Agentura EU pro rovnost žen a mužů koupí nový CRM databázový systém

Evropská agentura EIGE (Evropský institut pro rovnost žen a mužů, Vilnius – Litva) plánuje zavést nový CRM systém pro databázi svých kontaktů/spolupracovníků. Na práci vypisuje „nízkorozpočtové“ výběrové řízení (tj. probíhá bez zveřejnění v Úředním věstníku EU), případní zájemci musejí projevit zájem a zaslat základní informace (maximálně 400 slov) do 26. června. Budget nízkorozpočtových zakázek je v EU omezen částkou €60.000.

Zajímavé zakázky přímo z Bruselu?! Ale jistě! Vyhrávat dokáží už i české firmy!

Tady je seznam těch největších úspěchů mých českých a slovenských klientů za posledních dvanáct měsíců:

Dodávka a instalace závěsů, záclon a žaluzií pro interiér různých budov obývaných Radou Evropské unie – rámcová smlouva na 4 roky, budget €352.773, zadavatel: Generální sekretariát Rady EU, Brusel, Belgie. Vítěz: Bematech s.r.o., Velká Bíteš.

Webové služby a služby v oblasti informačních a komunikačních technologií – čtyřletá rámcová smlouva na „usability services“, budget €400.000, zadavatel: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (European Agency for Safety and Health at Work – OSHA, Bilbao, Španělsko). Počet nabídek: 4. Vítěz: Lighting Beetle s.r.o., Bratislava.

Grafický návrh pro publikace – čtyřletá rámcová smlouva, budget €230.000, zadavatel: Evropská agentura pro společnou ochranu vnějších hranic Frontex (European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the EU – Frontex, Varšava, Polsko). Počet nabídek: 6. Rámcová smlouva uzavřena s: Missing Element, s.r.o., Praha.

Dodávky nábytku – čtyřletá rámcová smlouva, budget €300.000, zadavatel: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (European Asylum Support Office – EASO, Valletta, Malta). Celkem zájemců: 8. Vítěz: Profil nábytek a.s., Humpolec.

Poskytování služeb v oblasti audiovizuálních a konferenčních technologií – čtyřletá rámcová smlouva, budget €10.000.000, zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro tlumočení, Brusel, Belgie. Celkem zájemců: 4. Rámcová smlouva pro AV Media a.s., Praha.

Dodávky nábytku a souvisejících konzultačních služeb – rámcová smlouva na 4 roky, budget €800.000, zadavatel: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA, Frankfurt am Main, Německo. Celkem zájemců: 4. Vítěz: Profil nábytek a.s., Humpolec.

Zajištění dočasných agenturních pracovníků – čtyřletá rámcová smlouva, budget €2.500.000, zadavatel: Agentura pro evropský Globální navigační satelitní systém (European Global Navigation Satellite Systems Agency – GSA, Praha). Celkem 3 nabídky, vítěz: Adecco s.r.o., Praha.

Služby grafického designu – čtyřletá rámcová smlouva, budget €200.000, zadavatel: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (European Union Agency for Network and Information Security – ENISA, Heraklion, Řecko). Celkem nabídek: 14, vítěz: Missing Element, s.r.o., Praha.

Brusel potřebuje vyškolit své zaměstnance, kteří cestují do rizikových oblastí, jak zvládat krizi a stres

Evropská služba vnější akce (EEAS) hledá firmu, která připraví její zaměstnance na možná rizika při cestách do nebezpečných regionů. Ze zadání: „Cílem je uzavřít smlouvy s hospodářskými subjekty/veřejnými orgány specializujícími se na realizaci školení pro zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti a ochrany pro osoby cestující do nebo nasazované v oblastech s vysokým až středním stupněm ohrožení po celém světě. Tyto oblasti jsou definovány takto: oblasti, ve kterých existuje vysoké riziko politicky motivovaného násilí včetně terorismu, únosů teroristickými skupinami, občanských nepokojů, ozbrojeného konfliktu a navíc ještě vysoké riziko příležitostné nebo jiné násilné trestné činnosti. Cílem je vyškolit účastníky tak, aby byli schopni si poradit v rizikových a krizových/kritických situacích a/nebo aby se jim v případě, že to bude možné, dokázali vyhnout, a zmírnit stres s nimi související. Kurz bude realizován v angličtině, jedná se o kurz rezidenčního typu v rozsahu 4 dní (položka č. 1), respektive 2 dní (položka č. 2) a bude pokrývat povědomí o zásadách chování a praktické know-how potřebné pro přizpůsobení se / reakci na nejběžnější problémy a situace týkající se bezpečnosti.“ Rámcový kontrakt s maximálně třemi uchazeči, na čtyři roky. Budget maximálně €4.000.000. Deadline 6/8.

Evropská komise dá za „hloubkovou mediální analýzu“ 10 milionů euro

DG COMM alias Generální ředitelství pro komunikaci Evropské komise vypsalo výběrové řízení na „služby mediální analýzy“. Účelem výzvy je podle zadání „poskytnout Komisi kvalitní expertizy a podporu v rámci provádění hloubkové mediální analýzy týkající se témat souvisejících s EU v různých druzích médií. Od zhotovitelů se očekává, že poskytnou analýzu médií vycházející z důkazů, která následně přispěje k rozvoji a zavádění koherentní, informované, cílené, dlouhodobé komunikační strategie a strategie vztahů s médii“. Ne, že bych do toho chtěl šourat, ale co na DG COMM dělají ty desítky báječně placených mediálních expertů s doživotním kontraktem?! No nic… Uzavřena bude rámcová smlouva se třemi dodavateli, na čtyři roky. Budget €10.000.000. Deadline 24/8.

Česko je prý “mikroskopová velmoc”. Tak se ukažte!

Zakázka: Dodávka stolního skenovacího elektronového mikroskopu pro malé vzorky obsahující radioaktivní materiál.

Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko (JRC), Institut pro transuranové prvky (ITU), Karlsruhe, Německo.

ITU má v úmyslu zakoupit jeden stolní skenovací elektronový mikroskop pro malé vzorky obsahující radioaktivní materiál. Mikroskop se bude používat na analýzu radioaktivních vzorků s ohledem na jejich mikrostruktur a částicové složení. V důsledku radioaktivity vzorků bude zařízení integrováno do laboratorního rukavicového boxu na pracovišti ITU. Nákup bude zahrnovat doručení a instalaci kompletního vybavení, včetně školení. Integrace do rukavicového boxu není součástí tohoto nabídkového řízení. Budget od €90.000 do €125.000. Deadline pro podání nabídek: 3/8.

Propagace evropské vědy: video za €45.000. Hlašte se

European Research Council vypisuje neveřejné výběrové řízení na dodavatele korporátních videí, které budou propagovat jeho úspěchy v oblasti evropské a světové vědy. ERC podepíše s vítězem sedmiměsíční kontrakt. Jazyk: angličtina. Délka 3 až 3 a půl minuty, maximálně. Přijatelné formáty: MPEG4, MPEG2, WMV, Quick view, .mov. Strop rozpočtu: €45.000. Deadline 30/6. Zadání TADY, další detaily na horejsi.tomas@gmail.com.

Jak zviditelnit a zlidštit Eurostat? Agentura dobře zaplatí za krátká videa

Eurostat (Statistický úřad EU, Lucemburk) vypsal tendr na audiovisuální služby: chce natočit jedno nebo několik videí (každé po max. 50ti sekundách nebo celkově max. 150 sekund), které ho – mimo jiné – zviditelní „jako oficiálního producenta oficiálních statistik“. Eurostat by rád seznámil veřejnost s tím, „co je za statistikou“ a proč jsou vlastně statistická data tak důležitá. Videa mají být v angličtině, s francouzskými a německými podtitulky. S dodavatelem bude uzavřen kontrakt na 9 měsíců. Práce bude mít tři základní fáze: 1) analýza, 2) pre-production a 3) produkce a postprodukce. Deadline24/7. Zadání TADY, další detaily na horejsi.tomas@gmail.com.

Agentura OSHA dá €50 tisíc za analýzu své vlastní struktury, aby byla efektivnější

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA, Bilbao) hledá konzultanta, který provede funkční analýzu organizace a její struktury a navrhne opatření pro co nejefektivnější využití lidských a finančních zdrojů. Jde o neveřejnou zakázku (tedy nevyhlašovanou v Úředním věstníku EU) s objemem omezeným stropem €50.000. Deadline pro projevení zájmu 22/6. Popis: Main services requested are the provision of a functional analysis of the organisation, to assess the appropriateness of the current EU-OSHA structure and work organisation and to identify the options for maximising human and financial resources by improving efficiency and effectiveness to best meet the objectives set out in the Agency’s Multiannual Strategic Programme. Participation in this negotiated procedure for a low value contract is open to natural and legal persons.