Propagační materiál pro úřad EU pro boj proti podvodům

Na počátek příštího roku se chystá start tendru „Propagační materiál pro OLAF“.

Zadavatel: Evropská komise – Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), Brusel

Část zakázky č.: 1 Název: Propagační papírenské zboží, max. €60.000

Část zakázky č.: 2 Název: Propagační textilie, max. €60.000

Část zakázky č.: 3 Název: Propagační skleněné předměty, max. €60.000.

Předpokládaný termín vyhlášení: : konec ledna 2016

Nové koberce pro agenturu SESAR z Bruselu

Tendr: Dodávka a výměna podlahové krytiny

Zadavatel: Společný podnik SESAR (Single European Sky ATM Research, sídlí v Bruselu)

SESAR poptává firmu, která mu poskytne odborné doporučení, dodá potřebnou krytinu a následně ji i instaluje. Na práci bude zhruba 6 týdnů, zřejmě v období květen-červen 2016.

Krytina má být podobná té, kterou SESAR momentálně používá, tedy: kobercové čtverce 50x50cm, nalepené na betonu, výška min. 5.5mm, 650g/cm3, určené pro intenzivní používání (třída 33, EN 685), v alespoň deseti různých barvách. Celková plocha není v zadání uvedena, ale pokud vím, tak SESAR obývá 4. a 5. patro nepříliš rozlehlé čistě administrativní budovy v centru Bruselu

Klíč pro hodnocení: 60% bodů za kvalitu nabídky, 40% za cenu.

Budget max. €60.000

Deadline pro nabídky 8/1.

Centrální banka hledá firmu na dodávku a údržbu síťových a WDM komponentů

Evropská centrální banka (sídlí ve Frankfurtu) vypisuje výběrové řízení na dodávku a údržbu síťových a WDM komponentů. S vítězem uzavře rámcový kontrakt na 4 roky. Deadline 10/12.

Zakázka bude rozdělena na 2 (samostatné, na sobě nezávislé – tj. je možné se hlásit jen do jedné z nich nebo do obou) části:

1) Dodávka a údržba síťových a bezpečnostních komponentů:

— objednání a doručení rozšíření/vylepšení stávajících síťových a bezpečnostních komponentů a funkcí (včetně příslušných softwarových zařízení/řešení),

— objednání a doručení nových síťových a bezpečnostních komponentů (včetně příslušných softwarových zařízení / řešení),

— služby instalace v případě síťových a bezpečnostních komponentů,

— služby údržby v případě stávajících síťových a bezpečnostních komponentů,

— služby údržby v případě nových síťových a bezpečnostních komponentů,

— služby poradenství v případě síťových a bezpečnostních komponentů,

— řízení zakázky, kontrolu plnění, podávání zpráv v případě síťových a bezpečnostních komponentů,

— školení v případě síťových a bezpečnostních komponentů,

— zajištění služby podpory ve formě helpdesku v režimu 24 hodin denně / 7 dní v týdnu.

2) Dodávka a údržba komponentů optické přenosové sítě (OTN) /WDM komponentů:

— objednání a dodání rozšíření/vylepšení stávajících komponentů optické přenosové sítě (OTN) / WDM komponentů a funkcí,

— objednání a doručení nových komponentů optické přenosové sítě (OTN) / WDM komponentů,

— služby instalace v případě komponentů optické přenosové sítě (OTN) / WDM komponentů,

— služby údržby v případě stávajících komponentů stávající optické přenosové sítě (OTN) / WDM komponentů,

— služby údržby v případě nových komponentů stávající optické přenosové sítě (OTN) / WDM komponentů,

— služby poradenství v případě komponentů optické přenosové sítě (OTN) / WDM komponentů,

— řízení zakázky, kontrola plnění a podávání zpráv v případě komponentů optické přenosové sítě (OTN) / WDM komponentů,

— služby zaškolení v případě komponentů optické přenosové sítě (OTN) / WDM komponentů,

— zajištění služby podpory ve formě helpdesku v režimu 24 hodin denně / 7 dní v týdnu.

ENISA vypíše tendr na podporu v oblasti elektronické identifikace. Za 12 dní

Přesně za 12 dní vypíše agentura ENISA (Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací se sídlem v Heraklionu) tendr na “supporting activities in the area of electronic identification and trust services”. Soutěžit se bude o tříletý rámcový kontrakt v hodnotě €240.000. Deadline pro odevzdání nabídek bude stanoven na 14. ledna.

Details: ENISA seeks to contract the services of a minimum of two and maximum of four service providers which can provide support in the field of electronic identification and trust services. The successful bidders should be able to demonstrate significant experience and skills in this field, with emphasis on the aspects dealt with in the annual ENISA Work Programme.

Agentura EASA z německého Kolína chce zavést bezhotovostní systém, hledá dodavatele terminálů a služeb

EASA, Evropská agentura pro bezpečnost letectví se sídlem v Kolíně nad Rýnem vypisuje tendr na platební systém pro svoji jídelnu. Vítěz získá rámcovou smlouvu na 4 roky (dodávky), resp. 6 let (služby).

Detaily: EASA chce ve své centrále zavést bezhotovostní systém. Zaměstnanci budou moci v jídelně a na místech pro výdej kávy na příslušných patrech, na kterých mají svá pracoviště, využívat své identifikační karty jako platebního prostředku. V přízemí budou k dispozici platební terminály přijímající hotovost a karty EC/kreditní karty.

Budoucí dodavatel by měl zajistit požadované terminály a související služby údržby a opravy.

Maximální budget: €300.000.

Deadline pro podání nabídek: 16/12.

Eurojust nakoupí pro svou centrálu v Haagu nové bezpečnostní a ochranné zařízení

V rozpočtu na „ochranné a bezpečnostní zařízení“ má agentura Eurojust rovný milion euro. S vítězem tendru uzavře rámcový kontrakt na 4 roky. Očekává od něj dodávku vybavení, instalaci a údržbu, případně i školení pro zaměstnance o jeho používání.

Půjde zhruba o tyto položky:

- Surveillance and screening equipment and services;

- Intrusion detection and monitoring systems;

- Safety (including first aid) and security protection equipment and services;

- Secure vaults and safes;

- Technical surveillance counter-measures equipment and services;

- Access control equipment and key management system;

- CBRNe equipment and services;

- Radio-communication equipment and services;

- Crowd management system and mobile security fence.

Deadline pro projevení zájmu 8/12 (jde o restricted tender, do druhého kola budou přizváni jen vybraní uchazeči).