Tisk informačních materiálů pro Evropskou investiční banku

Tendr: Kompozice a tisk dokumentů skupiny Evropské investiční banky (EIB)

Zadavatel: Evropská investiční banka, Luxembourg

Kontrakt na 4 roky / celkový budget €7.521.000

Stručný popis: EIB hodlá uzavřít vícestranné rámcové smlouvy na poskytnutí služeb kompozice a tisku pro následující (na sobě nezávislé) položky:

Položka č. 1: Brožury, informační letáky: včetně publikací, svázaných i nesvázaných, v jakémkoliv formátu; Budget €2.867.000

Položka č. 2: Zprávy a knihy: včetně výroční zprávy a ostatních vícejazyčných zpráv, studií, knih; Budget €1.121.000

Položka č. 3: Tištěné materiály pro akce a papírenské materiály: včetně programů, pozvánek, zápisníků, složek, panelů, plakátů, rolet a konkrétních poutačů. Budget €3.533.000

Deadline 1/6

Design a layout zprávy UNICEFu v angličtině, francouzštině a španělštině

UNICEF pořádá na konci července (23. až 27.) v Amsterdamu velkou konferenci o AIDS. Při té příležitosti chystá vydat barevnou publikaci o zhruba 72 stranách v angličtině, francouzštině a španělštině a momentálně hledá firmu, která jí zajistí design a layout.
Detaily:  The vendor is expected to develop a contemporary and visually appealing publication, in which the design enhances the clarity of the messaging.
Publication design and typesetting:
• Design and layout in English of a colour publication of 48-72 pages, plus cover, page size A4.
• Design and production of publication graphics: figures, charts and infographics.
• Placement of photographs and captions.
• Design and layout of 4-page cover with spine.
• Layout of French and Spanish editions (using English version as a template).
• Production of PDFs for Web and print for all three language versions.
Deliverables – The Contractor will deliver to UNICEF the following:
1. Web PDFs of the full publication, including front and back covers, in English, French and Spanish.
2. Printer’s PDFs for the full publication, for all three language versions (covers and interiors).
3. The final InDesign files for all three language editions, including IDML files and links folders with all graphics in vector format (AI or EPS).
Call +32473116804 or write horejsi.tomas@gmail.com

Komunikační služby, propagační materiál, web a grafický design pro Agenturu EU pro námořní bezpečnost

Zakázka: Komunikační a publikační služby

Zadavatel: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA), Lisabon, Portugalsko

Kontrakt na 4 roky / budget €645.000

Deadline pro podání nabídek: 14/5

Stručný popis: Toto řízení zahrnuje řadu komunikačních a publikačních služeb – rozdělených do 5 specifických (samostatných / na sobě nezávislých) položek – k podpoře agentury při provádění jejích externích a interních komunikačních činností:

* položka č. 1 zahrnuje služby umožňující služby tisku publikací agentury EMSA, budget €200.000: i) právní publikace standardního formátu, ii) rozevírací letáky o jedné straně formátu A4 se třemi částmi, iii) 4/8-stránkové brožury formátu A4, iv) plakáty EMSA formátu A0, v) 32/48/64-stránkové technické zprávy, pokyny, příručky a soupisy majetku, vi) 8/56/72-stránkové čtvercové publikace o velikosti 20 cm, vii) 1/2-stránkové informativní přehledy formátu A4, viii) papírnické zboží opatřené firemní značkou. Během doby realizace zakázky budou publikace dodávány spolu s textem a obrázky EMSA ve formátu PDF optimalizovaném pro tisk (vytvořeném v Adobe InDesignu).

* položka č. 2 zahrnuje propagační materiál opatřený firemní značkou, výstavní materiál a oblečení, €175.000: a) propagační materiály a předměty (firemní dárky) opatřené firemní značkou, včetně předmětů pro významné osoby, i) materiály opatřené firemní značkou nízké hodnoty pro účely konferencí a informačních stánků, ii) propagační předměty opatřené firemní značkou střední hodnoty, iii) propagační předměty opatřené firemní značkou pro významné osoby, c) oblečení opatřené firemní značkou, b) materiály pro mobilní výstavy opatřené firemní značkou. Uchazeči poskytnou katalog produktů a/nebo služeb, které budou zahrnovat celou škálu nabízených produktů a/nebo služeb.

* položka č. 3 zahrnuje služby vývoje internetových stránek pro správu internetového obsahu s otevřeným zdrojovým kódem, €60.000: Za účelem posílení kapacit komunikačního týmu agentury EMSA agentura požaduje příležitostný vývoj internetových stránek a služby vývojové údržby v systému pro správu internetového obsahu zvoleném agenturou (Joomla!). Všechny ceny musí být založeny na člověkodnech (7,5 hodin), které jsou vyhrazeny na poradenské služby poskytované na dálku. Uchazeči musí prokázat znalosti a doložit způsobilost uvedenou v oddílu 15.5 specifikací nabídkového řízení. Vzorky musí být předloženy s nabídkou v souladu s kritérii kvality (oddíl 16 specifikací nabídkového řízení).

* položka č. 4 zahrnuje multimediální služby včetně audiovizuálního zachycení událostí, video postprodukce, animované grafiky a zajišťování snímků, €150.000: zahrnuje multimediální služby včetně audiovizuálního zachycení událostí, video postprodukce, animované grafiky a zajišťování snímků: a) audiovizuální zachycení událostí, b) video postprodukce, c) animovaná grafika, d) služby zajišťování snímků, e) cena na každý profil. Uchazeč by měl předložit odpovídající ceny v dodatku 1 položky č. 4 a neměly by zahrnovat náklady na dopravu a ubytování, které by případně hradila agentura v souladu s rámcovou smlouvou. Vzorky musí být předloženy s nabídkou v souladu s kritérii kvality (oddíl 16 specifikací nabídkového řízení).

* položka č. 5 zahrnuje grafický návrh a služby týkající se rozvržení pro zajištění počítačové grafiky a ilustrací, jakož i rozvržení publikací EMSA, €60.000: zahrnuje grafický návrh a služby týkající se rozvržení pro zajištění počítačové grafiky a ilustrací, jakož i rozvržení publikací EMSA:

a) Grafický návrh – Publikace a internetové stránky EMSA vyžadují poskytování profesionálně navržené počítačové grafiky a ilustrací, včetně grafů, grafiky pracovních postupů a map (velikost: A5 nebo A4). Na základě základních informací poskytnutých ze strany EMSA poskytovatel služeb vytvoří odpovídající vizualizaci. Návrháři zajistí, aby přepracování nebo dokončení vizuálního návrhu pro EMSA mělo alespoň dvě fáze. Dodání musí být realizováno zasláním digitálního, upravitelného souboru (např. souboru ve formátu .ai, .tiff nebo .indd) bez omezení autorských práv e-mailem. Uchazeči rovněž uvedou sazbu člověkodnů (počítáno 7,5 hodin na den) a předloží životopisy minimálně 2 odborníků. Vzorky musí být předloženy s nabídkou v souladu s kritérii kvality (oddíl 16 specifikací nabídkového řízení).

b) Služby týkající se rozvržení – EMSA může vyžadovat dodatečnou pomoc týkající se rozvržení publikací, včetně technických zpráv, rozevíracích letáků se třemi částmi a 4/8-stránkových brožur atd. Uchazeči zajistí, aby přepracování nebo dokončení návrhu rozvržení pro EMSA mělo alespoň dvě fáze. Dodání musí být realizováno zasláním digitálního, upravitelného souboru (např. .indd or .indt) bez omezení autorských práv e-mailem. Uchazeči rovněž uvedou sazbu člověkodnů (počítáno 7,5 hodin na den), předloží rozvržení uvedených publikací a životopisy minimálně 2 odborníků. Vzorky musí být předloženy s nabídkou v souladu s kritérii kvality (oddíl 16 specifikací nabídkového řízení).

Audiovizuální produkce včetně grafiky, animace a aplikací pro Evropskou komisi za hóóódně peněz

Zakázka: Poskytnutí služeb audiovizuální produkce včetně grafiky, animace, mediálních aplikací a distribuce přes více kanálů

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General Communication, Brusel (+ několik dalších EU agentur z různých členských zemí)

Rámcový kontrakt na 48 měsíců / orientační budget €80.000.000  

Stručný popis: Účelem této meziinstitucionální rámcové smlouvy je poskytnout Evropské komisi a zúčastněným agenturám EU služby audiovizuální produkce, služby týkající se produkce grafiky, animace a mediálních aplikací a distribuce audiovizuálních materiálů přes více kanálů.

Deadline 8/6

PS: Je to velké, složité, nerozdělené na loty – na druhou stranu je jasné, že bude velmi málo zájemců.

Světová zdravotnická organizace potřebuje vytvořit interaktivní mapu světa na míru

Call for Design and development of an interactive world map

Contracting Authority: World Health Organization, Geneva

Closing date: April 16

Purpose of the project: The purpose of this project is to design and develop a technical solution for a modern, flexible and interactive world map which can ideally be updated in house. It will serve as a digital communications product to visually represent worldwide distribution of data and recent trends in global public health. The solution should include interactive and engaging functionalities, such as hover effect, zoom effect, pins, social sharing, filters and others. The new interactive map will have the need to be repurposed for multiple sets of data and concepts; therefore, it should be possible to replicate it easily. With the help of this project, we aim to achieve better user experience, engagement and higher conversion rates of clicks and page views.

Work to be performed: 1. Propose the best technical solution for developing an interactive map that can be easily repurposed for future projects involving the use of data and maps.  2. Use the WHO official map coordinates as the baseline for further development. 3. Add desired functionalities, including the possibility to upload multiple layers of data, filters, hover effect on countries, zoom effect, pop-up window with featured text, visual and link, social media sharing, and others. 4. Incorporate Google Analytics as the data measurement tool. 5. Maintain WHO visual identity and use an appropriate colour scheme. 6. Communicate with the project team in Geneva promptly and fix any issues and bugs that may arise during the project development and implementation. Stick to the deadlines. 7. Provide technical assistance and support for three months after the project ends. Any new functionalities and development is out of the scope at this stage. It includes only the maintenance of existing technology and functionalities.

Technical specifications: • Technical specifications may change depending on the chosen technical solution.  • The chosen technical solution has to work on all major browsers, including the Internet Explorer, and devices, such as desktop, tablet and mobile.  • The chosen technical solution has to be of relatively small bandwidth, so it can be accessible even from remote areas with poor internet connection.  • The chosen technical solution needs to be either Drupal-based or HTML-based, with CSS and JavaScript.

Deliverables – Phase I: • Delivery of functional, interactive world map with the ability to zoom in on countries, hover effect, and interactive pop-up window with content, such as text, images, videos and links. • Fully implemented CSS styling Phase II: • Implementation of any outstanding functionality, such as the filter and social media sharing. • Implementation of any outstanding or new updates and content edits. • Delivery of the final product, clear from bugs and system errors.

Timeline: Deadline to submit the proposal: 16 April 2018 Project phase I delivery:  15 May 2018 Project phase II delivery: 29 May 2018 Start of technical support and maintenance: 30 May 2018 End of technical support and maintenance: 1 September 2018

Place of performance: Work is going to be performed off-site.

Status of the provider: The provider shall be a for profit institution operating in the field of digital communications and/or data visualization with proven expertise in these fields.

Previous experience: Previous work with WHO, other international organizations and/or major institutions in the field of: web design and development is desirable. Proven experience in: HTML, JavaScript, CSS, Drupal, MySQL, web design and UX/UI is required.

Staffing: Minimum staffing required for this project is an experienced project manager, a designer and a developer with at least 3 years of experience in a relevant field. Resumes of all members of the project team must be part of the proposal.

Grafický design pro zemědělský fond OSN se sídlem v Římě

Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj se sídlem v Římě hledá grafickou agenturu pro dlouhodobou (4-5 let) spolupráci. Práci je možné vykonávat na dálku. Vyžaduje minimálně osmiletou praxi a minimálně 5 podobných klientů v uplynulých pěti letech. Zájemci o zadávací dokumentaci, pomoc s registrací a s přípravou nabídky, hlašte se u mně: horejsi.tomas@gmail.com nebo +32-473-116804.

Zakázka: Služby grafického designu

Zadavatel: Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj (IFAD – The International Fund for Agricultural Development, Řím – Itálie), specializovaná agentura OSN

Jazyk tendru: angličtina

IFAD produkuje materiály ve 4 oficiálních jazycích OSN (English,French, Spanish and Arabic).

Hodnocení: kvalita 70%, cena 30%

Deadline pro odevzdání nabídky: 20/4

Service requirements: IFAD is looking for qualified service providers for provision of design development, layout, formatting and artwork finalization for print and digital materials and communications materials.

Required services include and not limited: – Creative design concepts: this requires design development, providing creative ideas and advice on how the design concept best served the content and type of materials to be produced; – Production process: the service provider will be expected to provide a realistic production timeline that will then be followed from concept to finalization; – Design and layout: it is required that the design is in line with IFAD standards and branding and visual identity guidelines; – Delivery of materials: this requires that the final product is packaged according to the different distribution or production needs. This includes preparing the high resolution print pdf files for offset printing, digital printing or low resolution pdf files for web posting. All final artwork files must be delivered to IFAD after completion of work, including original files (Indesign, Illustrator, etc.).

Potential products include: – Reports; – Brochures; – Leaflets; – Manuals; – Workshop materials.

Minimum requirement to vendors:

– At least 8 years of experience in graphic design and visual communications, more is an advantage;

– Electronic portfolio with samples of previous works, as requested below;

– Minimum 5 clients in the past 5 years for provision of similar services.

Website development for the International Bureau of Education of UNESCO

Call: Provision of Website Development

Contracting Authority: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – International Bureau of Education (UNESCO – IBE, Geneva)

Deadline 10/4
Description: This RFP seeks to hire a contractor who can:
* Establish a visual identity for the IBE brand that can be used on the website initially and across all aspects of the IBE-UNESCO ultimately.
* Advise the IBE-UNESCO on website design and architecture to meet the above needs
* Design an elegant, efficient, user-friendly, dynamic and interactive website based on a WordPress CMS or a better CMS that meets the above-specified requirements.
* Host all IBE-UNESCO flagship programs and anticipate future ones.
* Provide training and post go-live support during the first half-year of the use of the website.
* Develop design templates that form the foundation of a dynamic website capable of improvement and constant self-renewal without requiring a complete redesign.

The IBE-UNESCO requires that the development is delivered: 1) Speedily, within 3 months of IBE-UNESCO appointing a web developer and agreeing a specification. The IBE-UNESCO would like the development process to culminate in a phased July 2018 launch. It is therefore expected that the contractor will begin work immediately after signing of the contract. 2) At a value-for-money cost.

All other details can be found here.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (Vídeň) hledá dodavatele systému pro rozesílání varování přes sociální sítě

Zakázka: Social Media Simulator for Emergency Preparedness and Response Exercises

Zadavatel: International Atomic Energy Agency, Vídeň

Jazyk: angličtina

Deadline: 27/3

Background: The IAEA Incident and Emergency Centre (IEC) prepares and conducts exercises to strengthen the Agency’s response arrangements and capabilities, as well as those of Member States, with regard to nuclear and radiological emergencies. One of the IAEA’s five emergency response roles is to provide accurate and timely public information. Procedures and tools are in place to develop and publish public statements during an emergency. This process is tested during the exercises. In 2016, the decision was taken to expand the number of exercises to also include specific exercises for public communication.

Social media is prevalent and is a major part of any public information. The IEC seeks to have a system which provides simulated social media platforms in order to test social media preparedness and response.

In the past, the IEC has mocked up social media injects on a shared blog site but this has been time consuming and does not allow for the proper level of real-time, reactive postings. The IAEA’s Office of Public Information and Communication (OPIC) takes part in exercises to test its readiness and response for communicating during emergencies. The social media simulator will provide OPIC with a secure platform to simulate the use of social media in an emergency, including how they post information, links to official public statements and how they respond to the public.

Scope: This Statement of Work describes the IAEA’s requirements for the provision of software and services to establish a social media simulator (MIMIC) for emergency response exercises. MIMIC will cover Facebook and Twitter-like channels, as well as a simulation of the IAEA website and will allow for graphics to be used to simulate mock news articles. The IAEA would like to engage a software provider that would ideally deliver an out-of-the-box product or online service to suit these requirements. The solution should be open to internal IAEA players and selected counterparts from Member States, when requested, for their use during exercises.

The contractor should have in its service offering the ability for training, ongoing support and maintenance of the product, including updates.

Visual identity and communications materials for WHO Fleet Services activities

Call for tenders: Visual identity and communications materials

Contracting Authority: The World Health Organization, Geneva

Description: Develop a WFS visual identity, including a style guide and design communication materials such as banners, brochure, including infographics/icons for web, social media and mobile app. Additionally, four short videos are required.

The service should cover particulary “WHO Fleet Services“ (WFS) activities. WFS aims to provide WHO offices with appropriate, cleaner, cost-effective and safer vehicles to support optimum programme delivery. Under WFS, a centrally managed unit will be responsible for vehicles. Country offices will no longer own, but lease vehicles. Vehicles older than five years or those that have exceeded 150 000 km will be resold and replaced with new vehicles in a planned and coordinated manner over the next four years (2018-2022).

Deadline 28/3

Deliverables: The successful contractor will create graphic and digital materials (web, social, multimedia, audio-visual content as follows:

  1. A) WFS visual identity and style guide
  2. B) WFS communication materials
  3. C) Audio-visual items

A) WFS visual identity and style guide: The WFS visual identity will need to complement the WHO logo. (WHO brand guidelines will be provided to the successful company) The visual identity must convey a dynamic energy and commitment to deliver health services to all people, no matter when or where they are. It is important to note that the project will be implemented globally. The visual identity must complement content developed in the six official languages of the UN: Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish. Thus, the visual identity layout and messaging must work in the different languages. During this phase of the project, materials will be developed in English and French. (The company is not required to undertake any translation).

Messaging: WHO Fleet Services is more than vehicles, it is about serving people. WHO’s mission is to build a better, healthier future for people all over the world. It does this by “promoting health, keeping the world safe and serving the vulnerable.” The vehicles represent WHO’s capacity to deliver on its mandate. WHO’s fleet is the ‘blood supply’ for delivering health programmes.WHO’s vehicles enable staff to support health ministries to immunize children against diseases such as polio, measles, yellow fever and other vaccine preventable diseases. During a disease outbreak, our disease detectives, called epidemiologists help to find the cause, contain its spread and treat the sick. These interventions are all made possible through WHO’s fleet. Our vehicles not only transport staff but also essential medical supplies to health facilities in sprawling urban centres to remote and hard-to-reach areas, including conflict affected areas.

Qualities to be conveyed through the visual identity:

Keywords: Professional, customer service orientated, dynamic, innovative, dependable, safe, environmental friendly, cost effective, strong operational capacity (i.e. ability to quickly scale-up our operations during an emergency and ramp down when a situation stabilizes). Our fleet will be fit-for-purpose, right-sized (i.e.having the right type and number of vehicles for each office) and available where needed, and on-time. WFS is not just technical and operational, it is about delivering health for all people. WFS slogan: “Moving forward for a safer and healthier future.”

Target audiences:

  1. WHO executive management at country, regional and headquarter levels.
  2. WHO staff: drivers, programme staff, administration officers, human resources, etc.
  3. External stakeholders: UN agencies, vehicle suppliers, etc
  4. Donors: Bill and Melinda Gates Foundation, USAID, etc.

Style guide:  A style guide or in-depth rules about the logo usage, style and layout, including templates will need to be provided to WHO. These templates will include: Powerpoint template, email header, email signature, website header, Facebook cover photo, social media, etc.

B): WFS communication materials (design only required)

 PowerPoint slide-deck: Application of a WFS new visual identity to PowerPoint slide deck with improved layout and infographics to reduce text. (Draft PowerPoint is available for development of the concept. (The presentation will be provided to the successful company once identified). The powerpoint presentation file size must be below 6MB to allow for sharing the presentation easily via email.)

 WFS training certificate template: Certificate to staff after completing the WFS fleet training programme.

 Infographics: Four infographics will need to be provided. This will be used for presentations, newsletters, website, etc.

1: Why WFS?

2: What is WFS? A 360 degree solution: aimed at describing what will change, etc.

3: WFS Benefits: Four benefits include: operational capacity, cost effectiveness, road safety, reduced environmental impact

  1. How to get to involved. E.g. wear a seat belt, take the WFS training, etc.

 Icons: Several icons will need to be developed. These icons are described below as follows: * Icon Description * Ageing/old fleet * Cars older than 5 years or those that have reached 150,000 km * High operational costs * Very costly to maintain WHO’s fleet, especially those cars older than 5 years * Risk Includes operational, financial and reputational risk * 360° fleet management solutions

Encompasses all services offered under WFS. This includes:

 Trained and dedicated Fleet Managers,

 Vehicle tracking solutions,

 Comprehensive insurance coverage,

 Pre-approved maintenance arrangements

 Improved software for fleet tracking and data analysis

Vehicle tracking system The device fits into the vehicle and captures the GPS location information, including fuel consumption, speeding, harsh braking, etc.

Insurance: Comprehensive, collision, including third party insurance coverage. WFS will provide holistic insurance offer greater peace of mind.

Preventive maintenance: Pre-determined schedule for checking the working condition of a vehicle. Usually, the oil, filter, spark plugs are checked and replaced after reaching a certain mileage.

Fleet assessment: Includes an online survey and site inspection. The fleet assessment is conducted by the Fleet Manager or Head Driver.

Fleet training: WFS training will include: E-learning modules, in-country or regional workshops, on-the-job coaching. The training will need to be completed by drivers and support staff involved in the fleet. For e.g. administration offices, HR, etc.

Customer service: Implies dependable and safe transport delivered with efficiency and a friendly attitude.

WFS revolving fund: A fund will be established which will be constantly replenished to buy and maintain WHO’s fleet, including provide training to fleet staff.

WFS leasing fee: Countries will no longer own but lease vehicles. The leasing fee will be paid on a monthly or annual basis to operate WHO’s vehicles

Fleet management dashboard: Fleet data pictorially illustrated to improve data analysis and help with decision-making.

Fuel efficiency: Less fuel used per kilometre.

Green Fleet: Fuel efficient, lighter vehicles or those using alternative energy such as, electric cars, or moving from diesel to petrol vehicles.

Environmentally friendly: Focused on reducing environmental impact related to air pollution through newer vehicles, better maintained vehicles, car-sharing and car-pooling with other UN organizations.

Road safety: WFS will contribute to road safety through improved driver training, well-maintained vehicles, improved route planning, (e.g. avoiding driving during night time and/or poor weather conditions) etc.

 Roll-up Banner. Description: The roll-up banner will convey what is WFS in a clean, striking and modern design. The banner will be used to indicate WFS presence at various events such as exhibitions, training and high-level meetings.

 Wall Banner. Description: The wall banner stand needs to be modern, (preference for a curved, modular shape). The banner must depict the dynamism of WFS and its slogan, “Moving forward for a healthier and safer world.”

C). WFS audio-visual items

 Audio-visual products. Duration: 30-45 second videos. Number: 4 x short videos. Videos will be used for training, meetings, website, exhibitions, etc. It should be developed as a series or different episodes which can be played as one continuous video or in parts for specific audiences. The videos will focus on: Why WFS?, What is WFS?, WFS Four Benefits and How to get involved.

Propagační předměty ” na míru”, za milion euro pro EU agenturu z Malty

Zakázka: Propagační předměty opatřené firemní značkou, značkové oděvy a ošacení opatřené logem a grafickými prvky agentury EASO

Zadavatel: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO), Marsa, Malta

Budget €1.000.000

Dělení na loty: ne

Deadline 11/4