Brusel chce nakoupit vakcínu proti nodulární dermatititě. Zn.: velmi spěchá

Nákup, uskladnění a dodání živé atenuované vakcíny proti nodulární dermatitidě

Evropská komise, Directorate-General for Health and Food Safety, Brussels

Předpokládaná celková hodnota bez DPH: 600 000.00 EUR

Kontrakt na 4 roky

Deadline 2/8

Komise má v úmyslu držet na skladě zásoby živé atenuované vakcíny LSD, aby jí mohla rychle poskytnout k dispozici v případě potřeby. Tyto zásoby živé atenuované vakcíny by dále měly být rychle doplňovány v případě, že dojdou, aby byla zachována schopnost Unie reagovat v naléhavých situacích. Nedávný nárůst případů propuknutí nodulární dermatitidy v Řecku a Bulharsku a skutečnost, že nodulární dermatitida se bez řádného zásahu neočekávatelně šíří na značné vzdálenosti, a to především vlivem pohybů zvířat, a na střední vzdálenosti výhradně vlivem aktivity vektorů, způsobují, že přímo ohroženy jsou i další státy, jako např. Rumunsko. Dále je zapotřebí dodatečná podpora ve formě vakcín nodulární dermatitidy v případě Bývalé jugoslávské republiky Makedonie s cílem zamezit dalšímu šíření choroby do dalších členských států EU. Naléhavost situace znemožňuje uplatnění běžných lhůt pro uskutečnění otevřených řízení, protože vakcíny musí být podány před koncem léta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *