Ochrana před teroristy: instituce EU se polepí foliemi proti bombám. Až do síly 100 kilo TNT

Dvě z pěti hlavních institucí EU situovaných v belgickém Bruselu – Výbor regionů (Committee of the Regions) a Evropský sociální a hospodářský výbor (European Economic and Social Committee) – spustily výběrové řízení na nákup folií proti roztříštění (ASF: anti-shatter film).

Folie by měly řešit dvě následující hypotetické situace: 1) bomba v autě zaparkovaném vedle budovy institucí o síle 100 kilogramů TNT a 2) na zemi ležící taška s výbušninou o síle 10 kilogramů TNT.

Zadavatel očekává, že bude potřebovat pokrýt něco málo přes dva ticíce metrů čtverečních plochy.

S evropskými tendry na eventy se “roztrhl pytel”. Ve hře je momentálně víc než 134 milionů euro

1) GSA Praha (“Galileo”), komunikace + eventy, budget €8.5m + €9.5m, deadline 20/6
2) DG COMM (ředitelství Evropské komise pro komunikaci) – Provision of services linked to the organisation of corporate communication events, budget €30m, deadline 31/5
3) DG EAC (ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu), Framework contracts for services in support of communication activities in the fields of education, culture, youth and sport, budget lotu na events €55m, deadline 20/6
4) DG (R&I), (ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace), Pořádání a řízení akcí, budget €40.000.000, deadline 30/6.

Další tendr na eventy a propagační materiál pro Evropskou komisi

Zakázka: Organizace a řízení akcí a výroba propagačního materiálu

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Research and Innovation

Celkový rozpočet €44.000.000

Smlouva na 4 roky

Zakázka je rozdělena na dvě nezávislé/samostatné položky:

č. 1 – pořádání a řízení akcí – budget €40.000.000

č. 2 – výroba propagačních materiálů včetně jejich vytvoření, balení, distribuce a uskladnění – budget €4.000.000

Deadline pro odevzdání nabídek 30/6.

Webové stránky pro European Banking Authority, Londýn. €720.000 na 4 roky

Služby týkající se webových stránek pro European Banking Authority

Zadavatel: European Banking Authority (EBA – Evropský orgán pro bankovnictví), London

Budget €720.000

Rámcová smlouva na 4 roky

Deadline 3/6

Rozsah zakázky zahrnuje hostování, údržbu a vylepšení webové stránky EBA a jeho systému správy webového obsahu (WCMS). Zhotovitel bude muset poskytnout služby týkající se webových stránek za účelem hostování a údržby hlavní webové stránky EBA www.eba.europa.eu a jeho dalších webových stránek (extranet) až po dobu 4 let. Rozsah a objem těchto vylepšení bude záviset na potřebách EBA. Obecně se od vylepšení očekává, že budou odrážet potřebu usnadnit procházení webu a vyhledávání informací pro uživatele webové stránky EBA a přizpůsobení webové stránky EBA nejnovějšímu technologickému vývoji v oblasti digitálních komunikací.

Jak “prodat” Čínu v EU? V tendru na eventy je sedm hráčů

V tendru Evropské komise „World Bridge Tourism“ na propagaci EU v Číně a Číny v EU jsou:

1) European Travel Commission (ETC) and European Tour operators Association (ETOA) (JOINT BID)

2) Pacific Asia Association

3) AB Comunicazioni srl and Alessandro Rosso srl and Alessandro Rosso Marketing & Expo srl and Net Congress & Education srl (JOINT BID)

4) Q Events

5) Low Associates and GOPAcom and Hills Balfour (JOINT BID)

6) Promos, Milan Chamber of Commerce (JOINT BID)

7) MOSTRA

Komunikační podpora pro Evropskou komisi. Eventy, grafika, propagace. Za €68 milionů

Tendr na „Poskytování služeb a dodávek na podporu komunikačních činností v oblasti vzdělávání, kultury, mládeže a sportu“

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Education and Culture

Zakázka je rozdělena na 3 (na sobě nezávislých/samostatných) položek:

položka č. 1 – organizování akcí a komunikačních kampaní;

položka č. 2 – grafika, publikace a mediální pokrytí;

položka č. 3 – propagační materiál.

Celková hodnota: €68.000.000 bez DPH

Detaily – položka č. 1 – organizování akcí a komunikačních kampaní: tato položka zahrnuje úkoly související s organizováním seminářů, konferencí a obdobných akcí; úkoly souvisejí s organizováním účasti na veletrzích, výstavách a obdobných akcích; úkoly týkající se návrhu, přípravy, koordinace, realizace, monitorování a hodnocení komunikačních a informačních kampaní. Zahrnuje rovněž poradenství ohledně výše uvedených činností. Hodnota bez DPH: 55 000 000.00 EUR

Detaily – položka č. 2 – grafika, publikace a mediální pokrytí: tato položka zahrnuje grafický návrh, složení a vizuální identity, vytváření výkresů a ilustrací, psaní, korekturu, opravování, redigování a překlady. To zahrnuje výrobu a distribuci publikací na všech možných tištěných médiích, jako například transparenty, plakáty, informační rolety, stánky, potištěné vozové plachty, samolepící produkty a nálepky, stejně jako webové/elektronické dokumentace, např. xml a html stránek, klíčů USB, CD a DVD, webových upoutávek a dalších webových a newebových audiovizuálních produktů. Pokrývá také šíření informací prostřednictvím novin, televizních a rozhlasových kanálů a internetových stránek. Budget €10.000.000.

Detaily – položka č. 3 – propagační materiál: zahrnuje výrobu, dodání, uskladnění a distribuci propagačních předmětů („dárkových hříček“) na podporu komunikačních kampaní, veletrhů, výstav, konferencí, seminářů a obdobných akcí. Hodnota €3.000.000.

Deadline pro odevzdání nabídek: 20/6

Evropská centrální banka hledá „krejčího“: nakoupí stejnokroje pro bezpečnostní agenty, členy ostrahy a řidiče

Tendr: Uniformy pro bezpečnostní agenty, členy bezpečnostní ostrahy a řidiče

Zadavatel: Evropská centrální banka (ECB) – Frankfurt n.M

Stručný popis zakázky: ECB hledá prostřednictvím otevřeného řízení dodavatele na zajištění stejnokrojů pro své bezpečnostní agenty, členy bezpečnostní ostrahy a řidiče. Rozsah zakázky zahrnuje: obleky, košile, opasky, kravaty, šátky, kabáty a bundy. Povinné služby požadované v rámci této zakázky jsou: doručení objednaných dodávek na ECB, měření prováděné na místě v prostorách ECB, zkoušení obleků, vyšívání log a monogramů, služby oprav a vysprávek.

Budget nespecifikován. Kontrakt na 2 roky.

Deadline pro odeslání nabídek: 10/6

Europarlamentní budovu Konrad Adenauer čeká modernizace. Budou třeba dveře, žaluzie, nábytek…

Zakázka: Projekt rozšíření a modernizace budovy Konrad Adenauer v Lucemburku

Zadavatel: Evropský parlament,

Stručný popis: Projekt rozšíření a modernizace budovy Konrad Adenauer v Lucemburku bude spočívat ve vybudování rozšíření administrativní budovy na ploše zhruba 190 000 m2 a v závislosti na rozhodnutí, které bude učiněno v pozdější fázi, také v obnově stávající administrativní budovy o ploše 65 000 m2. Tento administrativní komplex bude poté sídlem všech oddělení Evropského parlamentu pracujících v Lucemburku.

Zakázka se vztahuje na následující položky:

— položka č. 561 „Kovové dveře“,

— položka č. 562 „Oceloskleněné dělicí příčky“,

— položka č. 563 „Interiérové dřevěné konstrukce – podlahové lišty – žaluzie – krytiny okenních výklenků“,

— položka č. 564 „Vnitřní žaluzie“,

— položka č. 59 „Zabudovaný nábytek – čelní stěny – pohyblivé příčky – zasklení tlumočnických kabin“,

— položka č. 77 „Konferenční vybavení“

Do 13/5 je třeba zažádat o dokumentaci. Požadují poplatek €250.

požadovaný minimální roční obrat:

položka č. 561; kovové dveře; 4 500 000 EUR;

položka č. 562; oceloskleněné dělicí příčky; 7 500 000 EUR;

položka č. 563; interiérové dřevěné konstrukce – podlahové lišty – žaluzie – krytiny okenních výklenků; 11 000 000 EUR;

položka č. 564; vnitřní žaluzie; 2 000 000 EUR;

položka č. 59; zabudovaný nábytek – čelní stěny – mobilní příčky – zasklení tlumočnických kabin; 4 000 000 EUR;

položka č. 77; konferenční vybavení; 10 000 000 EUR.