Jak využít Google při tvorbě veřejné politiky? Brusel dá za studii €200.000

Evropská komise (Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie – GŘ CONNECT, Brusel) vypsal tendr na studii „Datové technologie pro tvorbu politiky na základě podložených informací (včetně rozsáhlých dat)“. Autor studie má provést hloubkový průzkum nových přístupů k využívání datových technologií (tj. analýza dat, počítačové modelování a vizualizace dat) jako dalších zdrojů podkladů pro tvorbu veřejné politiky. Průzkum bude zahrnovat prominentní příklady, jako je iniciativa OSN nazvaná „Global Pulse“ nebo aktuální spolupráce vlády Spojeného království se společností Google na zjišťování ekonomických trendů v reálném čase. Očekávané výsledky poskytnou praktické možnosti pro orgány veřejné správy včetně Komise o způsobu mapování nových možností souvisejících s datovými technologiemi na zlepšení veřejné služby. Budou přispívat k dalšímu rozvoji moderních, na ICT založených metod tvorby politik a podpoří vznik nové znalostní sítě, a to jak v rámci GŘ CONNECT, tak mezi GŘ CONNECT a klíčovými externími zúčastněnými stranami. Kontrakt na 12 měsíců. Budget €200.000. Deadline 13/10.

Evropské tendry, pátek 5/9

Dodávka mimopočítačového vybavení a dodávka, pronájem a zprovoznění audiovizuálního zařízení (včetně údržby a technické podpory) pro ústředí OHIM v Alicante. Zadavatel: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu, Alicante, Španělsko. Typ smlouvy: 4-letá rámcová. Rozděleno na dva (na sobě nezávislé) loty: lot č.1) Dodávka jiného než počítačového vybavení a lot č.2) Dodávka, pronájem a zprovoznění audiovizuálního zařízení (včetně údržby a technické podpory). Základní požadavky: * důkaz o pojistném krytí za škody způsobené při výkonu povolání ve výši nejméně 1 000 000 EUR * uchazeč musí mít celkový minimální obrat ve výši 2 000 000 EUR za poslední 3 finanční roky (2011, 2012 a 2013), za něž byly uzavřeny účty. Celkový budget €8.300.000, za lot č. 2 pak €6.300.000. Deadline 20/10.

Internetové služby a služby pevné linky. Zadavatel: Eurojust, Haag. Rámcová smlouva na 5 let. Cílem výběrového řízení je poskytnout kvalitní, nepřerušované internetové služby a služby pevné linky. Tyto služby jsou klasifikovány jako klíčové pro podnikání, a proto musí být spolehlivé, vysoce dostupné a chybově tolerantní (položka č. 1). Kromě internetových služeb a služeb pevné linky hodlá Eurojust zakoupit rovněž související služby, tj. služby univerzálních mezinárodních bezplatných telefonních čísel (UIFN) a bezplatné telefonní služby (položka č. 2). Od uchazečů se navíc požaduje, aby navrhli vlastní řešení pro Eurojust v oblasti snížení nákladů na povinné služby (internetové služby a služby pevné linky) při zachování nebo zvýšení výkonnosti služeb. Budget €1.250.000. Deadline 21/10.

Monitorování digitálního podnikání. Zadavatel: Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), Brusel. Kontrakt na 36 měsíců. Cílem této výzvy k podání nabídek je vybrat poskytovatele služeb pro: 1) roční „přehled výsledků digitálního podnikání“, který bude založen na určení klíčových výkonostních ukazatelů o přijímání a inteligentním využívání rozsáhlejších dat, cloudových službách, mobilitě, sociálních médiích a digitalizaci výroby, s ohledem na proces měření a monitorování na vnitrostátní úrovni, 2) portál s pravidelně aktualizovanými informacemi a analýzou statistických údajů, ukazatalů, obchodních trendů, nových obchodních příležitostí, veřejných politikách, inovativních a podnětných případových studiích a konkrétních politických doporučení, 3) výroční zprávy analyzující rámcové podmínky pro úspěch určené pro tvůrce politik a podnikatele, které poskytují analýzu úspěšných inteligentních ekosystémů a politických doporučení, která by podnítila intenzivnější podnikatelskou činnost v digitálním prostoru. Budget €2.823.000. Deadline 27/10.

Nábytkáři z Humpolce mají první EU kontrakt. Na Maltě. Nabídku dali v češtině

Firma Profil nábytek a.s. z Humpolce získala (s mojí pomocí, jak jinak:) čtyřletý rámcový kontrakt (s limitem 300.000 euro) na kancelářský nábytek pro EU agenturu European Asylum Support Office se sídlem na Maltě. Trvalo to dlouho – na výsledek jsme čekali od března – ale snad to bude stát za to…

Unikátní na téhle zakázce bylo, že klient si požádal o překlad dokumentace do češtiny a nabídku vypracoval (z větší části) také česky! A přesto vyhrál:)

Interaktivní výuková online platforma pro vzdělávání spotřebitelů, cena 4 miliony euro

Interaktivní výukové online platformy v oblasti vzdělávání spotřebitelů a související služby. Zadavatel: Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a a potraviny (Chafea), Lucemburk. Smlouva na 4 roky. Celkový rozpočet €4.000.000. Celkovým cílem rámcových smluv je poskytnout služby vývoje webových aplikací, aktuálního obsahu a údržby, hostování, moderování a propagace online platformy. Protože se jedná o celoevropskou internetovou prezentaci / online platformu, budou muset být poskytnuty překladatelské služby v úředních jazycích členských států a zemí EHP. Poskytovatelé služeb mohou být rovněž vyzváni, aby poskytli služby v úředních jazycích kandidátských a přistupujících zemí. Výzva je rozdělena do 2 položek:

Položka č. 1: údržba, aktualizace, hostování, moderování, vylepšování výukové interaktivní online platformy v oblasti vzdělávání spotřebitelů

— činnost 1: převzetí a předání internetové prezentace,

— činnost 2: vývoj webových aplikací a aktuálního obsahu webu, údržba a hostování,

— činnost 3: moderování internetové prezentace,

— činnost 4: optimalizace internetové prezentace pro vyhledávače,

— činnost 5: průběžné doplňování databáze o pedagogické/výukové materiály,

— činnost 6: výzkum v oblasti partnerství,

— činnost 7: překlady.

Budget bez DPH: €2.200.000

Položka č. 2: propagační činnosti v rámci výukové interaktivní online platformy v oblasti vzdělávání spotřebitelů

— činnost 1: propagace internetové prezentace,

— činnost 2: obsahový marketing,

— činnost 3: prosazování partnerství,

— činnost 4: organizace a propagace soutěží na internetové prezentace a soutěžní ceny,

— činnost 5: propagace offline,

— činnost 6: statistiky návštěvnosti internetové prezentace a podávání zpráv,

— činnost 7: činnosti související s předáním.

Budget bez DPH: €1.800.000

Deadline: 15/9.

Evropské tendry, středa 18/6

Poskytnutí platformy pro elektronické obchodování. Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt nad Mohanem. Rámcová smlouva s jediným účastníkem na 4 roky. Zakázka se skládá ze tří položek: č. 1: platforma pro elektronické obchodování v případě dluhopisů denominovaných v eurech; č. 2: elektronické platformy pro obchodování v případě úrokových swapů denominovaných v amerických dolarech a japonských jenech a peněžních dluhopisů; č. 3: platformy pro elektronické obchodování v případě úrokových futures denominovaných v amerických dolarech a japonských jenech. Požadavky: reference, minimální roční obrat €200.000, resp. €1.000.000 a €1.000.000 v posledních třech letech. Deadline 1/8.

Dodávka a instalace samočisticích filtrů pro nádrže na vodu a předběžnou směs. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Ispra. Kontrakt na 31 měsíců. Detaily: Dodávka a instalace 3 samočisticích filtrů na úpravu vody z jezera Lago Maggiore, která bude použita pro chlazení, a 2 nádrží na míchání oxidu chloričitého s vodou z jezera před filtrací. Dodávka zahrnuje stavební návrhy, kabelážní diagramy a zařízení, dopravu na místo určení, a převzetí. Práce také zahrnuje fázi projektování v případě stavebních a elektrických prací. Zakázka dále zahrnuje dodávku a instalaci filtrů, jakož i 24měsíční období na údržbu zařízení, přičemž cena za údržbu musí být rovněž zahrnuta do ceny dodávky. Budget €260.000. Deadline 30/7.

Dodávka, instalace a údržba bateriového systému pro akumulování energie o výkonu 50 kW / 150 kWh pro provoz s připojením k rozvodné síti a ostrovní provoz na pracovišti JRC-IET. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Ústav pro energetiku a dopravu, Petten. Kontrakt na 65 měsíců. Popis: Zvýšené pronikání zdrojů obnovitelné energie do elektrických sítí má za následek rostoucí variabilitu výroby energie. Z toho důvodu jsou zapotřebí spolehlivé vyvažovací technologie za účelem a) poskytnutí dodatečné energie, když je výroba energie z obnovitelných zdrojů příliš nízká a b) uložení energie, pokud je k dispozici nadbytek energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. Tento vyvažovací úkol může být zajištěn technologiemi pro ukládání energie, a to nejen v případě přenosových a rozvodných sítí, ale rovněž u sítí menšího rozsahu. Požadovaný bateriový systém pro akumulování energie umožňuje provádění různých druhů experimentů v této oblasti. Budget €200.000. Deadline 12/8.

Podpora programu Euroscuola: příprava a koordinace + propagační materiály. Zadavatel: Evropský parlament, Štrasburk. Kontrakt na 48 měsíců. Celkový budget €760.000 (520.000 + 240.000). Dvě položky: č.1 – Euroscola – příprava, koordinace, řízení programu, č.2 – Propagační materiály. Deadline 7/10. Nabídkový jazyk: jakýkoli jazyk EU, pracovní jazyk francouzština.

Koordinační platforma pro internacionalizaci podnikatelské komunity EU v asijském regionu. Zadavatel: ERvropská komise – EuropeAid. Konkrétními cíli zakázky jsou 1) posílení koordinace a spolupráce mezi iniciativami financovanými EU v Asii a dalšími poskytovateli služeb EU v regionu na jedné straně a obchodními zprostředkovateli sídlícími v EU na straně druhé; 2) spojit poskytovatele služeb podpory podnikání v Asii financované EU, a tak posílit soudržnost a účinnost jejich iniciativ na podporu internacionalizace malých a středních podniků v Asii a zvýšit povědomí malých a středních podniků o jejich službách a zlepšit k nim přístup; a 3) obecněji posílit vztahy mezi iniciativami zainteresovaných stran v Evropě a činiteli sídlícími v Asii, kteří poskytují podporu společnostem EU vstupujícím na asijské trhy nebo rozvíjejícím činnosti na těchto trzích. Platforma bude provozována prostřednictvím virtuální internetové struktury, která bude vytvořena, udržována a podporována jako součást zakázky; měla by být založena v EU, s funkční anténou v Asii. Bude vyhlášeno v červenci 2014. Budget €1.300.000. (ps: mohl bych k tomu zajistit dobré know-how)

Komplexní pojištění elektroniky. Zadavatel: Soudní dvůr Evropské unie, Generální ředitelství pro infrastrukturu, Lucemburk. Deadline 4/8.

Výpočetní služby – pomoc s projektovým řízením, řízení kvality, poradenské služby týkající se systému CIBA. Zadavatel: Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk. Rámcový kontrakt na 4 roky. Budget €850.000. Zakázka je rozdělena na dvě části: 1) Pomoc s projektovým řízením a řízení kvality v případě systému CIBA a 2) Poradenské služby týkající se CIBA včetně vypracování specifikací a funkční analýzy. Deadline 30/7.

Výrobci a prodejci „small IT“ zboží: kdo z vás chce dodávat Radě EU do Bruselu?

Generální sekretariát Rady EU (sídlí v Bruselu, zaměstnává na 2.500 úředníků) vydal výzvu k projevení zájmu určenou potenciálním dodavatelům „small IT“*. Vybrané firmy budou oslovovány – zhruba jednou do měsíce, v objemu €2.000 až €60.000 – v průběhu příštích čtyř let. Stačí nabídnout zboží za nejnižší cenu a vítězství je vaše. V minulém cyklu vyhrávala nejčastěji belgická pobočka francouzské společnosti ESI. Jednou jí porazila „moje“ společnost S.I.C. z pražských Nuslí, kterou jsem k této zakázce přivedl (a pomohl jí připravit úspěšnou přihlášku). Pro další kolo bych rád sehnal víc odvážných adeptů!

Pro představu – co si tak Rada EU v rámci této výzvy objednává: 2 x Cisco switch ME-3400EG-2CS-A a 70 x Cisco SFP GLC-GE-100FX + doprava do Bruselu. ESI Belgium nabídla €9.387,60€, česká S.I.C. 9.485€.

* seznam poptávaného zboží: počítače, zařízení související s počítači, archivovací a čtecí zařízení, počítačové paměťové jednotky, zařízení pro čtení/vypalování DVD, zařízení pro čtení/vypalování CD a DVD, média pro ukládání dat, DVD, paměťová archivační média, různé počítačové vybavení, součásti, příslušenství a doplňky pro počítače, součásti počítačů, síťová rozhraní, vstupní kanály počítače, karty pro síťová rozhraní, adaptéry, převodníky energie, vypínače, síťová zařízení, síťová kabeláž, síťové komponenty, síťové rozbočovače, kabelové spojky.

Kdo chce čtyřletý kontrakt na energetické audity budov Rady EU v Bruselu?

Energetické audity budov Rady Evropské unie v regionu Brusel. Zadavatel: Rada Evropské unie, generální sekretariát. Rámcová smlouva s jediným účastníkem na 4 roky. Cílem zakázky na energetický audit je na základě hodnocení energetické výkonnosti budov, zařízení a činností, jakož i potřeb energetické správy vypracovat strategický investiční akční plán na realizaci energetických a finančních úspor v budovách Rady Evropské unie v regionu hlavního města Bruselu. Energetický audit musí na základě podrobné analýzy údajů z budov umožnit přípravu rozpočtového a schváleného návrhu pro programy šetření energií a umožnit generálnímu sekretariátu Rady rozhodnout o příslušných investicích. Audit musí umožnit generálnímu sekretariátu Rady informované rozhodnutí o programu činností potřebných na zlepšování energetické výkonnosti svých budov a o souvisejících činnostech. Budget (jako obvykle v případech tendrů Rady EU) nespecifikován. Deadline pro projevení zájmu: 4/7.

Evropská centrální banka nakoupí externí knihovnický řídící systém

Poskytnutí externě provozovaného knihovnického řídícího systému a služby „Web-scale discovery“. Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt nad Mohanem. Rámcová smlouva na 48 měsíců. Popis: Prostřednictvím tohoto řízení hledá knihovna ECB dodavatele pro poskytnutí externě provozovaného integrovaného knihovnického řídícího systému (LMS) a služeb „Web-scale discovery“ (WSD), které budou zahrnovat: A) knihovnický řídící systém (LMS): knihovnický řídící systém „nové generace“, kterým jsou spravovány tištěné a elektronické zdroje prostřednictvím 1 „jednotného“ systému pro níže uvedené úlohy a funkce knihovny: pořízování, cirkulace, katalogizace, periodika a uživatelské účty. Knihovna ECB má v úmyslu zvážit nové systémy a přístupy a B) služba „Web-scale discovery“ (WSD): rozhraní pro koncové uživatele, které je prostřednictvím autentizace na jednom místě schopno vyhládávat napříč celým spektrem tištěných a elektronických sbírek a služeb knihovny ECB a poskytovat výsledky seřazené podle relevantnosti. Služba WSD provede katalogizaci materiálů ECB, které jsou dostupné v elektronické formě nebo v podobě fyzických materiálů, které obsahují bibliografický popis v elektronickém formátu. Deadline 11/7.

Podpora Geografických informačních systémů pro program EU Copernicus

Poradenské služby a podpora v oblasti IT a GIS v činnostech souvisejících s programem Copernicus. Zadavatel: Evropská agentura pro životní prostředí. Rámcová smlouva na 48 měsíců. Plánovaný rozpočet: €4.000.000.

Program Copernicus, který byl kdysi znám pod názvem GMES (globální monitorování pro životní prostřední a bezpečnost), je evropský program zřizování evropských kapacit v oblasti pozorování Země. EEA sehrává klíčovou roli ve vztahu k tvoření služeb v rámci programu Copernicus, konkrétně pokud jde o technickou koordinaci a provádění celoevropské a místní složky služby monitorování země Copernicus a složky přístupu k referenčním údajům (RDA) programu Copernicus. Práce na složce RDA, která je popsána v této výzvě k podání nabídek zavádí dvoukolejný přístup pro zajištění průřezových služeb o zvýšené dostupnosti a přístupu k vybrané skupině požadovaných referenčních údajů. Tou první a důležitější cestou je zvyšování přístupu ke stávajícím národním a regionálním referenčním údajům prostřednictvím vytvoření přechodového uzlu u EEA k použití službami Copernicus. Tento uzel bude využívat národní a regionální datové soubory z 39 členských a spolupracujících zemí EEA a zpřístupňovat je prostřednictvím jednotného přístupového bodu k použití službami Copernicus. Druhá a doplňující cesta spočívá ve zdokonalení celoevropských souborů referenčních údajů, které se využívají především pro vyplňování mezer v oblastech, v nichž nejsou v krátkodobém horizontu přístupné žádné regionální referenční údaje nebo v případech, ve kterých se požadují homogenní specifikace údajů v rámci celého geografického pokrytí. S tím, jak bude postupovat provádění programu Inspire, bude růst význam první cesty, zatímco u druhé cesty se očekává, že její význam bude v dlouhodobém termínu ustupovat do pozadí.

Výzva k podání nabídek je rozdělena na dvě části:

Část zakázky č.: 1 Technická podpora pro zřízení a údržbu přístupového uzlu pro referenční údaje Copernicus. Stručný popis: EEA zřídí uzel, který zajistí pro služby Copernicus jednotné přístupové rozhraní pro požadované aktualizované referenční údaje v 39 zemích EEA, které zřídily nezpoplatněné internetové služby. Na vstupní straně je důležité zajistit dostatečnou úroveň technické flexibility s cílem získat co největší možný počet národních referenčních údajů řešených tímto uzlem při zohlednění otázek nákladové účinnosti. Na výstupní straně budou v míře, v jaké to bude proveditelné, internetové služby slučitelné s programem Inspire s ohledem na potřebu splnění požadavků na služby Copernicus, Očekává se, že zpočátku bude tento uzel poskytovat přístup k předem vybraným národním a regionálním souborům referenčních údajů vázaných na přílohy I a II Inspire, avšak rozsah geoprostorových referenčních údajů přístupných prostřednictvím tohoto uzlu provozovaného EEA bude v průběhu dalších let rozšiřován s tím, jak bude přibývat bezplatných údajů, které budou k dispozici pro služby Copernicus, jež budou řešit i lokální potřeby služeb Copernicus (námořní, atmosférické údaje, údaje o změně klimatu a bezpečnosti), takže i s návazností na přílohu III programu Inspire. Při navrhování a provádění uzlu budou brány v úvahu zásady modularity, možnosti opětného použití a škálovatelnosti. Tento uzel bude mít na služby orientovanou architekturu (SOA). Vzhledem k povaze systému, který bude vysoce závislý na pokroku dosaženém v oblasti webových služeb zřizovaných v daných zemích, bude jako prováděcí přístup zvolena realizace modulů po krocích.

Část zakázky č.: 2 Technická podpora pro provedení a zdokonalení celoevropských souborů hydrografických a elevačních údajů (EU-Hydro a EU-DEM) k použití službami Copernicus. Stručný popis: EU-Hydro a EU-DEM jsou evropské referenční soubory údajů vytvořené v rozsahu přípravného opatření GMES v rámci RDA 2009. Účelem modernizace souborů údajů EU-Hydro a EU-DEM je zvýšení kvality a obohacení těchto souborů údajů o nové prvky v rámci nového cíle poskytnutí souborů těchto referenčních údajů uzpůsobených k použití službami Copernicus. EU-Hydro – hlavním výstupem této modernizace souborů údajů EU-Hydro bude plně konzistentní databáze údajů o povrchové hydrografii obsahující fotograficky interpretovaná tělesa říční sítě a povrchových vod doplněná chybějícími horními segmenty řek, které budou získány z odtokové části tohoto souboru údajů dle modelu EU-Hydro odvozených z EU-DEM. Soubory údajů EU-Hydro budou propojeny s národními identifikátory vodních těles a doplněny o pobřežní údaje jednotné s EU-DEM. Tato databáze bude splňovat všechny základní charakteristiky důkladné databáze GIS, bude splňovat požadované podmínky, aby mohla sloužit jako evropský soubor referenčních údajů, pokud jde o úplnost, konzistenci, soudržnost, sémantiku, topologii a metadata. EU-DEM – modernizace souboru údajů EU-DEM zachová její charakteristiky jakožto evropského souboru referenčních údajů. Výsledkem této modernizace bude plná jednotnost a soudržnost s databází EU-Hydro tak, aby bylo možné provádět prostorová modelování různých typů využívající oba soubory údajů jednotným způsobem, např. modelování odtoku. Rozsah modernizace souboru údajů EU-DEM bude formován na základě zpětné vazby uživatelů (nashromážděné EEA jak ve vztahu ke konkrétním případům použití, tak prostřednictvím technických workshopů, dotazů atd.) a na základě konzultací se zeměmi. Dále se provádí nezávislé statistické ověřování souboru údajů EU-DEM, v jehož případě se výsledky očekávají do konce června roku 2014. Z tohoto důvodu bude popis úkolů, které bude plnit poskytovatel služeb v oblasti modernizace souboru údajů EU-DEM, přiblížen v dílčích smlouvách.

Deadline k odevzdání nabídek 15/7.