Hledám experta na energetickou účinnost. Pro Brusel. Okamžitě!

Pro webový projekt pro Evropskou komisi hledám experta splňujícího tato kritéria: “knowledge and experience of at least 5 years in the field of energy efficiency of products, office equipment technology and market development of the sector worldwide. Experience of at least 3 years in engineering or testing or study or research in the field of energy consumption of office equipment”. Zájemci prosím pište na mail horejsi.tomas@gmail.com. Ve vlastním zájmu ASAP, díky.

Pražské Galileo vyhlásilo nové tendry za desítky milionů

Galileo (alias GSA), evropská agentura se sídlem v Praze, dnes vyhlásilo dva zajímavé tendry:

1) Služby podpory pro bezpečnostní akreditaci: skládá se ze tří na sobě nezávislých položek: č. 1: nezávislé technické revize dokumentace GNSS, č. 2: nezávislé testy bezpečnosti počítačového informačního systému, č. 3: provozní podpora pro činnosti akreditace bezpečnosti. Rámcová smlouva na 4 roky. Budget max 6.000.000 euro. Deadline 2/10.

2) Kontrola, údržba a oprava bezpečnostních a elektronických systémů GSA (např.: údržba bezpečnostních kamerových systémů; údržba kontroly přístupu a systémů proti vniknutí; správa, údržba a úpravy počítačové sítě (omezené) ovládající bezpečnostní kamerové systémy, ACS, IDS včetně zajištění hardwaru a softwaru; non-stop infolinka a technická podpora včetně malých nákupů). Rámcová smlouva na 4 roky. Budget 700.000 euro. Deadline 3/9.

Modernizace komunikačního a konferenčního zařízení pro účetní dvůr EU

Firmy z oboru AV a konferenční techniky mají další příležitost usilovat o větší EU zakázku: Evropský účetní dvůr (sídlí v Lucemburku) vyhlásil tendr na modernizaci a údržbu komunikačního zařízení ve dvou svých konferenčních místnostech. Vítěz získá čtyřletou rámcovou smlouvu a (orientační) budget 1.500.000 euro. Deadline pro podání nabídek 17/10.

Bude věčná škoda darovat ty miliony eur někomu jinému…:(

Tady je několik aktuální EU tendrů, které by české firmy určitě mohly – s mojí pomocí – vyhrát. Ještě je čas, ale už ho není moc:

1) Vývoj webu (4-letý kontrakt za 1.200.000 euro), design webu (300.000) a cloudové služby pro agenturu ECHO, Kodaň.

2) Příprava interaktivní výukoé online platformy v oblasti vzdělávání spotřebitelů pro Výkonnou agenturu EU pro spotřebitele, zdraví a potraviny, Lucemburk. Budget 4.000.000 euro.

3) IT konzultační služby pro Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, Stockholm. 4-letý kontrakt, budget 20.000.000 euro.

4) IT konzultační služby pro Evropskou agenturu pro životní prostředí, Kodaň. 4-letý kontrakt, budget 4.500.000 euro.

The Quiz on Brussels public procurement: be better then eurocrats:)

How many candidates are usually involved in an “ordinary” European Commission tender? A) 1 B) 2-4 C) more then 8

One tenderer = one winner… Can it happen? Yes or No?

How many institutions and agencies EU have? A) 18 B) 35 C) more then 60

Can you write a tender in your own language? A) yes B) no C) just sometimes

send results to horejsi.tomas@gmail.com

“Akce” na monitoring”: hrnce vám nedám, ale deset procent dolů ano:)

Zvláštní nabídka: zájemci o můj monitoring “na míru”, kteří se příhlásí do pátku 20. června a projdou mým výběrem (tzn. bude to pro ně mít smysl) dostanou slevu 10%, tedy místo 1.000 euro zaplatí jen 900 euro za 12 měsíců. horejsi.tomas@gmail.com nebo +32-473-116 804. Pošlete mi základní informace o vaší firmě a já vám řeknu, kolik tendrů ročně by se vás mohlo týkat a v jakém objemu. Ps: O půlnoci z pátku na sobotu se cena vrací na €1.000.

Evropské tendry, pátek 13/6

Rámcová smlouva o provádění strategie EU týkající se endokrinních disruptorů. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí, Brusel. Cílem zakázky je podpora Evropské komise při provádění strategie EU týkající se endokrinních disruptorů a opatření týkajících se endokrinních disruptorů, která byla schválena v rámci 7. akčního programu pro životní prostředí (EAP). Rámcová smlouva na 4 roky. Budget €2.500.000.Deadline 8/8.

Studie týkající se ohrožení starších osob v silniční dopravě. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu, Brusel. Kontrakt na 12 měsíců. Budget €200.000. Deadline: 29/8.

Renovace kontroly klimatizace a tlaku v některých laboratořích IRMM. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro referenční materiály a měření, Geel. Současný stav laboratoří již nesplňuje požadavky platných zdravotnických a bezpečnostních norem. Kromě toho laboratoře již nevyhovují svému účelu. Vzhledem ke změně výzkumných oblastí v souladu s novými politikami EU a změně požadavků na vybavení je nutné tyto laboratoře modernizovat. Přitom bude nutné věnovat pozornost řádné kontrole podmínek prostředí (rozdíly v teplotě, vlhkosti, tlaku) při zohlednění různých tepelných zatížení a procesů probíhajících v laboratořích. Plocha, kterou je nutné modernizovat: asi 400 m2. Kontrakt na 21 měsíců. Budget €1.200.000. Deadline 15/7.

Přípravné práce v souvislosti s vědeckým posudkem na hodnocení ochrany zvířat pro dojné krávy v malých hospodářských systémech. Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Parma. Cílem výběrového řízení je uzavřít smlouvu na přímé služby na sběr dat pro popis malých evropských hospodářství (Small-Scale Farms) na základě velikosti, systému hospodaření a způsobů chovu a kategorizaci SSF na základě kvantifikovaných rizik ochrany zvířat. Kontrakt na 32 týdnů. Budget €206.000.Deadline 21/7.

Rámcová smlouva o službách týkající se služeb výzkumu ve vztahu k problematikám ochrany osobních údajů. Zadavatel: Evropská komise, GŘ pro spravedlnost, Brusel. V obecné rovině budou úkoly této rámcové smlouvy o službách složeny z právního a technického výzkumu a z analýzy a budou se týkat: 1) převodu, provádění a uplatňování stávajícího i budoucího „acquis“ v oblasti ochrany údajů a souvisejících pravidel a nástrojů na ochranu údajů členských států v souvislosti s průběžnou kontrolou provádění „acquis“ Komisí; 2) usnadnění přechodu na nový rámec a jeho účinné uplatňování v členských státech v návaznosti na jeho schválení, a to zejména s ohledem na nové technologie; 3) řešení nových rizik v oblasti ochrany údajů a rozvoj opatření na jejich zmírnění, s využitím nových nebo současných technologií; 4) konkrétní problematiky týkající se způsobů předávání osobních údajů z EU do třetích zemí dle stávajícího i budoucího „acquis“. Komise může přidělit úkoly a stanovit kritéria pro právní a technické studie a hodnocení v závislosti na svých aktuálních požadavcích. Může jít o zvláštní zemské studie (týkající se buďto 1 nebo více členských států nebo 1 či více třetích zemí nebo zeměpisného regionu) a o tématické studie. Požadováno může být také provedení ekonomických analýz. Kontrakt na 12 měsíců. Budget €3.000.000. Deadline 29/8.

Program školení v oblasti statistiky pro východní země Evropské politiky sousedství (ENP-East). Zadavatel: Evropská komise, Eurostat, Lucemburk. Zajištění 6 vzdělávacích kurzů pro nanejvýše 20 účastníků ze zemí EECCA. Kontrakt na 28 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline 8/8.