysoce kvalifikovaných pracovníků v oblasti technologie Microsoft SP, přičemž tyto služby budou pokrývat úkoly analýzy informací, správy serveru a úkoly ladění včetně související správy serveru SQL. €400.000

Deadline 9/10

Vývoj aplikací a jejich údržba pro agenturu EIOPA z Frankfurtu

Zakázka: Vývoj aplikací, údržba a servisní infolinka pro EU agenturu z Frankfurtu

Zadavatel: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), Frankfurt am Main

Kontrakt na 48 měsíců

Rozdělen na 2 na sobě nezávislé části – tj. je možné se hlásit jen do jedné z nich – nebo do obou:

Část č.1: Poskytování služeb rozvoje a údržby informačních systémů

Část č.2: Poskytování služeb v případě servisní infolinky a technické podpory (Poskytnutí účinné služby help desk a technické podpory na principu jediného kontaktního bodu vycházejícího z ITIL, činností „ad hoc“ a správa aktualizací)

Deadline 22/9

Výzkumné středisko EU v Itálii potřebuje natěrače. Na 4 roky za €2.6 milionu

Zakázka: Natěračské práce ve Společném výzkumném středisku, pracoviště Ispra

Zadavatel: Evropská komise, Společné vázkumné středisko – Joint Research Centre (JRC), Ispra – Itálie

Kontrakt na 48 měsíců / budget €2.600.000

Nabídku je možné podat i v češtině

Popis: Natěračské, renovační práce a dokončovací práce v případě tradičních povrchů stěn, kovových povrchů a povrchů z jiných materiálů v případě budov, zařízení a předmětů, které lze blíže zatřídit podle následujících typů: výmalba a ošetření vnějších a vnitřních povrchů stěn; přestavba a renovace fasád budov a betonových povrchů; montáž a opravy tepelné izolace na fasádách a střechách (zateplování); montáž tepelně akustické izolace ve vnitřních prostorách; položení a opravy pryskyřicových podlah; lakování a ošetření povrchů montážních dílů a kovových konstrukcí; speciální práce (utěsnění nádrží, kontejnerů atd.); silniční značení.

Deadline: 25/9

Odborná a IT podpora při provozování testovacích center pro výběr eurobyrokratů

Zakázka: Podpora při provozování hodnotících center a zajišťování zkušebního obsahu v případě výběrových řízení na pozice zaměstnanců EU

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Human Resources and Security, Brusel

Kontrakt na 48 měsíců

Stručný popis: Úřad pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO) je meziinstitucionální úřad odpovědný za pořádání otevřených výběrových řízení a dalších řízení pro výběr pracovníků jménem všech orgánů, institucí a agentur Evropské unie (I/B/A). EPSO hodlá uzavřít rámcovou smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem bude podpora pro provozování hodnotících center v rámci závěrečné fáze výběrových řízení na pozice stálých úředníků I/B/A EU. Požadované služby jsou rozděleny do 3 pracovních souborů:

— pracovní soubor č. 1: zkušební materiál: 1) pracovní soubor č. 1A – vypracování nových zkušebních materiálů (a jejich obměn) a doprovodné dokumentace (známkovací tabulky, příručky, pokyny atd.) a podpora (účast na ověřovacích schůzích výběrových výborů); 2) pracovní soubor č. 1B – adaptace stávajících testů,

— pracovní soubor č. 2: zaškolení členů výběrových komisí a zaměstnanců EPSO,

— pracovní soubor č. 3: poskytnutí nástrojů, podpory a služeb IT ve vazbě na informatické nástroje využívané EPSO.

Deadline 21/9

Rada EU hledá dodavatele drobného IT vybavení

Zakázka: Drobné vybavení IT – výzva k vyjádření zájmu

Zadavatel: Rada Evropské unie, General Secretariat, Procurement Coordination Unit,

Vybraní zájemci budou až do srpna 2021 poskytovat Radě EU drobné IT vybavení, budou dostávat výzvy k podání nabídky na jednotlivé objednávky, kde jediným kritériem bude cena dodávka + doprava.

Půjde o dodávky drobného vybavení IT jako například: * Počítače * Zařízení související s počítači * Archivovací a čtecí zařízení * Počítačové paměťové jednotky * Zařízení pro čtení/vypalování DVD * Zařízení pro čtení/vypalování CD a DVD * Média pro ukládání dat * DVD * Paměťová archivační média * Různé počítačové vybavení * Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače * Součásti počítačů * Síťová rozhraní * Vstupní kanály počítače * Karty pro síťová rozhraní * Adaptéry * Převodníky energie * Vypínače * Síťová zařízení * Síťová kabeláž * Síťové komponenty * Síťové rozbočovače * Kabelové spojky

Kritéria: Zájemce musí být právně a regulačně způsobilý vykonávat odbornou činnost potřebnou pro provedení zakázky, prokázat minimální obrat ve výši 65 000 EUR za každý z posledních 3 finančních roků a předložit 3 reference na zakázky o minimální hodnotě 30 000 EUR, které stále ještě probíhají nebo které byly dokončeny během posledních 3 let.

Deadline pro projevení zájmu: 2/5/2021

ICT hardware pro EU agenturu z Malty, €320 tisíc

Zakázka: Zajištění dodávek v oblasti informačních a komunikačních technologií pro agenturu EU se sídlem na Maltě

Zadavatel: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

Rámcová smlouva na 4 roky/ budget €320.000

Agentura EASO má v úmyslu uzavřít samostatnou rámcovou smlouvu týkající se zajištění následujících dodávek v oblasti informačních a komunikačních technologií a souvisejících služeb na Maltě:

  1. a) pořízení dodávek v oblasti IKT a souvisejícího softwaru;
  2. b) standardní doručení pořízených dodávek v oblasti IKT;
  3. c) spěšné dodání pořízených dodávek v oblasti IKT;
  4. d) dostupnost podpory řízení zakázky v anglickém jazyce po 24 hodin 7 dnů v týdnu.

Deadline 22/9