Evropská chemická agentura si už vybrala správce svých IT aplikací

Zakázku na vytváření a správu nejrůznějších IT aplikací (určených zejména pro databáze běžících na Liferay) Evropské chemické agentury za zhruba 5 milionů euro vyhrálo konsorcium vedené řeckou firmou Unisystems Information Technology Systems Commercial SA (společně s belgickým Trasysem SA). Z českých firem se do nejužšího finále dostala společnost IBA CZ. Unicorn nepřekročil limit v bodování nejdůležitější – technické – části. Agentura ECHA sídlí v Helsinkách.

European Parliament seeks experts on women´s rights and gender equality

European Parliament opens call for tenders for contracts for the provision of external expertise to the EP´s committee on women´s rights and gender equality. The contract will be dividied into 3 (independent) lots:

Lot 1 – Economic Issues: This lot notably requests knowledge and expertise in micro- and macro-economy from a gender equality and/or women’s rights perspective. This includes the relevant legal provisions and data and statistics at the national and/or European level. The subjects of the deliverables will be related to the relevant provisions of the CEDAW, the BPfA, the Union’s gender equality policies and laws, the domains of EIGE’s GEI, including the assessment from an economic perspective of the implementation of gender equality policies and laws of the European Union or Member States. The expertise requested might also include the application of methods of gender mainstreaming, gender budgeting and gender impact assessments. The expert should preferably have himself/herself or within his/her team the ability to address the specific issues using a multidisciplinary approach to ensure that no dimension inherent to the advice required is neglected.

Lot 2 – Sociological Issues: This lot notably requests knowledge and expertise in social and political science from a gender equality and/or women’s rights perspective. This includes relevant legal provisions and data and statistics at the national and/or European level. The subjects of the deliverables will be related to the relevant provisions of the CEDAW, the BPfA, the Union’s gender equality policies and laws, the domains of EIGE’s GEI, including the assessment from a sociological or political science perspective of the implementation of gender equality policies and laws of the European Union or Member States.

Lot 3: Women’s rights and gender equality in third countries: Women in third countries may face specific living conditions and problems directly linked to their gender. The experts will have to prove knowledge and expertise in notably: external relations of the Union, the role of the Union in development cooperation, sociology, ethnology, and the international framework of human rights law, including its various actors. Knowledge and expertise of relevant legal provisions and data and statistics at the national and/or international level is essential. The subjects of the deliverables will address women’s rights and gender equality provisions and their implementation in third countries as set out, mainly but not exclusively, in the CEDAW, the BPfA and the Union’s external gender equality policy documents.

European Commission to hire 26.736 temporary staff in the near future

DG HR of the Commission is currently looking for external personnel agency to find and employ 26.736 staff divided into four groups:

level 1: staff responsible for administrative support tasks, level 2: staff responsible for secretarial duties, office management, or other equivalent support or management duties requiring a certain degree of autonomy , level 3: staff responsible for administrative, technical or training duties requiring a certain degree of autonomy and level 3: staff responsible for administrative, technical or training duties requiring a high degree of autonomy in specialised

The contract is being issued on an interinstitutional basis. The main contracting authority responsible for the procedure is the European Commission but the aim of this contract is to provide temporary staff in Brussels and Geel for the departments of the European Commission, the European Parliament, the Council of the European Union and some other EU agencies.

Here are the estimated volumes for each institution, body and agency: European Commission: 18 000, European Parliament: 1 140, Council of the European Union: 220, European Data Protection Supervisor (EDPS): 72, Committee of the Regions (CoR): 108, European Economic and Social Committee (EESC): 230, European External Action Service (EEAS): 240, Single European Sky ATM Research Joint Undertaking (SESAR JU): 6, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA): 2 784, Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME): 480, Research Executive Agency (REA): 1 920, European Research Council Executive Agency (ERCEA): 720, Innovation and Networks Executive Agency (INEA): 444, European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems (eu-LISA): 4, European Defence Agency (EDA): 48, Single Resolution Board: 32, Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM, located in Geel: 288.

Je to radost: dvě výhry ze tří pokusů. Máme Vallettu a Frankfurt!

Profil nábytek a.s. z Humpolce: tenhle můj klient dlouho váhal, přesvědčování, aby zkusil EU tendry trvalo téměř dva roky. Ale stálo to za to. “Udělali” jsme spolu zatím tři evropské tendry a dva už vyhrál (EASO na Maltě a EIOPA ve Frankfurtu). Nábytku za víc než million euro! A pokračujeme ve velkém stylu:) Podívejte se sami.

Dokáže někdo v Česku zpracovat studii o rozvoji evropských železničních radiokomunikací?

Evropská agentura pro železnice (Valenciennes – FR) poptává studii „týkající se rozvoje železničních radiokomunikací“. Je připravena 4-letá rámcová smlouva pro tři nejlepší uchazeče. Planovaný rozpočet: mezi €700 a €800 tisíc. Technická způsobilost: * všeobecná obeznámenost s železničním a telekomunikačním odvětvím (trh, velikost, aktéři), * obeznámenost s právním rámcem EU a se souvisejícími zúčastněnými subjekty, * schopnost provádět strategické analýzy na vnitrostátní nebo evropské úrovni, *obeznámenost s bezdrátovými telekomunikačními technologiemi a službami, * schopnost rozvoje a využívání hospodářských modelů, * řídící možnosti multidisciplinárních studií, * vysoká úroveň mluvené a psané angličtiny (která bude hlavním pracovním jazykem), * uchazeči musí disponovat metodikou na zajištění kvality.

Jeden zájemce, jeden vítěz. V Bruselu to jde

Zájem o zakázku na nábytek a osvětlení pro instituce a agentury EU organizovaný bruselským OIB (Office of Infrastructure and Logistics) je poměrně velký (velký je I budget, přes 40 milionů euro), nabídku do alespoň jednoho lotu poslalo 17 firem. Nejlépe je na tom německá firma Artemide, která už dnes – při otevírání obálek – zjistila, že na 99% zvítězí. Do lotu č. 5 (osvětlení) se totiž nikdo kromě ní nepřihlásil. Seznam zájemců a lotů zde: box.

Budovu europarlamentu v Lucemburku čeká rekonstrukce, tendry budou

Chystají se například tendry na konferenční vybavení, vnitřní značení nebo pevně zabudovaný nábytek.

Evropský parlament naplánoval na první polovinu letošního roku projekt na rozšíření a modernizaci své budovy Konrad Adenauer v Lucemburku. Plán zahrnuje renovaci stávající administrativní budovy o rozloze 65 000 m2 a výstavbu rozšíření této administrativní budovy o rozloze cca 190 000 m2. Tento administrativní komplex bude poté sídlem všech oddělení Evropského parlamentu pracujících v Lucemburku. Projekt bude realizován ve 2 fázích: první fáze, nazvaná „areál východ“, představuje přibližně 160 000 m2 nové podlahové krytiny a druhá fáze, nazvaná „areál západ“, představuje přibližně 65 000 m2 renovované podlahové krytiny a 30 000 m2 nové podlahové krytiny. Stavební práce v „areálu východ“ byly zahájeny v září roku 2013.

Budou vypsány tendry na tyto práce:

Vytápění a klimatizace

Ventilace a systém detekce CO

GTC/regulace

Renovace venkovních prostor

Pevně zabudovaný nábytek – čelní stěny – pohyblivé příčky

Konferenční vybavení

Stavební práce v „areálu západ“

Demolice – odstranění asbestu v „areálu západ“

Značení