Výrobci skenerů zavazadel: EU vás potřebuje

Dodání, doručení a zprovoznění zařízení na skenování zavazadel (rentgenového kontrolního systému). Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko (JRC), Institut pro transuranové prvky (ITU), Karlsruhe. V areálu ITU se plánuje výstavba strážní budovy (křídlo S), odbavovací budovy (křídlo R) a oplocení na jižní a západní straně. Nová stavební opatření mají sloužit ke kontrole přístupu chodců a příjezdu vozidel do areálu. Budou instalovány 2 skenery na příruční zavazadla a 1 skener na palety. Kontrakt na 27 měsíců.Budget max. €320.000. Deadline 16/12.

Europol vyhlašuje velký ICT tendr za €35.000.000

Název tendru: Služby v oblasti informačních a komunikačních technologií. Zadavatel: Evropský policejní úřad, Haag. Zakázka je rozdělena na 5 samostatných částí. Pro každou část bude uzavřena rámcouvá 4-letá smlouva s několika účastníky:

Lot 1) Řízení projektu: Tato položka se týká poskytnutí služeb řízení projektu IKT, služeb podnikatelské analýzy v oblasti IKT a služeb odborníků v oblasti IKT. Úplný seznam požadovaných služeb je uveřejněn v dotazníku předběžné kvalifikace. Bude zadáno celkem 6 rámcových smluv na základě opětného otevření soutěže prostřednictvím nabídkových miniřízení. Budget €4.075.000.

Lot 2) Rozvoj, provoz a infrastruktura IKT – služby na nižší a střední úrovni odbornosti: Tato položka pokrývá poskytování služeb IKT v různých oblastech, jako jsou požadavky na návrh, nasazení a provoz aplikací a infrastrukturních prvků IKT. Služby v rámci této položky si vyžádají odbornost na nižší až střední úrovni. Podrobný seznam požadovaných služeb je uveřejněn v dotazníku předběžné kvalifikace. V případě této položky má Europol v úmyslu zadat celkem 4 rámcové smlouvy v kaskádním systému. Budget €16.625.000.

Lot3) Odborníci v oblasti IKT – Služby požadované v této položce pokrývají stejné oblasti odbornosti, jako jsou ty popsané v položce č. 2. V této položce se ale požaduje alespoň úroveň služebně staršího odborníka. Úplné podrobnosti o požadovaných službách v rámci této položky jsou uveřejněny v dotazníku předběžné kvalifikace. Europol má v úmyslu zadat celkem 6 rámcových smluv v této položce, a to v rámci systému opětného otevření hospodářské soutěže prostřednictvím nabídkových miniřízení. Budget €10.095.000

Lot 4) Testování: V rámci této položky příslušné služby souvisejí především s projektovým testováním a dalším testováním souvisejícím s aplikacemi a systémy. Úplné požadavky jsou uveřejněny v dotazníku předběžné kvalifikace. Europol má v úmyslu zadat celkem 4 rámcové smlouvy v rámci systému opětného otevření hospodářské soutěže prostřednictvím nabídkových miniřízení. Budget €3.215.000.

Lot 5) Servisní služba a služby na podporu obchodu: Služby v rámci této položky mohou mít formu: služeb technické podpory poskytované pracovníky na nižších pozicích, služeb technické podpory nebo služeb podnikatelské podpory, jakými jsou služby zadávání obchodních údajů. Úplný popis služeb je uveřejněn v dotazníku předběžné kvalifikace. Europol má v úmyslu zadat celkem 6 rámcových smluv na základě opětného otevření hospodářské soutěže prostřednictvím nabídkových miniřízení. Budget €990.000.

V první fázi půjde „jen“ o projevení zájmu (deadline 11/12), zadavatel si poté vybere nejvhodnější uchazeče a pošle jim zadávací dokumentaci (4/1/2015). Počet vyzvaných je omezen: položka č. 1: 12; položka č. 2: 8; položka č. 3: 12; položka č. 4: 8; položka č. 5: 12.

Ministerstvo nakoupí klimatizace pro datová centra i pro běžné úředníky

Ministerstvo financí Makedonie nezůstane jen u počítačů (viz níže), za peníze Evropské komise (EuropeAid) hodlá nakoupit i klimatizace. Je třeba složit vratnou zálohu dva tisíce euro. Jazyk nabídky angličtina. Deadline 19/12 – datum doručení!!!
Seznam:
2x Data Center Air Conditioner

20x Air Conditioner Type 1

10x Air Conditioner Type 2

Ebola: European Commision to use US State Dept aircraft for “medical evacuation of eligible patients”

US Departement of State is going to provide the European Commission´s DG ECHO (Directorate-General for Humanitarian Aid and Civil Protection) by “provision of assistance in respect of medical evacuation of Ebola virus disease-infected patients”. In details that means Commission “will make the Department of State’s contracted aeromedical biological containment system and aircraft available to the European Commission for medical evacuation of eligible patients”. For 3.000.000 euros. More here: Ebola US EU

Evropské tendry, středa 10/9

Oprava dokumentů a textová úprava. Zadavatel: Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk. Kontrakt na 4 roky. Celkový budget €4.071.000. Zakázka rozdělena na loty podle jazyků/jazykový skupin. Rozpočet na češtinu €168.000. Deadline 22/10.

Vysokozdvižné plošiny. Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt n.M. Kontrakt na 3 měsíce. Detaily: ECB buduje své nové ústředí na místě bývalé velkoobchodní tržnice. Poptávané služby spočívají v dodávce vysokozdvižných plošin pro provádění údržby, čistění a oprav a pro provádění kontrol stropních dutin (hasičským sborem). Deadline 8/10.

Dodávka toaletního papíru a papírových ručníků. Zadavatel: Evropská komise, Úřad pro infrastrukturu a logistiku – Lucemburk. Rámcový kontrakt na 4 roky, zakázka rozdělena na dvě na sobě nezávislé položky: č. 1: toaletní papír – 530 000 rolí, č. 2: ručníky – 66 500 000 kusů. Deadline 17/10.

Vyšetřovací a bezpečnostní práce týkající se zavěšených podhledů v konferenčních místnostech v budově Louise Weiss Evropského parlamentu ve Štrasburku. Zadavatel: Evropský parlament. Kontrakt na 24 měsíců. Deadline 22/10.

Studie „soupis průmyslových aktiv Evropy pro růst“. Zadavatel: Výkonná agentura pro malé a střední podniky, Brusel. Kontrakt na 11 měsíců. Vítěz bude muset zmapovat, jaká průmyslová aktiva jsou v EU k dispozici a kde se nacházejí, jejich potenciál konsolidovat obnovu evropského výrobního odvětví s cílem přispět k celkové strategii EU 2020 pro inteligentní, udržitelný a začleňující růst. Za tímto účelem bude muset vypracovat studii, ve které bude blíže popsána metodika, a uplatnit tuto metodiku s cílem zmapovat případné konkurenční výhody evropských průmyslových odvětví a zároveň stanovit ta aktiva, u kterých existuje nejvyšší pravděpodobnost, že zajistí průmyslový růst v budoucnosti. To Komisi umožní přesněji zacílit své politiky a pochopit dynamiku odvětví průmyslu. Budget €750.000. Deadline 15/10.

Práce na výstavbě místní infrastruktury. Zadavatel: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy, Barcelona. Kontrakt na 28 měsíců. Zakázka se týká prací na místní infrastruktuře. Tyto práce zahrnují vypracování návrhu realizace, zajištění a výstavbu následujícího: 1) Betonové servisní zákopy (průchody): — vnitřní rozměry (šířka v mm x výška v mm) v rozmezí od: nejmenší 2 200 x 1 650, největší 2 700 x 5 500 a 4 300 x 2 850,— průměrná tloušťka stěn: 300 mm, — délka servisních zákopů, která má být realizována: 3 000 lm. 2) Srážkové odvodňovací systémy: — práce na betonovém potrubí. 3) Zvláštní základy: — vyztužené betonové základy pro nakládací střediska včetně ochranných stěn, — vyztužené betonové desky pro nádrže nebo jiná zařízení, — očekávané součásti prací: kolejnice, vestavěné desky nebo jiné, — příklad rozměrů, které se mají brát v úvahu (šířka v mm x délka v mm): např. deska technické oblasti 17: 48 200 x 45 300. Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Pracoviště ITER v Cadarache, route de Vinon-sur-Verdon, 13115 Saint-Paul-lez-Durance, FRANCIE. Deadline 6/10.

Pilotní projekt – zdrojově efektivní využívání smíšeného odpadu. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí, Brusel. Kontrakt na 15 měsíců. Projekt má za cíl analýzu situace co do hospodaření se stavebním a demoličním odpadem (CDW) v členských státech, určení klíčových podmínek pro dosažení úspěchu a překážek pro recyklaci. Navíc budou identifikovány osvědčené postupy a sestaveny případové studie s cílem ukázat, jakým způsobem lze dosáhnout přechodu směrem ke zdrojově efektivnímu hospodaření se stavebním a demoličním odpadem. Navíc budou analyzovány zpravodajské a statistické postupy, přičemž budou určeny zdroje nepřesnosti a navržena řešení. Budget €500.000. Deadline 20/10.

Hledám experta na energetickou účinnost. Pro Brusel. Okamžitě!

Pro webový projekt pro Evropskou komisi hledám experta splňujícího tato kritéria: “knowledge and experience of at least 5 years in the field of energy efficiency of products, office equipment technology and market development of the sector worldwide. Experience of at least 3 years in engineering or testing or study or research in the field of energy consumption of office equipment”. Zájemci prosím pište na mail horejsi.tomas@gmail.com. Ve vlastním zájmu ASAP, díky.

Pražské Galileo vyhlásilo nové tendry za desítky milionů

Galileo (alias GSA), evropská agentura se sídlem v Praze, dnes vyhlásilo dva zajímavé tendry:

1) Služby podpory pro bezpečnostní akreditaci: skládá se ze tří na sobě nezávislých položek: č. 1: nezávislé technické revize dokumentace GNSS, č. 2: nezávislé testy bezpečnosti počítačového informačního systému, č. 3: provozní podpora pro činnosti akreditace bezpečnosti. Rámcová smlouva na 4 roky. Budget max 6.000.000 euro. Deadline 2/10.

2) Kontrola, údržba a oprava bezpečnostních a elektronických systémů GSA (např.: údržba bezpečnostních kamerových systémů; údržba kontroly přístupu a systémů proti vniknutí; správa, údržba a úpravy počítačové sítě (omezené) ovládající bezpečnostní kamerové systémy, ACS, IDS včetně zajištění hardwaru a softwaru; non-stop infolinka a technická podpora včetně malých nákupů). Rámcová smlouva na 4 roky. Budget 700.000 euro. Deadline 3/9.