Varšavský Frontex hledá agenturu na DTP/grafický design

Grafický návrh pro publikace. Zadavatel: EU agentura pro ochranu vnějších hranic Frontex, Varšava. Kontrakt na 4 roky. Požadují: at least 1 senior art director or senior graphic designer, at least 1 graphic designer/DTP layouter, at least 1 DTP layouter/prepress operator. Požadují de facto DTP studio i grafické designery, zhruba 50:50. Minimální roční obrat €160.000.Deadline 23/10.

Parlamentarium v Bruselu nakoupí multimediální obsah za 4 miliony eur

Kontrakt na „Vytvoření multimediálního obsahu pro Parlamentarium a související zařízení Evropského parlamentu pro návštěvníky“. Zadavatel: Evropský parlament, Generální ředitelství pro komunikaci, Brusel. Kontrakt na 4 roky. Je třeba opravdu velká agentura (nebo konsorcium) – požadují minimální roční obrat za poslední dva roky ve výši €3.000.000, dále je nutné mít tyto experty: A) Řídicí oddělení: vedoucí projektu (hlavní jednatel s klienty), a/nebo, hlavní výrobní ředitel/ředitel produkce, producent (pokud tento nebude figurovat v rámci oddělení filmové produkce), zástupce vedoucího (film), zástupce vedoucího (interaktivní produkce), režisér. B) Kreativní oddělení: výtvarník / kreativní ředitel, umělecký ředitel (film), umělecký ředitel pro návrh animací, umělecký ředitel pro interaktivní média, editor koncepce/obsahu, profesionální scénárista (je nutno doložit kopie příslušného diplomu nebo diplomu o postgraduálním vzdělání v oblasti scenáristiky a/nebo psaní scénářů a diplom dokládající dosažení požadované jazykové úrovně). C) Oddělení filmové produkce: režisér, kameraman, střihač, výtvarník, animátor, hudební skladatel, supervize postprodukce. D) Oddělení interaktivních médií a webu: softwarový inženýr / softwarový vývojář, vedoucí programátor, umělecký editor, výtvarník, animátor, hudební skladatel, supervize postprodukce. E) Oddělení pro audioobsah: zvuková režie (není-li součástí kreativního oddělení), úprava zvuku, technik-zvukař, supervize postprodukce. Budget €4.000.000. Deadline k podání přihlášek 30/10, vybraní zájemci budou v prosinci osloveni k podání nabídky.

Jak využít Google při tvorbě veřejné politiky? Brusel dá za studii €200.000

Evropská komise (Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie – GŘ CONNECT, Brusel) vypsal tendr na studii „Datové technologie pro tvorbu politiky na základě podložených informací (včetně rozsáhlých dat)“. Autor studie má provést hloubkový průzkum nových přístupů k využívání datových technologií (tj. analýza dat, počítačové modelování a vizualizace dat) jako dalších zdrojů podkladů pro tvorbu veřejné politiky. Průzkum bude zahrnovat prominentní příklady, jako je iniciativa OSN nazvaná „Global Pulse“ nebo aktuální spolupráce vlády Spojeného království se společností Google na zjišťování ekonomických trendů v reálném čase. Očekávané výsledky poskytnou praktické možnosti pro orgány veřejné správy včetně Komise o způsobu mapování nových možností souvisejících s datovými technologiemi na zlepšení veřejné služby. Budou přispívat k dalšímu rozvoji moderních, na ICT založených metod tvorby politik a podpoří vznik nové znalostní sítě, a to jak v rámci GŘ CONNECT, tak mezi GŘ CONNECT a klíčovými externími zúčastněnými stranami. Kontrakt na 12 měsíců. Budget €200.000. Deadline 13/10.

Evropské tendry, pátek 5/9

Dodávka mimopočítačového vybavení a dodávka, pronájem a zprovoznění audiovizuálního zařízení (včetně údržby a technické podpory) pro ústředí OHIM v Alicante. Zadavatel: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu, Alicante, Španělsko. Typ smlouvy: 4-letá rámcová. Rozděleno na dva (na sobě nezávislé) loty: lot č.1) Dodávka jiného než počítačového vybavení a lot č.2) Dodávka, pronájem a zprovoznění audiovizuálního zařízení (včetně údržby a technické podpory). Základní požadavky: * důkaz o pojistném krytí za škody způsobené při výkonu povolání ve výši nejméně 1 000 000 EUR * uchazeč musí mít celkový minimální obrat ve výši 2 000 000 EUR za poslední 3 finanční roky (2011, 2012 a 2013), za něž byly uzavřeny účty. Celkový budget €8.300.000, za lot č. 2 pak €6.300.000. Deadline 20/10.

Internetové služby a služby pevné linky. Zadavatel: Eurojust, Haag. Rámcová smlouva na 5 let. Cílem výběrového řízení je poskytnout kvalitní, nepřerušované internetové služby a služby pevné linky. Tyto služby jsou klasifikovány jako klíčové pro podnikání, a proto musí být spolehlivé, vysoce dostupné a chybově tolerantní (položka č. 1). Kromě internetových služeb a služeb pevné linky hodlá Eurojust zakoupit rovněž související služby, tj. služby univerzálních mezinárodních bezplatných telefonních čísel (UIFN) a bezplatné telefonní služby (položka č. 2). Od uchazečů se navíc požaduje, aby navrhli vlastní řešení pro Eurojust v oblasti snížení nákladů na povinné služby (internetové služby a služby pevné linky) při zachování nebo zvýšení výkonnosti služeb. Budget €1.250.000. Deadline 21/10.

Monitorování digitálního podnikání. Zadavatel: Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), Brusel. Kontrakt na 36 měsíců. Cílem této výzvy k podání nabídek je vybrat poskytovatele služeb pro: 1) roční „přehled výsledků digitálního podnikání“, který bude založen na určení klíčových výkonostních ukazatelů o přijímání a inteligentním využívání rozsáhlejších dat, cloudových službách, mobilitě, sociálních médiích a digitalizaci výroby, s ohledem na proces měření a monitorování na vnitrostátní úrovni, 2) portál s pravidelně aktualizovanými informacemi a analýzou statistických údajů, ukazatalů, obchodních trendů, nových obchodních příležitostí, veřejných politikách, inovativních a podnětných případových studiích a konkrétních politických doporučení, 3) výroční zprávy analyzující rámcové podmínky pro úspěch určené pro tvůrce politik a podnikatele, které poskytují analýzu úspěšných inteligentních ekosystémů a politických doporučení, která by podnítila intenzivnější podnikatelskou činnost v digitálním prostoru. Budget €2.823.000. Deadline 27/10.

Nábytkáři z Humpolce mají první EU kontrakt. Na Maltě. Nabídku dali v češtině

Firma Profil nábytek a.s. z Humpolce získala (s mojí pomocí, jak jinak:) čtyřletý rámcový kontrakt (s limitem 300.000 euro) na kancelářský nábytek pro EU agenturu European Asylum Support Office se sídlem na Maltě. Trvalo to dlouho – na výsledek jsme čekali od března – ale snad to bude stát za to…

Unikátní na téhle zakázce bylo, že klient si požádal o překlad dokumentace do češtiny a nabídku vypracoval (z větší části) také česky! A přesto vyhrál:)

Interaktivní výuková online platforma pro vzdělávání spotřebitelů, cena 4 miliony euro

Interaktivní výukové online platformy v oblasti vzdělávání spotřebitelů a související služby. Zadavatel: Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a a potraviny (Chafea), Lucemburk. Smlouva na 4 roky. Celkový rozpočet €4.000.000. Celkovým cílem rámcových smluv je poskytnout služby vývoje webových aplikací, aktuálního obsahu a údržby, hostování, moderování a propagace online platformy. Protože se jedná o celoevropskou internetovou prezentaci / online platformu, budou muset být poskytnuty překladatelské služby v úředních jazycích členských států a zemí EHP. Poskytovatelé služeb mohou být rovněž vyzváni, aby poskytli služby v úředních jazycích kandidátských a přistupujících zemí. Výzva je rozdělena do 2 položek:

Položka č. 1: údržba, aktualizace, hostování, moderování, vylepšování výukové interaktivní online platformy v oblasti vzdělávání spotřebitelů

— činnost 1: převzetí a předání internetové prezentace,

— činnost 2: vývoj webových aplikací a aktuálního obsahu webu, údržba a hostování,

— činnost 3: moderování internetové prezentace,

— činnost 4: optimalizace internetové prezentace pro vyhledávače,

— činnost 5: průběžné doplňování databáze o pedagogické/výukové materiály,

— činnost 6: výzkum v oblasti partnerství,

— činnost 7: překlady.

Budget bez DPH: €2.200.000

Položka č. 2: propagační činnosti v rámci výukové interaktivní online platformy v oblasti vzdělávání spotřebitelů

— činnost 1: propagace internetové prezentace,

— činnost 2: obsahový marketing,

— činnost 3: prosazování partnerství,

— činnost 4: organizace a propagace soutěží na internetové prezentace a soutěžní ceny,

— činnost 5: propagace offline,

— činnost 6: statistiky návštěvnosti internetové prezentace a podávání zpráv,

— činnost 7: činnosti související s předáním.

Budget bez DPH: €1.800.000

Deadline: 15/9.

Evropské tendry, středa 18/6

Poskytnutí platformy pro elektronické obchodování. Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt nad Mohanem. Rámcová smlouva s jediným účastníkem na 4 roky. Zakázka se skládá ze tří položek: č. 1: platforma pro elektronické obchodování v případě dluhopisů denominovaných v eurech; č. 2: elektronické platformy pro obchodování v případě úrokových swapů denominovaných v amerických dolarech a japonských jenech a peněžních dluhopisů; č. 3: platformy pro elektronické obchodování v případě úrokových futures denominovaných v amerických dolarech a japonských jenech. Požadavky: reference, minimální roční obrat €200.000, resp. €1.000.000 a €1.000.000 v posledních třech letech. Deadline 1/8.

Dodávka a instalace samočisticích filtrů pro nádrže na vodu a předběžnou směs. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Ispra. Kontrakt na 31 měsíců. Detaily: Dodávka a instalace 3 samočisticích filtrů na úpravu vody z jezera Lago Maggiore, která bude použita pro chlazení, a 2 nádrží na míchání oxidu chloričitého s vodou z jezera před filtrací. Dodávka zahrnuje stavební návrhy, kabelážní diagramy a zařízení, dopravu na místo určení, a převzetí. Práce také zahrnuje fázi projektování v případě stavebních a elektrických prací. Zakázka dále zahrnuje dodávku a instalaci filtrů, jakož i 24měsíční období na údržbu zařízení, přičemž cena za údržbu musí být rovněž zahrnuta do ceny dodávky. Budget €260.000. Deadline 30/7.

Dodávka, instalace a údržba bateriového systému pro akumulování energie o výkonu 50 kW / 150 kWh pro provoz s připojením k rozvodné síti a ostrovní provoz na pracovišti JRC-IET. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Ústav pro energetiku a dopravu, Petten. Kontrakt na 65 měsíců. Popis: Zvýšené pronikání zdrojů obnovitelné energie do elektrických sítí má za následek rostoucí variabilitu výroby energie. Z toho důvodu jsou zapotřebí spolehlivé vyvažovací technologie za účelem a) poskytnutí dodatečné energie, když je výroba energie z obnovitelných zdrojů příliš nízká a b) uložení energie, pokud je k dispozici nadbytek energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. Tento vyvažovací úkol může být zajištěn technologiemi pro ukládání energie, a to nejen v případě přenosových a rozvodných sítí, ale rovněž u sítí menšího rozsahu. Požadovaný bateriový systém pro akumulování energie umožňuje provádění různých druhů experimentů v této oblasti. Budget €200.000. Deadline 12/8.

Podpora programu Euroscuola: příprava a koordinace + propagační materiály. Zadavatel: Evropský parlament, Štrasburk. Kontrakt na 48 měsíců. Celkový budget €760.000 (520.000 + 240.000). Dvě položky: č.1 – Euroscola – příprava, koordinace, řízení programu, č.2 – Propagační materiály. Deadline 7/10. Nabídkový jazyk: jakýkoli jazyk EU, pracovní jazyk francouzština.

Koordinační platforma pro internacionalizaci podnikatelské komunity EU v asijském regionu. Zadavatel: ERvropská komise – EuropeAid. Konkrétními cíli zakázky jsou 1) posílení koordinace a spolupráce mezi iniciativami financovanými EU v Asii a dalšími poskytovateli služeb EU v regionu na jedné straně a obchodními zprostředkovateli sídlícími v EU na straně druhé; 2) spojit poskytovatele služeb podpory podnikání v Asii financované EU, a tak posílit soudržnost a účinnost jejich iniciativ na podporu internacionalizace malých a středních podniků v Asii a zvýšit povědomí malých a středních podniků o jejich službách a zlepšit k nim přístup; a 3) obecněji posílit vztahy mezi iniciativami zainteresovaných stran v Evropě a činiteli sídlícími v Asii, kteří poskytují podporu společnostem EU vstupujícím na asijské trhy nebo rozvíjejícím činnosti na těchto trzích. Platforma bude provozována prostřednictvím virtuální internetové struktury, která bude vytvořena, udržována a podporována jako součást zakázky; měla by být založena v EU, s funkční anténou v Asii. Bude vyhlášeno v červenci 2014. Budget €1.300.000. (ps: mohl bych k tomu zajistit dobré know-how)

Komplexní pojištění elektroniky. Zadavatel: Soudní dvůr Evropské unie, Generální ředitelství pro infrastrukturu, Lucemburk. Deadline 4/8.

Výpočetní služby – pomoc s projektovým řízením, řízení kvality, poradenské služby týkající se systému CIBA. Zadavatel: Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk. Rámcový kontrakt na 4 roky. Budget €850.000. Zakázka je rozdělena na dvě části: 1) Pomoc s projektovým řízením a řízení kvality v případě systému CIBA a 2) Poradenské služby týkající se CIBA včetně vypracování specifikací a funkční analýzy. Deadline 30/7.

Výrobci a prodejci „small IT“ zboží: kdo z vás chce dodávat Radě EU do Bruselu?

Generální sekretariát Rady EU (sídlí v Bruselu, zaměstnává na 2.500 úředníků) vydal výzvu k projevení zájmu určenou potenciálním dodavatelům „small IT“*. Vybrané firmy budou oslovovány – zhruba jednou do měsíce, v objemu €2.000 až €60.000 – v průběhu příštích čtyř let. Stačí nabídnout zboží za nejnižší cenu a vítězství je vaše. V minulém cyklu vyhrávala nejčastěji belgická pobočka francouzské společnosti ESI. Jednou jí porazila „moje“ společnost S.I.C. z pražských Nuslí, kterou jsem k této zakázce přivedl (a pomohl jí připravit úspěšnou přihlášku). Pro další kolo bych rád sehnal víc odvážných adeptů!

Pro představu – co si tak Rada EU v rámci této výzvy objednává: 2 x Cisco switch ME-3400EG-2CS-A a 70 x Cisco SFP GLC-GE-100FX + doprava do Bruselu. ESI Belgium nabídla €9.387,60€, česká S.I.C. 9.485€.

* seznam poptávaného zboží: počítače, zařízení související s počítači, archivovací a čtecí zařízení, počítačové paměťové jednotky, zařízení pro čtení/vypalování DVD, zařízení pro čtení/vypalování CD a DVD, média pro ukládání dat, DVD, paměťová archivační média, různé počítačové vybavení, součásti, příslušenství a doplňky pro počítače, součásti počítačů, síťová rozhraní, vstupní kanály počítače, karty pro síťová rozhraní, adaptéry, převodníky energie, vypínače, síťová zařízení, síťová kabeláž, síťové komponenty, síťové rozbočovače, kabelové spojky.

Kdo chce čtyřletý kontrakt na energetické audity budov Rady EU v Bruselu?

Energetické audity budov Rady Evropské unie v regionu Brusel. Zadavatel: Rada Evropské unie, generální sekretariát. Rámcová smlouva s jediným účastníkem na 4 roky. Cílem zakázky na energetický audit je na základě hodnocení energetické výkonnosti budov, zařízení a činností, jakož i potřeb energetické správy vypracovat strategický investiční akční plán na realizaci energetických a finančních úspor v budovách Rady Evropské unie v regionu hlavního města Bruselu. Energetický audit musí na základě podrobné analýzy údajů z budov umožnit přípravu rozpočtového a schváleného návrhu pro programy šetření energií a umožnit generálnímu sekretariátu Rady rozhodnout o příslušných investicích. Audit musí umožnit generálnímu sekretariátu Rady informované rozhodnutí o programu činností potřebných na zlepšování energetické výkonnosti svých budov a o souvisejících činnostech. Budget (jako obvykle v případech tendrů Rady EU) nespecifikován. Deadline pro projevení zájmu: 4/7.