BEREC Agency (Riga) seeks Information Sharing Portal development services

Information Sharing Portal development for the EU agency based in Riga (Latvia) BEREC alias The Body of European Regulators for Electronic Communications. Low-value contract (means under €60.000), non-public.

Details: BEREC Office would like to announce the launch of a negotiated procedure with at least three candidates in order to establish a fixed price direct service contract within a maximum threshold of 55.000 Eur. The purpose of the contract is to develop an information sharing portal (IS-Portal), which shall provide a living catalogue of relevant documents and news made by National Regulatory Authorities (NRAs) and BEREC. The portal shall be constantly available on the internet and designed for the most common browsers such as FireFox, Internet Explorer, Google Chrome and Safari. IS-Portal’s goal is to share all uploaded documents on NRAs web servers as URLs with description and other relevant information. IS-Portal should allow users to search and filter the uploaded links by different criteria. Administrators should manage the uploaded links on IS-Portal.

After development and deployment of the IS-Portal, the maintenance should be provided for the next 3 following years.

The development shall be provided during the second half of 2015.

FInterested parties should express their interest first.

Tvorba animovaných videí pro EU agenturu v Alicante. Žádní Češi?!

Zakázka: Tvorba animovaných videí

Zadavatel: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM), Alicante

Rámcová smlouva na 48 měsíců

Budget €250.000

Vítězný uchazeč bude vytvářet animovaná videa podle potřeb OHIM a pod jeho dohledem. Uchazeč musí využívat moderní technologie, vhodné vybavení a odborné kapacity tak, aby poskytl Úřadu služby v nejvyšší kvalitě.

Deadline k odevzdání nabídky: 18/9

EU agentura sídlící ve Finsku potřebuje systém digitálních zobrazovacích zařízení

ECHA (Evropská chemická agentura se sídlem v Helsinkách) si hodlá pořídit na leasing systém digitálních zobrazovacích zařízení. V neveřejné soutěži (s budgetem do €60.000) hledá dodavatele, který systém pořídí i namontuje. Zájemci hlašte se na horejsi.tomas@gmail.com, čas na projevení zájmu je do 31/7.

Evropská policejní akademie chystá velký nákup propagačních předmětů

Zakázka: Dodávka propagačních výrobků

Zadavatel: Evropská policejní akademie (CEPOL), Budapešť

Smlouva na 4 roky, budget €240.000, deadline 17/8.

Cílem zakázky je dodat akademii širokou škálu kvalitních propagačních produktů, které CEPOLu umožní poskytnout účastníkům akcí, vzdělávacích činností, návštěvníkům, cílovým skupinám a široké veřejnosti informace o CEPOLu a pomůže zvýšit povědomí o CEPOLu a posílit jeho image.

Brusel nabízí 40 milionů euro za organizaci komunikačních kampaní

Zakázka: Poskytování služeb spojených s organizováním informačních a komunikačních kampaní

Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci, Brusel

Rámcová smlouva na 4 roky, budget €40.000.000 (není to překlep: čtyřicet), deadline 15/9.

Cílem výzvy je poskytnout účastnícím se orgánům a institucím EU rámcovou smlouvu na poskytování řady služeb týkajících se návrhu, realizace, sledování a hodnocení informačních a komunikačních kampaní.

Evropská komise potřebuje pomoc s propagací DAD – dat digitální agendy

Zakázka: Podpůrné služby pro nástroj na šíření dat digitální agendy (DAD) – publikování, vizualizace, propojování otevřených dat, hostování a údržba

Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie

Kontrakt na 38 měsíců, budget €150.000, deadline 17/8.

Nástroj DAD (Data Digi Agendy) je určen k šíření statistických údajů a ukazatelů v oblasti informační společnosti. Tyto ukazatele a údaje jsou identifikovány v útvarech GŘ pro komunikační sítě, obsah a technologie. GŘ pro komunikační sítě, obsah a technologie má za cíl i) vysoký stupeň automatizace sběru dat, mapování a vizualizace; ii) poskytování dat a metadat v otevřených a snadno znovu využitelných formátech, a tedy i povzbuzení v oblasti využívání a propojování dat.

Turínská ETF hodlá zlepšit svoji firemní prezentaci, nabízí milion euro

Zakázka: Poskytnutí služeb kreativního navrhování

Zadavatel: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF), Turín.

Rámcová smlouva na 4 roky, budget €1.000.000, deadline 31/8.

ETF hledá podporu pro široké spektrum návrhářských služeb pro firemní identifikaci, zprávy, časopisy, letáky, plakáty, infografiky, prezentace, digitální animace a aplikace, šablony dokumentů a další tiskové a digitálně mediální produkty agentury.

Bruselské ECHO potřebuje poradce pro humanitární pomoc a řízení rizik

Zakázka: Poskytování odborného poradenství na podporu rozvoje politiky v oblasti humanitární pomoci a řízení rizik v případě katastrof

Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO), Brusel.

Smlouva na 18 měsíců, budget €1.000.000, deadline 21/9.

Cílem zakázky je zlepšit soudržnost, kvalitu a účinnost humanitární pomoci EU. Cílem je také posílit kapacity ECHO při rozvoji „knowledge-based“ politiky. Specifickým cílem je poskytnout zaměstnancům ECHO odborné poradenství na pomoc rozvoji a provádění politik při podpoře činností humanitární pomoci a řízení rizik v případě katastrof. Bude zřízena i sít výzkumníků a odborníků v oblastech, které souvisí s humanitární činností a řízením rizik v případě katastrof.

Evropská agentura z Barcelony potřebuje podporu pro projektování v CADu

Poskytnutí podpůrných služeb v oblasti projektování výkresů v programu CAD

Zadavatel: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy („Fusion for Energy“), Barcelona.

Rámcová smlouva na 2 roky, budget €600.000, deadline 11/8.

Cílem zakázky je zajištění podpůrných služeb pro F4E týkajících se přípravy, kontroly, analýzy a integrace řízení životnosti produktu v prostředí ITER v případě potrubních a přístrojových schémat, diagramů procesního tok a elektrických diagramů. Navíc dodavatel musí poskytnout školení v používání softwaru CAD jak pro zaměstnance F4E, tak třetí strany.