Bezpečnostní vybavení pro budovy Evropské komise v Bruselu. Za 32 miliuonů euro. Zájemci?

Název zakázky: Dodání a instalace bezpečnostního vybavení do budov obývaných a/nebo spravovaných útvary Evropské komise v oblasti hlavního města Bruselu a v přilehlém okolí (v okruhu 25 km od Bruselu). Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost. Typ smlouvy: Rámcová smlouva s několika účastníky, maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy 3. Doba trvání v měsících: 48. Odhadovaná hodnota bez DPH: 32 000 000 EUR. Deadline pro projevení zájmu: 23.3.2015 – 16:00.

Popis zakázky: mezi služby, které mají být poskytnuty, (mimo jiné) patří:

— dodávka zařízení pro kontrolu vstupu, nad nímž momentálně vykonávají dohled řídicí moduly Nedap (AEPU a rozhraní), jež jsou samy řízeny aplikací AEOS od téhož výrobce. To může zahrnovat například snímače průkazů, tlačítka pro případ nouze, systémy elektromagnetických zámků, bezpečnostní rámy, biometrické čtečky, systémy záložních baterií atd. a odpovídající ovládací rozhraní,

— instalace tohoto vybavení v souladu s požadavky výrobce,

— konfigurace/naprogramování řídicích a kontrolních rozhraní,

— dodávka zařízení pro detekci narušení, které bude zabudováno do téže infrastruktury (např.: magnetické zabezpečovací kontakty, radary, infračervené bariéry, panely kontroly vstupu atd.),

— elektroinstalace v případě výše uvedených zařízení,

— konfigurace ovládačů a zkoušky zařízení,

— dodávka analogového a digitálního vybavení průmyslové televize (CCTV) na bázi protokolu TCP/IP,

— kabeláž síťového vybavení CAT6,

— konfigurace, nastavení a poradenství v oblasti používání zařízení průmyslové televize (CCTV),

— vytvoření obrazovek dálkového ovládání na základě výše uvedených zařízení.

Vybraná (nejobtížnější) kritéria:

* uchazeč musí předložit doklad o konsolidovaném ročním konkrétním obratu ve výši alespoň 16 000 000 EUR/rok během 3 referenčních let (2011, 2012 a 2013)

 * praxe uchazeče musí být doložena údaji o 4 zakázkách s kombinovanou celkovou částkou alespoň 2 500 000 EUR v oblasti zakázky, které byly dokončeny během posledních 3 finančních let 2012, 2013 a 2014

* uchazeč musí doložit, že má strukturu, která již existuje v Bruselu nebo okolí. V opačném případě musí (uchazeč/vedoucí) přiložit podrobný popis opatření, kterými chce zajistit dohled a uspokojivé poskytnutí služeb z Bruselu, a to po celou dobu trvání zakázky

* 2 osoby navržené jako „projektový vedoucí“ musí doložit, že ovládají 1 ze 2 pracovních jazyků, angličtinu nebo francouzštinu, a že jsou schopni účastnit se dvojjazyčných schůzí (v angličtině a francouzštině)

Do tendru na trénink a coaching euromanažerů se hlásí skoro dvě desítky firem

V tendru na trénink a coaching pro euro-manažery se sešla poměrně tvrdá konkurence. Čtyřletý rámcový kontrakt dostanou první tři firmy v každém lotu. Nabídku odevzdaly tyto firmy:

Lot 1:
1. Moortgat
2. Deloitte
3. Group Bernhard Julliet
4. FTS sa
5. PWC
6. Coaching Square
7. Everesta
8. Education Trend Academic Group
9. Demos Benelux
10. Hay group NV
11. ICG – Integrated Consulting Group
12. Nova Reperta bvba Brusels
13. Management Centre Europe Brussel
14. Corporate Learning Solution

Lot 2:
1. Deloitte
2. Group Bernhard Julliet
3. Inspeyer
4. The TAI Group
5. Coaching Square
6. Management Development Partnership
7. Performance Consultants International
8. Management Centre Europe Brussels
9. Vivacci coaching

Výběrové řízení vyhlásilo Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost Evropské komise pod tímto názvem “Vzdělávací služby a služby osobního vedení pro zaměstnance evropských orgánů a zaměstnance úřadů a jiných institucí a agentur Evropské unie, kteří vykonávají nebo mohou být vyzváni k vykonávání manažerských funkcí”.

Další tendr, který od Galilea určitě nedostane česká firma. Za 33.6 miliard korun

Agentura pro evropský Globální navigační satelitní systém (GSA alias Galileo) se sídlem v Praze vypsala tendr na desetiletou rámcovou smlouvu pro „Operátora služby Galileo“. Vítěz bude provozovat a udržovat pozemní a vesmírné úseky systému Galileo a zaručí dodržování požadavků na plnění služeb. Především bude zodpovědný za: operace, monitorování systému, řízení služeb, integrovanou podporu logistiky, údržbu, uživatelské služby, podporu vývoje a rozvoj činností a poskytnutí nástrojů a náhradních dílů na podporu poskytování služeb. Předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy: mezi 900.000.000 a 1.200.000.000 EUR. Pro představu v korunách: 25 miliard až 33.6 miliard korun.

Ideální kontrakt pro IT firmy z Brna nebo Bratislavy: internet a VoIP pro EU agenturu z Vídně

EU Agentura pro základní práva (sídlí ve Vídni) vyhlásila tendr na Poskytování služeb připojení k internetu, VoIP telefonie a mobilních služeb. S vítězi bude uzavřen rámcový kontrakt na 6 let. Agentura má k dispozici tyto rozpočty: položka č. 1 – služby připojení k internetu: 250 000 EUR/6 let, položka č. 2 – VoIP telefonie 90 000 EUR/6 let a položka č. 3 – mobilní telefonie 90 000 EUR/6 let. Deadline 12/2.

EU hledá dodavatele uniforem za 90 milionů korun

Nevidím důvod, proč by tohle nemohla vyhrát česká nebo slovenská firma a je mi strašně líto, že jsem na to zatím nikoho nesehnal (vyzkoušel jsem firmy Bernhardt, Blažek, DirectAlpine…). Budu rád za jakýkoli nápad.

Takže: Evropská komise vypsala tendr na oblečení pro „reprezentační účely“ mužského i ženského personálu EU institucí (recepční, řidiči, poslíčci etc…). Jde o soutěž pro několik EU institucí najednou, což není úplně obvyklé (normálně si vyhlašují jednotlivé instituce nebo agentury tendry sami). S vítězem bude uzavřena rámcová smlouva na 4 roky, nejde tedy o jednorázovou objednávku, ale spíše dlouhodobou spolupráci. EU instituce hledají především spolehlivého partnera, „dvorního dodavatele“, v tendrech rozhoduje především kvalita a historie uchazeče a jeho technické nabídky, až na druhém místě je cena…

Hodně obecně lze říci, že půjde o saka, kalhoty, sukně, kabáty, košile, svetry a další oblečení nejrůznějšího provedení a kvality. Pro představu: u sak mohou být požadovány 4 základní typy: A) 54 % polyester, 44 % laine, 2 % élasthanne ou équivalent, B) 38 % polyester, 60 % laine, 2 % élasthanne ou équivalent, C) 98 % pure laine vierge, 2% élasthanne ou équivalent a D) 54 % polyester, 44 % laine, 2 % élasthanne ou équivalent.

Množství nyní nebude závazně specifikováno, ale pro představu: je např. pravděpodobné, že vítěz bude dodávat asi 2900 sak (z toho typ A 700 ks, B 700, C 800 a D 700 ks). Celkový budget na 4 roky se bude pohybovat v rozmezí 2,7 až 3,2 milionů euro.

Minimální hodnota celkového průměrného ročního obratu uchazeče za poslední 3 finanční roky musí být minimálně 980 000 EUR.

Deadline 16/2/2015.

Varšavský Frontex hledá překladatele z arménštiny, gruzínštiny a ruštiny

Hledá se překladatelská agentura s kapacitou pro arménštinu, azerbajdžánštinu, gruzínštinu, rumunštinu, ruštinu a ukrajinštinu. EU agentura pro ochranu vnějších hranic Frontex (sídlí ve Varšavě) potřebuje do uvedených jazyků přeložit z angličtiny svou metodologii pro modelování rizik. Jde o nízkorozpočtový nezveřejňovaný tendr s rozpočtem omezeným částkou €60.000.

Eurokrati z Bruselu chtějí vyměnit podlahu, zn: bambusové parkety

Evropský Výbor regionů (se sídlem v Bruselu) má v úmyslu uzavřít čtyřletou rámcovou smlouvu na výměnu stávající podlahové krytiny z bambusových parket v hlavní budově Výboru regionů a také Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu (celková plocha +/– 4 600 m2) a také údržby (pískování, lakování a údržbu parketových podlah, dveřních křídel a stěnových panelů z bambusu) a opravných prací nebo výjezdů v souvislosti s poškozením podlahové krytiny a dřevěných podlahových krytin v dalších 5 budovách také obývaných Výbory v Bruselu + možná i další, zatím nespecifikované práce. Deadline 15/1.

Velká IT zakázka pro EU agenturu z Lucemburku

Služby infrastruktury IT. Zadavatel: Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk. Rámcová smlouva pro 3 účastníky na 60 měsíců. Zakázka rozdělana na osm částí:

Položka č. 1: pomoc týkající se počítačové bezpečnosti – budget € 1.000.000

Položka č. 2: správa síťového a telekomunikačního vybavení (Realizace, správa a údržba síťových zařízení, síťového softwaru, telefonů a telekomunikačního vybavení, včetně uzpůsobení anebo integrace stávajících systémů a výrobků) – budget € 3.500.000

Položka č. 3: řízené služby pro otevřené systémy a operace v oblasti IT – budget € 9.500.000

Položka č. 4: pomoc s nasazování aplikací, integrací, přijetím, testováním, kontrolou kvality softwaru a správou zdrojového kódu – budget € 4.600.000

Položka č. 5: provoz datového střediska – budget € 1.500.000

Položka č. 6: správa kancelářské automatizace – budget € 3.000.000

Položka č. 7: virtualizace – budget € 2.000.000

Položka č. 8: služby uživatelské podpory v oblasti IT – budget € 2.500.000

Deadline 24/12.

 

Podpora informačních systémů evropské diplomacie za pěkných 1053 milionů

Služby životního cyklu informačního systému. Zadavatel: Evropská služba pro vnější činnost. Kontrakt na 4 roky. Popis: Poskytování služeb rozvoje informačních systémů, údržby a studií. Patří sem mj. přizpůsobení anebo integrace stávajících systémů a výrobků a zahrnují činnosti jako např. řízení projektu, předběžná analýza, studie proveditelnosti, prověření koncepce, funkční a technická analýza, návrh, programování, testování, instalace, uživatelské přizpůsobení, dokumentace, školení, technická podpora a poradenské služby v oblasti informačních systémů. Budget max. €39.000.000. Deadline 5/1/2015.