Evropská investiční banka potřebuje MAN a WAN. Zaplatí €22.8m

Komunikační služby metropolitní a dálkové sítě pro skupinu Evropské investiční banky

Evropská investiční banka, Lucembourg

Celkový budget: 22.800.000/84 měsíců

Stručný popis: Poskytnutí komunikačních služeb metropolitní a dálkové sítě pro skupinu Evropské investiční banky. Výzva je rozdělena do 2 různých položek, přičemž každá položka představuje odlišnou sféru nebo trh:

položka č. 1: komunikační služby metropolitní sítě (MAN) (datalinkové, internetové a hlasové služby pro budovy a lokality skupiny EIB v Lucemburku);

položka č. 2: komunikační služby dálkové sítě (WAN) (datové linky a služby pro externí kanceláře skupiny EIB mimo Lucemburk).

Lot č.1: Komunikační služby metropolitní sítě (MAN). Popis: Nové řešení, které bude realizováno, musí nadále umožňovat EIB disponovat efektivní komunikační infrastrukturou (datové, internetové, hlasové a obrazové komunikace), aby její kanceláře v Lucemburku mohly komunikovat mezi sebou, jakož i s jejími 2 datovými středisky hostovanými ve středisku pro elektronické podnikání a odolnost (EBRC) Hitec a Windhof. Služba musí být založena na vzorové technologii s vysokoúrovňovými cíli dostupnosti, výkonnosti a bezpečnosti. Služba bude zajišťována prostřednictvím rámcové smlouvy o službách a bude se řídit souvisejícími smlouvami o úrovni služeb

Budget: €8.200.000. Rámcová smlouva na 84 měsíců.

Lot č. 2: Komunikační služby dálkové sítě (WAN). Popis: Nové řešení, které bude realizováno, musí nadále umožňovat EIB disponovat efektivní komunikační infrastrukturou (datové, internetové, hlasové a obrazové komunikace), aby její kanceláře po celém světě mohly komunikovat s kancelářemi a lokalitami v Lucemburku. Služba musí být založena na vzorové technologii s vysokoúrovňovými cíli dostupnosti, výkonnosti a bezpečnosti. Služba bude zajišťována prostřednictvím rámcové smlouvy o službách a bude se řídit souvisejícími smlouvami o úrovni služeb.

Budget: €14.600.000. Rámcová smlouva na 84 měsíců

Deadline pro odevzdání nabídek: 24/8

Pronájem tlumočnických kabin a dalšího AV vybavení pro summity EU v Bruselu

Zakázka: Pravidelný pronájem mobilních tlumočnických kabin, zvukového / tlumočnického zařízení a dalšího audiovizuálního vybavení pro akce organizované Generálním sekretariátem Rady

Zadavatel: Rada Evropské unie, secrétariat général, Brusel

Rámcová smlouva na 48 měsíců

Zakázka pokryje přibližně 18 každoročních akcí za účasti Evropské rady, každá v délce 2–3 dní, a jakoukoliv další nepředvídatelnou konferenci, u kterých může být tato služba požadována. V každém případě musí být poskytovatel služeb schopen doložit svou schopnost reagovat rychle za účelem zorganizování služeb v krátké lhůtě po vyrozumění.

Služby a pronájem zařízení zahrnují:

— přepravu a zajištění/montáž/napojení/testování/demontáž tlumočnických kabin v souladu s normami ISO 2603 a ISO 4043,

— v závislosti na konkrétním nastavení pro danou akci lze zmíněné kabiny objednat v různých velikostech v souladu s normami ISO 2603 a ISO 4043,

— zvukové / tlumočnické zařízení kompatibilní se systémem „BOSCH DCN NG“ (pouze pro informační účely: mikrofony, sluchátka, stoly, centrální jednotky, jednotky napájení, bezdrátové a infračervené systémy),

— propojovací vybavení a kabeláž pro kompletní sadu,

— vnější obložení pro kabiny,

— individuálně ceněnou službu v případě neplánovaných činností,

— zvukové zařízení a popřípadě audio mixáž.

Deadline pro podání nabídek 10/6

Webové a audiokonferenční služby pro Evropskou komisi a další agentury EU

Zakázka: „Webové a audiokonferenční služby“ (WACS II)

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Informatics, Brusel

Rámcová smlouva na 4 roky

Popis zakázky: Cílem výzvy je podpis rámcové smlouvy na pořízení audio a webových konferenčních služeb pokrývajících jakoukoliv kombinaci sdílení audio záznamů, videí nebo obsahu přes internet, doplněných audio konferenčním řešením (na bázi telefonie).

Pro jistotu v originále: Web and Audio Conferencing Services covering any combination of Audio, Video or Content Sharing over the Internet, complemented by an Audio Conferencing solution (telephony based).

Základní kritéria: uchazeč musí mít minimální roční obrat za poslední tři uzavřené finanční roky ve výši jeden milion euro.

Evropská komise zadává zakázku jménem dalších zhruba 30 EU institucí a agentur z celé Evropy. Předpokládaný roční objem: v průměru 18 milionů minut audio-konferenčních služeb a zhruba 35 milionů minut webových konferenčních služeb.

Deadline 6/7

Videoprodukce pro EU agenturu z Turína, rozpočet milion euro na roky roky

Zakázka: Služby videoprodukce

Zadavatel: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF), Turín, IT

Rámcová smlouva na 48 měsíců

ETF poptává audiovizuální obsah vyráběný na odborné úrovni, který pomůže šířit „klíčová poselství“ nadace pro různé cílové skupiny. To zahrnuje mimo jiné výrobu krátkých dokumentárních filmů o činnostech ETF, rozhovory a zprávy od akcích ETF.

Budget €1.000.000

Deadline pro odevzdání nabídek  4/7.

Kdo všechno už v Česku dělal komunikační kampaň za peníze EU? Nebo eventy…

Existuje v Česku komunikační agentura, co dělala nějaké kampaně za veřejné/státní/EU peníze, které by se zaměřovaly na high tech produkty nebo služby? V podstatě může jít o cokoli z těchto položek: Web, paper and video-based publication services, graphic design, public and media relations, print and multimedia production, editorial work and promotional items.

A to samé se týká organizace konferencí/akcí.

Prosím pište na horejsi.tomas@gmail.com nebo volejte +32-473-116804

Evropský parlament potřebuje oblečení pro ostrahu a recepční. I outdoor a boty

Tendr: Dodávka uniforem pro pracovníky bezpečnostní ostrahy a recepce

Evropský parlament – Brusel, Štrasburk, Lucemburk

Kontrakt na 4 roky

Předmětem zakázky je koupě uniforem pro pracovníky bezpečnostní ostrahy a recepce v Evropském parlamentu. Předpokládá se, že počet pracovníků, pro které má být oblečení a obuv poskytnuty, je 600 až 750 pracovníků. Zakázka zahrnuje tři samostatné položky:

Položka č. 1 – uniformy pro pracovníky bezpečnostní ostrahy a recepce. Dodávka pro každého člena personálu:

— pánské a dámské oděvy pro přechodnou sezónu tvořené 2 saky a 4 páry kalhot / sukněmi,

— 6 sukní nebo blůz,

— 2 kravaty nebo 2 šátky,

— 2 svetry.

Dodávka pro každého člena personálu bude jednou za rok obnovena.

Položka č. 2 – Obuv pro pracovníky bezpečnostní ostrahy a recepce: bezpečnostní obuv, klasická obuv a kotníčkové boty. Dodávka pro každého člena personálu:

2 páry obuvi (pánské/dámské).

Pracovníci si budou moci vybrat z modelů v různých kategoriích. Dodávka pro každého člena personálu bude jednou za rok obnovena.

Položka č. 3 – Outdoorové oblečení pro pracovníky bezpečnostní ostrahy a recepce. Dodávka pro každého člena personálu:

— 1 pánská nebo dámská bunda,

— 1 klobouk,

— 1 pár flísových rukavic,

— 1 pár rukavic z materiálu thermolactyl,

— 1 šála nebo 1 nákrčník,

— 1 čepice.

Dodávka bundy bude jednou za 3 roky obnovena; další položky v dodávce budou obnovovány jednou ročně.

Deadline k odevdzání nabídek 22/06

Ochrana dětí na “síti” – projekt EU za 4 miliony euro

Tendr: Infrastruktura digitálních služeb pro zajištění lepšího a bezpečnějšího internetu pro děti

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Lucemburk

Smlouva na 33 měsíců

Stručný popis: Předmětem zakázky je provedení služeb, které pomohou učinit z internetu důvěryhodné prostředí pro děti prostřednictvím opatření, které posílí jejich postavení na síti a budou je chránit. V návaznosti na stávající infrastrukturu digitální služby bezpečnějšího internetu je cílem pokračovat v podpoře koordinace, údržby a dalším nasazení platformy hlavních služeb pro sdílení zdrojů, služeb a postupů mezi vnitrostátními poskytovateli služeb – centry pro bezpečnější internet – a pro jejich uživatele, včetně průmyslu.

Celkový budget €4.000.000

Deadline k odevzdání nabídek 24/6

Tisk a layout pro EU agenturu ze Sevilly

Tendr: Tisk a layout

Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Sevilla

Kontrakt na 4 roky, rámcová smlouva s 2 nejlepšími zájemci

Stručný popis: Cílem výzvy je uzavřít následnou vícestrannou rámcovou smlouvu na poskytování grafických služeb. Tyto služby zahrnují rozvržení dokumentu a tisk knih, brožur a dalšího papírenského zboží.

Budget €200.000

Deadline k odevzdání nabídek 24/6

Školení o vyhledávání na internetu pro národní úřady na ochranu spotřebitele

Tendr: Služby podpory pro vypracování a poskytnutí školení v oblasti vyhledávání na internetu pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a sítě pro bezpečnost spotřebitelských výrobků

Zadavatel: Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA), Lucemburk

Stručný popis: Cílem výzvy je poskytnout vysoce kvalitní školení a vzdělávací materiály na podporu práce vnitrostátních orgánů odpovědných za uplatňování nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitelů a směrnice o obecné bezpečnosti výrobků. Dodavatel má za úkol vytvořit společné nástroje a metody při řešení problémů s obchodováním na internetu – elektronické prosazování práva – a podnítit přijímání školení prostřednictvím aktivní podpory účastníků školení.

Kontrakt na 36 měsíců

Budget €1.750.000

Deadline k odevzdání nabídek 19/8