Agentura OLAF potřebuje nového dodavatele propagačních materiálů

OLAF alias Evropský úřad pro boj s podvody vypsal tendr na “pořízení propagačních výrobků”. V rozpočtu na další čtyři roky je vyhrazeno 340 tisíc.

Výzva k podání nabídek byla rozdělena do 4 různých – na sobě nezávislých samostatných položek:

položka č. 1: běžné propagační předměty;

položka č. 2: těžítka ze skla/křišťálu;

položka č. 3: textilní výrobky;

položka č. 4: textilní výrobky s vysokou viditelností.

Deadline k podání nabídek 23/3.

Agentura EU pro životní prostředí hledá dodavatele kancelářských potřeb

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA, Kodaň) si chce vybrat “dvorního dodavatele” kancelářských potřeb pro příští čtyři roky. Pod rámcovou smlouvu bude možné nakupovat široký sortiment všeobecných kancelářských potřeb a papírnických výrobků včetně papíru, tonerů a spotřebního zboží pro tiskárny pro kanceláře agentury na adrese Kongens Nytorv 6 a 8, 1050 Kodaň, Dánsko. V rozpočtu EEA je na zakázku vyhrazeno 240 tisíc euro.

Udávat jedině anonymně a zakódovaně. Evropská centrální banka chce s “informátory” komunikovat přes web

Zakázka: Web-based reporting platform — breach reporting mechanism
Zadavatel: European Central Bank (Frankfurt a/M)

Popis: The ECB has decided to procure the service of the reporting channel which shall be set up and operated as a Web-based reporting platform (‘Reporting platform’) enabling potential informants to submit reports to the ECB at any time through an encrypted connection. Submission of reports must also be possible without recording the informant’s personal data. Only authorised ECB staff shall have access to the reporting platform in order to access reports.

Základní podmínky:
1) Economic and financial ability – the annual total net turnover reached or exceeded at least 200 000 EUR for each of the last closed 3 financial years.

2) Technical capacity – at least 3 similar contracts performed during the last 3 years, which are comparable in terms of: (a) scope of the contract; (b) the description of activities.

Deadline pro projevení zájmu: 7/3

Vývoj “bezpečného” softwaru pro obchodování s emisemi pro Evropskou komisi

Zakázka: Vývoj a údržba informačních systémů v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS-DEV-2)

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Climate Action

Stručný popis: Bude uzavřena rámcová smlouva na poskytnutí služeb informačních technologií, zejména vývoj bezpečného softwaru, veřejnému zadavateli pro vývoj, údržbu a podporu informačních systémů v rámci systému EU pro obchodování s emisemi provozovaného Evropskou komisí. Výběrové řízení zahrnuje také dodání služeb podpory třetí úrovně Komisi v podobě určení základních příčin a záležitostí týkajících se odstraňování závad.

Kontrakt na 6 let/6.000.000 euro

Deadline 23/3.

Brusel chce přilákat víc turistů a podnikatelů z Číny. Někdo kromě Jardy Tvrdíka?

Zakázka: World bridge tourism

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Stručný popis: Cílem zakázky je zvýšit toky návštěvníků z Čínské lidové republiky do Evropské unie. Tento cíl bude naplňován na základě uspořádání dvou akcí, které budou kombinací politické akce/konference a „setkání pro navazování kontaktů typu ‚Business to Business (B2B)‘“ mezi podniky a subjekty z EU a Číny, zejména malými a středními podniky. Tyto B2B schůzky by měly podpořit evropské podniky, především malé a střední podniky, při hledání partnerů a nabízení jejich výrobků a služeb na čínském trhu.

Kontrakt na 15 měsíců, budget 750.000 euro.

Deadline 6/4

Další euro-tendr na audiovizuální a multimediální služby, pro Hospodářský a sociální výbor. €300 tisíc za čtyřletý kontrakt

Evropský hospodářský a sociální výbor (EESC, v pořadí 4. nejdůležitější EU instituce, sídlí v Bruselu) bude někdy v březnu vypisovat tendr na zajištění audiovizuálních a multimediálních služeb na další 4 roky. Má jít zhruba o „návrh, tvůrčí koncepci vývoje, vlastní výrobu, systematické skladování, propagaci a distribuci AV a multimediálních materiálů EESC. Orientační budget na celé čtyři roky: €300.000.

eesc av

Poslední takový tendr pro EESC vyhrála německá Media Consulta TV & Filmproduktion GmbH (budget byl €200.000). Celkem se hlásilo 8 zájemců. Rámcová smlouva s Media Consultou vyprší 17/3/2016 (může být maximálně o 6 měsíců prodloužena).

Není až tak špatný nápad začít se připravovat s předstihem: především nastudovat informace o EESC a jejich AV a multimediální produkci. Většinu (včetně AV a multimediálních souborů) lze nalézt na jejich webu, případně na jejich kanálu na youtube. Zbytek doladíme společně.

Výroba publikací a informačních produktů: návrh, design, výroba, dodávka… €800 tisíc za 4 roky práce

Image

Evropský hospodářský a sociální výbor (EESC, jedna z nejdůležitějších EU institucí, sídlí v Bruselu) bude pravděpodobně už letos v březnu vypisovat tendr na „poskytnutí služeb souvisejících s výrobou publikací a informačních produktů“ na další 4 roky. Má jít zhruba o „koncipování, navrhování, koncipování,

printing

úplnou nebo částečnou výrobu – ve všech úředních jazycích EU – a dodávku tištěných a/nebo digitálních publikací, informačních textů a dalších tištěných a/nebo digitálních, psaných nebo čistě vizuálních informačních produktů; redakční služby, služby grafického návrhu a rozvržení, předtiskové a tiskové služby; doručení publikací a dalších informačních materiálů a příslušných elektronických souborů“. Orientační budget na celé čtyři roky: €800.000. Posledně se hlásilo 5 zájemců.

Infografika, digitalizace dat a podobné legrácky. Za €480.000 na 4 roky.

Jde o tendr pro instituci EU sídlící přímo v Bruselu. Většina práce bude prováděna „na dálku“. S vítězem tendru bude uzavřena 4-letá rámcová smlouva s orientačním rozpočtem €480.000.

Co budou požadovat? Zhruba tohle:

  1. Static infographics;
  2. Interactive infographics, including scrollable pages with parallax effects;
  3. Data visualisation products, including:

− dynamic data visualisations, where animations are used to emphasise key information and for instance show movements in the data.

– interactive data visualisations, where users are able to change the graphics so as to view different variables, select options and filters.

  1. Cutting-edge digital experiences (immersive websites, apps, microsites, etc.).

Co musí umět nabízený tým? Toto: 3 years of proven professional experience working in:  Design and development of static infographics; and;  Design and development of interactive infographics and information/data visualisation products; and;  Graphic design, responsive web design and accessibility; and;  Java Script, HTML 5 and CSS 3; and;  Data visualisation programming languages and libraries such as D3; and;  Data visualisation software such as Tableau or other key software in this field.

Pokud chcete vyhrát, musíte mít minimální roční obrat v letech 2013 a 2014 alespoň €240.000. A někoho, kdo vám pomůže pochopit, co po vás vlastně chtějí, proč a jak by to mělo vypadatJ.

Dokáže někdo odhalit migrační trendy ze vzkazů na sociálních sítích?

Existuje v Česku někdo, kdo by dokázal dělat specializovaný monitoring sociálních sítí v krizových oblastech? Například v místech, odkud hrozů odliv uprchlíků? Dokázal by někdo odhalit z postů na FB a twitteru migrační trendy? Pokud ano, dejte vědět. NATO už takový tendr vyhlásilo, Frontex také, bude to pokračovat…