Tak to by bylo. Dobyli jsme Krétu

Zakázku na služby grafického designu pro Agenturu Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) se sídlem v Heraklionu získává v silné konkurenci* studio Missing Element z pražského Karlína. Jinak též můj klient:) Kontrakt je na 4 roky s budgetem €200 tisíc.

* Kaleidoscope ADM LTD  Orange Advertising Agency  Choose SA  Page inExtremis  Eworx SA  SC Just Create SRL  ASAP Athens Communication Agency  Media Consulta Advertising  Nextcom SA  Copy City Ltd  Composiciones Rali SA  FCB Bucharest   Cronos International.

Posilování infrastruktury ICT pro evropské ředitelství ECHO

Tendr na: Řízení a další posilování infrastruktury IKT a správy systému a uživatelské podpory nástroje pro správu kanceláře ředitelství ECHO

Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO), Brusel

Rámcová smlouva na 4 roky, celkový budget 13.200.000 euro

Zakázka je rozdělena na 4 na sobě nezávislé části:

1) Poskytování řízení infrastruktury IKT a podpůrných služeb: Cílem je technická realizace, podpora a údržba síťové infrastruktury, souvisejícího softwaru a technického systému a související cloudová správa nástroje pro správu kanceláře (OMT). Budget na 4 roky: 3.600.000 EUR.

2) Poskytnutí správy systému a služeb podpory pro nástroje pro správu kanceláře (OMT): Cílem je poskytnout pomoc s řízením projektu, správu systému a podporu pro koncové uživatele v případě všech modulů nástroje pro správu kanceláře (OMT). Budget na 4 roky: 3.600.000 EUR.

3) Poskytnutí konfigurace účetnictví a integrace pro nástroj pro správu kanceláře (OMT): Cílem je konfigurace modulů Infor SunSystems a ION a koordinace celkové architektury integrace různých modulů Infor a dodání veškerého souvisejícího poradenství. Budget na 4 roky: 3.600.000 EUR.

4) Poskytnutí konfigurace aplikace nástroje pro správu kanceláře (OMT): Cílem je konfigurace aplikačního softwaru nástroje pro správu kanceláře (OMT) a jeho budoucí rozvoj s ohledem na různé dílčí oblasti, jako například veřejné zakázky (v současnosti softwarová aplikace EAM), řízení výdajů (v současnosti XM), řízení lidského kapitálu (v současnosti softwarová aplikace ANAEL HCM) a podobné moduly, a dodání veškerého souvisejícího poradenství. Budget na 4 roky: 3.600.000 EUR.

Deadline k podání nabídek: 16/9

Tak na tendr na animovaná videa pro EU agenturu z Alicante si nikdo netroufá. Škoda

To je vážně smutné! Zdá se, že do tendru na tvorbu propagačních animovaných videí pro Úřad EU pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) ze španělského Alicante se nikdo z Česka nepřihlásí. Moc to nechápu, ale nikdo z asi pěti firem, se kterými jsem jednal, nakonec nenašel dost odvahy a energie se do toho pustit.

Pokud by si to ještě někdo přece jenom rozmyslel, tak OHIM chce s vítězem uzavřít rámcovou smlouvu na čtyři roky, s rozpočtem €250.000. Deadline k odevzdání nabídky: 18/9.

SPĚCHÁ!!! Europarlament bude zasedat v Praze. Hledá luxusní hotel a konferenční prostory

Hotelové, kancelářské a jednací prostory v Praze na 5 dní v polovině prosince (9. – 12.12) hledá Evropský parlament pro své zasedání.

Europarlament hledá čtyř nebo pěti hvězdičkový hotel, poptává 100 pokojů, velký jednací sál, překladatelské kabiny, kanceláře pro své administrativní pracovníky, telefonní linky, internetové připojení, parkovací a skladovací místa etc etc… Podrobnou specifikaci případně zašlu, pište horejsi.tomas@gmail.com.

Rozpočet je omezen částkou 60 tisíc euro.

Deadline pro projevení zájmu je vražedný 24/7!!! (nechali na to jen několik málo dní – ale snad by šlo dnes projevit zájem a později část administrativy doplnit). Nabídka se může odeslat mailem, do půlnoci 24. července).

Webový portál Europass hledá nového správce

Služby podpory, vývoje a hostingu webu Europass

Zadavatel: Cedefop – Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, Soluň, Řecko.

Rámcová smlouva na 4 roky, budget nespecifikován, deadline 27/8.

Předmětem zakázky bude zajištění následujících služeb týkajících se zdrojů webu Europass (webový portál Europass a onlinový editor) na příští 4 roky: návrh a vývoj, hosting, podpora, údržba, servisní služby, řízení služeb. Od vybraného poskytovatele služeb se očekává, že zajistí optimální úroveň fungování (údržba a podpory) vysoce viditelné platformy Europass a že zajistí hostingové služby pro výrobní, vynášecí a vývojové prostředí. Odhadovaný objem požadovaných služeb popsaných v této výzvě k podání nabídek, které by měly být poskytnuty na základě této rámcové smlouvy, je řádově 4 500 člověkodní v průběhu 4letého období.

Evropská chemická agentura si už vybrala správce svých IT aplikací

Zakázku na vytváření a správu nejrůznějších IT aplikací (určených zejména pro databáze běžících na Liferay) Evropské chemické agentury za zhruba 5 milionů euro vyhrálo konsorcium vedené řeckou firmou Unisystems Information Technology Systems Commercial SA (společně s belgickým Trasysem SA). Z českých firem se do nejužšího finále dostala společnost IBA CZ. Unicorn nepřekročil limit v bodování nejdůležitější – technické – části. Agentura ECHA sídlí v Helsinkách.

European Parliament seeks experts on women´s rights and gender equality

European Parliament opens call for tenders for contracts for the provision of external expertise to the EP´s committee on women´s rights and gender equality. The contract will be dividied into 3 (independent) lots:

Lot 1 – Economic Issues: This lot notably requests knowledge and expertise in micro- and macro-economy from a gender equality and/or women’s rights perspective. This includes the relevant legal provisions and data and statistics at the national and/or European level. The subjects of the deliverables will be related to the relevant provisions of the CEDAW, the BPfA, the Union’s gender equality policies and laws, the domains of EIGE’s GEI, including the assessment from an economic perspective of the implementation of gender equality policies and laws of the European Union or Member States. The expertise requested might also include the application of methods of gender mainstreaming, gender budgeting and gender impact assessments. The expert should preferably have himself/herself or within his/her team the ability to address the specific issues using a multidisciplinary approach to ensure that no dimension inherent to the advice required is neglected.

Lot 2 – Sociological Issues: This lot notably requests knowledge and expertise in social and political science from a gender equality and/or women’s rights perspective. This includes relevant legal provisions and data and statistics at the national and/or European level. The subjects of the deliverables will be related to the relevant provisions of the CEDAW, the BPfA, the Union’s gender equality policies and laws, the domains of EIGE’s GEI, including the assessment from a sociological or political science perspective of the implementation of gender equality policies and laws of the European Union or Member States.

Lot 3: Women’s rights and gender equality in third countries: Women in third countries may face specific living conditions and problems directly linked to their gender. The experts will have to prove knowledge and expertise in notably: external relations of the Union, the role of the Union in development cooperation, sociology, ethnology, and the international framework of human rights law, including its various actors. Knowledge and expertise of relevant legal provisions and data and statistics at the national and/or international level is essential. The subjects of the deliverables will address women’s rights and gender equality provisions and their implementation in third countries as set out, mainly but not exclusively, in the CEDAW, the BPfA and the Union’s external gender equality policy documents.