Social Media Support & Web Content Management pro Evropský patentový úřad do Vídně. Ideální pro slovenskou agenturu

Tendr: Podpora sociálních médií a úpravy obsahu

Zadavatel: Evropská patentová organizace (EPO), Mnichov nebo Vídeň

Deadline pro podání nabídek 22/11

Vybraní kandidáti budou pozváni na ústní prezentaci do Mnichova, proběhne pravděpodobně 4/12.

Vítěz získá kontrakt na 60 měsíců

Tendr je rozdělen na dvě samostatné/na sobě nezávislé části:

Lot 1: Social Media Support

Profile of the Supplier – either of the following:

* Social media agency

* Web agency with in-depth social media competence and dedicated specialist staff

* Communication agency with in-depth social media competence and dedicated specialist staff

Deliverables corporate channels – Support to the social media manager upon request with:  Content creation, content editing, content revision (blog and other channels)  Day-to-day social media promotion (e.g. proposing, seeking approval of, posting  messages in EPO social media channels)  Proposing, planning, creating content for, running, monitoring, reporting on campaigns  Creating dedicated videos (from scratch, i.e. including filming, e.g. interviews at events) and video cuts (based on existing raw material or longer video versions) in line with EPO brand guidelines  Creating dedicated visuals, including interactive visuals in line with EPO brand guidelines  Seeding  Setting up interactive competitions / apps / etc.  Setting up polls  Setting up live-streaming of events  Setting up “Tweetwalls” at EPO events  Live-tweeting from EPO events  Setting up live Q&A sessions

Deliverables Monitoring and Reporting:  Monitoring performance of EPO communications in social media  Monitoring defined topics and keywords related to the EPO and Intellectual Property in general in social media  Reporting from the monitoring  (ad hoc, monthly, annual, per campaign), in particular monthly reporting for the recruitment channels

Deliverables Advertising:  Proposing, seeking approval of, creating, posting, paying for and analysing effectiveness of ads on social media

Deliverables Consulting:  Providing recommendations for strategic orientation of EPO social media  Providing feedback on / challenging proposals on strategic orientation and daily business in EPO’s social media  Consultancy for assessment of past campaigns and identifying improvement potential  Consultancy for blog (http://blog.epo.org)  Consultancy for drafting / updating social media guidelines for EPO employees  Consultancy for employee engagement   Training for EPO staff   Consultancy for visual creation (e.g. creating EPO’s visual style for social media) including infographics  Consultancy for video creation (e.g. providing inputs for or feedback on videos created by internal departments or other contractors)  Consultancy for community management (e.g. how to handle fake accounts)  Consultancy on monitoring and reporting  Review of channel branding (how well the EPO brand is reflected in its social media channels)  Consultancy to achieve more interaction and engagement in recruitment channels

Lot 2: Web Content Management / Editing

Profile of the Supplier:  Web agency with in-depth content management competence and dedicated specialist staff  Communication agency with in-depth content management competence and dedicated specialist staff

Deliverables:  Content editing in the content management system Apache Lenya   Content editing in Lotus Notes as a document management system  Content editing in HTML   Layout of pages   Implementing house style guide rules: web layout, language consistency.  Managing content contributions by  o Providing constructive feedback,  o Reviewing others’ work,  o Advising on content quality and layout issues,  o Prioritising workload according to the business priorities of the EPO: taking shifts in processing requests coming to the online team’s email inbox according to defined rules. o Applying rules specified by the EPO (documentation to be provided) in the context of intellectual property topics.

Service Conditions: EPO requires the agency to provide the services of the web content manager at one of EPO’s offices in Vienna or Munich on site. This position should be based in one of the named EPO locations. EPO working hours are 07:00 to 19:00. The supplier has to ensure 8 working hours availability and service delivery within this period, ideally aligned with the working hours of the respective business unit (08:00 to 17:00). Therefore the supplier has to appoint dedicated personnel for EPO service delivery and implement a replacement solution for planned and unplanned absences. Flexibility to occasionally deliver the services in the evenings and on public holidays/weekends is required. Some travel will also be needed to attend key events or team meetings. Travel and accommodation expenses will be reimbursed in line with the contract. Laptop, VPN token and a mobile phone enabling remote access to EPO systems would be provided by the EPO.  On-boarding and training would take place at the Munich or Vienna offices of the EPO. Physical presence may be required for delivering the contracted service at meetings, workshops, conferences, events etc. at the EPO branch in Munich, Germany or EPO branch in Vienna, Austria as well as other locations (up to 4 times a year for 1-2 working days).

Agentura EPO hledá filmovou produkci na natáčení portrétů mladých vědců

Evropský patentový úřad (Mnichov) hledá agenturu pro natáčení, filmovou produkci a distribuci krátkých dokumentů (portrétů) o nominovaných na European Inventor Award. Jde o cenu pro mladé nadějné vědce z různých míst Evropy. Kontrakt na 24 měsíců může být prodloužen.

Deadline 5/11.

Evropský patentový úřad (Mnichov) hledá agenturu, která natočí video-portréty mladých evropských vědců

Evropský patentový úřad (sídlí v Mnichově) vyhlašuje tendr na  “Video Making, Video Promotion and Distribution for the European inventor award”. Půjde vlastně o propagaci udělování ceny pro mladé vynálezce (jsou z různých zemí, točí se jejich “video-portréty”). Deadline je 5/11 (doručení).

Ergonomické služby v Haagu a Mnichově, pro Evropský patentový úřad

Tendr: Ergonomic services

Zadavatel: The European Patent Organisation (EPO), Munich, Germany

Kontrakt na 2 roky až 5 let

Rozdělení na (na sobě nezávislé, samostatné) části:

Lot 1: Ergonomic Services in Munich

Lot 2:     Ergonomic Services in The Hague

Purpose of the contract: In the last 7 years ergonomics in the Office were supported by two external part-time ergonomist, one in The Hague, one in Munich. Besides giving professional advice to all internal stakeholders, they were also coordinating ergonomically trained internal staff (ErgoWucs) that have the task to advise their colleagues. The EPO is now seeking an ergonomics service that continues supporting management in maintaining and improving a high standard of ergonomics and advises and supports staff in making the best use of it. Muscular-skeletal disorders formed the largest diagnose group in staff seen by the occupational health in 2017. The service will be associated with the Health & Safety department, but has to actively cooperate with all relevant internal stakeholders such as the Patent Granting Process unit and the Corporate Services (Facility Management, IT).

Deadline pro doručení žádosti o účast: 25/6 – 12:00

Bezpečnost ICT a Lassez-Passer: dvě zajímavé IT zakázky stále volné. Neváhejte!!!

Zakázka: Poskytování služeb bezpečnosti IT a systémového hodnocení kvality

Zadavatel: The European Patent Organisation (EPO), Mnichov (Německo)

Kontrakt na 5 let. Služby mají být dodávány do pobočky EPO v Nizozemí (European Patent Office’s branch in Rijswijk, South-Holland)

Celkový orientační budget (za 3 loty): €10.500.000. Zakázka je rozdělena na 3 na sobě nezávislé části:

Lot 1 Security Analysis and Audit – Services for analysis, audit activities and drafting of documentation concerning: — security strategy, — security policies, — security risk management, — security audit, — security technology study.

Lot 2 Software Security, Privacy and System quality – Supporting the solution delivery process of new systems and existing systems already running in the production environment and for the delivery independent security assessment, in particular: — White Box testing Security strategies, — Secure System Development Life Cycle implementation, — Secure System Development Life Cycle Support.

Lot 3 Penetration Testing and Vulnerability Assessment – Support services in order to assess the risks of systems during their development lifecycle or for critical existing systems in order to assess, whenever required, the existing security posture of the organisation. The main category of activities includes: — Penetration Testing, — Vulnerability Assessment.

Purpose of the contract: Provision by the Contractor to the EPO of IT Security and System Quality Assessment Services – upon commissioning by the EPO. This Open invitation to tender will result in a guaranteed total contract volume of: — 1600 working days for Lot 1: Security Analysis and Audit, — the equivalent of 1200 working days for Lot 2: Software Security, Privacy and System quality, — 1650 working days for Lot 3: Penetration Testing and Vulnerability Assessment.

Deadline pro doručení nabídky: 3/7

Zakázka: Pořízení softwarových a hardwarových součástí a služby přizpůsobení v souvislosti s bezpečnostními službami pro podporu EU Lassez-Passer

Zadavatel: Joint Research Centre EU, Ispra (Itálie)

Popis: Spuštění EU Lassez-Passer vyžaduje nastavení a běh 2 PKI zaměřených na spravování požadavků na certifikaci pro zavedení pasivního ověřování (ICAO-PKI) a rozšířeného řízení přístupu (EAC-PKI). Kromě toho je vyžadováno zavedení a údržba jediného kontaktního bodu (SPOC) s cílem zavést výměnný certifikační mechanismus vyžadovaný EAC, zavedení a údržba signatáře Deviation List (DLS) a zavedení a údržba signatáře Master List (MLS) včetně všech operací a funkcí potřebných k řízení cyklu pro sběr a ukládání seznamu odchylek a certifikátů CSCA, které budou obsaženy v „master list“.

Celkový budget €1.210.000

Deadline pro podání nabídek 3/7

Bezpečnost IT pro Evropský patentový úřad: zadání už dorazilo

Zadání na tendr na “poskytování služeb bezpečnosti IT a systémového hodnocení kvality” pro Evropský patentový úřad (Mnichov, Rijswijk) s celkovým rozpočtem přes 10 milionů euro už dorazilo. Zájemci hlašte se na horejsi.tomas@gmail.com nebo +32-473-116804.

Tendr má, jak už jsme informovali, 3 na sobě nezávislé loty/části (Security Analysis and Audit, Software Security, Privacy and System quality a Penetration Testing and Vulnerability Assessment). Deadline pro doručení nabídek 3/7.

Evropský patentový úřad hledá experta přes IT bezpečnost

Zakázka: Poskytování služeb bezpečnosti IT a systémového hodnocení kvality

Zadavatel: The European Patent Organisation (EPO), Mnichov (Německo)

Kontrakt na 5 let. Služby mají být dodávány do pobočky EPO v Nizozemí (European Patent Office’s branch in Rijswijk, South-Holland)

Celkový orientační budget (za 3 loty): €10.500.000

Zakázka je rozdělena na 3 na sobě nezávislé části:

Lot 1 Security Analysis and Audit – Services for analysis, audit activities and drafting of documentation concerning: — security strategy, — security policies, — security risk management, — security audit, — security technology study.

Lot 2 Software Security, Privacy and System quality – Supporting the solution delivery process of new systems and existing systems already running in the production environment and for the delivery independent security assessment, in particular: — White Box testing Security strategies, — Secure System Development Life Cycle implementation, — Secure System Development Life Cycle Support.

Lot 3 Penetration Testing and Vulnerability Assessment – Support services in order to assess the risks of systems during their development lifecycle or for critical existing systems in order to assess, whenever required, the existing security posture of the organisation. The main category of activities includes: — Penetration Testing, — Vulnerability Assessment.

Purpose of the contract: Provision by the Contractor to the EPO of IT Security and System Quality Assessment Services – upon commissioning by the EPO. This Open invitation to tender will result in a guaranteed total contract volume of: — 1600 working days for Lot 1: Security Analysis and Audit, — the equivalent of 1200 working days for Lot 2: Software Security, Privacy and System quality, — 1650 working days for Lot 3: Penetration Testing and Vulnerability Assessment.

Deadlie pro doručení nabídky: 3/7

Propojení poboček Evropského patentového úřadu WAN sítí

Tendr: Poskytování služeb rozsáhlé počítačové sítě mezi kancelářemi EPO (lokality v několika zemích) a Lucemburkem

Zadavatel: The European Patent Organisation (EPO), Munich, Germany

Rámcová smlouva na 5 let

Description of the contract:

a— Purpose of the contract:  The provision of Wide Area Network services between EPO-offices (locations in multiple countries) and Luxembourg.

b— Division into lots:

— Lot 1: Provision of WAN circuits between three EPO-offices (Rijswijk Shell, Munich BT7 buildings and the sub-office in Berlin) and Luxembourg: Carrier A,

— Lot 2: Provision of WAN circuits between three EPO-offices (Rijswijk Main, Munich Isar buildings and the sub-office in Vienna) and Luxembourg: Carrier B.

Place and period of performance:

a— Place at which the contract is to be performed:  Four locations of the EPO (Munich, The Hague /Rijswijk, Berlin, Vienna) and Luxembourg.

b— Duration of contract or time limit for delivery or completion of services /work: The contract shall have five years duration from acceptance.

Deadline: 16/5

EU agentura z Lisabonu hledá dva Joomla! developery pro konzultace na dálku

Agentura Evropské unie se sídlem v Lisabonu hledá firmu, která ji pro příští čtyři roky zajistí konzultace na dálku v oblasti web production, konkrétně vyžaduje znalost content management systému Joomla!

Agentura zaplatí služby dvou web developerů, juniora a seniora, nabízí budget €60 tisíc.

Tady jsou detaily: All prices shall be based on man/day(s) (7.5 hours) provided for offsite/remote consulting. The tenderer shall have the capacity to create and build components, modules and plugins for the chosen platforms. The tenderer shall demonstrate knowledge and proven capacity of Joomla! Content Construction Kits (CCK) FLEXI content and SEBLOD. The portfolio shall include at least one project that uses DT Register, Virtuemart and ACY Mailing Joomla extensions.

Zájemci pište, volejte: horejsi.tomas@gmail.com, +32-473-116804

 

Kabeláž pro europarlament a Evropský patentový úřad

Zakázka: Práce na kabeláži telekomunikační/IT sítě v budovách, ve kterých sídlí (nebo bude sídlit) Evropský parlament v Bruselu, Štrasburku nebo Lucemburku.

Zadavatel: Evropský parlament

Orientační budget €5.000.000

Doba trvání kontraktu: 4 roky

Deadline pro projevení zájmu: 19/3

Datum rozesílání zadávací dokumentace: 20/3

Deadline pro odevzdání nabídky

Zakázka: Cabling work, including partitioning / separation

Zadavatel: The European Patent Organisation (EPO), Munich

Description of the contract:

Realisation of the current- and control technique cabling for the component connection of approx. 40 isolating devices and approx. 40 closed staircases to safeguard the non-open areas of the European Patent Office.

Laying systems: — approx. 2.500 m cable trunking systems.

Instalation devices: — approx. 200 pce. isolated ground receptacles, — approx. 60 pce. data receptacles.

Cabling and lines: — approx. 12.000 m installation lines, — approx. 13.000 m data cable, — approx. 300 m fibre optic cable.

Breakdowns and separations: — approx. 150 breakdowns and approx. 150 partitionings / separations.

Removal cables and lines: — approx. 1.000 m installation lines, — approx. 500 m data cable.

Periods of performance: From contract start until August 2018: planning, handover of plans and ordering times September 2018 to March 2019: cabling work March 2019 to July 2019: commissioning assistance

Deadline: 24/4