Hledá se organizátor akcí pro Nadaci odborného vzdělávání EU z Itálie

Zakázka: Služby profesionálního organizátora konferencí

Zadavatel: Evropská nadace odborného vzdělávání, Torino, Itálie

Kontrakt na 48 měsíců

Budget: €6.000.000

Stručný popis: Cílem této výzvy je získat služby kvalitního profesionálního organizátora konferencí na podporu nadace ETF v souvislosti s organizováním jejích konferencí, workshopů a dalších akcí.

Deadline pro odevzdání nabídek: 21/3

EU agentura z Alicante potřebuje agenturu pro organizaci akcí. Nabízí €16.000.000

Tendr: Řízení akcí

Zadavatel: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Alicante, Španělsko

Kontrakt na 48 měsíců

Budget: €16.000.000

Popis zakázky: Cílem zakázky je zajistit pořádání institucionálních akcí nejvyšší kvality a bezchybnou organizaci a logistickou podporu s cílem zaručit jejich úspěšnou realizaci. Poskytovatel služeb musí být schopen vyhovět potřebám EUIPO v oblasti organizování a koordinace akcí a rozvíjení a řízení sítě partnerů/subdodavatelů, kteří zajišťují realizaci kompletního balíčku činností v rámci každé akce. Poskytovatel bude mít rovněž k dispozici od EUIPO prostředky, jako je cestovní agentura, kopírovací služby, úklid a bezpečnost.

Vedle poskytování provozních služeb zahrnuje předmět zakázky i poskytování specifických služeb a podpůrných služeb souvisejících s řízením akcí. Provozní služby jsou služby poskytované obvyklým způsobem a jsou podrobně popsány v technických specifikacích. Zahrnují řízení akcí, řízení kvality a správu konferenčních místností, organizaci webinářů, řízení služeb úřadu EUIPO. Pokud jde o specifické služby, které může úřad EUIPO požadovat u určitých akcí, zahrnují mimo jiné: navrhování akcí, výrobu a montáž výstavních stánků, služby externích přednášejících nebo moderátorů, služby externího stravování, překladatelské a tlumočnické služby, administrativní služby podpory, služby stevardek a hostitelské služby, logistickou podporu (umístění a pronájem nábytku apod.) na místech mimo ústředí úřadu EUIPO (pokud nejsou zahrnuty v pronájmu místa konání akce), poskytování a manipulování s audiovizuálním zařízením a hlasovacím systémem v místech mimo ústředí úřadu EUIPO, technickou podporu konferenčních místností v místech mimo ústředí úřadu EUIPO (pokud nejsou zahrnuty v pronajímaném zařízení), služby úklidu poskytované v místech mimo kontinentální Španělsko (pokud nejsou zahrnuty v pronájmu místa konání akce), prostředky pro vysílání, činnosti spojené s akcemi, uniformy, propagační materiály. Podpůrné služby akcí zahrnují činnosti, které umožní vyřídit jakékoli žádosti nebo poskytovat jakoukoli službu požadovanou úřadem EUIPO v rámci komplexního řízení akcí. Zahrnují služby ekonomického a finančního řízení, služby údržby a montáže, školení, IT služby, technické konzultační služby a další doplňkové služby.

Deadline pro odevzdání nabídek: 5/2

Climate Change decision-makers need Crisis communication consultancy

Tender for: Crisis communication consultancy company

Contracting Authority: World Meteorological Organization, Switzerland

Bids deadline: 8/1

Description: The WMO request provision of a Crisis Communication Support for the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), on a standby basis, to manage risks around communications work and address situations of crisis, through rapid response if necessary, that may damage the IPCC’s work, interfering with its ability to carry out its mandate.

Evropská Innovative Medicines Initiative plánuje kampaň ke svému desátému výročí

Zakázka: Kampaň k desátému výročí evropské Iniciativy pro inovativní léky

Zadavatel: Společný podnik Innovative Medicines Initiative, Brusel

Popis zakázky: Společný podnik EU „The Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking“ (IMI) slaví v roce 2018 své 10. výročí. Při této příležitosti chce spustit komunikační kampaň s cílem oslavit a zvýšit povědomí o svých úspěších a výsledcích. Kampaň začne 30. dubna. Hlavním cílem bude zvýšit viditelnost výsledků IMI v širším okruhu zainteresovaných stran (akademici v oblasti zdraví a medicíny, malé a střední podniky v biotechnickém sektoru, farmaceutický průmysl a zdravotnický personál) se speciálním zaměřením na občany, pacienty a politické činitele. Používaný jazyk měl obsahovat jednoduchá, krátká a jasná slova, aby podával zprávy srozumitelné pro obecné publikum. Hlavním jazykem kampaně bude angličtina. Cílem této výzvy k podání nabídek je uzavřít smlouvu na poskytování služeb mezi IMI a hospodářským subjektem za účelem vytvoření kampaně, včetně zhotovení vizuálních a audiovizuálních materiálů.

Background: The IMI was launched in 2008 as a public-private partnership between the European Union and the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. We are working to improve health by speeding up the development of, and patient access to, the next generation of medicines, particularly in areas where there is an unmet medical or social need. We do this by facilitating collaboration between the key players involved in healthcare research, including universities, pharmaceutical companies, other companies active in healthcare research, small and medium-sized enterprises, patient organisations, and medicines regulators. This approach has proven highly successful, and IMI projects are delivering exciting results that are helping to advance the development of urgently-needed new treatments in diverse areas (www.imi.europa.eu/projects-results/success-stories-projects).

Budget €250.000

Deadline 26/1

Monitoring a analýza českých médií pro europarlament

Zakázka: Služby monitorování a analýzy medií pro Českou republiku

Zadavatel: European Parliament Information Office in the Czech Republic

Kontrakt na 4 roky / budget €150.000

Stručný popis: Evropský parlament spouští toto řízení na zadání rámcové smlouvy na denní monitorování tisku (národního/regionálního), audiovizuálních médií (rozhlas, TV) a hlavních on-line (internetových) médií. Tato zakázka může být obnovena až na maximálně 4 roky. Účelem této zakázky je poskytnutí včasného a aktualizovaného přehledu denních informací formou přehledu tisku, který vystihne způsob, jakým se pojednává o tématech souvisejících s Evropským parlamentem a Evropskou unií ve sdělovacích prostředcích. Generální ředitelství pro komunikaci Evropského parlamentu má v úmyslu si zajistit nejlepší možné poznatky v oblasti mediálního pokrytí v celé EU v případě témat souvisejících s Evropskou unií, Evropským parlamentem a činnostmi předsedy a poslanců Evropského parlamentu. V konečném důsledku analýza médií napomůže Evropskému parlamentu lépe informovat občany a konkrétní cílová publika Evropské unie o politikách EU. Za účelem dosažení tohoto cíle EP částečně spoléhá na externí odborné kapacity a pomoc.

Deadline 26/1.

Kdo by chtěl vyhrát – jsem k dispozici, pomůžu s přípravou nabídky: horejsi.tomas@gmail.com nebo +32-473 116804

Řízení a propagace akcí evropské agentury EFSA z italské Parmy

Image

Zakázka: Řízení akcí a setkání a propagační služby

Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Parma, Itálie

Stručný popis: Primární úlohou dodavatele bude plánovat a realizovat logistiku akcí na základě informací EFSA. V případě komplexnějších akcí se od dodavatele může požadovat poskytnutí také poradenských služeb ohledně toho, jak je nejlépe možné propagovat iniciativu a/nebo vystupování ve funkci poradce s cílem doporučit optimální formy a technická řešení v zájmu dosažení uvedených cílů. Dodavatel bude mít za úkol podporovat EFSA při organizování institucionálních setkání a akcí zejména v Parmě (přibližně 60 %, buď na ředitelství EFSA nebo na jiných místech ve městě), Bruselu a ve 28 zemích EU (přibližně 35 %), ale případně také v předvstupních zemích EU a ostatních jiných evropských zemích (přibližně 5 %). Proto se požaduje schopnost působit zejména v Itálii a v zemích EU/EHP, ale také v zemi uchazeče/potenciálního uchazeče a zemích, které vstupovaly do programu Evropské politiky sousedství (ENP).

Orientační rozpočet bez DPH: €5.000.000

Deadline: 26/01

Předmediální služby, služby tisku a multikanálové služby pro Publikační úřad EU. Při prvním vyhlášení se nikdo nepoříhlásil

Zakázka: Předmediální služby, služby tisku a multikanálové služby

Zadavatel: Úřad pro publikace Evropské unie, 2, rue Mercier, Luxembourg

Místo práce/dodání: prostory dodavatele s dodáním do Noyelles-sous-Lens (FR) a Lucemburku. Mohou být požadovány i dodávky do Bruselu a na další místa, zejména v rámci Evropské unie.

To pass the selection phase, the following conditions must be fulfilled:

 The tenderer’s economic activity is relevant to the scope of the FWC.

 There are at least 12 operational staff (excluding managerial and administrative staff) at the contractor’s main site.

 The Publications Office has accepted at least three PRFs for premedia and three for printing services. They altogether fulfil all requirements set out in point 2.6.2.1 above.

 In case of subcontracting exceeding 20 % per subcontractor, at least one PRF for the subcontractor must be accepted, showing the subcontractor’s experience in the tasks to be entrusted to him.

 All certificates are valid on the date of submission.

 The quality certificates or the other evidence of quality measures in place cover the whole production chain, both for premedia and printing. The certificates are provided for the consortium leaders and consortium members, as well as for subcontractors over 20 %, to the extent that they are proposed to participate in the production.

 As a minimum, the environmental certificates or other evidence of environmental measures in place cover the following areas: o Disposal of dangerous waste for printing. o Treatment of traditional waste.

The certificates are provided for the consortium leaders and consortium members, as well as for subcontractors over 20 %.

 The description of the machine park for the performance of the printing and finishing work is detailed and includes the number of machines, models, capacities and year of production.

 The tenderer, including its subcontractors where applicable, has the capacity to produce 640 000 A4 colour pages per 8-hour day.

 The tenderer has the capacity to apply lamination and spot-varnish finishing.

 The proposed paper qualities for generic and brand-equivalents – including their presentations in the catalogue – are complete, accurate and of sufficient quality. All papers proposed by the tenderer are of an archival quality compliant with DIN ISO 9706 or DIN 6738, and are at least elemental chlorine free (ECF) and certified FSC or PEFC. Recycled papers are processed chlorine free (PCF) and certified FSC recycled. The manufacturers of the paper are credited EMAS or ISO 14001.

 The hardware and software for prepress and premedia work is relevant and not outdated.

 The tenderer has the capacity to: o Manipulate at minimum Adobe Creative Cloud 2015.4 InDesign files (to be vjoon K4® compatible, see points 4.3.1.5 and 4.6.1). o Manipulate at minimum Adobe Creative Cloud 2017 Illustrator files. o Manipulate at minimum Adobe Creative Cloud 2017 Photoshop files. o Manipulate at minimum Microsoft Office 2010 Word files. o Manipulate at minimum Microsoft Office 2010 Excel files. o Send and receive files via a secure FTP server.

Kontrakt na 40 měsíců / budget €6.000.000

Deadline 15/12

NATO vyhlásí tendr na nový Messaging Service za více než €23 milionů

Tendr: New NATO Messaging Service (N-NMS)

Zadavatel: NATO, Brusel

Budget: €17,523,330(estimated ceiling cost Investment) + €6,100,396 (estimated ceiling cost Operation and Maintenance)

Harmonogram: The top level criteria will be : Price (50%) and Technical (50%). The second level Technical sub-criteria are Engineering (40%), Management (30%), Supportability (20%), and Risk (10%). The formallFB is planned to be issued in the Q1 2018, with a Bid Closing Date in Q3 2018, and Contract Award is planned for Q2 2019. Pursuant to paragraph 5 of reference A, national responsible authorities are kindly requested to provide to the NCI Agency Declarations of Eligibility, not later than 10 November 2017, of qualified and certified firms which are interested in bidding for this project.

Stručný popis: NATO requires a new Messaging Service which can robustly deliver messages through the IT Modernisation (ITM) virtualised infrastructure. The aim of the procurement project is to achieve this without any unnecessary risks associated with new design and development work. It is a further objective of the project to implement a messaging service which will be supported efficiently, effectively and economically throughout its operational life.

The NNMS project will enable the exchange of critical information and official correspondence throughout the NATO commands, agencies, and connected NATO nations, in a manner optimised to meet stringent requirements for assurance of timely delivery, survivability, reliability, ease of use, security, integrity, non-repudiation and archiving commensurate with the executions of military Command and Control (C2) whilst meeting the Minimum Military Requirements (MMR).

Project Scope: This project will replace elements of the NATO legacy Military Messaging capability with NNMS. In line with ACT Supplemental Information Document (SID) and Minimum Military Requirements (MMR), this project will provide the tools and services that will allow exchange of Military Messages throughout the NATO Enterprise, and with connected NATO Nations. The NNMS service will be designed to satisfy the Military Messaging requirements of the static entities of the NATO Enterprise, and of the 13 NATO Nations using the current legacy NATO Military Messaging system. It will not initially change the current interface to the National ACP 127 gateways to ensure continuity of the current interoperability mechanisms. These interfaces will be migrated from AIFS to NNMS after Final release of NNMS, during the in-support phase NNMS will be deployed in static locations on the NS network. NNMS will be designed so that the same capability can be deployed in both the static and deployed environments, interoperable with Deployable Computer Information Systems (DCIS). NNMS deployment on DCIS is currently out of scope of this project.

The NNMS service will be virtualised and hosted on the infrastructure provided by the ITM project.

The NNMS capability will provide the following: • A single user interface for message drafting and receiving; • Message handling to pass messages from the originator to the recipient; • Automatic distribution of incoming and outgoing messages to local addressees based on information within a message, and rules reflecting operational and administrative procedures; • An Address List Expansion component to expand address lists in a message; • Archiving of all incoming and outgoing messages; • A Workflow Engine to support the coordination of message preparation; • Service Management & Control tooling to ensure the solution is up and running, accessible and available to users, messages are tracked and monitored, and the service is operating and performing within the parameters agreed; • A dedicated repository to store user, role, organizational, and systemwide information; • Interoperability mechanisms, i.e.: o An ACP 127 Gateway to exchange messages with connected ACP 127 networks. The gateway will initially only interface with the legacy solution (AIFS). o An ACP 145 gateway (as costed and evaluated option) to Exchange messages with Nations and external systems. o A multi-purpose gateway (as costed but non-evaluated option) to exchange messages with Nations and external systems. • As part of the in-suppport phase, migration where current ACP 127 interfaces with Nations will move to the NNMS ACP 127 Gateway and some interfaces will move to new protocols ACP 145 or Multi-purpose gateways. NNMS will be robust and reliable, with a 24/7 availability. NNMS will utilise certificates provided by the NATO Public Key Infrastructure (NPKI) service.

NNMS will utilise the NATO Enterprise Directory Services (NEDS); which will provide Directory synchronisation between various NATO directory and data repositories. NNMS data repository will synchronise with NEDS to make use of the directory information available, in particular ACP 127 addresses. NNMS will also publish/replicate information back into NEDS so as to make them available to other sources.

The NNMS project scope includes: • Project management • Requirements Analysis, System Engineering/Design, Testing, Site Surveys • Security accreditation • Site implementation • Integrated Logistics Support (ILS) • 5 years of Operation and Maintenance support

Geographical implementation: The NNMS Service will be provided centrally from the following sites where NNMS components will be deployed:

Operational: • MARCOM (Northwood, UK) • NATO Headquarters (NATO HO) (Brussels, Belgium) • SHAPE (Mons, Belgium) • JFC NAPLES (Lago Patria, Italy)

Training and Reference: • NCIA Training Academy (Lisbon, Portugal) • NCIA PMIC Testbed (The Hague, The Netherlands) • NCIA IV&V Testbed (Mons, Belgium) • JFTC (Bydgoszcz, Poland) • JWC (Stavanger, Norway) • Mission Preparation Environments (Mons, Belgium and Lago Patria, Italy), also known as Mission Information Rooms (MIR)

Chcete lobbovat, máte za co, ale nevíte jak? Unikátní šance pro ICT firmy, jak se prosadit v Bruselu

Podnikáte v ICT a máte pocit, že by to o vás měli vědět i v Bruselu? Chcete lobbovat, máte za co, ale nevíte jak? Chcete navázat kontakty, proniknout mezi euro-úředníky, získat informace o chystaných tendrech? Nebo dokonce máte ambice ovlivňovat evropskou/národní legislativu ve svůj prospěch?

Tohle vůbec není špatný začátek – na konci listopadu (28/11) se v bruselském Egmont Palace koná druhý ročník konference THINK DIGITAL.eu. Ano, i samotná konference bude zajímavá (program ke stažení). Ale dá se využít i k něčemu dalšímu:

Za €10.000 se můžete stát prominentním partnerem konference, logo vaší firmy se objeví jako „partnerské“ na webových stránkách Think Digital. Mimo jiné (ASSOCIATION PARTNERSHIP PACKAGE).

Za €15.000 dostanete navíc možnost promluvit na jedné z přednášek. Organizátoři vám také zařídí kontakty/rozhovory s novináři (CORPORATE PARTNERSHIP PACKAGE: SPEAKING SLOT).

Za €25.000 dostanete ještě i možnost mluvit do organizace akce. Kromě toho, že vaše logo bude všude ve všech materiálech a nepůjde přehlédnout.

Tady jsou zatím potvrzení spíkři, je to jeden eurokomisař vedle druhého.

Last minute: Provision of video and photo essays for UN (High Commissioner for Human Rights)

Provision of video and photo essays for UN (High Commissioner for Human Rights)

The United Nations Office at Geneva (UNOG) seeks Expressions of Interest (EOI) from qualified suppliers for the provision of 25 video/photo essays in total for the five (5) regions (Africa, the Americas, Europe and Central Asia, Asia Pacific, and Middle East and North Africa) for the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR).

The Vendor will be tasked with the following:

  1. In consultation with OHCHR offices in the field, the Field Operations and Technical Cooperation Division and the Communications Section to identify relevant projects per region.
  2. Research, present and produce their overall concept (based on Terms of Reference that will be provided in the subsequent tender) on how to illustrate these stories.
  3. Produce twenty-five (25) video and photography projects. Projects are divided into five (5) communication products, that is three (3) videos and two (2) photo essays, per region.
  4. Provide one rough cut in the case of film, mock-up in case of photo essays and synopsis per project for revision and discussion by OHCHR staff before final edition.
  5. Provide all b-roll in the case of video and outtakes in the case of photos on a separate hard drive.
  6. Provide captioning completed products into the language of the interview, as well as in English.

Closing Date for Receipt of EOI: 29 September 2017