Hledám nové dodavatele pro EU instituce. Není důvod se bát, pokud jste dobří

Už víc než 5 let pročítám zadání tendrů vyhlašovaných institucemi a agenturami Evropské unie. Nakupují skoro všechno, od plínek do euro-jeslí v Bruselu až po komplikované IT systémy a služby. V některých oborech (nábytek, grafický design, audiovizuální technika…) už začaly české firmy vyhrávat. Pro jiné – podle mně stejně lákavé a dosažitelné – ale nemůžu najít vhodné dodavatele. A že už jsem jich odzkoušel desítky až stovky:( Takže, pokud někdo znáte dobré a ambiciozní firmy/nebo jejich majitele v těchto sektorech, dejte mi prosím vědět:

  • Oblečení: pro ostrahu a recepční, pro další uniformovaný personál, často jde i o džíny, outdoor a boty.
  •  Závěsy, žaluzie, rolety… vnitřní i vnější, manuální i motorové.
  • Vzdělávání/trénink/školení personálu.
  • Propagační předměty

“Leží” tu zakázky za desítky milionů euro ročně, vysoce prestižní. A přitom se do tendrů hlásí velmi málo firem, v průměru 3 až 5. Často se stává, že se nepřihlásí nikdo (tak 15% případů). Stojí za to to zkusit.

Frontex hledá agenturu na  leadership a management development programme

Frontex (EU agentura pro ochranu vnějších hranic, sídlí ve Varšavě) hledá agenturu, která vyškolí její vedoucí zaměstnance a dovede je k vyšším výkonům:) Raději v originále: aiming at establishing a corporate approach and further developing of managerial competencies of Frontex managers. Do 22/6 je třeba projevit zájem, potom –  pokud si vás vyberou – dostanete celou zadávací dokumentaci. Budget omezen částkou €135.000.

 

Evropská rada pro výzkum zaplatí za “korporátní vitalitu” €45 tisíc

European Research Council (Brusel) vyhlásí koncem června tendr na “Corporate Vitality”. Zájemci musí nejprve projevit zájem, teprve pak (budou-li vybráni) dostanou celou zadávací dokumentaci a dozvědí se, co po nich bude vlastně požadováno. Budget maximálně €45.000 (DPH se v EU neúčtuje). Deadline pro podání nabídek je plánován na konec července.

 

Kdo chce vařit pro euroúředníky v Galileu? Čtyři roky za €800 tisíc.

Evropská agentura GSA alias Galileo, sídlící v pražských Holešovicích, vypsala tendr na “poskytnutí stravovacích služeb”. GSA má zhruba 100 zaměstnanců, s dodavatelem uzavře rámcovou smlouvu na 4 roky a nabídne mu orientační budget €800.000. Deadline pro podání nabídky 15/4.

Školící služby (krizová komunikace, koučing…) pro EU agenturu z Lisabonu

Zajištění služeb školení pro zaměstnance Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost

Zadavatel: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), Lisabon

Položka č. 1: vztahy s médii, marketing a krizová komunikace: Cílem je zajistit pro zaměstnance EMCDDA praktické školení s cílem umožnit jim lépe vystupovat před médii všeobecně a před specifickými skupinami veřejnosti. Budget €50.000

Položka č. 2: rozvoj řízení, manažerské koučování a měkké dovednosti: Do této položky spadají tři druhy školení. Uchazeči by měli být schopni zajistit služby školení v případě všech: 1. Rozvoj řízení, 2. Manažerské koučování a 3. Měkké dovednosti (osobní rozvoj). Budget €50.000

Položka č. 3: Školení v oblasti IKT: 1. Školení v oblasti IKT pro uživatele, 2. Specializované školení pro zaměstnance v oblasti IKT. Budget €50.000

Položka č. 4: „stmelování“ kolektivu: Cílem této položky je nalézt poskytovatele služeb, který bude schopen uspořádat aktivity zaměřené na stmelování kolektivu pro zaměstnance EMCDDA, jednou ročně nebo každé dva roky, v lokalitě nacházející se ve vzdálenosti jedné hodiny od prostor, tj. oblast Lisabonu a okolí. Budget €50.000

Deadline pro odevzdání nabídek: 24/3.

Posuzování manažerských a vůdčích schopností a řízení talentů pro Evropskou centrální banku

Zakázka: Zajištění podpory při posuzování manažerských a vůdčích dovedností a programů řízení talentů

Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt nad Mohanem

Uzavřena bude rámcová smlouva na 4 roky, budget €4m-€5m

Deadline pro odevzdání nabídek 29/1

Popis: ECB prostřednictvím tohoto řízení hledá zkušeného a flexibilního dodavatele, který uskuteční následující služby:

i) podpora ECB při posuzování manažerských a vůdčích dovedností. ECB může tyto služby použít pro hodnocení potenciálních manažerů v souvislosti s a) náborem; b) vnitřní mobilitou; c) zakládáním manažerských skupin, které mohou být použity v případě budoucích náborových iniciativ; a d) pro účely rozvoje. ECB zamýšlí vyžádat si ročně asi 150–200 manažerských posouzení. To se ale může výrazně změnit v závislosti na vnitřní poptávce;

ii) podpora ECB u programů řízení talentů v souvislosti s manažerskými a vůdčími dovednostmi. V současnosti nemá ECB zavedeny tyto programy rozvíjení talentů, a v souvislosti s druhou fází tohoto výběrového řízení se tedy může spolehnout na návrhy uchazeč zařazených na užší výběrový seznam. Další informace o očekáváních/požadavcích ECB mohou být sděleny ve druhé fázi tohoto výběrového řízení.

Evropská investiční banka hledá kouče pro svůj vyšší management

Zakázka: Koučování a rozvíjení týmu – vyššího managementu Evropské investiční banky

Zadavatel: Evropská investiční banka, Lucemburk

4-letá rámcová smlouva s maximálně 10ti účastníky

Popis: EIB poptává služby až 10 kvalifikovaných poskytovatelů služeb v oblasti koučování pro vyšší management. Poskytovatelé služeb poskytnou služby individuálního koučování pro členy vyššího managementu EIB a zprostředkují a budou moderovat koučovací sezení týmu manažerů.

Technická způsobilost – Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:

1) Zkušenosti se zásahy v podobě koučování týmu u podobných zadání úspěšně provedených v posledních třech letech u výše postavené korporátní klientely v rámci mezinárodních veřejných nebo soukromých organizacích, orgánech EU nebo mezinárodních finančních institucích.

Minimální požadavky: Alespoň 3 reference týkající se zásahů v podobě koučování týmu u podobných zadání úspěšně provedených v posledních 3 letech u výše postavené korporátní klientely v rámci mezinárodních veřejných nebo soukromých organizací, orgánů EU nebo mezinárodních finančních institucí.

2) Zkušenosti se zásahy v podobě individuálního koučování u podobných zadání úspěšně provedených v posledních 3 letech u výše postavené korporátní klientely v rámci mezinárodních veřejných nebo soukromých organizací, orgánů EU nebo mezinárodních finančních institucí.

Minimální požadavky: Alespoň 3 reference týkající se individuálního koučování u podobných zadání úspěšně provedených v posledních 3 letech u výše postavené korporátní klientely v rámci mezinárodních veřejných nebo soukromých organizací, orgánů EU nebo mezinárodních finančních institucí.

3) Podrobné profily v případě kouče/koučů, které uchazeč navrhne v případě, že mu bude zakázka zadána, s upřesněním jejich schopností v anglickém a/nebo francouzském jazyce. Tyto profily musí být poskytnuty ve formátu uvedeném v příloze (oddíl 8). Navrhované profily musí prokazovat následující:

— alespoň 10 let praxe v koučování výkonných pracovníků v oblasti, na kterou se vztahuje tato výzva k podání nabídek v prostředí mezinárodní veřejné nebo soukromé organizace, orgánu EU nebo mezinárodní finanční instituce,

— ekvivalent 100 hodin koučování v průběhu posledních 3 let,

— důkaz o tom, že provedli služby průběžného vývoje ve vztahu ke koučování v rozsahu alespoň 16 hodin ročně za každý z posledních 3 roků,

— profesionální znalost anglického a francouzského jazyka (porozumění, ústní a písemný projev),

— případná znalost dalších jazyků EU (porozumění, ústní a písemný projev).

Tyto profily musí jasně uvádět povahu příslušného koučování a vysvětlovat, jakým způsobem bylo koučování realizováno v takovém prostředí. Upozorňujeme, že nestačí jen uvést jen název typu koučování nebo klienta, pro kterého bylo toto koučování realizováno.

Tyto profily musí na základě správných měřítek jasně prokazovat, že příslušný školitel disponuje odpovídajícími jazykovými dovednostmi v anglickém nebo francouzském jazyce a v dalším jazyce.

Případné profily, které nebudou předloženy v tomto formátu, budou považovány za nezpůsobilé a nebude na ně brán zřetel v případě posouzení technické způsobilosti.

Deadline 28/9

Evropská komise potřebuje pomoc s propagací DAD – dat digitální agendy

Zakázka: Podpůrné služby pro nástroj na šíření dat digitální agendy (DAD) – publikování, vizualizace, propojování otevřených dat, hostování a údržba

Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie

Kontrakt na 38 měsíců, budget €150.000, deadline 17/8.

Nástroj DAD (Data Digi Agendy) je určen k šíření statistických údajů a ukazatelů v oblasti informační společnosti. Tyto ukazatele a údaje jsou identifikovány v útvarech GŘ pro komunikační sítě, obsah a technologie. GŘ pro komunikační sítě, obsah a technologie má za cíl i) vysoký stupeň automatizace sběru dat, mapování a vizualizace; ii) poskytování dat a metadat v otevřených a snadno znovu využitelných formátech, a tedy i povzbuzení v oblasti využívání a propojování dat.

Zajímavé zakázky přímo z Bruselu?! Ale jistě! Vyhrávat dokáží už i české firmy!

Tady je seznam těch největších úspěchů mých českých a slovenských klientů za posledních dvanáct měsíců:

Dodávka a instalace závěsů, záclon a žaluzií pro interiér různých budov obývaných Radou Evropské unie – rámcová smlouva na 4 roky, budget €352.773, zadavatel: Generální sekretariát Rady EU, Brusel, Belgie. Vítěz: Bematech s.r.o., Velká Bíteš.

Webové služby a služby v oblasti informačních a komunikačních technologií – čtyřletá rámcová smlouva na „usability services“, budget €400.000, zadavatel: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (European Agency for Safety and Health at Work – OSHA, Bilbao, Španělsko). Počet nabídek: 4. Vítěz: Lighting Beetle s.r.o., Bratislava.

Grafický návrh pro publikace – čtyřletá rámcová smlouva, budget €230.000, zadavatel: Evropská agentura pro společnou ochranu vnějších hranic Frontex (European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the EU – Frontex, Varšava, Polsko). Počet nabídek: 6. Rámcová smlouva uzavřena s: Missing Element, s.r.o., Praha.

Dodávky nábytku – čtyřletá rámcová smlouva, budget €300.000, zadavatel: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (European Asylum Support Office – EASO, Valletta, Malta). Celkem zájemců: 8. Vítěz: Profil nábytek a.s., Humpolec.

Poskytování služeb v oblasti audiovizuálních a konferenčních technologií – čtyřletá rámcová smlouva, budget €10.000.000, zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro tlumočení, Brusel, Belgie. Celkem zájemců: 4. Rámcová smlouva pro AV Media a.s., Praha.

Dodávky nábytku a souvisejících konzultačních služeb – rámcová smlouva na 4 roky, budget €800.000, zadavatel: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA, Frankfurt am Main, Německo. Celkem zájemců: 4. Vítěz: Profil nábytek a.s., Humpolec.

Zajištění dočasných agenturních pracovníků – čtyřletá rámcová smlouva, budget €2.500.000, zadavatel: Agentura pro evropský Globální navigační satelitní systém (European Global Navigation Satellite Systems Agency – GSA, Praha). Celkem 3 nabídky, vítěz: Adecco s.r.o., Praha.

Služby grafického designu – čtyřletá rámcová smlouva, budget €200.000, zadavatel: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (European Union Agency for Network and Information Security – ENISA, Heraklion, Řecko). Celkem nabídek: 14, vítěz: Missing Element, s.r.o., Praha.

Agentura OSHA dá €50 tisíc za analýzu své vlastní struktury, aby byla efektivnější

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA, Bilbao) hledá konzultanta, který provede funkční analýzu organizace a její struktury a navrhne opatření pro co nejefektivnější využití lidských a finančních zdrojů. Jde o neveřejnou zakázku (tedy nevyhlašovanou v Úředním věstníku EU) s objemem omezeným stropem €50.000. Deadline pro projevení zájmu 22/6. Popis: Main services requested are the provision of a functional analysis of the organisation, to assess the appropriateness of the current EU-OSHA structure and work organisation and to identify the options for maximising human and financial resources by improving efficiency and effectiveness to best meet the objectives set out in the Agency’s Multiannual Strategic Programme. Participation in this negotiated procedure for a low value contract is open to natural and legal persons.