About Tomas Horejsi

Tomas Horejsi EU Public Procurement Consultant & Bid Manager Brussels, Belgium horejsi.tomas@gmail.com +32-473-11 68 04

BlueJeans řešení pro nový web-conferencing systém Rady Evropy

Zakázka: Systém pro webové telekonference

Zadavatel: Rada Evropy, Štrasburk

Pokrytí: Všechny budovy Rady Evropy + její pracoviště po celém světě

Jazyk: francoužština nebo angličtina

Technical specifications: The  web  conferencing  system  chosen  by  the  Council  of  Europe  must comprise BlueJeans* software solutions, its Kit intel Nuc operating system, its Full HD camera and its Dolby extension. These components are indivisible for tendering for the fixed and optional parts of this tender.

Požadavky: Minimálně dvě obdobné reference za poslední tři roky.

Deadline: 28/6

* The Bluejeans solution was chosen for interoperability with the Council of Europe’s Polycom videoconferencing  infrastructure,  but  also  with  other  leaders  in  the  unified  communications  market,   such   as:   Cisco   or   Lifesize.   Its   cloud-based   system   allows   codec-equipped participants  to  be  connected  via  H.323  and  SIP  communications  protocols,  to  mobile solutions such as tablet or smartphone, IOS or Android for example The  WebRTC  /  ORTC  solution can  invite  users  to  a  web  conference  and  works  with  all browsers: Chrome, Firefox, Safari, Explorer, etc

As a  minimum  and  without  any  restrictions  on  the elements  described in these technical specifications, the service provider undertakes vis-à-vis the Council of Europe to guarantee the  interoperability  and  the  functionalities  prescribed  by  the  manufacturer  of  the  Bluejeans solution  with  other  videoconferencing  software  solutions,  such  as: Skype  for  Business, Google Hang Out, Join Me, Go to Meeting, etc

Agentura EBA se kvůli brexitu stěhuje z Londýna do Paříže. Potřebuje pomoc s designem nových kanceláří

Tendr: Vybavení kanceláře: služby designu a projektového řízení

Zadavatel: Evropský orgán pro bankovnictví, Londýn (od ledna 2019 Paříž)

Popis: Agentura EBA se bude na konci letošního roku stěhovat – kvůli brexitu – z Londýna do Paříže. Zhruba v červenci by měla podepsat smlouvu o pronájmu nových kancelářských prostor. K zahájení běžného provozu ve Francii by mělo dojít v lednu 2019. Účelem tohoto zadávacího řízení je proto uzavřít smlouvu na služby designu a projektového řízení pro vybavení nových kancelářských prostor v Paříži nebo v oblasti La Défense.

Budget €400.000

Deadline pro nabídku: 18/6

Školení o Project Managementu pro agenturu EU se sídlem v Praze

Zakázka: Provision of Project Management Professional (PMP) training
Zadavatel: The European GNSS Agency (GSA, Praha)
Typ zakázky: Negotiated procedure for middle-value contracts (pouze na výzvu, nejprve je třeba projevit zájem – do 8/6 – 17.00!!!, rozpočtový limit €120.000)
Vypsání tendr/rozeslání zadávací dokumentace: červenec 2018
Place of performance: Prague, Czech Republic
Popis: Candidate will be requested to provide Project Management Professional training (PMP), in English. The aim of these courses will be to enable participants to gain a clear understanding of the project management’s scope, as well as to develop the required competencies and behaviours that are needed for the project manager professional role and for succeeding in the related certification according to the standards of the Project Management Institute (PMI). The GSA aims to have approximately 60 of its staff members trained by the end of 2019.

Vybavení a software pro videokonference a jednání “na dálku” pro EU agenturu z Vilniusu

Agentura EIGE (The European Institute for Gender Equality, Vilnius) vypíše brzy menší (do €60.000)  tendr na Equipment for meetings and video conferences (delivery, installation and setup of equipment and software for video conferencing and meetings). Nejprve je nutné projevit zájem (do 6/6 – 12:00 Vilinius time), zhruba za 1-2 týdny přijde výzva a zadávací dokumentace.

Bezpečnost ICT a Lassez-Passer: dvě zajímavé IT zakázky stále volné. Neváhejte!!!

Zakázka: Poskytování služeb bezpečnosti IT a systémového hodnocení kvality

Zadavatel: The European Patent Organisation (EPO), Mnichov (Německo)

Kontrakt na 5 let. Služby mají být dodávány do pobočky EPO v Nizozemí (European Patent Office’s branch in Rijswijk, South-Holland)

Celkový orientační budget (za 3 loty): €10.500.000. Zakázka je rozdělena na 3 na sobě nezávislé části:

Lot 1 Security Analysis and Audit – Services for analysis, audit activities and drafting of documentation concerning: — security strategy, — security policies, — security risk management, — security audit, — security technology study.

Lot 2 Software Security, Privacy and System quality – Supporting the solution delivery process of new systems and existing systems already running in the production environment and for the delivery independent security assessment, in particular: — White Box testing Security strategies, — Secure System Development Life Cycle implementation, — Secure System Development Life Cycle Support.

Lot 3 Penetration Testing and Vulnerability Assessment – Support services in order to assess the risks of systems during their development lifecycle or for critical existing systems in order to assess, whenever required, the existing security posture of the organisation. The main category of activities includes: — Penetration Testing, — Vulnerability Assessment.

Purpose of the contract: Provision by the Contractor to the EPO of IT Security and System Quality Assessment Services – upon commissioning by the EPO. This Open invitation to tender will result in a guaranteed total contract volume of: — 1600 working days for Lot 1: Security Analysis and Audit, — the equivalent of 1200 working days for Lot 2: Software Security, Privacy and System quality, — 1650 working days for Lot 3: Penetration Testing and Vulnerability Assessment.

Deadline pro doručení nabídky: 3/7

Zakázka: Pořízení softwarových a hardwarových součástí a služby přizpůsobení v souvislosti s bezpečnostními službami pro podporu EU Lassez-Passer

Zadavatel: Joint Research Centre EU, Ispra (Itálie)

Popis: Spuštění EU Lassez-Passer vyžaduje nastavení a běh 2 PKI zaměřených na spravování požadavků na certifikaci pro zavedení pasivního ověřování (ICAO-PKI) a rozšířeného řízení přístupu (EAC-PKI). Kromě toho je vyžadováno zavedení a údržba jediného kontaktního bodu (SPOC) s cílem zavést výměnný certifikační mechanismus vyžadovaný EAC, zavedení a údržba signatáře Deviation List (DLS) a zavedení a údržba signatáře Master List (MLS) včetně všech operací a funkcí potřebných k řízení cyklu pro sběr a ukládání seznamu odchylek a certifikátů CSCA, které budou obsaženy v „master list“.

Celkový budget €1.210.000

Deadline pro podání nabídek 3/7

Evropská komise by ráda studii o “mobilitě v kulturním sektoru”. Za milion eur

Tendr na: Program mobility pro umělce a/nebo odborníky v oblasti kultury

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Brussels, Belgie

Stručný popis: Hlavním cílem zakázky je připravit prostředí pro plán mobility v kulturním a kreativním odvětví od roku 2021 dále v rámci příští generace programů EU. Konkrétními cíli jsou:

1) zjistit a analyzovat podmínky pro vytvoření úspěšného a udržitelného režimu, který umožní jednotlivcům zapojit se do projektu přeshraniční mobility,

2) navrhnout a vyzkoušet schéma financování pro samostatnou mobilitu umělců a/nebo odborníků v oblasti kultury,

3) předložit závěry a doporučení.

Doba trvání kontraktu/projektu: 14 měsíců

Budget: €1.000.000

Deadline pro odeslání nabídky: 31/8

Background: Evidence from the sector shows important shortcomings in this existing support to mobility such as lack of result-oriented opportunities going beyond providing a transnational learning experience (for instance to focus on the potential of co-creation or audience development), segmentation between older and more established artists and younger and less established ones, restrictions based on nationality and educational qualifications, geographical unbalances, lack of reliable information, and only limited direct support for individuals.

Beyond the negative impact on the individual artists’ and cultural professionals’ careers, fragmented access and obstacles to cross-border mobility are hampering the potential of the sector to contribute to the EU’s social, economic and integration ambitions, and to the building of a strong internal market and of a European society rooted in shared values and common cultural heritage.

Investing in a dedicated and flexible mobility scheme at EU level targeting artists’ and culture professionals’ capacity to co-create across borders could help address the shortcomings in existing mobility support schemes and unleash the potential of the sector to contribute to EU’s ambitions and values.

General objective: The main objective of the tender will be to prepare the ground for a mobility scheme in creative and cultural sectors, from 2021 onwards in the next generation of EU programmes.

Specific objective:

 1. To explore and analyse the conditions for setting up a successful and sustainable scheme allowing individuals to engage in a cross border mobility project.
 2. Propose and test a funding scheme for individual mobility of artists and/or culture professionals.
 3. Provide conclusions and recommendations

Tasks:

Task I – Analysis

Feasibility study: The tenderer will assess the state-of-the art of artists and culture professionals’ mobility at European level and the terms and conditions for an effective funding scheme. The analysis will imperatively take into account what has already been done in this field, notably in the framework of the Open Method of Coordination (MOC) of the European Agenda for Culture and the related working groups on “Mobility”. More specifically, it is expected that the above task will result in a report, which will include at least:

 An analysis of artists and culture professionals’ individual mobility: In particular the peculiarities of such mobility in the creative and cultural sectors, the benefits and the obstacles.

 An updated mapping of existing funding opportunities for mobility in the creative and cultural sectors at local, regional, national and European levels; in particular, the identification of best practices and the risks of overlapping with existing schemes;

 Identification and analysis of synergy and complementarity with EU actions and support in the field of mobility, notably with the current Erasmus+ programme; in particular, the tenderer will appreciate the added value of a specific funding scheme for artists and culture professionals at EU level;

This task shall answer the following challenges and needs:

 Boosting creativity, exploring markets and developing careers;

 Matching offer and demand

 Facilitating individual mobility and circulation or works, simplifying administrative formalities

Task II – Experimentation

Following acceptance by the Commission of the outputs submitted under task I, the tenderer will develop and test a mobility scheme for artists and/or culture professionals More specifically, it is expected that the above task will result in:

 1. The implementation and the administration of short-term mobility actions, including namely a methodology for the selection of participants
 2. The creation of a mobility portal or a platform
 3. The design and implementation of a communication and information strategy and a methodology for the dissemination and valorisation of results

Task III – Policy recommendations

Based on the outputs of tasks I and II, the tenderer will formulate policy recommendations to the European Commission, the European Parliament and the Member States to prepare the ground for an individual mobility scheme for artists and culture professionals’ from 2021 onwards in the next generation of EU programmes.

Economic and financial capacity criteria: Annual turnover of the last two financial years above € 1.500.000.

Technical and professional capacity criteria:

– Criterion A1: The tenderer must prove experience in the field of mobility and in the cultural and creative sectors as well as in drafting reports and recommendations. Evidence A1: the tenderer must provide references for 2 projects delivered in these fields in the last three years with a minimum value for each project of € 20.000.

– Criterion A2: The tenderer must prove capacity to work in English. Evidence A2: the tenderer must provide references for 2 projects delivered in the last three years showing the necessary language coverage.

– Criterion A3: The tenderer must prove capacity to draft reports in English. Evidence A3: the tenderer must provide one document of at least 10 pages (report, study, etc.) in this language that it has drafted and published or delivered to a client in the last two years. The verification will be carried out on 5 pages of the document.

– Criterion A4: The tenderer must prove its capacity to work in 10 EU countries. Evidence A4: the tenderer must provide references for 2 projects delivered in the last three years. The combination of projects must cover the required geographical scope.

Složení týmu – požadavky:

B1 – Project Manager: At least 5 years experience in project management, including overseeing project delivery, quality control of delivered service, client orientation and conflict resolution experience in project of a similar size and coverage (at least 5 countries covered), with experience in management of team of at least 5 people.

B2 – Language quality check: at least 3 members of the team should have at least C1 level in English and one other European official language.

B3 – Expert in cross-border mobility projects: At least 5 years of professional experience. Relevant higher education degree or equivalent professional experience and at least 5 years’ professional experience in the field.

B4 – Team for data collection: collectively the team of at least 3 people should have knowledge of English and another official EU language and proven experience of 3 years in data collection techniques.

Organizace informačních a komunikačních kampaní pro “Brusel”. Za €90 milionů

Tendr: Poskytování služeb spojených s organizováním informačních a komunikačních kampaní

Zadavatel: Tendr vypisuje jménem několika dalších EU institucí a agentur Directorate-General for Communication Evropské komise, Brusel

Rámcový kontrakt na 4 roky / budget €90.000.000

Popis zakázky: Zúčastněné instituce a orgány Evropské unie chtějí pro realizaci informačních a komunikačních kampaní využít agentury specializované v oblastech komunikace a PR.

Pro účely této výzvy k podání nabídek je informační a komunikační kampaň definována jako plánovaná posloupnost vzájemně souvisejících komunikačních činností, které sdílejí společné téma a jsou zaměřené na stejnou cílovou skupinu a mají konkrétní časový rozvrh a vyhrazený rozpočet. Cílem je zajistit definované a měřitelné výsledky.

Objednávková služba může požádat poskytovatele služeb, aby provedl celou řadu kroků, které tvoří kampaň: (návrh, realizace, následná kontrola a hodnocení) nebo pouze jejich výběr.

Předmětem kampaně budou politiky, programy a činnosti Evropské unie, za které zodpovídají zúčastněné instituce a subjekty, se zvláštním důrazem na politické priority kampaně. Pokud jde o Evropskou komisi, bude se komunikace zaměřovat především na strategické priority oznámené v roce 2014.

Deadline pro odeslání nabídek: 2/7

OSCE bude opakovat tendr na nákup Event Registration System (Saas)

Zakázka: Software-as-a-Service (SaaS) Event Registration System

Zadavatel: Sekretariát Organization for Security and Co‐operation in Europe (OSCE), Vienna, Austria

OSCE vyhlašuje tento tendr už napodruhé, první z loňského listopadu bez uvedení důvodu zrušil (zřejmě se nikdo nepřihlásil).

Doba trvání kontraktu: max. 5 let

Deadline: 22/6

Key Functional Requirements – Essential functional requirements of the desired system are:

 1. Event Management: OSCE Event Registrars must be able to create and manage events and their participants. The system must be flexible and allow basic customisation of event titles, logos, descriptions, and additional information sections. The system must allow the upload, approval, and distribution of event and session specific documents by authorised users;
 2. User creation and management: OSCE and external users must be able to create their own ERS user accounts or have them created for them by Event Registrars or System Administrators. Event Participants will be able to enter their information once and subsequently register for any further event they wish to attend without being required to re-enter this information. The system must allow Event Registrars to set event-specific attributes for Participants, including marking Participants as VIPs, indicating their affiliation, placing them in groups, or tagging them as speakers, moderators or other roles;
 3. Event Registration: participants must be able to register for events using configurable, event specific forms that will gather all necessary participant data for that event. It will be possible to configure approval workflows for selected events;
 4. Reporting and Printing: The system must allow Event Registrars to create, export and print lists of participants for each event (Excel export is essential), print badges, and generate reports and statistics about events and their participants;
 5. Extensibility: The system must have the capability to be upgraded and extended with additional functionality/modules for handling more general event management functions, including Room Management, Task Management, Facility Management, Equipment Management, Catering etc.

Background: The OSCE Secretariat organises up to 500 conferences, workshops, and meetings per year, attended by approximately 10,000 participants. Most events take place in the Vienna Hofburg. CLS is responsible for organising the majority of events, although some are organised by other OSCE organisational units. In total there are approximately 30 event organisers in the OSCE Secretariat. At the current time CLS handles registration activities for all events, including those organised by other OSCE organisational units.  Currently there is no specialised IT system for the management of event registrations at the OSCE. Event attendees are managed manually using Microsoft Excel spreadsheets. Tracking all details and modifications in these spreadsheets is complex, time-consuming, and error-prone.

DMS pro projekty OSN v Makedonii. Lokální partner nutný

Zakázka: Design and development of the Information and Document Management System (EoI)

Zadavatel: United Nations Office for Project Services (UNOPS), for Rep. of Macedonia

Objective of this project is building an Information and Document Management System. The resulting system will provide for high level of automation regarding secure processing, storage and dissemination, task assignment and workflow management of information. It will also provide for dynamic creation of process workflows, together with pertinent archiving functionalities, and internal messaging. When implemented, approximately 500 users will use the system.

EOI musí obsahovat: brief presentation of the company including number of staff, turnover, years in business;

Základní podmínky:

* The leading supplier, supplier’s representative, member of the Joint venture/Consortium must have a local presence for development/implementation/support. The local leading supplier, supplier’s representative, member of the Joint venture/consortium must be present in the Macedonia for at least last 3 consecutive years and still active. This is proved by the copies of the company’s registration documents for each joint venture/consortium members.

* Reference for two successfully completed DMS projects with information dissemination (proposed solution with over 50 users) with budget over 50.000 EUR. Reference list with client name, responsible person and contact information;

* Reference of support/maintenance for the same;

* The company’s yearly turnover over last 3 years should be over 300.000 EUR yearly

* Copies of the valid ISO 9001 and ISO 27001 certificates

* The bidder must have at least 5 Macedonia based employees of which: o At least two local developers with experience of customization, development and implementation of the proposed solution with a minimum of 3 years’ experience, certified by the vendor and technology proposed.

* The bidder must also have a project manager and a business analyst coming from Macedonia or any of the eligible countries: o A Project Manager nominated by the bidder must have at least five (5) years relevant industry experience, at least the last three (3) of which must have included project management responsibility for staff over extended periods which involved supply, configuration, integration, implementation, operation and support of a DMS project (with over 50 users). The Project Manager must be fluent in English and Macedonian, both spoken and written. o At least one Business Analyst, expert in the field, with experience of implementation of a similar solution at a public institution. Must have at least three (3) years relevant experience in implementing DMS or similar system. Proof of local and eligible countries-based team shall include the CVs of the relevant experts with clearly shown the relevant experience.

Deadline pro EOI: 7/6 10:00

Evropská investiční banka hledá agenturu pro vymýšlení mediálních náborových kampaní a budování značky

Tendr: Mediální kampaně pro nábor zaměstnanců a budování značky zaměstnavatele, a služby poradenství a realizace pro budování značky Evropské investiční banky, přesah a alternativní strategie zajišťování kandidátských zdrojů

Zadavatel: Evropská investiční banka (EIB), Lucembursko

Rámcový kontrakt na 4 roky, celkový budget €4.000.000

Zakázka je rozdělena na dvě na sobě nezávislé, samostatné části (loty), tj. je možné se hlásit jen o jednu z nich nebo o obě najednou:

Položka č. 1 — Příprava mediálních kampaní pro nábor zaměstnanců a budování značky EIB (Media advertising for both recruitment and employer branding purposes). Budget €2.200.000.

Stručný popis: Od budoucího poskytovatele služeb, který musí být nezávislý na mediálních skupinách, se požaduje zajistit aktivní poradenství a následnou realizaci související s efektivní mediální strategií s cílem přilákat vysoce kvalitní a různé kandidáty pro specifická volná pracovní místa a širší cílové komunity talentů, a to včas, a průběžně propagovat EIB jako “oblíbeného zaměstnavatele” v cílových skupinách talentů.

Položka č. 2 — Služby poradenství a realizace pro budování značky EIB, přesah a alternativní strategie zajišťování kandidátských zdrojů (Advisory and implementation services for EIB employer branding, outreach and alternative candidate sourcing strategies). Budget €1.800.000.

Stručný popis: Od budoucího poskytovatele služeb se očekává, že zajistí, že EIB bude vědět o nejnovějších a nejúčinnějších technikách zajišťování kandidátských zdrojů, a že zajistí, že strategie zajišťování zdrojů banky bude v souladu s osvědčenými postupy na trhu, konkurenceschopná s ohledem na partnerské organizace a pozice v EIB podle cílových trhů, zatímco bude nadále sledovat obchodní priority a cíle v oblasti rozmanitosti banky.

Deadline pro odeslání nabídek: 29/6