Varšavský Frontex hledá překladatele z arménštiny, gruzínštiny a ruštiny

Hledá se překladatelská agentura s kapacitou pro arménštinu, azerbajdžánštinu, gruzínštinu, rumunštinu, ruštinu a ukrajinštinu. EU agentura pro ochranu vnějších hranic Frontex (sídlí ve Varšavě) potřebuje do uvedených jazyků přeložit z angličtiny svou metodologii pro modelování rizik. Jde o nízkorozpočtový nezveřejňovaný tendr s rozpočtem omezeným částkou €60.000.

Eurokrati z Bruselu chtějí vyměnit podlahu, zn: bambusové parkety

Evropský Výbor regionů (se sídlem v Bruselu) má v úmyslu uzavřít čtyřletou rámcovou smlouvu na výměnu stávající podlahové krytiny z bambusových parket v hlavní budově Výboru regionů a také Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu (celková plocha +/– 4 600 m2) a také údržby (pískování, lakování a údržbu parketových podlah, dveřních křídel a stěnových panelů z bambusu) a opravných prací nebo výjezdů v souvislosti s poškozením podlahové krytiny a dřevěných podlahových krytin v dalších 5 budovách také obývaných Výbory v Bruselu + možná i další, zatím nespecifikované práce. Deadline 15/1.

Velká IT zakázka pro EU agenturu z Lucemburku

Služby infrastruktury IT. Zadavatel: Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk. Rámcová smlouva pro 3 účastníky na 60 měsíců. Zakázka rozdělana na osm částí:

Položka č. 1: pomoc týkající se počítačové bezpečnosti – budget € 1.000.000

Položka č. 2: správa síťového a telekomunikačního vybavení (Realizace, správa a údržba síťových zařízení, síťového softwaru, telefonů a telekomunikačního vybavení, včetně uzpůsobení anebo integrace stávajících systémů a výrobků) – budget € 3.500.000

Položka č. 3: řízené služby pro otevřené systémy a operace v oblasti IT – budget € 9.500.000

Položka č. 4: pomoc s nasazování aplikací, integrací, přijetím, testováním, kontrolou kvality softwaru a správou zdrojového kódu – budget € 4.600.000

Položka č. 5: provoz datového střediska – budget € 1.500.000

Položka č. 6: správa kancelářské automatizace – budget € 3.000.000

Položka č. 7: virtualizace – budget € 2.000.000

Položka č. 8: služby uživatelské podpory v oblasti IT – budget € 2.500.000

Deadline 24/12.

 

Podpora informačních systémů evropské diplomacie za pěkných 1053 milionů

Služby životního cyklu informačního systému. Zadavatel: Evropská služba pro vnější činnost. Kontrakt na 4 roky. Popis: Poskytování služeb rozvoje informačních systémů, údržby a studií. Patří sem mj. přizpůsobení anebo integrace stávajících systémů a výrobků a zahrnují činnosti jako např. řízení projektu, předběžná analýza, studie proveditelnosti, prověření koncepce, funkční a technická analýza, návrh, programování, testování, instalace, uživatelské přizpůsobení, dokumentace, školení, technická podpora a poradenské služby v oblasti informačních systémů. Budget max. €39.000.000. Deadline 5/1/2015.

A ještě jeden projekt “jak prodat evropskou vědu”

Evropská komise by ráda trochu “zviditelnila” vědecké projekty, které financuje přes European Research Council a prakticky nikdo o nich neví. Pro akci na “hledání nových a efektivních způsobů komunikace” nabízí €1.600.000. Deadline tendru 16/12.

Ze zadání: The ERC wishes to support an ambitious series of communication actions to promote and raise awareness of ERC-funded projects and results across Europe to as wide an audience as possible, including: scientists, students, media, policy-makers, the business community and the general public. The actions will go beyond traditional scientific conferences and take a novel and creative approach with the following characteristics: * spreading new ideas in science; * reaching a very wide public of specialists and non-specialists and new audiences at both European and local levels; * holding frequent, regular events throughout the duration of the campaign; * being based on carefully selected ERC projects and grantees, from a range of countries and disciplines; * ensuring visibility across Europe, covering different countries and languages; * ensuring further dissemination and strong follow-up beyond events through audio-visual, web and social media activities. Actions may include: * events to showcase selected ERC-funded results in the form of short, powerful and engaging talks given by ERC grantees; * popular science activities linked to science festivals, centres and/or museums, which are successful platforms to popularize and disseminate science among non-specialists; * cooperation with existing networks of universities, learned societies and science academies to establish ERC online lectures involving ERC grantees.

Evropská centrální banka potřebuje pomoc s výstavami

Poskytnutí stavebních prací a služeb souvisejících s plánováním, organizováním, sestavením a demontáží stánku Eurosystému na každoroční výstavě Sibos. Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt nad Mohanem. Doba trvání v měsících: 48. Stručný popis zakázky: Evropská centrální banka (ECB) hledá prostřednictvím tohoto otevřeného řízení dodavatele na zajištění stavebních prací a služeb týkajících se plánování, organizování, sestavení a demontáže stánku ECB na každoroční výstavě Sibos a má v úmyslu zadat zakázku („zakázka“) dodavateli, který nabídne nejlepší zhodnocení peněz. Každoroční výstava Sibos organizovaná společností Swift je nejdůležitější celosvětovou akcí zaměřenou na otázky týkající se infrastruktur finančního trhu (FMIS). Sibos se koná každoročně na dobu 4 dnů v září nebo v říjnu na různých místech po celém světě – střídavě v Evropě, Americe a Asii/Tichomoří – a výstavu navštíví přibližně 7 000 delegátů. ECB se účastní výstavy Sibos nepřetržitě od jejího prvního konání v roce 2000 v San Francisku až do výstavy Sibos 2014, která proběhne v Bostonu. V této fázi se plánuje, že Sibos se bude konat v Singapuru v roce 2015, v Ženevě v roce 2016, v Torontu v roce 2017 v Sydney v roce 2018. Hlavním cílem je informovat zástupce celého finančního průmyslu, včetně specializovaného tisku, v rámci jediné akce klíčových služeb, projektů a iniciativ, které se týkají FMI. Kromě toho může ECB podpořit svoji roli propagátora další integrace a poskytovatele integrovaných tržních řešení. Sibos navíc umožňuje ECB setkat se s řadou mezinárodních činitelů a vytvářet vztahy. ECB je zastoupena na Sibosu stánkem, který bude poskytnut úspěšným uchazečem a zůstane v jeho vlastnictví. Požadované služby zahrnují všechny činnosti týkající se zajištění a organizování stánku, jakož i podporování poradenských služeb. Hlavní úkoly, které se v této souvislosti od dodavatele očekávají, zahrnují: činnosti řízení a kontrolování projektu; zajištění a organizování stánku; poradenské služby. Ekonomická a finanční způsobilost – minimální úroveň případně požadovaných standardů: Ekonomická a finanční způsobilost uchazečů bude posouzena na základě jejich finanční situace (čistý obrat) pro období let 2011 až 2013. Jako minimum musí mít uchazeči v období let 2011 až 2013 čistý obrat ve výši nejméně 1 000 000 EUR. Technická způsobilost – minimální úroveň případně požadovaných standardů: „Technická a odborná způsobilost“ uchazečů bude vyhodnocena na základě následujícího kritéria: praxe uchazečů bude vyhodnocena na základě referenčních zakázek. Uchazeči museli během posledních 3 finanční let provést alespoň 6 podobných zakázek; navíc musí uchazeči poskytnout důkaz o svém pojištění hmotné odpovědnosti s celosvětovou platností/pokrytím, uchazeči musí být schopni navrhnout manažera zakázky s angličtinou na úrovni C1 nebo vyšší. Deadline 8/12.

Agentura GSA hledá firmu na zajištění provozu a údržby pozemního a vesmírného segmentu systému Galileo. Na příštích 10 let.

Galileo neboli Agentura pro evropský GNSS (GSA), jediná EU agentura se sídlem v Česku, plánuje na leden 2015 vypsat asi zatím svůj největší tendr. Jmenovat se má poměrně nenápadně: „provozovatel služeb Galileo“, ale půjde v něm o hodně. „Provozovatel“ dostane za úkol zajistit provoz a údržbu pozemního a vesmírného segmentu systému Galileo, což bude podle předběžných předpokladů obnášet tyto činnosti: provoz, monitorování systému, řízení služeb, integrovanou logistickou podporu, údržbu, služby pro uživatele, podporu vývoje a nasazení činností a poskytování nástrojů a náhradních dílů na podporu poskytování služeb. Agentura hodlá s novým provozovatelem uzavřít smlouvu na 10 let (od července 2016 do července 2026).

Galileo potřebuje „uklízečku“. Za 30 milionů na 4 roky

Evropská agentura GSA (přezdívaná Galileo), která sídlí od předloňska v Praze, hledá pro svou centrálu na Praze 7 (metro Vltavská) správce. GSA převezme péči o budovu od českého ministerstva financí v lednu 2015. Nový správce dostane čtyřletou rámcovou smlouvu, budget 30 milionů korun a starost o údržbu (včetně např. instalace kabeláže nebo vnitřního stěhování), úklid a dodávky okrasných květin. Mimo jiné.

Zájemce musí splňovat: minimální roční průměrný obrat 400 tisíc euro, dvě podobné zakázky za poslední tři roky (pro mezinárodní/multinárodní organizace, ambasády nebo vládní úřady), minimálně 20 stálých zaměstnanců a ISO 9001:2008.

Deadline 18/11.

Europarlament hledá dodavatele softwaru pro správu svých historických archivů

Historické archivy Evropského parlamentu dostanou nového správce, byl vyhlášen tendr na “převzetí archivu a řešení správy dokumentů”. Ze zadání: The tenderer shall propose a project, led by the tenderer’s project team (in close collaboration with key users and stakeholders of the European Parliament), of which the final product shall be the supply of a software systém fully adapted to the needs of the European Parliament’s Historical Archives Unit. The project scope must include the analysis of the current workflows and software tools of the Historical Archives Unit, the development or customisation of a software system that supports all necessary functionalities and is open to future modifications, and the transfer of all existing archival data (explicitly available in the database and implicitly present in the existing software system in terms of business logic) into the new system. The invitation to tender also includes the provision of services. The following services must be guaranteed: training; (corrective) maintenance of the system (including updates); evolutive maintenance and further development of the system; a helpdesk for diagnostic service, software and user support; consultancy. Budget zatím nebyl specifikován, zadavatel nicméně požaduje “minimální roční obrat v posledních třech letech: €1.800.000″, z čehož se dá usuzovat, že roční budget může být kolem pěti až šesti milionů euro. Deadline 18/11/2014.

Varšavský Frontex hledá agenturu na DTP/grafický design

Grafický návrh pro publikace. Zadavatel: EU agentura pro ochranu vnějších hranic Frontex, Varšava. Kontrakt na 4 roky. Požadují: at least 1 senior art director or senior graphic designer, at least 1 graphic designer/DTP layouter, at least 1 DTP layouter/prepress operator. Požadují de facto DTP studio i grafické designery, zhruba 50:50. Minimální roční obrat €160.000.Deadline 23/10.