Komunikace sociální politiky EU: nový tendr za €30 milionů

Tendr: Služby na podporu komunikačních činností v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí, dovednosti a pracovní mobility

Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Rámcová smlouva na 4 roky

Budget: 30.000.000

Stručný popis:

Smlouva má pokrývat řadu služeb na podporu komunikace Komise v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí, dovedností a pracovní mobility a souvisejících politik EU, konkrétně:

a) pomoci plánování komunikace a komunikačních kampaní;

b) podpory v oblasti analýzy médií a vztahů s novináři;

c) realizace programu oficiálních publikací Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, vytvoření obsahu a vývoje dalších komunikačních nástrojů;

d) rozvoje, výroby a distribuce audiovizuálního a multimediálního obsahu;

e) podpory v případě digitální komunikace a on-line činností;

f) stánků, výstav a souvisejících služeb;

g) podpory pro síť EURES.

Deadline pro odeslání nabídek: 30/11

Agentura EIGE hledá firmu pro pomoc se správou IT infrastruktury

Evropská agentura EIGE (Evropský institut pro rovnost žen a mužů, Vilnius – Litva) hledá firmu, která jí pomůže s její IT infrastrukturou.

Description of the requested services:

EIGE´s IT infrastructure includes physical „blade“ type server systém with 5 server blades and three storage arrays. There are about 20 application servers (both Windows and Linux based) and virtual desktop infrastructure.

The aim of this procedure is to acquire the external support for the maintenance of existing infrastructure that would involve such tasks as:

• creating and keeping up to date full documentation of the infrastructure;

• monitoring the consumption of existing resource;

• keeping the systems up to date;

• incident management, change management;

• other relevant tasks.

Jde o tzv. nízkorozpočtovou zakázku, rozpočet tedy nesmí překročit €60.000.

Deadline pro odeslání nabídek: 12/10.

Že může vyhrát nejlepší?! A že cena není to hlavní?!!

Ve výběrových řízeních vyhlašovaných institucemi a agenturami Evropské unie vítězí kvalita. Jak je něco takového vůbec možné?

Kritéria euro-tendrů jsou opravdu nastavená tak, aby zadavatel mohl vybrat toho momentálně nejlepšího a nejspolehlivějšího dodavatele. Má to svoje důvody. Instituce a agentury EU – je jich několik desítek a nesídlí pouze v Bruselu, ale na nejrůznějších místech Evropy – uzavírají s vítězi svých výběrových řízení obvykle čtyřleté rámcové smlouvy. S tím, že předem nedokáží přesně říct, co vlastně budou objednávat. Nehledají proto ani tak dodavatele konkrétního, přesně specifikovaného zboží nebo služby, jako spíš „dvorního dodavatele“ z daného oboru, který bude k dispozici prakticky kdykoli. Za odměnu mu už na začátku řeknou, jaký bude mít k dispozici rozpočet.

Kvalita má při hodnocení vždy vyšší váhu, většinou 60 nebo častěji 70 procent. Zbytek tvoří cena, ale k jejímu hodnocení často ani nedojde, pokud totiž nedosáhnete stanoveného limitu u kvality. Co si pod tou „kvalitou“ vlastně představit? Hodnotí se všechno: historie firmy, zkušenosti, reference. Nestačí přitom zkopírovat několik odstavců z firemních webových stránek. Nebo stačí, ale pak se můžete s vítězstvím rozloučit už předem. Je třeba vše znovu sepsat, žádnou vatu, ale jen informace, které zadavatele přesvědčí, že podobné zakázky, jaké zrovna požaduje, řešíte v posledních (alespoň) třech letech jako na běžícím pásu. Že je to pro vás rutina, na kterou je firma perfektně připravena. Že dokážete ohlídat kvalitu, vyřešit jakýkoli problém, poradit a případně navrhnout nějaké neotřelé, kreativní řešení.

Také musíte popsat svůj tým, který bude zakázku řešit. Včetně životopisů, vzdělání, praxe, absolvovaných kurzů, získaných certifikátů a, pochopitelně, jazykových znalostí. Popis technických kapacit bude také důležitý, hodnotit se bude doslova každé písmeno. A nakonec váš návrh samotného řešení. Plán na celé čtyři roky, do posledního detailu. „Jak by to bylo, kdyby nás vybrali“ nestačí. Vítězí model: „už jsme vyhráli, začínáme pracovat“.

To všechno by ale bylo pořád ještě k ničemu, pokud nedokážete správně „pochopit zadání“. Ano, to je u většiny tendrů bodovaná položka. Musíte vědět, kdo je zadavatel, co dělá, pro koho, kdo mu schvaluje rozpočet, zjistit pokud možno důvody, proč tendr vyhlašuje a co očekává od vítěze. Případně, v čem ho předchozí dodavatel zboží/služby, zklamal… Evropská agentura pro životní prostředí sídlící v Kodani má úplně jiné zájmy a potřeby než Agentura EU pro ochranu vnějších hranic, která úřaduje z Varšavy. Dokonce i každé generální ředitelství Evropské komise (GR je něco jako ministerstvo) vypisuje tendry samostatně a jinak, než ostatní. I když se všichni řídí stejnou, unijní legislativou.

Malá odbočka: ano, pořád ještě jsem se nezmínil o administrativě. Které se všechny české firmy bojí. U evropských tendrů není důvod, potřebné dokumenty dá vaše sekretářka dohromady během jednoho dopoledne. Nemusíte chodit na úřady – stačí kopie zápisu do obchodního rejstříku v češtině, bez ověření a registrace k platbě DPH – ani do banky, jako doklad o firemním účtu postačí aktuální výpis s čitelnou adresou majitele. Podepíšete čestné prohlášení, že nejste trestně stíhání, a že řádně platíte daně i sociální a zdravotní pojištění.

Netřeba se ani bát, že vás zadavatel za nějaké opomenutí vyloučí. Pokud nezapomenete přiložit cenovou nabídku, nic takového nehrozí. Obvykle vás emailem vyzve, abyste potřebný dokument, životopis nebo něco podobného, dodali do 48 hodin. Když o to slušně požádáte dokonce vám stanovenou časovou lhůtu i prodlouží, i když týden už je maximum.

Když je řeč o finanční nabídce… I ta je většinou jiná než v Česku. Zadavatel sice má nějaký předem schválený orientační rozpočet na celou dobu trvání zakázky, řekněme třeba milion euro, nicméně po vás nechce – překvapivě – nacenit dodané služby a zboží. Nebude to 999.999 euro. Vzhledem k tomu, že netuší, co přesně a kdy bude chtít, nechá vás vypracovat jeden nebo dva hypotetické scénáře. Které se tedy budou později velmi podobat realitě. Nicméně pro potřeby tendru jde o hypotetické, nezávazné scénáře. Co ale už závazné bude, budou ceny za jednotlivé „profily“ nebo „man-days“. Nabídnete třeba technického manažera za 619 euro a obchodního analytika za 589 euro. Oni všechny nabízené ceny sečtou a porovnají je s ostatními zájemci. Při vlastní realizaci zakázky – pokud vyhrajete – pak už bude jen na vás, kolik si za jednotlivé fáze projektu (na které se uzavírají samostatné smlouvy) dokážete „vyhádat“. Existují firmy, které v tom umí chodit a takto nastavený unijní systém jim převelice vyhovuje. S trochou štěstí nakonec vyčerpají celý ten slibovaný milion, někdy i víc.

A pozor: pokud tohle všechno dokážete splnit a kromě vás se nepřihlásí nikdo jiný (což není nijak neobvyklá situace, stává se to tak v 10 až 20 procentech všech případů), vyhráváte. A získáváte kontrakt. V EU totiž neplatí pravidlo, že ve výběrovém řízení musí soupeřit alespoň dva uchazeči.

BOX

Příklad hodnocení EU tendrů:

Tendr na „panevropské komunikační služby“ vyhlásila Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví v práci (OSHA) se sídlem ve španělském Bilbau v červnu 2013. Jeho součástí byl i samostatný lot č. 3 „vztahy s veřejností, médii a komunitní správa“ s rozpočtem 2.860.000 euro.

A) Bodování technické části nabídky:

Kvalita, relevance navržené metodologie, kreativita: maximum 150 bodů (minimum pro postup 90)

Kvalita organizace práce, zkušenosti členů týmu, stabilita služeb: 150 bodů (minimum 90)

Kontrola/záruka kvality, dohled a vykazování, vyřizování stížností: 70 bodů (minimum 42)

Přehlednost, stručnost, konzistence nabídky: 30 bodů (minimum 18)

B) Bodování požadovaných scénářů:

Scénář č. 1: Vytvoření akčního plánu na propagaci Good Practice Award za roky 2014/2015 na evropské a národní úrovni (ocenění pokrývá problematiku stresu z práce a psychosociální rizika).

Celkový počet bodů: 300. Požadované minimum: 180.

- relevance a metoda plánu práce: maximálně 50 bodů

- kreativita, vhodnost: 75 bodů

- synergie s ostatními probíhajícími pan-evropskými iniciativami: 25 bodů

- zapojení dalších zainteresovaných stran: 75 bodů

- použité komunikační kanály: 50 bodů

- přehlednost, stručnost, konzistence: 25 bodů

Scénář č. 2): Vytvoření a realizace akčního plánu pro získávání partnerů pro kampaň „Healthy Workplaces 2014–15“, která se zaměřuje na stres a psychosociální rizika.

Celkový počet bodů: 300. Požadované minimum: 180.

- relevance a metoda plánu práce: maximálně 45 bodů

- kreativita, vhodnost: 65 bodů

- synergie s ostatními probíhajícími pan-evropskými iniciativami: 20 bodů

- zapojení dalších zainteresovaných stran: 65 bodů

- použité komunikační kanály: 45 bodů

- přehlednost, stručnost, konzistence: 25 bodů

- pracovní úsilní nutné k realizaci (poměr profil: počet pracovních dnů): 35 bodů

C) Finanční nabídka:

Finanční nabídka obsahuje:

Cenu za mediální služby – uspořádání tiskové konference, organizace rozhovorů s novináři, organizace novinářských exkurzí, „kulatých stolů“, živých vstupů do rozhlasových a TV pořadů, vytváření tiskových zpráv, sepisování článků do novin…

Nacenění scénářů – sazby za jednotlivé využité/požadované profesionální „profily“: account manager, press officer a assistant, account manager, community manager…

Cenu za účast na koordinačních jednáních v sídle agentury za jednotlivé profily.

Sazby za jeden pracovní den pro jednotlivé profily, podle místa výkonu práce (v sídle OSHA, v sídle dodavatele, v EU, mimo EU…).

Výsledná cena nevyjadřuje žádnou reálnou částku, je využita pouze pro porovnání uchazečů.

Vzorec pro celkové hodnocení:

Body za technickou část (A) se sečtou s body za scénáře (B), vynásobí 10.000 a následně vydělí cifrou vzešlou z finanční nabídky (C).

GALILEO: šance pro český průmysl? … že by se konečně někdo probral?

Tady je seznam plánovaných tendrů GSA (“Galileo”), kde by se čistě teoreticky mohl uplatnit i český průmysl. Času je dost, je možné ještě dát dohromady konsorcia nebo sehnat schopné subdodavatele.

1) „Multifrekvenční víceúčelová anténa pro Galileo“: Do rozsahu této veřejné zakázky spadá vývoj multifrekvenční antény založené na společné technologii pro profesionální uživatele programu Galileo s cílem zpřístupnit možnost využití stejného typu antén v různých profesionálních využitích. V současné době jsou antény GNSS navrhovány podle jednotlivých případů pro konkrétní použití a proto postrádají technologickou všestrannost k tomu, aby byly využívány pro alternativní účely jiné než ty, pro které byly původně navrženy. Například by společná anténa mohla být použita pro zemědělství a využití v silniční dopravě. Využití na hromadném trhu se v současné době zaměřují na využití otevřené služby Galileo na E1. Avšak různé odborné trhy budou využívat pokročilé multifrekvenčnosti (E1/E5 a E6) programu Galileo, jakož i interoperabilitu s dalšími konstelacemi, především GPS. Nicméně ve střednědobém horizontu se očekává, že využití na hromadném trhu budou mít prospěch i z multifrekvenčnosti, která s sebou přinese potřebu antén, které mohou podporovat větší šířku pásma pro zahrnutí potřebných frekvencí.

Cílem je vyvinout moderní multifrekvenční (např. L1/E1, L2, L5/E5, E6) antény a adaptivní multifrekvenční antény na podporu odborných a vládních využití vyžadujících vysokou přesnost, vysokou odolnost a vysokou spolehlivost. Cílem je také to, aby anténa byla připravena z obchodního hlediska s konkurenceschopnou cenou.

Předpokládaná hodnota bez DPH: mezi 2 000 000 a 3 000 000 EUR

Odhadované datum zahájení výběrového řízení: začátek/polovina roku 2016.

2) „Uživatelské terminály pro ověřování otevřené služby“: Cílem této veřejné zakázky je navrhnout, vyvinout a otestovat prototyp přijímače, který bude integrovat ověřování otevřené služby. Kvalifikace terminálů v cílových scénářích využití: rovněž cílem jsou regulované aplikace (např. digitální tachograf), neregulované aplikace (např. komerčně citlivé LBS). Musí být prováděny zkoušky výkonnosti prováděním testovacích útoků prostřednictvím umisťování falešného obsahu za účelem hodnocení/ověření přidané hodnoty OS ověřování otevřené služby.

Projekty jsou rozděleny do 3 různých dílčích projektů a souvisejících výstupů:

1) specifikace rozhraní a rozhraní pro programování aplikací (API) pro čipové sady založené na křemíku, vybavení založené na firmwaru a operační systémy pro zařízení, což umožní široké tržní využití ověřování otevřené služby;

2) vývoj a testování schopnosti ověřování otevřené služby (včetně ověřování dat a využití nepředvídatelnosti signálu pro ochranu proti útokům přehráním) v přijímačích a zařízeních pro regulované využití (např. digitální tachograf) a spotřebitelské využití (např. komerčně citlivé LBS);

3) vývoj ověřovacího nástroje na úrovni koncových zařízení za účelem vytvoření navigačních scénářů (s daty ověřování otevřené služby), dodání přijímači RF signál (s OS – včetně ověřování otevřené služby), provádění útoků prostřednictvím umisťování falešného obsahu s cílem ověřit přijímač ve vybraných cílových aplikacích. Projekt bude rovněž zahrnovat vývoj centrálního softwaru pro správu ověřování, aby bylo možné vytvořit řešení na úrovni koncových uživatelů.

Předpokládaná hodnota bez DPH: mezi 3 700 000 a 4 700 000 EUR

Odhadované datum zahájení výběrového řízení: polovina roku 2016 / závěr roku 2016.

3) „Přijímač časovače pro kritickou infrastrukturu“: Do rozsahu této veřejné zakázky spadá vývoj a testování přijímačů časování Galileo. Pro propojené systémy, které monitorují, kontrolují, vyrábějí, sledují či přenášejí je načasování GNSS nepostradatelné a to si vyžaduje synchronizaci geograficky rozptýlených míst. Použití načasování GNSS kromě jiného zahrnuje letectví, telekomunikace a počítačové sítě, výrobu a distribuci energie, časové laboratoře nebo jiné vládní funkce. Všechny tyto aplikace využívají infrastrukturu, jež se opírá o základní čas GNSS pro synchronizaci svých sítí a monitorovacích míst. Základní požadavky na takový přijímač, jež jsou odvozeny například od regulačních orgánů, jsou: odolná řešení proti rušení a nízké celkové náklady přijímače, stanovení načasování a činnosti proti rušení.

Cílem je vytvořit nízkonákladový přijímač Galileo schopný určit časování s vysokou přesností ve zkreslení a kolísání. Výstup, který má být poskytnut, jsou signály o časové značce 1 puls za sekundu a frekvenci 10 MHz. Rozhraní, které se má provést, je prostřednictvím formátů časových kódů NTP (časový protokol pro datové sítě) a IRIG-B (Inter-range instrumentation group, časový kód B). Projekt zahrnuje také provozování kampaně přijímače s reálnými údaji.

Předpokládaná hodnota bez DPH: mezi 2 700 000 a 3 700 000 EUR

Předpokládané datum zahájení výběrového řízení: polovina/konec roku 2016.

4) Užitečné zatížení geostacionární družice EGNOS „GEO-3“: V souladu s končící životností některých družic GEO, které se v současnosti používají v rámci EGNOS, potřebou zajistit trvalou dostupnost signálu EGNOS ve vesmíru (SIS) a vzhledem k budoucímu přechodu z EGNOS V2 na EGNOS V3 (pro podporu služeb multikonstelace s duálním kmitočtem (DFMC)), má GSA v plánu doplnit užitečná zatížení EGNOS prostřednictvím obstarání služeb, které budou poskytnuty v rámci 1 nového navigačního užitečného zatížení počínaje rokem 2019 a v průběhu dalších 15 let.

Odhadované datum zahájení výběrového řízení: konec roku 2015.

Agentura EEA z Kodaně potřebuje denní monitoring on-line médií

Nástroje a služby monitorování médií

Zadavatel: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), Kodaň

Rámcová smlouva, doba trvání 36 měsíců

Budget €80.000

Popis: EEA hledá agenturu, která bude zajišťovat nástroje a služby pro denní monitorování on-line médií a umožní podávání zpráv a hodnocení mediálního pokrytí EEA.

Deadline pro odevzdání nabídek: 30/10

Nová komunikační zakázka pro agenturu SESAR. Už brzy

Evropská agentura SESAR (Single European Sky ATM Research, sídlí v Bruselu) vypíše pravděpodobně už v průběhu října tendr na „podporu komunikačních aktivit“ s rozpočtem €800.000. Kontrakt bude zřejmě rozdělen do tří – na sobě nezávislých – lotů: 1) organizace akcí včetně výroby propagačních materiálů, 2) digitální komunikace (videa, mobilní aplikace, kampaně na sociálních sítích…) a 3) press and print communications.

Intranet pro varšavský Frontex: hledá se integrátor

Digitální pracoviště MyFrontex (intranet na bázi standardních komerčně dostupných technologií – COTS)

Agentura Frontex, Varšava

Rámcová smlouva na 4 roky

Budget 850.000 euro

Stručný popis zakázky: Frontex poptává integrované řešení, které bude moci fungovat jako digitální pracoviště řešící všechny společné úkoly zaměstnanců agentury Frontex nezávisle na tom, zda pracují na ústředí nebo na dálku.

Deadline 21/9

Další z mega-euro-tendrů: komunikace pro Komisi za 80 milionů euro

Zakázka: Hodnocení, komunikace a organizování akcí (COM 2015)

Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj

Rámcová smlouva na 4 roky, maximální počet účastníků: 18

Budget: mezi 54 a 80 milionů euro

Zakázka je rozdělena na 3 na sobě nezávislé části:

Lot1: Hodnocení

Stručný popis: Hodnocení geografických (regiony/země) strategií a programů spolupráce; tematické hodnocení většího počtu zemí; hodnocení vybraných politických otázek a možností pomoci, a to zejména operací v oblasti rozpočtové podpory. Podpora šíření výsledků: získaná ponaučení a hodnotící doporučení, podpora rozvoje vhodných metodických přístupů a nástrojů za účelem hodnocení. Hodnocení zahrne globální strategie EU a bude vyžadovat dobrou znalost metodiky EU pro hodnocení a přístupu Výboru pro rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD DAC) k hodnocení operací rozpočtové podpory. Obojí je k dispozici on-line na adrese: http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-approach-and-methodology_en

Orientační rozpočet: Mezi 5.500.000 a 8.000.000 za rok.

Lot2: Komunikace

Stručný popis: Tato položka zahrnuje komunikační činnosti, zejména kampaně pro zvyšování veřejného povědomí, služby sociálních médií, tvorbu nových nebo stávajících webových stránek a databází a strategií pro komunikaci a zviditelnění, tyto činnosti se mohou konat v zemích, které mají prospěch z mezinárodní spolupráce nebo vnější pomoci.

Rozpočet: Mezi 3.000.000 a 5.000.000 euro/rok.

Lot3: Organizování akcí

Stručný popis: Lot zahrnuje logistickou organizaci akcí, které se mohou konat v rámci Evropské unie nebo mimo ni. Tyto akce jsou organizovány převážně v kontextu realizace mezinárodní spolupráce nebo vnější pomoci a mohou vyžadovat následující služby: dopravu účastníků, rezervace hotelů a konferenčních místností, tlumočníků,stravování, veřejných osvětových činností atd.

Rozpočet mezi 5.000.000 a 7.000.000 euro/rok.

Deadline 14/10

Propagace online platformy o “vzdělávání spotřebitelů” pro učitele

Tendr: Propagační služby pro interaktivní on-line platformu určenou učitelům na téma „vzdělávání spotřebitelů“ http://www.consumerclassroom.eu

Zadavatel: Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea), Lucemburk

Předpokládá se, že zakázka na služby bude realizována ve 2 následných fázích. Doba trvání první fáze (fáze 1) bude 18 měsíců s možností jejího prodloužení do druhé fáze (fáze 2). Druhá fáze bude na dobu 14 měsíců. Maximální doba trvání 2 fází bude 32 měsíců. Výzva týkající se druhé fáze bude záviset na dostupnosti rozpočtu a uspokojivém plnění.

Budget 700.000 euro

Deadline 21/10

Údržba centrální databáze Agentury pro námořní bezpečnost: nový tendr

Poskytování služeb ICT pro návrh, vývoj, aktualizaci, helpdesk a nápravnou údržbu pro aplikaci centrální databáze Hazmat (CHD) a aplikaci pro bezpečnostní listy chemických látek MARine (MAR-CIS 2)

Zadavatel: Evropská agentura pro námořní bezpečnost, Lisabon

Smlouva na 24 měsíců

Zakázka zahrnuje činnosti pro návrh, vývoj, aktualizaci, helpdesk a nápravnou údržbu rozdělenou do 3 modulů:

modul č. 1: realizace CHD a MAR-CIS 2 v souladu s oddílem 2.4.1 specifikací nabídkového řízení a specifikací v „příloze A – technické požadavky na návrh a realizaci aplikace centrální databáze Hazmat (CHD) a aplikace pro bezpečnostní listy chemických látek MARine (MAR-CIS 2)“;

modul č. 2: poskytnutí dalších aktualizací pro aplikace (v průběhu celého období zakázky) zahrnující změny v požadavcích na služby 2 aplikací v souladu s požadavky v oddílu 2.4.2 specifikací nabídkového řízení;

modul č. 3: poskytnutí služeb helpdesku a nápravných údržbářských služeb týkajících se CHD a MAR-CIS 2 zahrnující období od spuštění aplikací do provozu do skončení zakázky.

Budget: 400.000 euro

Deadline 2/10