Tendr na videostreaming z jednání Rady EU v Bruselu

Služby vysílání po internetu

Zadavatel: Rada Evropské unie, Secrétariat généraL, Brusel, Belgie

Kontrakt na 60 měsíců

Stručný popis: Účelem výzvy je uzavřít rámcovou smlouvu na poskytnutí služeb vícejazyčného obrazového / zvukového vysílání po internetu, živě i na vyžádání, a souvisejících služeb pro generální sekretariát Rady (GSC) a orgány, instituce a osoby, kterým budou tyto služby sloužit. Vysílání veřejných zasedání Rady EU po internetu zajišťuje soulad s požadavky na transparentnost. Kromě zákonných požadavků přispívá vysílání činností Rady a Evropské rady po internetu, včetně živého vysílání akcí na sociálních sítích, k provádění vnější komunikační strategie GSC, má dosah na širší veřejnost a posiluje on-line účast Rady. Řešení poskytované v rámci nové smlouvy musí obsahovat pokročilé funkce v rámci sociálních sítí a umožnit živé vysílání po internetu na sociálních sítích.

Deadline 28/2

Celkové IT řešení pro Soudní dvůr EU, za €59m

Zakázka: Návrh, implementace a provoz IT řešení

Zadavatel: Soudní dvůr Evropské unie, Lucembursko

Kontrakt na 4 roky /celkový plánovaný budget €59.000.000

Předmětem tohoto výběrového řízení je poskytování následujících služeb: * analýza a návrh IT řešení (nového nebo vývoj stávajícího řešení), * podrobná technická specifikace IT řešení (nového nebo vývoj stávajícího) na základě návrhu, * realizace IT řešení (nového nebo vývoj stávajícího) (na základě návrhu a podrobných technických specifikací), * oprava chyb ve funkcích IT řešení/podpora úrovně 3, * homologace IT řešení (nového nebo vývoj stávajícího), * správa vývojového rámce, * podpora úrovní 1 a 2 pro uživatele (IT helpdesk, prostřednictvím mobilního a telefonního kontaktu),*využívání infrastruktury Účetního dvora (včetně sítí a multimédií), * telefonní ústředna.

Zakázka je rozdělena na 3 samostatné /na sobě nezávislé části (loty):

LOT1: Analýza, návrh a homologace IT řešení.Popis zakázky: — služba spočívající v analýze a návrhu IT řešení, — služba homologace IT řešení.

LOT2: Realizace IT řešení. Popis zakázky: —služba technické specifikace IT řešení, — služba realizace IT řešení, — služba opravy IT řešení/podpora úrovně 3, — služba vývojového rámce.

LOT3:  Operace a podpora uživatelů. Popis zakázky: — služba Helpdesk, — služba provoz infrastruktury, — služba telefonní ústředna, — služba podpora a infrastruktura na požádání, — služba multimediální podpory.

Tendr by měl být zahájen v polovině ledna 2019.

Digitální komunikace pro Evropskou investiční banku

Zakázka: Služby digitálního rozvoje v oblasti komunikace poskytované skupině EIB

Zadavatel: Evropská investiční banka (EIB), Lucembursko

Rámcový kontrakt na 4 roky / předpokládaná celková hodnota bez dph €7.140.000

Stručný popis: Cílem tendru je uzavřít rámcovou smlouvu o poskytování služeb digitálního rozvoje v oblasti komunikace. Tato výzva je rozdělena do 3 na sobě nezávislých /samostatných položek:

– položka č. 1: vývoj, podpora a údržba digitálních platforem, aplikací a nástrojů (poskytovatel služeb poskytne nepřetržité a samostatné služby zahrnující uveřejnění a vývoj, podporu a údržbu digitálních platforem, aplikací a nástrojů používaných v digitální komunikaci – požadované služby: a) tým pro vývoj na místě v prostorách EIB v Lucemburku; b) digitální poradenství v režimu „ad hoc“ a podpora při provádění projektů.) Budget: €5.348.000

– položka č. 2: digitální návrhy v případě vývoje webových a frontendových aplikací (poskytovatel služeb bude poskytovat nepřetržité a samostatné služby, které jsou nezbytné pro podporu a další rozvoj stávající online vizuální identity EIB na jejích on-line platformách. Poskytovatelé služeb poskytnou frontendový návrh a úpravu integrované poskytovatelem služby v rámci položky č. 1 do platforem a aplikací EIB). Budget €1.312.000

– položka č. 3:služby uživatelské zkušenosti v případě digitálních produktů (poskytovatel služeb poskytne samostatné služby potřebné pro konkrétní externí projekty na podporu předběžného vývoje produktů v oblasti digitální komunikace (online platformy, mobilní aplikace, aplikace a webové stránky). Očekává se, že budou plně obeznámeni s každým projektem a vloží do každého projektu nejnovější a osvědčené postupy v oblasti výzkumu a provádění při vývoji digitálních produktů). Budget €480.000

Deadline pro odeslání nabídek 15/2

ICT služby “na dálku” (SharePoint, ERP…) pro EU agenturu ze Soluně

Zakázka: Služby IKT na dálku – Content Server/SharePoint a PowerBuilder

Zadavatel: Cedefop – Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, Thessaloniki, Řecko

Rámcový kontrakt na 4 roky

Stručný popis: Cílém této výzvy k podání nabídky je uzavření dvou rámcových smluv o poskytování služeb IKT v oblasti vývoje a údržby aplikací střediska Cedefop. Tyto služby zahrnují analýzu, poradenství, vývoj, údržbu a správu, technickou podporu a řízení projektu. První položka se týká OpenText Content Server (CS, ex-Livelink) a SharePointu a druhá položka je spojena s údržbou systému Fibus, což je systém ERP střediska Cedefop.

Zakázka zahrnuje dvě samostnatné / na sobě nezávislé části (loty):

LOT1 – Vývoj a údržba aplikací na platformě Open Text Content Server a SharePointu: Předmětem této otevřené výzvy k podání nabídky je uzavření rámcové smlouvy na poskytování služeb IKT týkajících se zakázkového vývoje a údržby aplikací na platformě OpenText Content Server a IKT služeb SharePointu. Odhadovaný počet člověko-dnů: 1200 po dobu 4 let.

LOT2 – Vývoj aúdržb a aplikací s PowerBuilder: Předmětem této výzvy k podání nabídky je uzavření rámcové smlouvy o údržbě systému Fibus, což je systém ERP střediska Cedefop. Odhadovaný počet člověko-dnů: 600 po dobu 4 let.

Deadline pro odeslání nabídky: 4/2 2019

Strategická a digitální komunikace pro evropskou agenturu SESAR

Tendr na strategickou komunikaci a další komunikační, grafické a digitální služby vyhlásí ještě před koncem letošního roku evropský Joint Undertaking SESAR (Single European Sky ATM Research, sídlí v Bruselu).

Půjde přesně o “provision of strategic communications, editorial support, graphical, digital and events-related communications services”, s rámcovou smlouvou na čtyři roky a s budgetem €1.454.000.

Zakázka bude rozdělena na 3 na sobě nezávislé / samostatné části: 

Lot 1: Strategic communications, editorial and graphic design (€340.000)

Lot 2: Digital communications (€354.000)

Lot 3: Event communications (€760.000)

Digitální analýza a monitoring webu pro EU agenturu z Lucemburska

Tendr: Digitální analýza a monitorování internetových stránek

Zadavatel: Publications Office of the European Union, Luxembourg

Budget €2.400.000 /4 roky

Popis: Předmětem zakázky je celková administrativní a technická správa včetně provozních činností jako: –hosting, – údržba a vývoj nástrojů na podporu Úřadu pro publikace při sběru informací o internetových stránkách a realizaci služeb Úřadu pro publikace, –zobrazení internetové stránky a interakce, – služby šíření informací, – využití produktu a následné provedení podrobné analýzy shromážděných informací.

The following services are to be provided: • Service 1 (S1) – Digital analytics and service monitoring, SEO, SMO • Service 2 (S2) – Management of the underlying structure, including provision of hosting • Service 3 (S3) – Consultancy • Service 4 (S4) – Start-up • Service 5 (S5) – Handover  • Service 6 (S6) – Other tasks.

Základní požadavek: minimální roční obrat v posledních 3 uzavřených finančních letech: €400.000

Deadline 30/1

Projděte si zátěžovým testem pro výběrová řízení EU institucí

*STRESS TEST* Chcete ZJISTIT, je Vaše FIRMA SCHOPNÁ VYHRÁVAT zakázky institucí a agentur EU kdekoli po Evropě?

Není problém, prověřím Vás a pokud testem “projdete”, můžeme se do toho rovnou pustit! Tomáš Hořejší, tomas@bruselska-spojka.cz, +32-473-116804.

Ruční termovizní kamery pro varšavský Frontex: 40 kusů za zhruba půl milionu euro

Zakázka: Chlazené ruční termovizní kamery pro ostrahu hranic

Zadavatel: EU agentura Frontex, Varšava

Deadline pro nabídku: 10/01/2019

Rámcová smlouva na 4 roky / plánovaný rozpočet: €500.000

Basic description: • Required handheld thermal cameras are portable, battery operated surveillance systems built by integration of thermal imager, VIS-NIR camera (typically called CCD camera), laser range finder, GPS module and binocular image projector into a single portable body; • The handheld thermal cameras should enable long/medium range surveillance capabilities during foot or vehicle patrols at European climatic conditions; • The handheld thermal cameras shall be delivered in form of a set comprising at least: binocular body, two sets of batteries, battery power supply, portable tripod, service/cleaning set, transport case; • Handheld thermal cameras of low mass, ergonomic design for hand held operation are required; • Estimated time of work during warranty period is about 4 hours per day.

Plánované objednávané množství*:

1 rok                  20 ks

2 rok                  10 ks

3 rok                  10 ks

4 rok                  10 ks

* The ordered batches of equipment shall be delivered the soonest possible but not later than 6 (six) months after the Specific Order signature.

Basic description:  Required handheld thermal cameras are portable, battery operated surveillance systems built by integration of thermal imager, VIS-NIR camera (typically called CCD camera), laser range finder, GPS module and binocular image projector into a single portable body;  The handheld thermal cameras should enable long/medium range surveillance capabilities during foot or vehicle patrols at European climatic conditions;  The handheld thermal cameras shall be delivered in form of a set comprising at least: binocular body, two sets of batteries, battery power supply, portable tripod, service/cleaning set, transport case;  Handheld thermal cameras of low mass, ergonomic design for hand held operation are required;  Estimated time of work during warranty period is about 4 hours per day.

Bruselská spojka v Praze: pátek 21. prosince. Ideální čas domluvit monitoring na příští rok

Pokud uvažujete o evropských tendrech a spolupráci s Bruselskou spojkou, dejte vědět, v pátek 21. prosince budu v Praze. +32-473-116 804, horejsi.tomas@gmail.com

Statická a interaktivní infografika pro Evropský parlament

Výzkumný odbor Evropského parlamentu (EP Research Service) hledá agenturu, která by byla schopna mu pomoci se zpracováním shromážděných dat pro statickou a interaktivní infografiku. Nabízí 4-letou rámcovou smlouvu s rozpočtem maximálně €800.000 (tj. zhruba €200.000 ročně).

Na zakázku by měl být nasazen tým o třech lidech (dva junioři s minimálně třemi lety zkušeností a jeden senior s pětiletou praxí).

Deadline pro odeslání hotové nabídky: 16. ledna 2019.

Další základní požadavky: minimální roční obrat za poslední uzavřený finanční rok €200.000 (v případě konsorcií možno sečíst) + minimálně dvě odpovídající reference (jedna “static”, jedna “interactive) za poslední tři roky. Velkou výhodou bude zkušenost se zpracováním “vědecký”/ statistických dat.

Co se očekává od vítěze – možné formáty:

 1. Static infographics or parts of infographics (to be used online and inside printed publications),
 2. Interactive infographics, including scrollable pages with parallax effects,
 3. Data visualisation products, including: * dynamic data visualisations, where animations are used to emphasise key information and for instance show movements in the data, * interactive data visualisations, where users are able to change the graphics so as to view different variables, select options and filters,
 4. Cutting-edge digital experiences to present client’s research and analysis (immersive websites, apps, microsites, etc.).

Obsah nabídky (kromě administrativy):

Case study 1: Online data visualisation

Briefing: Tenderers should develop a creative idea for an online interactive product dedicated to the topic of facts and figures of the European Parliament. The interactive data visualisation should serve as an information product for all citizens before the European Elections in May 2019.

 1. A detailed description of the creative idea/conceptual idea and an explanation of the rationale behind it. This is to assess that the tenderer’s case proposal fully addresses client’s specific business needs and triggers the interest of the target audience to want to explore the product; Max. 15 points;
 2. A wireframe and/or a Storyboard to show how the data will be presented to the user. This is to assess that the tenderer’s case proposal clearly communicates complex information and data and adequately applies storytelling techniques. Max. 10 points;
 3. Mock-ups to show the proposed visual style. A description of the interactive elements of the final product should be included. These interactive elements should allow the audience to explore the facts for themselves; should provide multiple angles using different parameters; should allow users to explore data at their own initiative and find the angle that most interest them. This is to assess that the tenderer’s case proposal provides engaging and user-friendly ways to access data and information, is creative and turns complex data into high-impact visuals. Max. 10 points.

Case study 2: Static data visualisation

 1. Briefing: Tenderers should develop a creative idea to build an A2 size poster, presenting the key information related to the European Parliament elections. The poster should present available data in a creative and visually arresting way. The aim of the poster is to inform citizens about trends in the European elections. It should clearly show the value added of the research done by the client.

Award criteria – Deliverables

Based on the requested service and according to the briefing described above, the Tenderer must provide the following:

 1. A detailed description of the creative idea/conceptual idea and an explanation of the rationale behind it. This is to assess that the tenderer’s case proposal fully addresses client’s specific business needs and triggers the interest of the target audience to want to explore the product; Max. 15 points;
 2. A wireframe, to illustrate the proposed structure & mood boards and/or mockups to illustrate the proposed look and style for the redesign of the infographic. This is to assess that the tenderer’s case proposal adequately translates facts/raw data into attractive visual stories that users will want to share Max. 10 points.

Požadavky na odborné kvality členů realizačního týmu: In respect of the contract which is the subject of this invitation to tender the European Parliament requires tenderers to have the following technical and professional capacity:

– at least three years’ experience in services/deliveries similar to those required by the contract concerned;

– a team of minimum 3 people corresponding to the following job profiles:

The staff proposed for the execution of the contract must correspond to one or both profiles as required below:

 • Junior Expert – Educational qualifications Bachelor degree.

– Technological qualifications Required working knowledge of the following technologies: • HTML (including HTML5) • CSS3 • Javascript • JSON • D3 • XML • XSLT • Photoshop • Illustrator • Wireframe development of user interfaces • Prototyping • Usability testing • Accessibility standards

– Professional experience Required minimum 3 years experience in web user interface design and graphic development for web applications or equivalent combination of education and experience

– Language skills Required working knowledge of English or French.

– Other specific expertise Required expertise in the following areas: • Cross-browser issues • Responsive web design • Mobile first approach • Wireframe development • Integration of an existing graphical charter • Analytic and problem-solving skills • Interpersonal communication and collaboration skills • Flexibility to work both independently and as part of a multiculural and multi-skilled team • understanding of statistics and data visualisation techniques.

 • Senior Expert – Educational qualifications Degree related to the field covered by the contract (4 years post-secondary education) or equivalent background knowledge and experience of minimum 4 years.

– Technological qualifications Required working knowledge of the following technologies: • HTML (including HTML5) • CSS3 • Javascript • JSON • D3 • XML

 • XSLT • Photoshop • Illustrator • Wireframe development of user interfaces • Prototyping • Usability testing • Accessibility standards

– Professional experience Required minimum 5 years experience on top of the educational qualifications in web user interface design and graphic development for web applications or equivalent combination of education and experience. The professional experience shall be documented by successful projects in web user interface design and development services on which the expert worked.

– Language skills Required working knowledge of English or French.

– Other specific expertise Required expertise in the following areas: • Cross-browser issues • Responsive web design • Mobile first approach • Wireframe development • Integration of an existing graphical charter • Analytic and problem-solving skills • Interpersonal communication and collaboration skills • Flexibility to work both independently and as part of a multicultural and multi-skilled team • Understanding of statistics and data visualisation techniques.