Apetit Evropské komise “požírat” kancelářské plochy v Bruselu slábne

Evropská komise zveřejnila předběžné informace týkající se požadavků na nemovitosti v oblasti kancelářských prostor v rámci Evropské komise a výkonných agentur v Bruselu:

2014: žádné požadavky, až na 20 000 m2 kancelářského prostoru, který byl předmětem oznámení o vyhledávání nemovitostí v roce 2012 (referenční č. 2012/S 240-394701);
2015: přibližně 30 000 m2 kancelářské plochy;
2016: žádné požadavky;
2017: žádné požadavky;
2018: žádné požadavky.
Do roku 2019 se bude požadovat kancelářská plocha o celkové rozloze přibližně 50 000 m2.
Dále se do období let 2020/202 počítá s kancelářskou plochou o rozloze přibližně 100 000 m2.

V tendru na e-learning pro agenturu EU na Maltě celkem deset hráčů

European Asylum Support Office (Valletta, Malta) posuzuje v tendru na „IT services for EASO’s training modules on the e-Learning platform“ nabídky těchto uchazečů: PSG Malta (Malta), Icon Studie Limited (Malta), Ingenious Solutions (Malta), Novabase (Portugal), Ness (Czech), IMC (Germany), Cosvifor (Italy), KG&P (Bulgary), Formit (Italy) a Balidea (Spain).

Rada EU si vybere nové dodavatele drobného IT vybavení. Šance i pro vás…

Generální sekretariát Rady EU právě oznámil, že obnovuje svůj seznam dodavatelů „drobného IT vybavení“. Seznam bude platit tři další roky, firmy, které na něj budou vybrány, budou posléze pravidelně (1-2 krát do měsíce) oslovovány s poptávkou na konkrétní zboží v hodnotě zhruba 15 až 60 tisíc euro). Nejnižší nabídka vyhrává.

Jak se na seznam dostat? Odevzdat základní požadované dokumenty (OR, registrace k DPH…), finanční a ekonomické výkazy, reference, certifikáty, ISO (máte-li)… Zájemcům rád pomůžu, do předchozího cyklu už jsem jednu českou firmu dostal.

Co je myšleno po pojmem drobné IT vybavení?  Počítače , zařízení související s počítači, archivovací a čtecí zařízení, počítačové paměťové jednotky , zařízení pro čtení/vypalování DVD , zařízení pro čtení/vypalování CD a DVD, média pro ukládání dat, DVD, paměťová archivační média, různé počítačové vybavení , součásti, příslušenství a doplňky pro počítače, součásti počítačů, síťová rozhraní, vstupní kanály počítače, karty pro síťová rozhraní, adaptéry, převodníky energie, vypínače, síťová zařízení, síťová kabeláž, síťové komponenty, síťové rozbočovače, kabelové spojky…

Pro ještě lepší představu konkrétní ukázka: poptávané zboží: 2 x Cisco switch ME-3400EG-2CS-A a 70 x Cisco SFP GLC-GE-100FX + doprava do Bruselu. ESI Belgium nabídli zboží za 9.387,60€, druhá firma v pořadí za 9.485€.

Další EU agentura chce vylepšit svůj webový portál, tentokrát CEDEFOP ze Soluně

Agentura EU pro odborné vzdělávání CEDEFOP (sídlí v Řecké Soluni) by si ráda nechala předělat uživatelské prostředí svého internetového portálu „EU Skills Panorama“. Pokud se na ten web podíváte, určitě se nebudete divit proč:) Ve hře je rámcová smlouva na 4 roky.  Cílem zakázky je návrh, vývoj, nasazení a prosazování dynamické, uživatelsky přívětivé, vícejazyčné, vizuálně atraktivní internetové platformy sloužící jako atraktivní uživatelské rozhraní. Internetová platforma by měla sloužit jako referenční portál pro informace o dovednostech, perspektivních pracovních místech a zpravodajství z trhu práce v Evropě a jako podpora pro provádění podložených rozhodnutí. Konečným cílem je pomoci zvýšit transparentnost na evropských pracovních trzích a tak přispět k omezení nedostatků v dovednostech. Celkový odhadovaný rozpočet pro požadované služby popsané v rámcové smlouvě je na úrovni asi 3 300 člověkodní; rozdělení tohoto počtu člověkodní v průběhu let nemusí být rovnoměrné. Další náklady (hosting/monitorování, licence – v případě potřeby, jednání atd.) se odhadují na asi 70 000 EUR v průběhu 4 let nad rámec výše uvedeného odhadu rozsahu práce v člověkodnech. Deadline 28/4.

IT a webové tendry přímo z Bruselu. Ještě čerstvé:)

Poskytnutí služeb vývoje, údržby, rozvoje a pomoci pro internetové prezentace na základě použití aplikací Liferay a SparQL, IDOL a Webtrends. Zadavatel: Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk. Rámcová smlouva na 4 roky pro max. 5 uchazečů.  Zakázka je rozdělena na 3 samostatné části:  Položka č. 1: služby vývoje, údržby, rozvoje a pomoci v souvislosti s internetovými prezentacemi na základě aplikací Liferay a SparQL včetně veškeré uživatelské personalizace. Položka č. 2: služby vývoje, údržby, rozvoje a pomoci ve vztahu ke společnému rejstříku a vrstvě vyhledávání Úřadu pro publikace, které momentálně běží na aplikaci IDOL. Položka č. 3: služby vývoje, údržby, rozvoje a pomoci pro aplikaci Webtrends jakožto webového analytického nástroje. Celkový budget €5.000.000 (€3m+€1m+€1m). Deadline 30/4.

Služby webového hostingu a vývoje internetových prezentací. Zadavatel: Eurofound – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Dublin. Čtyřletá rámcová smlouva. Zakázka má dvě části: 1) Vývoj a údržba webových aplikací (stručný popis: Eurofound poptává služby tvorby webu, a to jak v případě údržby stávajícího obsahu webu a webových aplikací včetně opravy chyb, tak v případě vývoje nových aplikací nebo služeb) a 2) Řízený hosting a správa webu (pro tuto službu Eurofound hledá poskytovatele služeb, který bude schopen zajistit požadovaný hardware, software a infrastrukturu pro připojení k internetu pro hostování a správu své externí internetové prezentace včetně extranetu a dalších systémů s omezeným přístupem po dobu až 4 let. Úspěšný poskytovatel služeb poskytne technologickou a hardwarovou platformu, která bude používána pro dodání služeb údržby a vývoje webových aplikací. Odhadovaný budget pro lot 1 – 200.000 euro a lot 2 – 50.000 euro. Deadline 4/4.

Projekty a služby související s IT. Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Parma (IT). Rámcová smlouva na 6 let. Hlavním cílem výzvy k podání nabídek je obnovit a sjednotit poskytování všech služeb souvisejících s IT pro EFSA. K dosažení tohoto hlavního cíle je tato výzva k podání nabídek rozdělena do 2 položek: č. 1 – provozní služby a údržba aplikací (zajištění nákladově účinných služeb a projektů, procesy realizace služeb s integrací průmyslových norem, konkrétně zaměřená organizace správy klientů, vyčleněný správní tým pro EFSA, flexibilní přístup k změnám, které nastanou na základě technologického vývoje nebo reorganizace agentury EFSA, přístup k trvalému zlepšování) a č. 2 – projekty obchodní přeměny: realizace projektů rozvoje rozsáhlých organizačních změn (zajištění nákladově účinných služeb a projektů, konkrétně zaměřená organizace správy klientů, vyčleněný správní tým pro EFSA, flexibilní přístup k změnám, které nastanou na základě technologického vývoje nebo reorganizace agentury EFSA, přístup k trvalému zlepšování). Celkový budget €60.000.000 (lot č. 1 – €36.000.000 a lot č. 2 – €24.000.000). Deadline 28/5.

Údržba softwaru, vývoj, služby pomoci a poradenství pro informační systémy za použití elektronických podpisů a souvisejících technologií. Zadavatel: Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk. Rámcová smlouva na 4 roky, pro maximálně tři uchazeče. Účelem zakázky je údržba softwaru, vývoj, služby pomoci a poradenství pro informační systémy za použití elektronických podpisů a souvisejících technologií na Úřadu pro publikace. Budget €1.340.000. Deadline 16/4.

Tendr: vnitřní distribuční systém pro mobilní komunikaci, pro ECB

Interní distribuční systém pro mobilní telefonickou komunikaci, tendr vyhlásila Evropská centrální banka, Frankfurt aM. Kontrakt až na 4 roky. Popis: ECB staví své nové ředitelství na místě bývalé velkoobchodní tržnice. Služby, které mají být zadány, se týkají zabezpečení a provozu distribučního systému pro interní služby mobilní telefonické služby na základě modelu operátora (dodávka, instalace, provoz a údržba ze strany uchazeče jakožto vlastníka systému). Rozsah zakázky zahrnuje zabezpečení a provoz distribučního systému pro interní služby mobilní telefonické komunikace na základě modelu operátora. Plánuje se ústřední distribuční jednotka s přibližně 37 zesilovači z optických vláken. Systém bude přenášet signály GSM a UMTS; do sítě mohou být zapojeny všechny 4 pevné vysílače německých provozovatelů mobilní telefonní sítě. Budget nespecifikován. Deadline 21/4.

Brusel nakoupí počítačové programy za bezmála osm miliard korun

Evropská komise hodlá nakoupit počítačové programy za 285 milionů euro (7 miliard 695 milionů korun). S vítězem právě vyhlášeného tendru podepíše rámcový kontrakt na 6 let. Účelem zakázky je podle oznámení v Úředním věstníku “uzavřít rámcovou smlouvu na poskytování uživatelských práv na nevýhradní a nepřenosné licence u široké škály produktů a licencí počítačového softwaru, poskytnutí údržby a informací u široké škály produktů a licencí počítačového softwaru, poskytnutí údržby a služeb z oblasti informatiky a dokumentace k těmto produktům”.

42 nabídek v tendru na webové a ICT služby pro EU agenturu z Bilbaa

Do tendru na webové a ICT služby pro European Agency for Safety and Health at Work (Bilbao) se hlásí nezvykle vysoký počet zájemců: agentuře přišlo 42 nabídek. Je ale pravda, že zakázka je rozdělena na 6 zcela samostatných částí, největší zájem o lot na tvorbu webových stránek (12 nabídek), nejnižší o usability services a hosting services (po čtyřech). Můj klient v lotu č.2:) Tady je celý seznam:

Lot 1: Web and ICT advice, project management and support up to EUR 1 100 000 (yearly average: EUR 275 000): Unisys (Madrid), Init (Berlin), PWC (Madrid), Ibermatica (San Sebastian), SQS (Getxo), KPMG (Madrid), Atos (Madrid), Infeurope (Luxembourg), Ernst and Young (Madrid), Ricoh (San Cugat de Valles), DOT SOFT (Thessaloniki)

Lot 2: Usability services up to EUR 400 000 (yearly average: EUR 100 000): Tecnalia, UserVision (Edinburgh), King Eclient (Barcelona), Lighting Beetle (Bratislava)

Lot 3: Maintenance of existing websites and web applications up to EUR 840 000 (yearly average: EUR 210 000): UPC Net. Altia (Miñano), Consortium Bilbomatica EAU de Web (Bilbao), Syslab (Munich), Ayesa (Sevilla)

Lot 4: Development of future websites and applications up to EUR 1 500 000 (yearly average: EUR 375 000): Codesyntax (Eibar), SOPRA Group Euskadi (Vitoria), Altia (Miñano), Deusto Sistemas (Vitoria), Bilbomatica, Everis (Bilbao), Seidor (Barcelona), OM Consortium (Bilbao), Ayesa (Sevilla), AUSY (Heverlee), Eworx, Ubiwhere (Aveiro)

Lot 5: Development and maintenance of Microsoft applications up to EUR 400 000 (yearly average: EUR 100 000): Bilbomatica, Everis (Bilbao), IECISA (Madrid), Seidor (Barcelona), OM Consortium (Bilbao), Ayesa (Sevilla)

Lot 6: Hosting services up to EUR 600 000 (yearly average: EUR 150 000): MST Consortium (Bilbao), Altia (Miñano), Nexica (Barcelona), Gocept (Halle)