Další tendr, který od Galilea určitě nedostane česká firma. Za 33.6 miliard korun

Agentura pro evropský Globální navigační satelitní systém (GSA alias Galileo) se sídlem v Praze vypsala tendr na desetiletou rámcovou smlouvu pro „Operátora služby Galileo“. Vítěz bude provozovat a udržovat pozemní a vesmírné úseky systému Galileo a zaručí dodržování požadavků na plnění služeb. Především bude zodpovědný za: operace, monitorování systému, řízení služeb, integrovanou podporu logistiky, údržbu, uživatelské služby, podporu vývoje a rozvoj činností a poskytnutí nástrojů a náhradních dílů na podporu poskytování služeb. Předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy: mezi 900.000.000 a 1.200.000.000 EUR. Pro představu v korunách: 25 miliard až 33.6 miliard korun.

Ideální kontrakt pro IT firmy z Brna nebo Bratislavy: internet a VoIP pro EU agenturu z Vídně

EU Agentura pro základní práva (sídlí ve Vídni) vyhlásila tendr na Poskytování služeb připojení k internetu, VoIP telefonie a mobilních služeb. S vítězi bude uzavřen rámcový kontrakt na 6 let. Agentura má k dispozici tyto rozpočty: položka č. 1 – služby připojení k internetu: 250 000 EUR/6 let, položka č. 2 – VoIP telefonie 90 000 EUR/6 let a položka č. 3 – mobilní telefonie 90 000 EUR/6 let. Deadline 12/2.

EU hledá dodavatele uniforem za 90 milionů korun

Nevidím důvod, proč by tohle nemohla vyhrát česká nebo slovenská firma a je mi strašně líto, že jsem na to zatím nikoho nesehnal (vyzkoušel jsem firmy Bernhardt, Blažek, DirectAlpine…). Budu rád za jakýkoli nápad.

Takže: Evropská komise vypsala tendr na oblečení pro „reprezentační účely“ mužského i ženského personálu EU institucí (recepční, řidiči, poslíčci etc…). Jde o soutěž pro několik EU institucí najednou, což není úplně obvyklé (normálně si vyhlašují jednotlivé instituce nebo agentury tendry sami). S vítězem bude uzavřena rámcová smlouva na 4 roky, nejde tedy o jednorázovou objednávku, ale spíše dlouhodobou spolupráci. EU instituce hledají především spolehlivého partnera, „dvorního dodavatele“, v tendrech rozhoduje především kvalita a historie uchazeče a jeho technické nabídky, až na druhém místě je cena…

Hodně obecně lze říci, že půjde o saka, kalhoty, sukně, kabáty, košile, svetry a další oblečení nejrůznějšího provedení a kvality. Pro představu: u sak mohou být požadovány 4 základní typy: A) 54 % polyester, 44 % laine, 2 % élasthanne ou équivalent, B) 38 % polyester, 60 % laine, 2 % élasthanne ou équivalent, C) 98 % pure laine vierge, 2% élasthanne ou équivalent a D) 54 % polyester, 44 % laine, 2 % élasthanne ou équivalent.

Množství nyní nebude závazně specifikováno, ale pro představu: je např. pravděpodobné, že vítěz bude dodávat asi 2900 sak (z toho typ A 700 ks, B 700, C 800 a D 700 ks). Celkový budget na 4 roky se bude pohybovat v rozmezí 2,7 až 3,2 milionů euro.

Minimální hodnota celkového průměrného ročního obratu uchazeče za poslední 3 finanční roky musí být minimálně 980 000 EUR.

Deadline 16/2/2015.

Varšavský Frontex hledá překladatele z arménštiny, gruzínštiny a ruštiny

Hledá se překladatelská agentura s kapacitou pro arménštinu, azerbajdžánštinu, gruzínštinu, rumunštinu, ruštinu a ukrajinštinu. EU agentura pro ochranu vnějších hranic Frontex (sídlí ve Varšavě) potřebuje do uvedených jazyků přeložit z angličtiny svou metodologii pro modelování rizik. Jde o nízkorozpočtový nezveřejňovaný tendr s rozpočtem omezeným částkou €60.000.

Eurokrati z Bruselu chtějí vyměnit podlahu, zn: bambusové parkety

Evropský Výbor regionů (se sídlem v Bruselu) má v úmyslu uzavřít čtyřletou rámcovou smlouvu na výměnu stávající podlahové krytiny z bambusových parket v hlavní budově Výboru regionů a také Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu (celková plocha +/– 4 600 m2) a také údržby (pískování, lakování a údržbu parketových podlah, dveřních křídel a stěnových panelů z bambusu) a opravných prací nebo výjezdů v souvislosti s poškozením podlahové krytiny a dřevěných podlahových krytin v dalších 5 budovách také obývaných Výbory v Bruselu + možná i další, zatím nespecifikované práce. Deadline 15/1.

Velká IT zakázka pro EU agenturu z Lucemburku

Služby infrastruktury IT. Zadavatel: Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk. Rámcová smlouva pro 3 účastníky na 60 měsíců. Zakázka rozdělana na osm částí:

Položka č. 1: pomoc týkající se počítačové bezpečnosti – budget € 1.000.000

Položka č. 2: správa síťového a telekomunikačního vybavení (Realizace, správa a údržba síťových zařízení, síťového softwaru, telefonů a telekomunikačního vybavení, včetně uzpůsobení anebo integrace stávajících systémů a výrobků) – budget € 3.500.000

Položka č. 3: řízené služby pro otevřené systémy a operace v oblasti IT – budget € 9.500.000

Položka č. 4: pomoc s nasazování aplikací, integrací, přijetím, testováním, kontrolou kvality softwaru a správou zdrojového kódu – budget € 4.600.000

Položka č. 5: provoz datového střediska – budget € 1.500.000

Položka č. 6: správa kancelářské automatizace – budget € 3.000.000

Položka č. 7: virtualizace – budget € 2.000.000

Položka č. 8: služby uživatelské podpory v oblasti IT – budget € 2.500.000

Deadline 24/12.

 

Podpora informačních systémů evropské diplomacie za pěkných 1053 milionů

Služby životního cyklu informačního systému. Zadavatel: Evropská služba pro vnější činnost. Kontrakt na 4 roky. Popis: Poskytování služeb rozvoje informačních systémů, údržby a studií. Patří sem mj. přizpůsobení anebo integrace stávajících systémů a výrobků a zahrnují činnosti jako např. řízení projektu, předběžná analýza, studie proveditelnosti, prověření koncepce, funkční a technická analýza, návrh, programování, testování, instalace, uživatelské přizpůsobení, dokumentace, školení, technická podpora a poradenské služby v oblasti informačních systémů. Budget max. €39.000.000. Deadline 5/1/2015.

A ještě jeden projekt “jak prodat evropskou vědu”

Evropská komise by ráda trochu “zviditelnila” vědecké projekty, které financuje přes European Research Council a prakticky nikdo o nich neví. Pro akci na “hledání nových a efektivních způsobů komunikace” nabízí €1.600.000. Deadline tendru 16/12.

Ze zadání: The ERC wishes to support an ambitious series of communication actions to promote and raise awareness of ERC-funded projects and results across Europe to as wide an audience as possible, including: scientists, students, media, policy-makers, the business community and the general public. The actions will go beyond traditional scientific conferences and take a novel and creative approach with the following characteristics: * spreading new ideas in science; * reaching a very wide public of specialists and non-specialists and new audiences at both European and local levels; * holding frequent, regular events throughout the duration of the campaign; * being based on carefully selected ERC projects and grantees, from a range of countries and disciplines; * ensuring visibility across Europe, covering different countries and languages; * ensuring further dissemination and strong follow-up beyond events through audio-visual, web and social media activities. Actions may include: * events to showcase selected ERC-funded results in the form of short, powerful and engaging talks given by ERC grantees; * popular science activities linked to science festivals, centres and/or museums, which are successful platforms to popularize and disseminate science among non-specialists; * cooperation with existing networks of universities, learned societies and science academies to establish ERC online lectures involving ERC grantees.

Evropská centrální banka potřebuje pomoc s výstavami

Poskytnutí stavebních prací a služeb souvisejících s plánováním, organizováním, sestavením a demontáží stánku Eurosystému na každoroční výstavě Sibos. Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt nad Mohanem. Doba trvání v měsících: 48. Stručný popis zakázky: Evropská centrální banka (ECB) hledá prostřednictvím tohoto otevřeného řízení dodavatele na zajištění stavebních prací a služeb týkajících se plánování, organizování, sestavení a demontáže stánku ECB na každoroční výstavě Sibos a má v úmyslu zadat zakázku („zakázka“) dodavateli, který nabídne nejlepší zhodnocení peněz. Každoroční výstava Sibos organizovaná společností Swift je nejdůležitější celosvětovou akcí zaměřenou na otázky týkající se infrastruktur finančního trhu (FMIS). Sibos se koná každoročně na dobu 4 dnů v září nebo v říjnu na různých místech po celém světě – střídavě v Evropě, Americe a Asii/Tichomoří – a výstavu navštíví přibližně 7 000 delegátů. ECB se účastní výstavy Sibos nepřetržitě od jejího prvního konání v roce 2000 v San Francisku až do výstavy Sibos 2014, která proběhne v Bostonu. V této fázi se plánuje, že Sibos se bude konat v Singapuru v roce 2015, v Ženevě v roce 2016, v Torontu v roce 2017 v Sydney v roce 2018. Hlavním cílem je informovat zástupce celého finančního průmyslu, včetně specializovaného tisku, v rámci jediné akce klíčových služeb, projektů a iniciativ, které se týkají FMI. Kromě toho může ECB podpořit svoji roli propagátora další integrace a poskytovatele integrovaných tržních řešení. Sibos navíc umožňuje ECB setkat se s řadou mezinárodních činitelů a vytvářet vztahy. ECB je zastoupena na Sibosu stánkem, který bude poskytnut úspěšným uchazečem a zůstane v jeho vlastnictví. Požadované služby zahrnují všechny činnosti týkající se zajištění a organizování stánku, jakož i podporování poradenských služeb. Hlavní úkoly, které se v této souvislosti od dodavatele očekávají, zahrnují: činnosti řízení a kontrolování projektu; zajištění a organizování stánku; poradenské služby. Ekonomická a finanční způsobilost – minimální úroveň případně požadovaných standardů: Ekonomická a finanční způsobilost uchazečů bude posouzena na základě jejich finanční situace (čistý obrat) pro období let 2011 až 2013. Jako minimum musí mít uchazeči v období let 2011 až 2013 čistý obrat ve výši nejméně 1 000 000 EUR. Technická způsobilost – minimální úroveň případně požadovaných standardů: „Technická a odborná způsobilost“ uchazečů bude vyhodnocena na základě následujícího kritéria: praxe uchazečů bude vyhodnocena na základě referenčních zakázek. Uchazeči museli během posledních 3 finanční let provést alespoň 6 podobných zakázek; navíc musí uchazeči poskytnout důkaz o svém pojištění hmotné odpovědnosti s celosvětovou platností/pokrytím, uchazeči musí být schopni navrhnout manažera zakázky s angličtinou na úrovni C1 nebo vyšší. Deadline 8/12.