EU agentura z Tallinu hledá dodavatele vestavěných regálů

Pokud by někdo měl zájem o zakázku na dodávku a instalaci vestavěných polic/regálů za zhruba 1.5 milionu korun v estonském Tallinu tak se rychle ozvěte (horejsi.tomas@gmail.com nebo +32-473-116804), na projevení zájmu zbývají 4 dny. Jde o zakázku pro agenturu eu-LISA (neboli European Agency for the operational management of large-scale IT systems).

Česká firma podepsala smlouvu na super-velký EU kontrakt “řešení infrastruktury datového střediska”

Rámcovou smlouvu na projekt “Řešení infrastruktury datového střediska” pro Ředitelství pro informatiku (DG DIGIT) Evropské komise za neuvěřitelných €622 milionů získala česká firma AutoCont. S pomocí Bruselské spojky, jak jinak. Gratulujeme.

Nábytek do agentury EU pro bezpečnost potravin dodají Češi

Tendr Evropské agentury pro bezpečnost potravin (Parma – IT) na “Poskytování inovativního a ekologicky šetrného nábytku pro zasedací místnosti a kanceláře” za €1.800.000/4 roky vyhrála s pomocí Bruselské spojky česká firma Profil nábytek. Gratulace!!!

Agentura EMSA z Lisabonu si vybrala nového tiskaře: českou firmu U&WE

Tendr na „služby tisku“ v rámci výběrového řízení na „Obecné komunikační a publikační služby“ Evropské agentury pro námořní bezpečnost (Lisabon) za €200.000 na 4 roky vyhrála s pomocí Bruselské spojky česká firma U&WE ADVERTISING s.r.o. Gratulace

Evropská centrální banka potřebuje vylepšit své weby

Tendr: Provision of a new information architecture for the ECB websites

Zadavatel: European Central Bank, Frankfurt aM

Deadline pro projevení zájmu: 5/11/2018

Zahájení tendru: 18/1/2019

Kontrakt na 36+12 měsíců

Zakázka bude rozdělena na dvě samostatné části:

Details – LOT1: On an as-needed basis, as ordered under the Contract, the Contractor shall provide consultancy services on the technical and communications aspects of Information Architecture design, specifically for the main ECB website and also for any other ECB-owned websites that may require similar services during the course of the effective contract term. As part of the preparation, the Contractor will be in the lead of the project. Together with DGC/WDI, the contractor will lead a series of workshops or data collection activities, on-site at the ECB premises located in Frankfurt am Main, with ECB business areas (the content owners) to collect and understand their requirements. The number of workshops shall be determined based on what is necessary to gather the requirements to enable the substantive architectural re-design of the ECB website. The workshops will be organized by the Contractor with the support of the ECB. The Contractor will be responsible for designing and facilitating the workshops, documenting the proceedings, collecting and analysing the data, presenting the results, and delivering the full package of documentation to the ECB. Based on the results of the workshops and data analysis, as well as relying on industry best practices and its own experience and expertise, the Contractor shall create and deliver to the ECB a new IA design for the ECB website in the form of a mock-up website layout and/or tree diagram. The Contractor shall provide documents (e.g. reports, pictures, and/or schematics) of the content structure, as required by the ECB. The Contractor shall produce several iterations of the high-level IA structure for the website. The Contractor shall further refine the iterations based on ECB’s feedback, derived from comments and suggestions from ECB’s stakeholders as well as on the outcome of user testing carried out by Lot 2 Contractor using a tree diagram, click dummy and/or website mock-up. In parallel, the Contractor shall create a taxonomy for the English-language content on the website and deliver it to the ECB in a separate report. The Contractor shall also deliver to the ECB a report detailing the IA development process and how the different inputs were accounted for in the final product. The implementation of the new website’s underlying infrastructure shall be part of a separate project. The Contractor shall perform the Works either on the ECB’s premises in Frankfurt am Main (on-site) or at the Contractors office.

Main goals – LOT1: The main goal is to overhaul the IA of the ECB’s website while leaving the underlying infrastructure untouched. It should reflect users’ needs and modern information-seeking behaviour as evidenced by audience research, the results of which will be provided by the Contractor for Lot 2 services, and user testing. The revised IA should also conform to the priorities laid out in the ECB’s digital strategy. As part of the IA overhaul effort, the contractor shall devise a comprehensive taxonomy which covers the website’s English-language content and deliver it to the ECB.

Details – LOT2: The contractor shall conduct audience research and provide usability testing services for provisional iterations of the IA (e.g. mock-up website layout and/or tree diagram), which shall be delivered under the Contract for Lot 1 services. For the audience research, the contractor should examine demographic characteristics and also establish a set of comprehensive user archetypes. The contractor shall deliver a report detailing their research methodology and explaining how they arrived at their findings. Separate from this, the contractor shall deliver a report for each iteration of the IA they test and compare its performance to previous versions. Qualitative and quantitative testing methods should be used for both user testing and audience research. The Contractor will also be responsible for recruiting participants and ensuring that the sample accurately reflects the audience of the ECB website. The Contractor shall perform the Works either on the ECB’s premises in Frankfurt am Main (on-site) or at the Contractors office.

Main goals – LOT2: The Contractor will be responsible for researching and developing an accurate picture of the audience for the ECB’s websites, which the ECB will use to inform and ensure the usability of the new IA, which will be delivered under Lot 1. The audience research should examine both demographic characteristics (e.g. age, language, nationality etc.) and user archetypes (e.g. financial professionals, general public, academics, journalists etc.). Ideally, the audience research will be conducted using both quantitative and qualitative methods. On the basis of these findings, the Contractor shall create personas which will be used to guide the design of the Information Architecture which shall be delivered under the Lot 1 Contract. In addition, as requested by the ECB, the Contractor shall test the usability of progressive iterations of the IA among the relevant groups as they’ve been identified above and confirm the usability of the IA through research and testing. These findings will be used to inform further iterations of the IA where necessary.

Poradenské IT služby pro agenturu EEA. Infrastruktura, Linux a Microsoft

Tendr: Poskytnutí poradenských IT služeb v oblastech pokročilých operací infrastruktury a podpory první úrovně v oblasti infrastruktury Microsoftu (2 samostatné položky)

Zadavatel: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA, Kodaň – Dánsko)

Rámcový kontrakt na 4 roky

Jde o samosatné/na sobě nezávislé části. Je možné se hlásit jen do jedné z nich nebo do obou.

LOT1 Služby pokročilých operací infrastruktury: V rámci této položky se od budoucího zhotovitele očekává poskytnutí služeb pokročilých operací infrastruktury, zejména týkající se obsluhy systému Linux, například:–pokročilá správa systému a nasazení v případě virtualizovaného prostředí s vysokou dostupností,– bezpečnostní opatření jako systémové aktualizace, prevence vniknutí a zálohy/obnovy,– hodnocení bezpečnostních opatření a zlepšení,– správa CMS, relačních databází a NoSQL,– správa sítě, návrh a optimalizace,– správa aplikací zavedených pomocí softwaru Docker. Budget €1.250.000

LOT2 Podpora první úrovně v oblasti infrastruktury Microsoftu: V rámci této položky bude od budoucího zhotovitele vyžadováno poskytnutí podpory první úrovně v oblasti infrastruktury Microsoftu, například:– služby helpdesk v oblasti IKT podporované systémem označování požadavků s osobními i vzdálenými zásahy,– správa PC a správa uživatelů převážně v prostředí Windows,– správa a konfigurace PC založených na prostředí Windows 7 a 10 pomocí různých softwarových nástrojů,– správa aktualizací PC s cílem zachovat bezpečnost a soukromí,– správa a instalace tiskáren, skenerů a ostatního periferního zařízení,– poskytnutí technické podpory pro videokonference a webináře,– podpora týkající se správy sítě, serverů, databáze a ostatních úkolů infrastruktury,– poskytnutí školení v oblasti IT pro zaměstnance EEA v případě softwaru používaného EEA, zejména MSO Office a Windows. Budget €600.000

Deadline: 16/11

Websites, mobile apps and other digital asset for the EU agency

Tendr: Digital Asset Development (under the FWC for the provision of services in the field of Marketing Consultancy and Content Production)

Zadavatel: European Investment Fund, Luxembourg

Deadline 21/11

Celkový rozpočet: €600.000 / 4 roky

Background: Introduction to EIF – The European Investment Fund (EIF) was established in 1994 and is a specialist provider of risk finance to small and medium-sized enterprises (SME) across Europe. The EIF has a tri-partite shareholder structure including the European Investment Bank (EIB), the European Union represented by the European Commission (EC), and 32 banks and financial institutions. The EIF has its own legal personality and financial autonomy among the institutions of the European Union.

Details: The EIF intends to sign a Framework Agreement with up to three (3) qualified Service Providers capable of delivering digital asset development, hosting and maintenance services (“the Services”), for marketing purposes and marketing-related activities, including but not limited to:

* Websites – independent websites of smaller scale than that of the EIF related to specific projects managed or supported by the EIF; events-related websites providing general information (organisers, agenda, speakers, logistics, press reviews) and registration functionalities for target audiences;

* Mobile apps – event apps for conferences organised by the EIF; professional networking apps tailored to the EIF; apps visualising EIF services such as location of beneficiaries and/or intermediaries;

* Other digital assets – interactive and web-based solutions for EIF’s products and business needs (e.g. digital publications, online tools for audience engagement).

Social Media Engagement and Production Services for the EU Lux-based Agency

Tendr: Social Media Engagement and Production Services (under the FWC for the provision of services in the field of Marketing Consultancy and Content Production)

Zadavatel: European Investment Fund, Luxembourg

Deadline 21/11

Celkový rozpočet: €1.680.000 / 4 roky

Background: Introduction to EIF – The European Investment Fund (EIF) was established in 1994 and is a specialist provider of risk finance to small and medium-sized enterprises (SME) across Europe. The EIF has a tri-partite shareholder structure including the European Investment Bank (EIB), the European Union represented by the European Commission (EC), and 32 banks and financial institutions. The EIF has its own legal personality and financial autonomy among the institutions of the European Union.

Details: the Service Provider(s) will be required to, but not limited to, assist the EIF in the following areas:

 Identify target audience behaviours, preferred content types, topics of interest and other insights based on data analytics;

 Propose tactics to grow the EIF brand in the online space by suggesting contents types that could achieve a broad reach;

 Conduct regular research and competitor analysis to inform the EIF’s content production strategy for awareness raising, engagement and growth;

 Help the EIF to stay abreast of new developments in the social media space including advice on platforms, formats and trends as they evolve;

 Advise and supporting the EIF in developing social media campaigns that drive and encourage user-generated-contents, e.g. photo/film contests, polls, quizzes;

 Research hashtags across different platforms and providing creative advice related to the production of impactful storylines along those keywords;

 Monitor digital and social media channels to inform crisis communications activities and community management objectives (including a listening tool);

 Manage earned media engagement (influencer relations: identifying collaboration opportunities and working with influential individuals and organisations online);

 Manage paid media/advertising to guarantee targeted visibility (including social media advertising, paid content discovery services, native advertising, and search engine marketing i.e. Google AdWords);

 Search engine optimisation to ensure satisfactory placement of EIF content in search engines (especially Google);

 Measure EIF performance across all digital and social media activities based on a pre-determined framework, including strategic recommendations for performance improvement;

 Ensure Day-to-day co-operation and project management together with the EIF to facilitate activities across multiple markets, initiatives and campaigns;

 Assist the EIF, on an ad-hoc or occasional basis in managing a monthly editorial calendar and posting contents on platforms (e.g. for holiday cover or in times of heavy workload).

AV technika pro EU agenturu: tendr pro “vybranou společnost”

Jedna z významnějších EU agentur sídlící ne tak daleko od Česka bude vyhlašovat tendr na výměnu svého zastaralého AV zařízení (video-stěny Barco a další zařízení: TV tuners, audio system etc.) pro situační monitoring a datovou vizualizaci ve svém Operačním středisku. Součástí je dodání techniky a občas i nutná údržba na místě. Je to tendr jen “na výzvu”, počítám s nízkým počtem účastníků a relativně velkou šancí uspět. volejte +32-473-116804 nebo piště horejsi.tomas@gmail.com

Tendr na propagační předměty “na míru” pro vídeňskou agenturu FRA prodloužen

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA, sídlí ve Vídni) prodloužila deadline pro výběrové řízení na “výrobu a dodávku zákaznicky uzpůsobených propagačních materiálů” do 18. října.

Popis zakázky: Cílem tendru je poskytnutí široké škály propagačních materiálů včetně služeb uživatelského uzpůsobení, tisku, dokončení a doručení agentuře FRA do Vídně. Vybraný dodavatel musí být schopen dodat zboží a poskytovat související služby včetně návrhu, grafického rozvržení, předtiskové úpravy, výroby vzorků a doručení požadovaných produktů.

Budget na 4 roky / €120.000.