Agentura GSA hledá firmu na zajištění provozu a údržby pozemního a vesmírného segmentu systému Galileo. Na příštích 10 let.

Galileo neboli Agentura pro evropský GNSS (GSA), jediná EU agentura se sídlem v Česku, plánuje na leden 2015 vypsat asi zatím svůj největší tendr. Jmenovat se má poměrně nenápadně: „provozovatel služeb Galileo“, ale půjde v něm o hodně. „Provozovatel“ dostane za úkol zajistit provoz a údržbu pozemního a vesmírného segmentu systému Galileo, což bude podle předběžných předpokladů obnášet tyto činnosti: provoz, monitorování systému, řízení služeb, integrovanou logistickou podporu, údržbu, služby pro uživatele, podporu vývoje a nasazení činností a poskytování nástrojů a náhradních dílů na podporu poskytování služeb. Agentura hodlá s novým provozovatelem uzavřít smlouvu na 10 let (od července 2016 do července 2026).

Galileo potřebuje „uklízečku“. Za 30 milionů na 4 roky

Evropská agentura GSA (přezdívaná Galileo), která sídlí od předloňska v Praze, hledá pro svou centrálu na Praze 7 (metro Vltavská) správce. GSA převezme péči o budovu od českého ministerstva financí v lednu 2015. Nový správce dostane čtyřletou rámcovou smlouvu, budget 30 milionů korun a starost o údržbu (včetně např. instalace kabeláže nebo vnitřního stěhování), úklid a dodávky okrasných květin. Mimo jiné.

Zájemce musí splňovat: minimální roční průměrný obrat 400 tisíc euro, dvě podobné zakázky za poslední tři roky (pro mezinárodní/multinárodní organizace, ambasády nebo vládní úřady), minimálně 20 stálých zaměstnanců a ISO 9001:2008.

Deadline 18/11.

Europarlament hledá dodavatele softwaru pro správu svých historických archivů

Historické archivy Evropského parlamentu dostanou nového správce, byl vyhlášen tendr na “převzetí archivu a řešení správy dokumentů”. Ze zadání: The tenderer shall propose a project, led by the tenderer’s project team (in close collaboration with key users and stakeholders of the European Parliament), of which the final product shall be the supply of a software systém fully adapted to the needs of the European Parliament’s Historical Archives Unit. The project scope must include the analysis of the current workflows and software tools of the Historical Archives Unit, the development or customisation of a software system that supports all necessary functionalities and is open to future modifications, and the transfer of all existing archival data (explicitly available in the database and implicitly present in the existing software system in terms of business logic) into the new system. The invitation to tender also includes the provision of services. The following services must be guaranteed: training; (corrective) maintenance of the system (including updates); evolutive maintenance and further development of the system; a helpdesk for diagnostic service, software and user support; consultancy. Budget zatím nebyl specifikován, zadavatel nicméně požaduje “minimální roční obrat v posledních třech letech: €1.800.000″, z čehož se dá usuzovat, že roční budget může být kolem pěti až šesti milionů euro. Deadline 18/11/2014.

Varšavský Frontex hledá agenturu na DTP/grafický design

Grafický návrh pro publikace. Zadavatel: EU agentura pro ochranu vnějších hranic Frontex, Varšava. Kontrakt na 4 roky. Požadují: at least 1 senior art director or senior graphic designer, at least 1 graphic designer/DTP layouter, at least 1 DTP layouter/prepress operator. Požadují de facto DTP studio i grafické designery, zhruba 50:50. Minimální roční obrat €160.000.Deadline 23/10.

Parlamentarium v Bruselu nakoupí multimediální obsah za 4 miliony eur

Kontrakt na „Vytvoření multimediálního obsahu pro Parlamentarium a související zařízení Evropského parlamentu pro návštěvníky“. Zadavatel: Evropský parlament, Generální ředitelství pro komunikaci, Brusel. Kontrakt na 4 roky. Je třeba opravdu velká agentura (nebo konsorcium) – požadují minimální roční obrat za poslední dva roky ve výši €3.000.000, dále je nutné mít tyto experty: A) Řídicí oddělení: vedoucí projektu (hlavní jednatel s klienty), a/nebo, hlavní výrobní ředitel/ředitel produkce, producent (pokud tento nebude figurovat v rámci oddělení filmové produkce), zástupce vedoucího (film), zástupce vedoucího (interaktivní produkce), režisér. B) Kreativní oddělení: výtvarník / kreativní ředitel, umělecký ředitel (film), umělecký ředitel pro návrh animací, umělecký ředitel pro interaktivní média, editor koncepce/obsahu, profesionální scénárista (je nutno doložit kopie příslušného diplomu nebo diplomu o postgraduálním vzdělání v oblasti scenáristiky a/nebo psaní scénářů a diplom dokládající dosažení požadované jazykové úrovně). C) Oddělení filmové produkce: režisér, kameraman, střihač, výtvarník, animátor, hudební skladatel, supervize postprodukce. D) Oddělení interaktivních médií a webu: softwarový inženýr / softwarový vývojář, vedoucí programátor, umělecký editor, výtvarník, animátor, hudební skladatel, supervize postprodukce. E) Oddělení pro audioobsah: zvuková režie (není-li součástí kreativního oddělení), úprava zvuku, technik-zvukař, supervize postprodukce. Budget €4.000.000. Deadline k podání přihlášek 30/10, vybraní zájemci budou v prosinci osloveni k podání nabídky.

Jak využít Google při tvorbě veřejné politiky? Brusel dá za studii €200.000

Evropská komise (Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie – GŘ CONNECT, Brusel) vypsal tendr na studii „Datové technologie pro tvorbu politiky na základě podložených informací (včetně rozsáhlých dat)“. Autor studie má provést hloubkový průzkum nových přístupů k využívání datových technologií (tj. analýza dat, počítačové modelování a vizualizace dat) jako dalších zdrojů podkladů pro tvorbu veřejné politiky. Průzkum bude zahrnovat prominentní příklady, jako je iniciativa OSN nazvaná „Global Pulse“ nebo aktuální spolupráce vlády Spojeného království se společností Google na zjišťování ekonomických trendů v reálném čase. Očekávané výsledky poskytnou praktické možnosti pro orgány veřejné správy včetně Komise o způsobu mapování nových možností souvisejících s datovými technologiemi na zlepšení veřejné služby. Budou přispívat k dalšímu rozvoji moderních, na ICT založených metod tvorby politik a podpoří vznik nové znalostní sítě, a to jak v rámci GŘ CONNECT, tak mezi GŘ CONNECT a klíčovými externími zúčastněnými stranami. Kontrakt na 12 měsíců. Budget €200.000. Deadline 13/10.

Evropské tendry, pátek 5/9

Dodávka mimopočítačového vybavení a dodávka, pronájem a zprovoznění audiovizuálního zařízení (včetně údržby a technické podpory) pro ústředí OHIM v Alicante. Zadavatel: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu, Alicante, Španělsko. Typ smlouvy: 4-letá rámcová. Rozděleno na dva (na sobě nezávislé) loty: lot č.1) Dodávka jiného než počítačového vybavení a lot č.2) Dodávka, pronájem a zprovoznění audiovizuálního zařízení (včetně údržby a technické podpory). Základní požadavky: * důkaz o pojistném krytí za škody způsobené při výkonu povolání ve výši nejméně 1 000 000 EUR * uchazeč musí mít celkový minimální obrat ve výši 2 000 000 EUR za poslední 3 finanční roky (2011, 2012 a 2013), za něž byly uzavřeny účty. Celkový budget €8.300.000, za lot č. 2 pak €6.300.000. Deadline 20/10.

Internetové služby a služby pevné linky. Zadavatel: Eurojust, Haag. Rámcová smlouva na 5 let. Cílem výběrového řízení je poskytnout kvalitní, nepřerušované internetové služby a služby pevné linky. Tyto služby jsou klasifikovány jako klíčové pro podnikání, a proto musí být spolehlivé, vysoce dostupné a chybově tolerantní (položka č. 1). Kromě internetových služeb a služeb pevné linky hodlá Eurojust zakoupit rovněž související služby, tj. služby univerzálních mezinárodních bezplatných telefonních čísel (UIFN) a bezplatné telefonní služby (položka č. 2). Od uchazečů se navíc požaduje, aby navrhli vlastní řešení pro Eurojust v oblasti snížení nákladů na povinné služby (internetové služby a služby pevné linky) při zachování nebo zvýšení výkonnosti služeb. Budget €1.250.000. Deadline 21/10.

Monitorování digitálního podnikání. Zadavatel: Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), Brusel. Kontrakt na 36 měsíců. Cílem této výzvy k podání nabídek je vybrat poskytovatele služeb pro: 1) roční „přehled výsledků digitálního podnikání“, který bude založen na určení klíčových výkonostních ukazatelů o přijímání a inteligentním využívání rozsáhlejších dat, cloudových službách, mobilitě, sociálních médiích a digitalizaci výroby, s ohledem na proces měření a monitorování na vnitrostátní úrovni, 2) portál s pravidelně aktualizovanými informacemi a analýzou statistických údajů, ukazatalů, obchodních trendů, nových obchodních příležitostí, veřejných politikách, inovativních a podnětných případových studiích a konkrétních politických doporučení, 3) výroční zprávy analyzující rámcové podmínky pro úspěch určené pro tvůrce politik a podnikatele, které poskytují analýzu úspěšných inteligentních ekosystémů a politických doporučení, která by podnítila intenzivnější podnikatelskou činnost v digitálním prostoru. Budget €2.823.000. Deadline 27/10.

Nábytkáři z Humpolce mají první EU kontrakt. Na Maltě. Nabídku dali v češtině

Firma Profil nábytek a.s. z Humpolce získala (s mojí pomocí, jak jinak:) čtyřletý rámcový kontrakt (s limitem 300.000 euro) na kancelářský nábytek pro EU agenturu European Asylum Support Office se sídlem na Maltě. Trvalo to dlouho – na výsledek jsme čekali od března – ale snad to bude stát za to…

Unikátní na téhle zakázce bylo, že klient si požádal o překlad dokumentace do češtiny a nabídku vypracoval (z větší části) také česky! A přesto vyhrál:)

Interaktivní výuková online platforma pro vzdělávání spotřebitelů, cena 4 miliony euro

Interaktivní výukové online platformy v oblasti vzdělávání spotřebitelů a související služby. Zadavatel: Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a a potraviny (Chafea), Lucemburk. Smlouva na 4 roky. Celkový rozpočet €4.000.000. Celkovým cílem rámcových smluv je poskytnout služby vývoje webových aplikací, aktuálního obsahu a údržby, hostování, moderování a propagace online platformy. Protože se jedná o celoevropskou internetovou prezentaci / online platformu, budou muset být poskytnuty překladatelské služby v úředních jazycích členských států a zemí EHP. Poskytovatelé služeb mohou být rovněž vyzváni, aby poskytli služby v úředních jazycích kandidátských a přistupujících zemí. Výzva je rozdělena do 2 položek:

Položka č. 1: údržba, aktualizace, hostování, moderování, vylepšování výukové interaktivní online platformy v oblasti vzdělávání spotřebitelů

— činnost 1: převzetí a předání internetové prezentace,

— činnost 2: vývoj webových aplikací a aktuálního obsahu webu, údržba a hostování,

— činnost 3: moderování internetové prezentace,

— činnost 4: optimalizace internetové prezentace pro vyhledávače,

— činnost 5: průběžné doplňování databáze o pedagogické/výukové materiály,

— činnost 6: výzkum v oblasti partnerství,

— činnost 7: překlady.

Budget bez DPH: €2.200.000

Položka č. 2: propagační činnosti v rámci výukové interaktivní online platformy v oblasti vzdělávání spotřebitelů

— činnost 1: propagace internetové prezentace,

— činnost 2: obsahový marketing,

— činnost 3: prosazování partnerství,

— činnost 4: organizace a propagace soutěží na internetové prezentace a soutěžní ceny,

— činnost 5: propagace offline,

— činnost 6: statistiky návštěvnosti internetové prezentace a podávání zpráv,

— činnost 7: činnosti související s předáním.

Budget bez DPH: €1.800.000

Deadline: 15/9.