Visual identity system for European Border and Coast Guard (logo, stationery and others)

Creation of visual identity system for European Border and Coast Guard Day Design of logo, stationery and other advertising materials for European Border and Coast Guards Day conference. Budget under €60.000. Expression of interest before 24/8.

Jeden zájemce, jedna nabídka, jeden vítěz. Inzerce pracovních pozic za tři miliony euro

Zakázku na „Reklamu na volná pracovní místa na seniorských pozicích v mezinárodních médiích“ vyhlášenou DG Human Resources and Security Evropské komise vyhrála firma Terra Firma Associates Limited z Londýna. Přihlásila se jako jediná, s nabídkovou cenou €2.968.176 (z nabízených €3m).

Zakázka pokrývá inzerci volných pracovních míst v mezinárodních médiích (tištěných a on-line). Má jít o seniorské pracovní pozice, což odpovídá funkcím generálního ředitele, zástupce generálního ředitele, poradce pro „Hors Classe“ na stupni AD15, ředitele nebo hlavního poradce na stupni AD14.

Zpracování dat a jejich kontrola pro Evropský investiční fond

Zakázka: Externí zajištění zpracování dat pro kapitálové činnosti Evropského investičního fondu

Zadavatel: Evropský investiční fond (EIF), Luxembourg

Kontrakt na 48 měsíců/ budget €8.500.000

Stručný popis: Cílem výzvy je zadání čtyřleté zakázky na služby (s možným prodloužením až na maximálně 3 roky) poskytovateli služeb, který bude schopen provádět úkoly týkající se zpracování dat souvisejících s kapitálovými činnostmi EIF (provádění základního vstupu a kontrol údajů získaných od správců fondů).

Poskytovatel služeb by měl být registrován v členském státě EU. Jelikož služby nebudou plněny v kancelářích EIF, fond poskytne vzdálený přístup k IT systému.

Deadline 15/9

Modelování a analýza energetického systému EU: nabídněte řešení

Zakázka: Energetický systém EU: modelování, sběr údajů a studie

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Energy, Brussels

Doba trvání: 38 měsíců

Budget: €2.000.000

Stručný popis: Zadavatel potřebuje zlepšit/podpořit  systém modelování v oblasti energetiky EU, které lze využít ke zkoumání různých scénářů, které jsou relevantní pro integrovaný energetický systém EU. Hlavní aspekty, které budou zkoumány, jsou dopady rostoucího podílu různých obnovitelných zdrojů energie, potenciál zvýšení propojení mezi členskými státy a mezi energetickými sítěmi a potenciál akumulace energie. Model by měl umožňovat posouzení účinků na úrovni EU, ale i na regionálních úrovních, s tím, že by měl být schopen simulovat změny na úrovni dní a ročních období.

Deadline pro odeslání nabídek: 29/9

ICT tendry: software, hardware, různé služby pro EU instituce a agentury. Za desítky milionů eur

Image

Běžící ICT tendry, kterých se stále ještě můžete účastnit. Rád poradím a pomůžu s nabídkou:

Provoz, údržba, zdokonalení a propagace interaktivního internetového portálu „Build up“ (http://bruselska-spojka.cz/brusel-potrebu-zdokonalit-interaktivni-portal-build-up-hleda-agenturu-na-provoz-a-propagaci/). Budget €2.500.000. Deadline 12/9.

Podpora ICT & vývoj softwaru pro agenturu Galileo z Prahy (http://bruselska-spojka.cz/podpora-ict-vyvoj-softwaru-pro-agenturu-galileo/).Budget €8.500.000. Deadline 9/10.

Nasazení kmenové platformy otevřených dat EU: správa a rozvoj evropského datového portálu a související služby (http://bruselska-spojka.cz/hleda-se-spravce-celoevropskeho-weboveho-datoveho-portalu/). Budget €3.900.000. Deadline 13/9.

Cloudová e-Learningová platforma pro Radu Evropy (http://bruselska-spojka.cz/cloudova-e-learningova-platforma-pro-radu-evropy/). Budget €85.000. Deadline 15/9.

Interpol: integrovaný Workspace Management Service (http://bruselska-spojka.cz/jeste-jeden-interpol-integrovany-workspace-management-service/).Budget nespecifikován. Deadline 19/9.

Interpol: Digital Collaborative Platform (http://bruselska-spojka.cz/interpol-potrebuje-novou-digital-collaborative-platform/). Budget nespecifikován. Deadline 19/9.

EU agentura z Ljubljaně hledá IT integrátora (http://bruselska-spojka.cz/eu-agentura-z-ljubljane-hleda-it-integratora-nabizi-e25-milionu/). Budget €25.000.000. Deadline 4/9.

UX Design na 5 let pro agenturu EPO z Mnichova (http://bruselska-spojka.cz/ux-design-na-5-let-pro-agenturu-epo-z-mnichova/). Budget nespecifikován. Deadline 27/9.

Europarlament potřebuje systém správy elektronických záznamů. Na 10 let za €11milionů (http://bruselska-spojka.cz/europarlament-potrebuje-system-spravy-elektronickych-zaznamu-na-10-let-za-e11milionu/). Budget €10.800.000. Deadline 22/9.

Evropská patentová organizace hledá poradce pro řízení IT (http://bruselska-spojka.cz/evropska-patentova-organizace-hleda-poradce-pro-rizeni-it/). Budget nespecifikován. Deadline 22/8.

Nejrůznější mobilní IT vybavení pro Brusel. (http://bruselska-spojka.cz/nejruznejsi-mobilni-it-vybaveni-pro-brusel-za-e53-milionu/). Budget €53m. Deadline 8/9.

Europol hledá dvorního dodavatele počítačového hardwaru (http://bruselska-spojka.cz/europol-hleda-dvorniho-dodavatele-pocitacoveho-hardwaru/). Budget €2.500.000. Deadline 25/8.

Brusel potřebuje vylepšit interaktivní portál BUILD UP, hledá agenturu na provoz a propagaci

Tendr: Provoz, údržba, zdokonalení a propagace interaktivního internetového portálu „Build up“

Zadavatel: Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)

Popis: Agentura EASME si přeje uzavřít smlouvu na poskytnutí služeb, jejímž cílem bude provoz, údržba, zdokonalení a zvýšení efektivního využití internetového portálu „Build up“ (http://www.buildup.eu/en) mezi cílovými skupinami za použití stávajících služeb „Build Up“ jako výchozího bodu.

Kontrakt na 4 roky, orientační budget €2.500.000

Deadline 12/9

Podpora ICT & vývoj softwaru pro agenturu Galileo

Zakázka: Obecná podpora ICT pro Agenturu pro evropský GNSS (GSA)

Zadavatel: Agentura pro evropský GNSS (GSA), Praha

Kontrakt na 48 měsíců. Dvě nezávislé/samostatné položky. Celkový budget €8.500.000

LOT no. 1: Podpora pro obecné služby IT – poskytnutí služeb v oblasti IT na podporu podnikatelských potřeb IKT GSA v různých technických oblastech (správa – uživatelská podpora – projektové řízení atd.). Hodnota bez DPH: €6.000.000.

LOT no. 2: Podpora vývoje softwaru – poskytnutí služeb v oblastech vývoje softwaru zahrnující celý životní cyklus vývojového procesu. Hodnota bez DPH €2.500.000.

Deadline pro odeslání nabídek: 09/10/2017

Nejrůznější mobilní IT vybavení pro Brusel, za €53 milionů

Dodávky mobilního vybavení

Evropská komise, Directorate-General for Informatics

Stručný popis: Poskytnutí různého IT a mobilního počítačového zařízení, tj. chytrých telefonů, tabletů, dalších různých mobilních produktů, vybavení spojeného s nimi a služeb.

Doba trvání: 2 + 4 roky

Typ smlouvy: rámcová pro 5 nejlepších zájemců

Celkový budget: €53.000.000

Deadline pro odeslání nabídky: 8/9

EU agentura z Ljubljaně hledá IT integrátora. Nabízí €25 milionů

Zakázka: Služby integrace systému IT a poradenské služby IT pro Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)

Zadavatel: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Ljubljana, Slovinsko

Kontrakt na 96 měsíců / budget €25.000.000

ACER hodlá uzavřít vícestranné rámcové smlouvy v kaskádě na správu a údržbu již funkční a využívané infrastruktury a aplikací systému REMIT prostřednictvím poskytnutí služeb integrace systému IT v rámci položky č. 1 a poradenských služeb IT v rámci položky č. 2.

Obě položky zakázky jsou samostatné/na sobě nezávislé, je možné se hlásit jen o jednu:

Lot 1: Služby integrace systému IT – V rámci služeb v této zakázce budou Agentuře poskytovány služby integrace systému IT, mezi které bude patřit ústřední servisní pult, infrastrukturu a operace v rámci systému ARIS, vývoj softwaru a údržbu systému ARIS, projektové a servisní řízení ARIS a řízení aplikací ARIS, jak je podrobně uvedeno ve specifikacích nabídkového řízení. Kritéria hodnocení: kvalita 65% – cena 35%. Budget €20.000.000

Lot 2: Poradenské služby v oblasti IT – V rámci služeb zahrnutých do této zakázky by měly být Agentuře poskytnuty: i) poradenství ohledně realizace a provozu rámce informační bezpečnosti REMIT Agentury; ii) poradenské služby týkající se realizace a provozování rámce řízení kvality systému ARIS; a iii) odborné poradenství a podpora s řízením a správou projektu a služeb a při řešení konkrétních problémů týkajících se rozvoje, realizace a provozování systému ARIS, jak je podrobně uvedeno ve specifikacích nabídkového řízení. Kritéria hodnocení: kvalita 65% – cena 35%. Budget €5.000.000

Deadline pro odeslání nabídky: 4/9

ICT hardware pro agenturu Frontex z Polska, za €2m

Tendr: Dodávky vybavení IKT, náhradních dílů a příslušenství
Zadavatel: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex), Warsaw
Rámcová smlouva na 4 roky/ budget €2.000.000

Deadline 8/8

Seznam vybavení, které může být v průběhu rámcové smlouvy objednáváno:

I Laptops
II Laptop accessories (Batteries, Power supply adapters, Power supply units, Docking stations and port replicators, Protection, Cooling stands, Memory modules, Spare parts and options, External discs and casings, PCMCIA cards and ExpressCards, Cleaning materials, USB accessories, External optical drives, Hard drive adapters, Hard drives, Keyboards, Fans, Optical drives)
III Tablets
IV Tablet accessories
V Laptop and tablet bags/backpacks (Bags, Cases, Bagpacks, Suitaces)
VI Computers (Standalone computers, All-in-one computers, Mini PC computers, PC on stick)
VII Workstations
VIII Servers
IX Servers’ components
X PC parts (Cooling, Memory cards, Memory card readers, Hard drives, Sound cards, Graphic cards, Controllers, Optical drives, Computer casings, RAM modules, Motherboards, Processors, PC power supply units)
XI Tools and tool sets (Tools for IT equipment repairs)
XII Phones (Phones and smartphones, GSM accessories, Phones and VoIP components, Analogue telephony, Navigation software)
XIII Networks and communication (Antennas, Sensors, Plugs, Network interface cards, IP surveillance components, GSM modems, NAS file servers, Access points, KVM switches, Video recorders, Racks and racks’ components, Powerline transmitters , Range extenders)
XIV Other computing equipment for office use (Barcode readers, Label printers, Projectors, Handles for computing equipment, Projector accessories, Interactive boards)
XV PC peripherals (External memory card readers, Printers, Multifuncional devices, Plotters, Scanners, External disks and casings, Hard drive cases, External drives, Speakers, Internet cameras, Sound cards, Video cards, Keyboards, Microphones, Pointing devices, Monitors, Mice, Touchpads, USB flash memory drives, Presenters and indicating instruments, Headsets, Cases, bags, backpacks, TV tunners, UPS and power strips)
XVI Accessories and exploitation (GSM accessories, USB accessories, Printing materials, Cables and adapters, Desktop cleaning products, Data storage devices, Power supplies)
XVII Electronics (TVs, Tunners, decoders, antennas, Players and recorders , Audio equipment, Digital voice recorders)