Bezpečnost ICT a Lassez-Passer: dvě zajímavé IT zakázky stále volné. Neváhejte!!!

Zakázka: Poskytování služeb bezpečnosti IT a systémového hodnocení kvality

Zadavatel: The European Patent Organisation (EPO), Mnichov (Německo)

Kontrakt na 5 let. Služby mají být dodávány do pobočky EPO v Nizozemí (European Patent Office’s branch in Rijswijk, South-Holland)

Celkový orientační budget (za 3 loty): €10.500.000. Zakázka je rozdělena na 3 na sobě nezávislé části:

Lot 1 Security Analysis and Audit – Services for analysis, audit activities and drafting of documentation concerning: — security strategy, — security policies, — security risk management, — security audit, — security technology study.

Lot 2 Software Security, Privacy and System quality – Supporting the solution delivery process of new systems and existing systems already running in the production environment and for the delivery independent security assessment, in particular: — White Box testing Security strategies, — Secure System Development Life Cycle implementation, — Secure System Development Life Cycle Support.

Lot 3 Penetration Testing and Vulnerability Assessment – Support services in order to assess the risks of systems during their development lifecycle or for critical existing systems in order to assess, whenever required, the existing security posture of the organisation. The main category of activities includes: — Penetration Testing, — Vulnerability Assessment.

Purpose of the contract: Provision by the Contractor to the EPO of IT Security and System Quality Assessment Services – upon commissioning by the EPO. This Open invitation to tender will result in a guaranteed total contract volume of: — 1600 working days for Lot 1: Security Analysis and Audit, — the equivalent of 1200 working days for Lot 2: Software Security, Privacy and System quality, — 1650 working days for Lot 3: Penetration Testing and Vulnerability Assessment.

Deadline pro doručení nabídky: 3/7

Zakázka: Pořízení softwarových a hardwarových součástí a služby přizpůsobení v souvislosti s bezpečnostními službami pro podporu EU Lassez-Passer

Zadavatel: Joint Research Centre EU, Ispra (Itálie)

Popis: Spuštění EU Lassez-Passer vyžaduje nastavení a běh 2 PKI zaměřených na spravování požadavků na certifikaci pro zavedení pasivního ověřování (ICAO-PKI) a rozšířeného řízení přístupu (EAC-PKI). Kromě toho je vyžadováno zavedení a údržba jediného kontaktního bodu (SPOC) s cílem zavést výměnný certifikační mechanismus vyžadovaný EAC, zavedení a údržba signatáře Deviation List (DLS) a zavedení a údržba signatáře Master List (MLS) včetně všech operací a funkcí potřebných k řízení cyklu pro sběr a ukládání seznamu odchylek a certifikátů CSCA, které budou obsaženy v „master list“.

Celkový budget €1.210.000

Deadline pro podání nabídek 3/7

Evropská komise by ráda studii o “mobilitě v kulturním sektoru”. Za milion eur

Tendr na: Program mobility pro umělce a/nebo odborníky v oblasti kultury

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Brussels, Belgie

Stručný popis: Hlavním cílem zakázky je připravit prostředí pro plán mobility v kulturním a kreativním odvětví od roku 2021 dále v rámci příští generace programů EU. Konkrétními cíli jsou:

1) zjistit a analyzovat podmínky pro vytvoření úspěšného a udržitelného režimu, který umožní jednotlivcům zapojit se do projektu přeshraniční mobility,

2) navrhnout a vyzkoušet schéma financování pro samostatnou mobilitu umělců a/nebo odborníků v oblasti kultury,

3) předložit závěry a doporučení.

Doba trvání kontraktu/projektu: 14 měsíců

Budget: €1.000.000

Deadline pro odeslání nabídky: 31/8

Background: Evidence from the sector shows important shortcomings in this existing support to mobility such as lack of result-oriented opportunities going beyond providing a transnational learning experience (for instance to focus on the potential of co-creation or audience development), segmentation between older and more established artists and younger and less established ones, restrictions based on nationality and educational qualifications, geographical unbalances, lack of reliable information, and only limited direct support for individuals.

Beyond the negative impact on the individual artists’ and cultural professionals’ careers, fragmented access and obstacles to cross-border mobility are hampering the potential of the sector to contribute to the EU’s social, economic and integration ambitions, and to the building of a strong internal market and of a European society rooted in shared values and common cultural heritage.

Investing in a dedicated and flexible mobility scheme at EU level targeting artists’ and culture professionals’ capacity to co-create across borders could help address the shortcomings in existing mobility support schemes and unleash the potential of the sector to contribute to EU’s ambitions and values.

General objective: The main objective of the tender will be to prepare the ground for a mobility scheme in creative and cultural sectors, from 2021 onwards in the next generation of EU programmes.

Specific objective:

  1. To explore and analyse the conditions for setting up a successful and sustainable scheme allowing individuals to engage in a cross border mobility project.
  2. Propose and test a funding scheme for individual mobility of artists and/or culture professionals.
  3. Provide conclusions and recommendations

Tasks:

Task I – Analysis

Feasibility study: The tenderer will assess the state-of-the art of artists and culture professionals’ mobility at European level and the terms and conditions for an effective funding scheme. The analysis will imperatively take into account what has already been done in this field, notably in the framework of the Open Method of Coordination (MOC) of the European Agenda for Culture and the related working groups on “Mobility”. More specifically, it is expected that the above task will result in a report, which will include at least:

 An analysis of artists and culture professionals’ individual mobility: In particular the peculiarities of such mobility in the creative and cultural sectors, the benefits and the obstacles.

 An updated mapping of existing funding opportunities for mobility in the creative and cultural sectors at local, regional, national and European levels; in particular, the identification of best practices and the risks of overlapping with existing schemes;

 Identification and analysis of synergy and complementarity with EU actions and support in the field of mobility, notably with the current Erasmus+ programme; in particular, the tenderer will appreciate the added value of a specific funding scheme for artists and culture professionals at EU level;

This task shall answer the following challenges and needs:

 Boosting creativity, exploring markets and developing careers;

 Matching offer and demand

 Facilitating individual mobility and circulation or works, simplifying administrative formalities

Task II – Experimentation

Following acceptance by the Commission of the outputs submitted under task I, the tenderer will develop and test a mobility scheme for artists and/or culture professionals More specifically, it is expected that the above task will result in:

  1. The implementation and the administration of short-term mobility actions, including namely a methodology for the selection of participants
  2. The creation of a mobility portal or a platform
  3. The design and implementation of a communication and information strategy and a methodology for the dissemination and valorisation of results

Task III – Policy recommendations

Based on the outputs of tasks I and II, the tenderer will formulate policy recommendations to the European Commission, the European Parliament and the Member States to prepare the ground for an individual mobility scheme for artists and culture professionals’ from 2021 onwards in the next generation of EU programmes.

Economic and financial capacity criteria: Annual turnover of the last two financial years above € 1.500.000.

Technical and professional capacity criteria:

– Criterion A1: The tenderer must prove experience in the field of mobility and in the cultural and creative sectors as well as in drafting reports and recommendations. Evidence A1: the tenderer must provide references for 2 projects delivered in these fields in the last three years with a minimum value for each project of € 20.000.

– Criterion A2: The tenderer must prove capacity to work in English. Evidence A2: the tenderer must provide references for 2 projects delivered in the last three years showing the necessary language coverage.

– Criterion A3: The tenderer must prove capacity to draft reports in English. Evidence A3: the tenderer must provide one document of at least 10 pages (report, study, etc.) in this language that it has drafted and published or delivered to a client in the last two years. The verification will be carried out on 5 pages of the document.

– Criterion A4: The tenderer must prove its capacity to work in 10 EU countries. Evidence A4: the tenderer must provide references for 2 projects delivered in the last three years. The combination of projects must cover the required geographical scope.

Složení týmu – požadavky:

B1 – Project Manager: At least 5 years experience in project management, including overseeing project delivery, quality control of delivered service, client orientation and conflict resolution experience in project of a similar size and coverage (at least 5 countries covered), with experience in management of team of at least 5 people.

B2 – Language quality check: at least 3 members of the team should have at least C1 level in English and one other European official language.

B3 – Expert in cross-border mobility projects: At least 5 years of professional experience. Relevant higher education degree or equivalent professional experience and at least 5 years’ professional experience in the field.

B4 – Team for data collection: collectively the team of at least 3 people should have knowledge of English and another official EU language and proven experience of 3 years in data collection techniques.