Evropské tendry, středa 10/9

Oprava dokumentů a textová úprava. Zadavatel: Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk. Kontrakt na 4 roky. Celkový budget €4.071.000. Zakázka rozdělena na loty podle jazyků/jazykový skupin. Rozpočet na češtinu €168.000. Deadline 22/10.

Vysokozdvižné plošiny. Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt n.M. Kontrakt na 3 měsíce. Detaily: ECB buduje své nové ústředí na místě bývalé velkoobchodní tržnice. Poptávané služby spočívají v dodávce vysokozdvižných plošin pro provádění údržby, čistění a oprav a pro provádění kontrol stropních dutin (hasičským sborem). Deadline 8/10.

Dodávka toaletního papíru a papírových ručníků. Zadavatel: Evropská komise, Úřad pro infrastrukturu a logistiku – Lucemburk. Rámcový kontrakt na 4 roky, zakázka rozdělena na dvě na sobě nezávislé položky: č. 1: toaletní papír – 530 000 rolí, č. 2: ručníky – 66 500 000 kusů. Deadline 17/10.

Vyšetřovací a bezpečnostní práce týkající se zavěšených podhledů v konferenčních místnostech v budově Louise Weiss Evropského parlamentu ve Štrasburku. Zadavatel: Evropský parlament. Kontrakt na 24 měsíců. Deadline 22/10.

Studie „soupis průmyslových aktiv Evropy pro růst“. Zadavatel: Výkonná agentura pro malé a střední podniky, Brusel. Kontrakt na 11 měsíců. Vítěz bude muset zmapovat, jaká průmyslová aktiva jsou v EU k dispozici a kde se nacházejí, jejich potenciál konsolidovat obnovu evropského výrobního odvětví s cílem přispět k celkové strategii EU 2020 pro inteligentní, udržitelný a začleňující růst. Za tímto účelem bude muset vypracovat studii, ve které bude blíže popsána metodika, a uplatnit tuto metodiku s cílem zmapovat případné konkurenční výhody evropských průmyslových odvětví a zároveň stanovit ta aktiva, u kterých existuje nejvyšší pravděpodobnost, že zajistí průmyslový růst v budoucnosti. To Komisi umožní přesněji zacílit své politiky a pochopit dynamiku odvětví průmyslu. Budget €750.000. Deadline 15/10.

Práce na výstavbě místní infrastruktury. Zadavatel: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy, Barcelona. Kontrakt na 28 měsíců. Zakázka se týká prací na místní infrastruktuře. Tyto práce zahrnují vypracování návrhu realizace, zajištění a výstavbu následujícího: 1) Betonové servisní zákopy (průchody): — vnitřní rozměry (šířka v mm x výška v mm) v rozmezí od: nejmenší 2 200 x 1 650, největší 2 700 x 5 500 a 4 300 x 2 850,— průměrná tloušťka stěn: 300 mm, — délka servisních zákopů, která má být realizována: 3 000 lm. 2) Srážkové odvodňovací systémy: — práce na betonovém potrubí. 3) Zvláštní základy: — vyztužené betonové základy pro nakládací střediska včetně ochranných stěn, — vyztužené betonové desky pro nádrže nebo jiná zařízení, — očekávané součásti prací: kolejnice, vestavěné desky nebo jiné, — příklad rozměrů, které se mají brát v úvahu (šířka v mm x délka v mm): např. deska technické oblasti 17: 48 200 x 45 300. Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Pracoviště ITER v Cadarache, route de Vinon-sur-Verdon, 13115 Saint-Paul-lez-Durance, FRANCIE. Deadline 6/10.

Pilotní projekt – zdrojově efektivní využívání smíšeného odpadu. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí, Brusel. Kontrakt na 15 měsíců. Projekt má za cíl analýzu situace co do hospodaření se stavebním a demoličním odpadem (CDW) v členských státech, určení klíčových podmínek pro dosažení úspěchu a překážek pro recyklaci. Navíc budou identifikovány osvědčené postupy a sestaveny případové studie s cílem ukázat, jakým způsobem lze dosáhnout přechodu směrem ke zdrojově efektivnímu hospodaření se stavebním a demoličním odpadem. Navíc budou analyzovány zpravodajské a statistické postupy, přičemž budou určeny zdroje nepřesnosti a navržena řešení. Budget €500.000. Deadline 20/10.

Hledám experta na energetickou účinnost. Pro Brusel. Okamžitě!

Pro webový projekt pro Evropskou komisi hledám experta splňujícího tato kritéria: “knowledge and experience of at least 5 years in the field of energy efficiency of products, office equipment technology and market development of the sector worldwide. Experience of at least 3 years in engineering or testing or study or research in the field of energy consumption of office equipment”. Zájemci prosím pište na mail horejsi.tomas@gmail.com. Ve vlastním zájmu ASAP, díky.

Pražské Galileo vyhlásilo nové tendry za desítky milionů

Galileo (alias GSA), evropská agentura se sídlem v Praze, dnes vyhlásilo dva zajímavé tendry:

1) Služby podpory pro bezpečnostní akreditaci: skládá se ze tří na sobě nezávislých položek: č. 1: nezávislé technické revize dokumentace GNSS, č. 2: nezávislé testy bezpečnosti počítačového informačního systému, č. 3: provozní podpora pro činnosti akreditace bezpečnosti. Rámcová smlouva na 4 roky. Budget max 6.000.000 euro. Deadline 2/10.

2) Kontrola, údržba a oprava bezpečnostních a elektronických systémů GSA (např.: údržba bezpečnostních kamerových systémů; údržba kontroly přístupu a systémů proti vniknutí; správa, údržba a úpravy počítačové sítě (omezené) ovládající bezpečnostní kamerové systémy, ACS, IDS včetně zajištění hardwaru a softwaru; non-stop infolinka a technická podpora včetně malých nákupů). Rámcová smlouva na 4 roky. Budget 700.000 euro. Deadline 3/9.

Modernizace komunikačního a konferenčního zařízení pro účetní dvůr EU

Firmy z oboru AV a konferenční techniky mají další příležitost usilovat o větší EU zakázku: Evropský účetní dvůr (sídlí v Lucemburku) vyhlásil tendr na modernizaci a údržbu komunikačního zařízení ve dvou svých konferenčních místnostech. Vítěz získá čtyřletou rámcovou smlouvu a (orientační) budget 1.500.000 euro. Deadline pro podání nabídek 17/10.

Bude věčná škoda darovat ty miliony eur někomu jinému…:(

Tady je několik aktuální EU tendrů, které by české firmy určitě mohly – s mojí pomocí – vyhrát. Ještě je čas, ale už ho není moc:

1) Vývoj webu (4-letý kontrakt za 1.200.000 euro), design webu (300.000) a cloudové služby pro agenturu ECHO, Kodaň.

2) Příprava interaktivní výukoé online platformy v oblasti vzdělávání spotřebitelů pro Výkonnou agenturu EU pro spotřebitele, zdraví a potraviny, Lucemburk. Budget 4.000.000 euro.

3) IT konzultační služby pro Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, Stockholm. 4-letý kontrakt, budget 20.000.000 euro.

4) IT konzultační služby pro Evropskou agenturu pro životní prostředí, Kodaň. 4-letý kontrakt, budget 4.500.000 euro.

The Quiz on Brussels public procurement: be better then eurocrats:)

How many candidates are usually involved in an “ordinary” European Commission tender? A) 1 B) 2-4 C) more then 8

One tenderer = one winner… Can it happen? Yes or No?

How many institutions and agencies EU have? A) 18 B) 35 C) more then 60

Can you write a tender in your own language? A) yes B) no C) just sometimes

send results to horejsi.tomas@gmail.com

“Akce” na monitoring”: hrnce vám nedám, ale deset procent dolů ano:)

Zvláštní nabídka: zájemci o můj monitoring “na míru”, kteří se příhlásí do pátku 20. června a projdou mým výběrem (tzn. bude to pro ně mít smysl) dostanou slevu 10%, tedy místo 1.000 euro zaplatí jen 900 euro za 12 měsíců. horejsi.tomas@gmail.com nebo +32-473-116 804. Pošlete mi základní informace o vaší firmě a já vám řeknu, kolik tendrů ročně by se vás mohlo týkat a v jakém objemu. Ps: O půlnoci z pátku na sobotu se cena vrací na €1.000.