EU zřídí “jednotnou digitální bránu”: šance pro průmysl

Rada EU schválila plán na zřízení jednotné digitální brány: zlepší se online přístup k informacím a postupům v celé EU. Detaily tady.

“Brusel” vloží €486 milionů do nové Platformy pro High Performance Computing. Láká i soukromé investice

Nový evropský společný podnik pro podporu vysoce výkonné výpočetní techniky “European Technology Platform for High Performance Computing” začne fungovat od roku 2026. Sídlit bude v Lucembursku. Rozhodla o tom dnes (28/9) Rada EU.

Platforma pro High Performance Computing má v rámci EU dohlížet na sdružování zdrojů určených na vývoj superpočítačů pro zpracování dat velkého objemu a bude mít formu partnerství veřejného a soukromého sektoru. Členy společného podniku budou EU, jednotlivé členské státy EU, třetí země účastnící se rámcového programu Horizont 2020 a soukromá sdružení.

Finanční příspěvek ze souhrnného rozpočtu EU bude činit 486 milionů eur: 386 milionů eur z rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 a 100 milionů eur z programu Nástroj pro propojení Evropy.

Detaily zde.

Analýza dat z GIS, biostatistika, správa dokumentů pro EU agenturu ze švédské Solny

Služby v oblasti správy údajů ze sledování, analýzy údajů GIS, biostatistiky a správy dokumentace

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Solna, Švédsko

Rámcový kontrakt na 4 roky / celkový budget €4.500.000

Tendr je rozdělen na 3 samostatné / na sobě nezávislé části (loty):

Lot1: Správce dat, analytik dat, analytik správy informací/údajů, analytik údajů GIS: Očekávané služby budou zahrnovat zajištění kvalifikovaných jednotlivců v příslušném odvětví pro ECDC a zúčastněné strany, kteří budou pracovat pod dohledem člena personálu ECDC a v přímém kontaktu s týmy ECDC v rámci správy údajů, analýzy údajů a odborných znalostí správy informací/údajů (včetně geograficky kódovaných údajů). Budget €2.500.000

Lot2: Služby biostatistiky: Očekávané služby spočívají v zajištění předmětu plnění v oblasti biostatistiky pro údaje ve veřejném zdravotnictví. Budget €700.000

Lot3: Služby správy dokumentů: Očekávané služby budou zahrnovat poskytování služeb kvalifikovanými jednotlivci v příslušném odvětví správy elektronického obsahu a analýzy elektronického obsahu, kteří budou spolupracovat s týmy ECDC v rámci poskytování odborných znalostí správy elektronického obsahu a analýzy elektronického obsahu, v oblasti prevence a kontroly přenosných chorob pro uživatele ECDC a zúčastněné strany. Budget €1.300.000

Deadline pro odeslání nabídky: 7/11

Interpol chce posílit svoje kapacity pro boj s “kyber-zločinem”

Interpol (Lyon, FR) se chystá vypsat tendr na služby, který posílí jeho kapacity pro boj s počítačovou kriminalitou. Zatím běží fáze “projevení zájmu”, deadline je stanoven na 25/10. Takže pokud má někdo zájem o zadávací dokumentaci, přihlašte se mi prosím: horejsi.tomas@gmail.com nebo +32-473-116804.

NATO HQ needs new Travel Management Software

Call for: The supply and implementation of a Travel Management Software (TMS)

Contracting Authority: NATO HQ, Brussels

The TMS shall be a COTS (commercial-of-the-shelf) software product for the management of travel requests (trip pre-approval) and travel expense management.

The TMS shall offer the possibility to integrate as a Module an Online-Booking Tool.

Bidders shall include in their proposals the supply and implementation of an integrated Online-Booking Tool as a mandatory fixed-price purchase option.

The TMS shall be implemented by the selected Contractor upon the contract effective date whereas the Implementation of the Online Booking Tool shall constitute a fixed price purchase option in the TMS Contract. The Organization plans to introduce Online Booking only after a thorough analysis with the selected Contractor and the Organization’s Travel Management Company (TMC) at a later stage during the effective period of the contract

Description of contactor´s main tasks

a.) Supply and Implementation of a TMS

b.) TMS – Training

c.) Supply of user licenses for TMS (with or without Online Booking Tool Module)

d.) Maintenance and support services for TMS (with or without Online Booking Tool Module)

e.) Supply of ON DEMAND IT consulting services regarding the implementation of change requests concerning the software after go-live

*** Fixed-Price Purchase Option

The Contractor shall fulfil under the Fixed-Price Purchase Option the following main tasks:

a.) Supply and Implementation of an integrated Online Booking Tool Module

b.) Online Booking Tool Module – Training

Deadline: Oct 24

Electronic double sided E-ink Display showing a holder name for UN agency in Vienna

Call for: Electronic Name Plates for Conference Rooms

Contracting Authority: United Nations Industrial Development Organization, Vienna, Austria

Details: Electronic E-ink Display (double sided display) with a minimum pixel density of 120 ppi and minimum display size of 350x100mm incl. display holder to place the display on a conference table. The display shall be easily programmable connected as single unit but also daisy chain connected to the main unit. The programming shall allow to select different font stiles and sizes and allow at least two lines to be displayed (e.g. name/position or country) The display shall operate without external power supply and charging for at least 1 week, during this minimum time the readability shall be unchanged within an angle of at least 120 degrees horizontally).

Deadline: Oct 12

Europarlament nakupuje novou audiovizuální, multimediální a konferenční techniku

Tendr: Návrh, dodávky a instalaci, údržbu, pronájem a dopravu audiovizuálního, multimediálního a/nebo konferenčního vybavení

Zadavatel: Evropský parlament, direction générale de la logistique et de l’interprétation pour les conferences, Brussels

Rámcový kontrakt na 48 (v případě lotů 1 a 2) a 60 (loty 3 a 4) měsíců

Celkový budget: €56.000.000

 Popis: Zakázka je složená z několika položek (lots) na návrh, dodávky, instalaci, údržbu, pronájem, aktualizaci a dopravu audiovizuálního, multimediálního a/nebo konferenčního vybavení a spotřebního materiálu pro budovy v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku a dalších zemích, kde tato potřeba vyplývá z aktivit EP. Je možné se hlásit jen do některých (vhodných) lotů:

Lot 1 – Rámcová smlouva na návrh audiovizuálních, multimediálních a/nebo konferenčních instalací v Bruselu, Štrasburku, Lucemburku a jiných lokalitách. Kontrakt bude zahrnovat: návrh technických řešení pro audiovizuální, multimediální a/nebo konferenční vybavení. Průběžná kontrola instalací. Realizace plánů.

Lot 2 – Rámcová smlouva na dodávky a instalaci audiovizuálního, multimediálního a/nebo konferenčního vybavení v Bruselu, Štrasburku, Lucemburku a jiných lokalitách.      Zakázka zahrnuje: dodávky audiovizuálního, multimediálního a/nebo konferenčního vybavení a doplňkového vybavení a nástrojů potřebných pro uvedení do provozu technických řešení nebo obnovu instalací. Služby zahrnující provedení a koordinaci instalačních prací.Přizpůsobení plánů.

Lot 3 – Rámcová smlouva na údržbu, zprovoznění, pronájem, aktualizaci a dopravu audiovizuálního, multimediálního a/nebo konferenčního vybavení v Bruselu, Lucemburku a dalších lokalitách. Další předpokládané služby: údržba, aktualizace, zprovoznění a pronájem audiovizuálního, multimediálního a/nebo konferenčního vybavení na území Bruselu, Lucemburku a v dalších zemích, kde tato potřeba vyplývá z aktivit instituce, vyjma Štrasburku. Dodávky audiovizuálního, multimediálního a/nebo konferenčního vybavení a doplňkového vybavení a nástrojů potřebných pro údržbu a denní užití ve všech lokalitách, vyjma Štrasburku. Doprava vybavení v rámci všech zemí, kde tato potřeba vyplývá z aktivit Evropského parlamentu včetně Štrasburku

Lot 4 – Rámcová smlouva na údržbu, zprovoznění, pronájem a aktualizaci audiovizuálního, multimediálního a/nebo konferenčního vybavení ve Štrasburku  Údržba, aktualizace, zprovoznění a pronájem audiovizuálního, multimediálního a/nebo konferenčního vybavení ve Štrasburku. Dále: dodávky audiovizuálního, multimediálního a/nebo konferenčního vybavení a doplňkového vybavení a nástrojů potřebných pro údržbu a denní užití instalací ve Štrasburku.

Deadline pro odevzdání nabídky: 29. listopadu

Rada EU (Brusel) vypsala tendr na pronájem a nákup AV a tlumočnického vybavení

Tender: Pronájem a nákup vybavení a poskytování služeb v oblasti „audiovizuálních služeb a tlumočení na dálku“

Zadavatel: Rada EU, Secrétariat Général (GSC), Brusel

Deadline 26/11

Rámcová smlouva na 48 měsíců

Popis: Dodávka technických audiovizuálních prostředků a tlumočnického vybavení potřebného k organizování protokolárních akcí vysoké úrovně. Zakázka má umožnit – na základě výběru ze služeb „na seznamu“ podle konkrétních potřeb, mít přístup k pronájmu mobilních tlumočnických kabin, audiovizuálního vybavení, vybavení pro snímání a vysílání audio a video signálu, a také k poskytování souvisejících služeb s ohledem na vybudování tlumočnického řešení v místě nebo na dálku, jak v budovách Generálního sekretariátu nacházejících se ve čtvrti Schuman (zejména budova Europa a Justus Lipsius), tak i vně (v Belgii, Evropě nebo kdekoli na světě). Rámcová smlouva bude rovněž zahrnovat poskytování služeb, které nejsou přímo spojeny s organizováním akce: zajištění techniků nebo režisérů v budovách GSC nacházejících se ve čtvrti Schuman, nákup a pronájem audio/video vybavení, skladování a údržba zařízení ve vlastnictví.

OSN chce ve svém sídle v Ženevě zmodernizovat AV a konferenční systém

Tendr: Provision of conference and broadcast systems as part of the Strategic Heritage Plan

Zadavatel: United Nations Office at Geneva

Closing Date for Receipt of EOI: 26 October 2018

DESCRIPTION OF REQUIREMENTS: The United Nations Office at Geneva (UNOG), Switzerland, located at the Palais des Nations, is the largest United Nations Office in Europe, providing conference support and facilitating the multi-lateral international diplomacy of the worldwide community. The United Nations General Assembly approved the establishment of the Strategic Heritage Plan (“SHP”) which includes the renovation of the existing Palais des Nations with more than 200,000 square meters and more than 30 conference rooms. UNOG will be launching a solicitation to provide the audio-visual, congress and broadcast systems for the renovation ofthe conference rooms and the newly created office meeting rooms of the existing Palais buidings.

SPECIFIC REQUIREMENTS:  UNOG seeks expressions of interest from companies wishing to tender the provision of the audio-visual and broadcast installations at UNOG as part of the existing buildings renovation starting in mid-2019 until the end of 2023. UNOG is seeking an audio-visual integration contractor (“AV Contractor”) to finalize the engineered design and to, as appropriate, manufacture, provide, install and commission a fully functional and integrated AV and broadcast systems for typical office meeting rooms and large conference rooms with simultaneous interpretation systems. The AV Contractor will be required to provide support and maintenance during the warranty period and potentially beyond, within strict response times on site at UNOG.

The audio-visual and congress systems for the conference rooms will include, but not limited to:

  1. Conference Microphone & Simultaneous Interpretation System (CMSI) with voting features,
  2. Speech re-enforcement,
  3. Presentation, display and recording systems
  4. Video management including robotic cameras, video conferencing and webcasting,
  5. Features such as transcription and closed captioning,
  6. Centralized supervision and management of the conference room AV systems,
  7. Broadcast connectivity,
  8. Upgrade, repair and integration with exiting systems.

The scope of works may also include a new press room, television studio, temporary conferencing facilities and a media assets management system.

The AV contractor will also be responsible for any other audio-visual installation described in the RFP documents, such as presentation systems and video conferencing in meeting rooms, wayfinding, room booking screens and software, and the like.

These audio-visual works will be delivered in close coordination with the general contractor responsible for the overall renovation works. These works will also be provided in partially occupied buildings and therefore the phasing will be critical and temporary installation may be required to ensure business continuity.

The detailed scope of work will be given under the Request for Proposal document that will be sent to the firms who respond to this EOI.

Bidders will be expected to have worked in large scale audio-visual projects for conference and broadcast facilities and have the capability to deal with a complex site and installation timeline.

The UN seeks to promote effective international competition for the goods and service included within this bidding exercise. It is stressed however, that the appointed vendor must be onsite at UNOG during the design and execution works. During the warranty and maintenance periods, the vendor must be onsite within four (4) hours of a request by the UN. Further details will be sent out in the tender documentation but it is anticipated that this requirement may only be met by means of a presence in the region by the vendor or a member of its consortium (partnership or joint venture). These consortiums do not need to be identified now as part of the EOI response.

Agentura OSN z Vídně potřebuje software pro odhalování plagiátů

Tendr: Software pro odhalování plagiátů pro OSN

Zadavatel: UN – International Atomic Energy Agency, Vídeň

The IAEA Publishing Section provides publishing services for the IAEA. Over 90 monographs are published each year but we scan between 150 – 250 items a year varying in length from 10 – 500 manuscript pages. As per publishing best practice, all content is scanned for possible overlapping text or plagiarism and the plagiarism scanning software would be one of the tools used to detect and correct any overlapping text previously published to avoid copyright infringement and ensure correct citation.

Requirements – The Contractor shall carry out the activities listed here below and provide the deliverables specified:

2.1. a plagiarism scanning software to facilitate a comparison of text contained within manuscripts produced for publication with content already published in scientific and technical forums including, but not limited to, books, journals, websites, blogs and online repositories.

2.2. There should be an easy and efficient process for uploading multiple documents for scanning, an ability to process the scans in the background and an option to export the final scanned documents in WORD and PDF format is required.

2.3. The manuscript lengths will vary from 5 to 500 A4 equivalent pages so the software shall be able to process large documents minimising the need to split the master document into multiple smaller documents.

2.4. The software should ideally run as a web based services with access restricted to the Admin role and assigned users through a username and password.

2.5. include the option to enable multiple users to use the software, managed by a central administration point through a username and password function. It is anticipated that no more than 15 users would require access, with only 5 users requiring concurrent access;

2.6. have the facility to either securely store scanned documents or to enable easy storage offline through an option to export the comparison report as a WORD and a PDF file;

2.7. produce a clearly annotated report, highlighting possible plagiarized text in a clear and easy to identify manner, highlighting possible reference sources with easy navigation.

2.8. be compatible with Windows 10 and MS Edge and Chrome browsers as a minimum; and

2.9. ideally be web based not locally installed.