Audiovizuální produkce, mobilní aplikace, e-publikace na bázi html…

Zakázka: Výroba audiovizuálních výrobků, mobilních aplikací a elektronických publikací na bázi HTML

Zadavatel: jedna z větších EU agentur

Zakázka na 4 roky

Tendr má tři (na sobě nezávislé/samostatné) části:

1) Audiovizuální produkce

Popis zakázky: Kontraktor bude nápomocen s veškerými úkoly souvisejícími s plánováním, přípravou, redigováním a výrobou audiovizuálního materiálu ve společných formátech pro streamování médií vhodných k použití na internetových stránkách, v mobilních aplikacích, elektronických dokumentech nebo s jakoukoli jinou elektronickou podporou.

Předpokládaná hodnota: €2.000.000

2) Výroba mobilních aplikací

Popis zakázky: Zhotovitel bude nápomocen v případě všech úkolů souvisejících s analýzou, definicí, plánováním, přípravou, výrobou, publikováním a údržbou mobilních aplikací pro jakoukoli mobilní platformu (např. IOS, Android, Windows atd.), obvykle k distribuci prostřednictvím obchodů s aplikacemi (Apple App Store, Google Play, Windows Phone Store atd.) nebo na webu (v případě progresivních webových aplikací).

Předpokládaná hodnota: €600.000

3) Výroba elektronických publikací na bázi HTML

Popis zakázky: Zhotovitel zajistí všechny technické úkoly spojené s analýzou, definicí, plánováním, přípravou, výrobou, vydáváním, provozováním a údržbou elektronických publikací na bázi HTML, které budou šířeny prostřednictvím jakéhokoli elektronického média

Předpokládaná hodnota: €900.000

Deadline pro odeslání nabídek: 2/8

Větší EU instituce z Bruselu hodlá nakoupit IT a audiovizuální vybavení

Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) brzy vyhlásí tři samostatné menší (do €135.000) tendry na audiovizuální vybavení (1), IT vybavení (2) a dále pak jejich údržbu a opravy. Je třeba nejprve projevit zájem. Pro další info +32473116804 nebo horejsi.tomas@gmail.com.

Frontex chce vzdělávat své experty pomocí zařízení pro virtuální realitu

Evropská agentura Frontex nakoupí nejrůznější vzdělávací technologie (Virtual, Augmented and Mixed Reality technology, 360 degree recording and production devices for outdoor environment), např. HTC Vive, Oculus Rift, Microsoft HoloLens, Samsung Gear VR s ovládací sadou… Zařízení budou využívána především k vzdělávacím účelům.

Frontex je Agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU. Sídlí ve Varšavě.

Konferenční a multimediální technika pro EU agenturu ze švédské Solny

Zakázka: Poskytnutí konferenčního a multimediálního vybavení a služeb

Zadavatel: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Solna, Švédsko

Rámcová smlouva na 4 roky/ budget €1.000.000

Stručný popis: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí hledá dodavatele pro zajištění (nákup/pronájem), instalaci, údržbu a podporu veškerého multimediálního vybavení a souvisejících služeb používaných v pohotovostním operačním středisku a všech konferenčních a jednacích místnostech v současných a také v budoucích prostorách agentury. Dodavatel musí být schopen poskytnout kompletní spektrum výrobků v oblasti multimediálních systémů, které zahrnuje, ale neomezuje se na pořádání videokonferencí, audiokonferencí, webových konferencí, projektory, videostěny, digitální zobrazovací zařízení, zvukové systémy, služby streamingu, kamery a tlumočnické systémy. Zhotovitel musí být rovněž schopen poskytnout podpůrné služby (personál na místě) za účelem pomoci audiovizuálním specialistům ECDC, specialistům pohotovostního operačního střediska, instalace vybavení, podpory na místě, školení pro zaměstnance agentury a údržby vybavení podle potřeby.

Deadline 22/5

“Brusel” zaplatí za podporu znalostí v oblasti Bid Data, Internet of Things a Cybersecurity pro střední a malé firmy

Zakázka: Podpora rozvoje specializovaných dovedností v oblastech Big Data, Internet of Things a Cybersecurity pro malé a střední podniky

Zadavatel: Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), Brussels

Kontrakt na 24 měsíců/ budget €500.000

Popis zakázky: EASME wishes to enter into a service contract for researching, identifying, designing, testing and validating specific measures supporting specialised skills development related to big data, Internet of things (IoT) and cybersecurity for SMEs in Europe. The service contract will be implemented with a view to supporting the goals set out in the new skills agenda, especially in the blueprint for sectoral cooperation on skills. Special attention will be devoted to building synergies with activities stemming from the digital skills and jobs coalition, and to avoiding a duplication of efforts. Work should be based on a demand-led, pragmatic and results-oriented approach with a view to proposing concrete measures and solutions, including the creation of a toolbox aimed at providing appropriate tailored solutions for SMEs. Outcomes of this assignment should contribute to strengthening SMEs’ workforce adaptability and capacity for the short to medium term.

Deadline 10/7

Rada EU nakoupí různý elektronický, vysílací a multimediální hardware

Zakázka: Dodávka komponent, vybavení a nástrojů pro elektronické, multimediální a vysílací účely

Zadavatel: Rada Evropské unie, General Secretariat, Brusel

Kontrakt na 48 měsíců/ budget zatím nespecifikován

Stručný popis: Pod rámcovým kontraktem budou průběžně „znovu-otevírány“ specifické soutěže na dodávku elektronického, multimediálního a vysílacího vybavení a zvláštních nástrojů v širším smyslu, např.: elektronické součástky, audio, video a síťové konektory, kabely, technické nástroje, vysílací a multimediální zkušební nástroje, různé spotřební položky, jakož i jakékoliv další služby anebo dodávky týkající se technických hledisek zakázky.

Deadline pro odeslání nabídky: 5/5

Pronájem videostěn pro evropské summity zajistí belgický Novid

Zakázku na pronájem videostěn k instalaci v budově Rady EU v době konání evropských summitů získala firma Novid NV z belgického Kontichu. Nabídková cena €560.000, celkem přišly 2 nabídky.

Audiovizuální vybavení pro agenturu BEREC z Rigy: tendr zrušen, nepřišly žádné nabídky

Stává se to tady poměrně často: zakázka byla zrušena, nepřišly žádné nabídky, zřejmě bude vyhlášena znovu… Pokud by přišla byť jen jediná nabídka, splňující všechna předepsaná kritéria, vyhrála by. Stačí jeden účastník na tendr.

Dnes bylo takhle – pro nezájem – zrušeno výběrové řízení na “zajištění konferenčního audiovizuálního vybavení a nábytku a souvisejících služeb” pro Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC, Riga). Budget nebyl nijak závratný (€120.000), ale odpovídal požadovaným službám. Šlo o zajištění konferenčního audiovizuálního vybavení a nábytku a souvisejících služeb na podporu setkání, workshopů, setkání pracovních skupin a dalších akcí BERECu.

Poslední výzva: hledá se dodavatel audiovizuální techniky pro EU agenturu se sídlem na Maltě

EU agentura EASO (The European Asylum Support Office) plánuje nákup audiovizuální techniky, tady je seznam: * Professional displays – large size * Audio systems * Video projection equipment * Accessories * Video wall II

Dodávky budou probíhat v příštích dvou letech, budget je prozatím omezen částkou €135.000. Spěchá to: na výzvu k projevení zájmu je třeba reagovat během čtyř příštích dnů!!! Zájemci pište volejte na horejsi.tomas@gmail.com/+32-473-116804.

Audiovizuální zařízení pro Radu EU: jedna nabídka, jeden vítěz

Tendr na „pravidelný pronájem mobilních tlumočnických kabin, zvukového / tlumočnického zařízení a dalšího audiovizuálního vybavení pro akce organizované generálním sekretariátem Rady EU“ vyhrála „domácí“ firma Gene-Electra sprl s cenou €295.375,37. Nebylo to tak těžké vítězství, nikdo jiný se nepřihlásil.

Zakázka pokrývá přibližně 18 každoročních akcí za účasti Evropské rady, každou s dobou trvání 2–3 dny, a jakoukoliv další nepředvídatelnou konferenci, u kterých může být tato služba požadována. V každém případě musí být poskytovatel služeb schopen doložit svou schopnost reagovat rychle za účelem zorganizování služeb v krátké lhůtě po vyrozumění.

Služby a pronájem zařízení zahrnují: * přepravu a zajištění/montáž/napojení/testování/demontáž tlumočnických kabin v souladu s normami ISO 2603 a ISO 4043, * v závislosti na konkrétním nastavení pro danou akci lze zmíněné kabiny objednat v různých velikostech v souladu s normami ISO 2603 a ISO 4043, * zvukové / tlumočnické zařízení kompatibilní se systémem „BOSCH DCN NG“ (pouze pro informační účely: mikrofony, sluchátka, stoly, centrální jednotky, jednotky napájení, bezdrátové a infračervené systémy), * propojovací vybavení a kabeláž pro kompletní sadu, * venkovní obložení.