Soudní dvůr EU potřebuje velké stoly “na míru” s integrovanými obrazovkami pro videokonference

Dodávka konferenčních stolů s multimediální přípojkou

Soudní dvůr Evropské unie, Lucembursko

Kontrakt na 3 měsíce

Předmětem zakázky je pořízení a dodávka:

– 2 konferenčních stolů s multimediální přípojkou a integrovanými obrazovkami pro 30 osob,

– 1 konferenčního stolu s multimediální přípojkou a integrovanými obrazovkami pro 20 osob,

– 1 konferenčního stolu s multimediální přípojkou, integrovanými obrazovkami a prezentačními funkcemi a funkcemi pro videokonference, pro 20 osob.

Základní požadavky: reference (v posledních 3 letech realizoval nejméně 5 dodávek podobných té, která je předmětem této zakázky, a to ve výši přesahující €60.000). Roční obrat v posledních 3 finančních letech: minimálně €360.000.

Deadline 1/2/2019

Tendr na videostreaming z jednání Rady EU v Bruselu

Služby vysílání po internetu

Zadavatel: Rada Evropské unie, Secrétariat généraL, Brusel, Belgie

Kontrakt na 60 měsíců

Stručný popis: Účelem výzvy je uzavřít rámcovou smlouvu na poskytnutí služeb vícejazyčného obrazového / zvukového vysílání po internetu, živě i na vyžádání, a souvisejících služeb pro generální sekretariát Rady (GSC) a orgány, instituce a osoby, kterým budou tyto služby sloužit. Vysílání veřejných zasedání Rady EU po internetu zajišťuje soulad s požadavky na transparentnost. Kromě zákonných požadavků přispívá vysílání činností Rady a Evropské rady po internetu, včetně živého vysílání akcí na sociálních sítích, k provádění vnější komunikační strategie GSC, má dosah na širší veřejnost a posiluje on-line účast Rady. Řešení poskytované v rámci nové smlouvy musí obsahovat pokročilé funkce v rámci sociálních sítí a umožnit živé vysílání po internetu na sociálních sítích.

Deadline 28/2

Aby se euroúředníkům dobře sedělo: tendr na ergonomické služby pro Radu EU v Bruselu

Tendr: Ergonomické služby 

Zadavatel: Generální sekretariát Rady Evropské unie, Brusel

Sekretariát Rady EU má zhruba tři tisíce stálých zaměstnanců, kteří pracují v pěti budovách v belgické metropoli.

Popis zakázky – služby zahrnují mimo jiné následující činnosti.

Fyzická ergonomie: — analýza jednotlivých pracovních stanic a poskytnutí poradenství v případě preventivního a korektivního ergonomického přístupu, — přizpůsobení pracovních stanic potřebám osob s funkčním omezením, — pomoc s vybavením či úpravou pracovních prostor a společenských prostor, — vyhodnocení a zavedení opatření na prevenci poruch pohybového ústrojí, — vypracování stanovisek a dokumentace pro projekty týkající se rozvoje infrastruktury, — formulace ergonomických stanovisek s cílem vytvořit specifikace pro zakoupení nábytku, pracovního zařízení a softwaru.

Kognitivní ergonomie: — analýza ergonomie rozhraní IT a IT a výrobních systémů.

Organizační ergonomie: — zlepšení pracovního prostoru s cílem pomoct, aby se stal psychosociálně zdravým, — formulace stanovisek s cílem snížit pracovního stresu a řízení změn, — vypracování příruček osvědčených postupů s cílem zabránit pracovnímu stresu a psychosociálním rizikům, — definování priorit v této oblasti za použití průzkumů a statistik hodnocení ergonomických problémů., — pomocí metodologického postupu zaměřeného na psychosociální rizika provést analýzy situací v terénu a vypracovat příslušné zprávy.

Komunikace: — poskytnutí prezentací a příruček s doporučeními ke specifickým tématům týkajícím se ergonomie pro zaměstnance, — organizování školení pro zaměstnance (zvládání pracovní zátěže, práce se zobrazovacím zařízením atd.).

Deadline pro nabídky: 14. ledna

Renewal SSL VPN Infrastructure for EPO, Rijswijk

Tender: Renewal SSL VPN Infrastructure 

Contracting Authority: European Patent Organisation – Rijswijk, The Netherlands

The EPO procured an Infranet-Controller cluster from Juniper (IC-4500). It works in combination with the second layer firewalls -Juniper SRX. The combination of Infranet Controller and Second Layer Firewalls provide secure access from the Wifi network. This was replaced in 2012 by the SSL-VPN solution from Juniper -Secure-Access. Two SA4500 clusters were installed, one in The Hague, one in Munich in the framework and a MAG2600 to manage the licenses between the different equipment. The SSL VPN solution is used for remote working in all EPO remote support contract. These systems need to be replaced.

Deadline: Jan. 21

Frontex to open 2 smaller tenders: for biometrics and VDI services

Frontex Biometric on the Move Trial: Frontex monitors new products, services, technologies and developments which may offer opportunities for new capacity development. One area of development – biometrics on the move –offer the possibility of a more efficient and effective processing of border crossings without compromising security.

Biometrics on the move, which shall be understood as the acquisition of biometric data at a distance for the purpose of identity verification, have the potential to provide a way to automate the border crossing processing for low risk bona fide travellers making their border crossing faster, so that more border control resources could,eventually, be used in other areas of border security.

Frontex is planning to launch a procurement to carry out a technological trial: Frontex Biometric on the Move Trial, aiming to test a border control solutions using biometric on the move technology at a European international Airport in the first half of 2019. Depending on the result of this trial, Frontex reserves the right to launch a new procurement for a second trial on the last part of 2019, which shall incorporate useful feedback and lesson learnt from the first trial.

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) consultancy service – expert level: Purchase of the Expert level VDI infrastructure consultancy service to enhance and optimize the performance of the existing virtual desktop environment. Contract type -service contract for up to of up to 120 man days under Time and Means conditions.

NATO to build new Information Exchange Gateway. Looking for contractors

Provision of Information Exchange Gateway Between Nato Secret And Mission Secret

Contracting Authority: NATO Communications and Information Agency (NCI Agency)

Estimated budget: €7,839,608 

Introduction – The Information Exchange Gateway Case C (IEG-C) project will provide:

• Support for Information Exchange Services of critical information and real time data between the NATO Secret core network (which comprise NATO commands, agencies,and connected NATO Nations) and Mission Secret networks (for NATO Responses Forces, NATO-led Coalition Exercises or Operations).

• These services will be provided by a gateway, which should be able to scale based in the needs of the supported mission, available bandwidth and response times.

• These gateways may be in deployed positions but will be centrally managed, monitored and controlled,while physical maintenance will be undertaken by local staff.

• The main objective of the gateway is to protect NATO Secret (NS) Network from unauthorized access from the NATO-led Mission Secret (MS) network, and to prevent the release of un-authorised data. The gateway will mediate exchange of data for both ‘core’ and ‘functional’ services.

Project Scope – This project will provide the system for securing information exchange services between the NATO Secret Bi-SC AIS and the NATO-led Mission Secret networks by the implementation of secure gateways, replacing the prototype gateways in current use, and conform to recently approved NATO Metadata STANAGs (4774,4778). The project will provide a standardized architecture for IEG-C,resolving deficiencies and improving management capabilities by including a centralized management capability. The current gateways will be upgraded, redesigned or renewed to comply with this architecture. The IEG-C services will be partly virtualised and hosted on the infrastructure provided by the Agency and procured through the ITM contract. The aforementioned information exchange services shall include in particular:

o Text Chat

o Electronic mail

o Directory Services

o Web Services

o Common Operational Picture Data

o Video Teleconferencing

o Tactical Data Links data

o Secure Voice over IP

Audit komunikačních aktivit Mezinárodního fondu zemědělského rozvoje (Řím)

Zakázka: Provision of Audit of Communications

Zadavatel: The International Fund for Agricultural Development (IFAD), Rome, Italy

IFAD is an international financial institution and a specialized agency of the United Nations dedicated to eradicating poverty and hunger in rural areas of developing countries.

Details: Undertake an audit to assess how the organization views and engages in communications, at all levels, and how these activities support its strategic communication agenda. This includes assessing how units, offices, divisions and departments in IFAD Headquarters in Rome and around the world in IFAD Country Offices, Hubs, etc. (see www.ifad.org “Where We Work”) work with IFAD’s Communications Division (COM) and implement communications policies and guidelines. The research will evaluate communication work being done across the organization and the degree to which it is targeted to reaching and influencing key audiences, as well as the extent to which knowledge-sharing generally is targeted, and will identify which outputs were aligned to achieving the desired outcomes and what factors made a difference.

The audit will lead to an understanding of how the resources invested in, and processes contributing to communications throughout the organization, can support the achievement of IFAD’s strategic objectives (publicly available) now and in the future.

Results of the audit will be used as the basis of recommendations for the implementation of an expanded evidence-based approach to improve future communications work,including recommendations for organizational and policy changes that could lead to more efficient delivery of IFAD communications, particularly in light of IFAD’s increasingly decentralized workforce. These recommendations will inform the update of the IFAD Communication Strategy and related Action Plan which will be submitted to IFAD’s Executive Board for information in September 2019.

Essential Requirements:  Company/organization has minimum 10 years of relevant experience developing and implementing organizational effectiveness reviews or audits, with a focus on the strategic communication function, within the United Nations, its specialized agencies and/or international financial institutions,non-governmental organizations and/or foundations.  Proposed project leader as minimum 10 years of relevant experience developing and implementing organizational effectiveness reviews or audits, with a focus on the strategic communication function, within the United Nations, its specialized agencies and/or international financial institutions, non-governmental organizations and/or foundations. A minimum of three previous relevant projects already implemented and delivered – in particular with experience within the United Nations, its specialized agencies and/or international financial institutions,non-governmental organizations and/or foundations undertaken over the course of the past six years.

Deadline 25/1

Celkové IT řešení pro Soudní dvůr EU, za €59m

Zakázka: Návrh, implementace a provoz IT řešení

Zadavatel: Soudní dvůr Evropské unie, Lucembursko

Kontrakt na 4 roky /celkový plánovaný budget €59.000.000

Předmětem tohoto výběrového řízení je poskytování následujících služeb: * analýza a návrh IT řešení (nového nebo vývoj stávajícího řešení), * podrobná technická specifikace IT řešení (nového nebo vývoj stávajícího) na základě návrhu, * realizace IT řešení (nového nebo vývoj stávajícího) (na základě návrhu a podrobných technických specifikací), * oprava chyb ve funkcích IT řešení/podpora úrovně 3, * homologace IT řešení (nového nebo vývoj stávajícího), * správa vývojového rámce, * podpora úrovní 1 a 2 pro uživatele (IT helpdesk, prostřednictvím mobilního a telefonního kontaktu),*využívání infrastruktury Účetního dvora (včetně sítí a multimédií), * telefonní ústředna.

Zakázka je rozdělena na 3 samostatné /na sobě nezávislé části (loty):

LOT1: Analýza, návrh a homologace IT řešení.Popis zakázky: — služba spočívající v analýze a návrhu IT řešení, — služba homologace IT řešení.

LOT2: Realizace IT řešení. Popis zakázky: —služba technické specifikace IT řešení, — služba realizace IT řešení, — služba opravy IT řešení/podpora úrovně 3, — služba vývojového rámce.

LOT3:  Operace a podpora uživatelů. Popis zakázky: — služba Helpdesk, — služba provoz infrastruktury, — služba telefonní ústředna, — služba podpora a infrastruktura na požádání, — služba multimediální podpory.

Tendr by měl být zahájen v polovině ledna 2019.

Digitální komunikace pro Evropskou investiční banku

Zakázka: Služby digitálního rozvoje v oblasti komunikace poskytované skupině EIB

Zadavatel: Evropská investiční banka (EIB), Lucembursko

Rámcový kontrakt na 4 roky / předpokládaná celková hodnota bez dph €7.140.000

Stručný popis: Cílem tendru je uzavřít rámcovou smlouvu o poskytování služeb digitálního rozvoje v oblasti komunikace. Tato výzva je rozdělena do 3 na sobě nezávislých /samostatných položek:

– položka č. 1: vývoj, podpora a údržba digitálních platforem, aplikací a nástrojů (poskytovatel služeb poskytne nepřetržité a samostatné služby zahrnující uveřejnění a vývoj, podporu a údržbu digitálních platforem, aplikací a nástrojů používaných v digitální komunikaci – požadované služby: a) tým pro vývoj na místě v prostorách EIB v Lucemburku; b) digitální poradenství v režimu „ad hoc“ a podpora při provádění projektů.) Budget: €5.348.000

– položka č. 2: digitální návrhy v případě vývoje webových a frontendových aplikací (poskytovatel služeb bude poskytovat nepřetržité a samostatné služby, které jsou nezbytné pro podporu a další rozvoj stávající online vizuální identity EIB na jejích on-line platformách. Poskytovatelé služeb poskytnou frontendový návrh a úpravu integrované poskytovatelem služby v rámci položky č. 1 do platforem a aplikací EIB). Budget €1.312.000

– položka č. 3:služby uživatelské zkušenosti v případě digitálních produktů (poskytovatel služeb poskytne samostatné služby potřebné pro konkrétní externí projekty na podporu předběžného vývoje produktů v oblasti digitální komunikace (online platformy, mobilní aplikace, aplikace a webové stránky). Očekává se, že budou plně obeznámeni s každým projektem a vloží do každého projektu nejnovější a osvědčené postupy v oblasti výzkumu a provádění při vývoji digitálních produktů). Budget €480.000

Deadline pro odeslání nabídek 15/2

ICT služby “na dálku” (SharePoint, ERP…) pro EU agenturu ze Soluně

Zakázka: Služby IKT na dálku – Content Server/SharePoint a PowerBuilder

Zadavatel: Cedefop – Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, Thessaloniki, Řecko

Rámcový kontrakt na 4 roky

Stručný popis: Cílém této výzvy k podání nabídky je uzavření dvou rámcových smluv o poskytování služeb IKT v oblasti vývoje a údržby aplikací střediska Cedefop. Tyto služby zahrnují analýzu, poradenství, vývoj, údržbu a správu, technickou podporu a řízení projektu. První položka se týká OpenText Content Server (CS, ex-Livelink) a SharePointu a druhá položka je spojena s údržbou systému Fibus, což je systém ERP střediska Cedefop.

Zakázka zahrnuje dvě samostnatné / na sobě nezávislé části (loty):

LOT1 – Vývoj a údržba aplikací na platformě Open Text Content Server a SharePointu: Předmětem této otevřené výzvy k podání nabídky je uzavření rámcové smlouvy na poskytování služeb IKT týkajících se zakázkového vývoje a údržby aplikací na platformě OpenText Content Server a IKT služeb SharePointu. Odhadovaný počet člověko-dnů: 1200 po dobu 4 let.

LOT2 – Vývoj aúdržb a aplikací s PowerBuilder: Předmětem této výzvy k podání nabídky je uzavření rámcové smlouvy o údržbě systému Fibus, což je systém ERP střediska Cedefop. Odhadovaný počet člověko-dnů: 600 po dobu 4 let.

Deadline pro odeslání nabídky: 4/2 2019