Konferenční a multimediální technika pro EU agenturu ze švédské Solny

Zakázka: Poskytnutí konferenčního a multimediálního vybavení a služeb

Zadavatel: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Solna, Švédsko

Rámcová smlouva na 4 roky/ budget €1.000.000

Stručný popis: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí hledá dodavatele pro zajištění (nákup/pronájem), instalaci, údržbu a podporu veškerého multimediálního vybavení a souvisejících služeb používaných v pohotovostním operačním středisku a všech konferenčních a jednacích místnostech v současných a také v budoucích prostorách agentury. Dodavatel musí být schopen poskytnout kompletní spektrum výrobků v oblasti multimediálních systémů, které zahrnuje, ale neomezuje se na pořádání videokonferencí, audiokonferencí, webových konferencí, projektory, videostěny, digitální zobrazovací zařízení, zvukové systémy, služby streamingu, kamery a tlumočnické systémy. Zhotovitel musí být rovněž schopen poskytnout podpůrné služby (personál na místě) za účelem pomoci audiovizuálním specialistům ECDC, specialistům pohotovostního operačního střediska, instalace vybavení, podpory na místě, školení pro zaměstnance agentury a údržby vybavení podle potřeby.

Deadline 22/5

“Brusel” zaplatí za podporu znalostí v oblasti Bid Data, Internet of Things a Cybersecurity pro střední a malé firmy

Zakázka: Podpora rozvoje specializovaných dovedností v oblastech Big Data, Internet of Things a Cybersecurity pro malé a střední podniky

Zadavatel: Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), Brussels

Kontrakt na 24 měsíců/ budget €500.000

Popis zakázky: EASME wishes to enter into a service contract for researching, identifying, designing, testing and validating specific measures supporting specialised skills development related to big data, Internet of things (IoT) and cybersecurity for SMEs in Europe. The service contract will be implemented with a view to supporting the goals set out in the new skills agenda, especially in the blueprint for sectoral cooperation on skills. Special attention will be devoted to building synergies with activities stemming from the digital skills and jobs coalition, and to avoiding a duplication of efforts. Work should be based on a demand-led, pragmatic and results-oriented approach with a view to proposing concrete measures and solutions, including the creation of a toolbox aimed at providing appropriate tailored solutions for SMEs. Outcomes of this assignment should contribute to strengthening SMEs’ workforce adaptability and capacity for the short to medium term.

Deadline 10/7

Rada EU hledá dodavatele “příslušenství pro jmenovky” (pásky, PVC karty, jmenovky…)

Tendr: Nákup příslušenství pro jmenovky: pásků s grafickým logem a/nebo textem a souvisejícího zboží (popruhy, přístupové PVC karty, šňůrky, jmenovky…)

Zadavatel: Rada Evropské unie, generální sekretariát, Brusel

Kontrakt na 4 roky/budget nespecifikován

Zakázka bude rozdělena na 2 samostatné/nezávislé části. Je možné se hlásit jen do jedné z nich nebo do obou.

LOT1: Nákup pásků s grafickým logem nebo grafickým logem a textem (v závislosti na akci)

Popis zakázky: nákup pásků s grafickým logem nebo grafickým logem a textem, v závislosti na akci.

LOT2:  Nákup jiných pásků

Popis zakázky: nákup textilních popruhů, šňůrek ke zdrhovadlům, svorek pro jmenovky, držáků jmenovek z pružného vinylu, držáků jmenovek z plastu bez horního otvoru, držáků jmenovek z plastu otevřených z jedné strany, přístupových karet z PVC, popisovacích bílých jmenovek, držáků parkovacích povolenek: 2.1. textilní popruhy s karabinkou, 2.2. šňůrka ke zdrhovadlu; 2.3. krokodýlové svorky pro jmenovky s plastovým háčkem; 2.4. bílé svorky z plastu; 2.5. držák jmenovky z pružného vinylu; 2.6. držák jmenovek z plastu bez horního otvoru; 2.7. držák jmenovek z plastu bez horního otvoru; 2.8. přístupová karta z PVC v 5 různých barvách; 2.9. popisovací bílá jmenovka; 2.10. držák parkovací povolenky.

Deadline pro odeslání nabídky: 16/3

Agentura EU pro modernizaci železnic potřebuje pomoc s komunikací (digitální, redakční podporou, weby, grafikou…)

Zakázka: Poskytnutí služeb strategických sdělení, redakční podpory, grafických, digitálních sdělení a sdělení týkajících se pořádaných akcí

Zadavatel: Společný podnik Shift2Rail/, Brusel

Celkový budget €1.200.000/4-letá rámcová smlouva

Zakázka je rozdělena na 4 zcela samostatné části (loty). Je možné se hlásit jen do jedné části. Nebo do všech.

LOT1: Strategická sdělení, redakční a grafický návrh. Budget €300.000

Popis: Požadovaná práce zahrnuje strategickou koncepci, návrh, vypracování a výrobu v jakémkoli médiu (off-line a on-line) komunikačního obsahu a brandingového materiálu týkajícího se činností S2R. V této souvislosti může S2R kdykoliv požadovat poradenství ze strany budoucího poskytovatele služeb ve vztahu k daným službám a inovativním způsobům, jak se přiblížit ke svým cílovým skupinám.

LOT2: Digitální sdělení. Budget €200.000

Popis zakázky: Požadovaná práce na této položce zahrnuje vytvoření strategické koncepce digitálních komunikačních strategií, elektronického a internetového materiálu, audiovizuálních produktů a mobilních aplikací. V této souvislosti může S2R kdykoliv požadovat poradenství ze strany budoucího poskytovatele služeb ve vztahu k daným službám popsaným níže a k inovativním způsobům, jak se přiblížit ke svým cílovým skupinám. Budoucí poskytovatel služeb bude vyzván, aby pravidelně animoval platformu na Twitteru a stránky LinkedIn.

LOT3: Sdělení v případě akcí. Budget €500.000

Popis zakázky: Tato položka má za cíl zajistit pro S2R podporu s ohledem na plánování a přípravu v oblasti organizování akcí. Mezi tyto akce mohou patřit konference, workshopy, semináře, prohlídky místa, tiskové briefingy, demonstrace, výstavy a virtuální události, jako například webináře a chaty na sociálních médiích. Seznam všech akcí, kterých se S2R účastní, jsou k dispozici na internetových stránkách www.shift2rail.org

LOT4: Hosting a údržba internetových stránek a řízení obsahu. Budget €200.000

Popis zakázky: Veřejné stránky S2R jsou hlavním komunikačním nástrojem a primárním zdrojem informací pro zúčastněné strany, které chce S2R oslovit. Kromě webových stránek má S2R také intranet běžící také na stránkách WordPress, který je přístupný pouze zaměstnancům S2R. Tato položka zahrnuje služby týkající se on-line řízení obsahu, hostingu internetových stránek a služeb údržby internetových stránek.

Deadline pro odeslání nabídek: 15/3

Na „reklamu na jídlo“ půjde letos přímo z Bruselu přes 120 milionů euro. Chcete je?

Není to až tak těžké, dostat se k těm milionům euro z EU-rozpočtu na propagaci evropských potravin. Je tady v Bruselu pár agentur, které v tom umějí chodit. Jestli máte chvilku, povím vám, jak na to… A letos to můžete zkusit i vy. Vyplatí se číst až do konce.

Pro začátek: kolik v tom budgetu vlastně je? Pro rok 2017 je to víc jak 120 milionů euro (například €15.050.000 na programy zvyšující povědomí o udržitelném zemědělství Unie a o úloze zemědělsko-potravinářského odvětví v oblasti klimatu a životního prostředí, €15.050.000 na informační a propagační programy zaměřené na zvyšování povědomí o režimech jakosti Unie (např. chráněné označení původu, chráněné zeměpisné označení, zaručená tradiční specialita… nebo €12.900.000 na informační a propagační programy zaměřené na zdůraznění specifičnosti způsobů zemědělské produkce v Unii a vlastností unijních zemědělsko-potravinářských produktů a režimů jakosti).

Na co se ty peníze mohou použít? Tady je stručný seznam: (a) zvýšit povědomí o kvalitě zemědělských produktů Unie a o vysokých standardech, které se na metody produkce v Unii uplatňují; (b) zvýšit konkurenceschopnost a spotřebu zemědělských produktů a některých potravinářských výrobků Unie a jejich přitažlivost uvnitř Unie i mimo ni; (c) zvýšit povědomí o režimech jakosti Unie a jejich uznání; (d) zvýšit tržní podíl zemědělských produktů a některých potravinářských výrobků Unie a zaměřit se při tom na trhy ve třetích zemích, jež mají největší potenciál růstu; (e) obnovit standardní tržní podmínky v případě závažného narušení trhu, ztráty důvěry spotřebitelů či jiných specifických problémů.

Jak? Takhle – tady jsou „druhy způsobilých činností“: 1. Řízení projektu, 2. Vztahy s veřejností (činnosti zaměřené na vztahy s veřejností, akce pro novináře), 3. Internetové stránky, sociální média, 4. Reklama, 5. Komunikační nástroje (publikace, mediální balíčky, propagační předměty, propagační videa…), 6. Akce (stánky na obchodních veletrzích, semináře, workshopy, setkání podniků, školení pro obchodníky/kuchaře, činnosti ve školách, tematické týdny v restauracích, sponzorství akcí, studijní pobyty v Evropě), 7. Propagace v místě prodeje (ochutnávky, propagace v publikacích maloobchodníka, reklama týkající se místa prodeje).

Kdo? V tom je trochu ta „komplikace“, ale kdo ji překoná, může začít čerpat. O peníze se totiž není možné hlásit přímo, v tendru, mohou si o ně zažádat jen určité organizace, které se danou problematikou v členských státech EU zabývají (a dodají zhruba 50 procent rozpočtu). Například „ochranné nebo mezioborové organizace“ nebo „organizace producentů nebo sdružení organizací producentů“ (např. Českomoravský svaz mlékárenský).

Tady je jeden reálný příklad za všechny: firma Agropromotion (se sídlem v Bruselu) dostala na kampaň EU Milky Way (an European programme on information provision and promotion measures for dairy products) na roky 2016 až 2019 zhruba 140 milionů korun. Má jít o propagační akci na podporu prodeje mléčných výrobků z EU na území Spojených arabských emirátů, Saúdské Arábie a Libanonu.  Akci financuje Evropská komise společně se – POZOR!!! – českým Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) a Českomoravským svazem mlékárenským.

Zájemci o další informace pište (horejsi.tomas@gmail.com) nebo volejte (+32-473-116804). Deadline pro podání žádosti o finance je 20. dubna.

Pitná voda pro euroúředníky v Bruselu: kontrakt za téměř milion euro

Zakázka: Pronájem a údržba zařízení na chlazení vody

Zadavatel: Evropská komise – jménem dalších institucí a agentur EU sídlících v Bruselu

Budget €970.000 na 4 roky

Stručný popis:

— Pronájem zařízení na chlazení vody (s držáky na kelímky) dodávané v lahvích a která bude dodávána do budov veřejných zadavatelů.

— Pronájem zařízení na chlazení vody (s držáky na kelímky) napojené k vodovodním zařízením v budovách veřejných zadavatelů.

— Dodávka dalšího příslušenství, jako jsou držáky na kelímky, podpůrné kelímky, uzávěry lahví, stojany na láhve, kohoutky, přípojky atd.

— Dodávka spotřebního materiálu, jako jsou kelímky, láhve pro opakované použití, čistící spreje, filtry s aktivním uhlím atd.

— Instalace, vyzkoušení, uvedení do provozu, služby týkající se pomoci a údržby, jakož i jakéhokoliv zaškolení provozovatelů.

— Opravné služby (práce, náhradní součásti a doprava)

— Služby odklizení (odklizení – dopravení – opětná instalace).

Deadline pro odeslání nabídek: 6/1/2017

Audiovizuální zařízení pro Radu EU: jedna nabídka, jeden vítěz

Tendr na „pravidelný pronájem mobilních tlumočnických kabin, zvukového / tlumočnického zařízení a dalšího audiovizuálního vybavení pro akce organizované generálním sekretariátem Rady EU“ vyhrála „domácí“ firma Gene-Electra sprl s cenou €295.375,37. Nebylo to tak těžké vítězství, nikdo jiný se nepřihlásil.

Zakázka pokrývá přibližně 18 každoročních akcí za účasti Evropské rady, každou s dobou trvání 2–3 dny, a jakoukoliv další nepředvídatelnou konferenci, u kterých může být tato služba požadována. V každém případě musí být poskytovatel služeb schopen doložit svou schopnost reagovat rychle za účelem zorganizování služeb v krátké lhůtě po vyrozumění.

Služby a pronájem zařízení zahrnují: * přepravu a zajištění/montáž/napojení/testování/demontáž tlumočnických kabin v souladu s normami ISO 2603 a ISO 4043, * v závislosti na konkrétním nastavení pro danou akci lze zmíněné kabiny objednat v různých velikostech v souladu s normami ISO 2603 a ISO 4043, * zvukové / tlumočnické zařízení kompatibilní se systémem „BOSCH DCN NG“ (pouze pro informační účely: mikrofony, sluchátka, stoly, centrální jednotky, jednotky napájení, bezdrátové a infračervené systémy), * propojovací vybavení a kabeláž pro kompletní sadu, * venkovní obložení.

BoldBrick vyhrál další evropský tendr, tentokrát pro EU agenturu ze Slovinska

Další vítězství. Česká společnost BoldBrick získala (s mojí skromnou pomocí:)) zakázku na služby údržby, podpory a vývoje pro aplikace SharePoint od EU agentury Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) a to bez ztráty jediného bodu! Rámcová smlouva už byla podpsána. Budget je €600.000 na 4 roky trvání kontraktu.

Sekretariát Rady EU najme sportovní instruktory

Poskytování služeb sportovního instruktora (položka č. 1) a fyzioterapeuta (položka č. 2) pro posilovnu generálního sekretariátu Rady

Zadavatel: Rada Evropské unie, secrétariat général, rue de la Loi 175, Bruxelles, Belgie

Rámcová smlouva na 48 měsíců

Budget nespecifikován

Popis: Poskytování služeb pro posilovnu nacházející se v budovách sekretariátu Rady Evropské unie.

Položka č. 1:

4 x 2 hodiny týdně bude úkolem sportovního instruktora kontrolovat fyzickou způsobilost uživatelů posilovny; ukázat jim, jak správně používat její vybavení; vytvořit tréninkové programy, které budou přizpůsobeny požadavkům uživatelů; zajistit, aby byly správně řízeny činnosti v posilovně, především aby její uživatelé důsledně dodržovali vydávané pokyny k jejímu užívání;

Položka č. 2:

3 x 2 hodiny týdně bude úkolem fyzioterapeuta, aby odvedl stejné úkony jako instruktor, a navíc aby poradil uživatelům, kteří mají zdravotní potíže.

Deadline 9. ledna 2017

How to drive a bike in Brussels? Eurocrats need theoretical and practical training

The European Commission prepares a call for tenders for “theoretical and practical trainings for using a bicycle as a transport mean in the city and organisation of guided bicycle tours in Brussels city and surroundings“. Commission offers €40.000 for the period of next 4 years. Competition will start next week. Info on horejsi.tomas@gmail.com