Evropská centrální banka hledá headhuntera, potřebuje nové manažery

Zakázka: Služby mezinárodního vyhledávání ve výkonných funkcích

Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt am Main

Popis zakázky: ECB hledá dodavatele pro zajištění služeb vyhledávání ve výkonných funkcích do vedoucích pozic na mezinárodní úrovni a má v úmyslu uzavřít rámcové smlouvy s dodavateli, kteří nabídnou nejvyšší míru zhodnocení vložených finančních prostředků. Provádění zakázky bude zahrnovat: — provádění mezinárodního vyhledávání ve výkonných funkcích s cílem identifikovat a přilákat vysoce kvalifikované a potenciálně vhodné uchazeče s národností v EU, který budou splňovat minimálně požadavky na způsobilost pro ECB podle oznámení o volných místech, — nalákání potenciálních uchazečů, jejich příslušné informování a motivování k tomu, aby podali přihlášku prostřednictvím systému pro e-výběrový systém ECB ve lhůtě pro podání přihlášek.

Kontrakt na 48 měsíců

Deadline 25/9

Odborná a IT podpora při provozování testovacích center pro výběr eurobyrokratů

Zakázka: Podpora při provozování hodnotících center a zajišťování zkušebního obsahu v případě výběrových řízení na pozice zaměstnanců EU

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Human Resources and Security, Brusel

Kontrakt na 48 měsíců

Stručný popis: Úřad pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO) je meziinstitucionální úřad odpovědný za pořádání otevřených výběrových řízení a dalších řízení pro výběr pracovníků jménem všech orgánů, institucí a agentur Evropské unie (I/B/A). EPSO hodlá uzavřít rámcovou smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem bude podpora pro provozování hodnotících center v rámci závěrečné fáze výběrových řízení na pozice stálých úředníků I/B/A EU. Požadované služby jsou rozděleny do 3 pracovních souborů:

— pracovní soubor č. 1: zkušební materiál: 1) pracovní soubor č. 1A – vypracování nových zkušebních materiálů (a jejich obměn) a doprovodné dokumentace (známkovací tabulky, příručky, pokyny atd.) a podpora (účast na ověřovacích schůzích výběrových výborů); 2) pracovní soubor č. 1B – adaptace stávajících testů,

— pracovní soubor č. 2: zaškolení členů výběrových komisí a zaměstnanců EPSO,

— pracovní soubor č. 3: poskytnutí nástrojů, podpory a služeb IT ve vazbě na informatické nástroje využívané EPSO.

Deadline 21/9

eLearning Tool for Escort Training. For Frontex agency in Warsaw

eLearning Tool for Escort Training

Frontex (European Border and Coast Guard Agency) is looking for the products and services needed for the provision of comprehensive, high-quality implementation, maintenance and evolution of Forced Return Escort training. The target product shall be compliant with the standards of creating courses for LMS platforms and should allow installation and full compatibility with Frontex current platform, Moodle LMS.

Interested parties should express their interest: so do not hesitate and call/write me (horejsi.tomas@gmail.com or +32-473-116804)

Agentura EU pro problematiku azylu najme „dočasné zaměstnance“ za více než 71 milionů euro

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO, Valletta, Malta) expanduje, dostává několikanásobně vyšší rozpočty a zvyšuje počty zaměstnanců (do roku 2019 troijnásobek současného stavu). A expanduje i geograficky, zřizuje pobočky v Řecku, Itálii, Bruselu etc… Dnes vyhlásila tendr na dodávky dočasných zaměstnanců, od dělníky po vědce. Zakázka bude rozdělena do několika samostatných skupin podle místa určení (je tam i Česko, ale ne v samostatné kategorii).. Celkový budget na příští 4 roky €71.740.000.

Tady je to členění na loty (zdůrazňuji – je možné se hlásit třeba jen do jednoho):

1) Poskytnutí dočasných služeb pro prostory EASO na Maltě. Hodnota bez DPH: 8 000 000.00 EUR

2) Poskytnutí dočasných služeb pro prostory a operace EASO a v Řecku. Hodnota bez DPH: 40 000 000.00 EUR

3) Poskytnutí dočasných služeb pro prostory a operace EASO a v Itálii. Hodnota bez DPH: 10 000 000.00 EUR

4) Poskytnutí dočasných služeb pro prostory EASO v Belgii. Hodnota bez DPH: 2 000 000.00 EUR

5) Poskytnutí dočasných služeb pro operace EASO v níže uvedených členských státech: Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko. Hodnota bez DPH: 2 500 000.00 EUR

6) Poskytnutí dočasných služeb pro operace EASO v níže uvedených členských státech: Estonsko, Španělsko, Kypr, Portugalsko a Slovinsko. Hodnota bez DPH: 3 200 000.00 EUR

7) Poskytnutí dočasných služeb pro operace EASO v níže uvedených členských státech: Německo, Irsko, Francie, Nizozemsko, Rakousko, Finsko, Švédsko, Spojené království, Norsko a Švýcarsko. Hodnota bez DPH: 4 500 000.00 EUR

8) Poskytnutí dočasných služeb pro operace EASO v níže uvedených třetích zemích: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Kosovo, Černá Hora a Srbsko. Hodnota bez DPH: 420 000.00 EUR

9) Poskytnutí dočasných služeb pro operace EASO v níže uvedených třetích zemích: Alžírsko, Egypt, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Tunisko a Turecko. Hodnota bez DPH: 840 000.00 EUR

10) Poskytnutí dočasných služeb pro operace EASO v níže uvedených třetích zemích: Etiopie, Mali, Niger, Nigérie a Senegal. Hodnota bez DPH: 280 000.00 EUR

Deadline 2/6

Agentura EIGE z Vilniusu chce své zaměstnance proklepnout “Belbínovou metodou”

EU agentura EIGE (Evropský institut pro rovnost žen a mužů, Vilnius) chce posílit svůj pracovní tým a hledá proto někoho, kdo to provede s pomocí Belbínovi teorie týmových rolí (Belbin Team Roles assessment). Bude třeba prověřit zhruba 60 zaměstnanců agentury. Úkoly kontraktora:

• Present the approach and its usage in strengthening cooperation between individuals and in teams/projects;

• Present the ways of bonding with the various types of people;

• Advise on how some types of characteristics, which have difficulties in cooperation can
work together;

• Advise on how to listen and understand each other better.

První čtyřdenní workshop v sídle EIGE pro 15 zaměstnanců je plánován leden 2017.

Deadline pro projevení zájmu: 29/11

EU agentura z Londýna hledá školící firmu pro své zaměstnance

Zakázka: Vzdělávání a činnosti rozvoje pro učení se dovedností osobního rozvoje a řídících dovedností

Zadavatel: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), Londýn

Stručný popis: Poskytování služeb podpory pro činnosti učení a rozvoje pro zaměstnance v oblasti 1) osobního rozvoje a 2) rozvoje dovedností řízení. Plánuje se široká škála forem na podporu rozvoje dovedností v oblastech uvedených výše včetně činností v učebnách, koučování, návrhu e-vzdělávání, zprostředkování, konferencí, zvláštních akcí, příruček pro studenty atd. Mohou být požadovány standardní postupy nebo postupy na míru. Rovněž jsou vyžadovány otevřené/veřejné kurzy dostupné v Londýně.

Hodnota bez DPH: 1 570 000.00 GBP

Kontrakt na 4 roky.

Deadline pro odeslání nabídek 26/8

Školení pro euroúředníky z celé Evropy. Mají být “trvale efektivní”

Zakázka: Zajištění nejrůznějších druhů školení pro rozvíjení obecných dovedností zaměstnanců institucí a agentur Evropské unie

Zadavatel: Evropská komise, European Personnel Selection Office/European School of Administration

Stručný popis: Zadavatel uzavře 4-leté rámcové smlouvy se třemi nebo více poskytovateli služeb, kteří vytvoří a budou realizovat řadu školicích činností, které budou nabízet Evropská správní škola a další veřejní zadavatelé zaměstnancům orgánů, institucí a agentur Evropské unie s cílem zajistit, aby tito pracovníci průběžně rozvíjeli své obecné dovednosti potřebné pro provádění jejich úkolů efektivním a trvalým způsobem.

Hlavní místo plnění: školení může obecně probíhat v Bruselu a Lucemburku, přičemž v 75 % případů proběhne v Bruselu, ve 12 % případů v Lucemburku a asi v 13 % případů jinde.

Deadline pro odeslání nabídek: 9/9. Zadávací dokumentace ZDE.

Hledám nové dodavatele pro EU instituce. Není důvod se bát, pokud jste dobří

Už víc než 5 let pročítám zadání tendrů vyhlašovaných institucemi a agenturami Evropské unie. Nakupují skoro všechno, od plínek do euro-jeslí v Bruselu až po komplikované IT systémy a služby. V některých oborech (nábytek, grafický design, audiovizuální technika…) už začaly české firmy vyhrávat. Pro jiné – podle mně stejně lákavé a dosažitelné – ale nemůžu najít vhodné dodavatele. A že už jsem jich odzkoušel desítky až stovky:( Takže, pokud někdo znáte dobré a ambiciozní firmy/nebo jejich majitele v těchto sektorech, dejte mi prosím vědět:

  • Oblečení: pro ostrahu a recepční, pro další uniformovaný personál, často jde i o džíny, outdoor a boty.
  •  Závěsy, žaluzie, rolety… vnitřní i vnější, manuální i motorové.
  • Vzdělávání/trénink/školení personálu.
  • Propagační předměty

“Leží” tu zakázky za desítky milionů euro ročně, vysoce prestižní. A přitom se do tendrů hlásí velmi málo firem, v průměru 3 až 5. Často se stává, že se nepřihlásí nikdo (tak 15% případů). Stojí za to to zkusit.

Frontex hledá agenturu na  leadership a management development programme

Frontex (EU agentura pro ochranu vnějších hranic, sídlí ve Varšavě) hledá agenturu, která vyškolí její vedoucí zaměstnance a dovede je k vyšším výkonům:) Raději v originále: aiming at establishing a corporate approach and further developing of managerial competencies of Frontex managers. Do 22/6 je třeba projevit zájem, potom –  pokud si vás vyberou – dostanete celou zadávací dokumentaci. Budget omezen částkou €135.000.

 

Evropská rada pro výzkum zaplatí za “korporátní vitalitu” €45 tisíc

European Research Council (Brusel) vyhlásí koncem června tendr na “Corporate Vitality”. Zájemci musí nejprve projevit zájem, teprve pak (budou-li vybráni) dostanou celou zadávací dokumentaci a dozvědí se, co po nich bude vlastně požadováno. Budget maximálně €45.000 (DPH se v EU neúčtuje). Deadline pro podání nabídek je plánován na konec července.