Evropská Innovative Medicines Initiative plánuje kampaň ke svému desátému výročí

Zakázka: Kampaň k desátému výročí evropské Iniciativy pro inovativní léky

Zadavatel: Společný podnik Innovative Medicines Initiative, Brusel

Popis zakázky: Společný podnik EU „The Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking“ (IMI) slaví v roce 2018 své 10. výročí. Při této příležitosti chce spustit komunikační kampaň s cílem oslavit a zvýšit povědomí o svých úspěších a výsledcích. Kampaň začne 30. dubna. Hlavním cílem bude zvýšit viditelnost výsledků IMI v širším okruhu zainteresovaných stran (akademici v oblasti zdraví a medicíny, malé a střední podniky v biotechnickém sektoru, farmaceutický průmysl a zdravotnický personál) se speciálním zaměřením na občany, pacienty a politické činitele. Používaný jazyk měl obsahovat jednoduchá, krátká a jasná slova, aby podával zprávy srozumitelné pro obecné publikum. Hlavním jazykem kampaně bude angličtina. Cílem této výzvy k podání nabídek je uzavřít smlouvu na poskytování služeb mezi IMI a hospodářským subjektem za účelem vytvoření kampaně, včetně zhotovení vizuálních a audiovizuálních materiálů.

Background: The IMI was launched in 2008 as a public-private partnership between the European Union and the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. We are working to improve health by speeding up the development of, and patient access to, the next generation of medicines, particularly in areas where there is an unmet medical or social need. We do this by facilitating collaboration between the key players involved in healthcare research, including universities, pharmaceutical companies, other companies active in healthcare research, small and medium-sized enterprises, patient organisations, and medicines regulators. This approach has proven highly successful, and IMI projects are delivering exciting results that are helping to advance the development of urgently-needed new treatments in diverse areas (www.imi.europa.eu/projects-results/success-stories-projects).

Budget €250.000

Deadline 26/1

Monitoring a analýza českých médií pro europarlament

Zakázka: Služby monitorování a analýzy medií pro Českou republiku

Zadavatel: European Parliament Information Office in the Czech Republic

Kontrakt na 4 roky / budget €150.000

Stručný popis: Evropský parlament spouští toto řízení na zadání rámcové smlouvy na denní monitorování tisku (národního/regionálního), audiovizuálních médií (rozhlas, TV) a hlavních on-line (internetových) médií. Tato zakázka může být obnovena až na maximálně 4 roky. Účelem této zakázky je poskytnutí včasného a aktualizovaného přehledu denních informací formou přehledu tisku, který vystihne způsob, jakým se pojednává o tématech souvisejících s Evropským parlamentem a Evropskou unií ve sdělovacích prostředcích. Generální ředitelství pro komunikaci Evropského parlamentu má v úmyslu si zajistit nejlepší možné poznatky v oblasti mediálního pokrytí v celé EU v případě témat souvisejících s Evropskou unií, Evropským parlamentem a činnostmi předsedy a poslanců Evropského parlamentu. V konečném důsledku analýza médií napomůže Evropskému parlamentu lépe informovat občany a konkrétní cílová publika Evropské unie o politikách EU. Za účelem dosažení tohoto cíle EP částečně spoléhá na externí odborné kapacity a pomoc.

Deadline 26/1.

Kdo by chtěl vyhrát – jsem k dispozici, pomůžu s přípravou nabídky: horejsi.tomas@gmail.com nebo +32-473 116804

Řízení a propagace akcí evropské agentury EFSA z italské Parmy

Image

Zakázka: Řízení akcí a setkání a propagační služby

Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Parma, Itálie

Stručný popis: Primární úlohou dodavatele bude plánovat a realizovat logistiku akcí na základě informací EFSA. V případě komplexnějších akcí se od dodavatele může požadovat poskytnutí také poradenských služeb ohledně toho, jak je nejlépe možné propagovat iniciativu a/nebo vystupování ve funkci poradce s cílem doporučit optimální formy a technická řešení v zájmu dosažení uvedených cílů. Dodavatel bude mít za úkol podporovat EFSA při organizování institucionálních setkání a akcí zejména v Parmě (přibližně 60 %, buď na ředitelství EFSA nebo na jiných místech ve městě), Bruselu a ve 28 zemích EU (přibližně 35 %), ale případně také v předvstupních zemích EU a ostatních jiných evropských zemích (přibližně 5 %). Proto se požaduje schopnost působit zejména v Itálii a v zemích EU/EHP, ale také v zemi uchazeče/potenciálního uchazeče a zemích, které vstupovaly do programu Evropské politiky sousedství (ENP).

Orientační rozpočet bez DPH: €5.000.000

Deadline: 26/01

Evropská agentura ECHA z Finska hledá firmu na zajištění služeb IT infrastruktury. V rozpočtu je €35 milionů

Zakázka: Rámcová smlouva o zajištění služeb infrastruktury IT

Zadavatel: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), Helsinki

Hodnota bez DPH: €35.400.000

Doba trvání: 60 měsíců

Uzavřena bude rámcová smlouva s jediným účastníkem

Tendr má 2 dvě fáze: Ve fázi I může podat žádost o účast v tomto řízení kterýkoli zainteresovaný uchazeč, ale k podání nabídky budou vyzváni pouze ti, kteří budou vybráni na základě oznámených kritérií pro vyloučení a výběr a s ohledem na dodržení minimálních požadavků na službu. Ve fázi II budou nabídky vyhodnoceny na základě zadávacích kritérií kvality a ceny.

Cílem rámcové smlouvy bude poskytování následujících služeb: * služby cloudu a infrastruktury, * portál pro řízení služeb, * řízení služeb, * poradenské služby, * služby transformace, * bezpečnostní služby.

Deadline 12/1

Some details: In 2012 ECHA started a transition towards outsourced hosting services, which was progressively implemented over three years. In particular, ECHA currently sources infrastructure services provided by one outsourcer (Incumbent), in conjunction with a second contractor (Networks Incumbent) managing the networks, based on two external datacentres and external service delivery centres.
In 2015 ECHA adopted an ICT asset-free strategy and transitioned its entire computing capacity to Infrastructure-as-a-service (completed in 2016). Such transition does not currently cover the network equipment.
Services under the existing agreements are secured for a time period that ECHA considers sufficient to establish this new Framework Contract (FWC) through competition and in order to complete the transition of services.
In parallel ECHA is performing a re-design of its networks in order to simplify and streamline the network managed services, on the one hand, and to facilitate the completion of the transition to full Infrastructure-as-a-service to cover also network-as-a-service, on the other. The aim is that this FWC will start when such transformation has already been completed or be very close to completion.
While the quality of the services to be provided by the Contractor are an important part of the FWC, clear focus will be put on awarding the Contract to a provider that can dramatically reduce the total cost of ownership of infrastructure services, including ECHA’s internal resources (e.g. contract management, service management, issue follow-up, etc.). That being said, continuity of ECHA’s existing infrastructure service portfolio is a top priority.

ECHA’s goals: Therefore, this FWC is of strategic importance to ECHA. There are four key objectives that ECHA puts on it:
1. Providing secure access to high-quality, secure and state-of-the-art services for consumption by ECHA and its third parties.
2. Ensuring a cost effective and low-risk transition from ECHA’s current infrastructure
208 services in to the services available on this FWC.
3. Lowering the total cost of ownership of infrastructure services, including efforts made by ECHA staff for e.g. Contract and Service Management.
4. Streamlining of the service delivery via lean service management and effective governance, automation and standardisation of service delivery and integration of services in a multiparty ecosystem.
ECHA expects that the Contractor is in a position to achieve all these objectives.

Technical Specs to download here.

Agentura EEA z Kodaně potřebuje poradit s Javou a tokem dat

Zakázka: Poskytnutí IT poradenských služeb v oblasti vývoje softwaru Java a zavedení toku dat

Zadavatel: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), Copenhagen, Dánsko

Rámcová smlouva na 4 roky / budget €2.000.000

Popis zakázky: EEA má v úmyslu uzavřít rámcové smlouvy v kaskádě na poskytnutí IT služeb a podpory v oblasti vývoje softwaru Java (hlavně webových aplikací), vývoje QA skriptů a on-line webových dotazníků a podpory druhého stupně na žádost helpdesku prvního stupně. Poskytovatel služeb může být požádán, aby například: zajistil vývoj softwaru z otevřeného zdroje v případě Java aplikací, jako jsou například slovník údajů, databáze ohlašovacích povinností, obsahový rejstřík, služba konverze, jednotné přihlašování, služba webových dotazníků, portál adaptace na změny klimatu, EUNIS a desktopová aplikace s názvem SDF Manager; poskytnul podporu v oblasti návrhu webových stránek; zkušební verze a prototypizace uživatelského rozhraní; nasadil prototypy na vlastní servery za účelem hodnocení nových funkcí ze strany zákazníků; vytvořil kontroly kvality souborů XML za využitím schématu XML a jazyka XQuery; vytvořil schémata XML za účelem popisu formátů poskytování dat; vytvořit on-line webové dotazníky využitím rámce AngularJS nebo jazyka XForms; byl k dispozici pro helpdesk prvního stupně, aby reagoval na dotazy uživatelů ohledně systémové interakce, zpráv o chybách atd.

Deadline: 19/12

Další úspěch: bratislavská firma i+i print bude tisknout pro EU agenturu FRA z Vídně

Lídři zemí EU by měli po víkendu rozhodnout, která z londýnských agentur se po brexitu přesune do Bratislavy (která ještě žádnou EU agenturu nehostí). Uvidíme, jestli to bude EMA, EBA, nebo ani jedna z nich. Každopádně slovenské firmy mohou už teď pro EU dodávat: EU agentura FRA totiž sídlí “za rohem”, ve Vídni.

Už se nám to povedlo: bratislavská tiskárna i+i print podepsala s agenturou před pár dny čtyřletý kontrakt na “production of communication and awareness raising materials”.

Europarlament hledá poradce pro business travel management

Evropský parlament hledá externí/ho experty/experta pro konzultace v oblasti business travel management. Nejprve je třeba projevit zájem, pište na horejsi.tomas@gmail.com.

Sekretariát Rady EU potřebuje pomoc se svým Finančním IS na bázi SAP

Zakázka: Poskytnutí služeb souvisejících se systémem SAP
Zadavatel: Rada EU – Generální sekretariát

Popis: Údržba, podpora, školení a poradenské služby související s integrovaným finančním informačním systémem na bázi systému SAP ERP Central Component 6.0 (s názvem SOS II) a souvisejícími produkty (SAP BI, SAP PI, Solution Manager apod.) používanými generálním sekretariátem Rady Evropské unie, Soudním dvorem Evropské unie, Evropským účetním dvorem a Evropským univerzitním institutem.

Síťová infrastruktura a bezpečnostní síťové vybavení pro Radu EU. Kontrakt na 9 let

Pořízení vybavení síťové infrastruktury (položka 1) a bezpečnostní síťová zařízení (položka č. 2) a související služby

Rada Evropské unie, General Secretariat, Brusel, Belgie

Budget nespecifikován

Doba trvání: smlouva na 24 měsíců + možnost prodloužení o 7×12 měsíců, tj. celkem 9 let

Stručný popis: Cílem je uzavřít 2 rámcové smlouvy (1 pro každou položku) na pořízení vybavení síťové infrastruktury (položka 1) a bezpečnostního síťového vybavení (položka č. 2) a poskytnutí souvisejících služeb s cílem nahradit stávající rámcové smlouvy.

Oddělení infrastruktury a operací ředitelství pro komunikaci a informace (DGA CIS) – poskytuje soubor síťových služeb pro:

— IT služby poskytované ze strany DGA CIS,

— služby týkající se bezpečnosti, tisku, budov a konferencí generálního sekretariátu Rady (GSC),

— všechny koncové uživatele v prostorách Rady, kterými mohou být: • zaměstnanci GSC, • členové delegací, • pracovníci tisku nebo návštěvníci.

Síťové služby poskytují základ pro další infrastrukturní služby DGA CIS, které zase podporují služby DGA CIS poskytované klientům.

LOT1: Vybavení síťové infrastruktury a souvisejících služeb. Položka zahrnuje veškeré vybavení poskytující služby „Media Layers“ (OSI – propojení otevřených systémů – 1 až 3), ať už poskytují také služby vyšších vrstev, či nikoliv, a poskytování služeb týkajících se dodávání vybavení, např. systémovou integraci, profesionální služby, údržbu a školení.

LOT2: Vybavení bezpečnostní infrastruktury a souvisejících služeb. Položka zahrnuje veškeré vybavení poskytující služby „Host Layers“ (OSI – propojení otevřených systémů – 4 až 7), ať už poskytují také služby nižších vrstev, či nikoliv, a poskytování služeb týkajících se dodávání vybavení, např. systémovou integraci, profesionální služby, údržbu a školení.

Deadline: 13/12

Europol hledá firmu na zajištění přístupu k internetu

Zakázka: Služby přístupu k internetu

Zadavatel: Evropský policejní úřad (Europol), The Hague, Nizozemsko

Rámcová smlouva na 4 roky / budget €2.200.000

Popis zakázky:

Typy požadovaných internetových služeb jsou vymezeny následovně:

typ služby 1: standardní řízený přístup k internetu;

typ služby 2: řízený široce dostupný přístup k internetu;

typ služby 3: řízený multi-homingový široce dostupný přístup k internetu;

typ služby 4: neřízený jednoduchý přístup k internetu.

Deadline pro odeslání nabídky: 27/11