Europol hledá dvorního dodavatele počítačového hardwaru

Zakázka: Počítačový hardware a související služby

Zadavatel: Europol, Den Haag, Nizozemsko

Rámcová smlouva na 4 roky / celkový budget €2.500.000

Stručný popis: Hlavním cílem zakázky je pořízení stolních osobních počítačů/mini počítačů/laptopů, jakož i příslušenství a periferních zařízení. Úspěšný uchazeč musí být rovněž schopen provádět související služby, jako například opravy mimo rozsah záruky, informace o produktech, dodací služby, vybalení a označování. Součástí smlouvy je také část určená pro pořízení speciálních položek prostřednictvím akvizičního kanálu.

Deadline pro odeslání nabídek: 25/8

EU agentura z Ljubljaně hledá IT integrátora. Nabízí €25 milionů

Zakázka: Služby integrace systému IT a poradenské služby IT pro Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)

Zadavatel: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Ljubljana, Slovinsko

Kontrakt na 96 měsíců / budget €25.000.000

ACER hodlá uzavřít vícestranné rámcové smlouvy v kaskádě na správu a údržbu již funkční a využívané infrastruktury a aplikací systému REMIT prostřednictvím poskytnutí služeb integrace systému IT v rámci položky č. 1 a poradenských služeb IT v rámci položky č. 2.

Obě položky zakázky jsou samostatné/na sobě nezávislé, je možné se hlásit jen o jednu:

Lot 1: Služby integrace systému IT – V rámci služeb v této zakázce budou Agentuře poskytovány služby integrace systému IT, mezi které bude patřit ústřední servisní pult, infrastrukturu a operace v rámci systému ARIS, vývoj softwaru a údržbu systému ARIS, projektové a servisní řízení ARIS a řízení aplikací ARIS, jak je podrobně uvedeno ve specifikacích nabídkového řízení. Kritéria hodnocení: kvalita 65% – cena 35%. Budget €20.000.000

Lot 2: Poradenské služby v oblasti IT – V rámci služeb zahrnutých do této zakázky by měly být Agentuře poskytnuty: i) poradenství ohledně realizace a provozu rámce informační bezpečnosti REMIT Agentury; ii) poradenské služby týkající se realizace a provozování rámce řízení kvality systému ARIS; a iii) odborné poradenství a podpora s řízením a správou projektu a služeb a při řešení konkrétních problémů týkajících se rozvoje, realizace a provozování systému ARIS, jak je podrobně uvedeno ve specifikacích nabídkového řízení. Kritéria hodnocení: kvalita 65% – cena 35%. Budget €5.000.000

Deadline pro odeslání nabídky: 4/9

Proč by české firmy nemohly dělat zakázky pro “Brusel”? Čeho se bojíte?! Pojďme na kafe a můžeme to probrat

Mám tu pár super-zajímavých tendrů, které se dají vyhrát a realizovat z Česka nebo ze Slovenska. Nabízím pomoc s přípravou nabídky tak, aby uspěla. Nabízím řízení/koordinaci vašich lidí tak, abych z nich dostal maximum. Tento týden jsem v Praze, zkusme tom probrat osobně a nic už nám to nemůže překazit😊. Třeba:

* Pořízení a implementace systému správy elektronických záznamů. Zadavatel: Evropský parlament, Bruxelles. Kontrakt na 10 let / budget €10.800.000. Deadline: 22/9

* Správa údajů, aplikací a databází pomocí prostředků IT. Zadavatel: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), Helsinki. Kontrakt na 4 roky/ budget €15.000.000. Deadline: 2/8.

* Poskytnutí služeb poradenství a řízení v oblasti IT (rámcové smlouvy). Zadavatel: The European Patent Organisation (EPO), Munich. Budget nespecifikován. Division into lots: Lot 1: Strategic and General Consultancy, Lot 2: Technical Consultancy, Lot 3: Enterprise Architecture, Lot 4: Solution Architecture, Lot 5: Operational Services, Lot 6: IT Service Management. Deadline 22/8

* Provision of Graphic Design services. Zadavatel: Evropská komise a další EU instituce. Doba trvání/typ kontraktu: 4 roky/rámcová smlouva. Budget: €3.000.000. Deadline: 12/7

* Internetové vývojové služby. Zadavatel: COST Association, Brussels. Celkový budget €540.000/48 měsíců. Zakázka bude rozdělena na 5 samostatných částí (lotů): LOT 1: Web design and web development: Website design and CMS development with extended features like public databases, forums, collaboration, social media automation, search engine optimisation, registration systems and data visualisation. Budget €160.000. LOT 2: Website-related marketing services: editorial services such as copywriting, web content proofreading; search engine optimised content; This lot is a lot on purchase order. Budget €50.000. LOT 3: Web hosting and web maintenance as from launching of the website: Website hosting and maintenance of the main COST website. €50.000. LOT 4: Additional web development and web-marketing services as from launching of the website. €170.000. LOT 5: Web hosting and web maintenance for a multi-tenant CMS system: In addition to the main website COST considers to host the websites of its 300+ COST Actions on a multi-tenant CMS system. The hosting environment for this would need to be provided and maintained. €100.000. Deadline 11/7

* Výroba audiovizuálních výrobků, mobilních aplikací a elektronických publikací na bázi HTML. Zadavatel: Publikační úřad EU, Luxembourg. Zakázka na 4 roky. Tendr má tři (na sobě nezávislé/samostatné) části: 1) Audiovizuální produkce. Předpokládaná hodnota: €2.000.000. 2) Výroba mobilních aplikací. Předpokládaná hodnota: €600.000. 3) Výroba elektronických publikací na bázi HTML. Předpokládaná hodnota: €900.000. Deadline pro odeslání nabídek: 2/8

* Pomoc s údržbou, podporou a rozvojem datového úložiště. Zadavatel: Evropská investiční banka (EIB), Luxembourg. Kontrakt na 4 roky/ budget €15.000.000. Deadline: pro odeslání nabídky: 13/7.

* Pořádání akcí a komunikačních kampaní a o poskytování tržního zpravodajství ve třetích zemích a v Evropské unii pro EU agenturu CHAFEA. Zadavatel: Chafea (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency), Luxembourg. Celkový budget: €71.100.000/ 4 roky. Výzva se týká pořádání akcí a komunikačních kampaní a poskytování tržního zpravodajství ve třetích zemích a v EU. Cílem zakázky je poskytnout informační a propagační služby týkající se zemědělských výrobků EU. Deadline pro odeslání nabídek: 15/9

Takže pište nebo volejte: +32-473-116804, horejsi.tomas@gmail.com.

Grafický design, mediální produkce, propagační předměty pro agenturu EU z Malty

Zajištění dodávek pro služby dodávání značkového materiálu, mediální produkce, komunikační služby

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO), Valletta, Malta

Kontrakt na 4 roky / celkový budget €1.500.000

Uzavření rámcové smlouvy rozdělené do těchto 4 (samostatných/nezávislých) položek:

položka č. 1 – poskytnutí služeb grafické podpory, návrhu a výroby značkových propagačních materiálů (budget €600.000),

položka č. 2 – poskytování značkového oděvního a textilního zboží nesoucího stávající a nové logo agentury (€400.000),

položka č. 3 – poskytnutí služeb multimediální produkce a služeb digitální komunikace (€260.000),

položka č. 4 – poskytnutí služeb strategické komunikace a poradenských služeb v oblasti komunikace (€240.000).

Deadline 28/7

Další mega-tendr: nábytek a vybavení kanceláří Evropské investiční banky za téměř miliardu korun

Zakázka: Poskytnutí služeb souvisejících s vybavením kanceláří a stěhováním osob, jakož i dodávka kancelářského nábytku a dělících příček

Zadavatel: Evropská investiční banka, Luxembourg

Doba trvání: 5 let

Stručný popis: Poskytnutí služeb souvisejících s vybavením kanceláří a stěhováním osob, jakož i dodávka kancelářského nábytku a dělících příček:

* položka č. 1 (služby a dodávky, budget €19.500.000): poskytnutí služeb souvisejících se správou prostředí pracovních stanic, s nábytkem, dělícími příčkami a renovací kanceláří, a se stěhováním osob a majetku, jakož i dodávkou dělících příček a akustických panelů: oblast č. 1: přepažení kanceláří a stěhování zaměstnanců; oblast č. 2: poskytnutí dělících příček; oblast č. 3: poskytnutí akustického obrazového materiálu;

* položka č. 2 (pouze dodávky, budget €10.050.000): dodávka nábytku pro vybavení kanceláří.

Deadline 21/7

Europarlament potřebuje systém správy elektronických záznamů. Na 10 let za €11milionů

Pořízení a implementace systému správy elektronických záznamů

Evropský parlament, Directorate-General for the Presidency, Bruxelles

Kontrakt na 10 let / budget €10.800.000

Stručný popis zakázky: Dodávka softwaru IT (ERMS – systém pro správu elektronických záznamů), jeho nasazení v Evropském parlamentu a poskytování souvisejících služeb: údržba a technická pomoc, školení, poradenství, konfigurace, přizpůsobení a vývoj klientských aplikací v rámci ERMS nebo za základě použití technologií ERMS a správa služeb.

Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky: Potřeba funkčního systému správy záznamů není časově omezena. ERMS nebude poskytovat funkce správy záznamů jen přímo uživatelům, ale také mnoha IT systémům Parlamentu. Samotný charakter činnosti správy záznamů, jehož součástí je uchovávání záznamů až do jejich přenosu do historických archivů, spočívá ve využívání systému po dlouhou dobu. Navíc po podpisu rámcové smlouvy může nasazení systému a migrace údajů z aktuálního systému správy záznamů trvat déle než 1 rok, což zkracuje dobu používání systému. Kromě toho by bylo velmi nákladné nahradit ERMS novým systémem jen po několika málo letech (školení koncových uživatelů, migrace údajů, aktualizace klientských aplikací integrovaných se systémem ERMS atd.).

Deadline pro doručení nabídky: 22/9

Deadline programu EU na podporu překladů se blíží. Ve hře jsou dva miliony euro

Projekt Evropské komise (resp. agentury EACEA) na finanční podporu překladů beletrie z “menších” evropských jazyků (včetně češtiny) do těch významnějších (angličtina, francouzština, němčina, španělština) má letos rozdělit €2.000.000. Každý vybraný překlad má tak šanci získat podporu maximálně €100.000 (nebo 50% celkových uznatelných nákladů).

Podmínky: musí jít o překlady dosud nepřeložené, ale již vydané beletrie v jakékoli podobně/formě (klidně i komiks). Podpora se týká překladu i propagace). Práce na překladu může trvat maximálně 2 roky.

Uzávěrka pro podání žádosti: 25/7. Zájemci i detaily/pomoc se žádostí pište na horejsi.tomas@gmail.com nebo volejte: +32-473-116804.

Evropská patentová organizace hledá poradce pro řízení IT

Zakázka: Poskytnutí služeb poradenství a řízení v oblasti IT (rámcové smlouvy)

Zadavatel: The European Patent Organisation (EPO), Munich

Doba trvání kontraktu: zhruba 60 měsíců/ budget nespecifikován

Místa realizace: the Contractor’s site and the EPO’s sites in Rijswijk (NL), Munich (DE), Berlin (DE) and Vienna (AT)

Division into lots*

Lot 1: Strategic and General Consultancy.

Lot 2: Technical Consultancy.

Lot 3: Enterprise Architecture.

Lot 4: Solution Architecture.

Lot 5: Operational Services.

Lot 6: IT Service Management.

* Bidders may submit offers for 1 or any number of Lots

The EPO intends to conclude framework agreements with 9 contractors for Lot 1, with 6 contractors for Lot 2, with 3 contractors for Lot 3, with 6 contractors for Lot 4 and with 5 contractors for Lot 5 and with 5 contractors for Lot 6, provided that sufficient bidders are eligible for the award of a framework agreement.

Contract award is expected to take place in the 3rd quarter 2017.

Deadline 22/8

Velká šance pro stavební firmy, které si troufají na “Brusel”. Europarlament se rozpadá:)

Stavební firmy se schopností operovat v Bruselu (tj. včetně těch českých, které jsou schopny vyslat své lidi přímo na stavbu, nebo je najmout na místě…) se mají na co těšit. Vedení Evropského parlamentu totiž dospělo k závěru, že technický stav parlamentních budov v belgické metropoli je tak špatný, že bude nezbytná buď důkladná rekonstrukce nebo výstavba zcela nového objektu. Momentálně se jeví jako pravděpodobnější spíš druhá z možností.

Ve špatné stavu je prý zejména budova “Paul-Henri Spaak” včetně Hemicycle, kde se odehrávají plenární zasedání. Ta byla dokončena v roce 1993. Stavba přišla EU na více než jednu miliardu euro (tehdy 42 miliard belgických franků).

V Evropském parlamentu zasedá 751 europoslanců. Společně s jejich asistenty, týmy jednotlivých evropských politických stran a stálým mezinárodním sekretariátem pracuje v budovách EP několik tisícovek lidí.

Příležitostí pro stavební firmy je ale v EU víc, např. některé agentury (Eurojust – The Haag nebo ECHA – Helsinki) také plánují výstavbu nových “centrál”.

Frontex hledá výrobce kancelářských materiálů se svým logem

EU agentura Frontex (European Border and Coast Guard Agency, sídlí ve Varšavě) vypsala tendr na výrobu a dodání kancelářských materiálů s firemní identifikací.

Kontrakt na 4 roky/ budget €180.000.

Deadline pro odeslání nabídek 12/7.