Několik EU agentur hledá poradce pro strategickou komunikaci

Zakázka: Služby v oblasti strategické komunikace

Zadavatel: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) – Torino, jménem několika dalších EU Agentur (Evropský orgán pro bankovnictví – Francie, Evropský úřad pro bezpečnost potravin – Itálie, Evropský institut pro rovnost žen a mužů – Vilnius, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění – Německo, Evropská agentura pro léčivé přípravky – Nizozemsko, Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost – Portugalsko, Agentura Evropské unie pro základní práva – Rakousko, Fusion for Energy – Španělsko, Jednotný výbor pro řešení krizí – Belgie)

Rámcový kontrakt na 4 roky / celkový budget €4.400.000

Zakázka je rozdělena na 4 samostatné/na sobě nezávislé části (tj. je možné se hlásit jen do některých lotů nebo jen do jednoho):

položka č. 1: mapování zúčastněných stran, měření a hodnocení komunikace (€1.100.000)

položka č. 2: strategický rozvoj a návrh kampaně (€1.200.000)

položka č. 3: digitální a internetová komunikace (€800.000)

položka č. 4: vztahy s médii (€1.300.000)

Deadline 14/1/2019

Social Media Support & Web Content Management pro Evropský patentový úřad do Vídně. Ideální pro slovenskou agenturu

Tendr: Podpora sociálních médií a úpravy obsahu

Zadavatel: Evropská patentová organizace (EPO), Mnichov nebo Vídeň

Deadline pro podání nabídek 22/11

Vybraní kandidáti budou pozváni na ústní prezentaci do Mnichova, proběhne pravděpodobně 4/12.

Vítěz získá kontrakt na 60 měsíců

Tendr je rozdělen na dvě samostatné/na sobě nezávislé části:

Lot 1: Social Media Support

Profile of the Supplier – either of the following:

* Social media agency

* Web agency with in-depth social media competence and dedicated specialist staff

* Communication agency with in-depth social media competence and dedicated specialist staff

Deliverables corporate channels – Support to the social media manager upon request with:  Content creation, content editing, content revision (blog and other channels)  Day-to-day social media promotion (e.g. proposing, seeking approval of, posting  messages in EPO social media channels)  Proposing, planning, creating content for, running, monitoring, reporting on campaigns  Creating dedicated videos (from scratch, i.e. including filming, e.g. interviews at events) and video cuts (based on existing raw material or longer video versions) in line with EPO brand guidelines  Creating dedicated visuals, including interactive visuals in line with EPO brand guidelines  Seeding  Setting up interactive competitions / apps / etc.  Setting up polls  Setting up live-streaming of events  Setting up “Tweetwalls” at EPO events  Live-tweeting from EPO events  Setting up live Q&A sessions

Deliverables Monitoring and Reporting:  Monitoring performance of EPO communications in social media  Monitoring defined topics and keywords related to the EPO and Intellectual Property in general in social media  Reporting from the monitoring  (ad hoc, monthly, annual, per campaign), in particular monthly reporting for the recruitment channels

Deliverables Advertising:  Proposing, seeking approval of, creating, posting, paying for and analysing effectiveness of ads on social media

Deliverables Consulting:  Providing recommendations for strategic orientation of EPO social media  Providing feedback on / challenging proposals on strategic orientation and daily business in EPO’s social media  Consultancy for assessment of past campaigns and identifying improvement potential  Consultancy for blog (http://blog.epo.org)  Consultancy for drafting / updating social media guidelines for EPO employees  Consultancy for employee engagement   Training for EPO staff   Consultancy for visual creation (e.g. creating EPO’s visual style for social media) including infographics  Consultancy for video creation (e.g. providing inputs for or feedback on videos created by internal departments or other contractors)  Consultancy for community management (e.g. how to handle fake accounts)  Consultancy on monitoring and reporting  Review of channel branding (how well the EPO brand is reflected in its social media channels)  Consultancy to achieve more interaction and engagement in recruitment channels

Lot 2: Web Content Management / Editing

Profile of the Supplier:  Web agency with in-depth content management competence and dedicated specialist staff  Communication agency with in-depth content management competence and dedicated specialist staff

Deliverables:  Content editing in the content management system Apache Lenya   Content editing in Lotus Notes as a document management system  Content editing in HTML   Layout of pages   Implementing house style guide rules: web layout, language consistency.  Managing content contributions by  o Providing constructive feedback,  o Reviewing others’ work,  o Advising on content quality and layout issues,  o Prioritising workload according to the business priorities of the EPO: taking shifts in processing requests coming to the online team’s email inbox according to defined rules. o Applying rules specified by the EPO (documentation to be provided) in the context of intellectual property topics.

Service Conditions: EPO requires the agency to provide the services of the web content manager at one of EPO’s offices in Vienna or Munich on site. This position should be based in one of the named EPO locations. EPO working hours are 07:00 to 19:00. The supplier has to ensure 8 working hours availability and service delivery within this period, ideally aligned with the working hours of the respective business unit (08:00 to 17:00). Therefore the supplier has to appoint dedicated personnel for EPO service delivery and implement a replacement solution for planned and unplanned absences. Flexibility to occasionally deliver the services in the evenings and on public holidays/weekends is required. Some travel will also be needed to attend key events or team meetings. Travel and accommodation expenses will be reimbursed in line with the contract. Laptop, VPN token and a mobile phone enabling remote access to EPO systems would be provided by the EPO.  On-boarding and training would take place at the Munich or Vienna offices of the EPO. Physical presence may be required for delivering the contracted service at meetings, workshops, conferences, events etc. at the EPO branch in Munich, Germany or EPO branch in Vienna, Austria as well as other locations (up to 4 times a year for 1-2 working days).

Deadline tendru na vnitřní orientační systém pro Evropský parlament za €1.600.000 posunut o tři týdny

Tak v tendru na vnitřní orientační systém (dodání a instalace značení a panelů) pro budovy Evropského parlamentu za €1.600.000 došlo k příjemným změnám: i díky naši žádosti o překlad francouzského zadání do angličtiny se termín povinné prohlídky přesouvá z 24/10 na 15/11 a deadline pro odevzdání nabídek z 27/11 na 12/12. Takže je stále čas. Detaily zde./

Evropská centrální banka potřebuje vylepšit své weby

Tendr: Provision of a new information architecture for the ECB websites

Zadavatel: European Central Bank, Frankfurt aM

Deadline pro projevení zájmu: 5/11/2018

Zahájení tendru: 18/1/2019

Kontrakt na 36+12 měsíců

Zakázka bude rozdělena na dvě samostatné části:

Details – LOT1: On an as-needed basis, as ordered under the Contract, the Contractor shall provide consultancy services on the technical and communications aspects of Information Architecture design, specifically for the main ECB website and also for any other ECB-owned websites that may require similar services during the course of the effective contract term. As part of the preparation, the Contractor will be in the lead of the project. Together with DGC/WDI, the contractor will lead a series of workshops or data collection activities, on-site at the ECB premises located in Frankfurt am Main, with ECB business areas (the content owners) to collect and understand their requirements. The number of workshops shall be determined based on what is necessary to gather the requirements to enable the substantive architectural re-design of the ECB website. The workshops will be organized by the Contractor with the support of the ECB. The Contractor will be responsible for designing and facilitating the workshops, documenting the proceedings, collecting and analysing the data, presenting the results, and delivering the full package of documentation to the ECB. Based on the results of the workshops and data analysis, as well as relying on industry best practices and its own experience and expertise, the Contractor shall create and deliver to the ECB a new IA design for the ECB website in the form of a mock-up website layout and/or tree diagram. The Contractor shall provide documents (e.g. reports, pictures, and/or schematics) of the content structure, as required by the ECB. The Contractor shall produce several iterations of the high-level IA structure for the website. The Contractor shall further refine the iterations based on ECB’s feedback, derived from comments and suggestions from ECB’s stakeholders as well as on the outcome of user testing carried out by Lot 2 Contractor using a tree diagram, click dummy and/or website mock-up. In parallel, the Contractor shall create a taxonomy for the English-language content on the website and deliver it to the ECB in a separate report. The Contractor shall also deliver to the ECB a report detailing the IA development process and how the different inputs were accounted for in the final product. The implementation of the new website’s underlying infrastructure shall be part of a separate project. The Contractor shall perform the Works either on the ECB’s premises in Frankfurt am Main (on-site) or at the Contractors office.

Main goals – LOT1: The main goal is to overhaul the IA of the ECB’s website while leaving the underlying infrastructure untouched. It should reflect users’ needs and modern information-seeking behaviour as evidenced by audience research, the results of which will be provided by the Contractor for Lot 2 services, and user testing. The revised IA should also conform to the priorities laid out in the ECB’s digital strategy. As part of the IA overhaul effort, the contractor shall devise a comprehensive taxonomy which covers the website’s English-language content and deliver it to the ECB.

Details – LOT2: The contractor shall conduct audience research and provide usability testing services for provisional iterations of the IA (e.g. mock-up website layout and/or tree diagram), which shall be delivered under the Contract for Lot 1 services. For the audience research, the contractor should examine demographic characteristics and also establish a set of comprehensive user archetypes. The contractor shall deliver a report detailing their research methodology and explaining how they arrived at their findings. Separate from this, the contractor shall deliver a report for each iteration of the IA they test and compare its performance to previous versions. Qualitative and quantitative testing methods should be used for both user testing and audience research. The Contractor will also be responsible for recruiting participants and ensuring that the sample accurately reflects the audience of the ECB website. The Contractor shall perform the Works either on the ECB’s premises in Frankfurt am Main (on-site) or at the Contractors office.

Main goals – LOT2: The Contractor will be responsible for researching and developing an accurate picture of the audience for the ECB’s websites, which the ECB will use to inform and ensure the usability of the new IA, which will be delivered under Lot 1. The audience research should examine both demographic characteristics (e.g. age, language, nationality etc.) and user archetypes (e.g. financial professionals, general public, academics, journalists etc.). Ideally, the audience research will be conducted using both quantitative and qualitative methods. On the basis of these findings, the Contractor shall create personas which will be used to guide the design of the Information Architecture which shall be delivered under the Lot 1 Contract. In addition, as requested by the ECB, the Contractor shall test the usability of progressive iterations of the IA among the relevant groups as they’ve been identified above and confirm the usability of the IA through research and testing. These findings will be used to inform further iterations of the IA where necessary.

Agentura EPO hledá filmovou produkci na natáčení portrétů mladých vědců

Evropský patentový úřad (Mnichov) hledá agenturu pro natáčení, filmovou produkci a distribuci krátkých dokumentů (portrétů) o nominovaných na European Inventor Award. Jde o cenu pro mladé nadějné vědce z různých míst Evropy. Kontrakt na 24 měsíců může být prodloužen.

Deadline 5/11.

Websites, mobile apps and other digital asset for the EU agency

Tendr: Digital Asset Development (under the FWC for the provision of services in the field of Marketing Consultancy and Content Production)

Zadavatel: European Investment Fund, Luxembourg

Deadline 21/11

Celkový rozpočet: €600.000 / 4 roky

Background: Introduction to EIF – The European Investment Fund (EIF) was established in 1994 and is a specialist provider of risk finance to small and medium-sized enterprises (SME) across Europe. The EIF has a tri-partite shareholder structure including the European Investment Bank (EIB), the European Union represented by the European Commission (EC), and 32 banks and financial institutions. The EIF has its own legal personality and financial autonomy among the institutions of the European Union.

Details: The EIF intends to sign a Framework Agreement with up to three (3) qualified Service Providers capable of delivering digital asset development, hosting and maintenance services (“the Services”), for marketing purposes and marketing-related activities, including but not limited to:

* Websites – independent websites of smaller scale than that of the EIF related to specific projects managed or supported by the EIF; events-related websites providing general information (organisers, agenda, speakers, logistics, press reviews) and registration functionalities for target audiences;

* Mobile apps – event apps for conferences organised by the EIF; professional networking apps tailored to the EIF; apps visualising EIF services such as location of beneficiaries and/or intermediaries;

* Other digital assets – interactive and web-based solutions for EIF’s products and business needs (e.g. digital publications, online tools for audience engagement).

Social Media Engagement and Production Services for the EU Lux-based Agency

Tendr: Social Media Engagement and Production Services (under the FWC for the provision of services in the field of Marketing Consultancy and Content Production)

Zadavatel: European Investment Fund, Luxembourg

Deadline 21/11

Celkový rozpočet: €1.680.000 / 4 roky

Background: Introduction to EIF – The European Investment Fund (EIF) was established in 1994 and is a specialist provider of risk finance to small and medium-sized enterprises (SME) across Europe. The EIF has a tri-partite shareholder structure including the European Investment Bank (EIB), the European Union represented by the European Commission (EC), and 32 banks and financial institutions. The EIF has its own legal personality and financial autonomy among the institutions of the European Union.

Details: the Service Provider(s) will be required to, but not limited to, assist the EIF in the following areas:

 Identify target audience behaviours, preferred content types, topics of interest and other insights based on data analytics;

 Propose tactics to grow the EIF brand in the online space by suggesting contents types that could achieve a broad reach;

 Conduct regular research and competitor analysis to inform the EIF’s content production strategy for awareness raising, engagement and growth;

 Help the EIF to stay abreast of new developments in the social media space including advice on platforms, formats and trends as they evolve;

 Advise and supporting the EIF in developing social media campaigns that drive and encourage user-generated-contents, e.g. photo/film contests, polls, quizzes;

 Research hashtags across different platforms and providing creative advice related to the production of impactful storylines along those keywords;

 Monitor digital and social media channels to inform crisis communications activities and community management objectives (including a listening tool);

 Manage earned media engagement (influencer relations: identifying collaboration opportunities and working with influential individuals and organisations online);

 Manage paid media/advertising to guarantee targeted visibility (including social media advertising, paid content discovery services, native advertising, and search engine marketing i.e. Google AdWords);

 Search engine optimisation to ensure satisfactory placement of EIF content in search engines (especially Google);

 Measure EIF performance across all digital and social media activities based on a pre-determined framework, including strategic recommendations for performance improvement;

 Ensure Day-to-day co-operation and project management together with the EIF to facilitate activities across multiple markets, initiatives and campaigns;

 Assist the EIF, on an ad-hoc or occasional basis in managing a monthly editorial calendar and posting contents on platforms (e.g. for holiday cover or in times of heavy workload).

Orientační systém pro budovy Evropského parlamentu v Bruselu. Tendr odstartován, zájemci, hlašte se!

Tendr: Rámcová smlouva na dodání a instalaci značení a panelů v budovách Evropského parlamentu v Bruselu

Zadavatel: Evropský parlament

Evropský parlament vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele vnitřního orientačního systému v jeho budovách v Bruselu. Půjde o všechny nejrůznější druhy značení a materiálů (viz tabulka pro cenovou nabídku FR-BDP).

Vítěz získá čtyřletou rámcovou smlouvu. EP na tuto zakázku počítá s rozpočtem ve výši €1.600.000.

POZOR: Zájemci o zakázku se MUSÍ účastnit povinné prohlídky (na konci října), jinak nemůžou podat nabídku. Můžu zajistit.

Deadline pro odeslání nabídky: 27/11

Tendr na propagační předměty “na míru” pro vídeňskou agenturu FRA prodloužen

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA, sídlí ve Vídni) prodloužila deadline pro výběrové řízení na “výrobu a dodávku zákaznicky uzpůsobených propagačních materiálů” do 18. října.

Popis zakázky: Cílem tendru je poskytnutí široké škály propagačních materiálů včetně služeb uživatelského uzpůsobení, tisku, dokončení a doručení agentuře FRA do Vídně. Vybraný dodavatel musí být schopen dodat zboží a poskytovat související služby včetně návrhu, grafického rozvržení, předtiskové úpravy, výroby vzorků a doručení požadovaných produktů.

Budget na 4 roky / €120.000.

Evropský patentový úřad (Mnichov) hledá agenturu, která natočí video-portréty mladých evropských vědců

Evropský patentový úřad (sídlí v Mnichově) vyhlašuje tendr na  “Video Making, Video Promotion and Distribution for the European inventor award”. Půjde vlastně o propagaci udělování ceny pro mladé vynálezce (jsou z různých zemí, točí se jejich “video-portréty”). Deadline je 5/11 (doručení).