Řízení a propagace akcí evropské agentury EFSA z italské Parmy

Image

Zakázka: Řízení akcí a setkání a propagační služby

Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Parma, Itálie

Stručný popis: Primární úlohou dodavatele bude plánovat a realizovat logistiku akcí na základě informací EFSA. V případě komplexnějších akcí se od dodavatele může požadovat poskytnutí také poradenských služeb ohledně toho, jak je nejlépe možné propagovat iniciativu a/nebo vystupování ve funkci poradce s cílem doporučit optimální formy a technická řešení v zájmu dosažení uvedených cílů. Dodavatel bude mít za úkol podporovat EFSA při organizování institucionálních setkání a akcí zejména v Parmě (přibližně 60 %, buď na ředitelství EFSA nebo na jiných místech ve městě), Bruselu a ve 28 zemích EU (přibližně 35 %), ale případně také v předvstupních zemích EU a ostatních jiných evropských zemích (přibližně 5 %). Proto se požaduje schopnost působit zejména v Itálii a v zemích EU/EHP, ale také v zemi uchazeče/potenciálního uchazeče a zemích, které vstupovaly do programu Evropské politiky sousedství (ENP).

Orientační rozpočet bez DPH: €5.000.000

Deadline: 26/01

Evropská agentura ECHA z Finska hledá firmu na zajištění služeb IT infrastruktury. V rozpočtu je €35 milionů

Zakázka: Rámcová smlouva o zajištění služeb infrastruktury IT

Zadavatel: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), Helsinki

Hodnota bez DPH: €35.400.000

Doba trvání: 60 měsíců

Uzavřena bude rámcová smlouva s jediným účastníkem

Tendr má 2 dvě fáze: Ve fázi I může podat žádost o účast v tomto řízení kterýkoli zainteresovaný uchazeč, ale k podání nabídky budou vyzváni pouze ti, kteří budou vybráni na základě oznámených kritérií pro vyloučení a výběr a s ohledem na dodržení minimálních požadavků na službu. Ve fázi II budou nabídky vyhodnoceny na základě zadávacích kritérií kvality a ceny.

Cílem rámcové smlouvy bude poskytování následujících služeb: * služby cloudu a infrastruktury, * portál pro řízení služeb, * řízení služeb, * poradenské služby, * služby transformace, * bezpečnostní služby.

Deadline 12/1

Some details: In 2012 ECHA started a transition towards outsourced hosting services, which was progressively implemented over three years. In particular, ECHA currently sources infrastructure services provided by one outsourcer (Incumbent), in conjunction with a second contractor (Networks Incumbent) managing the networks, based on two external datacentres and external service delivery centres.
In 2015 ECHA adopted an ICT asset-free strategy and transitioned its entire computing capacity to Infrastructure-as-a-service (completed in 2016). Such transition does not currently cover the network equipment.
Services under the existing agreements are secured for a time period that ECHA considers sufficient to establish this new Framework Contract (FWC) through competition and in order to complete the transition of services.
In parallel ECHA is performing a re-design of its networks in order to simplify and streamline the network managed services, on the one hand, and to facilitate the completion of the transition to full Infrastructure-as-a-service to cover also network-as-a-service, on the other. The aim is that this FWC will start when such transformation has already been completed or be very close to completion.
While the quality of the services to be provided by the Contractor are an important part of the FWC, clear focus will be put on awarding the Contract to a provider that can dramatically reduce the total cost of ownership of infrastructure services, including ECHA’s internal resources (e.g. contract management, service management, issue follow-up, etc.). That being said, continuity of ECHA’s existing infrastructure service portfolio is a top priority.

ECHA’s goals: Therefore, this FWC is of strategic importance to ECHA. There are four key objectives that ECHA puts on it:
1. Providing secure access to high-quality, secure and state-of-the-art services for consumption by ECHA and its third parties.
2. Ensuring a cost effective and low-risk transition from ECHA’s current infrastructure
208 services in to the services available on this FWC.
3. Lowering the total cost of ownership of infrastructure services, including efforts made by ECHA staff for e.g. Contract and Service Management.
4. Streamlining of the service delivery via lean service management and effective governance, automation and standardisation of service delivery and integration of services in a multiparty ecosystem.
ECHA expects that the Contractor is in a position to achieve all these objectives.

Technical Specs to download here.

Amsterdam gears up to settle 900 EMA staff plus partners and children

(DutchNews.nl) The news that Amsterdam will host the European Medicines Agency when it leaves London after Brexit has been widely welcomed for its impact on both the Netherlands’ reputation as a location to do business and the likely knock-on effect on employment. Nevertheless, there are considerable issues to solve within the 16 months set aside for the move, officials warn. The decision ‘marks the official start of a challenging joint relocation project that will have to be delivered within extremely tight deadlines… and completed by March 30, 2019,’ the London-based body said after the result of the European ministers’ vote was announced.

In particular, the EMA has a workforce of some 890, most of whom will move to the Dutch capital and will need suitable housing. EMA workers also have 600 plus children under the age of 18, many of whom will need to be found places at international schools and daycare centres. The Amsterdam bid included a commitment to implement a relocation plan with a dedicated team of experts to help staff make the move. The city has already guaranteed that the children of EMA staff will have access to international education and that ‘housing in the different segments is readily available.’ It is unclear, as yet, how the city, already grappling with a shortage of affordable homes, will cope with the new influx. Mike Russell, director of housing group Principle Vastgoed told that supply in the city is already short and the budgets available to the EMA staffers will drive everything, which ever segment they are looking in. ‘If they have €1,800 plus to spend, that is going to put upward pricing pressure on the market,’ he said. ‘

Amsterdam pitched itself as a great place to live and everyone who makes the move here is coming for the Amsterdam experience, not the Almere experience.’ Purpose built office The EMA will first be housed in temporary offices before moving to a purpose-built building in Amsterdam’s Zuidas district next to the EY offices.

The building will be some 80 metres high with 19 floors and will cost between €250m and €300m to build. The tab for the new building, named Vivaldi, is being picked up by the Dutch government which will rent it to the EMA for the market rate. The government is also providing an €18m sweetener to help pay for the move.

Zuidas director David van Traa says the arrival of the EMA will further boost the district’s profile as a top location to do business. In addition, he said, ‘the many international workers and visitors will undoubtably contribute to making Zuidas a more lively place as it moves from being a business district to a unique new district of Amsterdam where you can live and work.’

Úředníci z Rady EU si nevědí rady s SAPem. Za pomoc zaplatí:)

Zakázka: Poskytnutí služeb souvisejících se systémem SAP

Zadavatel: Rada Evropské unie, secrétariat général, Bruxelles, Belgie

Stručný popis: Cílem výzvy je obstarání služeb informačních technologií souvisejících s technologií SAP pro generální sekretariát Rady Evropské unie s cílem údržby a rozvoje finančního informačního systému SOS II a implementace nové funkce v mezích změnového řízení a ve spolupráci s provozními uživateli. Půjde zejména o údržbu, podporu, školení a poradenské služby související s integrovaným finančním informačním systémem na bázi systému SAP ERP Central Component 6.0 (s názvem SOS II) a souvisejícími produkty (SAP BI, SAP PI, Solution Manager apod.) používanými generálním sekretariátem Rady Evropské unie, Soudním dvorem Evropské unie, Evropským účetním dvorem a Evropským univerzitním institutem.

Požadavky:

* finanční:

The tenderer’s statement must demonstrate a minimum annual turnover of 2 Mio Euro for SAP related consulting services during the last 3 financial years available.

* lidské kapacity, reference:

documents certifying professional standing and technical capability and possession of relevant professional experience of at least three years for the delivery of the type of supplies required/provision of the type of services required;

A list of the main projects and services of an equivalent nature and of comparable or greater volume than those covered by the contract, carried out during 3 last years (comparable size and volume can be understood as references with 6 Full Time Equivalents (FTE) or more). For each reference mentioned, the candidate must indicate the amounts, the dates, a precise description of the services and the names and contact details of the public or private recipient. For at least three of the main contracts mentioned, the candidate must in particular provide detailed information on the technical nature of the services, the corresponding volumes (working days) of the services provided and a certificate issued or countersigned by the competent entity of the beneficiary justifying the said services and proving the satisfaction of the beneficiaries of the services.

The three references must include, on the one hand,

– a reference to the implementation of SAP functions for public budgetary accounting (with the SAP “Funds Management”, “Public Sector Management” or “Industry Solution Public Sector” modules), and on the other hand

– a reference demonstrating the capacity to provide a service taking into account the particularities of more than 2 countries, such as the implementation of an international core model, the deployment of an SAP system on subsidiaries located in several countries, or any other service involving the implementation within the same SAP system of settings that simultaneously address the accounting, banking, linguistic and regulatory problems of more than 2 countries.

A description of the candidate’s technical and logistical facilities, and a certificate issued by an external certification body attesting its conformity with IT Service Management (e.g. ISO / IEC 20 000).

Detailed list of studies and professional qualifications (CV) of the persons responsible for the delivery of services. By delivering such list the Tenderer commits to send the proposed persons, or replacement persons with an equivalent or superior profile than the one which is presented

Two CVs of Consultants employed by the Tenderer for each of the following profiles: -“Business Process Engineer”, -“Solution Architect”, -“Functional Consultant”, -“Developer”,  -“Technical Consultant”, -“SAP Administrator” and -“Trainer.

Deadline pro projevení zájmu: 21/12

Agentura EEA z Kodaně potřebuje poradit s Javou a tokem dat

Zakázka: Poskytnutí IT poradenských služeb v oblasti vývoje softwaru Java a zavedení toku dat

Zadavatel: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), Copenhagen, Dánsko

Rámcová smlouva na 4 roky / budget €2.000.000

Popis zakázky: EEA má v úmyslu uzavřít rámcové smlouvy v kaskádě na poskytnutí IT služeb a podpory v oblasti vývoje softwaru Java (hlavně webových aplikací), vývoje QA skriptů a on-line webových dotazníků a podpory druhého stupně na žádost helpdesku prvního stupně. Poskytovatel služeb může být požádán, aby například: zajistil vývoj softwaru z otevřeného zdroje v případě Java aplikací, jako jsou například slovník údajů, databáze ohlašovacích povinností, obsahový rejstřík, služba konverze, jednotné přihlašování, služba webových dotazníků, portál adaptace na změny klimatu, EUNIS a desktopová aplikace s názvem SDF Manager; poskytnul podporu v oblasti návrhu webových stránek; zkušební verze a prototypizace uživatelského rozhraní; nasadil prototypy na vlastní servery za účelem hodnocení nových funkcí ze strany zákazníků; vytvořil kontroly kvality souborů XML za využitím schématu XML a jazyka XQuery; vytvořil schémata XML za účelem popisu formátů poskytování dat; vytvořit on-line webové dotazníky využitím rámce AngularJS nebo jazyka XForms; byl k dispozici pro helpdesk prvního stupně, aby reagoval na dotazy uživatelů ohledně systémové interakce, zpráv o chybách atd.

Deadline: 19/12

Další úspěch: bratislavská firma i+i print bude tisknout pro EU agenturu FRA z Vídně

Lídři zemí EU by měli po víkendu rozhodnout, která z londýnských agentur se po brexitu přesune do Bratislavy (která ještě žádnou EU agenturu nehostí). Uvidíme, jestli to bude EMA, EBA, nebo ani jedna z nich. Každopádně slovenské firmy mohou už teď pro EU dodávat: EU agentura FRA totiž sídlí “za rohem”, ve Vídni.

Už se nám to povedlo: bratislavská tiskárna i+i print podepsala s agenturou před pár dny čtyřletý kontrakt na “production of communication and awareness raising materials”.

Europarlament hledá poradce pro business travel management

Evropský parlament hledá externí/ho experty/experta pro konzultace v oblasti business travel management. Nejprve je třeba projevit zájem, pište na horejsi.tomas@gmail.com.

Sekretariát Rady EU potřebuje pomoc se svým Finančním IS na bázi SAP

Zakázka: Poskytnutí služeb souvisejících se systémem SAP
Zadavatel: Rada EU – Generální sekretariát

Popis: Údržba, podpora, školení a poradenské služby související s integrovaným finančním informačním systémem na bázi systému SAP ERP Central Component 6.0 (s názvem SOS II) a souvisejícími produkty (SAP BI, SAP PI, Solution Manager apod.) používanými generálním sekretariátem Rady Evropské unie, Soudním dvorem Evropské unie, Evropským účetním dvorem a Evropským univerzitním institutem.

IT služby pro evropský Open Data Portal

Tendr: Provision of IT services related to Open Data Portal (ODP)

Zadavatel: Publication Office of the EU

Rámcový kontrakt na 4 roky /budget €3.000.000

Scope of the call for tenders: the provision of software evolution, maintenance and consultancy services for the ODP. During the implementation of the FWC, the migration of the application to a cloud environment is foreseen.

Background: The European Union Open Data Portal is the single point of access to a growing range of data from the institutions and other bodies of the European Union. Data are free to use and reuse for commercial or non-commercial purposes. By providing easy and free access to data, the portal aims to promote their innovative use and unleash their economic potential. It also aims to help foster the transparency and the accountability of the institutions and other bodies of the EU.

Services to be provided:

S1                             Evolution

S2                             Maintenance

S3                             Consultancy

Other related services that may be requested:

S4                             Takeover

S5                             Handover

Deadline k podání nabídek 15/12

Software platform for facility, inventory, asset and event management for the EDA agency

Zakázka: Software platform for facility, inventory, asset and event management

Zadavatel: The European Defence Agency (EDA), Brussels

Kontrakt na 4 roky / budget €134.800

The sought software platform (‘the Platform’) will be used by EDA to manage in particular its facilities, inventory, assets and events. In addition, the platform can be considered and used also for other purposes depending on its design and functionality and according to the evolving needs of the EDA.

The services to be provided under the contract shall include at least the following tasks:

  1. Provision of the Platform as a service (SaaS/PaaS). It can be hosted either directly by the Tenderer or in a commercial cloud environment.
  1. Consultancy services allowing the configuration of the Platform in accordance with EDA needs and business processes and its actual implementation within EDA including the transformation of relevant business processes and education and training of end users.

EDA is looking for software delivering the required functionality ‘out-of-the-box’ or via supported and documented configuration activities which can be performed by advanced users or IT staff of the Agency, without customisation of the Platform, without development of additional software components by the tenderer and without extensive consultancy support by the tenderer.

Solutions failing to meet this requirement will be excluded from the competition. The following definitions clarify what functionality is EDA looking for:

Facilities: Parts of the premises or specific installations on the premises designed for a certain purpose, such as offices, meeting rooms, parking places, HVAC, technical rooms, lifts, etc.

Location: Is a physically existing place (room, office, entrance hall, garage, garden, lift, etc.) where items may be physically located.

Facility management: Is a process designed to take stock of all the facilities available on the premises, their parameters such as location, dimensions, capacity or status and their actual usage and of the installed equipment.

Inventoried Item: A tangible or intangible item which is subject to registration and tracing in terms of its location and usage by the organisation during its lifecycle.

Inventory management: Is a process designed to register items upon their arrival to EDA and trace their location and actual usage during their lifecycle.

Asset: Is an inventoried item the financial value of which exceeds a specified threshold.

Asset management: Is a process designed to provide compliance with the EU financial regulations with regards to financial accounting of assets owned by the EDA.

Event: Is a meeting, visit, technical or service intervention organised or initiated by EDA, involving EDA staff and people external to EDA, such as meeting participants, visitors (both including VIPs), job candidates, consulants, technicians. Events can occur both inside and outside EDA premises.

Event management: Is a process designed to keep control of all the events in EDA scope and of all the people, equipment and services involved in an event, facilitate the organisation of events and keep records of all organised events.

Consultancy will be required for assistance in the following areas:

  • Requirements gathering
  • Configuration of the Software
  • Data migration, export/import
  • Coaching of EDA advanced users and/or IT staff in the configuration of the Software
  • Adjustment of business processes within EDA in order to match the philosophy of the Software
  • End user assistance and training

Project management activities may be required in order to facilitate the process of requirements gathering, software configuration and adjustment of EDA business processes.

Projevení zájmu – deadline: 6/11 – 17.00