Even in the summer, we win

Two new won EU-contracts:

 • Provision of training services on unconscious bias for the FRA – EU Fundamental Rights Agency (Vienna), middle-value contract up to €135.000, with Everesta s.r.o. company.
 • Printing services for the EMSA – European Maritime Safety Agency (Lisbon), 4-years long framework contract (budget €200.000) with U&WE s.r.o.

Strategic hybrid cloud environment for EBRD bank, London

Tender: Provision of cloud infrastructure design and implementation services

Contracting Authority: The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), London UK

Description of Requirements: It is anticipated that EBRD will require specialist services from an external provider to support the design, implementation and continuous improvement of a strategic hybrid cloud environment at EBRD, utilising the Azure estate and EBRD investment in Microsoft services.

Services sought from a cloud services supplier may include, but are not limited to:

 • Independent advisory services relating to all cloud solutions, with a special focus on hybrid cloud (i.e. applications and services running across cloud and on-premise data centres)
 • Hybrid cloud strategy development, in conjunction with EBRD, and EBRD support partners
 • Azure cloud technical and functional design and implementation, including network and security infrastructure
 • Cloud based identity access management design and implementation using Microsoft Services
 • Hybrid cloud operational design and implementation, including:  Performance monitoring  Capacity planning  Service/environment provisioning  Cost management  Subscription management
 • Strategy, design and implementation for all aspects of the E5 Microsoft offering, including DRM, MDM and O365
 • Migration of selected on-premise infrastructure services to the target hybrid cloud environment

Resource profile – The below table outlines the level of experience that is required by the Bank for each indicative profile. Each of these roles must have the stated experience in design and delivery of cloud solutions, with evidence of multiple client implementations.

Role                                                                      Experience

Cloud Project Manager                                 5+ years

Cloud Project Manager (senior)                 8+ years

Cloud Consultant                                            5+ years

Cloud Consultant (senior)                            8+ years

Cloud Architect                                                7+ years

Cloud Security Architect                               5+ years

Cloud Integration Architect                         5+ years

Cloud Software Engineer                             5+ years

Cloud Systems Administrator                     5+ years

Cloud Network Engineer                              5+ years

Cloud Systems Engineer                               5+ years

Estimated (Contract) Volumes: 1000 Man-Days per annum

Closing date: 7/9 – 17:00 London

Medical equipment for Close Protection EU-Officers

Tender: Medical equipment for Close Protection Officers

Contracting Authority: European Commission – DG Human Resources and Security, Brussels

Estimated total value of the contract: lot 1- 60 000 EUR ; lot 2 – 60 000 EUR

Duration: 2 framework contracts with 48 months validity

Description of the supplies to be purchased:

LOT 1 : MEDICAL EQUIPMENT – Type of equipment examples – Medical Trauma bag, Tourniquet, Burn dressing, Haemostatic Gauze, Chest seal, Cool pack, Manual suction pump, Kinesiology tape, Elastic adhesive bandage, Emergency blanket, Pocket resuscitation mask, Oropharyngeal airway, Nasopharyngeal Airway, Pulse Oximeter, LED headlight, Skin tissue glue, wound disinfectant, Needle decompression kit , Stethoscope, Sterile Dressing, Blood Pressure monitor, Supraglottic airway, Iodine, Blood sugar meter, Surgical clamps Bag Valve Mask (BVM), Thermometer, Medical gloves, Tactical pouch, Oxygen giving, Blizzard survival blanket, Suture / surgical kit, Field blood transfusion kit, etc. Full list will be available with the tender specifications.

LOT 2 : portable and full auto DEFIBRILLATORS /AED

The tenderer must be able to meet the following minimum selection criteria:  provide references for at least 2 contracts delivered in the field of this call for tender over the last three years with a minimum value for each project of EUR 30 000.  demonstrate sufficient economic and financial resources to perform the contract i.e. an average annual turnover exceeding EUR 30 000 in the 2 last financial years closed.

Deadline for the EOI: 15/09/2018.

Media database and media monitoring services for Greece-based EU agency

Tender: Media database and media monitoring services

Contracting Authority: The European Union Agency for Network and Information Security (ENISA), Attiki, Greece

Framework Service contract – maximum budget of €200.000,00 over four years

This Call for tenders seeks professional services acting as a tool for increasing the Agency’s impact and uptake, reputation, management, branding and newsworthiness. This tender procedure is structured in such a way as to request two types of services:

Regular media database and media monitoring services + Ad hoc services

The Regular services required to be provided under the ensuing contract are arranged into 2 areas of Activity: Activity 1: Media database + Activity 2: Press/media and social media monitoring and media impact report service.

Deadline: 7/9

EU Literature Prize Communication support needed

Tender: Communication campaign to promote the 10th Anniversary of the European Union Prize for Literature 2018 (EUPL)

Contracting authority: European Commission – Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC)

The maximum of the budget of the tender is €60.000

Details: The activities consist of promoting the 10th anniversary of the EUPL and the winners from the 10 prize editions since the launch of the prize in 2009, with particular focus on the 2018 EUPL winning authors.

The promotion shall take place in literary venues such as book fairs and bookshops, through on-line channels such as book blogs as well as a range of social media. The promotion activities shall involve authors, publishers, booksellers and other relevant stakeholders.

Tenderers must have proven experience in the field of literature at European level, in order to potentially be able cover the up to 37 European countries which have so far participated in the EUPL.

Deadline for EOI: 20/08/2018 17:00

Evropská komise vyhlásí za několik měsíců obří cloudový tendr

Zakázka: Cloud II – cloudové služby

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Informatics (neboli DG DIGIT), Brussels

K vypsání tendru by mělo dojít zhruba v červnu příštího roku. Do té doby poběží konzultace s možnými dodavateli, do který je roizhodně užitečné se zapojit.

Stručný popis: Tendr by měl být rozdělen na tři kategorie, samostatné, na sobě nezávislé::

— kat. č. 1: služby SaaS pro více uživatelů: Pořízení softwaru jako služby (SaaS) pro více uživatelů v rámci služeb Cloud

— kat. č. 2: služby IaaS / SaaS pro více uživatelů: Pořízení infrastruktury jako služby (IaaS) a platformy jako služby (PaaS) pro více uživatelů v rámci služeb Cloud.

— kat. č. 3: komunitní služby / soukromé služby IaaS / PaaS: Pořízení komunitní a soukromé infrastruktury jako služby (IaaS) a platformy jako služby (PaaS) v rámci služeb Cloud.

Budget na 4 roky: €325.000.000

Agentura Frontex vypíše tendr na výběr poradce v oblasti správy identit a přístupů

Agentura Frontex (Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, HQ ve Varšavě) vyhlásí počátkem října tendr na “poradenské služby v oblasti správy identit a přístupů”.  Vítěz získá rámcovou smlouvu na 4 roky s budgetem €800.000.

Stručný popis: Předmětem zakázky budou poradenské služby v oblasti správy identit a přístupů dodávané dle podmínek času a prostředků. Účelem je poskytnout ICT-oddělení Frontexu průběžnou podporu při provádění úkolů v rámci předpovědi, analýzy, návrhu a vývoje správy identit a přístupů v agentuře Frontex. Zakázka bude také použita pro služby obchodní analýzy a návrh pro jiné ICT projekty související se správou identit a přístupů.

Tendr na propagační předměty na míru pro agenturu Frontex z Varšavy

Dodání firemních dárku agentury Frontex

Zadavatel: EU agentura Frontex, Varšava

Rámcový kontrakt na 4 roky / budget €810.000

Tendr je rozdělen na šest samostatných částí:

LOT1: Papírové sáčky – různé typy, budget €60.000

LOT2: Elektronická zařízení (power banky, bluetooth reproduktory, USB flash disky apod), €200.000

LOT3: Textilní dárky, €50.000

LOT4: Drobné dárky (pera, deštníky, obaly na karty apod.), €300.000

LOT5: Dárky pro členy vedení (dřevěné a skleněné dárky), €100.000

LOT6: Mosazné firemní dárky pro členy vedení, €100.000

Deadline: 7/9

Grafický design a infografika pro agenturu EU z Lucemburku

Poskytování služeb grafického designu včetně statických infografik

Úřad pro publikace Evropské unie, Lucembursko

Kontrakt na 4 roky / budget €1.730.000

Stručný popis: Účelem výzvy je výběr dodavatele na poskytování kreativních služeb v oblasti grafického designu. Má jít mj. o tyto služby:

S1 – Grafický návrh šablonových / maketových stránek a rozvržení obsahu pro digitální média a papírové publikace včetně poskytování obrázků,

S2 – Loga – grafický design,

S3 – Příručka stylu vizuální identity,

S4 – Výroba prezentace PowerPoint nebo podobných prezentací,

S5 – Dodávka testů barev,

S6 – Grafy v aplikaci Adobe Illustrator nebo v podobných formátech,

S7 – Ikony v aplikaci Adobe Illustrator nebo podobných formátech,

S8 – Animované obrázky GIF,

S9 – Statické infografiky,

S10 – Poradenské služby,

S11 – Elektronické předměty plnění.

Deadline 26/9

Web development, coding, maintenance, hosting and analytics for an UN agency

Tender: Web development, coding, maintenance, hosting and analytics (Polio Eradication programme)

Contracting Authority: UN – World Health Organization (WHO), Geneva

Key requirements: WHO is looking for expertise within the following 2 profiles. Service providers can propose their services for one or both of the profiles, as they seem fit.

Profile 1: Web development/coding

Purpose: To provide services for website development, coding and back office changes to modules within the Word Press environment.

Expected Deliverables:

 1. New modules and functionalities for website; new sections
 2. Improved search functionalities
 3. Creation of dynamic infographics drawn from the POL database and other data team sources
 4. Integration of financial data reporting

Profile 2: Website hosting and maintenance

Purpose: To provide services for website hosting, analytics and ongoing maintenance.

Expected Deliverables:

 1. General support for bugs, including on mobile, for all problems that can’t be solved in front office by Web Manager
 1. Support for SEO optimization of website, primarily back office, with some front office
 2. Support on creating templates for tracking impact in Analytics, in line with evolving needs
 3. Possible need for backup in publishing stories when required
 4. All other back office needs

3.3.2 Place of Performance: Assignments may involve meetings in the Central European time zone. Geographical proximity to Geneva, WHO headquarters, or close to the same time zone, is an asset. Teleconferencing, videoconferencing or web conferencing capabilities are required.

Deadline 31/9