EU agentura z Lisabonu hledá dva Joomla! developery pro konzultace na dálku

Agentura Evropské unie se sídlem v Lisabonu hledá firmu, která ji pro příští čtyři roky zajistí konzultace na dálku v oblasti web production, konkrétně vyžaduje znalost content management systému Joomla!

Agentura zaplatí služby dvou web developerů, juniora a seniora, nabízí budget €60 tisíc.

Tady jsou detaily: All prices shall be based on man/day(s) (7.5 hours) provided for offsite/remote consulting. The tenderer shall have the capacity to create and build components, modules and plugins for the chosen platforms. The tenderer shall demonstrate knowledge and proven capacity of Joomla! Content Construction Kits (CCK) FLEXI content and SEBLOD. The portfolio shall include at least one project that uses DT Register, Virtuemart and ACY Mailing Joomla extensions.

Zájemci pište, volejte: horejsi.tomas@gmail.com, +32-473-116804

 

Komunikační služby, propagační materiál, web a grafický design pro Agenturu EU pro námořní bezpečnost

Zakázka: Komunikační a publikační služby

Zadavatel: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA), Lisabon, Portugalsko

Kontrakt na 4 roky / budget €645.000

Deadline pro podání nabídek: 14/5

Stručný popis: Toto řízení zahrnuje řadu komunikačních a publikačních služeb – rozdělených do 5 specifických (samostatných / na sobě nezávislých) položek – k podpoře agentury při provádění jejích externích a interních komunikačních činností:

* položka č. 1 zahrnuje služby umožňující služby tisku publikací agentury EMSA, budget €200.000: i) právní publikace standardního formátu, ii) rozevírací letáky o jedné straně formátu A4 se třemi částmi, iii) 4/8-stránkové brožury formátu A4, iv) plakáty EMSA formátu A0, v) 32/48/64-stránkové technické zprávy, pokyny, příručky a soupisy majetku, vi) 8/56/72-stránkové čtvercové publikace o velikosti 20 cm, vii) 1/2-stránkové informativní přehledy formátu A4, viii) papírnické zboží opatřené firemní značkou. Během doby realizace zakázky budou publikace dodávány spolu s textem a obrázky EMSA ve formátu PDF optimalizovaném pro tisk (vytvořeném v Adobe InDesignu).

* položka č. 2 zahrnuje propagační materiál opatřený firemní značkou, výstavní materiál a oblečení, €175.000: a) propagační materiály a předměty (firemní dárky) opatřené firemní značkou, včetně předmětů pro významné osoby, i) materiály opatřené firemní značkou nízké hodnoty pro účely konferencí a informačních stánků, ii) propagační předměty opatřené firemní značkou střední hodnoty, iii) propagační předměty opatřené firemní značkou pro významné osoby, c) oblečení opatřené firemní značkou, b) materiály pro mobilní výstavy opatřené firemní značkou. Uchazeči poskytnou katalog produktů a/nebo služeb, které budou zahrnovat celou škálu nabízených produktů a/nebo služeb.

* položka č. 3 zahrnuje služby vývoje internetových stránek pro správu internetového obsahu s otevřeným zdrojovým kódem, €60.000: Za účelem posílení kapacit komunikačního týmu agentury EMSA agentura požaduje příležitostný vývoj internetových stránek a služby vývojové údržby v systému pro správu internetového obsahu zvoleném agenturou (Joomla!). Všechny ceny musí být založeny na člověkodnech (7,5 hodin), které jsou vyhrazeny na poradenské služby poskytované na dálku. Uchazeči musí prokázat znalosti a doložit způsobilost uvedenou v oddílu 15.5 specifikací nabídkového řízení. Vzorky musí být předloženy s nabídkou v souladu s kritérii kvality (oddíl 16 specifikací nabídkového řízení).

* položka č. 4 zahrnuje multimediální služby včetně audiovizuálního zachycení událostí, video postprodukce, animované grafiky a zajišťování snímků, €150.000: zahrnuje multimediální služby včetně audiovizuálního zachycení událostí, video postprodukce, animované grafiky a zajišťování snímků: a) audiovizuální zachycení událostí, b) video postprodukce, c) animovaná grafika, d) služby zajišťování snímků, e) cena na každý profil. Uchazeč by měl předložit odpovídající ceny v dodatku 1 položky č. 4 a neměly by zahrnovat náklady na dopravu a ubytování, které by případně hradila agentura v souladu s rámcovou smlouvou. Vzorky musí být předloženy s nabídkou v souladu s kritérii kvality (oddíl 16 specifikací nabídkového řízení).

* položka č. 5 zahrnuje grafický návrh a služby týkající se rozvržení pro zajištění počítačové grafiky a ilustrací, jakož i rozvržení publikací EMSA, €60.000: zahrnuje grafický návrh a služby týkající se rozvržení pro zajištění počítačové grafiky a ilustrací, jakož i rozvržení publikací EMSA:

a) Grafický návrh – Publikace a internetové stránky EMSA vyžadují poskytování profesionálně navržené počítačové grafiky a ilustrací, včetně grafů, grafiky pracovních postupů a map (velikost: A5 nebo A4). Na základě základních informací poskytnutých ze strany EMSA poskytovatel služeb vytvoří odpovídající vizualizaci. Návrháři zajistí, aby přepracování nebo dokončení vizuálního návrhu pro EMSA mělo alespoň dvě fáze. Dodání musí být realizováno zasláním digitálního, upravitelného souboru (např. souboru ve formátu .ai, .tiff nebo .indd) bez omezení autorských práv e-mailem. Uchazeči rovněž uvedou sazbu člověkodnů (počítáno 7,5 hodin na den) a předloží životopisy minimálně 2 odborníků. Vzorky musí být předloženy s nabídkou v souladu s kritérii kvality (oddíl 16 specifikací nabídkového řízení).

b) Služby týkající se rozvržení – EMSA může vyžadovat dodatečnou pomoc týkající se rozvržení publikací, včetně technických zpráv, rozevíracích letáků se třemi částmi a 4/8-stránkových brožur atd. Uchazeči zajistí, aby přepracování nebo dokončení návrhu rozvržení pro EMSA mělo alespoň dvě fáze. Dodání musí být realizováno zasláním digitálního, upravitelného souboru (např. .indd or .indt) bez omezení autorských práv e-mailem. Uchazeči rovněž uvedou sazbu člověkodnů (počítáno 7,5 hodin na den), předloží rozvržení uvedených publikací a životopisy minimálně 2 odborníků. Vzorky musí být předloženy s nabídkou v souladu s kritérii kvality (oddíl 16 specifikací nabídkového řízení).

Audiovizuální produkce včetně grafiky, animace a aplikací pro Evropskou komisi za hóóódně peněz

Zakázka: Poskytnutí služeb audiovizuální produkce včetně grafiky, animace, mediálních aplikací a distribuce přes více kanálů

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General Communication, Brusel (+ několik dalších EU agentur z různých členských zemí)

Rámcový kontrakt na 48 měsíců / orientační budget €80.000.000  

Stručný popis: Účelem této meziinstitucionální rámcové smlouvy je poskytnout Evropské komisi a zúčastněným agenturám EU služby audiovizuální produkce, služby týkající se produkce grafiky, animace a mediálních aplikací a distribuce audiovizuálních materiálů přes více kanálů.

Deadline 8/6

PS: Je to velké, složité, nerozdělené na loty – na druhou stranu je jasné, že bude velmi málo zájemců.

Europarlament potřebuje pomoc s prezentací výsledků voleb v roce 2019

Tendr: Komunikační podpora výsledků voleb do Evropského parlamentu v roce 2019

Zadavatel: Evropský parlament, Directorate-General for Communication, Brussels

Zakázka bude rozdělena na dva samostatné/na sobě nezávislé části (loty):

LOT č. 1: Prezentace složení Evropského parlamentu během volební noci v roce 2019

Popis zakázky: Uchazeč zajistí prezentaci výsledků voleb do Evropského parlamentu během volební noci v roce 2019, tj. 26.5.2019. K naplnění tohoto cíle budou muset práce na monitorování záměrů týkajících se hlasování ve všech členských státech začít dnem podpisu smlouvy. Očekává se, že uchazeč bude plně informován o politické a volební situaci v každém členském státě. Výsledky voleb do Evropského parlamentu v členských státech musí být sečteny co nejblíže reálnému času a shromážděny pro vytvoření noční prezentace týkající se rozdělení křesel v Evropském parlamentu.

Budget bez DPH: €750.000

Doba trvání kontraktu: 20 měsíců

LOT č. 2: Zveřejnění a šíření výsledků týkajících se složení Evropského parlamentu během volební noci v roce 2019

Popis zakázky: Výsledky voleb do Evropského parlamentu musí být zveřejněny během volební noci. Tato zakázka zajistí tvorbu, hosting a aktualizaci vícejazyčné internetové stránky (24 jazyků) ke zveřejnění výsledků voleb. Za účelem co nejširšího možného zpřístupnění výsledků musí být: zveřejněny na vícejazyčné internetové stránce vytvořené a spravované zhotovitelem, která bude přístupná přes všechny klasické prohlížeče a mobilní přístroje (chytré telefony a tablety).

Budget bez DPH: €1.500.000

Doba trvání kontraktu: 20 měsíců

Deadline pro odevzdání nabídky: 25/5

EU agentura pro námořní bezpečnost hledá firmu na podporu korporátních IT aplikací (od Microsoftu)

Zakázka: Služby podpory a údržby pro firemní IT aplikace

Zadavatel: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA), Lisbon

Typ smlouvy: rámcová na 48 měsíců.

Budget: €550.000

Stručný popis: Obecným cílem zakázky je uzavřít rámcovou smlouvu na dobu 4 let za účelem poskytnutí služeb rozvoje, údržby a podpory pro stávající a nové firemní IT aplikace založené na technologii Microsoftu v prostorách agentury EMSA. Agentura chce zachovat stávající firemní IT aplikace a mít možnost stávající moduly dále zlepšovat a aktualizovat. Kromě toho mohou být požadovány nové aplikace pro další firemní IT řešení na podporu horizontálních procesů.

Deadline pro odevzdání nabídek: 10/5.

Jaké korporátní IT aplikace EMSA momentálně používá? All the existing Corporate IT Applications were developed in Microsoft technology, namely: ■ SharePoint 2013 (including office tools) ■ .Net Framework (2.0 to 4.5) ■ Visual Basic and C# ■ Microsoft Workflow Foundation 3 ■ Microsoft SQL Server 2012 to 2014, including Reporting Services and Integration Services ■ Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2

Popis kontraktu: Under this Framework Contract (FWC) additional functionalities may be developed on top of the current systems. Examples of tasks to be performed under the FWC are:■ User requirements analysis, leading to proposals utilising the SharePoint features, Microsoft Office 365, .Net Framework or SQL Server (including Reporting Services and integrations Services); ■ Application architecture and design; ■ IT Project management; ■ Undertaking cost/benefit analysis ■ IT solution development, supporting the internal EMSA procedures in the areas of Human Resources, Planning and Monitoring, Procurement, Legal and Financial Affairs and other corporate fields; ■ Configuration of (complex) workflows, using native Microsoft Workflow Foundation workflows or other COTS tool (Nintex, K2, etc.); ■ Automating data import, for example importing data exported by external or internal reporting systems, such as Business Objects;■ New reports for any of the existing modules. A cost/benefit analysis will decide whether these reports will be developed by the successful tenderer on a case by case basis or if an environment in which EMSA staff can create their own reports will be implemented. ■ Creating additional reporting functionalities and/or creating specific reports; ■ Recommending third party components that may facilitate EMSA’s use of the SharePoint platform; ■ Preventive and reactive patching of the base software; ■ Supporting EMSA migration to or integration with European Commission shared tools; ■ Support migration to Office 365; ■ Supporting EMSA in resolving issues reported by users.

Brusel hledá agenturu pro mediační podporu a předcházení konfliktům

Zakázka: Předcházení konfliktům a mediační podpora

Zadavatel: Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ), divize PRISM, Brusel

Kontrakt na 4 roky / celkový předpokládaný budget €1.600.000

Stručný popis: Cílem zakázky je poskytnout oddělení PRISM Evropské služby pro vnější činnost (předcházení konfliktům, právní stát a SSR, integrovaný přístup, stabilizace a mediace) vysoce kvalitní externí odbornost (technickou pomoc) a logistickou podporu v oblastech předcházení konfliktům, mediace míru a podpory dialogu.

Deadline 14/5

Satelitní středisko EU hledá výrobce inovativních geoprostorových nástrojů

Zakázka: Rámcová smlouva na ověření inovativních geoprostorových nástrojů

Zdavatel: Satelitní středisko Evropské unie (Satcen), Torrejón de Ardoz, Španělsko

Zakázka na max 2 roky

Celkový budget: €750.000

Stručný popis: SatCen má v úmyslu zadat rámcovou smlouvu rozdělenou do šesti (samostatných/na sobě nezávislých) položek s cílem podpořit rozvíjející se potřeby a požadavky uživatelů, zlepšování služeb a nového technologického rozvoje v oblasti geoprostorové analýzy a pozorování Země pro pohraniční kontrolu.

LOT1 – Satelitní 3D modely. V rámci položky č. 1 hodlá SatCen získat na vyžádání standardní digitální výškové modely, odvozené od elektrooptických satelitních snímků z radaru se syntetickou aperturou (SAR) ve velmi vysokém rozlišení (VHR), na podporu 3D extrakčních schopností. Budget €170.000

LOT2 – Platforma na využívání informací s otevřeným zdrojovým kódem. V rámci položky č. 2 hodlá SatCen získat schopnosti v rámci obsahu s otevřeným zdrojovým kódem, monitorování a analýzy za účelem sdělování spolehlivých informací v oblasti pohraniční bezpečnosti. Budget €90.000

LOT3 – Geoprostorová analýza anonymních mobilních datových služeb. Položka č. 3 se zaměřuje na spuštění pilotního testu na využívání souhrnných a anonymních mobilních dat. Budget €170.000

LOT4 – Rychlé náhledové zprávy. V rámci položky č. 4 hodlá SatCen získat na vyžádání rychlé náhledové zprávy, které budou obsahovat spolehlivé aktuální informace o postupech převaděčů a zločinných organizacích v určité zájmové oblasti, které budou definovány v každém úkolu. Spolehlivá informace je definována jako informace, která může být přímo užitečná pro klienty k okamžitému využití, aniž by museli projít celým procesem tvorby. Budget €90.000

LOT5 – Crowdsourcing – mapování. Položka č. 5 slouží k zajištění prostředku třídění, klasifikace a získávání informací z velkého množství satelitních snímků v krátké lhůtě, podporování metod crowdsourcingu, čímž dojde k zapojení komunity uživatelů a objevování specifických rysů v konkrétních oblastech zájmu. Budget €130.000

LOT6 – Nový vývoj v zpracování geoprostorových dat. V rámci položky č. 6 hodlá SatCen získat nové aplikace/vývoje na zpracování satelitních snímků v následujících tematických oblastech: a) pokročilá geoprostorová analýza; b) nedoslovné využití satelitních snímků; c) pokročilé využití pozemních fotografií/videí; d) umělá inteligence na využití satelitních snímků; e) multitemporální kosmické SAR a VHR optické kontrolní využití. Budget €100.000

Deadline pro odelání nabídek: 27/4

Počítačový HW pro agenturu Eurojust z Haagu za €2M. Ještě stále by se to dalo stihnout

Tendr na: Počítačové systémy a související služby

Zadavatel: Eurojust, The Hague, Nizozemsko

Popis zakázky: Má jít o poskytnutí počítačových systémů a souvisejících služeb, konkrétně notebooků, stolních počítačů, serverů, souvisejících pomocných systémů, rozšíření a příslušenství a související údržby, podpory a odborných služeb dle popisu v technických specifikacích zadávací dokumentace.

Budget €2.000.000

Deadline pro odevzdání nabídky: 3. dubna!!!

IT služby pro EU agenturu z Budapešti: bezpečnost a vývoj SW

Zakázka: Poskytnutí služeb souvisejících s IT

Zadavatel: Evropský inovační a technologický institute, Budapest

Rámcový kontrakt na 4 roky. Zakázka je rozdělena na 2 samosatné/nezávislé části (loty), lze se hlásit jen do jedné z nich nebo obou.

Celkový rozpočet: €3.500.000

Stručný popis: Toto výběrové řízení je meziinstitucionální. Evropský inovační a technologický institut (EIT) je v této výzvě k podání nabídek vedoucím veřejným zadavatelem; společně s ostatními veřejnými zadavateli uvedenými v oddíle VI.3.) a v technických specifikacích bude dále označován jen jako „Agentura“. Agentura zamýšlí zadat zakázku na poradenské a inženýrské služby v rámci služeb IT, které jsou potřebné k podpoře informačního systému (IS) a vývoji a údržbě aplikací. Cílem je poskytnout podporu a odborné znalosti v oblasti vývoje, provozu a každodenní údržby konečných produktů, jakmile budou implementovány v interoperabilním prostředí.

LOT1 – Služby a bezpečnost v oblasti IT. Budget €1.500.000

Popis zakázky: Budoucí poskytovatel služeb bude podporovat plný životní cyklus služeb Agentury podle metodiky ITIL a poskytovat podporu systémům a uživatelům služeb řízených Agenturou.vStruktura i definice použité v této kapitole (položka č. 1) se týkají metodiky ITIL. Je proto nezbytné, aby poskytovatel služeb detailně porozuměl této standardní metodice.

Budoucí poskytovatel služeb poskytne systémovou správu pro IT infrastrukturu Agentury a potřebnou podporu pro koncové uživatele v přístupu k infrastruktuře IKT a životnímu cyklu služeb IT.

Služby, které budou poskytnuty: – plánování a realizace služeb IT, – zákaznická podpora, podpora a údržba s vysokou dostupností, – monitorování služeb IT a údržba infrastruktury, – neustálé zlepšování služeb IT, – poskytovat školení při předávání.

Dostupnost poskytovatele služeb: – podpora na místě (1 odborník na systém/infrastrukturu) během běžné pracovní doby Agentury (40 hodin týdně), – zastupování s dobou reakce, – dostupnost na telefonu během prodloužené pracovní doby, – dostupnost na telefonu mimo prodloužené pracovní doby

LOT2 – Vývoj software. Budget €2.000.000

Popis zakázky: Poskytovatel služeb bude podporovat celý životní cyklus softwaru podle rámce Agentury, který implementuje přizpůsobenou verzi rámce PM2 Evropské komise. Poskytovatel služeb bude rovněž odpovědný za zajištění toho, aby služby Agentury byly udržovány na vysoké úrovni dostupnosti a aby poskytovaly podporu systémům a uživatelům služeb řízených Agenturou.

Každý projekt musí zohlednit všechny následující fáze: – iniciování: projekt úspěšně zahájit, – plánování: stanovit produkty, ověřit obchodní případ, naplánovat činnosti, – provádění: vytvoření produktů projektu, – uzavření: zajištění přijetí mezi uživateli, předání do fáze údržby, – monitorování a kontrola: v průběhu celého projektu monitorovat a kontrolovat činnosti, řešit rizika, řešit problémy, zajišťovat kvalitu.

Zhotovitel provede následující úkoly: – na základě počáteční analýzy, hodnocení a definice projektu Agenturou definovat podrobné požadavky, – definovat strategie funkčního a technického řešení s odpovídajícím podrobným plánováním, – poskytovat podporu při nákupu a údržbě hardwaru a softwaru v rámci projektů, – poskytovat podporu při návrhu, vývoji/přizpůsobení, implementaci, testování, předávání, podpoře, údržbě aplikací, – poskytovat podporu při navrhování, vývoji/přizpůsobování, implementaci, testování a údržbě podpůrné infrastruktury, – podporovat definování a údržbu nejmodernějších procesů řízení IT systémů, – podporovat přístup řízení změn vůči Agentuře a zaměstnancům zúčastněných stran, – poskytovat podporu koučováním v oblasti inženýrství systémů IT pokrývajícím všechny fáze systému, – poskytovat podporu koučováním v oblasti aplikací, které jsou implementovány, aby zajistily nákupy Agentury a jejích partnerů, – přispět k (opětovné) definici standardů interoperability a rozvoje, – podporovat proces řízení změn v případě jakýchkoli změn v IT systému, – spolupracovat s pracovníky Agentury IT a dalšími dodavateli, – poskytovat školení Advanced Power User při práci týmu IT týkající se různých aspektů a modulů systému, – poskytnout dokumentaci k softwaru, – poskytovat funkci zákaznické podpory k softwaru, – poskytovat školení při předávání.

Dodavatel rovněž zajistí dostupnost profilů pro řízení mimořádných událostí podle 2 různých služeb uvedených v příloze 2 – oddíly 5.5 a 5.6 SLR: – dostupnost v rámci prodloužené pracovní doby (je poskytována do 2 pracovních hodin od 8:00 do 20:00), – nepřetržitá dostupnost (je poskytována do 2 pracovních hodin, celý den, každý den v týdnu).

Služba s nepřetržitým provozem bude s největší pravděpodobností vyžadována po dobu několika měsíců.

Poskytovatel služeb bude radit Agentuře při rozhodování o architektonickém a technologickém záměru a zajistí, že infrastruktura funguje s cílem nabídnout koncovým uživatelům nejlepší prostředí.

Deadline pro doručení nabídek: 7/5

Brusel chce provést bezpečnostní prověrky informačních systémů národních platebních agentur, hledá “auditora”

Zakázka: Provedení bezpečnostních auditů informačních systémů a IT aplikací platebních agentur v členských státech Evropské unie a přijímacích zemích programu IPARD II
Zadavatel: Evropská komise, DG Agriculture and Rural Development (DG AGRI), Brusel
Smlouva na 4 roky / budget €1.090.000

Popis: Účelem tendru je získat dodavatele externích auditních kapacit s vysokou profesionální kvalitou pro s cílem provést následující služby:
1) bezpečnostní audity informačních systémů v případě platebních agentur a případně i delegovaných orgánů a koordinačních orgánů v členských státech EU a přijímacích zemích programu IPARD II jménem DG AGRI, a/nebo
2) aplikační audity (kontrola integrity dat) v případě platebních agentur a případně i delegovaných a/nebo koordinačních orgánů v členských státech EU jménem DG AGRI.

Deadline pro podání nabídek 18/3