Racky a kabely pro Europol. Deset milionů euro za deset let

Racky, kabeláž a další prvky pasivní a aktivní infrastruktury pro informační a komunikační technologie a související služby. Zadavatel: Evropský policejní úřad (Europol), Haag. Rámcová smlouva na 10 let. Celkový maximální budget: €10.000.000. Detaily: Tendr slouží k výběru dodavatele pro zboží a služby související s uživatelsky upravenými racky ICT pro Europol. 1) Zboží: zahrnuje mimo jiné standardní a na zakázku postavené racky ICT s příslušnými měděnými a/nebo optickými páteřními / propojovacími kabely, prvky aktivní a pasivní infrastruktury, jako jsou mimo jiné zdroj nepřerušitelného napájení (UPS), napájecí jednotky (PDU), mechanismus pro uzamykání dveří, kamery, spínače KVM (klávesnice, video a myš) a řešení řízení na dálku. 2) Služby: zahrnují mimo jiné instalaci zboží, implementaci a konfiguraci softwaru, poradenství, projektové řízení, školení, dopravu, uskladnění a podporu (lokální a vzdálená) a případné další činnosti související s návrhem a výstavbou datového střediska a jeho podporou. Mezi příslušné služby mohou spadat i projektové řízení a poradenství v případě nových konstrukcí a významných rozšíření stávajícího prostředí Europolu. 3) Údržba: údržba nových a stávajících racků a souvisejících aktivních/pasivních komponent na výše uvedených pracovištích. Deadline: 29/4.

Digitalizace a dlouhodobá archivace dokumentů pro EU

Dlouhodobé uchovávání dokumentů v digitální podobě (kódové označení EUDOR V3). Zadavatel: Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk. Rámcová smlouva na 6 let, pro maximálně 3 nejvhodnější uchazeče. Celkový budget €5.000.000. Kontrakt bude rozdělen na 2 nezávislé části: položka č. 1 – zajištění služeb dlouhodobého uchovávání dokumentů v digitální podobě prostřednictvím nahrazení archivačního systému EUDOR V2 (úložiště dokumentů Evropské unie) dlouhodobou externí archivační službou EUDOR V3 (4.500.000) a položka č. 2 – auditorské a poradenské služby (€500.000). Deadline 27/5.

Modernizace AV vybavení EU agentury v Helsinkách

Modernizace audiovizuálního vybavení v konferenčním středisku. Zadavatel: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), Helsinky. Popis kontraktu: Rozsah zakázky zahrnuje dodávku a instalaci audiovizuálního vybavení, včetně veškerého nezbytného přeprogramování kontrolních zařízení; demontáž a likvidaci vyměněného vybavení, které nelze použít jinde; testování a zprovoznění v rámci konečného plnění; dodání revizní dokumentace a zdrojového programového kódu; představení nových systémů audiovizuálním technikům ECHA a související zaškolení; 2letá záruka na zařízení a dodané vybavení. Zahájení kontraktu 1.7.2015, dokončení 29.2.2016. Pozor: jde o restricted procedure, tzn. nejprve se projevuje zájem a ECHA si později sama vybere, koho přizve do tendru a zašle mu celou zadávací dokumentaci. Budget €500.000. Projevení zájmu do 20/4.

Long-term digital preservation for the EU Publication Office

Call: Long-term digital preservation (EU code name: EUDOR V3)

Contracting authority: Publications Office of the European Union, Luxembourg

Estimated total value excluding VAT €5.000.000

Duration of the framework agreement: 6 years, number of participants: 3

Short description of the contract:

Lot 1 — the provision of long-term digital preservation services through replacing the archiving system EUDOR V2 (European Union Document Repository) by an external long-term archiving service EUDOR V3 (€4.500.000)

Lot 2 — audit and consultancy services (€500.000)

Deadline 27/5

EU agentura SESAR po pěti dnech zrušila tendr na webové konference

Agentura SESAR, která má v EU na starosti Air Traffic Control a související problematiku (sídlí v Bruselu) minulý čtvrtek (19/3) vyhlásila výběrové řízení na “řešení pro své webové konference” s deadlinem 12. května. S vítězem měla uzavřít rámcový kontrakt na 4 roky. Dnes, tedy v úterý 24. března oznámila, že zadávací řízení bylo zrušeno. Důvod? Údajně “nové vymezení potřeb”. Co to asi ve skutečnosti znamená? Někdo, kdo měl víc rozumu než úředníci v SESARu, jim ten příliš ambiciózní a drahý project zatrhl. Pokud bude zadávací dokumentace přepracována do přijatelnějších dimenzí, bude tendr “znovu-spuštěn”.

EU agentura z Londýna koupí terminály na bezhotovostní platby

Tendr na terminály pro bezhotovostní platby za 300 tisíc liber vypsala Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA, se sídlem v Londýně). Kontrakt podepsaný s vítězem bude osmiletý – podle předpokládané životnosti terminálů.

Agentura EMA má v plánu uzavřít rámcovou smlouvu o poskytnutí licencí na přístrojové a programové vybavení, spotřebních materiálů a příslušných služeb včetně dodávky, instalace, zkoušení, přípravy, zprovoznění, podpory a údržby, přechodů na vyšší verze a jejich dodání s cílem provozovat bezhotovostní platební systém v případě stravovacích zařízení agentury. V kancelářích agentury pracuje o běžných dnech asi 950 zaměstnanců a externích dodavatelů a konají se v nich každodenní jednání, kterých se zúčastňuje až 350 delegátů ze všech členských států EU.

Budova, ve které se používá stávající bezhotovostní systém, má zaměstnaneckou restauraci s elektronickými prodejními místy, kavárnu s elektronickými prodejními místy, mobilní elektronické místo prodeje a stravování v případě konferencí, které je spravováno dominantním poskytovatelem stravovacích služeb. Průměrný počet denních transakcí v místech prodeje je asi 2 000. Nový bezhotovostní platební systém by měl umožnit jak webové zákaznické rozhraní, tak rozmístění stanic pro bezhotovostní platby na různých patrech budovy.

Deadline pro podání nabídek 27/4.

Bezpečnostní vybavení pro budovy Evropské komise v Bruselu. Za 32 miliuonů euro. Zájemci?

Název zakázky: Dodání a instalace bezpečnostního vybavení do budov obývaných a/nebo spravovaných útvary Evropské komise v oblasti hlavního města Bruselu a v přilehlém okolí (v okruhu 25 km od Bruselu). Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost. Typ smlouvy: Rámcová smlouva s několika účastníky, maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy 3. Doba trvání v měsících: 48. Odhadovaná hodnota bez DPH: 32 000 000 EUR. Deadline pro projevení zájmu: 23.3.2015 – 16:00.

Popis zakázky: mezi služby, které mají být poskytnuty, (mimo jiné) patří:

— dodávka zařízení pro kontrolu vstupu, nad nímž momentálně vykonávají dohled řídicí moduly Nedap (AEPU a rozhraní), jež jsou samy řízeny aplikací AEOS od téhož výrobce. To může zahrnovat například snímače průkazů, tlačítka pro případ nouze, systémy elektromagnetických zámků, bezpečnostní rámy, biometrické čtečky, systémy záložních baterií atd. a odpovídající ovládací rozhraní,

— instalace tohoto vybavení v souladu s požadavky výrobce,

— konfigurace/naprogramování řídicích a kontrolních rozhraní,

— dodávka zařízení pro detekci narušení, které bude zabudováno do téže infrastruktury (např.: magnetické zabezpečovací kontakty, radary, infračervené bariéry, panely kontroly vstupu atd.),

— elektroinstalace v případě výše uvedených zařízení,

— konfigurace ovládačů a zkoušky zařízení,

— dodávka analogového a digitálního vybavení průmyslové televize (CCTV) na bázi protokolu TCP/IP,

— kabeláž síťového vybavení CAT6,

— konfigurace, nastavení a poradenství v oblasti používání zařízení průmyslové televize (CCTV),

— vytvoření obrazovek dálkového ovládání na základě výše uvedených zařízení.

Vybraná (nejobtížnější) kritéria:

* uchazeč musí předložit doklad o konsolidovaném ročním konkrétním obratu ve výši alespoň 16 000 000 EUR/rok během 3 referenčních let (2011, 2012 a 2013)

 * praxe uchazeče musí být doložena údaji o 4 zakázkách s kombinovanou celkovou částkou alespoň 2 500 000 EUR v oblasti zakázky, které byly dokončeny během posledních 3 finančních let 2012, 2013 a 2014

* uchazeč musí doložit, že má strukturu, která již existuje v Bruselu nebo okolí. V opačném případě musí (uchazeč/vedoucí) přiložit podrobný popis opatření, kterými chce zajistit dohled a uspokojivé poskytnutí služeb z Bruselu, a to po celou dobu trvání zakázky

* 2 osoby navržené jako „projektový vedoucí“ musí doložit, že ovládají 1 ze 2 pracovních jazyků, angličtinu nebo francouzštinu, a že jsou schopni účastnit se dvojjazyčných schůzí (v angličtině a francouzštině)

Do tendru na trénink a coaching euromanažerů se hlásí skoro dvě desítky firem

V tendru na trénink a coaching pro euro-manažery se sešla poměrně tvrdá konkurence. Čtyřletý rámcový kontrakt dostanou první tři firmy v každém lotu. Nabídku odevzdaly tyto firmy:

Lot 1:
1. Moortgat
2. Deloitte
3. Group Bernhard Julliet
4. FTS sa
5. PWC
6. Coaching Square
7. Everesta
8. Education Trend Academic Group
9. Demos Benelux
10. Hay group NV
11. ICG – Integrated Consulting Group
12. Nova Reperta bvba Brusels
13. Management Centre Europe Brussel
14. Corporate Learning Solution

Lot 2:
1. Deloitte
2. Group Bernhard Julliet
3. Inspeyer
4. The TAI Group
5. Coaching Square
6. Management Development Partnership
7. Performance Consultants International
8. Management Centre Europe Brussels
9. Vivacci coaching

Výběrové řízení vyhlásilo Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost Evropské komise pod tímto názvem “Vzdělávací služby a služby osobního vedení pro zaměstnance evropských orgánů a zaměstnance úřadů a jiných institucí a agentur Evropské unie, kteří vykonávají nebo mohou být vyzváni k vykonávání manažerských funkcí”.