Evropské tendry, středa 26/3

Fotoreportáže zachycující aktuální události EU a pořízení symbolických snímků. Zadavatel: Evropský parlament, Brusel – jde o tzv. meziinstitucionální otevřenou výzvu současně pro Radu EU, Evropskou komisi i Evropský parlament. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €5.200.000. Deadline 7/5.

Integrované komunikační služby. Zadavatel: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA), Tallinn, Estonsko. Kontrakt na 2 až 4 roky, rámcová smlouva s jediným účastníkem. Rozpočet €1.500.000. Deadline 13/5.

Služby týkající se provádění komunikačních iniciativ v rámci výuky mladých lidí v oblasti Evropské unie poučným a zároveň zábavným způsobem. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku, Brusel. Popis: Cílem je „předat mladým lidem podstatu evropské integrace a seznámit je s milníky historie EU“. Vítězný uchazeč vytvoří návrh a zpracuje „následné zhodnocení zábavných a poučných komunikačních aktivit zaměřených na mladé lidi a na osoby, které na ně dohlížejí“. Kontrakt na 4 roky. Budget €3.200.000. Deadline 5/5.

Integrované služby audiovizuální produkce, šíření a archivace. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci. Popis: Integrované služby audiovizuální produkce, šíření a archivace: provoz televizních a rozhlasových studií Evropské komise , audiovizuální pokrytí a vysílání zpráv EU; výroba a šíření audiovizuálních a multimediálních výrobků pro širokou veřejnost; služby IT a webové služby; služby ochrany a archivace. Zakázka rozdělena na 4 části.

Část zakázky č.: 1 Název: Položka I: audiovizuální produkce, střih, vysílání a distribuce zpráv EU a výrobky pro širokou veřejnost – Položka pokrývá následující služby: — příprava, produkce a zpětné hodnocení obrazového zvukového a fotografického pokrytí událostí institucí Evropské unie v Bruselu včetně poskytnutí seznamu snímků a titulků v angličtině a/nebo francouzštině, — střih, řazení snímků a technická kontrola obrazových, zvukových a fotografických materiálů, — okamžitá distribuce obrazových, zvukových a fotografických materiálů v závislosti na denních zprávách prostřednictvím hlavních sdělovacích prostředků: • hostitelská vysílací společnost Evropské unie („Europe by Satellite“ a její 2 kanály EbS a EbS+) • audiovizuální portál, který nabízí audiovizuální materiál v profesionálních formátech ke stažení, • zpravodajská média, • elektronická distribuce a lokální distribuce fyzickým poslíčkem (např. na CD, DVD, Blu-Ray atd.), — výroba a šíření audiovizuálních a multimediálních výrobků zaměřených na širokou veřejnost (jako např. výroba krátkých videoklipů, použití grafiky, hlasové komentáře v angličtině a/nebo francouzštině, s výjimkou jazykových verzí, pro distribuci na různých platformách), — výroba rozhlasových a televizních programů včetně koprodukcí s externími partnery, živě nebo ze záznamu, — technická pomoc pro audiovizuální média (snímání, studiové nahrávky, střih zpravodajství), — odborný výzkum v oblasti systému správy mediálních aktiv (MAMS) na žádost mediálních profesionálů, široké veřejnosti a interních klientů; elektronická distribuce a lokální distribuce fyzickým poslíčkem požadovaného materiálu, — správa ústředního skladu audiovizuálního materiálu Evropské komise, — provoz rozhlasových a televizních studií a audiovizuálního vybavení v tiskové místnosti v budově Berlaymont, ve vstupu pro VIP, v místnosti Komise a v kancelářích členů oddělení včetně provozu interních a externích spojení nezbytných pro provedení těchto úkolů. Budget €17.334.280

Část zakázky č.: 2 Název: Položka II: dodávka audiovizuální produkční infrastruktury a souvisejících služeb. Položka pokrývá: — dodávku vybavení pro částečné úpravy stávající infrastruktury audiovizuální produkce a poskytnutí souvisejících služeb. Tyto služby především zahrnují nápravnou a preventivní údržbu celé technické infrastruktury pomocí: — audiovizuální technologie týkající se TV, rozhlasu a multimedií, — audiovizuální technologie na základě IT hardwaru a softwaru, — tradiční IT technologie a IT sítě. Budget €3.323.928

Část zakázky č.: 3 Název: Položka III: archivace audiovizuálních materiálů a jejich šíření po internetu – Položka pokrývá následující služby: — výběr, pořízení, dokumentární analýza v angličtině a francouzštině a online publikace současných i historických obrazových a zvukových produkcí včetně pomoci s řízením archivu a médií, — výběr, pořízení, dokumentární analýza v angličtině a francouzštině a online publikace aktuálních a historických fotografií včetně pomoci s řízením archivu a médií, distribuce fotografií a zaškolení interních uživatelů systému řízení digitálních aktiv, — správa autorských práv, — řízení projektu IT systému řízení digitálních aktiv používaného oddělením, – vývoj IT v prostředích Java a ColdFusion, — Provoz na webu: zprávy o divácích TV a webu, monitorování systémů, školení, uživatelská podpora, dokumentace, propagace a technická podpora. Budget €6.500.000

Část zakázky č.: 4 Název: Položka IV: vysílání po internetu, komprese, hostování a poskytování obsahu. Evropská komise má v úmyslu pořídit si soubor digitálních služeb s cílem vysílat po internetu, komprimovat a poskytovat audiovizuální materiál interním i externím odběratelům audiovizuálních služeb prostřednictvím firemního audiovizuálního portálu. Tyto audiovizuální materiály jsou poskytovány díky evropským orgánům pro účely informování veřejnosti o Evropské unii. Budget €3.500.000

Maximální rozpočet je ve výši 30 658 208 EUR (bez DPH) na dobu 5 let. Deadline 22/5.

Jak europarlament zvýhodňuje francouzské firmy a diskriminuje ty ostatní

Takhle funguje jazyková diskriminace v praxi: Evropský parlament – nejdemokratičtější instituce celé EU – právě vypsal tendr na “dodávku a instalaci vybavení pro videostěnu a videoprojektory” v hodnotě €350.000. Dnes ráno jsem požádal jsem o zadávací dokumentaci. Zde je odpověď zaměstnance Ředitelství pro bezpečnost (DG Security), které soutěž organizuje: “Zadávací dokumentace je připravena ke stažení na našich webových stránkách. Anglická verze bude dostupná na stejném místě, a to nejpozději v pondělí 24. dubna”. Takže do pondělí budou detailní požadavky tendru dostupné pouze ve francoužštině a zadavateli to připadá jako úplně v pořádku! Není to trošku zvýhodňování francouzských (belgických) firem a diskriminace těch ostatních?!

Lobbying na nejvyšší úrovni: stát se externím poradcem Evropské komise

Evropská komise hledá “vysoce kvalifikovanou” poradenskou firmu, která by ji dokázala poskytnout odbornou podporu při navrhování a přípravě iniciativ a právních předpisů EU v oblasti energetické účinnosti. Nejenom, že ta firma bude vědět úplně všechno… navíc bude eurokomisařům i vydávat odborná a legislativní doporučení co dál… Geniální. A k tomu všemu poradenská odměna 4.000.000 euro (za 4 roky).

A ještě jeden bruselský “odborářský” projekt: podpora sociálního dialogu

Generální ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci (Evropské komise) dnes vyhlásilo i grantový program na podporu “sociálního dialogu na meziodvětvové a sektorové úrovni”. Na jednotlivé projekty dá Brusel až 90 procent z celkových nákladů, minimálně 108 tisíc euro na akci. Celkem je v rozpočtu 8.500.000 euro. Hlásit se mohou “sociální partneři”, neziskové organizace, výzkumné instituce, veřejné nebo mezinárodní instituce…

Další EU agentura chce vylepšit svůj webový portál, tentokrát CEDEFOP ze Soluně

Agentura EU pro odborné vzdělávání CEDEFOP (sídlí v Řecké Soluni) by si ráda nechala předělat uživatelské prostředí svého internetového portálu „EU Skills Panorama“. Pokud se na ten web podíváte, určitě se nebudete divit proč:) Ve hře je rámcová smlouva na 4 roky.  Cílem zakázky je návrh, vývoj, nasazení a prosazování dynamické, uživatelsky přívětivé, vícejazyčné, vizuálně atraktivní internetové platformy sloužící jako atraktivní uživatelské rozhraní. Internetová platforma by měla sloužit jako referenční portál pro informace o dovednostech, perspektivních pracovních místech a zpravodajství z trhu práce v Evropě a jako podpora pro provádění podložených rozhodnutí. Konečným cílem je pomoci zvýšit transparentnost na evropských pracovních trzích a tak přispět k omezení nedostatků v dovednostech. Celkový odhadovaný rozpočet pro požadované služby popsané v rámcové smlouvě je na úrovni asi 3 300 člověkodní; rozdělení tohoto počtu člověkodní v průběhu let nemusí být rovnoměrné. Další náklady (hosting/monitorování, licence – v případě potřeby, jednání atd.) se odhadují na asi 70 000 EUR v průběhu 4 let nad rámec výše uvedeného odhadu rozsahu práce v člověkodnech. Deadline 28/4.

Evropské tendry, úterý 11/3

Služby podpory sítě IKT. Zadavatel: Cedefop – Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, Soluň, Řecko. Uzavřena bude rámcová smlouva s jediným účastníkem, na čtyři roky. Účelem výzvy je uzavřít rámcovou smlouvu s poskytovatelem služeb podpory sítě IKT. Služby budou čerpány ve formě člověkodnů odhadovaný počet člověkodnů: 272 dní po dobu 4 let) a budou rozděleny do různých profilů. Podrobný popis požadovaných služeb a profilů je k dispozici v zadávací dokumentaci. Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Místem poskytování služeb podpory budou převážně prostory agentury Cedefop (dále jen: lokální služby, „intra muros“) a částečně prostory zhotovitele (dále: externí služby, „extra muros“). Budget nespecifikován, požadován průměrný ročný obrat €150.000. Deadline 15/5.

Návrh a hodnocení pracovních míst. Zadavatel: Evropská investiční banka, Lucemburk. Rámcová smlouva na 4 roky. Banka hodlá uzavřít rámcovou smlouvu s poskytovatelem služeb, který bude s to poskytnout skupině EIB poradenství a podporu při zdokonalování její metodiky, přístupu, procesů a nástrojů v oblasti návrhu a hodnocení pracovních míst, jejich uplatňování a přijímání. Na žádost skupiny EIB poskytovatel služeb: i) přezkoumá architekturu pracovních míst, jejich metodiku, nástroje a procesy pro analýzu a hodnocení pracovních míst a navrhne vylepšení a ii) provede selektivní analýzy a hodnocení pracovních míst a další související služby v rámci banky a fondu. Budget nespecifikován. Deadline 22/4.

Likvidace a recyklace odpadu přímo v budovách zadavatele. Zadavatel: Evropský patentový úřad, Mnichov.  Budget neupřesněn. Deadline 11/4.

Nákup konsolidovaných a nekonsolidovaných bankovních údajů a souvisejících služeb. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství – Společné výzkumné středisko (JRC), Institut pro ochranu a bezpečnost občanů. Rámcový kontrakt na 4 roky. Stručný popis: Oddělení vědecké podpory pro finanční analýzu má v úmyslu vytvořit rozsáhlou a efektivní datovou infrastrukturu, vhodnou pro určené účely, která bude používána jako informační zdroj pro institucionální studie, k reakci na „ad hoc“ žádosti ze strany Komise a jako vstup pro modelové situace symbolů týkajících se finančního sektoru v 28 členských zemích EU. Databáze bude uchovávat bankovní údaje pocházející z různých zdrojů (obchodní databáze, datový sklad ECB, databáze BIS atd.). Účelem této výzvy k podání nabídek je služba, která zajišťuje kontinuitu stahování dat, jakož i potřebnou pomoc na základě žádosti za účelem řádného splnění vědeckých úkolů oddělení. Budget €160.000. Deadline 21/4.

Poskytování služeb z hlediska vývoje veřejné evropské ekologické modelovací soupravy pro letectví. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu. Kontrakt na 24 měsíců. Stručný popis: Služba má za cíl doplnit a zlepšit soubor veřejně dostupných leteckých ekologických modelů prostřednictvím nashromáždění dat, vypracování nových metodik modelování a souvisejících referenčních údajů v oblasti podpory tvůrců politiky při rozvoji politik EU a mezinárodních diskuzích, jako např. v rámci ICAO. Budget €2.000.000. Deadline 14/5.

Služby strategické analýzy. Zadavatel: Generální ředitelství pro vnitřní věci – Evropská komise. Popis: Získání přizpůsobeného a včasného přístupu ke strategickým informacím a analýze o řadě bezpečnostních záležitostí. Předložení pravidelné analýzy možností v souvislosti s hlavními bezpečnostními riziky, která mají dopad na vnitřní bezpečnost EU. Kontrakt na 24 měsíců. Budget €130.000. Deadline 18/4.

Osobní stolní počítače (název projektu „Desktop III“)Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro informatiku, ředitelství pro zdroje a logistiku. Kontrakt na 9 let, pro více institucí a agentur EU najednou. Celkové množství v rámci zakázky se odhaduje na přibližně 87 102 referenčních počítačových konfigurací a 15 939 osobních počítačů pro zvláštní účely, 87 312 standardních monitorů s plochou obrazovkou a 4 064 člověkodnů odborných služeb za celou dobu trvání zakázky. Kritéria pro hodnocení: 50% kvalita technické nabídky, 50% cena.  Rozpočet nespecifikován. Deadline 28/4.

Dodávka a stavební práce za účelem položení flexibilních podlahových krytin a vymalování. Zadavatel: Evropský účetní dvůr, Lucemburk. Kontrakt na 4 roky. Vybraný zájemce provede dodávky a stavební práce – položení flexibilních podlahových krytin a vymalování ve třech  budovách Evropského účetního dvora (K1, K2 a K3). Budget €650.000. Deadline 24/4.

Brusel zrušil tendr na podporu cestovního ruchu na Krymu, kvůli “vyšší moci”

Evropská komise zrušila s okamžitou platností výběrové řízení na dodavatele pro projekt “diverzifikace a podpora cestovního ruchu na Krymu”. Důvod? Cituji z rozhodnutí: “Zrušení podle oddílu 24 pokynů pro uchazeče „výjimečné okolnosti nebo „vyšší moc“ znemožňují normální provedení zakázky“.

Brusel vyhlásil tendr 31. prosince 2013. Zakázku rozdělil na tři samostatné části: 1) IT vybavení, 2) různé vybavení jako jsou venkovní stavby typu prefabrikovaných mobilních konstrukcí a kiosků / venkovního a vnitřního nábytku, jako jsou stojany na kola / elektrospotřebiče a zboží jako například profesionální stravovací/kuchyňské vybavení, generátory, chladnička a klimatizace / kancelářský nábytek a další vybavení… a 3) turistické značení včetně stojanů značení a ukazatelů.

Rozpočet nebyl specifikován, odhadoval bych ho na 100 až 200 tisíc euro. Finance pro kontraktora(-y) měla ve prospěch přijímající země – tedy Ukrajiny – dodat přímo Evropská komise.

Brussels canceled „PROMOTION OF TOURISM IN CRIMEA“ supply tender procedure because of “force majeure”

The European Commission halted with an immediate effect the tender for the contractor for the project “diversification and promotion of tourism in Crimea.” Explanation? Here is the quote from the decision: „Cancellation under Section 24 of instructions to tenderers ‘exceptional circumstances or force majeure render normal implementation of the project impossible’“.

The call were published last December. The contract was divided into three parts: Lot 1) IT equipment, lot 2) miscellaneous equipment (as outdoor structures as prefabricated mobile constructions and kiosks/outdoor & indoor furniture as bicycle racks/electrical appliances and goods as professional catering/kitchen equipment, generators, refrigerator and conditioning/office furniture and other equipment, etc) and lot 3) touristic signs including sign posts and pointers.

European Union, represented by the European Commission, should be the contracting and financing authority on behalf of and for the account of the beneficiary country, Ukraine.

Evropské tendry, čtvrtek 27/2

Provedení seismických, dynamických a strukturálních analýz u budov a mechanických prvků. Zadavatel: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy („Fusion for Energy“). Uzavřena bude rámcová smlouva s max. třemi zájemci. Půjde o zajištění strukturálních analýz, technické podpory a odbornosti s cílem posoudit a/nebo zlepšit projekt budovy a mechanických prvků pracoviště ITER a provedení analýzy těchto za působení seismických a dynamických sil, také ve fázi výstavby zařízení ITER. Zakázka bude rozdělena na tři na sobě nezávislé části: 1) Seismická analýza a návrh budovy a mechanických prvků zařízení ITER, 2) Dynamická analýza u budov a mechanických prvků pracoviště ITER a 3) Zpracování strukturální analýzy a projektu budov a konstrukcí ve fázi výstavby pracoviště ITER. Celkový budget €4.500.000. Deadline 25/4.

Poradenské služby v oblasti vzdělávání pro lokality mimo EU (země AKT, Asie, země Zálivu, Evropa mimo EU, Latinská Amerika, středomořské partnerské země). Zadavatel: Evropská komise – EuropeAid. Zakázka se bude skládat z: i) poskytování poradenských služeb pro Evropskou komisi, a to jak pro její ústředí, tak pro delegace, s cílem zvýšení účinnosti rozvojové pomoci EU týkající se vzdělávání. Tohoto bude dosaženo poskytnutím adekvátní podpory v klíčových fázích projektového/programového cyklu a prohloubením know-how a způsobilosti zaměstnanců odpovídajících za činnosti v odvětví vzdělávání; ii) podpory příspěvku EU k debatě o mezinárodní politice a k vymezení svých vlastních strategií týkajících se spolupráce v odvětví vzdělávání; posílení rámce pro odpovědnost a zviditelnění EU; iii) přispění k posílení technických kapacit hlavních zúčastněných stran EU v oblasti vzdělávání, a to na požádání a v případě, že to umožní dostupné zdroje. Budget €1.200.000. Deadline 31/3.