Europarlament potřebuje systém správy elektronických záznamů. Na 10 let za €11milionů

Pořízení a implementace systému správy elektronických záznamů

Evropský parlament, Directorate-General for the Presidency, Bruxelles

Kontrakt na 10 let / budget €10.800.000

Stručný popis zakázky: Dodávka softwaru IT (ERMS – systém pro správu elektronických záznamů), jeho nasazení v Evropském parlamentu a poskytování souvisejících služeb: údržba a technická pomoc, školení, poradenství, konfigurace, přizpůsobení a vývoj klientských aplikací v rámci ERMS nebo za základě použití technologií ERMS a správa služeb.

Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky: Potřeba funkčního systému správy záznamů není časově omezena. ERMS nebude poskytovat funkce správy záznamů jen přímo uživatelům, ale také mnoha IT systémům Parlamentu. Samotný charakter činnosti správy záznamů, jehož součástí je uchovávání záznamů až do jejich přenosu do historických archivů, spočívá ve využívání systému po dlouhou dobu. Navíc po podpisu rámcové smlouvy může nasazení systému a migrace údajů z aktuálního systému správy záznamů trvat déle než 1 rok, což zkracuje dobu používání systému. Kromě toho by bylo velmi nákladné nahradit ERMS novým systémem jen po několika málo letech (školení koncových uživatelů, migrace údajů, aktualizace klientských aplikací integrovaných se systémem ERMS atd.).

Deadline pro doručení nabídky: 22/9

Velká šance pro stavební firmy, které si troufají na “Brusel”. Europarlament se rozpadá:)

Stavební firmy se schopností operovat v Bruselu (tj. včetně těch českých, které jsou schopny vyslat své lidi přímo na stavbu, nebo je najmout na místě…) se mají na co těšit. Vedení Evropského parlamentu totiž dospělo k závěru, že technický stav parlamentních budov v belgické metropoli je tak špatný, že bude nezbytná buď důkladná rekonstrukce nebo výstavba zcela nového objektu. Momentálně se jeví jako pravděpodobnější spíš druhá z možností.

Ve špatné stavu je prý zejména budova “Paul-Henri Spaak” včetně Hemicycle, kde se odehrávají plenární zasedání. Ta byla dokončena v roce 1993. Stavba přišla EU na více než jednu miliardu euro (tehdy 42 miliard belgických franků).

V Evropském parlamentu zasedá 751 europoslanců. Společně s jejich asistenty, týmy jednotlivých evropských politických stran a stálým mezinárodním sekretariátem pracuje v budovách EP několik tisícovek lidí.

Příležitostí pro stavební firmy je ale v EU víc, např. některé agentury (Eurojust – The Haag nebo ECHA – Helsinki) také plánují výstavbu nových “centrál”.

Evropský parlament si začne hledat novou “cestovku” pro období 2019 až 2023

Dá se to zvládnout a dá se na tom hodně vyrůst. Většinu služeb bude možné zajišťovat na dálku, ale bude určitě potřeba vyslat pár lidí do sídel Evropského parlamentu (Brusel, Lucemburk, Štrasburk…). Tendr by měl být vypsán v únoru 2018, takže je dost času na přípravu…

Zakázka: Výběr cestovní kanceláře pro poskytování cestovních služeb pro Evropský parlament a evropského veřejného ochránce práv na období let 2019–2023.

Zadavatel: Evropský parlament, Directorate-General for Finance

Popis: Služby, které budou poskytnuty, spočívají v zajištění jízdenek a letenek, ubytování a souvisejících služeb, které budou účtovány Evropského parlamentu, v souvislosti s výkonem jeho oficiální činnosti, včetně technické pomoci s formulováním a prováděním politik v oblasti cestování. Služby budou poskytovány v souladu s vnitřními pravidly Evropského parlamentu. Agentura může být vyzvána k tomu, aby poskytovala služby v prostorách Evropského parlamentu („interně“), zejména v Bruselu, Lucemburku a/nebo Štrasburku nebo na dálku („externě“). Agentura může v prostorách Evropského parlamentu na vlastní účet a na komerčním základě zřídit samostatnou kancelář, která bude poskytovat rekreační cestování.

Evropský parlament zavede „píchačky“, chce vědět „kolik osob je na pracovišti“:)

Zakázka: Implementace systému počítaní přítomných osob pro pracoviště Evropského parlamentu v Bruselu a Štrasburku

Evropský parlament, direction générale «Sécurité et protection», Bruxelles

Rámcová smlouva na 4 roky

Popis zakázky:

V rámci modernizace bezpečnostního vybavení hodlá Evropský parlament zřídit spolehlivý systém, který umožní v reálném čase stanovit počet osob nacházejících se v některých budovách v Bruselu a Štrasburku. Tato 2 pracoviště budou vybavena společným systémem s možností provozování každé budovy zvlášť (režim jednoho objektu). Součástí plnění u této zakázky je dodání, doručení, instalace a zprovoznění vybavení nezbytného pro provedení počítání přítomných osob v každém z těchto objektů. Dále je jeho součástí preventivní a nápravná údržba v průběhu 2leté záruční lhůty (od data prozatímní přejímky). V Bruselu (zadání č. 1) se počítá celkem s 42 počítacími body a ve Štrasburku (zadání č. 2) s 15 počítacími body. Kromě těchto 2 hlavních zadání bude Parlament dále pomoci uskutečňovat další koupě v rámci tohoto systému tak, jako to bude v Bruselu a Štrasburku nutné.

Deadline 10/5

Trochu svazácký event pro Evropský parlament. Ale zase za milion a půl euro

Zakázka: Realizace Evropského setkání mládeže v roce 2018

Zadavatel: Evropský parlament, Brussels

Budget €1.500.000 / smlouva na 18 měsíců

Stručný popis: Evropské setkání mládeže (EYE) je akce pořádaná z iniciativy Evropského parlamentu každé dva roky (od roku 2014) s cílem podnítit aktivní občanství mezi mladými Evropany. Akce se koná v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku a sdružuje tisíce mladých lidí ve věku od 16 do 30 let, kteří zde mají příležitost se zúčastnit diskusí s politiky a přednášejícími s širokou škálou odborných znalostí o aktuálních tématech. Akce se konala již dvakrát v letech 2014 a 2016, s několika navazujícími slyšeními konanými v měsících následujících po každé akci. Třetí konání je naplánováno v termínu 25.–26. Května 2018. Poskytovatel služeb bude vyzván, aby Evropskému parlamentu poskytl pomoc s plánováním, organizováním a uskutečňováním logistických a organizačních hledisek akce EYE 2018, poskytnutím potřebného „know-how”, služeb logistiky, materiálů, vybavení atd., a to ve spolupráci s projektovým týmem EYE, vnitřními útvary Evropského parlamentu a externími partnery.

Možné činnosti v rámci zakázky:

  • Řada setkání/workshopů s projektovým týmem EYE a dalšími příslušnými útvary EP, bude-li to nutné k upřesnění úkolů, požadavků, překážek a očekávání v rámci projektu. Toto je fáze, v níž poskytovatel služeb sesbírá informace, kterých bude zapotřebí k vypracování koncepce každého pracovního souboru. Období/lhůta: červen–prosinec 2017.
  • Koncepce pro každý pracovní balík. Koncepce by měla zahrnout mj. jasný a podrobný popis procesu, cíle pracovního balíku, ukazatele, koordinátora pracovního balíku a celého týmu, včetně subdodavatelů. Koncepce by měla být založena na předchozí dokumentační fázi. Lhůta: konec prosince 2017.
  • Podrobný realizační plán, strukturovaný do pracovních balíčků dle každého prvku akce, tj. řízení účastníků, vnitřní logistika, značení směrů v předsálí/sále, zahajovací a závěrečné ceremonie, akreditace a uvítání účastníků, přivítání a technická pomoc pro partnery, přispěvatele, organizátory činností, přivítání a řízení přednášejících, organizování přepravy účastníků, řízení dobrovolníků, bezpečnost atd. Za každý z pracovních balíčků bude nutno vypracovat také zprávu týkající se hodnocení rizik. Provádění plánu musí být doplněno podrobným rozpočtem nákladů na všechny pracovní balíky, činnosti a úkoly nastíněné v plánu a rozvrh dodaných prvků. Lhůta: konec ledna 2018.
  • Validace realizačního plánu. Lhůta: konec února 2018.
  • Provádění
  • Výkaznictví: poskytnout projektovému týmu krátkou zprávu na způsob „načerpaných ponaučení”, která bude analyzovat silné a slabé stránky akce a uvádět, co by se mělo v příštích ročnících akce udělat jinak/efektivněji. Lhůta: společně se závěrečnou zprávou.

Deadline 2/5

Propagační předměty pro Evropský parlament. Nový tendr vyhlášen

Zakázka: Dodávka propagačních předmětů

Zadavatel: Evropský parlament, Luxembourg

Budget €250.000/4 roky trvání rámcové smlouvy

Popis: Dodávka propagačních předmětů používaných v rámci různých akcí a činností, které pořádá Evropský parlament na jeho 3 pracovištích (Brusel, Lucemburk, Štrasburk).

Minimální úroveň případně požadovaných standardů: uchazeč je povinen doložit, že v průběhu posledních dvou uzavřených finančních roků, realizoval minimální roční obrat v oblasti týkající se této zakázky ve výši €100.000.

Deadline pro odeslání nabídek: 10/5

Europarlament vypsal tendry na tři studie o své roli a kultuře. €50 tisíc za kus

Pro znalce historie a role Evropského parlamentu: blíží se volby a europarlament by měl rád v zásobě nějaké přesvědčivé argumenty pro média a voliče, že má smysl. Vypsal tendry na tři studie, na všechny bude 10 měsíců a €50.000. Tady jsou titulky:

1) Study on the character, composition and culture of the directly-elected Parliament, 1979-1989.

2) Study on the Parliament’s role in the institutional and constitutional development of the European Union, 1979-1989.

3) Study on the Parliament’s role in the completion of the European single market,1979-1989.

 

Videostreamingová platforma pro Evropský parlament na pokrytí „živých“ akcí: tendr vyhlášen

Zakázka: Internetový přenos 3.0

Zadavatel: Evropský parlament, Brusel

Budget pro celou dobu trvání zakázky: €4.500.000

Rámcová smlouva na 3+1+1 rok

Cílem je získat víceúčelovou, vícejazyčnou streamingovou službu pro pokrytí „živých a „on demand“ plenárních a výborových setkání a mediálních akcích významných pro Evropský parlament.

Kontraktor má také zajistit technické obnovení a pokračování současného procedurálního vysílání Evropského parlamentu, aktualizovaného o moderní formáty a pracovní toky.

Budoucí videostreamingová platforma EP  bude zahrnovat infrastrukturu jako službu, software jako službu, služby podpory a údržby, které by přinejmenším odpovídaly současným streamingovým funkcím nabízeným na internetových stránkách Evropského parlamentu (Europarl) a aby podporovaly funkční a technologický vývoj v průběhu trvání zakázky.

Deadline 12/10

Europarlament nakoupí kartonové krabice na pendlování mezi Bruselem a Lucemburkem

Evropský parlament vypíše na konci září tzv. nízkorozpočtový tendr (tj. do €135.000) na kartonové krabice potřebné ke stěhování/pendlování mezi Bruselem a Lucemburkem. Tendr nebude nikde zveřejňován, zadavatel jen musí splnit podmínku: oslovit 3 možné dodavatele. Takže nízká účast zaručena. Zájemci?

Pracovní oblečení, lékařské pláště. Jako obvykle: jedna nabídka, jeden vítěz

Do tendru na “nákup uniforem (bezpečnostní obuvi, pracovních kabátů a kombinéz, pracovních montérek, lékařských plášťů (pro lékařky a lékaře a sestřičky) a parek”, který nedávno vypsal Evropský parlament (a do kterého jsem marně sháněl české účastníky) se přihlásila jedna jediná firma. A s nabídkou lehce nad limit (nabídka €177.716, limit €172.000) bez problémů vyhrála. Jde o firmu Lessure Workwear z lucemburského Niederanvenu.