DMS pro projekty OSN v Makedonii. Lokální partner nutný

Zakázka: Design and development of the Information and Document Management System (EoI)

Zadavatel: United Nations Office for Project Services (UNOPS), for Rep. of Macedonia

Objective of this project is building an Information and Document Management System. The resulting system will provide for high level of automation regarding secure processing, storage and dissemination, task assignment and workflow management of information. It will also provide for dynamic creation of process workflows, together with pertinent archiving functionalities, and internal messaging. When implemented, approximately 500 users will use the system.

EOI musí obsahovat: brief presentation of the company including number of staff, turnover, years in business;

Základní podmínky:

* The leading supplier, supplier’s representative, member of the Joint venture/Consortium must have a local presence for development/implementation/support. The local leading supplier, supplier’s representative, member of the Joint venture/consortium must be present in the Macedonia for at least last 3 consecutive years and still active. This is proved by the copies of the company’s registration documents for each joint venture/consortium members.

* Reference for two successfully completed DMS projects with information dissemination (proposed solution with over 50 users) with budget over 50.000 EUR. Reference list with client name, responsible person and contact information;

* Reference of support/maintenance for the same;

* The company’s yearly turnover over last 3 years should be over 300.000 EUR yearly

* Copies of the valid ISO 9001 and ISO 27001 certificates

* The bidder must have at least 5 Macedonia based employees of which: o At least two local developers with experience of customization, development and implementation of the proposed solution with a minimum of 3 years’ experience, certified by the vendor and technology proposed.

* The bidder must also have a project manager and a business analyst coming from Macedonia or any of the eligible countries: o A Project Manager nominated by the bidder must have at least five (5) years relevant industry experience, at least the last three (3) of which must have included project management responsibility for staff over extended periods which involved supply, configuration, integration, implementation, operation and support of a DMS project (with over 50 users). The Project Manager must be fluent in English and Macedonian, both spoken and written. o At least one Business Analyst, expert in the field, with experience of implementation of a similar solution at a public institution. Must have at least three (3) years relevant experience in implementing DMS or similar system. Proof of local and eligible countries-based team shall include the CVs of the relevant experts with clearly shown the relevant experience.

Deadline pro EOI: 7/6 10:00

Evropská investiční banka hledá agenturu pro vymýšlení mediálních náborových kampaní a budování značky

Tendr: Mediální kampaně pro nábor zaměstnanců a budování značky zaměstnavatele, a služby poradenství a realizace pro budování značky Evropské investiční banky, přesah a alternativní strategie zajišťování kandidátských zdrojů

Zadavatel: Evropská investiční banka (EIB), Lucembursko

Rámcový kontrakt na 4 roky, celkový budget €4.000.000

Zakázka je rozdělena na dvě na sobě nezávislé, samostatné části (loty), tj. je možné se hlásit jen o jednu z nich nebo o obě najednou:

Položka č. 1 — Příprava mediálních kampaní pro nábor zaměstnanců a budování značky EIB (Media advertising for both recruitment and employer branding purposes). Budget €2.200.000.

Stručný popis: Od budoucího poskytovatele služeb, který musí být nezávislý na mediálních skupinách, se požaduje zajistit aktivní poradenství a následnou realizaci související s efektivní mediální strategií s cílem přilákat vysoce kvalitní a různé kandidáty pro specifická volná pracovní místa a širší cílové komunity talentů, a to včas, a průběžně propagovat EIB jako “oblíbeného zaměstnavatele” v cílových skupinách talentů.

Položka č. 2 — Služby poradenství a realizace pro budování značky EIB, přesah a alternativní strategie zajišťování kandidátských zdrojů (Advisory and implementation services for EIB employer branding, outreach and alternative candidate sourcing strategies). Budget €1.800.000.

Stručný popis: Od budoucího poskytovatele služeb se očekává, že zajistí, že EIB bude vědět o nejnovějších a nejúčinnějších technikách zajišťování kandidátských zdrojů, a že zajistí, že strategie zajišťování zdrojů banky bude v souladu s osvědčenými postupy na trhu, konkurenceschopná s ohledem na partnerské organizace a pozice v EIB podle cílových trhů, zatímco bude nadále sledovat obchodní priority a cíle v oblasti rozmanitosti banky.

Deadline pro odeslání nabídek: 29/6