Je to radost: dvě výhry ze tří pokusů. Máme Vallettu a Frankfurt!

Profil nábytek a.s. z Humpolce: tenhle můj klient dlouho váhal, přesvědčování, aby zkusil EU tendry trvalo téměř dva roky. Ale stálo to za to. “Udělali” jsme spolu zatím tři evropské tendry a dva už vyhrál (EASO na Maltě a EIOPA ve Frankfurtu). Nábytku za víc než million euro! A pokračujeme ve velkém stylu:) Podívejte se sami.

Dokáže někdo v Česku zpracovat studii o rozvoji evropských železničních radiokomunikací?

Evropská agentura pro železnice (Valenciennes – FR) poptává studii „týkající se rozvoje železničních radiokomunikací“. Je připravena 4-letá rámcová smlouva pro tři nejlepší uchazeče. Planovaný rozpočet: mezi €700 a €800 tisíc. Technická způsobilost: * všeobecná obeznámenost s železničním a telekomunikačním odvětvím (trh, velikost, aktéři), * obeznámenost s právním rámcem EU a se souvisejícími zúčastněnými subjekty, * schopnost provádět strategické analýzy na vnitrostátní nebo evropské úrovni, *obeznámenost s bezdrátovými telekomunikačními technologiemi a službami, * schopnost rozvoje a využívání hospodářských modelů, * řídící možnosti multidisciplinárních studií, * vysoká úroveň mluvené a psané angličtiny (která bude hlavním pracovním jazykem), * uchazeči musí disponovat metodikou na zajištění kvality.

Jeden zájemce, jeden vítěz. V Bruselu to jde

Zájem o zakázku na nábytek a osvětlení pro instituce a agentury EU organizovaný bruselským OIB (Office of Infrastructure and Logistics) je poměrně velký (velký je I budget, přes 40 milionů euro), nabídku do alespoň jednoho lotu poslalo 17 firem. Nejlépe je na tom německá firma Artemide, která už dnes – při otevírání obálek – zjistila, že na 99% zvítězí. Do lotu č. 5 (osvětlení) se totiž nikdo kromě ní nepřihlásil. Seznam zájemců a lotů zde: box.

Budovu europarlamentu v Lucemburku čeká rekonstrukce, tendry budou

Chystají se například tendry na konferenční vybavení, vnitřní značení nebo pevně zabudovaný nábytek.

Evropský parlament naplánoval na první polovinu letošního roku projekt na rozšíření a modernizaci své budovy Konrad Adenauer v Lucemburku. Plán zahrnuje renovaci stávající administrativní budovy o rozloze 65 000 m2 a výstavbu rozšíření této administrativní budovy o rozloze cca 190 000 m2. Tento administrativní komplex bude poté sídlem všech oddělení Evropského parlamentu pracujících v Lucemburku. Projekt bude realizován ve 2 fázích: první fáze, nazvaná „areál východ“, představuje přibližně 160 000 m2 nové podlahové krytiny a druhá fáze, nazvaná „areál západ“, představuje přibližně 65 000 m2 renovované podlahové krytiny a 30 000 m2 nové podlahové krytiny. Stavební práce v „areálu východ“ byly zahájeny v září roku 2013.

Budou vypsány tendry na tyto práce:

Vytápění a klimatizace

Ventilace a systém detekce CO

GTC/regulace

Renovace venkovních prostor

Pevně zabudovaný nábytek – čelní stěny – pohyblivé příčky

Konferenční vybavení

Stavební práce v „areálu západ“

Demolice – odstranění asbestu v „areálu západ“

Značení

Brusel zadá reklamní kampaň „Evropská obuv: více než móda“

Výkonná agentura EU pro malé a střední podniky (Brusel) vypsala výběrové řízení na nalezení firmy, která pro ni vymyslí a připraví kampaň na „propagaci image evropské obuvi na nově vznikajících spotřebitelských trzích“. Akce má současně podporovat „internacionalizaci evropských malých a středních podniků působících v obuvnickém průmyslu ve třetích zemích“. Smlouva na 10 měsíců, budget maximálně €135.000. Deadline na odevzdání nabídek 2/2/2015.

Evropská centrální banka hledá dodavatele putovní výstavy o euru

Tendr: Poskytování služeb týkajících se přepravy, instalování a údržby putovní výstavy. Zadavatel: Evropská centrální banka. Kontrakt na 36 měsíců. Detaily: Jako součást svého portfolia komunikačních nástrojů a nástrojů v oblasti vztahů s veřejností vytvořila ECB modulovou putovní výstavu pod názvem „Výstava o euru“. Hlavním cílem této výstavy je zvýšit informovanost o eurobankovkách a euromincích a informovat o přínosech Evropy a eura. Výstava za zaměřuje na všechny věkové skupiny a jejím cílem je poskytnout komplexní soubor informací o euru jako platidle, jeho historii, výrobě a o přínosech eura a eurozóny pro občany, dále o nových řadách eurobankovek a o jejich dalším kontextu a fyzické podobě – a to přitažlivým a interaktivním způsobem. Výstava je uspořádána do modulů tak, aby ji bylo možné přizpůsobit podmínkám v celé řadě míst konání, jakož i do ní přidávat další moduly (např. herní koutek). Textový obsah, je-li použit, je zobrazen na individuálních panelových prvcích tak, aby v závislosti na použitých jazycích (na každý panel se vejdou 2 texty) jej bylo možné reprodukovat v každém místě konání při nižších nákladech. K uspořádání výstavy v plném rozsahu bude zapotřebí nejméně 200 čtverečních metrů podlahové plochy. Všechny prvky výstavy jsou majetkem ECB a jejich skladování mezi jednotlivými akcemi musí být zajištěno agenturou. Na základě téže struktury a návrhu, podle kterých je uspořádána i výstava, vytvořila ECB „herní koutek „Euro Run“ (dále jen „herní koutek“) sestávající ze 4 terminálů s dotykovými obrazovkami a herními panely (ovladači) a 42palcovým LCD displejem a pozadím pro videohru pod názvem „Euro Run“. Tento herní koutek bude v některých případech zřizován v rámci výstavy, jindy využíván samostatně na jiných akcích. Aby mohl být instalován, vyžaduje tento herní koutek prostor o rozloze přibližně 20 čtverečních metrů. Dosud byla expozice vystavena v různých městech členských států Evropské unie, a to na období 1 až 3 měsíců, přičemž se dostala do 3 až 6 měst za rok. Během posledních 4 let se výstava významně rozrostla. Hlavním cílem je najít nová řešení, která umožní, aby byla výstava rozdělena do více částí, které bude možné vystavit na několika místech současně. Budget max €400.000. Deadline 12/1.